Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil, MATEI, Mircea Observații asupra stratigrafiei Curții Domnești de la Suceava 105-118 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil Observații de geografie istorică privind ocolul orașului Suceava 119-130 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian, EMANDI, Emil Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil, MATEI, Mircea Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Aspecte ale economiei agricole medievale în așezările din așezările din Podișul Sucevei (secolele XIV-XVI) 77-119 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 EMANDI, Emil Unele aspecte privind prelucrarea datelor paleodemografice și reprezentarea lor în muzee 583-630 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil, MATEI, Mircea, MONORANU, Octav Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil, ȘERBAN, Constantin Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil, MEWES, Eugen Al VII-lea Simpozion național de istorie agrară a României - manifestare de prestigiu în viața științifică suceveană 865-874 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil Aspecte ale civilizației medievale românești în secolele XIII-XVII 875-881 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil Activitatea de evidență, cercetare și valorificare cultural-educativă desfășurată de Muzeul Județean în anul 1983 883-892 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 EMANDI, Emil Metode și tehnici de investigare a mărimii populației și așezărilor pe baza datelor arheologice 179-192 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CEAUȘU, Ștefan, EMANDI, Emil, PETCU, Aurelia Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUCU, Vasile, EMANDI, Emil Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil Anuarul Muzeului Județean Suceava - Introducere .11- română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil Să nu dărîmi dacă nu știi să zidești - în loc de concluzii 259- română
1978 Hierasus, I EMANDI, Emil Considerații geografice privind dinamica așezărilor dipărute din nordul Moldovei în avul mediu (sec. XIV-XVIII) 265- română
1979 Hierasus, II EMANDI, Emil Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice 51-84 română
1983 Hierasus, V EMANDI, Emil, ȘERBAN, Constantin Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava 235-291 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil Urbanism și demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX) 313-362 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu EMANDI, Emil Elemente de metodologie topografico-arheologică, documentară și tehnica pentru întocmirea fișei de topografie arheologică 108-114 română