Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVIDESCU, M., FLORESCU, Radu Două plăci de la Drobeta reprezentînd cavalerii danubieni 491- română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FLORESCU, Radu Cercetarea științifică în muzeu 743-750 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare FLORESCU, Radu Considerații teoretice privind arheologia ca știință .7-15 română
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II FLORESCU, Radu Quelques observations sur le trace et la partition de la bande a reliefs historiques de la colonne Trajane 457-496 franceză
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I FLORESCU, Radu Granițele Daciei la Prolemeu 53- română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV FLORESCU, Radu, MATEI, Cristian Statele protoelenistice din nordul și vestul Pontului Euxin 173-181 română
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 FLORESCU, Radu Compte rendu: "Starogreckata keramika v Muzeji nag. Stalin" - Goranà Tontchéva 515-515
1974 Drobeta, I FLORESCU, Radu Drobeta pe columna lui Traian 315- română
1978 Drobeta, III FLORESCU, Radu Cîteva observații cu privire la limesul transalutan 55- română
1985 Drobeta, VI FLORESCU, Radu Drumurile lui Traian la sud de Carpați în războaiele dacice. O nouă interpretare a imaginilor Columnei lui Traian 51- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II FLORESCU, Radu Vitruviu, un precursor al etnologiei (informațuu pentru o istorie a arhitecturii românești 330-335 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Grigore, FLORESCU, Radu Săpăturile arheologice de la Capidava 617-628
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 CEACALOPOL, Gloria, FLORESCU, Grigore, FLORESCU, Radu Săpăturile arheologice de la Capidava 571-582
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 CEACALOPOL, Gloria, FLORESCU, Grigore, FLORESCU, Radu Săpăturile arheologice de la Capidava 693-704
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 239- română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie FLORESCU, Radu Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
1972 Pontica, V CIOBANU, R., FLORESCU, Radu Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI 381-400 română
1973 Pontica, VI FLORESCU, Radu Al IX-lea Congres Internațional de studii cu privire la frontierele Imperiului roman 383-385 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, N., FLORESCU, Radu Săpăturile de la Capidava 417-435 română
1975 Pontica, VIII FLORESCU, Radu, GEORGESCU, N. Săpăturile de la Capidava 77-85 română
1975 Pontica, VIII FLORESCU, Radu Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane tîrzii 361-372 română
1976 Pontica, IX FLORESCU, Radu Burii la Adamclisi ? 65-78 română
1981 Pontica, XIV FLORESCU, Radu Țara lui Dromihaites 153-157 română
1985 Pontica, XVIII FLORESCU, Radu Monumente tomitane de școală constantinopolitană 193- română
1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171- română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia, FLORESCU, Radu Stratigrafia Capidavei romane tîrzii și feundale timpurii 197-247 română
1990 Pontica, XXIII FLORESCU, Radu Urbanizarea Dobrogei romane 97-127 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 FLORESCU, Radu Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pentant l'antiquite et l'antiquite tardive 451-457 franceză
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 FLORESCU, Radu L'episode moesique de la premiere guerre dacique: une parallele entre les reliefs de la colonne Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisi 133-159 franceză
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 FLORESCU, Radu Urbanizarea Daciei romane 149-167 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 FLORESCU, Radu Strecurători ceramice preistorice 63-68 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie FLORESCU, Radu Contribuții la cunoașterea metrologiei dacilor în vremea domniei lui Decebal 153-164 română