Criterii căutate

  • An de publicare: 2015

Sumarul căutării

  • 107 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A Cuprins 4-5 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A NEGRESCU, Dan Însemnare subiectivă despre nomen Decibali Argument 6-7 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A ELEN, Constantin Care erau, de fapt, granițele nord-dunărene ale Imperiului Roman? Argument 8-13 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A NISTORESCU, Laurențiu Contribuții la identificarea etno-politică a limiganților lui Ammianus-Marcellinus Studii şi însemnări 14-31 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A TIMOC, Calin Quadriburgium-ul de la Mehadia și problemele cercetării limesului roman târziu în regiunea Porților de Fier ale Dunării Studii şi însemnări 32-36 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A NISTORESCU, Laurențiu, POPESCU, S. Claudia Un Litovoi înainte de Litovoi? Studii şi însemnări 37-45 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A MUSCALU, Bogdan Un nou sit arheologic reperat pe raza localității Vălcani (județul Timiș) Convergenţe 46-70 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A NISTORESCU, Laurențiu Imaginile Barbaricum-ului: comunitățile neinteligibile Convergenţe 71-76 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A HAIDUC, Daniel Cronica Cercetărilor Arheologice 2014 Lecturi critice 77- 82 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A CEIA, Valy Hippika. Calul în istoria omenirii Lecturi critice 83-84 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A ENACHE, Constantin Un aport necesar la cercetările de epocă sarmatică Lecturi critice 85-86 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. Semnal: ”Angustia” nr. 17-18/2014 Lecturi critice 87-88 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3A Semnal: ”Pontica” nr. 47/2014 Lecturi critice 88-90 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B Cuprins 3-4 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B NISTORESCU, Laurențiu Identități etnice și politice în Antichitatea geto-dacică Argument 6-11 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B POPESCU, S. Claudia A existat o participare tracică la invazia Egiptului? Studii şi însemnări 12-16 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B NISTORESCU, Laurențiu Un actor discret al războaielor mithridatice: sacerdoțiul dionysiaco-apollinic (I) Studii şi însemnări 17-28 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B ELEN, Constantin Trei regi geți în Scitia Minor? Studii şi însemnări 29-33 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B TIMOC, Călin, TIMOC, Carmen Un obiect roman din fildeș descoperit la Băile Herculane Studii şi însemnări 34-36 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B MUSCALU, Bogdan Formele de manifestare spirituală a sarmaților iazygi Studii şi însemnări 37-63 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B NEGRESCU, Dan O aventură a latinei clasice în cea medievală Convergenţe 64-68 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B HAIDUC, Daniel Funcționalul în arta romană Convergenţe 69-80 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B GENESCU, Antuza Terminologie latină. Ieri. Azi Lecturi critice 81-82 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B TIMOC, Călin Journal of Ancient History and Archaeology Lecturi critice 83-84 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. Semnale Lecturi critice 85 86 română
2015 Acta Centri Lucusiensis, nr. 3B BASARAB, Constantin Falces Dacorum. Armele încovoiate ale dacilor Lecturi critice 87-88 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. ADRIAN , Majuru Editorial 5-6 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX arhitect ALEXANDRA, Buleu Gara feroviară. Expresie a coliziunii culturale dintre oraș și teritoriu. Studiu de caz: Gara de Nord, București Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 9-21 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX DIANA, Costache Periferiile urbane din perspectivă antropologică Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 22-38 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX DANIELA, Dumitrescu Alimentația naturală în context istoric Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 38-47 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX CĂTĂLIN , Oncescu Agricultura urbană Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 48-54 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX CĂTĂLIN , Papa Gentrificarea în Londra: schimbări și efecte în rândul oamenilor Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 55-61 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX STOICA, Mihaela Elena Antropologia piețelor publice centrale și rolul acestora de canale de evacuare ritualică a violenței simbolice Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 62-73 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX VELESCU, Oliver Reconstrucția Mănăstirii Radu-Vodă. Semnificații cultural-istorice la început de secol XVII Istorie 77-94 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. MAJURU, Adrian Strada și Mahalaua Sfinților Istorie 95-111 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. ZAMANI, Lelia Fotografii și fotografiile de odinioară Istorie 112-0120 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX CONSTANTIN, Gabriel Amprenta cantacuzină la Curtea Domnească din București Istorie 121-128 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX CIOTORAN, Gabriel „Au fost tăind un brad bătrân ... !” Istorie 129-142 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX drd. Arh ABĂLARU, Oana Anca Valențe contemporane ale patrimoniului arheologic Patrimoniu, Restaurare 145-155 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. ENE, Camelia Maria Transpunerea stilului neoromânesc în arta funerară - arhitectul Ion Mincu Patrimoniu, Restaurare 156-177 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX ILIESCU, Corina Muzicianul Constantin C. Nottara - un om al Cetății. Aniversarea a 125 de ani de la nașterea sa (1890 - 2015) Patrimoniu, Restaurare 178-180 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX istoric de artă MARINACHE, Oana, arhitect VÂLCOREANU, Anamaria, arhitect ZAHARIA, Raluca Istorie și reconstrucție: casele arhitecților Dobre Nicolau Și T(h)oma Dobrescu Patrimoniu, Restaurare 181-192 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX PREDESCU, Simona Secretele lui Aman Patrimoniu, Restaurare 193-197 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. RĂDULESCU, Mihai Sorin Scrisori de la Petre Ș. Năsturel Patrimoniu, Restaurare 198-250 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Matei Ghica aflate în colecția de „Documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu, Restaurare 251-265 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Dr. GHILIA-IVAN, Liana Himerele în Cetate: "O problemă de perspectivă" Patrimoniu, Restaurare 261-288 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX OPREA, Iuliana Analiza comportamentului consumatorilor culturali la MMB (studiu de caz, mai 2015) Marketing muzeal 285-294 română
2015 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX Cuprins 295-295 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2014 3-11 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 GEORGESCU, Corneliu Dan Compoziția cu ajutorul computerului. O introducere în „muzica algoritmică” Studii 12-26 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 DEDIU, Dan Văluri ale transcendenței în discursul muzical Studii 27-40 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 BRÂNDUȘ, Nicolae Avangarda muzicală românească (III) Studii 41-58 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 GARAZ, Oleg Genurile muzicii și „regresia“ înspre organicul primordial: de la sociologic la antropologic, de la taxinomic la arhetipal (II) Studii 59-107 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 VASILE, Vasile Evoluția psalmului ca gen muzical (III) Studii 108-161 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 SIBIANU, Adina Sita lui Eratostene în „Simfonia a II-a“ de Anatol Vieru Creaţii 162-174 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Istoria muzicii românești în autobiografii (III). Lucia Cosma Istoriografie 175-188 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 BĂDULESCU, Alexandru Ion VASILE TOMESCU - 85 de ani de la naștere Aniversări 189-193 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.1-2 SECARĂ, Constantin Ovidiu Papană - Studii de etnomuzicologie. Editura Universității de Vest, Timișoara, 2013 RECENZII 194-200 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 NEMESCU, Octavian Muzica imaginară Studii 3-29 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 GEORGESCU, Corneliu Dan Contribuția generațiilor vârstnice la împlinirea muzicii românești Studii 30-42 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 BRÂNDUȘ, Nicolae Muzica – obiect transdisciplinar (I) Studii 43-51 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 MISDOLEA, Tudor The intrinsic morphology of the musical creation Studii 52-71 engleză
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 ANGI, Ștefan De pândă la devenirea întru muzică a lumii sonore - o posibilă analitică asociativă Creaţii 72-150 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 GIANNOPOULOS, Emmanouil “Tracing the sources of the enormous oeuvre of the famous ecclesiastical musician Petros the Peloponnesian (ca. 1735 - †1778)” Bizantinologie 121-142 engleză
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 COMAN, Lavinia Rememorare Silvia Șerbescu - 50 de ani de posteritate Istoriografie 143-155 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 VASILE, Vasile Doi muzicologi necunoscuți: Constantin Morariu și Leca Morariu (I) Istoriografie 156-185 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.3-4 COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Istoria muzicii românești în autobiografii (IV) Istoriografie 186-200 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.5 NEMESCU, Octavian Istoria muzicii spectrale Studii 3-24 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.5 GEORGESCU, Corneliu Dan Studiul arhetipurilor muzicale (V). Ideea „substanțelor primordiale” și categoriile sintactice Studii 25-40 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.5 BRÂNDUȘ, Nicolae Muzica – obiect transdisciplinar (II) Studii 41-58 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.5 MAIER, Adriana Dan Dediu – Trio Latebrae op.79 pentru vioară, violă și pian Creaţii 59-78 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.5 GELMAN, Sofia De vorbă cu maestrul Sergiu Natra INTERVIURI 79-85 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.5 COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Veturia O. Ghibu - Amintiri despre George Enescu, Cluj - Sibiu, 1955-1959 (I) Istoriografie 86-100 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.6 FRĂȚILĂ, Andra De vorbă cu Cornel Țăranu INTERVIURI 3-15 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.6 GEORGESCU, Corneliu Dan Wagner și Tannhäuser – o altă perspectivă Studii 16-34 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.6 GARAZ, Oleg Hărțile, labirinturile și grădinile muzicologiei Studii 35-57 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.6 VASILE, Vasile Doi muzicologi necunoscuți: Constantin Morariu și Leca Morariu (II) Istoriografie 58-81 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.6 COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Veturia O. Ghibu - Amintiri Despre George Enescu, Cluj - Sibiu, 1955 - 1959 (II) Istoriografie 82-100 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.7 FRĂȚILĂ, Andra De vorbă cu Călin Ioachimescu INTERVIURI 3-15 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.7 BOJIN, Maria Monica Valorificare și comunicare transgenerațională vs. degradare și deformare a canonului literar. Aspecte ale libretului ca text adaptat Studii 16-28 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.7 ANGHEL, Irinel Abordări transfrontaliere Eseuri 29-38 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.7 GHEORGHIȚĂ, Nicolae Cercetările de muzicologie bizantină în România totalitară Bizantinologie 39-58 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.7 HÎRLAV MAISTOROVICI, Sanda Opera componistică a lui Paul Constantinescu. Catalog cronologic (VII) Istoriografie 59-76 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.7 COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (V) Istoriografie 77-100 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.8 FRĂȚILĂ, Andra De vorbă cu Doina Rotaru INTERVIURI 3-17 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.8 GEORGESCU, Corneliu Dan Computer Simulation as Research Method in Ethnomusicology (e.g. Romanian Bucium Music and Arabian Taqsim) Studii 18-38 română, engleză
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.8 VASILE, Vasile „Săteasca” enesciană și constelația ei Creaţii 39-62 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.8 PAPANĂ, Ovidiu Crăcanul cu zurgălăi – „cracul cu prapuri” folosit la colindatul sărbătorilor de iarnă Etnomuzicologie 63-83 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.8 COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (V). Lili Popovici: Amintiri despre Dimitrie Popovici-Bayreuth (II) Istoriografie 84-93 română
2015 Muzica, Serie nouă, Anul XXVI, Nr.8 VASILIU, Laura Grigore Constantinescu Laudatio 94-100 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) PÎRVULESCU, Dan Cuvânt înainte / Introduction 9-10 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) OPRIȘ, Vasile Monumente fantomatice. Tell-urile eneolitice din preajma Bucureștilor / Ghost-like monuments. Eneolithic tell sites in the proximity of Bucharest city 11-28 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) IGNAT, Theodor, POPESCU, Iuliana Un ansamblu de piese litice descoperit la Străulești / Flint tools discovered at Străulești 29-41 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GAVRILĂ, Elena Repertoriul așezărilor culturii Tei din București și județul Ilfov / The repertoire of Tei culture settlements from Bucharest and Ilfov county 42-66 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) COMȘA, Alexandra, MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Christian, ȘERBĂNESCU, Done, TUȚULESCU, Ion Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași / Cercetări arheologice vechi și recente în comuna Radovanu, județul Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, VINTILĂ, Camelia-Mirela La Tène inhabitation features discovered at Dămăroaia archeological site in Bucharest / Complexe de locuire La Tène descoperite în situl Dămăroaia din București 105-143 engleză (şi un rezumat în română)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GRAMATICU, Steluța A new weight from Histria / Un nou pond de la Histria 144-147 engleză (şi un rezumat în română)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GEORGESCU, Migdonia, PETAC, Emanuel O monedă dacică rară de tip Vârteju-București descoperită în București (Dămăroaia) / A rare Vârteju-București dacian type coin discovered in Bucharest (Dămăroaia) 148-151 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) GRAMATICU, Steluța Monede descoperite la Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța / Coins discovered at Cochirleni, Rasova village, Constanța county 152-162 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) POPESCU, Raluca Iuliana Comemorarea bătrânilor în nord estul Moesiei Inferior (Scythia Minor) în secolele I-IV p. Chr / Older people’s commemoration in north-eastern Moesia Inferior (Scythia Minor), between Ist-IVth centuries A.D. 163-172 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) SANDU, Vasilica Noi descoperiri arheologice în situl Vârteju, cătunul Chirca, Măgurele, județul Ilfov (așezări din epoca neolitică, Hallstatt, secolele II-I î. Hr., II-III și III d. Hr., secolele IX-X) / New archaeological discoveries in Vârteju site, Chirca village, Măgurele, Ilfov county (neolithic settlements, Hallstatt, IInd-Ist century B.C., IInd-IIIrd and IIIrd century A.D., IXth-Xth century) 173-210 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) NEAGU, Marian, PÎRVULESCU, Dan Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Slobozia, județul Ialomița / A coin hoard from XVIth century discovered at Slobozia, Ialomița county 210-219 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) PÎRVULESCU, Alina Emisiuni monetare de la Mihail Radu păstrate în colecția „Maria și dr. George Severeanu” / Issues of Mihail Radu kept within the “Maria and dr. George Severeanu” collection 220-228 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) ANDREICA, Luminița, CONSTANTIN, Mihai, CULEA, Mihaela, RADU, Claudia, SOFICARU, Andrei Date antropologice preliminare privind osemintele umane din necropola bisericii Sf. Sava (Piața Universității, București) / Preliminary anthopological data on the human remains from St. Sava cemetery (University Square, Bucharest) 229-255 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) ION, Alexandra Curating Human Remains. Caring for the Dead in the United Kingdom, Woodbridge: Boydell Press, 2013, 212 p. 256-258 engleză
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) Lista abrevierilor / Abreviations 259-260 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, subtitlu: Anul I, nr. 1 (2015) Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 261 engleză