Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 28 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă ȘERBAN, Constantin Unde și cînd au hotărît imperialii pieirea lui Mihai Viteazul? 23-28 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘERBAN, Constantin Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ȘERBAN, Constantin Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ȘERBAN, Constantin Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil, ȘERBAN, Constantin Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ȘERBAN, Constantin Interferențe economice, politice li culturale la Suceava pe timpul domniei lui Vasile Lupu 61-68 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘERBAN, Constantin Navigația pe Prut la mojlocul secolului al XIX: Proiecte și realizări 159-163 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘERBAN, Constantin Medalion istoric: profesoorul bucovinean Samuil Isopescul (1842-1914) 446-457 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie ȘERBAN, Constantin Contracte vasalice de model occidental european în istoria românilor din secoloul al XIII-lea 99- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie ȘERBAN, Constantin Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 257- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie ȘERBAN, Constantin Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul 211-217 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ȘERBAN, Constantin Cîteva documente inedite privind activitatea Spitalului Județean din Pitești în anul 1852 283- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘERBAN, Constantin Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517- română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘERBAN, Constantin Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
1971 Cumidava, V ȘERBAN, Constantin Tudor Vladimirescu în viziunea contemporanilor 99- română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Constantin L'unite culturelle des roumains au XVIII-e siecle refletee dans leurs travaux historiques 173- franceză
1983 Hierasus, V EMANDI, Emil, ȘERBAN, Constantin Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ȘERBAN, Constantin Sisteme de cultură și măsuri pentru sporirea fetilității solului în Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea 243-249 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III ȘERBAN, Constantin Județul Ialomița într-o descriere germană de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 175-180 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV ȘERBAN, Constantin O problemă controversată în istoriografia românească : Data nașterii lui Ștefan cel Mare 475-481 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie BĂLUȘ, Siminică, ȘERBAN, Constantin, ȘERBAN, Oana Adsorbția - Fewnomen complex în tratamentele chimice curative la bunurile culturale din lemn 150-153 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ȘERBAN, Constantin, ȘERBAN, Oana Smectic layering at the free surface of isotropic liquid crystals in the pre-smectic temperature region characterized by ellipsometry 154-157 engleză
1977 Peuce, VI, seria istorie ȘERBAN, Constantin, ȘERBAN, Victoria Tipologia orașelor din Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 271-277 română
1980 Studii și Comunicări, V ȘERBAN, Constantin Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-lea. Două documente inedite 270-275 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II ȘERBAN, Constantin Aspecte privind luptele politice și orașul Panciu la sfîrșitul secolului al XIX-lea 95- română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ȘERBAN, Constantin Instituția domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711) 59-86 română