Criterii căutate

  • An de publicare: 2008

Sumarul căutării

  • 1563 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-11 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 REZACHEVICI, Constantin A fost Ștefan cel Mare "ales" domn în aprilie 1457? 17-30 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HRIBAN, Cătălin Orașul Iași în timpul lui Ștefan cel Mare. O schiță de topografie istorică 31-52 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 JOSANU, Vitalie Grigore Ureche despre cucerirea Cetății Albe în 1465. Dicșiune sau realitate istorică 53-58 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 NIȚU, Florentina Ponderea podoabelor în cadrul acumulărilor de avere și a zestrei jupînișelor și domnițelor din spațiul românesc în secolele XVI-XVII 74-92 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BOTEZATU, Daniel Sigiliul Botoșanilor 93-106 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec. XIV-XV) de la Radovanu 107-114 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan Sistemul monetar otoman (1326-1914) și influența sa asupra Țărilor Române. Considerații generale 115-124 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 ADĂSCĂLIȚEI, Vasile Dorohoiul și locuitorii săi (1774-1864) 127-155 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 GIOSAN, Stela Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în foncul documentar botoșănean 156-163 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BĂLTUȚĂ, Steliana Ceramica tip "Kuty". Arie de răspîndire 164-172 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CAZACU, Maricica, DOHOTARU, Cristina, ENĂȘESCU, Adriana, MEDIAN, Gheorghe Un document inedit privind activitatea farmaceutică la Botoșani în prima jumătate a secolului al XIX-lea 173-177 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MEDIAN, Gheorghe Personalități botoșănene uitate - Iosif Șmelt (1834-1888) 178-182 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CEOBANU, Adria-Bogdan Problema Basarabiei în contextul războiului de independență 183-189 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BRĂDESCU, Liviu "Chestiunea" Dunării - O problemă pe agenda clasei politice românești (1878-1888) 190-210 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CERVATIUC, Ștefan Al XI-lea congres al studenților din România desfășurat la Botoșani în anul 1890 și semnificațiile sale 211-220 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel Județul Botoșani la ora răscoalei. 100 de ani de la marea răscoală din 1907 (montaj de documente inedite) 221-228 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CHIRICHEȘ, C., CORNACI, M., SIMINICEANU, I. Memoria anului 1907 reflectatră în filatelie și numismatică 229-251 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 FETCU, Ion 90 de ani de la bătățiile purtate de armata română în vara anului 2917. triunghiul de foc: Mărăști, Mărășești, Oizuz 255-262 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel Grigore Ignat și Botoșanii. Documente inedite 263-278 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BALANOVICI, Sergiu Eminent ca militar, comandant și om generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici 279-284 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel Fii ai orașului Dorohoi, combatanți în primul război mondial, în spitalele de campanie conduse de dr. Iacob Iacobovici 285-287 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MANOLE, Gică Memoriile segentului Anichitei 288-306 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta Momente premergătoare Marii Uniri de la 1918 - reflectate în neamul românesc , cu trimiteri la colecția documentară a casei memoriale Nicolae Iorga Botoșani (col. CMNI BT) 307-329 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MIHALACHE, Andi Ars Moriendi. Cultul eroilor 330-345 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 VIȚALARU, Adrian Nicolae Petrescu-Comnen - diplomat al României interbelice 346-354 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PUȘCAȘU, Mircea, ȘOVAN, Octavian Un document inedit - încemnările memorialistice ale lui Ion Ion Mihalache 355-378 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel In memoriam vieți trecute la muzeu sau "opt, doamne și toți opt" 379-381 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai 100 de ani de la nașterea lui Francisc Nistor director întemeietor al Muzeului Maramureșului .11-16 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII TIN, Mikkel Noel scandinave: Celebration de la nativite ou celebration des morts? 17-40 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumamie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'sncirnnrzr et des presences contemporaines 41-53 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII ONOIU, Georgiana Prestigiul unei străvechi ocupații - păstoritul - reflectat în portul popular 54-62 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MOVILEANU, Ala Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra Reprezentări mitice ale cerbului în colindele românești 76-86 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOANGIU, Gabriela Masca tradițională romțnească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian Ursul în credințele populare 95-102 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII ILIE, Brîndușa Practici de iarnă ale comunității elene din Brăila 103-108 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII COVACI, Stela Tradiții populare din zona Țării de Sus a Moldovei în comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani (datini, urari, colinde, teatru popular) 109-118 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII ADRAȘCIUC, Gheorghe, ANDRAȘCIUC, Daniela Structuri antropologice în cadrul ritualului Ajunului de Crăciun la ucrainieni 119-121 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII STROE, Ion Specificul obiceiurilor de iarnă din localitatea Vlădești în contextul zonei etnofolclorice Argeș-Muscel 122-171 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MÎNZALĂ, Maria Caloianul 172-174 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VOINA LOZBĂ, Raluca Pomul vieții 175-177 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOBOCA, Rebeca Folclorul trecz și prezent. Dinamica folclorului 178-182 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII SOFONEA, Gheorghe Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII COLEȘENCO, Mircea Semn. Semnificație, simbol în tradiția populară (Frășia de cruce, Sărutul păcii, Zile nefaste) 212-217 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII GHERHEȘ, Ilie Filmul etnografic - de la fidelitatea autenticului la agentul tezaurizator 218-224 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CONSTANTINESCU, Iolanda Chipul mistic al divinității în Cabala 225-234 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII POP, Gheorghe ASTRA - "reazim naționalității romane" privind cultura populară 237-241 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOROICA, Ioan Conferințele învățătorești și Reuniunea învățătorilor români greco-catolici din Maramureș în cea de a doua jumătate a secolului XIX și început de secol XX 242-260 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai, TODINCA, Gheorghe Mitropolitul Dr. Victor Mihalyi de Apșa fiu al Maramureșului și al Neamului Românesc 261-270 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHINDRIȘ, Ioan Arhiereii Blajului, militanți pentru emanciparea socială și culturală a poporului român 271-273 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOTOȘ, Ioan 65 de ani de la deportările evreilor de la Apșa de Jos 274-279 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOTOȘ, Ioan Românii din Apșa de Jos în gulagurile Siberiei 280-287 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian Repere instorice ale românilor maramureșeni din Transcarpatia 288-297 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII OPRIȘ, Ioan Traian Bilțiu - Dăncuș și Bluc Nițescu - o familie de artiști 301-309 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII PETROVAI, Ion Petru Bițiu-Dîncuș (1863-1907) 310-313 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII THIRA, Viorel Eu cînd scriu pentru băieți semnez Septimiu Popa, iar cînd scriu pentru fete, semnez Adelina Istrate 314-321 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII TARLAPAN, Efim Doctorul Daniel Ciugureanu, erou și martir al Marii Uniri 322-327 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HODOR, Nicolaie Geografie și geografi la Sighetul Marmației 328-349 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai Tematica Muzeului Arhitecturii Populare Maramureșene (proiect) 353-428 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihaela Managementul expoziției muzeale 429-434 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CÎLȚIA, Ștefan, OLTEANU, Florentin, SOFONEA, Liviu Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII IȘTVAN, Dumitru Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif, BERES, Marta, CHIȘ, Timur, DINICU, George, ILIE, Tivadar, IȘTVAN, Dumitru, POP, Ionică, RADU, Vlad Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif, CHIȘ, Timur Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HOTEA, Mercelina, HOTEA, Radu Caracterizarea faunistică și ecoloică a speciilor de izopode terestre din Parcul "Colonia Pictorilor", Baia Mare 507-514 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BEREȘ, Marta Ligularia sibirica (L.) Cass. În Maramureș 515-524 română
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 WITTENBERGER, Mihai Economical life in Noua Culture in the Transilvanian Late Bronze Age .5-46 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 NAGY, Szabolcs, PUPEZĂ, Paul, ROTEA, Mihai, SĂSĂRAN, Luminița, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu Florești-Polus Center. Preliminary observations 47-88 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 POPESCU, Mariana-Cristina Pre-Roman Dacia within the trade with thehellenistic and Roman World. Eastern Sigillata B 89-109 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 BOTTEZ, Valentin Emperor worship in Latin settlements of Lower Moesia (1st-3rd C.A.D.) 111-150 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 PISO, Ioan L'inscription monumentale de l'entree dans le Forum Vetus de Sarmizegetusa 151-161 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 PISO, Ioan Note sur le Territorium Arcobadarense 163-166 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 MARCU, Felix, PISO, Ioan La cohors I Augusta Ituraerum en Dacie 167-176 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 DRÎMBĂREAN, Matei, MOGA, Vasile, PISO, Ioan L'aigle de la Legio XIII Gemina 177-184 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 ECK, Werner, PANGERI, Andreas Neue diplome fur die dakischen provinzen 185-210 germană
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 BĂRBULESCU, Mihai, ISAC, Dan Neue paraderustungen aus Dakien 211-231 germană
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 VARGA, Rada The peregrine names from Dacia 233-246 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 URECHE, Petru About the tactics and fighting particularity of the auxiliary infantry in Roman Dacia 247-261 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 CUPCEA, George Speculatores in Dacia. Missions and careers 263-279 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 ARDEVAN, Radu Adela Paki (1961-2008) 281-285 franceză
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Descoperiri ale grupului Pișcolț în județul Sălaj .11-51 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din Nord-Vestul Tranmsilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare 53-66 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BEJINARIU, Ioan Descoperiri de bronzuri din Sălaj 67-78 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BINDEA, Diana Materialul paleofaunistic de la Derșida 79-112 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BOROȘ, Doina, DUCA, Voicu Tencuiala pictată din amfiteatrul de la Porolissum (considerații tehnice) 113-122 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BAJUSZ, Istvan, HEREIN, Matyas, LENKEI, Laszlo, LIPOVICS, Tamas, PETHE, Mihaly Măsurători arheomagnetice la Porolissum 123-133 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz, pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute 135-141 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BALACI-CRÎNGUȘ, Mariana, MATEI, Alexandru Un monument sculptural din Colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău 143-152 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CUPCEA, George Immunes and principales at Ulpia Traiana Sarmizegetusa 153-161 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie TAMBA, Dumitru 30 de ani de cercetări arheologice sistematice la Porolissum 163-215 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Vestigii medievale timpurii de la Marca "Primăria Nouă" (județul Sălaj) 219-236 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile Noi considerații privind organizarea stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea 239-260 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DIN, Petre Guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukwenthal și răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan din 1784 261-269 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BERCEA, Virgil Cuvînt de întîmpinare la deschiderea simpozionului Simion Bărnuțiu și anul 1848 273-276 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘANU, Camil Adunarea Națională de la Blaj. Relatări în presa vremii 277-283 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RETEGAN, Simion Satul de naștere a lui Simion Bărnuțiu la mijlocul secolului al XIX-lea 285-309 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DETEȘAN, Daniela Între procesul lemenian și revoluția pașoptistă. Rolul lui Simion Bărnuțiu și al generației 1842 311-320 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BERCEA, Virgil Un caz de conștiință morală: Simion Bărnuțiu 321-325 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie PĂRĂU, Valer Cîteva considerații privind spiritul patriotic a lui Simion Bărnuțiu 327-332 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POPA, Mircea O lucrare bărnuțiană despre Mitropolia Blăjeană 333-342 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MANCIULEA, Ștefan Simion Bărnuțiu și anul 1848 343-360 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie COSMA, Ela Simion Bărnuțiu și revoluția românilor de la 1848 în istoriografia maghiară (Spira Gyorgy, Miskolczy Ambrus) 361-367 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie OROS, Ioan Simion Bărnuțiu (1808-1964) - Repere istoriografice (I) 369-389 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CÎMPEAN, Viorel Cărturarul Moise Sora Noac în timpul evenimentelor din 1848/1849 391-407 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CHIȘ FLORIN, Ioan Remedii și comportamente în timpul epidemiei de holeră din 1830-1931, în Transilvania 411-418 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘAN, Monica Fenomenul "căsătoriilor interzise" analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la greco-catolici din Transilvania secolului XIX 419-432 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie SCURTU, Costin Războaiele est-europene și Dobrogea în secolul al XIX-lea 433-447 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie NEGUSTOR, Gheorghe Cotidian și loisir - petrecerea timpului liber în vremea marelui război 449-457 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie SABOU, Mihaela Documente referitoare la Marea Unire de la 1918 păstrate în fondurile parohiale 459-464 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOSSU, Valer Episcopul Iuliu Hossu în apărarea "părților ungurene" abia unite cu România 465-474 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POP, Marin Activitatea Partidului Național Român în perioada ianuarie 1919-aprilie 1920 475-538 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GHEORGHE, Lavinia Armata în activitatea și preocupările "Astrei Dobrogene" 1927-1935 539-551 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie PLOSCĂ, Maria-Cristina Considerații asupra activității societății "Muncă și Voie Bună" în județul Hunedoara 553-559 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOCHHAUSER, Ronald Catalogul de produse al antrepozitului de ciment și materiale de construcții "Rosenberg Izso" Oradea 561-568 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ROBOTIN, George-Ciprian Lupta pentru autonomie a Bisericii Române Unite în anii 1897-1918 569-573 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DUMITRAȘCU, Gheorghe Reminiscențe sălăjene 575-581 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BODA, Gherghina Aspecte ale vieții culturale din Petroșani oglindite în paginile ziarului "Avîntul" (1938-1947) 583-591 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POP, Horea, PRIPON, Emanoil O posibilă provocare pentru muzeografia contemporană românească: Valorificarea expozițională a țantierelor arheologice preventive, la solicitarea finanțatorului 595-610 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MARIANCIUC, Elisabeta Podoabe din argint aurit. Sec. XVII-XVIII. Restaurare și conservare 611-618 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie JUGRĂSTAN, Teodora Restaurarea unei căni medievale din argint aurit 619-624 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ARGHIR, George, PETEAN, Ioan, POP DAN, Anastasiu Tehnologia de realizare a unui element de lorica 625-631 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ARGHIR, George, PETEAN, Ioan, POP DAN, Anastasiu Analiue de material pentru un Umbo de scut vandal 633-638 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CIUREAN, Codin Formarea rețelei de așezări și evoluția populației jugului intracarpatic 641-655 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POP, Călin Dezvoltarea durabilă în contextul geografic conceptual 657-669 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RUS, Dorin-Ioan Colecția de științe naturale a gimnaziului evanghelic din Reghinul Săsesc (1865-1915) 671-678 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GREC, Aurica Județul Sălaj - resurse și mărturii ale dezvoltării durabile 679- română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DRUȚA, Monica, ELEKES, Anca, MARCHIȘ, Ioana Indice bibliografic la Vol. XXI-XXX 695-727 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III LAZAROVICI, Cornelia, LAZAROVICI, Gheorghe Fragmentarea rituală a idolilor și obiectelor de cult în Neolitic și Epoca Crupului .7-15 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III POPUȘOI, Eugenia Elemente plastice Starceco-Criș regăsite în plastica culturilor precucuteni și Cucuteni 16-24 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III BOGHIAN, Dumitru Gestică semantică în plastica abtropomorfă a culturii precucuteni. Între tradiție și inovare 25-43 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSULESCU, Nicolae Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III DIACONESCU, Maria Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni - Pod Ibăneasa (județul Botoșani) 68-74 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ISTINA, Lăcrimioara A copper axe found in the Cucuteni settlement of Fulgeriș (Bacău County) 75-85 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III ANDREESCU, Radian-Romus Considerații asupra plasticii antropomorfe gumelnițene 86-93 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III DUMITRAȘCU, Valentin, FRÎNCULEASA, Alin, NIȚĂ, Loredana Descoperiri aparținînd culturii Gumelnița de la Urlați (jud. Prahova) 94-111 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III DIACONU, Vasile Despre plastica antropomorfă a culturii Noua 112-119 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea, LASZLO, Attila, MAREȘ, Ion, NICULICI, Bogdan Plastica zoomorfă și abtropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fioerului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ZELETIN, C. Poetul G. Tutoveanu (1872-1957) figură tutelară a culturii bîrlădene 141-143 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ILIE, Elena Ana Aslan, celebritate și memorie locală 144-152 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III BANDAC, Mihai Nichita Stănescu - Idolul și simbolul unei generații 153-156 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSĂCESCU, George Preotul Vasile C. Ursăcescu (1884-1949), întemeietorul primului muzeu sătesc de antichități din România. Succintă expunere biografică 157-162 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III JOSANU, Rocsana Ion Creangă, între mercantilism și valorificare culturală 163-165 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III RASCANU-GRAMATICU, Oltea Corneliu Moldovanu și boema bîrlădeană 166-171 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III BUTNARU, Alina Vasile Pîrvan - Un adolescent la Bîrlad 172-179 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III GEACU, Sorin Cerbul lopătar (Dama dama) în județul Olt: Zoogeografie și dinamică populațională 188-198 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III PLAVAN, Gabriel, SILMALSICK, Francisc The priority of biomonitoring in natural aquatic resources quality management 199-203 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III GHEȚU, Diana Alpha diversity for Trichoptera species from the superior catchment area of Bistrița River 204-208 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen Taxa with special status from the Zăicești Village Area (Botoșani County) 213-216 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen, PĂSTOREL, Grigore, PLĂVAN, Gabriel Aquatic and marshy macrophytes in the ecosystem of Lake Chirița (Iași) 217-223 engleză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BĂLTEAN, Ion, GLIGOR, Mihai, SĂSĂRAN, Emanoil, TĂMAȘ, Călin Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia - Lumea Nouă .9-29 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie SPASIC, Milos Horizontal and vertical communication axis in the middle and late eneolithic 31-44 engleză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie SAVA, Victor Situri ale finalului epocii cuprului din Cîmpia de Vest 45-80 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie GOGÎLTAN, Florin Fortificațiile tell-urilor epocii bronzului din bazinul carpatic. O privire generală 81-100 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu Cu privire la o gemă din colecția Brukenthal 101-105 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru, RUSCU, Ligia Eine griechische inschrift auf einem gefass von Berzovia 107-111 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru, TIMOC, Călin Cîteva date despre ceramica descoperită la Foeni-Seliște (jud. Timiș) 113-134 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Nobili și cnezi bănățeni - noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450) 135-154 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Albertus Archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale și cele spirituale 155-170 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Notes concernant les debuts du monastaire Saint George de la Vallee de Bîrzava 171-185 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ȚIGĂU, Dragoș Familia nobililor Vaida în secolele XVI-XVII 199-220 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie REININGER, Alice Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (2.teol) 221-270 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie DEMȘEA, Dan Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Istoria presei într-o scrisoare - Valeriu Braniște către Mihail Gașpar - 279-288 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Contribuții bănățene la Marea Unire 289-299 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie DEHELEANU, Adrian Organizarea aviației române în primul deceniu interbelic 301-307 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu Aspecte privind situația minorității germane din județele Caraș și Severin în 1944-1948 309-332 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Considerații cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 și 1946 de către Lucrețiu Pătrățcanu, ministru de justiție 333-341 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Renașterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timișoara în anul 1950 343-357 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Ștefan Frecot 359-363 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie KISS, Hedy Antimisul grecesc de la 1733 365-379 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie PÎRVULESCU, Dorina Catalog. Icoane și uși împărătești din Banat 381-413 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie MIKLOSIK, Elena Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central și model local în părțile bănățene ale austro-ungariei 415-430 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BRATU, Lava Momente din istoria învățămîntului muzical interbelic reflectate în presa timișoreană 431-447 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie PANTAZI, Adriana Studiu de istoria artei și cronică plastică în publicistica timișoreană interbelică 449-468 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie ȚEICU, Dumitru Timișoara în amurgul evului mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric - Drașovean F., Feneșan C., Fluture Al., Szentmiklosi Al., Kopeczny Z., Kiss H., Șeptilici R, Dinu N. 471-472 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII) 473-477 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel Brăila, în cele mai vechi fotografii ale orașului (1872) .9-26 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație MOCANU, Emil Construcția docurilor în portul Brăila 27-53 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație IAVORSCHI, Gheorghe Oaspeți americani la Brăila în perioada interbelică 55-62 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație VOLCU, Elisabeta, VOLCU, Ion Cercul cultural și sportiv "Principesa Elena" (1921-1938) 63-69 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație ENACHE, Emanuela-Laura Valoarea de patrimoniu a lăcașelor de cult din centrul istoric al Brăilei 71-194 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație GANCEV, Veronica Muzeul Brăilei extinderea secției de artă 195-211 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație ZUB, Alexandru În jurul unei comemorări la Academiei României 215-219 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație NAUM, Ligia Gheorghe Naum - 100 de ani de la naștere 221-224 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație BĂDĂRĂ, Doru De la Macarie la Antim Ivireanul. Misiune și permanențe în istoria tipatului românesc 227-249 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație Declarația adunării solemne închinată aniversării a 90 de ani de la votarea actului Unirii Basarabiei cu România la 25 martie 1918 251-258 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație PAPAZU, Monica Hosovo - granița dintre creștinism și islam 259-284 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CÎTEIA, Adriana Comunicare etică creștină. Încercare de definire .9-13 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina Geneza ornamenticii ceramice specifică veacurilor VIII-XI, la Dunărea de Jos 15-27 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ATANASIU-GĂVAN, Andreea Factori de risc ai vavigației în Marea Neagră, secolele XIII-XIV 29-37 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BUJDUVEANU, Tănase Viața religioasă a aromânilor în spațiul otoman (secolele XV-XIX) 39-54 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă GHEORGHE, Mihai Robia și judecata țiganilor - secolele XVII-XIX 55-65 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BORANDĂ, Georgeta "Marița" - corabia care a întemeiat privilegiul marinei comerciale a Valahiei 69-75 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ILIE, Adrian Panairul de la Medgidia 77-86 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana Marea Neagră în cuvîntările și scrisorile regelui Carol I 87-93 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă SCURTU, Costin Bucureștiul în vîltoarea începutul de secol XIX 95-106 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă STĂNCULESCU, Gheorghe Abraham Irwin Bolton un medic și chirurg englez din Irlanda, stabilit, la 1870, în Constanța (un studiu biografic și genealogic) 107-136 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CORDUNEANU, Dumitru Dezvoltarea infrastucturii portuare românești în sec. XX 137-143 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă COVACEF, Petre O aniversare la 100 de ani. Contribuția lui Anghel Saligny la sistematizarea orașului Constanța 145-159 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă MOȘNEAGU, Marian Contribuția fraților Cotovu la dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime românești 161-171 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă RÎȘNOVEANU, Ion Unele acțiuni ale marinei militare române la campania din anul 1916, oglindite în documente 173-180 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PĂVĂLOIU, Mariana, SÎRBU, Marian Contribuția marinei comerciale la primul război mondial 181-186 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ADĂSCALIȚEI, Oana Navigația maritimă românească - dificultăți și obiective în primii ani de după primul război mondial (1918-1923) 187-200 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă COMAN, Virgil Considerații privind meglenoromânii în timpul războiului mondial și în perioada imediat următoare 201-210 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BORDEIU, Puiu Repere dobrogene ale educației legionare. Tabără legionară de la Carmen Sylva (1935-1937) 211-216 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ZIDARU, Marian Acțiunea iridentei ucrainiene în România, în vara anului 1939 217-227 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă GHEORGHE, Lavinia-Dacia Familia Nicolae Iorga în anii 1940-1941 229-245 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă STAN, Florin Aspecte privind situația evreilor din județele Constanța și Tulcea, în timpul celui de-al doilea război mondial, reflectată în petițiile unor evrei dobrogeni 247-254 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă TIȚĂ, Magdalena Relații româno-bulgare în primele două decenii postbelice 255-264 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă OPRIȘ, Petre Armata română și primele trei protocoale secrete ale organizației tratatului de la Varșovia (1955-1963) 265-287 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț Inițierea de către România, la curtea internațională de justiție de la Haga, a procedurilor vizînd reolvarea diferentului cu Ucraina privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental al celor două țări în Marea Neagră 289-320 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin Rolul capitalului străin în dezvoltarea orașului Constanța (1878-1945) 321-334 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă NICOLAE, Constantin Pagini din istoria Muzeului de la Hîrșova 337-349 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CRUCERU, Florica Istoricul Muzeului de Scuptură "Ion Jalea" 351-3634 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe Un episod cu semnificații tîrzii: Clubul "12 Plus 1" 365-378 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă SUCEVEANU, Simona Cărți cu dedicație și autograf, în colecții particulare constanțene 379-388 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă NICOLAE, Florentina Cuvinte românești populare în limba bulgară - Boboc Paraschiva 389-390 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CONSTANTINESCU, Nicolae Arheologie medievală română - Panait P., Flaut D. 391-393 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Sanctuarele culturii Precucuteni - Cucuteni .9-40 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, MATEȘ, Adela Modele miniaturale de altare descoperite la Oltebi - "Cariera de nisp", Situl B, jud. Covasna 41-56 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie GARVĂN, Daniel Vase rectangulare din așezarea eneolitică de la Poduri-Dealul Ghindaru 57-66 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BRIEWIG, Bjorn, BUZEA, Dan, COTRUȚĂ, Mirela Arheologie experimentală. Construirea unei instalații de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păuleni-Ciuc - Ciomortan - "Dîmbul Cetății" jud. Harghita 67-78 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie GARVĂN, Daniel The Present Stage of the Researches regarding Prehistoric Salt Production in the Carpatho-Danubian Region 79-90 engleză
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUCUR, Eugen, ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Considerații atno-arheologice privind exploatarea surselor saline din Țara Făgărașului (I) 91-100 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie COSTEA, Florea Un intersant mormînt descoperit la Rășnov-Cetate (jud. Brașov) 101-108 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, SÎRBU, Valeriu O comunitate dacică din sec. IV-III a. Chr. La Olteni, jud. Covasna 109-148 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BĂLĂȘESCU, Adrian, MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARIU, Andrei Analiza osteologică a mormintelor de incinerație de la Olteni, jud. Covasna 149-156 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie COSTEA, Florea Decorative Motifs or Religious Symbois? Attempts to Intrerpret the Decorations on Dacian Pattery (Part 2) 157-172 engleză
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie COSTEA, Florea Au produs dacii sticlă? 173-176 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie DOBOS, Alpar, LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei O fibulă inedită descoperită în raza localității Sic, jud. Cluj 177-186 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie SĂSĂRMAN, Mihai, ZĂGREANU, Radu Einige romische Inschriften und bilhauerische Elemente aus Gherla 187-200 germană
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie SIBIANU, Victor Tezaurul monetar roman imperial de la Oituz 201-204 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetări de suprafață în hotarul localității Călan, județul Hunedoara 205-223 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel Plutăritul pe afluenții Bistriței - confluență și comunicare intzerculturală tradițională moldavo-transilvană. Note din cercetările etnografice recente de teren 227-236 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie CHIRICESCU DEAK, Andrea Mineritul tradițional al sării - o ocupație demult dispărută? 237-250 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie SZABO, Arthur Arealele salifere din Valea Gurghiului și mărturii istorico-etnografice privind exploatarea sării 251-262 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUCUR, Nicolae Fotografie - de la ieri la azi 263-278 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie VOINA, Delia Un atelier fotografic. Trei generații de fotografi și imaginile lor etnografice 279-288 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie DOBRAN, Doina Elemente etnografice din localitatea Subcetate, jud. Harghita, surprinse în fotografii 289-298 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie DOBRAN, Doina Strigături doine, amintiri - consemnate de Aurel Dobrean, un țăran din comuna Subcetate, jud. Harghita 299-301 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BUCUR, Nicolae Simbolistica apei. Apa generatoare de viață, apa generatoare de moarte 303-309 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2006-2008 313-324 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie CRISTEA, Florea Scrisoare la redacție. Pe marginea unei "comunicări științifice" 325-326 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Invitație la locruri sacre .9-10 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Amintindu-ne de Nicolae Bot. Cu nouă scrisori primite de la el 13-20 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ALAIBA, Ruxandra In Memoriam Lucia Berdan 21-29 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Pledoarie pentru editatea în volume a studiilor și articolelor lui Ovidiu Bîrlea 30-33 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Pompei Pasărea neagră 34-36 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Gheorghe Vrabie par lui-meme 37-41 franceză
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BERDAN, Lucia Rituri de naștere prin foc, apă și pămînt 42-44 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Doi meșteri cu nume de rezonanță în arta populară maramureșeană 47-60 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Cîteva aspecte privind cultura populară din Argeș și Muscel la sfîrșitul secolului al XIX-lea 61-109 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Geneza sectoarelor economice sătești și regimul juridic al pămîntului în satele din nord-vestul Transilvaniei (sec. al XIII-lea-anul 1850) 110-124 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla Ritul și reprezentarea sărbătorii Vinerea Mare într-o comunitate protestantă din Transilvania 125-132 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Fierăria din Hășdate 133-138 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca Aspecte ale alimentației cotidiene în satul Hășdate, comuna Sălădisla, județul Cluj 139-142 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil, FECHETE, Maria Ceremonialul nașterii la Giulești-Maramureș 145-161 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PLATON, Elena Reflexii despre autoritatea etnografică 162-173 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Ceremonialul nunții la Suciul de Jos (Țara Lăpușului) 174-189 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Ideea de ursită în mentalitatea populară românească 190-197 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BURGHELE, Camelia Scenarii magico-ritualice în terapia tradițională individuală și colectivă 198-207 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Simbolul între arhaic și folcloric 208-211 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura Tehnologii agrare românești - practici cu caracter magic 212-221 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru Cîteva considerații etnocoreologice asupra dansului tradițional din satul Hășdate, județul Cluj 222-230 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PLATON, Elena Între Muzeul-templu și Muzeul-forum 233-241 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan Romulus Vuia evaluînd etnofgrafia și muzeografia etnografică ungară 242-252 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ALAIBA, Ruxandra Complexul cultural Cucuteni-Tripolie, cuptoare de ars ceramica 255-274 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia, NANDRIS, John Etnoarheologia, scopurile teoriilor și metodele de cunoaștere consacrate 275-289 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAMIAN, Voichița Casa și gospodăria de la Dezmir 290-300 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BĂDOCAN, Ioana Cîteva idei despre numerologia sacră 301-319 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DIMA, Cristian O locuință La Tene. Note etnoarheologice 320-329 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura Restaurarea unui ștergar de culme din zona Valea Călatei 333-336 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative 339-340 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu Povești românești în versiunea englezească a unui mare învățat; Dr. M. Gaster 341-358 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) .9-19 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DUMITRESCU, Ion, MIROIU, Marius Rezultatele supravegherii arheologice de la Valea Stînii - punctul - Vărzărie" 21-37 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie MIHAI, George, NEGRU, Mircea Raport privind cercetările arheologice de la Romula, compania din anul 2006 39-51 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș De la "Jidova" la "Jidava" și înapoi sau despre avatarurile unui microtoponim arheologic 53-68 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie BICA, Ion Atitudinea împăratului Constantin cel Mare (306-337) față de păgînism 69-74 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie VERGATTI, Radu Orașul Cîmpulung și primii Basarabi 75-79 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații privind raporturile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă din Cîmpulung Muscel în secolele XIII-XIV 81-89 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPREA, Radu Cîțiva mari dregători din sfatul domnesc al lui Vlad Țepeș 91-97 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie REZACHEVICI, Constantin Matiaș Corvin și înrudirile sale prin alianță cu neamul domesc al lui Basarab I din Țara Românească 99-106 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPREA, Radu Albu Vistier (cca 1460-1510)și înrudirea sa cu vechile neamuri ale boierilor argeșeni de pe Valea Topologului 107-114 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DINA, Teodor Un manuscris slavon din Biserica Sf. Nicolae" din Piscani, județul Argeș în colecția Mănăstirii Bistrița-Vîlcea 115-122 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie RĂDULESCU, Maria-Venera Mănăstirea Argeș în secolul al XVII-lea. Podgoriile și vinăriciul 123-135 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Mănăstirea Valea (Țițești-Argeș) și influența ei asupra locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada 1963-1863 137-144 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MĂNDESCU, Dragoș, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești 145-164 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie ȚÎNȚĂREANU, Alexandra Consemnări despre posesiunile funciare și imobiliare ale serdarului Marin Butculescu 165-172 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie PĂDURARU, Marius Din trecutul poștei Țării Românești în perioada regulamentară. Înfințarea stațiilor de poștă de la Utlueni și Șerboeni, județul Teleorman (iulie-august 1833) 173-190 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Biserici și școli protestante la Pitești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-204 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CHISTOL, Aurelian Aspecte legate de activitatea lui I.C. Brătianu în fruntea ministerului lucrărilor publice (31 martie 1897 - 30 martie 1899) 205-216 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie GIUGEA, Daniela Aspecte privind băncile din Cîmpulung și relația lor cu orașul în prima jumătate a secolului XX 217-222 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța Contracte de arendare încheiate între proprietarii de moșii și arendații din județul Teleorman 223-242 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie PINTILIE, Dan Societatea de Petrol "Govora" 1921-1944 242-255 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie MOTREANU, Valentin Aspecte privind unele lucrări edilitate în Pitești, 1928-1938 257-264 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie PINTILIE, Dan Informații privind aprovizionarea populației județului Argeș în perioada 1941-1944 265-270 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPRIȘ, Ioan Alegeri episcopale la Argeș în 1941 271-276 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie NOVAC, Vasile Generalul de brigadă Georgescu V. Ioan 277-292 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu Armata roșie și județul Argeș în anii 1944-1947 293-304 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie STANCIU, Cezar În spatele ușilor închise. Dispute româno-maghiare în anii 1957-1961 305-319 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie VERGATTI, Radu Nicolae Spătarul Milescu, un diplomat român 321-342 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Din viața tipografului Ștefan Rassidescu, fîrșerotul 343-358 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRĂCIUN, Mircea 150 de ani de la nașterea lui Ion Posescu (1858-1951) o personalitate marcantă a orașului Pitești și a județului Argeș 359-372 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRUCEANĂ, Paul George I. Ionescu-Gion - 151 de ani de la naștere și 104 ani de la moarte 373-380 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie OPRESCU, Carmen Petre Ispirescu, vilegiaturist la Cîmpulung în 1884 381-390 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Gheorghe I. Brătianu, contribuții biografice 391-394 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Un reper istoriografic și semnificațiile sale: BCMI, 1/1908 ( în chestiunea restaurării Bisericii Domnești din Argeș) 395-400 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie ROBEA, Mihail Dumitru I. Mihalache 401-424 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie APOSTOLACHE, Zoe Pitești-Ploiești interferențe muzeale în secolele XIX și XX 425-428 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie GUGIU, Cornel Influența literaturii culte în mediul rural 429-434 română
2008 Banatica, 18 MARINKOVIC, Snezana Protective archeological excavations on the site Poduka near Orlovat .9-15 engleză
2008 Banatica, 18 PINCA, Răzvan, ROGOZEA, Petru O nouă așezare din epoca bronzului aparținînd grupului cultural Balta-Sărată descoperită la Coșteiu (jud. Timiș) II 17-36 română
2008 Banatica, 18 MARȚIȘ, Florentina Locuirea de epoca bronzului de la Peciu Nou 37-46 română
2008 Banatica, 18 CRĂCIUNESCU, Gabriel Descoperiri arheologice din localitatea Scăpău, jud. Mehedinți 47-64 română
2008 Banatica, 18 SECULICI, Bogdan Unele considerații privind exploatarea și obținerea aurului și a argintului în Dacia preromană 65-73 română
2008 Banatica, 18 TIMOC, Călin, TIMOC, Carmen Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură 75-80 română
2008 Banatica, 18 BOZU, Ovidiu Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat 81-105 germană
2008 Banatica, 18 ARDEȚ, Adrian, ȚEICU, Dumitru The archeological researches from Bucoșnița 107-115 engleză
2008 Banatica, 18 CRIȘAN, Ioan Un cuptor din Vatra Satului medieval Rădvani 117-122 română
2008 Banatica, 18 RADU, Adriana Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Slatina Timiș "Gura Ilovei" 123-140 română
2008 Banatica, 18 KOPECZNY, Zsuzsanna, RĂDULESCU, Alexandru, TĂNASE, Daniela Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Timișoara - Castelul Huniade 2007 141-154 română
2008 Banatica, 18 STÎNGĂ, Ion Doua monede moldovenești puțin cunoascute, la cetatea Severinului 155-160 română
2008 Banatica, 18 ȚIPLIC IOAN, Marian Arheologia și istoria la începutul mileniului trei 161-194 română
2008 Banatica, 18 BOLDEA, Ligia Veleități și oportunități ale nobilimii bănățene în vremea lui Sigismund de Luxemburg 197-221 română
2008 Banatica, 18 ARDELEAN, Radu Oamenii din Banat și timpul (sec. XIV-XVII) 223-267 română
2008 Banatica, 18 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Familia nobililor Josika (Iojică) în secolele XVI-XVII 269-295 română
2008 Banatica, 18 BULBOACĂ, Sorin Banii Lugojului și Carasebeșului în secolele XVI-XVII 297-320 română
2008 Banatica, 18 MARGINA, Adrian, MARGINA, Livia Mores et Ceremonias ecclesiasticas ignorabant. Religie populară în comunitățile catolioce din Banjat în secolul al XVII-lea 321-346 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2008 Banatica, 18 TOMONI, Dumitru Asociațiunea transilvană pentru Literatură Romană și Cultura Poporului Român "Astra" despărțămîntul Bocșa 395-413 română
2008 Banatica, 18 DUMITRESCU, Angela Autoritățile specifice instituției școlare confesionale românești din comitatele Caraș-Severin și Timiș, 1900-1918 415-432 română
2008 Banatica, 18 SANDU, Valentin Valea Bistriței în mișcarea național-culturală pentru Marea Unire din 1918 433-439 română
2008 Banatica, 18 PETRESCU, Camil Industria chimică din Timișoara, în perioada 1918-1940 441-457 română
2008 Banatica, 18 BĂLU, Vlad Aspecte ale colectivizării agriculturii în județul Caraș. Procesul de comasare 459-464 română
2008 Banatica, 18 NARAI, Eusebiu Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin 465-492 română
2008 Banatica, 18 RÎMNEANȚU, Vasile File din istoria Muzeului Banatului din timișoara 493-509 română
2008 Banatica, 18 ȚEICU, Dumitru Masoneria în transilvania. Repere Istorice - Sălăgean T., Eppel M. 511-513 română
2008 Banatica, 18 RADU, Adriana L'exploitations du sel a travers le temp - Monah D., Dumitroaia Gh., Weller O., Chapman John 514-519 română
2008 Biblioteca Brukenthal , XXVI LUCA SABIN, Adrian Repertoriul arheologic al județului Hunedoara - Itroducere .7-7 română
2008 Biblioteca Brukenthal , XXII TEUCEANU, Radu Opera numismatică a lui Johann Joseph Hilarius Eckhel în biblioteca Brukenthal 231-252 română
2008 Biblioteca Istro-Pontica, 4, seria patrimoniu The Museum Patrimony of the Lower Danube and the Carpathian Area, in European Context 106 engleză
2008 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIX MONAH, Dan, MONAH, Felicia Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru 212 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Cercetările arheologice de la Miercurea Sibiului - Petriș (județul Sibiu, Romania). Nivelul Starcevo-Criș în campaniile de cercetare din anii 1997-2005 (raport preliminar) .7-46 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetări de suprafață pe raza orașului Hațeg (Silvașul de Hos) (I) 47-74 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IOSIFARU, Mariana, TULUGEA, Claudiu, TUȚULESCU, Ion Cîteva considerații asupra celor două spade din bronz aflate în colecția muzeului județean Vîlcea 75-80 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIMA, Cristian Despre un cuțit celtic descoperit recent la Cluj 81-88 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 FERENCZ, Iosif Unelte și ustensile în descoperirile din la Tene-ul timpuriu și mijlociu din zona Mureșului Mijlociu 89-100 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NATEA, Gheorghe Fibule descoperite în cetatea dacică de la Tilișca 101-108 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NATEA, Gheorghe Un pumnal curb dacic din colecțiile Muzeului Național Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger 109-114 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 GRIȘCAN, Alexandru, SONOC, Alexandru Clișee mitologizante din istoria militară a geto-dacilor în context aniversar (1986) 115-154 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu, SONOC, Alexandru Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DUDĂU, Oltea Colecția numismatică Dr. Mauksch - prezentare generală - 181-190 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDREICA, Luminița, BĂBĂU, Alexandra, MĂRGINEAN, Florin Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac "lutărie" (jud. Arad) 191-206 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NIȚOI, Anca Pinteni cu spin în colecția Muzeului Național Brukenthal 207-217 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU MUNTEANU, Petre Cercetări arheologice din Sibiu, Strada Turnului Nr. 7 219-241 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 PINTER ZENO, Karl, URDUZIA, Claudia Vechi piese de mobilier urban din Piața Mare din Sibiu 243-262 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 CALBOREAN, Ovidiu Casa Drotleff din Cristian, județul Sibiu. Schiță istorică 263-284 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 VIGH, Bela Toleranță și intoleranță religioasă în Transilvania secolului al XVI-lea 285-296 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 POPESCU PAUL, Ioan Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani 297-310 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan Cîteva considerații asupra alimentației în Transilvania secolului al XVII-lea 311-318 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU, Olga, FRÎNCU, Raluca Piese ale vecinătății sag aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger 319-328 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ITTU, Gudrun-Liane Un document important intrat de curînd în colecția de manuscrise a Muzeului Brukenthal 329-334 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU, Olga O piesă inedită din colecția Muzeului Național Brukenthal: Steagul Reuniunii Culturale Naționale a Meseriașilor Romani din Sibiu 335-342 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Amplasarea bustului lui George Barițiu în Parcul Astra din Sibiu (1924) în documente și imagini 343-346 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 CRIȘAN, Camelia, SOTELECAN, Carmen, STANCULESCU, Simona Probleme privind restaurarea steagului breslei cizmarilor 347-350 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NAGLER, Doina Sesiunile științifice de carte 1972-1994 351-352 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII Cuprins 2-3 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ANTONESCU, Rodica Phoconservation. Bratislava 2008 Studii şi articole 4-8 engleză
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII BUIU, Vasile Ascensiuni aerostatice la București, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky - primul aeronaut roman brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul "România" Studii şi articole 9-21 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII EFTENE, Cătălin Preocupări edilitare, lupta împotriva incendiilor și legislație specifică în Roma Imperială (sec. I-III d. Chr.) Studii şi articole 22-29 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Buciumeni. Considerații istorice și artistice Studii şi articole 40-48 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII POPESCU, Angelo-Barbu O altfel de decoperire a orașului București Studii şi articole 49-55 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII SCAFES, Cornel, SCAFES, Ioan Cartea București. Scurt istoric. 1866-1916 Studii şi articole 56-82 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Judecata domnească și boierii Studii şi articole 83-99 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii de odinioară - Șoseaua și Grădina Kisdelev Patrimoniu bucureştean 100-118 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DOROJAN, Magdalena Biserica "Cuțitul de argint" Patrimoniu bucureştean 119-124 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII IONIȚĂ, Ionel București, oraș al viilor Patrimoniu bucureştean 125-127 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII MUCENIC, Cezara Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZAMANI, Lelia Davila Patrimoniu bucureştean 177-182 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Revoluția de la 1848 Patrimoniu bucureştean 183-190 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel Expoziția: Cultura și civilizația românească în Peninsula Balcanică Patrimoniu bucureştean 190-195 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOBANU, Ștefan Reflecții asupra vieții lui Nicolae Filipescu - Nicolae Filipescu și idealul național Personalităţi bucureştene 196-211 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOTORAN, Gabriel Gheorghe I. Brătianu Personalităţi bucureştene 212-214 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C.I. Nottara și "generația de aur" - reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara Personalităţi bucureştene 255-260 română
2008 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu, XIV, Serie nouă Cuprins 5-6 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ȚULUGEA, Caudiu-Aurel Plastica Statcevo-Criș din așezarea neolitică de la Copăcelu, Rîmnicu Vîlcea, jud. Vîlcea .9-19 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, NIȚU, Floriana, ȘEULEAN, Anamaria, SUCIU, Cosmin Contribuții la repertoriul arheologic al județului Sibiu. O nouă așezare vînceană timpurie la Miercurea Sibiului Pustia (Lunca) 20-28 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MORINTZ, Alexandru, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Cercetări arheologice preventive la Voluntari (județul Ilfov) 29-35 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TUȚULESCU, Ion Două reprezentări plastice aparținînd epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Rai 36-42 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI CALOTOIU, Gheorghe, HORTOPAN, Dumitru Cercetarea arheologică preventivă de la Socu Bărbătești 43-54 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PURECE, Silviu Structura pe emitenți a tezaurilor romane imperiale descoperite pe teritoriul Olteniei 55-72 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana Cercetări arheologice preventive la biserica "Bunavestire" (fostul schit Climent) satul Pietrari de Jos, comuna Pietrari, județul Vîlcea 73-85 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana, PĂRĂUȘANU, Ovidiu, ȚUGULEA, Claudiu, TUȚULESCU, Ion Cercetări arheologice preventive la biserica "Sfîntul Nicolae", oraș Berbești, sat Valea Mare, județul Vîlcea 86-93 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ȚUGULEA, Claudiu-Aurel Cronica cercetărilor arheologice preventive pe anul 2007-2008 în județul Vîlcea 94-100 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MORINTZ, Alexandru Zur bronzezeit in Sudrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara - Schuster Cristian, Crăciunescu Gabriel, Fantaneanu Cristinel 101-104 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI KOGĂLNICEANU, Raluca Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru 105-108 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI OPRICA, Gheorghe "Momentul Mihai Viteazul" - Consecințe în istoriografia și mentalitatea istorică a vremii 109-112 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SÎIULESCU, Lăcrămioara Călători străini prin Vîlcea, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 113-117 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI GRIGORESCU, Valeria Noi date despre biserica bolniță "Adormirea Maicii Domnului" a Episcopiei Rîmnicului 118-122 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI HANULESCU, Valentin Moravurile societății românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea între lege și cutumă 123-129 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DIACONESCU ILIE, Claudiu Carol Novak - primul mare antreprenor străin din nordul județului Vîlcea 130-133 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MOROIANU DAN, Mihai Dezbateri parlamentare și patimi politice între 1866-1867 134-140 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SĂULESCU, Flavius-Cătălin Domnitorul Carol I și Rîmnicu Vîlcea în anul 1873 141-144 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MITRANA, Elena Memoriile soldatului Ion D. Solomon din Primul Război Mondial 145-148 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI RACOVIȚAN, Mihai Despre activitatea națională a lui Alexandru Vaida Voevod în zilele premergătoare Unirii din 1918 149-154 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BEU, Liliana I.G. Duca - ministrul Agriculturii și Domeniilor (12 decembrie 1918-12 septembrie 1919) 155-163 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI OANE, Sorin Episcopul Rîmnicului Vartolomeu Stănescu 164-172 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TERTECI, Carol Alegerile anului 1946 în documente de arhivă vîlcene 173-176 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DECA, Eugen Un meșteșug uitat - Frangheritul - în comuna Costești 177-181 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DUMITRESCU, Ionuț Gospodăria rurală tradițională din Vîlcea 182-191 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BARCAN, Luiza Relația OM-ARBORE în vultura orală tradițională 192-202 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ENE, Ioana Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vîlcea 203-209 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI CRISTEA, Alina-Cristina Date privind viața și activitatea sculptorului Constantin Gh. Mihăilescu 210-214 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI NANCU, Alexandru ReSitus. Metode și tehnici 215-224 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BERESCU, Cătălin Estetica și conservarea digitală 225-228 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TOMOIOAGA, Tiberius Modelarea automată a suprafețelor monumentelor și obiectelor istorice pe baza "norului de puncte" 229-232 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BURTICIOAIA, Emilia, IORDACHE, Mihai Tehnici de conservare lu restaurare a patrimoniului istoric 233-238 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SCROCIOB, Diana Aspecte privind depozitarea bunurilor din colecția de istorie contemporană 239-243 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PĂRĂUȘANU, Ovidiu Magnetometria - metodă de investigată folosită în arheologie 244-252 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan Carpica - Predoslovie .9-11 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan Bacău 600 - de la sat la oraș la confluența Bistriței cu Siretul .12-22 română
2008 Carpica, XXXVII ARTIMON, Alexandru Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele CIV-XV 23-67 română
2008 Carpica, XXXVII ARTIMON, Elena, IACOBESCU, Silvia Bacăul medieval oglindit în medalistică 68-80 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia Învățămîntul primar băcăuan pană la Legea Instrucțiunii Piblice (1864) 81-96 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia Dezvoltarea învățămîntului tehnic și profesional băcăuan pană în 1818 97-109 română
2008 Carpica, XXXVII GARVĂN, Daniel Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieți-Slatina Veche, județul Bacău 110-122 română
2008 Carpica, XXXVII ISTINA, Lăcrămioara-Elena O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeris., com Pîmcești, jud. Bacău 123-129 română
2008 Carpica, XXXVII DIACONU, Vasile Atefecte de piatră șlefuită din eneolitic și epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamț 130-145 română
2008 Carpica, XXXVII ENEA SERGIU, Constantin Topoare de aramă cu brațele "în cruce" din România - sinboluri eneolitice ale puterii și ale statutului social 146-175 română
2008 Carpica, XXXVII ALAIBA, Ruxandra, LEVIȚKI, Oleg Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 176-193 română
2008 Carpica, XXXVII POPESCU, Anca-Diana Piesele de tip Wietenberg de la Costișa (jud. Neamț) 194-201 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Ioan Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
2008 Carpica, XXXVII HÂNCEANU, George Ceramica prefeudală din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 222-231 română
2008 Carpica, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, COROBAN BOLDUR, Irina-Elena Despre atestarea documentară a unui sat de răzeși: Poienile Oancei (comuna Stănița, județul Neamț) 247-255 română
2008 Carpica, XXXVII UNGUREANU, Ioan Bejenari, emigranți și strămutați, sălățluiți pe moșii în localitățile din bazinul Siretului Mijloiu (sec. XVI-XX) 256-277 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton, FARCAȘ, Felicia Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
2008 Carpica, XXXVII STROE, Laurențiu Implicațiile românești ale evoluției Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea 315-335 română
2008 Carpica, XXXVII TOFAN, Constantin Climat, război și agricultură în primul deceniu al secolului al XIX-lea pe teritoriul Moldovei 336-343 română
2008 Carpica, XXXVII MURARIU, Ioan Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, Domnul Țării Moldovei 344-348 română
2008 Carpica, XXXVII CHIRICĂ, Nicoleta Căimăcămia de trei din Țata Românească octombie 1858-ianuarie 1859 349-360 română
2008 Carpica, XXXVII UNGUREANU, Elena Dascăli români despre necesitatea educației copiilor înainte de școală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 361-370 română
2008 Carpica, XXXVII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Gîndirea eminesciană - moment de referință al masrii dezbateri privind modernitatea 371-381 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, POPESCU, Delia-Nicoleta 135 de ani de la nașterea academicianului Ion Th. Simionescu 382-385 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Mărturii contemporane despre profesorul universitar ieșean Orest Tafrali 386-391 română
2008 Carpica, XXXVII SCURTU, Ioan Răscoala din 1907 392-408 română
2008 Carpica, XXXVII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Nicolae Iorga și Marea Unire (II) 409-422 română
2008 Carpica, XXXVII CIUTĂ, Jean 90 de ani de la Marea Unire întergirea statal-națională - obiectiv de bază în lupta poporului român 423-425 română
2008 Carpica, XXXVII PALADE, Dragoș Mișcarea de emancipare a grecilor și legăturile ei cu romanii (1789-q981) 426-445 română
2008 Carpica, XXXVII MUNTEANU, Ofelia Raporturile dintre Franța Liberă și Statele Unite ale Americii 446-451 română
2008 Carpica, XXXVII CRUCEANU, Viorel Drame politice în subcontinentul indian: Bangladesh 452-457 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Mihai Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I) 458-477 română
2008 Carpica, XXXVII HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi faunistice aparținînd culturii Cerneahov din săpăturile executate în situl de la Trușești 478-488 română
2008 Carpica, XXXVII BILȚIU, Pamfil Crucile mortuare și trițele de la Berzunți 489-499 română
2008 Carpica, XXXVII STOICA, Corneliu Un cercetător al orașelor medievale dipărute: Alexandru Artimon (1938-2008) 500-517 română
2008 Carpica, XXXVII IACOBESCU, Silvia Necrolog - Alexandru Artimon 517-517 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton In Memoriam - Alexandru Artimon (1938-2008) 520-521 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton In honorem Profesorul Ștefan Sorin Gorovei la împlinirea vîrstei de 60 de ani 522-527 română
2008 Carpica, XXXVII BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela Catolicii din Moldova în izvoarele Sfîntului Scaun (secolele XVII-XVIII) - Coșa Anton 528-529 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela Comunitățile catolice din județul Bacău - Coșa Anton 530-531 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela Catolicii din Faraoani - Coșa Anton 532-535 română
2008 Carpica, XXXVII MIHĂICĂ, Marina-Mihaela Membrii Academiei Române din județul Bacău - Mătghitan Liviu, Mitrea Ioan 536-538 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Basarabia, rana de la hortarul de Est 539-541 română
2008 Carpica, XXXVII MIHĂICĂ, Marina-Mihaela Timpu sacru. Sărbătorilr de altădată - Lutic Marcel 542-545 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca, VASILE, Gabriel Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 .11-42 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PARNIC, Andreea Noi date privind circulația pe apă în preistorie 45-53 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ANDREESCU RADIAN, Romus, LAZĂR, Cătălina Valea Mostiștei. Așezarea gumelniăeană de la Sultana-Malu Roșu 55-76 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 DRĂGHICI, Cristina Reprezentări mitologice în sticlăria de epocă imperială. Studiu de caz: "Paharul cu Zei" de la Tomis, Moesia Inferior 77-92 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț, NEAGU, Cătălina Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație de la Tăul Secuilor-Pîrîul Porcului, Alburnus Maior 93-122 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț, DUMITRAȘCU, Emil, SIMION, Mihaela, VLEJA, Decebal "Atelierul" de procesare a minereului aurifer și necropola romană de incinerație de la JIG-Piciorag, Roșia Montană 123-165 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela, ȘTIRBULESCU, Christina Teracote din așezarea civilă romană de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (I) 167-202 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț, COCIȘ, Sorin, URSUȚIU, Adrian Opaițele ștampilate din necropola romană de incinerație de la Tăul Corna. Considerații preliminare 203-221 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela, BOTTEZ, Valentin A new greek inscription discovered at Histria 223-227 engleză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PETCULESCU, Liviu Once again on the pyramidal spearhrads of triangular cross-section in Roman Dacia 229-244 engleză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 GRIGORE, Ioana, PARASCHIV, Eugen Fusaiole de la Dinogeția-Garvăn 245-262 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PARASCHIV, Eugen Un sigiliu al episcopatului din Rodosto-Rhaedestos 263-267 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 OȚA, Silviu Verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei S, descoperite pe teritoriul Banatului 269-303 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BĂNĂSEANU, Anca, DANIAN, Oana, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, SAMSON, Andra, STĂNICĂ, Airel, VASILE, Gabriel, VASILE, Matei Descoperiri funerare în situl arheologic de la Nufăru, jud. Tulcea 305-392 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, RĂDULESCU, Venera Cahle medievale decorative cu scena "Sfîntul Gheorghe omorînd balauril" descoperite în București 393-410 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 RADU, Valentin Quelques engins de peche employes pendant la periode neo-eneolithique sur le territoire de la Roumanie 413-421 franceză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BĂLĂȘESCU, Adrian, SIMONIN, Daniel, VIGNE, Jean-Denis L'alimentation d'origine animale dans le site fortifie de boulancourt "Le Chatelet" (Seine-et-Marne, Bronze final IIIb) 423-466 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MACOVEI, Monica, TEODOR, Eugen Silviu Introducere în conservarea și restaurarea Chihlimbarului 467-477 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BORȘ, Corina, DAMIAN, Paul Considerații privind managemwentul arheologic în contextul proiectului minier Roșia Montană. Programul național de cercetare "Alburnus Maior" (2001-2006) 481-555 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 TROHANI, George O speranță arheologică întreruptă. Pagini din corespondența arheologului Emil Coliu cu inginerul Ion Teodoru între anii 1934-1939 559-576 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 TEODOR, Eugen Silviu A haunting ghost. Notes for an East European History of Morphology 579-593 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan Lamps from Chersonesos in the historical Museum - Moscow - Chrzanovschi L., Zhuravlev D. 595-597 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Cuprins (Content) Cuprins (Content) 5-8 română, engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Lista abrevierilor Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-10 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariție (1978-2007) / Cercetări Numismatice – 30 Years Later (1978-2007) Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 13-16 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV ALEXIU, Andra, MARTIN, Tudor Alexandru Cercetări Numismatice – 1978-2007. Sumarul și indicele pe materii / Cercetări Numismatice – 1978-2007. Summary and index Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 17-146 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV LAZARENKO, Igor In Which Towns Were Countermarked the Coins of Lysimachus with „Owl Upon a Line, Turned to the Left” and „Owl, Turned to the Right”? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 149-154 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV TALMAȚCHI, Gabriel Despre contramarcarea orașelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă / On the Countermarking of the West-Pontic Greek Issues From Dobrudja During the Autonomous Epoch Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 155-188 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV MINČEV, Alexandăr Date arheologice și numismatice privitoare la monumentele publice ale orașului Odessos din perioada elenistică (secolele IV-I a.Chr.) / Archeological and Numismatic Data About the Public Monuments of Hellenistic Odessos (4th-1st c.B.C.) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 189-202 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV TORBÁGYI, Melinda Questions of Coin Use In the Late Celtic Transdanubia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 203-212 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV KELEȘ, Vedat Cult of Mithras and the Mithras Descriptions on Trapezous City Coins Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 213-225 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV LACH, Katarzyna Temple of Zeus, Artemis and Apollo on Roman Coins From Asia Minor. Some Remarks Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 227-236 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV GĂZDAC, Cristian, ZĂGREANU, Radu Reinterpreting the Numismatic Evidence. A Methodological Case Study: the Auxiliary Fort From Gherla (Cluj County, Romania) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 237-241 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 243-271 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV TOMA-DEMIAN, Nicoleta Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 273-288 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV GÂNDILĂ, Andrei A Collection of Byzantine Coins From Scythia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 289-303 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV PONOMAREV, Andrey A Key to Tartar Currency: Toqta, Saray Al-Makhusa, 710H Numismatică medievală (Medieval numismatics) 307-322 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV CONSTANTINESCU, Bogdan, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses Numismatică medievală (Medieval numismatics) 323-326 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV PASZKIEWICZ, Borys Rusia Roșie între Italia, Hoarda de Aur și Marea Baltică: Originea sistemului metrologic al monetăriei de Lviv în secolul al XIV-lea (Cu un supliment) / Red Ruthenia Amongst Italy, the Golden Horde and the Baltic Sea: The Origin of the Lviv Mint Standards In the Fourteenth Century (With a supplement) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 327-356 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa Colecțiile numismatice ale Muzeului Național de Istorie a României: Monede moldovenești și muntene din colecția R. Zăveanu / The Numismatic Collections of the National History Museum of Romania: Moldavian and Wallachian Coins From R. Zăveanu’s Collection Numismatică medievală (Medieval numismatics) 357-377 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia) / The Late Coinage of Mircea the Elder, In the Light of a Coin Hoard Found in 1867, In the Area of Treviso (Veneto/Italy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 379-403 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV BIȚA, Traian O monedă emisă în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, descoperită în satul Heci, comuna Lespezi, jud. Iași / Une monnaie d’Alexandre Ier, Prince de Moldavie trouvée à Heci (comn. de Lespezi, dép. de Iassy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 405-408 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV DERGACIOVA, Lilia Monede medievale moldovenești descoperite la Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, reg. Odessa, Ukraina) (secolul al XV-lea) / Moldavian Coins Found at Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, Reg. of Odessa, Ukraine) (15th Century) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 409-414 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÎNZAR, Alexandru Puncte de vedere asupra metrologiei monedelor divizionare moldovenești din argint și billon emise până la mijlocul secolului al XV-lea / Some Remarks About the Metrology of the Moldavian Petty Coinage Struck Until the Mid-15th Century Numismatică medievală (Medieval numismatics) 415-426 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV COSTIN, Bogdan Ducatul muntean al voievodului Vlad III Țepeș (1448, 1456-1462, 1476) / The Wallachian Ducat of Vlad III the Impaler (1448, 1456-1462, 1476) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 427-445 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV FERRO, Dario Nuovi spunti di numismatica genovese: le monete di Giovanni da Murta e di Giano II Fregoso Numismatică medievală (Medieval numismatics) 447-465 italiană
2008 Cercetări Numismatice, XIV SUSTEK, Zbysek Circulația valutară paralelă pe teritoriul Cehoslovaciei în anii 1949-1992 / Dual Hard Currency Circulation on the Czekoslovakian Territory During 1949-1992 Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 469-495 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV TĂNĂSOIU, Carmen Medalistica epocii lui Carol I / The Medals of the Reign of Charles I Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 499-515 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 517-553 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 555-558 franceză
2008 Cercetări Numismatice, XIV TROHANI, George Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 559-567 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV OPASCHI, Cătălina Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 571-589 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Cercetări Numismatice (Style Sheet) Norme editoriale (Style Sheet) 597-599 engleză
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 NIEDERMAIER, Paul Începuturile muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului (Amintiri) .7-9 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GRAMA, Ana Andrei Șaguna, serbările populare și începuturile etnomuzeografiei românești (1852-1862) .10-38 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Semnificațiile multiple ale unei aniversări. Cum a apărut Muzeul Tehnicii Populare și ce a devenit Muzeul Civilizației Populare tradiționale "Astra", după 45 de ani 39-58 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 OLARU, Valeriu Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal "Astra", Programul strategic în ultimii 45 de ani 59-72 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela 25 de ani de la înițierea programului "Tezaure Umane Vii". Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 73-88 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BOZAN, Maria Cincisprezece ani de acțiune culturală la Muzeul de Ernografie Universală "Frantz Binder" din Sibiu 89-103 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Cronica unor premii naționale și internaționale obținute de cel mai titrat muzeu din România "Muzeul Astra" 104-121 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Perspectivele finalizării organizării expoziționale a Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului în anii 2006-2010 123-148 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu O expoziție restrospectivă. La 45 ani de la întemeierea Muzeului Tehnicii Populare 149-160 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 JURA, Marc, ȘTEFAN, Ciprian Organizarea grupei "vînătoare tradițională". Capcanele de vînătoare în muzeul civilizației populare tradiționale "Astra" 161-162 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 JURA, Marc, ȘTEFAN, Ciprian Finalizarea grupei păstoritului tradițional din Muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 163-164 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, ȘTEFAN, Ciprian Finalizarea grupelor tematice ale viticulturii și pomiculturii în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (gospodăriile din Vlădești-județul Vîncea și Bălănești - jud. Gorj) 166-170 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GHERGHEL, Marius Finalizarea grupei olăritului în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (reconstrucția gospodăriilor-atelier de olar din Găleșoaia, jud. Gorj) 171-177 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, NIMIRCEAG, Isabella Industria casnică textilă - reprezentată în Muzeul în Aer Liber prin gospodăriile din Lisa (județul Brașov) și Tilișca (județul Sibiu) 178-181 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 PĂUCEAN, Ștefan, STREZA, Marius-Florin Finalizarea organizării grupei de industrii textile hidraulice. Construcția complexului de industrii textile din Gura Rîului (județul Sibiu) și a complexului de industrii hidraulice de la Rebrișoara (județul Bistrița-Năsăud) 182-188 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 STREZA, Marius-Florin Extragerea și prelucrarea chihlimabarului de Buzău, gospodăria-atelier de prelucrare a chihlimbarului din Colți, județul Buzău - premieră în muzeele etnografice în aer liber din România 189-193 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 IANCU, Remus, PĂUCEAN, Ștefan, STREZA, Marius-Florin Morile cu "alvan" de pe Someșul Inferior. Moara cu "alvan" din ciocmani, județul Sălaj 194-200 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 DELEANU, Valerie Pavilionului de prezentare a mijloacelor de transport tradiționale (vehicule) 201-214 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" - Universul copiilor (programe și strategii de educație națională și integrare europeană, de la cea mai fragedă vîrstă) 215-225 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 LĂPĂDAT, Ionuț, ȘTEFAN, Ciprian Elemente ale spiritualității românești în spațiul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 226-231 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Academia Artelor Tradiționale din România o adevprată provocare universală pentru cultura secolului XXI. "Academia Satului", Academia Volirilor Superlative ale Culturii Orale 232-242 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 POPA ADA, Maria Academia artelor tradiționale din România: Un proiect între ideal, deziderat și recunoaștere oficială. Academia Artelor Tradiționale din România, Elogiu adus ffrumuseții simplității 243-249 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BOTOROAGĂ, Dana Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale" o cercetare privind viitirul artei populare din România 250-254 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 LUCA, Ioana Turismul și arta populară 255-259 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GHIORGHIEȘ, Simona Atelierele de artă populară un nou produs cultural oferit de Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu 260-265 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 DELEANU, Valerie Programul patrimoniul cultural din Sudul Transilvaniei 266-270 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 ROȘCA, Karla, ȘTEFAN, Camelia Pe Valea Hîrtibaviului, în căutarea tradiției 271-275 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 VĂCARIU, Mihaela Alimentația tradițională în comuna Rășinari, reprezentare expozițională în cadrul gospodăriilor transferate în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 276-285 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, POPA, Olga Tipologia cuptoarelor de ars vase ilustrată în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului 286-291 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 PĂUCEAN, Ștefan Considerații istorice asupra morilor plutitoare de pe cursul Someșului. Moara din Lucăcești, județul Maramureș - Studiu de caz 292-296 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 TOMEGEA, George Bîtele ciobăbelti din colecția Muzeului Astra 297-229 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 COMAN-SIPEANU, Olimpia A crea și a păstra frumosul. Dialog cu Maria Poienaru din Laz, județul Alba 300-306 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GRUIAN, Alexandra Studiu asupra aruncătorului de suliță din colecția Muzeului de Etnografie Universală "Franz Binder" 307-314 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 DELEANU, Valerie Muzeul "Astra" și colaborarea cu ecomuzeul regional Sibiu 315-319 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 POTOROACĂ, Elena Proiectul cultural "Istroromânii - Consolidarea și permanentizarea valorilor și tradițiilor". Prezentare generală 320-329 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu 12 proiecte culturale pentru Europa 330-345 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 AVRAM, Adriana Valorificarea oportunității prezentate de finanțările internaționale în domeniul culturii - o prioritate pentru Complexul Național Muzeal "Astra" 346-348 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BARON, Ovidiu Întîlnirea Forumului European al Muzeelor .9-14 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 OLARU, Valeriu, ROȘCA, Karla, ȘTEFAN, Camelia Muzeul de etnografie și artă populară săsească "Mil Sigerus" - o nouă unitate muzeală 17-20 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, POPA ADA, Maria "Tezaure umane vii" - expoziția imaugurală a anului capitalei culturale europene 2007 21-29 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 ROȘCA, Karla, ȘTEFAN, Camelia Identitatea cultural europeană - 15+10+2. Dialogul multiplelor identități 30-32 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 SEDLER, Imgard Mobilier pictat din Sudul Transilvaniei, Un proiect internațional realizat la Casa Artelor din Sibiu (august-noiembrie 2007) 33-43 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 LĂPĂDAT, Ionuț Elemente de ecumenism în satul românesc 44-49 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BOZAN, Maria Patrimoniu etnologic și cultura contemporană. Trei ani de reprezentare a altor culturi la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder# din Sibiu 48-61 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BUȘIE, Raluca Universul feminin. Expoziția evataie de ieri și de azi. Colecția Aurelia Veronica Filimon la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" Sibiu 62-65 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 GRUIAN, Alexandra Expoziția unei mărturii etnografice: invitație la Muntele Athos - fotografii de Yves Phelippot 66-71 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MAIOR, Carmina Cruce, răscruce, troița în Mărginimea Sibiului. Studiul unui monument de arhitectură populară transpus într-un discurs expozițional 72-77 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 ARSENIE ANDRE, Mihaela, BUCUR, Corneliu Departamentul creatorilor populari cu dizabilități. Un proiect tînăr, plin de sentiment și pasiune în cadrul Asociației Naționale a Creatorilor Populari din România 81-87 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BOTOROAGĂ, Dana, BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela Programul "Tezaure Umane VII" întreprins la Muzeul "Astra", Sibiu 2008 - Raport de activitate pe anul 88-99 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 GHIORGHIEȘ, Simona, LUCA, Ioana Tîrgul național de jucării 100-104 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BARON, Ovidiu Valorificarea patrimoniului Muzeului "Astra" prin strategii de marketing modern 107-113 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CAPOTĂ, Adriana Ancheta sociologică din noiembrie-decembrie 2008 114-120 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BARON, Ovidiu Etno-fragmentarium: Identitate și diferență. Românii în lume 121-125 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 PENCIU, Eliza Centrul de informare turistică din Muzeul în Aer Liber. Funcționalitate, utilitate, programe cultural-turistice 126-132 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CÎMPEAN, Emanuela Dezvoltarea creativității prin programul de pedagogie muzeală 133-134 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 SILEA, Iuliana Strategii de dezvoltare a programelor pentru tineret în muzeul "Astra" 135-137 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BRANDES LĂȚEA, Ștefan Muzeul "Astra", o ofertă spectaculară 138-141 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CAPOTĂ, Adriana Patrimoniul cultural - argument, în planul educației în spiritul conștientizării propriei identități etno-culturale 142-144 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 ILIUȚ, Raluca Rășinari, trasee ale etno și ecoturismului 145-155 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BODOROAGĂ, Dana Trasee ale etno și ecoturismului în Mărginimea Sibiului 156-159 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 TODORAN ALEXANDRA, Elena Relațiile publice pentru muzee - gen proxim și diferența specifică - Experiența muzeului de etnografie universală "Franz Binder" 160-165 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BASARABĂ, Mihaela Un nou format al site-ului Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 169-170 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BASARABĂ, Mihaela, NEMEȘ, Paul Modernizarea platformei de digitizare a patrimoniului la Muzeul "Astra" 171-172 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BASARABĂ, Mihaela, NOVAC, Lucica, OPRESCU, Liliana Digitizare pentru prezervare! Etapele digitizării arhivei de imagini a Centrului de Informare și Documentare în etnologie "Cornel Irimie" 173-176 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CIOCȘAN, Silviu Punte peste veacuri. Biserica cu hramul Pogorîrea Sfîntului Duh din Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu 179-193 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 KERTESZ, Cornelia Tehnici vechi de decorare a obiectelor textile etnografice. Tehnica de decorare a țesăturilor pe fire numărate 194-196 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 IZDRAILĂ, Vasilica Tehnici de decorare a ștergarelor. Alesăturile 197-208 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 FOGARASCHER, Sorin Problematica restaurării colecției de ceramică a Muzeului de Etnogrfie li Artă Populară Săsească "Emil Sigerus" în vederea transferării în noul spațiu de depozitare din Casa Artelor 209-211 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 DĂNEASĂ, Cristina Restaurarea panourilor reprezentînd Maica Domnului cu Pruncul și Fuga în Egipt din cadrul catapetesmei altarului din biserica otodoxă din satul Răchita, județul Alba 212-218 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MOGA, Florența Problematica restaurării obiectelor din piele-blană din colecția Complexului Național Muzeal "Astra" 219-223 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MOGA, Florența Port tradițional românesc, în miniatura din colecția "Astra" (secolele XVIII-XIX) 224-231 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 STROIA, Ruxandra Meșteșugul cojocăritului, intervenții de conservare și restaurare 232-242 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 IONESCU, Alina Restaurarea icoanei pe lemn înălțarea lui Iisus din Colecția Complexului Național Național Muzeal "Astra"-Sibiu 243-252 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BUCUR, Mirel Investigația non-distructivă de tip radiologie digitală aplicată în demoniul picturii tempera pe panou 253-260 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BERNATH, Andrea, GUTTMANN, Marta, TEODORESCU, Iulia Conservarea preventivă: O prioritate la nivel internațional, o prioritate a CePCoR-Centrul de Pregătire a Conservatorilor și Restauratorilor 261-268 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 NEGOESCU, Gabriela Restaurarea unui colțar săsesc din secolul al XVIII-lea 269-280 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CHIRTEA, Ileana Monitorizarea insectelor xilofage în muzeul în aer liber din Dumbnrava Sibiului, în anul 2008 281-287 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BRUDALA, Dumitru Filmul documentar și imaginea cotidianului 291-296 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 VĂRGATU, Adina Muzeul "Astra" în 2007, anul capitalei culturale europene. Scenariul unui film premiat 297-304 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 KATO, Csilla Reprezentarea cunoștințelor antropologice în textul scris și cu mijloace vizuale 305-308 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MOISE, Ilie "Astra Museum" în contextul etnologiei românești 311-322 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MUNTEAN, Daniela Biblioteca Muzeului "Astra" 323-325 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 ROȘCA, Karla Suprafețele ceramice și design - un volum de excepție în anul capitalei culturale europene - 2007 326-329 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 VASILIEF, Mihaela, VOINA, Delia Publicațiile Muzeului "Astra" (2006-2008) 330-338 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 VOINA, Delia Sumarul general al volumelor Cibinium 1966-2008 339-350 română
2008 Crisia, XXXVIII CRIȘAN, Ioan, FAZECAȘ, Gruia An early iron age tomb from Cefa "La Pădure" .7-16 engleză
2008 Crisia, XXXVIII BULZAN, Sorin Alexandru cel Mare sau Ahile? O statuetă din bronz de la Porolissum reinterpretată 17-22 română
2008 Crisia, XXXVIII LAKATOS-BALLA, Attila Cimitirul medieval timpuriu de la Sălacea-Dealul Vida 23-44 română
2008 Crisia, XXXVIII MARTA, Doru Un cimitir medieval din Cetatea Oradea 45-48 română
2008 Crisia, XXXVIII DAMIAN, Iulian-Mihai Unire bisericească și societate creștină în regatul Ungariei la mijlocul secolului XV 49-64 română
2008 Crisia, XXXVIII RUSU, Gabriel-Virgil Politică și societate în principatul Transilvaniei la sfîrșitul drcolului al XVI-lea- conspirația nobișiară de la Cluj (1594) 65-74 română
2008 Crisia, XXXVIII MAGINA, Adrian Confesiune și societate în Banatul Montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea timpurie 75-94 română
2008 Crisia, XXXVIII APATI, Cristian, GEORGIȚĂ, Mihai Populația orașului Oradea în lumina unei conscrieri confesionale de la mijlocul secolului al XVIII-lea 95-116 română
2008 Crisia, XXXVIII CORNEA, Lucia Relațiile de rudenie în mediul intelectual românesc din Vestul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului 19 și începutul secolului 20. Studiu de caz - Familia Aureliei Popovici-Vulcan 117-130 română
2008 Crisia, XXXVIII MĂLINAȘ, Constantin Centenar Bruchenthal 1908-2008 131-188 română
2008 Crisia, XXXVIII MOISA, Gabriel Tulburări antisemite în Oradea anului 1927 189-197 română
2008 Crisia, XXXVIII CRĂCIUN, Corneliu Pentru o istorie a relșațiilor dintre spațiu și puterea comunistă: colțul 199-209 română
2008 Crisia, XXXVIII JORA, Lucian Accounts on Societ Union Cultural Diplomacy (1953-1959) 211-219 engleză
2008 Crisia, XXXVIII EMODI, Janos Emigrarea dintr-o instituție culturală orădeană 221-224 română
2008 Crisia, XXXVIII MOISA, Gabriel Conservatorismul românesc. Origini, evoluții, perspective 225-226 română
2008 Crisia, XXXVIII MOISA, Gabriel Comunism și comuniști în presa de limbă română din Oradea (1922-1937) 226-227 română
2008 Crisia, XXXVIII HOCHHAUSER, Ronald "Arheologie industrială" - din istoria patrimoniului tehnic pe teritoriul României" 227-229 română
2008 Cronica Vrancei, VII Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe Contribuții putnene la cucerirea Griviței. 30 august 1877 .9-28 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Ramona Portretele de eroi vrînceni din zăzboiul de independență în paginile ziarului "Resboiul" 27-35 română
2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia Aplicarea convenției romano-ruse din 4/16 aprilie 1877 în Vrancea 36-108 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe Răscoala din anul 1907 în județul Putna 109-160 română
2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia Figuri de comandanți din primul război mondial în Jurnalul de Front al Generalului Ion Rașcu 161-188 română
2008 Cronica Vrancei, VII HUȚANU, Dumitru Alexandru Duiliu Zamfirescu - Note din timpul războiul 1916-1917 189-216 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIHĂILESCU, Maria Amintiri din timpul războiului 1916-1918. Text îngrijit 217-244 română
2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia Focșanii în nuvelistica de război a Hortensiei Papadat-Bengescu 245-258 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIHĂILESCU, Maria Jean Henri Richard - Un erpu francez din primul război mondial 259-362 română
2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia Generalul Alexandru Mărgineanu și Mărăștii 271-289 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIHĂILESCU, Maria Societatea "Mărășești" 363-270 română
2008 Cronica Vrancei, VIII Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
2008 Cronica Vrancei, VIII SPÎNU, Mădălina Utilajul litic de silex folosit de putătorii culturii Boian în stațiunea arheologică de la Coroteni .9-20 română
2008 Cronica Vrancei, VIII SPÎNU, Mădălina Plastica antropomorfă descoperită în așezările cucuteniene de la Palanca și Fitionești 21-28 română
2008 Cronica Vrancei, VIII APOSTU, Aurora-Emilia Considerații privind stațiunea arheologică și tezaurul fr podoabe de la Cîndești 29-39 română
2008 Cronica Vrancei, VIII APOSTU, Aurora-Emilia Inele de buclă din aur din tezaurul Muzeului Vrancei 40-47 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia Sate dispărute din Vrancea 48-54 română
2008 Cronica Vrancei, VIII PAVEL, Lelia Mănăstirea Mera 55-83 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Contribuții privind activitatea eroului martir Stefanache Săcăluș în timpul primului război mondial (1916-1917) 84-129 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia Petre Liciu și Nicolae Iorga - colegi și prieteni întru eternitate 130-148 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia Ruxandra Longinescu (1943-1925) 149-158 română
2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Gheorghe Situația sanitară și igienică a orașului Focțani în anul 1930 159-171 română
2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Ramona Criza economică din anii 1929-1933 172-194 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia Nicolae Iorga și Savel Rădulescu. Corespondență 195-201 română
2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Ramona Aspecte privind activitatea desfășurată în Focșani de societatea corală - culturală "Armonia" în perioada interbelică 202-218 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia Gheorghe Gh. Longinescu și Nicolae Iorga: colegi-prieteni-colaboratori 219-231 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Descoperiri arheologice în Vrancea între anii 1834-1945 232-269 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Panciu-Mărășești (1900-1948) 270-307 română
2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Gheorghe Paraschiv Bogdan Chiriță (1880-1969) 308-319 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia Un sfert de veac de singurătate: Savel Rădulescu între anii 1945-1970 320-344 română
2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul Crîngului Petrești 345-431 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV NEAGU, Marian Le Neolitique Moyen au Bas Danube .7-21 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BOYAADZIEV, Yavor, BOYADZIEV, Kamen Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the V-th millennium BC 23-33 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BINEVA, Valeria Up close and personal: an antimate approach to the Gumelnița figurines 35-43 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV RADU, Adriana Quelques considerations sur des puits rituels neo-eneolithiques 45-62 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV STOIAN, Viorel, VERNESCU, Mirela Archaeological discoveries from Rîmnicelu, Brăila County 63-76 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV MAZANOVA, Velitschka Der fruhbronzeitliche scmuck on tell Yunatsite 77-92 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV ASLANIS, Ioannis, BOYADZIEV, Yavor Die fruhbronzeitliche betestigung im tell Yunatsite 93-98 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV TERZISKA-IGNATOVA, Stoilka Double-sided zoomorphic figurines from tell Yunatsite 99-105 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DIMOV, Todor Prehistoric settlement in "Dolapkulak" location near Draganovo Village, Dobrich District, Bulgaria 107-123 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV AGRE, Anna Quelques remarques sur la periode VIII-VI siecles av. J.C en Bulgarie du Nord-Ouest 125-147 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV ANGELOV BRAGANOV, Bojidar The cult of Hermes in Moesia Inferior 149-157 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DRAGOEV, Dean, RUSEV, Nikola, VARBANOV, Varbin Archaeological research in the roman fort trimannium (preliminary report) 159-169 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BARNEA, Alexandru Durostorum et le monde de celtes 171-175 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BOEVA-KANCHEVA, Dragomira, DIJANOVA, Nina Spatantiker keramikkomplex aus Durostorum - Dorostol 177-186 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV ATANASOV, Georgi, RADOSLAVOVA, Galena Ancient tombs from abritus and Durostorum 187-199 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV EL SUSI, Georgeta Data about hunting practices by Halmyris (Murighiol, Tulcea County) inhabitants in the 4th-7th centuries a.d. 201-219 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV MADGEARU, Alexandru A stick with dove head found at Halmyris 221-230 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV KIRILOV, Chavdar, KOLEVA, Rumjana Durostorum -Drăstăr zwischen antike und millelalter: einige resultate der rettungsgrabung 2007 231-249 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV YOTOV, Valeri Epee d'Ostrov - un vestige d'apres la bataille pres de Varna en 1444 251-255 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV YOTOV, Valeri Tthe Dristra Battle (1087) 257-267 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV KOSTOVA, Rossina The Lower Danube in the bysantine naval campaigns in the 12th C. 269-281 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV APARASCHIVEI, Dan, PRARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina About the ealy medieval ceramics from Oltina "Capul Dealului" (Constanța County) 283-299 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV TODOROVA, Evelina Timbres amohoriques medievaux du Musee de Silistra, Bulgarie de Nord-Est 301-314 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DONCHEVA, Stela, NIKOLOV, Nikolai Early medieval lead icons from the Bulgarian Land 315-328 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BOYCHEV, Peter Bulgarian-Romanian confrontation in 1916 and concern about soldiers' graves in both countries 329-350 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV RUSU-PĂSĂRIN, Gabriela Rites of passage-novel sequences in Oltebia region 351-359 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV EMILIYANOVA, Boryana Toponymes d'origine roumaine des villages danubiens dans la region de Silistra 361-367 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV KOLEVA, Krasimira The Danube Bulgarian Anthopological Area 369-373 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DELEANU MIA, Isabela The misunderstood civilization (Bulgarians of Romania, way too far from complete understanding…) 375-379 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DOBRINESCU, Cerasela Aspects of traditional fishing in South-Dobrudjan villages 381-388 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BĂLĂȘESCU, Adrian, BEM, Cătălin A note concerning a 14C dating from the tell at Bucșani Pod (Giugiu County, Romania) 389-391 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV IRIMIA, Mihai Niculae Conovici (1948-2005) .9-21 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV NEAGU, Marian Nae! 23-24 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV PIPPIDI, Andrei Pour un ami 25-26 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV TROHANI, George Souvenirs de Coțofeni 27-29 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV CÎNDEA, Ionel Niculae Conovici - Les origines d'un archeologue eminent 31-36 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV AVRAM, A. Une hypothese sur les "Symboles eponmiques" dans le timbrage amphorique thasien 39-42 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV BADOUD, Nathan Un nouveau pretre d'Halios sir les timbres anphoriques de Rhodes 43-45 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV BOUZEK, Jan Les amphores et les timbres amphoriques a Pistiros 47-55 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV GARLAN, Yvon Les graveurs des timbres amphoriques d'Heraclee Pontique 71-86 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV IRIMIA, Mihai Decouvertes de timbres amphoriques dans la zone du lac de Tașaul 87-102 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV KAC, Vladimir Colchian and pseudo-colchian" amphore and stamps 103-110 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV LAWAKK, Mark Rhodian amphora stamps from Gordion 189 BC 111-120 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV MATEEVICI, Natalia Thasian amphora stamps from the settlement of Koshary (Odessa District, Ukraine) 121-130 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV DUPONT, Pierre, LUNGU, Vasilica, OKHOTNIKOV, Sergey Un nouveau vase beotien d'Olbia au Musee archaeologique d'Odessa 131-134 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Les ateliers de lampes de Durostorum 135-148 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV NEAGU, Marian Le site neolitique de Piscul Crăsani 149-172 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV PETOLESCU, Constantin Une inscription de Păcuiul lui Soare 173-175 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV SÎRBU, Valeriu Les figurines anrthropomorphes et zoomorphes de decouvertes dans l'enceinte sacree dace de Pietroasa Mică - Gruiu Dării (Dep. De Buzău) 177-193 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV TROHANI, George Apercu sur les vases conteneurs des geto-daces en Muntenie 195-223 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI TALMAȚCHI, Gabriel Some data concerning the macedonian bronze coin in Dobrudja (isolated discoveries and hoards) .7-38 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI ALEXANDRU, Nicolae, ALEXIU, Alexandru, CONSTANTIN, Robert, IONESCU, Mihai, PETAC, Emanuel The funerary coin hoard discovered in the 2005 at Mangalia, Constanța County 39-47 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI GĂZDAC, Cristian, HUMER, Franz Coin moulds that have produced the so-called "Limesfalsa" ar Carnuntum 49-62 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI ISVORANU, Theodor, POPESCU, Antoniu An uncommon issue of Marcus Aurelius from Asia Minor 63-66 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI VASILIȚĂ, Ștefan Coins issued at Istros, Tomis and Callatis discovered in Dobrudja 67-75 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI MIHAYLOV, Stoyan Seventh-to-eighth century byzantine bronze coins from Mortheastern Bulgaria 77-85 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI VÎLCU, Aurel Monnaies byzantines d'or du tresor decouvert a Dinogetia en 1939 87-96 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest A forgoten 19th century fiind of Wallachian and Moldavian Coins: "Podolia" 1862 97-129 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI DERGACIOVA, Lili Falschungen von kleinmunzen des 17 jh und ihre verbreitung im Sud-Ostlichen Europa 131-148 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PÎRVESCU, Cosmin-Dan, VELTER, Ana-Maria Monnaies europeennes occidentales decouvertes dans la necropole de Tunari-Eglise (2005) 149-160 franceză
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 BĂJENARU, Radu, POPESCU, Anca Rivalries and Conflicts in the Bronze Age: Two Contemporary Communities in the Same Space 5-22
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 BĂJENARU, Radu, POPESCU, Anca Mortuary Practices at Costișa (Neamț County) 23-48
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 D. SOFICARIU, Andrei Human Osteological Remains from Costișa (Romania-Anthropological Analyses) 49-70
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 TELEAGĂ, Emilian mit Beiträgen von Adrian Bălășescu, Susanne Greiff und Nicolae Mirițoiu, Die La-Tène-zeitlichen Nekropole von Curtuiușeni/ Érkörtvélyes (Bihor, Rumanien) 85-166
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 ARDELEANU, Ciprian The Grammar of Social Space: an Anthropological Approach to Human Proxemics 167-188
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 DYCZEK, Piotr Rock Art from Lipci, Montenegro 189-198
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu Un nouveau diplôme militaire de Mésie Inférieure 199-210
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 LEAHU, Valeriu Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei, Probleme ale epocii bronzului în Muntenia, Biblioteca Thracologica XXXVIII, București, 2003, 254 S., 88 Taf. (Oliver Dietrich) 225-232
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 LIAMPI, Katerini A Historical and Numismatic Study, Kerma I, Athens, 2005, 377 p. (virgil Mihăilescu-Bârliba) 233-234
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 HOLDER, Paul Roman Military Diplomas V, Institute of Classical Studies, School of Advanced Study University of London, 2006 (BICS Supplement 88), XVI+310 p. (the page numbers follow the page numbers of the previous bands, from p.677 to 987) (Florian Matei-Popescu) 235-237
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 BRELAZ, Cedric La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.) Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, Band 32, Basel, 2005, I-IX + 530 p. (6 photographs, p.486-491, and 3 maps, p.492-494), (Florian Matei Popescu) 238-240
2008 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 52 AVRAM, Alexandru Abréviations 241-242
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung FERRARY, Jean-Louis Provinces, magistratures et lois: La creation des provinces sous la Republique .7-18 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung WESCH-KLEIN, Gabriele Die bezeichnungen romischer provinzen in der kaiserzeit 19-24 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung CORBIER, Mireille L'empire romain et des langues 25-49 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung SPEIDEL MICHAEL, Alexander Kappadokien - vom konigreich zir Provinz. Zum prozess der structurellen integration inter Tiberius 51-64 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung DEMOUGIN, Segolene Les debuts des provinces procuratoriennes 65-79 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung HAENSCH, Rudolf Die provintz Aegyptus: kontinuitaten und Bruche zim Ptolemaischen Agypten. Das Beispiel des administrativen personals 81-105 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung VELAZA, Javier La provincia Transduriana et l'organisation augusteenne des hispanies 107-121 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung BERTALAN LLORIS, Francisco Les debuts de l'Hispania Citerior: precedents de la regionalisation de l'administration provinciale 123-143 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung MAYER I OLIVE, Marc La denominacion de los primeros Gobernadores provinciales 145-164 spaniolă
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung ECK, Werner Germanien - une provinz unter Augustus 165-178 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung BIRLEY, Anthony Britain: The Caesarian and Claudian Invasions 179-205 engleză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung SOMMER C., Sebastian Die anfange der provintz raetien 207-224 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung WEBER, Ekkehard Die anfange der provintz Noricum 225-235 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung KOVACS, Peter Some notes on the division of Illyricum 237-247 engleză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung MIRKOVIC, Miroslava Die anfange der Provintz Moesia 249-270 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung SUCEVEANU, Alexandru De nouveau autor de l'annexion romaine de la Dobroudja 271-280 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung FLOREA, Gelu, PUPEZĂ, Paul Les dieux tues. La destruction du chef-leu du royaume dace 281-295 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung PISO, Ioan Les debuts de la province de Dacie 297-331 franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung RUSU-BOLINDEȚ, Viorica Representations of Trajan's Triump over the dacians on Samian Ware 333-355 engleză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung MATEI-POPESCU, Florian, PETOLESCU, Constantin The presence of the roman army from Moesia Inferior at the North of the Danube and the making of the Dacia Inferior Province 357-367 engleză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung LORINCZ, Barnabas Zu den hilfstruppen der dakischen provinzen in Trajanisch-Hadrianischer Zeit 369-376 germană
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung NEMETH, Eduard Die miltarischen beziehungen swischen Pannonien und Dalien unter trajan und Traian 377-398 germană
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Reprezentări antropomorfe de lut din Oltenia, descoperite în arealul culturii eneolitice Sălcuța .5-22 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie BOZU, Flavius Cîteva piese din bronz inedite 23-26 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CHITONU, Mădălin Cultura Vădastra între pionerat și cercetări sistematice 27-37 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la Canis familiaris în mediul Glina 38-44 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Antropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials drin Sultana-Movila Mare 45-56 engleză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Raport preliminar asupra materialului faunistic de la Giroc-Mescal (județul Timiș). Campania 2006 57-64 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe, HORTOPAN, Dumitru Cercetări arheologice recente specifice culturii Verbicioara în județul Gorj 65-84 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Ofrande animale descoperite în morminte Gîrla Mare de la Crivina (județul Mehedinți). Campania 2008 85-86 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel, NEAGOE, Oana Două morminte de incinerație de la Crivina, jud. Mehedinți 87-96 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie NEAGOE OANA, Minodora O brățară plurispiralică din bronz, descoperită la Crivina, județul Mehedinți 97-102 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Mihai Noi descoperiri arherologice întîmplătoare în perimetrul orașului antic Drobeta 103-109 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ioan, STÎNGĂ, Mihai Șantierul arheologic Izvoarele, Campania 2008. Raport preliminar 110-112 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie MANEA DUMITRU, Cristian, NEAGOE MARIN, Iulian Cercetările arheologice de la Crivina, județul Mehedinți, Campania 2008 113-122 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie SĂRĂȚEANU-MULLER, Florian Die romische grossvilla von reinheim, saarofalz-Kreis, Saarland, Deutschland 123-137 germană
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CHICET, Isidor Bibliografia românească a nunții (1900-2004) 138-158 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion, STÎNGĂ, Mihai Un tezaur monetar și podoabe de la începutul secolului al XIX-lea descoperit în satul Gorneți, comuna Podeni, jud. Mehedinți 159-165 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Toponimele satului Zegaia în a doua jumătate a secolului trecut 166-176 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Les Colloques de Noel de Berlaimont dans la biblioteque du Musee de la region des Portes de Fer 177-181 franceză
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Curățarea și conservarea unor pistoale medievale în laboratorul de conservare restaurare al Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-183 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2006 184-190 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria Expoziții de artă plastică în 2007-2008 191-195 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie LUCAN-CĂZĂNARU, Emilia Transportul terestru în preistorie, cu privire specială la ținutul Dunării de Jos - Schuster Cristian 196-197 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Necropole tumulare din Gorj - Calotoiu Gheorghe 198-198 română
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie DORIAN, Gellu Premiul Național de Poezie “Mihai Eminescu” – o tradiție de care trebuie să se țină cont Cronica 1
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie CORNACI, Mihai 125 de ani de lectură publică la Botoșani Cronica 3
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul, Dr. TEODOR, Silvia Comoara din bahnă(1) Patrimoniu arheologic 6
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr. OUT, Petre, Dr. ȘOVAN, Liviu Octavian Aprilie 1944 - Un general botoșănean se sinucide(2) Patrimoniu mobil 8
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu(12) Patrimoniu mobil 11
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (12) Patrimoniu mobil 14
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie MIHALACHE, Ion Însemnări memorialistice(6) Patrimoniu mobil 17
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(11) Patrimoniu mobil 20
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie BOTEZATU, Daniel Botoșanii în evul mediu. Aspecteale vieții economice(1) Patrimoniu mobil 23
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (24) Patrimoniul imobil 27
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr. TEODOR, Dan OCTAVIAN LIVIU ȘOVAN-Necropola de tip Sântana de Mureș – Černjacov de la Mihălășeni (jud. Botoșani) RECENZII 30
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie DORIAN, Gellu Zilele Eminescu, ediția a XXXIX Cronica 1
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie Prof. DORCU, Aurel Aniversare importantă în viața culturală a orașului Botoșani Cronica 4
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul, Dr. TEODOR, Silvia Comoara din bahnă(2) Patrimoniu arheologic 6
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie DIACONU, Vasile Despre o așezare a culturii Noua, în comuna Hănești(județul Botoșani) Patrimoniu arheologic 10
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie Dr. OUT, Petre, Dr. ȘOVAN, Liviu Octavian Aprilie 1944 - Un general botoșănean se sinucide(3) Patrimoniu mobil 14
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie COȘEREANU, Valentin Aprilie 1944 - Un general botoșănean se sinucide(3) Patrimoniu mobil 18
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie MIHALACHE, Ion Însemnări memorialistice Patrimoniu mobil 21
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(12) Patrimoniu mobil 26
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie Dr. OLARIU, Angela Ceramica populară din zona Botoșanilor (1) Patrimoniu mobil 28
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie BOTEZATU, Daniel Botoșanii în evul mediu. Aspecte ale vieții economice(2) Patrimoniu mobil 31
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie CORNACI, Mihai Un plic circulat din corespondența mănăstirii Coșula (filatelie clasică) Patrimoniu mobil 36
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (25) Patrimoniul imobil 40
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie CORNACI, Mihai Botoșăneni la EFIRO 2008 Cronica 1
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie ȘADURSCHI, Paul, Dr. TEODOR, Silvia Comoara din bahnă(3) Patrimoniu arheologic 4
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu(14) Patrimoniu mobil 7
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie Dr. OLARU NENATI, Lucia Junimea Moldovei de Nord, o săgeată în timp(1) (Structură, colaboratori, program, particularități, mentor) Patrimoniu mobil 10
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie MIHALACHE, Ion Însemnări memorialistice Patrimoniu mobil 13
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie BÂGU, Gheorghe Însemnări memorialistice Patrimoniu mobil 17
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie BOTEZATU, Daniel Botoșanii în evul mediu. Aspecte ale vieții economice(3) Patrimoniu mobil 21
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie Dr. OLARIU, Angela Ceramica populară din zona Botoșanilor (2) Patrimoniu mobil 28
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie DORIAN, Gellu Pledoarie pentru un Muzeu Național Eminescu la Botoșani NOTE, COMENTARII, IDEI 29
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie Prof. DORCU, Aurel Ipotești, Templul poeziei eminesciene. NOTE, COMENTARII, IDEI 32
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (26) Patrimoniul imobil 34
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie MEDIAN, Gheorghe Lucia Olaru Nenati-Arcade septentrionale, (Reviste, personalități și grupări literar-culturale din Țara de Sus, implicate în consolidarea prin cultură a Marii Uniri din 1918) RECENZII 37
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie DORIAN, Gellu Concursul național de interpretare a piesei de teatru într-un act “Mihail Sorbul” Cronica 1
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie CORNACI, Mihai Expoziția “Trofee de vânătoare și însemne vânătorești” Cronica 5
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul, Dr. TEODOR, Silvia Comoara din bahnă (4) Patrimoniu arheologic 9
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu(15) Patrimoniu mobil 12
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie Dr. OLARU NENATI, Lucia Junimea Moldovei de Nord, o săgeată în timp (2) (Structură, colaboratori, program, particularități,mentor) Patrimoniu mobil 15
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie MIHALACHE, Ion Însemnări memorialistice (9) Patrimoniu mobil 18
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(14) Patrimoniu mobil 21
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie Dr. OLARIU, Angela Ceramica populară din zona Botoșanilor (3) Patrimoniu mobil 24
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie BOTEZATU, Daniel Botoșanii în evul mediu. Aspecte ale vieții economice(4) Patrimoniu mobil 31
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (27) Patrimoniul imobil 34
2008 Monografie Arheologică, I BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia Albești 522 română
2008 Mousaios, XII ANDREESCU, Radian, GRIGORAȘ, Laurențiu, MOLDOVEANU, Katia, PAVELEȚ, Eugen Raport preliminar privind cercetările arheologice efectuate în tellul neo-eneolitic de la Coțatcu, com. Podgoria, jud. Buzău, campania 2008 41-50 română
2008 Mousaios, XIII FRÎNCULEASA, Alin Epoca eneolitică în Nordul Munteniei. O evaluare cultural-istorică .7-39 română
2008 Mousaios, XIII MOLDOVEANU, Katia O categorie aparte de materiale descoperite în așezarea gumelnițeană de la Vitănești "Măgurice", jud. Teleorman 51-58 română
2008 Mousaios, XIII CONSTANTIN, Cătălin, CONSTANTIN, Monica Rezultatele cercetărilor de suprafață de la Călțești, com. Pietroasele, jud. Buzău 59-74 română
2008 Mousaios, XIII COSTACHE, Daniel Catalogul rotițelor de care miniaturale din colecția Muzeului Județean Buzău 75-101 română
2008 Mousaios, XIII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Tombe d'incineration decouverte a Izvoru Dulce - Merei, dep. de Buzău 103-106 franceză
2008 Mousaios, XIII MATEI, Sebastian Cuptoare de ars ceramică din perioada clasică geto-dacă (sec. II a. Chr. - I p. Chr.) 107-136 română
2008 Mousaios, XIII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2008 137-161 română
2008 Mousaios, XIII PAVELEȚ, Eugen Raport privind cercetarea arheologică preventivă desfășurată la amplasamentul mall Ploiești, sat Ploieștiori, com. Blejoi, jud. Prahova 163-171 română
2008 Mousaios, XIII MĂGUREANU, Andrei Observații privind semnificația unor descoperiri din spațiul extracarpatic (sec. VI - VII p. Chr.) 173-190 română
2008 Mousaios, XIII TEODOR, Dan Scythia Minor și regiunile de la Est și Sud de Carpați în prima jumătate a mileniului I d. Hr. (cîteva noi considerații) 191-198 română
2008 Mousaios, XIII CIOBANU, Doina Catalogul schiturilor rupestre din zona Buzăului 199-225 română
2008 Mousaios, XIII STĂICUȚ, Gabriel Cercetarea arheologică preventivă din str. Broșteni, Nr. 13-15, Municipiul Buzău 227-239 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche NEAGOE MARIN, Iulian Locuirea Criș de la Șimian, județul Mehedinți, km. Fluvial 925 .5-13 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PĂTROI, Cătălin Structuri de locuire în eneoliticul tîrziu din Oltenia 14-29 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre plastica culturii Gîrla Mare din insula Ostrovul Mare 30-35 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche LAZĂR, Simona Observații asupra începutului epocii fierului în zona Vîlcea-Argeș 36-42 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel Cîteva descoperiri arheologice inedite din fortificația getică de la Bîzdîna, punctul Cetate 43-54 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel Cîteva vase romane de sticlă din colecția Muzeului Olteniei Craiova 55-63 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel, MOISIL, Delia Monede române descoprite în castrul de la Răcari, jud. Dolj 64-71 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PUPPO, Paola Considerazioni sull'iconografia del gruppo scultoreo di Sileno con Dioniso bambino tra le braccia 72-88 italiană
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche FABBRI, Fabiana African red slip waew importations in Valdinievole Valley and in Pistoia (Tuscany - Italy): analysis of a trading marker in roman Etruria 89-97 engleză
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche ARDEȚ, Adrian Ceramică romană pictată descoperită la Tibiscum 98-104 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche POPESCU FLORIAN, Matei Auxiliaria (I) 105-111 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PETOLESCU, Constantin Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Încă o construcție unicat descoperită de la Sucidava (Județul Olt) 119-125 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche POPESCU, Irina Cu privire la tipologia locuințelor medievale timpurii de pe raza localității Craiova 126-132 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche RĂDULESCU, Toma In memoriam Constantin Preda (1925-2008) 133-146 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche DUMITRESCU RADU, Gabriel Tezaurul de la Nedeia (Dolj) și o serie de descoperiri monetare 147-161 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche RĂDULESCU, Toma Un nou lot de denari republicani romani din tezaurul de la Sopot (Dolj) 162-175 română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, nr. XXIV Contents / Cuprins 3-6 română, engleză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VOINEA, Valentina About figurines en violon within the civilisation Gumelnița - Karanovo VI .7-24 engleză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie DIACONU, Vasile Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie AGULNICOV, Serghei, PAȘA, Valeriu Morminte eneolitice tîrzii din regiunea Prutului Inferior 29-40 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie ȚÎRLEA, Alexandra The concept of "Selective Deposition" 63-132 engleză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie DAN, Anca Du pont a la Mer Majeure- Notes de philologie et d'histoire 165-188 franceză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Despre începuturile vieții romane la Noviodunum 189-206 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Ceramica Terra sigillata de la Noviodunum 207-250 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Darcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Arheozoologia Moldovei medievale - Bejenaru L. 272-274 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BOUNEGRU, Octavian Naves actuariae - Seedchiffe fur den amphorentransport in romischer zeit? Eine ikonographische und historische untersuchung 277-282 germană
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MIRON, Costin Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 283-296 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie COSTEA, Georgică, COSTEA, Iuliana A tomb from the 4th century A.D. discovered in Tulcea (Aegyssus) 297-304 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLI, Ingrid, STĂNICĂ, Aurel Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, județul Tulcea 305-322 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie ROWMUS, Dariusz, SZMONIEWSKI, Bartlomiej Early medievel lead processing in the slavic territories and the possible mention of trade in lead by Ibrahim ibn Ya'Qub 323-330 engleză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MAILLE, Michel, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian, STĂNICĂ, Aurel Observații asupra unor complexe funerare descoperite la Luncavița, punctul Cetățiua 331-338 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILE, Gabriel Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BICA, Ion, JUGANARU, Gabriel, MANOLE, Sorin, POPESCU, Oana, TACHE, Antonio, TOCANIC, Paul, TOPOLEANU, Florin Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MIHAIL, Florian Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru - Monah Felicia, Monah Dan 367-369 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie STAN, Florin Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster C., Morintz A. 369-370 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel Coin hoards of Dobrudja I.Custurea G., Dima M., Talmațchi G., Velter Ana-Maria, Papuc Gh., Matei Ionel 371-372 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie COSTEA, George, COSTEA, Iuliana, STĂNICĂ, Aurel Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea (2005-2007) 375-386 română
2008 Pontica, XLI NEAGU, George, VOINEA, Valentina Archaeological research at Hamangia III settlement from Cheia (2004-2008) .9-34 engleză
2008 Pontica, XLI PETCU, Răzvan, SZMONIEWSKI, Bartolomiej Preliminary report from the new excavation in Baba Cave, Grădina Village, Constanța County 35-47 engleză
2008 Pontica, XLI BĂLĂȘESCU, Adrian Considerații cu privire la exploatarea mamiferelor în așezarea Hamangia III de la Cheia 49-56 română
2008 Pontica, XLI RADU, Valentin Studiul materialului faunistic (moluște, pești, țestoase și păsări) din nivelul Hamanghia III de la Cheia (jud. Constanța) 57-64 română
2008 Pontica, XLI CHERNAKOV, Dimitar Eneolithic ceramic tables (Altars) from Bulgaria 64-78 engleză
2008 Pontica, XLI IRIMIA, Mihai Sceptre de piatră inedite din județul Constanța și unele considerații privind legăturile zonei vest-pontice cu spațiul egeean în bronzul tîrziu 79-117 română
2008 Pontica, XLI ALEXANDRESCU, Petre Însemnări arheologice histriene. Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perși, sciți și saci 119-143 română
2008 Pontica, XLI DUPONT, Pierre, LUNGU, Vasilica, OKHOTNIKOV, B.S. Vases lydiens de berezan au musee archeologique d'Odessa 145-150 franceză
2008 Pontica, XLI NEDU, Decebal Rome, Tsarentum and deffection of the Lucanian League, 326-298 B.C. 151-167 engleză
2008 Pontica, XLI BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, COVACEF, Zaharia Milestones from Dobruja in the collections of the Museum of National History and Archaeology Constanța 169-187 engleză
2008 Pontica, XLI BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin Săpăturile de salvare în necropola romană a Tomisului 189-208 română
2008 Pontica, XLI OTA, Radu Sarcofagele romane din piatră descoperite la Apulum 199-218 română
2008 Pontica, XLI ELEFTERESCU, Dan Obiecte din os de la Durostorum I. 219-297 română
2008 Pontica, XLI MĂRCULEȚ, Vasile Un probleme de geopolitique de la poluitique danubienne du Constantin le Grand (324-337): La reconquete et la domination de la Dacie Meridionale 299-312 franceză
2008 Pontica, XLI BĂNOIU, Daniela, NICOLAE, Constantin, NICOLAE, Vlad Aspecte noi privind topografia Cetății de la Hîrșova (jud. Constanța) 313-343 română
2008 Pontica, XLI YOTOV, Valeri Le therme byzantin, la Thrace, Ioannoupolis et la question des terres bulgares du nord-est a la fin du X2 - premieres annees du Xie siecles 345-353 franceză
2008 Pontica, XLI CRĂCIUN, Cristina Structuri antice descoperite prin fotointerpretarea imaginilor aeriene 357-392 română
2008 Pontica, XLI BODOLICĂ, Vitalie, PAPUC, Ghiorghi Despre amplasarea metopelor de la monumentul triumfal Tropaeum Traiani 393402 română
2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel, PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina Brăzdare de plug medievale din colecția Muzeului de Istorie Națională și arheologie Constanța 403-414 română
2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel Capsule de teriac descoprite în Dobrogea 415-418 română
2008 Pontica, XLI HAIMOVICI, Sergiu Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
2008 Pontica, XLI CĂRPUȘ, Cornelia, CĂRPUȘ, Leonid Analiza de laborator a unor artefacte provenite din situl arheologic de la Satu Nou - "Vadu Vacilor" (com. Oltina, jud. Constanța) 443-448 română
2008 Pontica, XLI ANDREESCU, Gheorghe, TALMAȚCHI, Gabriel Monede de "tip scitic" aflate într-o colecție particulară din Constanța 451-472 română
2008 Pontica, XLI TALMAȚCHI, Gabriel Aspecte ale prezenței monedelor geto-dacice în teritoriul pontic prin prisma noilor descoperiri 473-532 română
2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare bizantine din Dobrogea (sec V-VII) 533-562 română
2008 Pontica, XLI NASTASI, Irina Rome and Black Sea Region, Donination, Romanisation, Resistance - Beller-ielsen Tonnes 565-569 română
2008 Pontica, XLI CIOBANU, Radu La penture murale en Gaule roumaine - Barbet Alix 570-574 franceză
2008 Pontica, XLI TALMAȚCHI, Gabriel Constantin Preda (1925-2008) 575-589 română
2008 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, V FILIP, Cristian-Claudiu Ceramica ștampilată de la Porolissum 524 română
2008 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, IV TAMBA, Dumitru Porolissum așezarea civilă (Vicus militaris) a castrului mare 450 română
2008 Restitutio, 1 RÎPEANU, Ioana Respaurarea unui canceu transilvănean .3-4 română
2008 Restitutio, 1 ILIE LERENA, Maria Considerații privind noile tendin'e în conservarea preventivă a negativelor, fotografiilor și clișeelor pe suport din sticlă 9 română
2008 Restitutio, 1 CHIVU, Tanța Problematica restaurării unui covor oltenesc din colecția Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" .10-12 română
2008 Restitutio, 1 BELȚIC, Ioana, SOLOMON, Oana Vas cu trei toarte, gresie, secol XVII, Nr. inv. 644/16826 13-14 română
2008 Restitutio, 1 FARIN, Polixenia, ILEA, Ioana Restaurarea unei catrințe și a unui vîlnic din zona Muscel 15-16 română
2008 Restitutio, 1 GHEORGHE, Vasilica Respaurarea zbei scoarșe oltenești 17-19 română
2008 Restitutio, 1 POPESCU, Iuliana Conservarea și restaurarea ceasului cu cadran pictat din gospodăria Sîrbova, jud. Timiș 20-23 română
2008 Restitutio, 1 POPESCU, Sergiu-Sorin Considerații asupra respaurătii ceasurilor de factură polulară din zona Munților Pădurea Neagră aflate în colecții muzeale. Studiu de caz: Ceas de perete aparținînd gospodăriei Sîrbova, jud. Timiș, Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" 24-28 română
2008 Restitutio, 1 OPREA, Aurelia Restaurarea unui cojoc din Bistrița 29-31 română
2008 Restitutio, 1 IURICIUC, Gabriela Restaurarea unui blid din inventarul gospodăriei Drăguș 32-34 română
2008 Revista Bistriței, XXII KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea ceramicii de tip Suciu de Sus .9-27 română
2008 Revista Bistriței, XXII VASILIEV, Valentin Cîteva observații asupra tipului de vas bitronconic caracteristic Culturii Gava 29-35 română
2008 Revista Bistriței, XXII PUPEZĂ, Paul Descoperiri din a doua epocă a fierului (sec. III-Ii a. Chr.) de la Polus Center (com. Florești, jud. Cluj) 37-72 română
2008 Revista Bistriței, XXII TALMAȚCHI, Gabriel Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele C-I a. Chr.) 73-83 română
2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin, MAN, Nicoleta Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Mureș 85-93 română
2008 Revista Bistriței, XXII GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute 95-100 română
2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin, GAIU, Corneliu, POPA, Alexandru Prospecțiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile 101-113 română
2008 Revista Bistriței, XXII PROTASE, Dumitru Archiud. Săpăturile arheologice din anii 1961 și 1963-1966 la "Fundătură" 115-177 română
2008 Revista Bistriței, XXII GUDEA, Nicolae Despre un tezaur de monede din secolul IV din Transilvania. Tezaurul de la Ocna de Sus (jud. Harghita) 179-182 română
2008 Revista Bistriței, XXII HARHOIU, Radu Das gepidische Graberfeld von Galații Bistriței 183-241 germană
2008 Revista Bistriței, XXII MĂRCULEȚ, Vasile Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română
2008 Revista Bistriței, XXII HASAN MIHAI, Florin Informații despre prezența evreilor în voievodatului Transilvaniei și comitatele vecine în secolele XVI-XV 249-252 română
2008 Revista Bistriței, XXII BUTA MIRCEA, Gelu Bistrița medievală sub influența Reformei 253-259 română
2008 Revista Bistriței, XXII CĂLIAN, Livia, GAIU, Corneliu Un fragment din tezaurul monetar medieval de la Teaca (jud. Bistrița-Năsăud) 261-275 română
2008 Revista Bistriței, XXII BONȚA, Claudia Discurs iconografic inedit: o medalie emisă de Ferdinand al III-lea de Habsburg 277-281 română
2008 Revista Bistriței, XXII GEORGIȚĂ, Mihai Fenomene cerești insolite și sensibilitate barocă în arealul carpatic 283-299 română
2008 Revista Bistriței, XXII PETEANU, Claudia "Consilierea matrimonială" a cuplurilor din comunitățile năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 301-306 română
2008 Revista Bistriței, XXII POP, Iulia Femei în familie: relații familiale și roluri în societatea transilvăneană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 307-319 română
2008 Revista Bistriței, XXII BALOG, Anișoara, BALOG IOSIF, Marin Relațiile economice romano-germane și mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890 321-332 română
2008 Revista Bistriței, XXII VELE ANA, Maria I.C. Brătianu și contururile unei laturi oculte 333-338 română
2008 Revista Bistriței, XXII BONȚEANU, Teodora Cultul eroilor militari reflectat în monumentele Războiului de Independență din Regatul României 1877-1918 339-347 română
2008 Revista Bistriței, XXII ONOFREIU, Adrian 1918 - o lume în schimbare 349-363 română
2008 Revista Bistriței, XXII DIN, Petre Idei legionare în dezbaterea politică și culturală în perioada interbelică 365-370 română
2008 Revista Bistriței, XXII SOROCEANU, Tudor A Bronze and Iron Age Mound Necropolis - Nikitovic Lidija, Stoic Milorad, Vasic Rasiko 371-372 română
2008 Revista Bistriței, XXII POPA, Alexandru Necropola de tip Sîntana de Mureș-Cernjachov de la Mihălășeni, județul Botoșani - Șovan O. 373-375 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI COSAC, Marian, DUMITRU, Florin, IURCA, Ionuț, MURĂTOERESCU, George, MUSCA, Tiberiu, NIȚĂ, Lorewdana O nouă așezare preistorică în Subcarpații de Curbură (sat Adînca – comuna Gura Ocniței, jud. Dâmbovița) .11-24 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI NICHITA, Iohana Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei 25-46 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BARBU, Marius Arheologie experimentală. Confecționarea uneltelor preistorice din piatră cioplită . 47-97 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI JIANU CORALIA, Maria, NICHITEAN, Constantin Minerit aurifer pe Crișul Alb, în zona Baia de Criș – Căraci – Țebea . 98-114 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI GLIGOR, Mircea Premisele geografice privind dezvoltarea comunităților dacice timpurii pe Mureșul mijlociu și în sud-estul Munților Apuseni 115-137 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BĂEȘTEAN, Gică Despre apeductele de la Porolissum 138-150 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI CHIRIAC, Mihai Scurte considerații asupra monumentelor funerare din Bazinul Tîrnavelor în epoca romană 151-168 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI MUNTEAN, Daniela Considerații asupra elementului autohton în limba română 169-186 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI MĂRCULEȚ, Vasile Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paraduna von din deceniul 4 al secolului al xi-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian  187-193 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI MĂRCULEȚ, Vasile Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea 194-202 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI KOVACS, Andras Administrația comitatului Hunedoara în evul mediu 203-240 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI IONAȘ, Vasile Urbariul Băii de Criș din anul 1754 (I) 241-252 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BORCAMAN, Mariana Meșteșugari și comercianți din Plasa Rupea 253-259 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI TĂTAR, Octavian Transilvania identitară a secolelor XV-XVI 260-281 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI MUNTEAN DELAROȘCANI IOAN, Ovidiu Nicolae Sindea alias Ciocănești de Roșcani 282-293 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI COZMA, Aurelia Sibiu, oraș european 294-309 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI CORALIA MARIA, Jianu, NICHITEAN, Constantin Minele de aur Băița – Crăciunești. Repere de istorie 310-325 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DAVID, Nicoleta Funcțiile strategică și culturală ale Țării Zarantului 326-335 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DAN, Ivănuș Cîteva considerații asupra colecției de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu 336-349 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DIN, Petre Călătoriile împăratului Iosif al II-lea în Transilvania. Discurs și reprezentare . 350-356 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI ANGHEL, Gheorghe Asediul fortificației din Alba Iulia în timpul Revoluției de la 1848-1849 357-396 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI VÎNĂTORU, Viorel Starea de spirit a populației din Cîmpeni oglindită într-un document din 1854 397-399 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DEMȘEA, Dan Avocatul Lazăr Petco în mișcarea națională românească din părțile Băii de Criș, ale Devei și ale Aradului (1835-1895) – contribuții 400-421 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI STANCIU, Camelia, STROIA, Adrian Evoluția demografică a comunității românești în localitatea Romos (1850-1920) . 422-432 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI NICOLA ROXANA, Gabriela Considerații privind implicarea unor personalități și societăți culturale hunedorene pentru menținerea limbii române în administrație și școli 1860-1918 433-439 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Corporațiunea foștilor grăniceri nobili din Dobra (1860-1950) . 440-450 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BÎRLIANU, Marius Biserica greco-catolică din Scaunul Orăștiei între 1867-1914 451-474 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BÎRLIANU, Marius Evoluția școlii românești din Scaunul Orăștiei între 1867-1914 475-491 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI STANCIU, Camelia, STROIA, Adrian Din activitatea parohiei greco-catolice Romos (1879-1900) 492-500 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI STANCIU, Camelia Scurt istoric al corpului pompierilor voluntari din Orăștie 501-508 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI VULEA CAMELIA, Elena Învățământul elementar confesional greco-catolic. Fonduri școlare hațegane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX 509-515 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BARNA, Carmen-Maria Considerații privind învățământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (II) 516-533 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BEJINARIU, Corina János Ferencz Fetzer colecționar și arheolog amator din Sălajul sfârșitului sec. XIX – începutul sec. XX 534-539 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI GLODARENCO OLIMPIU, Manuel Aspecte navale ale ieșirii Turcei din primul război mondial 540-545 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI IOAN ALEXANDRU, Bărbat Un jeton inedit descoperit la Orăștie 546-551 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim Contribuția românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 552-566 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim Participarea românilor din ținutul Orăștiei la realizarea Marii Uniri din 1918 567-585 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BASARAB, Maria Însemnări ale protopopului greco-catolic Ioan Ienea despre cetățile dacice din Munții Orăștiei 586-590 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI HERBAN, Adela Gavril Todica (1877-1946) – un astronom cu veleități europene 591-606 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI VÎNĂTORU, Viorel Unificarea legislativă și administrația locală în județul Hunedoara după Marea Unire 607-613 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI BODA, Gherghina Încoronarea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 oglindită în documente hunedorene 614-620 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI HOCHHAUSER, Ronald Două „bătrâne doamne ale căilor ferate”, adevărate comori, aflate în custodia depoului CFR Oradea 621-625 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI GHEORGHE, Lavinia „Astra dobrogeană” punte de legătură între români 626-644 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Victor Ioan Oprișiu cu Ion Mușlea (1935-1966). 645-658 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI PLOSCĂ, Maria-Cristina Activitatea AGRU în protopopiatul greco-catolic al Jiului 659-662 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Aspecte privind dictatura regală din România (1938-1940) manifestate în județul Hunedoara 663-667 română
2008