Criterii căutate

  • An de publicare: 2005

Sumarul căutării

  • 1619 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV REZACHEVICI, Constantin Ștefan cel Mare (1457-1504) 17-31 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV ȘIMANSCHI, Leon 12 aprilie - o zi de două ori memorabilă din viața lui Ștefan cel Mare și Sfînt 32-39 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PAPACOSTEA, Șerban Stephen the Great - domestic policy 40-45 engleză
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MAXIM, Mihai Ștefan cel Mare și Înalta Poartă. Noi documente turcești 46-57 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV DENIZE, Eugen Moldova lui Ștefan cel Mare la intersecția de interese a marilor puteri (1457-1474) 58-76 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV CRISTEA, Ovidiu Războiul și pacea oromano-moldave (1484-1486) reflectate în rapoarte dipolomatice venețiene 77-104 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV CIOBANU, Veniamin Considerații privind raporturile Moldovei cu Polonia în timpul Domniei lui Ștefan cel Mare 105-123 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV NICOLAE, Eugen Invazia asprilor otomani și riposta lui Ștefan cel Mare: emisiunile moldovenești de tip otoman 124-131 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MURGESCU, Bogdan Ștefan cel Mare-2004. Cîteva reflecții la 500 de ani de la moartea domnitorului 132-141 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. O bibliografie 142-191 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV SOREANU, Mircea Domnia lui Ștefan cel Mare în context internațional 192-198 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MIHALACHE, Andi Ștefan cel Mare în cultura istorică a începutului de secol XX 199-238 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BOTEZATU, Daniel Repere ale întemeierii botoșanilor: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș 239-255 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cahle inedite de la Botoșani 256-267 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV CHIRICHEȘ, Coriolan, CORNACI, Mihai Ștefan cel Mare și Sfînt. Emisiuni numismatice din anul 2004 268-281 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BEJENARU, Ionel Statuia lui Ștefan cel Mare de la Chișinău 282-283 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV HĂU, Florin Din nou despre biserica veche de la Volovăț - jud. Suceava (unele considerații referitoare la planimetria monumentului) 284-291 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BEJENARU, Ionel Concerte ale lui George Enescu la Botoșani și Dorohoi. Ecouri în presă. Evocări ale botoșănenilor. Cinstire peste timp 295-301 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PÎRVAN, Lucica Reorganizarea muzeelor Enescu din județul Botoșani, la 50 de ani de la moartea maestrului 302-304 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV VILHEM, Doru Preocupări muzeistice ale școlii și corpului didactic botoșănean în primele decenii ale secolului al XX-lea 307-312 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MEDIAN, Gheorghe 50 de ani de la înfințarea Muzeului de Istorie Botoșani 313-316 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV SETNIC, Eduard Colecția de Istorie-Arheologie medievală a Muzeului Județean Botoșani. Evoluție și perspective 317-322 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BĂLTUȚĂ, Steliana Secția de etnografie la 50 de ani de viață muzeală la Botoșani 323-330 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV THEODORESCU, Răzvan Pe marginea unei legi recente (iulie 2005) 331-332 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV FLORESCU, Florentin Memoriam Leon Șimanschi (1938-2005) 333-333 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai Acta Musei Maramorosiensis - Notă asupra ediției .9-9 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III SOFONEA LIVIU, Alexandru Datina - Măiastră vlagă! Popor >>> Populație! 15-24 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III GODEA, Ioan Arhitectura în epoca neolitică 25-43 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Ioana Un monument excepțional de arhitectură - Biserica din Cuhea (Bogdan Voda) 45-54 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FIRESCU, Violeta Ceramica de Horezu - Analiza ergonomică a activității de ornare a vasului ceramic 55-60 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CIOCAN, Janeta Ceramică cu decorul în relief în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 61-65 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CSISZAR, Isabela Casa - Spațiu sacru la romsanii și maghiarii din Maramureș 67-72 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DUTRON, Pierre Un nouveau masque et costume au musee. Le costume et masque de Brondos (se prononce brondoche) 73-77 franceză
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DUTRON, Pierre Les masques dans les carnavals de Belgique 77-80 franceză
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III ROȘCA, Simona Reprezentarea diavolului în iconografia creștină românească 81-88 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BILȚIU, Pamfil Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douîsprezece zile în cultura populară a zonelor folclorice din județul administrativ Maramureș 89-96 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III RĂCHIȘAN, Delia Povestea lu'Ignat. Vasilica. Text și context 97-108 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III LĂȚEA, Felicia Colindatul la români și slavi 109-110 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III THIRA, Viorel Chipul lui Isus Hristos în colinde 111-118 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III SUIOGAN, Delia Orația mare - structuri simbolice 119-130 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BILȚIU, Pamfil Strînsul nepoatelor în contextul obiceiurilor de familie din Maramureșului istoric 131-136 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FAICIUC, Elisabeta Monografiile sătești, zonale și tematice - surse documentare pentru lucrările lingvistice de interes național 137-140 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III ȘTIUCĂ, Narcisa Despre lecția inegalabilă a terenului (file dintr-un jurnal contemporan de teren) 141-146 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai Scriitori și savanți maghiari despre etniile din Maramureș (II) 147-173 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CORNIȚĂ, Constantin Reflecții privitoare la semnificațiile contemporane ale culturii populare maramureșene în tiparul etnografic și antropologic românesc 177-178 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DUMITRESCU, Liviu, HELEREA, Elena, SALCĂ, Horea, SOFONEA LIVIU, Alexandru Instalații care au funcționat cu cu specifice eficiențe tehnice & sociale în "trecute timpuri" în sisteme de fortificații drontaliere 179-203 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III SOFONEA, Victor, SOFONEA LIVIU, Alexandru Un proiect ideatic/cogitatumi util persoanelor și instituțiilor sociale care vor să organizeze un museum tehnicum vivum brașoveniensis 205-244 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FILIPAȘCU, Alexandru Mitul românesc al "cățelului (țîncul( pămîntului" și problema existenței în timpurile istorice, a marmotei în Carpați 245-255 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III SUIOGAN, Delia Jocul, sărbătoarea - între natură și cultură 257-264 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III VASILIU-SCRABA, Isabela Mircea Vulcănescu - Aspecte fenomenologice ale filosofiei populare românești 265-268 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III VASILIU-SCRABA, Isabela Mircea Vulcănescu și valorificarea filosofică a etosul traditional românesc 269-274 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III IVANCIUC, Teofil Descoperiri arheologice inedite în Țara Maramureșului 277-284 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III ȚELMAN, Ion Aducerea coloniștilor germani în Maramureș 285-288 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III TODINCĂ, Gheorghe Anul 1919. Intrarea armatelor romane în Maramureș 289-292 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai Vîlceanul Nicu Angelescu intelecvtual de prestigiu, profesor la liceul "Deagoș Voda" din Sighetul Marmației 293-300 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BOTOȘ, Ion Un neam nobil din dreapta Tisei 301-312 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III PRALEA, Alin Imagini social-culturale ale Sighetului interbelic reflectate în periodicul "Graiul Maramureșului" 313-318 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III VANCEA, Ioan Mitropolitul greco-catolic Ioan Vancea - demn urmaș al corifeilor școlii ardelene 319-328 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III POP, Gheorghe Demn urmaș al marilor ierarhi ai bisericii romane unite, greco-catolică și al corifeilor școlii ardelene - Episcopul Alexandru Rusu - 120 de ani de la naștere - 329-334 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III GHERGHEȘ, Ilie Rapoartele preoților greco-catolici despre retragerea trupelor germano-ungare, respectiv intrarea subunităților armatei roșii în Maramureș și asupra "regimului Odiviciuc" 335-356 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Iosif Specii rare, periclitate sau accidentale din fauna de vertebrate a Maramureșului 359-364 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FILIPAȘCU, Alexandru Retrospective și perspective în reconstrucția ecologică atat de necesdară României 365-372 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, CIOBAN, Horațiu Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Marta Contribuții la cunoașterea macromicetelor din "Țara Maramureșului" (IV) 377-381 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Liliacul de apă (Myotis daubentoni Kuhl 1819), specie prezentă în Maramureș 383- română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 ȚIPLIC IOAN, Marian Necropole de tip Mediaș din Transilvania .9-22 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 COSMA, Călin Political status of West and Northwest Romania in the 9th and 10th centuries a.d. archeological perspective 23-40 engleză
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MADGEARU, Alexandru Transilvania and the bulgarian expansion in the 9th and 10th centuries 41-61 engleză
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Tudor Terra ultrasilvana. Structuri teritoriale și realități politice în Nordul Transilvaniei în secolele IX-XI 63-82 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MARCSIK, Antonia Studiul antropologic al scheletelor umane descoprite în cimitirul de secol X din Cluj-Napoca, str. Plugarilor 83-90 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia, OȚA, Silviu Piese inedite din colecția Muzeului Național de Istorie a României descoperite în necropola de secol XII de la catedrala romano-catolică de la Alba-Iulia 91-106 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 RUSU ADRIAN, Andrei Cahle din Transilvania (III). Trei motive decorative medievale 107-114 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 LUPESCU MAKO, Maria Considerații privind testamentele nobiliare din Transilvania la sfărșitul evului mediu 115-138 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 FELEZEU, Călin Relații bilaterale politico-diplomatice transilvano-otomane 139-152 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 COSTEA, Ionuț Sub semnul lui Ianus. Relațiile dintre nobilime și principe în Transilvania în secolul al XVII-lea 153-171 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MUREȘAN, Ovidiu Un best-seller italian de la sfîrșitul secolului al XVII-lea cu privire la orașele și cetățile din Banat și Vestul Transilvaniei 173-185 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MUREȘAN, Ovidiu Polonia în presa românească din perioada Unirii Principatelor 187-194 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 COMȘA, Daniela Alexandru Vaida Voevod între contestare, ignorare și reconsiderare (1872-1950) 195-207 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CIUPEA, Ioan O încercare vizînd obținerea de reparații pentru victimile ocupației și războiului, Cluj, 1946 209-219 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PECICAN, Ovidiu Ideologie creștină și propagandă pentru cruciada tîrzie: Circulara lui Ștefan cel Mare către principii creștini (25 ianuarie 1475) 223-228 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SIMON, Alexandru Între porturi și cer. Chilia, Cetatea de Baltă, Istambul și venetția în vara anului 1584 229-272 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea Izvoare privind vestimentația aristocrației transilvănene în secolele XVII-XVIII 273-280 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 RUS, Traian Simion Balint. Mărturii documentare 281-300 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MÎNDRUȚ, Stelian Anii de școală ai istoricului Andrei Oțetea 301-308 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 URSUȚIU, Claudia Politici comunitare evreiești în parlamentul României (1922-1929) 309-326 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Marcela Tensiuni între comuniștii români și maghiarii în Transilvania în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial 327-330 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MARCU ISTRATE, Daniela, PETROV, Gheorghe Biserica medievală din Sîntana de Mureș (jud. Mureș) Contribuții arheologice la istoria monumentului 333-344 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PETROV, Gheorghe O veche ctitorie munteană în Ardeal. Biserica Sf. Nicolae din Geoagiu (de Jos), jud. Hunedoara 345-356 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MIHALY, Melinda Casa Filstich-Kemeny din Cluj 357-365 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 CĂLIAN, Livia Medalii românești din colecția numismatică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (I) 1600-1947 369-417 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 BONȚA, Claudia Medalie casetă dedicată păcii de la Hubertsburg (Considerații preliminare) 419-430 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MITU, Melinda Locuitori ai Clujului în fotografii realizate de Ferenc Veress (sfîrșitul secolului al XIX-lea) 431-436 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 BOROȘ, Doina, VAJDA, Cătălina Reconstituirea unei piese de vestimentație din secolul al XVI-lea aparținînd Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei 437-440 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 ROTARIU, Cornelia Restaurarea unei oglinzi venețiene 441-442 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 BULBUC, Adriana Restaurarea unei cărți din secolul al XVIII-lea prin principiul minimei intervenții 443-446 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 BONȚA, Claudia Restaurarea unui vas ceramic aparținînd culturii Wietenberg 447-450 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SAVU, Ioana The sexuality of Christ in Renaisance Art and Modern Oblivion - Steinberg Leo 451-456 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MARCU ISTRATE, Daniela Feldioada-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bîrsei 456-459 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MITREA, Daniela Ștefan cel Mare și Transilvania. Legături culturale și artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI - Porumb M. 460-462 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea Istoriografia maghiară din Transilvania în secolul al XVI-lea - Veov Karoly 462-462 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MÎNDRUȚ, Stelian Muzeul Banatului. File de cronică I (1972-1918) II (1918-1948) - Medeleț M., Toma M., Rîmneanțu V. 467-468 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Marcela Problema minorităților etnice din Romania în documente ale Societății Nașiunilor (1923-1932) - Iancu Gh. 468-469 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 COMȘA, Daniela Cronica activităților secțiiei de istorie medievală, modernă și contemporană a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 473-475 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PISO, Ioan Ana Maria Szoke (1945-2004) 479-480 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin ( mijlocul sec. X-începutul sec. XI) .11-22 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă ȘERBAN, Constantin Unde și cînd au hotărît imperialii pieirea lui Mihai Viteazul? 23-28 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă PORȚEANU, Alexandru Ștefan cel Mare în consțiința românilor din Transilvania 29-34 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă HOSSU, Valer Comandantul Grigor Pintea (la 300 de ani de la moarte) 35-38 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă GROSS, Lidia Condreria Rozarului Bistrița 39-44 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MAN, Dorel Manuscrise din "Fondul Șaguna" 47-52 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă PLOSCĂ, Maria-Cristina Procesele urbariale și reglementarea situației terenurilor iobăgești în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 53-60 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Aspecte ale migrației populației din comitatul Satu-Mare în America de Nord (1899-1913) 61-70 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă PORȚEANU, Alexandru Tragedia de la Alejd din 24 aprilie 1904 și rezonanța ei în vechiul regat al României 71-82 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documernte privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1905-1907) 83-146 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BIȚU, Voichița Memoria documentelor bibliotecii Astra: Iuliu Maniu - Corespondență 147-166 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documernte privind activitatea despărțămîntului sălăjean al Astrei (1908-1910) 167-210 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Din viața și activitatea lui Ioan Ossian (1885-1953) 213-224 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BOTEZAN, Liviu O comparație între discursurile rostite de Vasile Goldiș și Iuliu Maniu la Marea Adunare Nașională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia 225-235 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă ZAINEA, Ion Sibiu-Paris 1919-1920. Oiliu Maniu în corespondență cu Alexandru Vaida-Voevod 237-250 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Înfințarea băncii agrare din Cluj și activitatea ei în perioada 1920-1922 251-277 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă LAZĂR, Ioachim Contribuția Astrei la aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) 279-293 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă STAN, Constantin Adunarea generală a Astrei de la Zalau (12-14 septembrie 1926) 295-306 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă PANĂ, Virgil Bănci românești și bănci minoritare în Transilvania interbelică 307-315 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VASILIU, Gabriel Raporturile dintre P.N.Ț. și Iuliu Maniu cu celelalte partide politice în opinia lui Sextil Pușcariu 317-322 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Iuliu Maniu omagiat de către sălăjeni la întimpinarea vîrstei de 60 de ani (1933) 323-332 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BURLACU, Emil Iuliu Maniu, martor în procesul mareșalului Ion Antonescu 333-339 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BURLACU, Ioana Iuliu Maniu în viziunea regelui Mihai I - pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea Ciobanu cu Mihai I al României 341-344 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VASILIU, Gabriel Ținutul Sălajului, sub observația presei, în perioada guvernării lui N. Iorga 345-348 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CIOCIAN, Ioan Aspecte privind activitatea bisericii române unite din Transilvania. Districtele protopopiale Silvania și Jibou în deceniul patru al secolului al XX-lea 349-368 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CIUBĂNCAN, Vasile România 1940-1945 - Pierderile economice 369-376 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă RUS, Dorin-Ioan, SZABO, Arthur, SZABO, Etelka Lista soldaților din regimentul 22 Tîrgu-Mureș decorați după batălia de la Asiago 377-396 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă SABOU, Călin, SABOU, Mihaela Aspecte privind mișcarea legionară din Sălaj în perioada 1945-1947 397-413 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă ZAINEA, Ion Campania de purificare a administrațiilor publice din județele Bihor, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj în vederea alegerilor din toamna anului 1946 415-428 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CHERHEȘ, Doina, GHERHEȘ, Ilie Rapoartele preoților greco-catolici despre retragerea trupelor germano-ungare, respectiv intrarea subunităților armatei roșii în Msrsmureș și asupra "regimului Odoviciuc" 429-450 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BULAT, Nicolae Oamenilor noi de la oameni vechi 451-458 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POP, Lucia Un patrimoniu de excepție valorificat în expoziția de istorie a mineritului 459-468 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina "Nebuni întru Hristos" în prelucrări occidentale și posibile ecouri transilvane 471-487 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă STĂNCULESCU, Ileana Două imagini ale Transilvaniei în geografia lui Botero și traducerea românească 489-496 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Elena Documentul scris - izvor istoric și de artă 497-505 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BORDAȘ, Liviu Memoriile orientale ale lui Johann Martin Honigberger: posteritate istorică și actualitate ficțională 507-532 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă OROS, Ioan Considerații preliminare la un catalog cuprinzînd cartea veche din colecțiile muzeului - exemplarele propuse pentru în categoria tezaur 533-558 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BORS, Silviu, PĂUN, Florentin-Dan, SCHIAU, Ramona Biblioteci românești în secolul al XIX-lea 559-582 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BILȚIU, Pamfil Nicolae Iorga și Maramureșul 583-598 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă ȘIȘESTEAN, Solica, ȘIȘEȘTEAN, Gheorghe Romanii din Hajdu-Bihar. Strategii maritale și reconstrucții identitare 601-656 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POPA FLORIN, Emilian Starea agriculturii românești, evoluții și perspective 657-680 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă POPA, Monica, VASILE, Monica Tradiție, modernitate și continuitate în obștile vrîncene 681-694 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BORDAȘ, Liviu Etnografie și orientalism românesc în noile state Italia și România: Angelo Gubernatis, Dora d'Istria și savanții români în a doua jumătaste a secolului XIX 695-716 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă GOIA IOAN, Augustin Considerații privind ambianța social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul "mutărurilor": PlatoulGhețari, Munții Apuseni 717-726 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CIOICA, Maria Datini cultural-creștine, în viața materială și spirituală a moților 727-730 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă DĂNCUȘ, Mihai Obiceiuri de înmormîntare în Cuhea lui Bogdan 731-743 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BEJINARIU, Corina Forme sincretice ale discursului funebru - verșurile sau "cîntările" la morți 745-757 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă GHILA, Ioana, MUREȘAN, Olimpia O veche formă de manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) 759-767 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BILȚIU, Pamfil Kadar Jozef și cultura populară 769-776 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea alimentației tradiâionale. Alimentațis e post la sfîrșitul secolului al XIX-lea 777-791 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BRAICA, Carmen, TOȘA, Ioan Alimentația de dulce în satul românesc de la începutul secolului XX 793-804 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria Muzeul sătesc - o poartă spe viitor 805-808 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă BURGHELE, Camelia Colecția de piese etnografice de la Meseșenii de Sus 809-822 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă COCIȘ, Doina Țesăturile de interior - artă și meșteșug 823-833 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CIOCAN, Janeta, MEZEI, Paulina Proiectul "Căsuța poveștilor" Tema: "Tradiții și obiceiuri folclorice din județul Maramureș" 835-841 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă CHENDE-ROMAN, Gheorghe Cîteva aspecte din toponimia Sălajului 843-858 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Devoțiunea poppulară față de Fecioara Maria în Transilvania secolelor XVII-XIX 859-872 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, seria istorie-etnografie-artă NEAGA, Simion Prima perioadă de creație a artistului Ioan Sima 873- română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie Remember Florin Medeleț I-VII română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie HANSEN, Svend Figurinele neolitice din Sudul Bazinului Carpatic 25-39 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin, SCHIER, Wolfram Masca rituală descoperită în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timiș) 41-56 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MARȚIȘ, Florentina, POPESCU, Octavian Studiu tipologic al inventarului litic cioplit și șlefuit de la Sînandrei, nivelul IV 2004 57-80 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BARKER, Alex, O'SHEA, John, SHERWOOD, Sarah, SZENTMIKLOSI, Alexandru New archaeological investigations at Pecica Șanțul Mare 81-109 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Materiale aparținînd culturii Cruceni-Belegis descoperite în hotarul localității Dragșina (jud. Timiș) 111-125 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Animal exploitation during the bronze age in SW Romania with a special referring to Ostrovul Corbului (Mehedinți County) 127-142 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ALIC, Daniel, PETRESCU, Sorin Fortificațiile dacice de la Obreja (jud. Caraș-Severin) 143-155 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CRIȘAN, Dan, TIMOC, Călin Inginerii împăratului Traian (I) Mensorul Balbus 157-169 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Armata Daciei șio campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea 171-185 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Fortificații romane din Banat (II). Teregova (date și controverse) 187-197 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie JITĂREL, Alin Aspecte sociale ale cultului Mithriac în Dacia 199-223 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CRÎNGUȘ, Mariana Elemente ornamental-simbolice pe monumentele din sud-vestul Daciei Romane (II) 225-230 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul, TRUICAN, Angel Cîteva monede romane imperiale descoperite întîmplător pe raza localității Berzovia (jud. Caraș-Severin) 231-236 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TĂNASE, Daniela Cîteva observații cu privire la mormîntul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac (jud. Arad) 237-264 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian Economia satului bănățean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI) 265-293 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie PETROVICS, Istvan The burghers of medieval Temesvar/Timișoara in the light of weitten sources 317-324 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Noi considerații asupra elitelor sociale românești bănățene: Stăpînii de pe Valea Bistrei (sec. CV-XVI) 325-342 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Dipozițiile camerei aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Bănățene de Organizare a Mineritului 343-369 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Angela Imaginea casei regale din Romania reflectată în presa românească din Banat între 1881-1918 371-378 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TOMA-DEMIAN, Nicoleta Medalia aniversării lui Ormos Szigmond la 70 de ani (20 februarie 1883) 379-392 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan Emigrări din Banatul istoric la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 393-411 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BOTIȘ, Petru, DUDAȘ, Vasile Emil Botiș (1904-1984) 413-431 franceză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SALA, Gabriel Felnacul sub ocupația trupelor iugoslave din 1918-1919.Un dîrz patriot: părintele ortodox Aurel Sebeșan 433-441 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu Organizarea administrativ-teritorială a județului Severin în anii 1918-1950 443-450 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie GIURAN, Valeriu Unele documente militare inedite privind acțiunile de luptă ale Diviziei 1 Infanterie Instrucție în cel de-al doilea război mondial, campania din Vest, în dispozitivul de apărarea din zona Timișoara, în perioada 24 august - 7 septembrie 1944 451-455 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Cultură și politică în Banat (1944-1948). Sfîrșitul regionalei "Astra Bănățeană" 457-479 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Cîteva considerații privind starea de spirit a locuitorilor din județul Timiș-Torontal în anul 1947 481-512 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Date din istoria comunei Doclin (jud. Caraș-Severin) 513-522 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie FORȚIU, Sorin Contribuții documentare inedite referitoare la familia și activitatea lui Johnny Weissmuller (1904-1984) 523-541 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DOMOCOȘ, Matei Considerații privind locul în care a văzut lumina zilei Johnny Weissmuller 541-545 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie KISS, Hedy Steagul formației de pompieri voluntari din Tormac (jud. Timiș) 547-564 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Istoriografia în revista Banatului (Timișoara, 1926-1930) 565-605 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin Expoziția internațională "măști, oameni, ritual" 607-610 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.) 611-614 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Cercetările arheologice de salvare de la Deta-Dudărie 615-616 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie PINCA, Răzvan, ROGOZEA, Petru O nouă așezare din epoca bronzului aparținînd grupului cultural Balta-Sărată descoperită la Coșteiu (jud. Timiș) I 619-632 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin, MARE, Mircea Cercetările arheologice de la Herneacova-Cetate (or. Recaș, jud. Timiș). Campaniile 2004-2005 (II) 633-635 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru Cercetările arheologice de salvare din anul 2005 de la Deta-Dudărie. Raport preliminar de săpătură 637-656 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru, TIMOC, Călin Cercetările arheologice de la Foeni-Seliște (jud. Timiș). Raport preliminar 657-676 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin A neolithic Settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia) - Karmanski S., Branjevina D. 677-679 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe - Nikolova Lolita 680-682 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Colectivul secției de istorie a Muzeului Banatului în anii 2002-2003 685-685 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Colectivul secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anii 2004-2005 685-685 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DEMIAN, Nicoleta Cărți, studii, recenzii, cataloage, pliante și cronici de expoziție publicate de membrii secțiilor de arheologie și istorie în perioada 2004-2005 687-691 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Cronica acțiunilor culturale ale Muzeului Banatului în 2004 693-696 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Cronica acțiunilor culturale ale Muzeului Banatului în 2005 697-702 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2004 703-704 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2005 705-705 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Creșterea patrimoniului secției de istorie a Muzeului Banatului între 2004-2005 707-707 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DEMIAN, Nicoleta Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 2003-2005 709-709 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ARJOCA, Valeria Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții în perioada 2003-2005 711-713 română
2005 Analele Brăilei, 6 CIOCOIȚEI, Mihaela-Elena Memoria istoriei: Brăila la 1711 .9-11 română
2005 Analele Brăilei, 6 MOCANU, Marian Premisele creării regimului de porto-franco la Brăila 13-36 română
2005 Analele Brăilei, 6 TROHANI, George Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 37-53 română
2005 Analele Brăilei, 6 TROHANI, George Scurtă istorie a unei moșii - Stăncuța Sud din județul Brăila 55-66 română
2005 Analele Brăilei, 6 NĂSTASE, Marcela Județul Brăila în vara anului 1940 67-76 română
2005 Analele Brăilei, 6 VIDIS GABRIELA, Alinta Teatrul "Maria Filotti". Primul dedeniu de activitate 77-87 română
2005 Analele Brăilei, 6 BĂLAN, Zamfir Biroul de plasare de Panait Istrati - paternitatea manuscrisului 91-94 română
2005 Analele Brăilei, 6 BĂLAN, Zamfir Pagini de istorie literară în presa brăileană 95-101 română
2005 Analele Brăilei, 6 CONDEI, Cecilia La problematique de l'anaphore dans le discours litteraire istratien 103-107 franceză
2005 Analele Brăilei, 6 VOICU, Amalia Între agonie și seninătate în scrierile lui Panait Istrati 109-120 română
2005 Analele Brăilei, 6 MUNTEANU, Cristinel Eu nu cred nici în Iehova - Elogiu prin negație 121-123 română
2005 Analele Brăilei, 6 MUNTEANU, Cristinel Mortua est! - O lectură din perspectivă biblică 125-129 română
2005 Analele Brăilei, 6 MUNTEANU, Cristinel Ta twam asi - comentarii "religioase" 131-133 română
2005 Analele Brăilei, 6 SUVAC, Aurel Unele aspecte ale traducerilor în limba rusă ale operelor lui Mihai Eminescu 135-143 română
2005 Analele Brăilei, 6 ARHIP, Odette Fortuna labilis și ponce subtilis 145-150 română
2005 Analele Brăilei, 6 POPOACĂ-GIURAN, Anca Nae Ionescu - Ghid spiritual al lui Mircea Eliade 151-160 română
2005 Analele Brăilei, 6 POPA, Valentin Nae Ionescu din perspectiva lui Vasile Băncilă 161-170 română
2005 Analele Brăilei, 6 POPA, Valentin Cazul Vasile Băncilă în filozofia românească 171-178 română
2005 Analele Brăilei, 6 FOTACHE, Rodica Sensul culturii în viziunea lui Vasile Băncilă 179-200 română
2005 Analele Brăilei, 6 ILIE, Elena Corespondență Vasile Băncilă - Gheorghe Marinescu. Pagini inedite 201-207 română
2005 Analele Brăilei, 6 COȘEREANU, Ioana Corespondență Perpessicius - George Tutoveanu 209-213 română
2005 Analele Brăilei, 6 COGĂLNICEANU, Maria Familia Steinhardt în documente de arhivă brăileană. O contribuție documentară la bibliografia scriitorului N. Steinhardt 215-229 română
2005 Analele Brăilei, 6 RADU, Camelia Ion Băncilă - "Arc peste timpuri" 233-237 română
2005 Analele Brăilei, 6 HARȚUCHE, Ana-Maria Gheorghe Gh. Naum. Note subiective 239-242 română
2005 Analele Brăilei, 6 LASCU, Ioan Guillaume Apollinaire et le debit du modernism. La synthese de la tradition et de la modernite 243-252 franceză
2005 Analele Brăilei, 6 SOARE, Carmen Monahismul feminin 253-276 română
2005 Analele Brăilei, 6 SOARE, Ovidiu Comunitățile umane și dezvoltarea modelelor culturale 277-301 română
2005 Analele Brăilei, 6 ENACHE, Emanuela-Laura Intervențiile de restaurare asupra icoanei "Sfîntul Ioan Botezătorul" 303-311 română
2005 Analele Brăilei, 6 RUS, Valer Proiect managerial de dezvoltare a muzeului "Casa Mureșenilor" 313-334 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă ATANASIU, Andreea Premisele dezvoltării navigației în condițiile formării și consolidării statelor medievale românești .9-24 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PREDA, Nicoleta Repertoriul descoperirilor monetare otomane din Dobrogea (secolele XIV-XVIII) 15-31 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă POP, Angela Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez 32-37 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă COJOC, Mariana Primul deceniu de administrație românească la Constanâa după războiul de Independență 38-46 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PAPUC, Jan 92 de ani de la pacea de la București (1913) 47-54 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă MOISE, Leonida Acțiunile de luptă ale diviziei a 9-a infanterie pe frontul din Dobrogea, în campania din anul 1916 55-60 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă IONESCU, Ion Un erou între eroi cătut în luptele din Sudul Dobrogei - sublocotenent Areta-Haret Teodorescu (1894-1916) 61-67 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă SÎRBU, Marian Considerații privind efectele demobilizării armatei din anul 1918 asupra capacității combative a marinei militare 68-73 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă URSU, Nicolina Aspecte privind reinstaurarea administrației românești în Dobrogea de Sud, la sfîrșitul primului război mondial 74-79 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă SCURTU, Constantin Considerații privind înzestrarea armatei, în contextul politico-economic al României, în perioada 1920-1935 80-85 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe Partidul Țărănesc Radical în Dobrogea. Organizațiile județene, Durostor și Caliacra - 1932-1948 86-92 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BORDEIU, Puiu Declinul mișcării legionare. Desfășurarea evenimentelor din 21-23 ianuarie 1941 în Dobrogea 93-104 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă MOȘNEAGU, Marian Carol al II-lea, Ion Antonescu și batalionul romano-macedonean 105-113 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana Congresul Ligii Culturale de la Constanța (1912) 114-118 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PĂVĂLOIU, Mariana, SÎRBU, Marian Considerații privind amenajarea Lacului "Tăbăcărie" pentru navele marine regale 119-124 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă IONESCU, Raluca Considerații privind zonele libere din S-E României 125-129 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă ATANASIU, Carmen Reglementări cu caraster special privind regimul apelor din bazinul Dunării 130-134 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă COVACEF, Petre Noile poduri dunărene dintre Cernavodă și Fetești 135-146 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BUȘE, Dorel Destrămarea României Mari: Insula Șerpilor - ultimul teritoriu românesc pierdut în timp de pace 147-155 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț Templul lui Achile din Insula Șerpilor 156-170 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin Din istoria tipografiilor constănțene (I) 173-178 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă COMAN, Virgil Aspecte privind viața bisericească a meglenoromânilor la începutul secolului XX 179-184 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BLĂJAN, Mihai Vizita "Corului Moților" în România (1906) descrisă de preotul Nicolae Cado din Pîclișa (jud. Alba) 185-190 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă DESA ILEANA, Stanca Inaugurarea portului Constanța - 27 septembrie 1909 - Spicuiri din presă 191-197 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă DESA ILEANA, Stanca Dobrogea și cel de-al doilea război balcanic - 1913. Informații cilese din almanahurile și calendarele vremii 198-204 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BORANDĂ, Georgeta Porturi dobrogene - repere istorice - Tulcea 205-210 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă COJOC, Marian Unele considerații privind învățămîntului românesc după primul război mondial 211-216 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PETRE, George O sută treizeci de ani de învățămînt românesc de marină (1872-2002) 217-229 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă CRUCERU, Florica Despre înfințarea muzeului de artă Constanța 230-245 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă DIANA, Anna-Maria, PITRESCU, Ileana Figuri dobrogene edilul Horia Grigorescu 246-250 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă DIANA, Anna-Maria, PAȘCA, Cecilia Monumente de artă și arhitectură otomană în Dobrogra 251-257 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă GHEORGHE (DUMITRAȘCU) LAVINIA, Dacia Forma specială a relațiilor dintre istorici - dedicațiile și autografele. Dedicațiile către Silviu Dragomir, într-o colecție particulară din Constanța 258-265 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă UNC, Octavian Profil drogrogean - Dr. Dem. Theodorescu 266-268 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă EVENON, Gaidig Ovide et le livre des "Tristes" 271-280 franceză
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă POPESCU, Cristina Rima interioară în pentametrul lui Ovidiu - o cercetare asupra elegiilor din exil - 281-298 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă NICOLAE, Florentina Antroponime dacice și românești în 2De antiquis et Hodiernis Moldaviae nominibus" și "Historia Moldo-Vlachica" de Dimitrie Cante,ir 299-303 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BUZOIANU, Livia Cogito ergo sum. Dicționar de cugetări latinești și grecești comentate - Cucu Ștefan 304-305 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă CUCU, Ștefan Poetica Verba - Buzoianu Livia 306-307 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie GORGOI, Mihail Muzeu Carpaților Răsăriteni, o instituție de importanță națională .7-8 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie SCHUSTER, Cristian Prahistoriche Boote/Schiffe im Nordlichen Balkanraum. Erwagungen zu ihren Abbildaugen .11-23 germană
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe Descoperirile Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății". Campaniile 2003-2005. Raport preliminar 25-88 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie HAIMOVICI, Sergiu Caracterizarea arheizoologică a unor resturi faunistice din așezarea de la Malnaș Bpi (Cultura Ariușd) 89-96 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere din așezarea de cultură Ariușd de la Turia, situl "Piciorul bisericii" 97-105 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie KACSO, Carol Stand der Urnenfelderforschung in Rumanien 107-112 germană
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BINDEA, Daniela, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, POP, Daniela Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic 113-120 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu Vestigiile dacice timpurii de la Olteni - Raport preliminar 121-153 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie IAROSLAVSCHI, Eugen Siderurgie dacică în Carpații Orientali 155-158 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie JANOVITS, Istvan Noi descoperiri arheologice de la Albiș. Com. Cernat (jud. Covasna) 159-164 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie GHEORGHIU, Gabriela Un modiolus descoperit în cetatesa dacică de la Costești-Cetățuie )jud. Hunedoara) 165-174 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BINDEA, Diana Așezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar 175-192 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie ISTRATE, Angel Castelul Miko din Olteni, jud. Cocasna (cercetări arheologice) 193-213 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA DAN, Lucian, CHIRICESCU, Andrea Repertoriul fîntînilor de apă sărată și al descoperirilor atheologice de pe Valea Homoroadelor 215-238 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie AVRAM, Sultana Sarea - tradiție, simbol și ritual 241-244 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, județul Mureș 245-262 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel, MARC, Livia Cercetare etnografică privind exploatarea, comerțul tradițional și utilizarea sării în zona Mureșului Superior și Valea Gurghiului 263-268 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel Sisteme de transport și comerț tradițional în zona Mureșului Superior: plutărit 269-284 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie DOBREAN, Doina Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate 285-289 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie DOBREAN, Doina Universul satului ro,ânesc de munte oglindit în creația populară. Subcetate-Mure. Județul Harghita 291-295 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BOTOROAGĂ-BERCU, Dana Toponimia și graiul din comuna Zăbala, jud. Covasna 297-301 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MATEI TRUȚĂ, Florina Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona Toplița - județul Harghita 303-317 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MATEI TRUȚĂ, Florina Folclor muzical din zona etnoculturală Toplița. Condiderații privind muzica de joc 319-324 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie PLOȘNEA, Nicoleta Icoana, mărturie a credinței și trăirii ortodoxe a țăranului-preot din Ardeal 325-331 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie CATRINA, Constantin Folcloristul N.I. Dumitrașcu 333-337 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA DAN, Lucian Începuturile neoliticul timpuriu în spațiul intracarpatic transilvănean - Ciută Marius-Mihai 341-344 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, CHIRICESCU, Andrea, COTRUȚĂ, Mirela Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2004-2005 347-358 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Muzeul Etnografic Poiana Sărată 358-358 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel, MARC, Livia Muzeul Oltului și Mureșului Superior. Gînduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca o casă a moștenirii noastre culturale 359-360 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Livia Cronica Muzeul Oltului și Mureșului Superior pe anii 2004-2005 360-362 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-12 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria, DRĂGOI, Marius Portul tradițional românesc din subzona Țibleșului 15-41 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații istorice, lingvistice și etnografice privind băutura numită "mied" (cu referiri speciale la regionalismul "mursă" din Țara Moților) 43-59 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Cultura lemnului în satul românesc de la începutul secolului al XX-lea 61-86 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Strategii de utilizare a patrimoniului funciar comunitar și individual în 86 de sate din Nordul Transilvaniei (perioada anilor 1890-1960) 87-108 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla Veșmintele de doliu într-un sat de pe Valea Nădașului 109-118 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora Icoana pe sticlă din Transilvania în context european 119-136 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Patrimoniul cultural tradițional al popoarelor în perspectiva globalizării și regionalizării 139-147 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAZDA, Klara Simboluri creștine în arta populară 149-169 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Elemente de mare vechime în cultura populară din zona Lăpuș 171-187 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douăsprezece zile în cultura populară maramureșeană 189-212 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MIHAIU, Ligia La medicine traditionnelle roumaine entre empirisme et magie 213-221 franceză
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Simbolistica grîului în obiceiurile, credințele și practicile populare românești 223-246 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Frumosul în arta populară 247-253 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OȘIANU, Flavia Cînepa în obiceiuri și sărbători 255-258 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COSMA, Aurelia Parade of Christmas and new year customs in the context of the metropolitan life 261-264 engleză
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOVILEANU, Ala, PĂTRAȘCU, Constantin Un atelier meșteșugăresc transferat la Muzeul Satului (aterier de fierărie din satul Botuș, comuna Fubdu Moldovei, județul Suceava, zona Cîmpulung Moldovenesc) 265-276 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CIOCAN, Janeta, PETER, Sanda Centrul ceramic Baia Mare în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 277-287 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PLATON, Elena Muzeul - un loc al uitării 289-295 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Expoziția permanentă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 297-329 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Dumitru Județul Cluj și Munții Apuseni în cadrul istoric geografic și etnocultural românesc 333-360 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu Un corpus inedit al poveștilor românesști în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I.C. Hintz-Hințescu 361-378 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GROPEANU, Mihaela Microclimatul în spațiile de expunere, strategie prioritară în prezervarea valorilor patrimoniale 381-386 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOADER, Daniela Criterii de conservare și recomandări privind etalarea pieselor textile pentru organizarea expoziției de bază 387-392 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei HODOR-POPON, Dana Considerații asupra conservării și valorificării expoziționale a pieselor ceramice 393-417 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu Crepusculul unor valori și forme ale vechii noastre culturi și civilizații - Pop D. 411-414 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu Valea Sebeșului. Monografie etno-folclorică - Pavelescu G. 414-418 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MIREA, Pavel Cîteva date despre locuirea neo-eneolitică din zona Alexandriei 13- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie FRÎNCULEASA, Alin, NIȚĂ, Loredana Considerații asupra materialului litic cioplit descoperit în așezarea gumelnițeană de la Urlați (jud. Prahova) 41- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie FRÎNCULEASA, Alin, MIREA, Pavel Locuirea eneolitică gumelnițeană de la mănăstirea Glavacioc, jud. Argeș 55- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialUlui arheozoologic din nivelul gumelnițean de la mănăstirea Glavacioc (jud. Argeș) 75- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Varia archaeologica ordessensia 81- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘTEFAN, Cristian Cultura Verbicioara. Cîteva observații 89- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș, MIROIU, Marius Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stînii (comuna Țițești, județul Argeș) 101- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CHIȚA, Mădălin Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gărla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 109- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie SPÎNU, Daniel Campania Zimnicea 1924 - informații restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieșescu pe situl "Cetate" 117- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PĂTRAȘCU, Ion Așezarea geto-dacă de la Ștorobăneasa "Cimitir" (județul Teleorman) 175- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȚENTEA, Ovidiu Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze 179- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PĂTRAȘCU, Ion O fibulă romană descoperită la Dulceanca (județul Teleorman) 187- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MĂGUREANU, Andrei O aplică avară descoperită la Budureasca (jud. Prahova) 189- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MUSTAȚĂ, Sergiu Prelucrarea sosului în așezările medievale timpurii de la Mășcăuți - "Livada Boierului" și Mășcăuți - "Cetate" (Republica Moldova) 203- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BĂJAN, Adrian, CRISTOCEA, Spiridon, MÎRTZU, Flaminiu Biserica Fundeni din Cîmpulung, județul Argeș, în lumina cercetărilor arheologice 225- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo, PĂDURARU, Marius Cercetări arheologice în biserica mănăstirii Glavacioc, județul Argeș (Campania 2005) 231- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PAVEL, Mirea, ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina Cercetările arheologice din incinta fostei mănăstiri Aluniș-Plăviceni, jud. Teleorman 243- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu tîrziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu 259- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie POPESCU, Florin Un veteran de origine dacică de la Abrittus 265- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PETOLESCU, Constantin Granița de sud-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla 271- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CROITORU, Costin Brazda lui Novac - considerații terminologice 279- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie STÎNGĂ, Ion Sud-vestul Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea.Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei 291- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Fiction chronologique - destin historiographique: Rovine, "17 mai 1395" (II) 301- franceză
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie REZACHEVICI, Constantin Dracea armașul din Mănești, soșul mamei lui Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui Vlad Țepeș și moștenirea lăsată de el Mihneștilor 315- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie VERGATTI, Radu Puncte de vedere asupra domniei lui Radu cel Mare 333- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie VASILOIU, Ionuț Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) 341- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPREA, Radu O călugăriță din neamul Craioveștilor și ctitoriile sale muscelene 355- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MOCANU, Valentin, NEAGOE, Claudiu Negustori și slujbași otomani la Cîmpulung în secolele XVI-XVIII 363- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie UNGUREANU, Dragoș Aspecte ale agriculturii în Țara Românească în lumina Cronicii de venituri li cheltuieli a visteriei (1694-1703) 369- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie IONIȚĂ, Mioara Despre un episod necunoscut din timpul Primului Război Mondial și consumarea sa în orașul Pitești și județul Argeș 373- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Foaia de zestre a Ancuței, soția slugerului Nicolae Popescu, din anul 1777 397- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zugravi argeșeni în Transilvania 401- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NEAGOE, Claudiu Arnăuții în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) 423- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Etape în zidirea conacului Goleștilor 435- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Țiganii din fostul județ Argeș reflectați în catagrafia din 1832 459- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NOVAC, Vasile Activitatea politică și culturală a lui Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) 469- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DINA, Teodor Aspecte privind starea civilă a populației fostei comune Piscani, județul Argeș în perioada 1832-1894 499- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PĂDURARU, Marius Bordeiele, un sat dispărut din județul istoric Teleorman, dupăcatagrafia Țării Românești de la 1838 509- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘERBAN, Constantin Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DICU, Paul Momente și personalități din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-Argeș (1863): parlamentari de Argeș (1866-1907) 521- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Catagrafii și testamente ale boierilor Brătieni 533- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Despre starea sanitară a locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada: sfîrșitul sec XIX-lea începutul sec. al XX-lea 539- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPRESCU, Carmen Informații referitoare la introducerea iluminatului public în orașul Cîmpulung 547- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PINTILIE, Dan Capitalul societății "Concordia" 1907-1948 553- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NICOLESCU, Gheorghe Contribuția Misiunii Militare Franceze la reorganizarea infanteriei române în primăvara anului 1917 563- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CĂRĂMIZARU, Viorel Carol Davila în Primul Război Mondial 579- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie GEORGESCU, Maria Generalul Henri-Mathias Bethelot. Corespondență inedită (1919-1920) 583- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NICOLESCU, Andrei Colaborare romano-franceză în domeniul armamentului (1930-1936) 591- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CHISTOL, Aurelian Raporturi ale guvernării Tătărescu cu Partidul Comunist (1934-1937) 597- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CÎRSTEA, Remus Vintilă I.C. Brătianu - între pacea României Mari și războiul petrolului 613- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DUMITRESCU IONEL, Claudiu Pregătirile sovietice de rîzboi între anii 1939 și 1941 623- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BUZATU, Gheorghe România în orbita Reichului nazist (mareșalul Antonescu - al III-lea om al Axei) 635- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PENTELESCU, Aurel Sfîrșitul celui ce-al Doilea Război Mondial. Consecințe nefaste pentru România 661- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PĂTRAȘCU, Steluța Exproprierea moșierilor în urma aplicării Reformei Agrare din 23 martie 1945 669- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NOVAC, Vasile Condamnarea și moartea lui Vasile Militaru 681- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie GEORGESCU, George Monumente din Curtea de Argeș 687- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie IONESCU, Zicu Schitul Buliga din Pitești - pagini de istorie uitate 697- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie FILITTI, Georgeta Acum 120 de ani la Pitești 703- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie OPRESCU, Carmen Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel (II). Funcțiunea de reședință zonală 707- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CONSTANTINESCU, Eugenia, CONSTANTINESCU, Grigore Instituții culturale europene în "însemnările a cplătoriei mele", de Dinicu Golescu 717- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie STANCU, Ioan Crearea omului și condiția umană în gîndirea grecilor antici 727- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘCHIOPU-PALLY, Andreea Specificul metafizicii în sistemul blagian 735- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie STANCU, Ioan Budismul Zen 755- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie LEONĂCHESCU, Nicolae Cazanele de țuică ale lui Nicolae M. Nădrașu din Stroești - Argeș 761- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘCHIOPU-PALLY, Andreea Publicul autohron: evaluarea așteptărilor 771- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie STANCU, Ioan Credințe religioase și eshatologia Egiptului Antic 795- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie SMARANDA, Aurică Mathei M. Drăghiceanu (1844-1939), uriașul de la poalele Păpușii, cîmpulungean prin adopție și revendicare 803- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie VALERIU, Dumitru Johann Heinrich Pestalozii - adept al principiului eduacației în conformitate cu natura 807- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie UNGUREANU, Gheorghe Titu Maiorescu în istoria culturii române 815- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DICU, Paul Contribuții biografice. Mihai Eminescu și Clropatra Lecca Poenar. Mihail Kogălniceanu 821- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie DEJAN, Constantin Preotul Constantin Dejan. Note autobiografice 835- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NOVAC, Vasile, ROTARU, Elena Clipe de viață, clipe de istorie. Jurnalul sublocotenentului Bîrzotescu D.D. Mircea 841- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PALLY, Filofteia Preotul Ioan Rpuțescu. Portretul unui istoric și autor de monografii 849- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie UNGUREANU, Octavian Rapsodul Trușenilor din marginea Codrilor Bîcului 857- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ROTARU, Elena Liviu Rebreanu - reper al Bucureștiului interbelic 863- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie VALERIU, Dumitru Clasici ai pedagogiei universale despre pedagogia socială - Emile Durkheim 871- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie POPA, Petre Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie PETRESCU, Nicolae Căpitanul Isbășescu Gheorghe 893- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie TOADER, Mihaela Politică și exil. Generalul Ion Gheorghe 903- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie TAMAȘ, Corneliu Portret. Profesorul universitar doctor Petre Popa, la 70 de ani 909- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NOVAC, Vasile Episcopia Argeșului - Mavrodin Teodor 915- română
2005 Arheologia Medievală, V CORBU, Emilia Bordeie, cuptoare și gropi de bucate din așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) (sec. IX - prima jumatate a sec. XI). Campaniile 2000-2004 .5- română
2005 Arheologia Medievală, V DRAGOTĂ, Aurel, RUSTOIU, Gabriel A grave with antique perforated coin in Alba Iulia - site Profi 21- română
2005 Arheologia Medievală, V DEJAN, Adrian, GALL, Ervin, KALCSOV, Constantin, TĂNASE, Daniela Necropola medievală timpurie de la Dudeștii Vechi - "Movila lui Dragomir" (jud. Timiș 27- română
2005 Arheologia Medievală, V MARTA, Doru, TAMAS, Emodi O planimetrie ecleziastică inedită "rotonda" din Vaida (jud. Bihor) 45- română
2005 Arheologia Medievală, V BĂTRĂNA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Tazlău (com. Tazlău, jud. Neamț) 77- română
2005 Arheologia Medievală, V CRIȘAN, Ioan, HORA, Gina Piese de podoabă și de vestimentație din așezarea medievală Rădvani (jud. Bihor) 87- română
2005 Arheologia Medievală, V SALAN, Gyorfi Pinteni cu rotiță din Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei (secolul al XIII-lea - începutul secolului al XV-lea) 101- română
2005 Arheologia Medievală, V MĂRGINEAN, Florin, RUSU ADRIA, Andrei Prelucrarea osului și cornului în Transilvania medievală )începutul de abordare tematică) 113- română
2005 Arheologia Medievală, V BATARIUC PARASCHIVA, Victoria Cahle polono-lituaniene descoperite la Suceava 159- română
2005 Arheologia Medievală, V GHERGARI, Lucreția, HORGA, Marius, IONESCU, Corina, RĂDULESCU, Gabriela Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsaud) 171- română
2005 Arheologia Medievală, V BEJENARU, Luminița Strategia de exploatare a animalelor în cadrul unor amenajări medievale pe teritoriul Moldovei: date arheozoologice 191- română
2005 Arheologia Medievală, V HAIMOVICI, Sergiu Caracteristicile unui lot de faună provenit din cetatea Făget, aparținînd sfîrșitul secolului al XVII-lea 199- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizației românești în context european - Istratze D., Istrate A., Gaiu C. 205- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Cîndea I., Sîrbu V., Neagu M. 209- română
2005 Arheologia Medievală, V SOOS, Zoltan Feldioara-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bîrsei - Ioniță A., Căpătînă D., Boroffka Nikolaus, Boroffka Rodica, Popescu A. 209- română
2005 Arheologia Medievală, V GRUIA ANA, Maria Cahle din Transilvania și Banat de la începuturi pînă la 1700 - Marcu-Istrate D 212- română
2005 Arheologia Medievală, V SOOS, Zoltan Cetatea Oradea. Monografie arheologică. I. Zona palatului episcopal - Rusu A.A., 212- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XVI 214- română
2005 Arheologia Medievală, V LUPESCU, Radu Lolousvar magyar kurvarosa a kozepkorban - Benko Elek 215- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Sighișoara înainte de Sighișoara. Elemente de demografie și habitat în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mari din preistorie pînă în sec. al XIII-lea d. Hr. Cu privire specială asupra zonei municipiului Sighișoara 218- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluție - Artimon A. 219- română
2005 Banatica, 17 BĂLTEAN, Ion, CONSTANTIN, Silviu, DATCINA, Laurențiu, GHERASE, Mircea, HOROI, Viorel, MILOTA, Ștefan, MOLDOVAN, Oana, PETREA, Cătălin, QUILES, Jerome, RODRIGO, Ricardo, ROUGIER, Helene, SOFICARU, Andrei, TRINKAUS, Erik, ZILHAO, Joao Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peștera cu Oase .9-28 română
2005 Banatica, 17 ZIVKOVIC, Maja Întinderea și stratigrafia vertzicală a sitului arheologic Starcevi-Grad 29-57 sârbă
2005 Banatica, 17 SZENTMIKLOSI, Alexandru, TIMOC, Călin Die ersten archaologische ausgrabungen von Foeni, ort "Seliste" 59-73 germană
2005 Banatica, 17 SZENTMIKLOSI, Alexandru Materials belonging to the culture Cruceni-Belegis discovered in the boundaries of the locality of Dragșina (Timiș County) 75-88 engleză
2005 Banatica, 17 RADU, Adriana Cercetări arheologice de epoca bronzului și hallstattiene în împrejurimile localității Iam (județul Caraș-Severin) 89-106 română
2005 Banatica, 17 EL SUSI, Georgeta Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara și Gîrla Mare) de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 107-125 română
2005 Banatica, 17 GUDEA, Nicolae Contribuții la cunoașterea limesului provinciei Moesia Inferior 127-142 română
2005 Banatica, 17 BENEA, Doina Aurelius Goddes Magister Figlinarum Legionis XIII Geminar 143-149 română
2005 Banatica, 17 CRÎNGUȘ, Mariana, LALESCU, Iulian, ȘTEFĂNESCU, Atalia The archaelogical investigations in the military vicus from Mehadia (2004) 151-157 engleză
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu, RANCU, Dacian Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu, NEMETH, Eduard Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pista" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
2005 Banatica, 17 ȘTEFĂNESCU, Atalia Some observations on the oriental cults in the roman army in Dacia 211-218 engleză
2005 Banatica, 17 FERARU, Remus Sărbători dionysiace în cetățile grecești din pontul stîng 219-234 română
2005 Banatica, 17 TIMOC, Călin Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
2005 Banatica, 17 BEJAN, Adrian, PĂDUREAN, Ovidiu Prelucrarea osului și cornului în secolele IV-V d.Hr. În spațiul fostei dacii preromane. Tehnici de excuție a obiectelor din os și corn 247-260 română
2005 Banatica, 17 DJORDJEVIC, Jelena, DJORDJEVIC, Voislav, RADICEVIC, Dejan New medieval archaelogical researches in the region of Pancevo 261-273 engleză
2005 Banatica, 17 JANKOVIC, Djordie, RADICEVIC, Dejan The stronghold from Dupljaja, a medieval archaeological discovery 275-285 engleză
2005 Banatica, 17 RANCU, Dacian, ȚEICU, Dumitru Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig 287-303 română
2005 Banatica, 17 BOLDEA, Ligia Noi date asupra elitelor românești bănățene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) 307-322 română
2005 Banatica, 17 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Familia nobililor Peica de Caransebeș în secolele XVI-XVII 323-353 română
2005 Banatica, 17 FENEȘAN, Costin, RÎPĂ, Dan Diploma de înnobilare și blazon a unor români bănățeni pribegi (1667) 355-366 română
2005 Banatica, 17 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Măsurile de organizare a mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînirii habsburgice, cuprinse în decretul camerei aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administrației Banatului 367-396 română
2005 Banatica, 17 FENEȘAN, Costin Uzinele de fier de la Luncani și Bocșa (1734-1749) 397-418 română
2005 Banatica, 17 PETRUȘAN, Gheorghe Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848 419-426 română
2005 Banatica, 17 CHERCIU, Dorel Protopopiatul ortodox Jebel. Structura organizatorică, date istorice și statistice (1865-1890). Aspecte canonice 427-441 română
2005 Banatica, 17 ROȘU, Laurențiu Controlul statului asupra comunității de avere a fostului regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș 443-453 română
2005 Banatica, 17 STIEGER, Simona Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea 455-480 română
2005 Banatica, 17 PÎRVU, Ion, SANDU, Valentin Contribuții bănățene la sinteza cultural-națională românească (1896-1910) 481-493 română
2005 Banatica, 17 DUMITRESCU, Angela Fonduri și fundații administrate de episcopia otodoxă a Caransebeșului la începutul secolului al XX-lea 495-503 română
2005 Banatica, 17 TOMONI, Dumitru Adunarea Generală a "Astrei" de la Caransebeș (1930) 505-520 română
2005 Banatica, 17 ARDELEAN, Radu Istorioe în Tribuna Graniței (Caransebeș,1934-1938) 521-553 română
2005 Banatica, 17 NARAI, Eusebiu Aspecte privind comețul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
2005 Banatica, 17 TABAN, Mircea Conservatorism și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul Caroșova) 571-588 română
2005 Banatica, 17 MIHĂILĂ, Marian Roșia montană sub incidența dreptului internațional public 589-594 română
2005 Banatica, 17 ARALICA, Miograd, UZELAC, Iovan Notă arheologică despre o biserică medievală din Vîrșeț 597-600 română
2005 Banatica, 17 RANCU, Dacian, SĂCĂRIN, Caius Trei piese de bronz descoperite la Șipotu Vechi 601-606 română
2005 Banatica, 17 SĂCĂRIN, Caius O ceașcă de tip Kirkendrup descoperită în zona Clisurii Dunării 607-610 română
2005 Banatica, 17 DRAȘOVEAN, Florin Expoziția internațională "Măști, Oameni, ritual" 611-613 română
2005 Banatica, 17 SZENTMIKLOSI, Alexandru Arta prelucrării bronzului în Banat (mineniul al II-lea in.Chr.) - Expoziție internațională itinerantă - 615-616 română
2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru Arheologia Banatului. Cercetări româno-sîrbe. Conferință științifică. Reșița 27-29 octombrie 2005 617-619 română
2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
2005 Banatica, 17 DOBREI, Florin Dr. Ion Sîrbu (1865-1922) Istorie și preoție - Petrica Vasile 633-636 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 7, seria arheologie JUGĂNARU, Gabriel Cultura Babadag I 144 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu TOPOLEANU, Florin Aspecte privind prelucrarea și circulația metalelor în Dobrogea din Presistorie pînă în Evul mediu - Cuvînt înainte .5-5 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu BAUMANN, Victor Aspecte privind prelucrarea și circulația metalelor în Dobrogea din Presistorie pînă în Evul mediu - Introducere .7-8 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu PANAIT, Valentin Distribuția resurselor minerale neferoase și feroase în Dobrogea .9-12 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu MICU, Cristian Prelucrarea metalelor în Dobrogea, Epoca neo-eneolitică 13-14 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu MIHAIL, Florian Epoca de tranziție la Epoca Bronzului 15-16 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu AILINCĂI, Sorin Epoca bronzului 17-24 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel Prima epoca a fierului 25-32 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă Metalurgia la geții de pe teritoriul Dobrogei 33-40 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu BAUMANN, Victor Metalurgia în epoca romană și romano-bizantină 41-72 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu STĂNICĂ, Aurel Prelucrarea metalelor în secolele X-XV 73-98 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria patrimoniu IACOB, Mihaela Activitatea monetară în Dobrogea 99-103 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII MITU, Melinda, SĂLĂGEAN, Tudor Principele Ștefan Bocskai și epoca sa - Cuvînt înainte .7-10 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII DORNER, Anton Statutul juridic al Transilvaniei în timpul principelui Bocskai .11-18 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII SĂLĂGEAN, Tudor Ascensiunea politică a lui Ștefan Bocskai. Relații familiale și intrigi politice în Transilvania unei epoci de criză 19-29 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII NEGYESI, Lajos Bătălia de la Almosd-Diosig /Dioszeg) cea mai importantă luptă în mișcarea antihabsburgică condusă de Ștefan Bocskai 30-37 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII LUPESCU MAKO, Maria Testamentul politic al lui Ștefan Bocskai 38-62 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII RUSZ-FOGARASI, Eniko Un alt Ștefan Bacskai 63-75 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII MUREȘAN, Ovidiu Relatările călătorilor străini despre Ștefan Bocskai și epoca sa 76-84 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII SZEGEDI, Edit Bocskai în memorialistica și cronistica săsească din secolul al XVII-lea 85-90 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII PECICAN, Ovidiu Ștefan Bocslai în istoriografia română recentă (1989-2005) 91-103 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII KOVACS, Andras Placa comemorativă a casei Bocskai din Cluj (1606) 104-110 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII MIHALY, Melinda Casa Bocskai din Cluj. Contribuții la istorticul clădirii 111-117 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII CĂLIAN, Livia Personalități transilvane din epoca lui Ștefan Bocskai în medalistică 118-130 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII PAP, Francisc Despre circulația monetaqră în Transilvania la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea 131-139 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII BEREK, Lajos Principele Ștefan Bocskai în reprezentări artistice de-a lungul timpurilor 140-162 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XV DUMITROAIA, Gheorghe, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, PREOTEASA, Constantin Primul Muzeu Cucuteni din Romania 176 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI CHAPMAN, John, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, PREOTEASA, Constantin, WELLER, Olivier Cucuteni - 120 ans des recherches. Le temps du bilan - Preface .7-9 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI CHAPMAN, John, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, PREOTEASA, Constantin, WELLER, Olivier Cucuteni - 120 ans des recherches. Le temps du bilan - Preface .10-12 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI DUMITROAIA, Gheorghe La contribution du Musee d'Histoire et d'Archeologie de Piatra-Neamț a la recherche de la Culture Cucuteni 13-20 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Le role de l'Academie Roumaine dans l'exploration de la station eneolithique a ceramique peinte de Cucuteni 21-28 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI ANGHELINU, Mircea The magic of the painted pottery: The Cucutenian and the Romanian Prehistoric Archaeology 29-37 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI SLAVCHEV, Vladimir Precucuteni influences on Pottery of the final phase of Hamangia Culture 39-54 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI LENNEIS, Eva Traces du rubane dans l'architecture Cucuteni? 55-64 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BOYADZIEV, Yavor Synchronization of the stages of the Cucuteni Culture with the Eneolithic Cultures of the territory of Bulgaria according to C14 dates 65-74 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BURDO, Natalia Tripolye A and Precucuteni: Problems of periodization and the absolute chronology 75-84 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI SZTANCSUJ, Sandor The Early Copper Age Hoard from Ariușd (Erosd) 85-105 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Les objects de parure en materieres dures animales de la Culture Cucuteni: Le depot de Hăbășești, Dep. De Iași 107-115 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI LAZAROVICI, Cornelia-Magda Cooper artefacts and clay aves at Scînteia 117-122 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BAILEY W., Douglass Towards new dimensions of meanings for Cucuteni-Tripolye figurines 123-136 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI GHEORGHIU, Dragoș The controlled fragmentation of anthropomorphic figurines 137-144 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI TSVEK, Elena On the probleme of distinguishing manufacturing cults among tripolyan population 145-156 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI ROWLETT M., Ralph, SHAW, Matthew Shell tempered pottery in the Cucuteni-Tripolye Areal Culture 157-171 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI RASSAMAKIN, Iurii, TSVEK, Elena The interactions between the Eastern Tripolye Culture and the Pontic Steppe Area: Some aspects of the problem 173-192 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI RYZHOV, Serghei The Tripolye BII-CI Sites of the Pruth-Dninester Region 193-208 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI VIDEIKO, Mykhailo The Tripolye Culture in the Middle Dnieper Region 209-220 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI SHUMOVA, Valentina Dwelling Complexes of the Tripolyan settlement of Vasylievka and its place among Middle Dniester Settlements 221-230 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI PASHKEVICH, Galina Palaeoethnobotanical evidence of the Tripolye Culture 231-245 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le repertoire des determinations archeobotaniques du tell chalcolithique de Poduri-Dealul Ghindaru 247-275 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BĂLĂȘESCU, Adrian, MOISE, Dragoș, RADU, Valentin Use of bovine traction in the eneolithic of Romania: A preliminary aproach 277-283 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria L'industrie des materieres dures animales dans le site appartenant a la Culture Cucuteni de Mărgineni, Dep. De Bacău 285-292 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI LESHTAKOV, Petar The sources and distribution of graphite as a means of decoration in the bulgarian chalcolithic 293-298 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI GATSOV, Ivan The chipped stone industry from the chalcolithic settlement at Pietrele, District Giuergiu 299-307 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI DZHANFEZOVA, Tanya The possible functions of the stamp seals. Some Considerations 309-332 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BOGHIAN, Dumitru, IGNĂTESCU, Sorin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan-Petru Les decouvertes de Fetești - La Schit parmi les stations Cucuteniennes du Nord de la Moldavie 333-352 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI DIACONESCU, Maria La ceramique et la plastique cucuteniennes de Vorniceni (Dep. De Botoșani) 353-367 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI URSULESCU, Nicolae Constantin V. Gheorghiu et les antiquites de Cucuteni 369-376 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI PORUCIUC, Adrian The "Cucutenian Language" and the Euxine-Levantine-Egyptian Connection 377-282 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI ANGHELINU, Mircea, CĂPRĂROIU, Denis Between Mark and Burkheim: The research of the Cucutenian religious beliefs 383-394 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI SEFERIADES MICHEL, Louis Constantin Brîncuți, Criș/ Koros, Petrești, Vinca, Gumelnița, Cucuteni et les autres 395-407 franceză
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 TODINCĂ, Vasile Etnografie, antropologie, sociologie - un "triumvirat politrop" în științele socio-umane .9-21 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 GOȚIA, Ioan Evoluția portului popular din subzona Valea Barcăului, județul Sălaj 23-56 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 EMODI, Janos, GOMAN, Ioan Centrul de olărit Tileagd (județul Bihor) 57-92 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 GOMAN, Ioan Izbuc - un sat bihorean specializat în arderea varului 93-111 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 HOCHHAUSER, Ronald Din istoria tractorului "Lantz Bulldog" 113-122 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 MAXIM DANCIU, Vasile Un proiect pentru pomicultura pe suprafețe mici și mijlocii 123-140 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 ȘTEFĂNESCU, Florica A.D. Xenopol despre țăranul român și satul românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 141-155 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 APAN, Adrian Informații cu caracter istoric și etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni 157-214 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 HORVATH, Sabina Ritualul de înmormîntare și frica față de mort în sate din bazinul hidrografic al Crișului Negru 215-222 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 CORAI, Diana, COSTEA, Bogdan, PAVEL, Alina, STANCIU, Simona, VUȘCAN, Mărioara Rontău. Încercare de anchetă socio-culturală 223-260 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 CHIRIAC, Iacinta Evoluția interesului pentru colectarea pieselor etnografice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea în Oradea și Bihor (I) 263-276 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 GODEA, Ioan 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze. Însemnări etnologice și muzeologice 277-309 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 TODINCĂ, Vasile, ȚURCAȘ, Leontina Drumul cînepii 311-319 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 ARDELEAN, Elisabeta Restaurarea a trei ștergare din colecția de textile a Secției de Etnografie de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea 323-330 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 CHIFOR, Agata Influențe ale stilului Rococo în portretul de aparat: Portretul Mariei Tereza de Joseph Hickel 333-339 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 CRĂCIUN, Cornel Scena de gen în pictura clasică și romantică rusă 341-354 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 NOVICOV, Ramona Experiment intermedia - secvențe ale artei românești contemporane din intervalul 1968-1974 355-374 română
2005 Biharea, XXVI-XXVII, seria 1999-2000 MAXIM DANCIU, Vasile Trandafirul - de la mit la mileniul trei - Wagner Șt. 377-388 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX BORONEANȚ, Vasile Tăblițele de lut, scrise, de la Vidra Arheologie 5-11 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX BORONEANȚ, Vasile Scrierea pe oase - o scriere necunoscută identificată în săpăturile arheologice de la Chitila Arheologie 12-35 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SANDU-CUCULEA, Vasilica Descoperiri arheologice în comuna Brănești, județul Ilfov Arheologie 36-60 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX STOICIU, Florentina Analiza chimică și analiza de fază a ceramicii gumelnițene din punctul "Ostrov" - Brănești. Jud. Ilfov Arheologie 61-66 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CONSTANTIN, Cristina Aspecte ale raportului centru - periferie în București la sfârșit de secol XIX Studii şi articole 69-73 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ENE, Camelia Stilul neoromânesc în artele aplicate - perioada până la anul 1900 Studii şi articole 74-91 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX HANCZ, Hilda Presa maghiară bucureșteană (1860-1941) Studii şi articole 92-111 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian Strada Șepcari - scurtă monografie Studii şi articole 112-114 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MAJURU, Adrian Balcanii sub stăpînirea negustorilor Studii şi articole 115-130 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX PANAIT, Panait Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene Studii şi articole 131-143 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX POPESCU, Angelo-Barbu O carte poștală a lui Petre Pandrea, din anul 1965 Studii şi articole 144-146 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX POPESCU, Angelo-Barbu Morminte ale unor români celebri Studii şi articole 147-152 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SCRIPCARIU, Adriana Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu Studii şi articole 153-176 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SILVAN-IONESCU, Adrian Prima expoziție de anvergură a artiștilor din București (1864) Studii şi articole 177-186 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ZĂNESCU, Ionel Justiția în Bucureștii de odinioară Studii şi articole 187-195 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TODIREANU ANCA, Beatrice Tabloul votiv din paraclisul patriarhal Studii şi articole 196-200 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX VLĂDOIU-STANCU, Laura Informații privind organizarea judecătorească în vremea lui Alexandru Ipsilanti (1774-1778) în cronica lui Atanasie Comnen Ipsilanti Studii şi articole 201-207 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIOTORAN, Gabriel Aspecte ale orașului bucureștean din anul 1948 până la naționalizare Patrimoniu bucureştean 211-216 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX DRAGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București III Patrimoniu bucureştean 217-222 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Un portret al lui Carol I de C.P. de Szathmary Patrimoniu bucureştean 223-225 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Mântuleasa de la 1 la 37 Patrimoniu bucureştean 226-236 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX IONIȚĂ, Ionel Donații și clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 236-244 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX LIMBAN, Florentina Biblioteca colecției de artă "Ligia și Pompiliu Macovei" Patrimoniu bucureştean 245-248 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX MUCENIC, Cezara Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor Patrimoniu bucureştean 249-267 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX OLION, Duduța Grădina lui George Călinescu Patrimoniu bucureştean 268-272 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX POPA MARIA, Raluca Un episod din construcția noului centru civic din București reflectat într-un interviu de istorie orală Patrimoniu bucureştean 273-283 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TODIREANU, Cristian Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureștilor Patrimoniu bucureştean 284-288 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Asistența medicală bucureșteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 289-297 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX VELESCU, Oliver Mahalaua Scorțarilor din București Patrimoniu bucureştean 298-309 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIOBANU, Dana Regina Maria a României - de la Bran la Balcic Personalităţi bucureştene 313-316 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIUBOTARU, Ștefania Schiță de portret al reginei Maria Personalităţi bucureştene 317-324 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX NICOLAE, Alexandrina Juristul, omul politic și ziaristul Stelian Popescu Personalităţi bucureştene 325-332 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX FALCAN, Dan, RĂDULESCU MIHAI, Sorin Interviu cu dl. Pompiliu Macovei (partea a II-a) Personalităţi bucureştene 333-338 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX RĂDULESCU MIHAI, Sorin Un european: Anastase Simu la un secol și jumătate de la naștere Personalităţi bucureştene 339-347 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX VERGATTI, Radu Un om de cultură și rege al culturii: Carol al II-lea Personalităţi bucureştene 348-354 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX IVAN-CHILIA, Liana Expunerea muzeală - între valorizare estetică și reconstituire științifică Muzeografie 357-359 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TÎRNĂ, Mirela Conceptul de muzeu național. Studiu de caz: Muzeul Național de Antichități din București Muzeografie 360-371 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski Muzeografie 372-382 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX POPESCU, Angelo-Barbu Casa nouă din incinta palatului regal Semnal 385-387 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX Publicații la Standul M.M.B. Semnal 388-391 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX HANGANU, Liliana Maria Duțu-Cojocărescu sau amintirea unor ochi albaștri In memoriam... 395-398 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX In memoriam … dr. Harald Alexandrescu In memoriam... 399-402 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX Cuprins 405-407 română
2005 Carpica, XXXIV BORZIAC, Ilie, CHIRICA, Vasile Considerations generales concernant la Paleolithique Moyen entre le Dniestr et la Tissa .5-36 franceză
2005 Carpica, XXXIV SCARLAT, Letiția, TENCARIU, Felix-Adrian, URSULESCU, Nicolae Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 37-54 română
2005 Carpica, XXXIV ISTINA, Lăcrămioara-Elena Observații privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriș, jud. Bacău. Campania 2994 55-74 română
2005 Carpica, XXXIV ALAIBA, Ruxandra Reprezentări zoomorfe în relief pe ceramica Cucuteni de tip C 75-86 română
2005 Carpica, XXXIV BĂJENARU, Radu Două culturin inedite din spațiul extracarpatic al României 87-94 română
2005 Carpica, XXXIV DAVID, Daniel O încercare de prezentare a stațiunii de epocă Latene de la Răcătău 95-102 română
2005 Carpica, XXXIV PLANTOS, Cristinel Observații pe marginea a două piese din bronz din așezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău) 103-114 română
2005 Carpica, XXXIV HÂNCEANU, George Cănițele cu semne din așezarea de la Roșiori-Dulcești 115-122 română
2005 Carpica, XXXIV ZUGRAVU, Nelu Din nou despre "provinciales" pornind de la o idee a lui Demetrio S. Marin 123-130 română
2005 Carpica, XXXIV MITREA, Ioan Observații privind sfîrșitul culturii Sîntana de Mureș și începuturile culturii Costișa-Botoșana-Hansca, în stadiul actual al cercetărilor arheologice 131-142 română
2005 Carpica, XXXIV TEODOR, Dan Considerații privind continuitatea autohtonă în spațiul Carpato-Dunărean în mileniul I. d. Hr. 143-150 română
2005 Carpica, XXXIV CHIRIAC, Laurențiu Edificiile religioase din județul Bacău, foste în ținutul Tutovei 151-172 română
2005 Carpica, XXXIV COȘA, Anton Catolicii din Moldova în athiva congregației de propaganda fide. Documente inedite 173-200 română
2005 Carpica, XXXIV TOFAN, Constantin Evoluția perioadelor de foamete Partea a II-a 201-224 română
2005 Carpica, XXXIV UNGUREANU, Ioan Un neam de boieri nuimir Hermeziu 225-258 română
2005 Carpica, XXXIV VASILIU, Mihai Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (III) 259-272 română
2005 Carpica, XXXIV ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga 273-294 română
2005 Carpica, XXXIV POPA, Alin Tratatul de pace de la Buftea-București. O nouă abordare 295-308 română
2005 Carpica, XXXIV MURARIU, Ioan Școala de horticultură "Ioan și Natalia Corbu" din satul Dămileni (județul Botoșani) în perioada 1838-1948 309-320 română
2005 Carpica, XXXIV CIUTĂ, Jean Unitatea și independența la români reflectate în unele inscripții istorice 321-324 română
2005 Carpica, XXXIV MITOCARU, Victor Sub impresia Memorialelor lui Vasile Pârvan 325-328 română
2005 Carpica, XXXIV CRUCEANU, Viorel Pagini de istorie vest-africană: Regatul Ashanti 329-336 română
2005 Carpica, XXXIV LUCACI, Andrei Aspirațiile europene ale Rusiei în geopolitica contemporană 337-343 română
2005 Carpica, XXXIV COROLIUC, Anca, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea precucuteniană de la Mîndrișca, Valea Seacă (jud. Bacău) 343-356 română
2005 Carpica, XXXIV HAIMOVICI, Sergiu, VORNICU, Andreea Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriș-Cucuteni A (comuna Pîncești, jud. Bacău) 357-372 română
2005 Carpica, XXXIV BODI, George Studiul traseologic al utilajului litic cioplit din așezarea cucuteniană de fază de la Hoisești. Condiderații preliminare 373-380 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 BORONEANȚ, Vasile Consideratii privind pădurea îngropată din bazinul Argeșului inferior Arheologie 3-22 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 BORONEANȚ, Vasile Cercetările de la Domnești, judetul Ilfov, Canalul Dunăre-București Arheologie 23-26 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 BORONEANȚ, Vasile Chitila Fermă. Studiu monografic Arheologie 47-82 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe, BORONEANȚ, Vasile, CĂPĂTARU, Doru, MĂGUREANU, Andrei, PALINCAȘ, Nona Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004) Arheologie 83-172 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 NEGRU, Mircea O locuință de tip Militari-Chitila descoperită la București-Militari Câmpul Boja Arheologie 173-180 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 TEODOR, Eugen Silviu Raport asupra materialului ceramic de secol VI, rezultat în săpăturile de salvare din București, Calea Victoriei, nr. 9 Arheologie 181-192 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe Vase de sticlă descoperite în complexe funerare din secolele XV -XIX Arheologie 193-246 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 PANAIT, Panait I. Arheologia Cotrocenilor Arheologie 247-270 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 MIHAI, Dana Date preliminare despre cercetările preventive de la hanul Constantin Vodă din București (1996) Arheologie 271-280 română (şi un rezumat în engleză)
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 ȘTEFĂNESCU, Aristide Note privind locuirea din secolele XIV-XV pe raza orașului Buftea Arheologie 281-286 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 ȘTEFĂNESCU, Aristide Pivnița unor case brâncovenești din mahalaua „unde se Frânge hierul", din București Arheologie 287-288 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe Cronica cercetărilor arheologice din București (1999-2004) Arheologie 289-317 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 POLL, Ingrid Metode de analiză a ceramicii Arheometrie 317-328 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 VELTER, Ana-Maria Probleme mai vechi și mai noi de numismatică medievală românească. Completări la Corpus Nummorum Valahorum Numismatică 329-335 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 PÂRVAN, Katiușa „Falsuri Dabija" descoperite în București Numismatică 335-360 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 STANCU, Paraschiva, TROHANI, George Tezaurul de monede turcești din prima jumătate a secolului al XIX-lea de la Străulești-București Numismatică 361-368 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 HANHANU, Liliana Nicoleta Monede din secolele XVIII-XX descoperite în săpături arheologice pe teritoriul orașului București Numismatică 369-378 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 SINIGALIA, Tereza Un monument mai putin cunoscut din preajma Bucureștilor Istorie 379-404 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 MUCENIC, Cezara Casa Casianu din calea Victoriei nr.151 Istorie 405-438 română
2005 Crisia, XXXV GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZĂR, Cornelia Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) .7-20 română
2005 Crisia, XXXV FAZECAȘ, Gruia Un tîrnăcop de cupru descoperit la Poiana (co,. Tăuteu, jud. Bihor) 21-22 română
2005 Crisia, XXXV BULZAN, Sorin, GHEMIȘ, Călin Date preliminare privind situl arheologic de la Cociuba Mare "Pusta Rîmului", jud. Bihor 23-31 română
2005 Crisia, XXXV FAZECAȘ, Gruia, MARTA, Doru Materiale arheologice de la Vășad din colecția Muzeului Țării Crișurilor 33-43 română
2005 Crisia, XXXV ARDELEAN, Laura, DUMITRAȘCU, Sever Scrisori împărătești în istoria Augusta 45-49 română
2005 Crisia, XXXV CRIȘAN, Ioan O piatră funerară descoperită în necropola satului medieval Rădvani 51-65 română
2005 Crisia, XXXV CIURE, Florina Relațiile politico-diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu Republica Venețiană 67-78 română
2005 Crisia, XXXV POP, Alexandru Un document ignorat privind istoria farmaciei orădene 79-86 română
2005 Crisia, XXXV CIORBA, Ioan Aspecte ale politicii populaționiste habsburgice în Transilvania la cumpăna secolelor XVIII-XIX (cu privire specială asupra regiunii Bihorului) 87-97 română
2005 Crisia, XXXV APAN, Adrian Alexandru Șterca Șuluțiu. Confesiune, națiune, politică și istorie (1850-1867) 99-131 română
2005 Crisia, XXXV MĂLINAȘ, Constantin Medalia ca document de bibliotecă (II) 133-241 română
2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever, ROMÎNAȘU, Cornelia Colecția Aurel Lazăr în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea 243-252 română
2005 Crisia, XXXV ROMÎNAȘU, Cornelia Aurel Lazăr și mișcarea teratrală bihoreană din anii 1927-1930 253-260 română
2005 Crisia, XXXV CORNEA, Lucia Alexandru Hașaș (1891-1956) Schiță biografică 261-277 română
2005 Crisia, XXXV ȚĂRĂU, Augustin Psihoza declanșării războiului dintre blocul occidental și blocul sovietic în mentalul populației din Nord-Vestul României, la pragul anilor 1949-1950) 279-297 română
2005 Crisia, XXXV GEORGIȚĂ, Mihai Incursiuni în istoriografia ecleziastică interbelică privitoare la raportul reformei religioase cu biserica românească 299-313 română
2005 Crisia, XXXV MOISA, Gabriel Istoricul cercetărilor privind istoria istoriografiei transilvănene între 1965-1989 315-340 română
2005 Crisia, XXXV TAUFER, Matteo Zalmoxis în tradiția greacă: examinarea și reciclarea surselor 341-370 română
2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever Cruciada a patra (1202-1204) - Mizgan I.A. 371-372 română
2005 Crisia, XXXV CIORBA, Ioan Castelarea carpatică. Fortificații și cercetări din Transilvania și teritoriile invecinate 373-376 română
2005 Crisia, XXXV MOISA, Gabriel Proiecte și practici electorale în 1946 377-378 română
2005 Crisia, XXXV MOISA, Gabriel Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 379-380 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NEAGU, Marian Silvia Marinescu Bîlcu și cercetarea arheologică .9-17 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BORONEANȚ, Adina Early neolithic lithic industries (the Banat and Transylvania) 19-35 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MIREA, Pavel Considerații asupra locuirii Starcevo-Criș din Sud-Vestul Munteniei 37-52 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MAXIM, Zoia Snake symbolistic in the prehistory of the South-East Europe 53-61 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BINDEA, Diana Zooarchaeloghical aspects regarding the economic life of pre-and proto-historical sites from Transylvania 63-84 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BAILEY, Douglas Studying the Neolithic: An argument against generalization 85-96 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII SEFERIADES MICHEL, Louis Note shamanique: A propos du bucrane neolithique de Dikili Tash (Macedoine Orientale Grecque) 97-114 franceză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LUCA SABIN, Adrian New discoveries of the neolithic and aeneolithic fine ats at Miercurea Sibiului-Petriș, Tărtăria and Lumea Nouă 115-126 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NAIDENOVA, Evghenia Characteristics and analogies in Vădastra pottery found South of the Danube 127-140 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII ANDREESCU, Radian-Romus Valea Teleormanului. Mediul și comunitățile umane în mileniul V a. Chr. 141-150 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII HAITĂ, Constantin Preliminary considerations of the sedimentological sondages performed at the neo-eneolithic tell Bordușani Popină 151-160 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII SLAVCHEV, Vladimir About the beginning of Gumelnița Culture in North-East of Balkan Peninsula 161-166 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BĂLĂȘESCU, Adrian, MOISE, Dragoș, RADU, Valentin The palaeoeconomy of Gumelnița communities on the territory of Romania 167-206 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII TOMESCU, Alexandru Probing the seasonality signal in pollen spectra of eneolithic coprolites (Hîrșova-Tell, Constanța County, Southeast Romania) 207-221 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MAILLE, Michel, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Outils et pieces en pierre portant des traces de faconnage et/ou d'utilisation decouverts a Luncavița (dep. De Tulcea) 223-261 franceză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII PANDREA, Stănică, VERNESCU, Mirela Cîteva observații referitoare la raporturile dintre cultura Gumelnița și cultura Precucuteni 263-178 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII CHAPMAN, John Contextual archaeological and burnt house assemblages: categorial analysis of pottery from late neolithic Căscioarele, România 279-296 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZĂR, Cătălin, SOFICARU, Andrei Considerații preliminare asupra unor oase umane descoperite în așezarea gumelnițeană de la Căscioarele-Ostrovel 297-316 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BĂLĂȘESCU, Adrian, BEM, Cătălin A few considerations regarding an exceptional archaeologinal situation. Foundation pit of the settlement or occasional offering. (Bucșani, Giurgiu County, România) 317-336 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII HANSEN, Svend Eine tonerne rassel in sachldkrotengestalt aus Măgura Gorgana bei Pietrele, jud. Giurgiu 337-349 germană
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZĂR, Cătălin, PARNIC, Valentin Considerații preliminare asupra plasticii antropomorfe de lut din nivelul Gumelnița B1 de la Măriuța - La Movilă 351-370 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NEAGU, Marian Noi descoperiri în așezarea Gumelnița de la Căscioarele-Ostrovel 371-376 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII TERZIJSKA-IGNATOVA, Stoilka Newly found bone figurines at tel Yunatsite, Pazardzhik Region, Bulgaria 377-382 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII VOINEA, Valentina Gesturi și semnificații în arta gumelnițeană 383-398 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI CORNELIA, Magda Contribuții privind arhitectura neoliticului din Banat, Crișana și Transilvania 399-420 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII DOBRINESCU, Cătălin, HAITĂ, Constantin Așezări de tip cenușar din bronzul tîrziu în sud-estul României 421-428 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MĂNDESCU, Dragoș Considerațions sur la chronologie relative et absolute de la necropole gete de profeseur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du Nord-Est) 429-440 franceză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Figurative representations on sarmațian and geto-dacian phalerae of 2nd-1st centuries B.C. 441-458 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina Date despre locuirea medievală românească din castrul roman de la Poiana Flămînda, județul Teleorman 459-464 română
2005 Cumidava, XXVIII STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii Mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia Romană .11-22 română
2005 Cumidava, XXVIII BATARIUC PARASCHIVA, Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 română
2005 Cumidava, XXVIII DRAGNE, Aurel Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Țara Făgărașului 35-46 română
2005 Cumidava, XXVIII COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexzl monahal de la Șinca Veche 47-91 română
2005 Cumidava, XXVIII IVĂNUȘ, Dan Sigiliul bisericii Sfîntului Nicolae din Brașov 92-93 română
2005 Cumidava, XXVIII MITRAN, Gheorghe Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din patrimoniul birericii St. Nicolae din Schei-Brașov 94-101 română
2005 Cumidava, XXVIII COZMA, Aurelia Viața cotidiană a Sibiului în timpul Baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803) 102-106 română
2005 Cumidava, XXVIII FLEȘERU, Anca Mobilierul saloanelor de vizită ale Baronului von Brukenthal 107-115 română
2005 Cumidava, XXVIII FRÎNCU, Raluca Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 română
2005 Cumidava, XXVIII CIOBANU, Doina Sarea în viața cotidiană 122-129 română
2005 Cumidava, XXVIII PORȚEANU, Alexandru Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare în Transilvania 130-149 română
2005 Cumidava, XXVIII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 română
2005 Cumidava, XXVIII VLAD, Ioan Ion Hășfălean - muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 română
2005 Cumidava, XXVIII NEGULICI, Dorina Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 română
2005 Cumidava, XXVIII ISTRATE, Voica Metalii papale în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 română
2005 Cumidava, XXVIII ANDRON, Ioan-George Industria casnică textilă în Șcheii Brașovului (sf. sec. al XVIII-lea - mijlocul sec. al XIX-lea) 183-199 română
2005 Cumidava, XXVIII POPICA, Radu Artă și status - portretele patricianatului săsesc din colecția muzeului de artă Brașov 200-211 română
2005 Cumidava, XXVIII CERNEA, Elena Bastionul țesătorilor. Probleme de biodeteriorare 212-220 română
2005 Cumidava, XXVIII BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare-conservare 221-223 română
2005 Cumidava, XXVIII DRĂGHICI, Ligia Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustre în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 română
2005 Cumidava, XXVIII GHEORGHE SIMONA, Violeta Restaurarea unei mese decorative 230-233 română
2005 Cumidava, XXVIII IACOBEANU, George Vasul borcan, o emblemă a vieții cotidiene în lumea geto-dacică. (integrafia formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 română
2005 Cumidava, XXVIII MOȚEI, Mary-Claudia Obiecte de uz casnic din colecția muzeului județean de istorie Brașov - Restaurare și conservare 239-246 română
2005 Cumidava, XXVIII BAUMAN, Ionel Bibliografia Anuarului Muzeului Județean de Istorie din Brașov. CUMIDAVA pe anii 2001-2005 și indicele de autori 247-254 română
2005 Cumidava, XXVIII COȘULEȚ, Stelian Activitatea muzeului județean de istorie Brașov în perioada 2003-2005 255-265 română
2005 Cumidava, XXVIII NEGULICI, Dorina Cronica activității Secției Marketing Cultural-Relații Publice a Muzeului Județean de Istorie Brașov, 2003-2005 266-272 română
2005 Cumidava, XXVIII CERNEA, Elena Cronica activității secției de conservare - restaurare în perioada 2003-2005 273-281 română
2005 Cumidava, XVIII STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
2005 Cumidava, XVIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
2005 Cumidava, XVIII DRAGNE, Aurel Vestigii ale trecutului mănăstiresc În Țara Făgărașului 35-46 Română
2005 Cumidava, XVIII COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
2005 Cumidava, XVIII IVĂNUȘ, Dan Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
2005 Cumidava, XVIII MITRAN, Gheorghe Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf. Nicolae din Șchei - Brașov 94-101 Română
2005 Cumidava, XVIII COZMA, Aurelia Viața cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel van Brukenthal (1721-1803) 102-106 Română
2005 Cumidava, XVIII FLEȘERU, Anca Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel von Brukenthal 107-115 Română
2005 Cumidava, XVIII FRÂNCU, Raluca Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 Română
2005 Cumidava, XVIII CIOBANU, Doina Sarea În viața cotidiană 122-129 Română
2005 Cumidava, XVIII PORȚEANU, Alexandru Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
2005 Cumidava, XVIII ȘTIRBĂȚ, Gh A Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 Română
2005 Cumidava, XVIII VLAD, Ioan Ioan Hășfălean, muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 Română
2005 Cumidava, XVIII NEGULICI, Dorina Câteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 Română
2005 Cumidava, XVIII VOICA, Istrate Medalii papale În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 Română
2005 Cumidava, XVIII ANDRON, Ioan-George Industria casnică textilă În Șcheii Brașovului 183-199 Română
2005 Cumidava, XVIII POPICA, Radu Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
2005 Cumidava, XVIII CERNEA, Elena Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
2005 Cumidava, XVIII BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
2005 Cumidava, XVIII DRĂGHICI, Ligia Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
2005 Cumidava, XVIII GHEORGHE, Simona Violeta Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
2005 Cumidava, XVIII IACOBEANU, George Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
2005 Cumidava, XVIII MOȚEI, Mary Claudia Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
2005 Cumidava, XVIII BAUMAN, Ionel Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol. XXV-XXVIII (2001 2005) 247-254 Română
2005 Cumidava, XVIII CERNEA, Elena, COȘULEȚ, Stelian D, NEGULICI, Dorina Activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov În perioada 2003-2005 255-281 Română
2005 Danubius, XXIII, seria arheologie-istorie BAHAMAT, Elena-Ingrid Valori materiale din colecțiile Muzeului de Istorie Galați și rolul lor în cercetarea vieții cotidiene 205- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Evoluții culturale în Neoliticul tîrziu din Oltenia. Contribuții .5-15 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Resturile de faună din nivelele Coțofeni de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 16-31 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian The navigation in prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction 32-46 engleză
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie MANEA, Cristian, PĂDUREAN, Ovidiu Șantierul arheologic Rogova. Campania 2005 47-56 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Mărturii ale practicării metalurgiei și obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara 57-101 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra, SEMUC, Cătălina The bearers of the tumular ochire burials. Some social aspects 102-105 engleză
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra inventarului funerar descoperit în necropola tumulară de la Telești - Drăgoiești - Gorj 106-122 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Dtobeta în timpul domniei împăratului Hadrian 123-129 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion O nouă atestare documentară a coloniei Drobeta 130-133 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie RUS, Răzvan, STÎNGĂ, Mihai Noi descoperiri arheologice întîmplătoare pe teritoriul județului Mehedinți 134-137 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Atestări arheologice ale practicilor medicale romane la Cioroiul Nou, judeâul Dolj 138-147 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Așezarea prefeudală de la Craiova (fîntîna Obedeanu) 148-165 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Documente cartografice mehedințene din anii 1831-1912 în arhivele naționale din București 166-176 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHICET, Isidor Apa în ceremonialul nupțial mehedințean 177-194 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie ȘIȘU, Vasile O legendă a Sfîntului Petru în Mehedinți 195-196 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Familii grecești în Turnu Severin 197-218 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Orașul Severinului în zilele de 24 ianuarie și 30 august 1860 219-225 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Cîteva date despre vechi hanuri și hoteluri severinene 226-235 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Obiecte de artă decorativă monumentală din colecția Dr. C.I. Istrati distinse cu diploma de onoare, clasa I la expoziția generală română, București 236-241 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BOLOLOI, Olimpia Cîteva considerații asupra cărții vechi românești din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 242-280 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Carte didactică în biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier (1806-1947) 281-319 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2004 320-328 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Consolidarea, conservarea și etalarea unui fragment de monoxilă 329-331 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Întîlniri cu istoria în secolul XVIII: Teme și figuri din spațiul românesc - Lemny Ștefan 332-334 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Grecii din România - Scalcău Paula 335-337 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Documente ale municipalității severinene (1833-1874)- Vol I. - Chipurichi N., Rățoi T. 338-339 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie GHINOIU, Ion Odisea sufletzului. Epos funerar romanesc - Șișu V. 340-340 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie GHERBAN, Elisabeta Tezaur din Ada-Kasleh - Măneanu Varvara 341-341 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria Cronica plastică. Muzeul de artă. 2005 342-345 română
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie DORIAN, Gellu Zilele EMINESCU /2005 Premiul Național de Poezie MIHAI EMINESCU pe anul 2004 Cronica 1
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie Dr. ȘOVAN, Octavian Liviu Necropola de la MihăIășeni. Tuburile din os - obiecte pentru păstrat ace sau pentru practici magico-religioase? Patrimoniu arheologic 3
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica "Sfântul Nicolae" a Mănăstirii Popăuți Botoșani(2) Patrimoniu arheologic 5
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie CERVATIUC, Ștefan Contribuții privind sigiliul orașului Botoșani până în anul 1862 (4) Patrimoniu mobil 11
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și Iăicere (10) Patrimoniu mobil 15
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie Dr. GIOSAN, Stela Figuri de preoți botoșăneni. Protopopul Alexandru H. Simionescu Patrimoniu mobil 15
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie AGACHI, Dumitru Îngerul emblematic de la Coșula Patrimoniul imobil 23
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (12) Patrimoniul imobil 30
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie SOLOMONEA, Carmen Cecilia Biserica "Sj. Nicolae" Popăuți din Botoșani(3) Patrimoniul imobil 32
2005 Forum Cultural, V, nr. 1, martie COȘEREANU, Valentin Memorialul Ipotești - istorie, tradiție, înnoiri MUSEUM 38
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie DORIAN, Gellu Un maraton al Zilelor Eminescu, ediția iunie 2005 Cronica 1
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie DAMASCHIN, Violeta Premiul național "Nicolae Iorga" Cronica 3
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica Sfântul Nicolaie a Mănăstirii Popăuți din Botoșani Patrimoniu arheologic 4
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Prof. Dr. HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi animaliere descoperite la Călin ești județul Botoșani în "Conacul familiei Miclescu" locuit la cumpăna dintre secolul XVIII și XIX. Ce mâncau boierii! Patrimoniu arheologic 7
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Dr. VAUM, Ecaterina O utopie: Opera omnia ? Patrimoniu mobil 12
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie CERVATIUC, Ștefan Contribuții privind sigiliul orașului Botoșani până în anul 1862 (5) Patrimoniu mobil 14
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Dr. ȘOVAN, Liviu Octavian O viață de om, așa cum n-ar fi trebuit să fie Patrimoniu mobil 17
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric (l) Patrimoniu mobil 20
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor.Portul popular (1) Patrimoniu mobil 23
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani(13) Patrimoniul imobil 28
2005 Forum Cultural, V, nr. 2, iunie SOLOMONEA, Carmen Cecilia Biserica "Sf. Nicolae" Popăuți din Botoșani (4) Patrimoniul imobil 29
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie DORIAN, Gellu Scriitori pe meleaguri natale - ediția 2005, 23-25 septembrie Cronica 1
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie Dr. ȘOVAN, Liviu Octavian Zorile creștinismului în nord-estul Moldovei - repere arheologice(I) Patrimoniu arheologic 5
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica Sfântul Nicolaie a Mănăstirii Popăuți Botoșani(4) Patrimoniu arheologic 8
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie Dr. RĂDULESCU, Alexandru Mănăstirea Coșula - jud. Botoșani (scurt raport arheologic-1976) Patrimoniu arheologic 10
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu (1) Patrimoniu mobil 12
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie CERVATIUC, Ștefan Contribuții privind sigiliul orașului Botoșani până în anul 1862 (6) Patrimoniu mobil 18
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (2) Patrimoniu mobil 22
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(2) Patrimoniu mobil 24
2005 Forum Cultural, V, nr. 3, septembrie POPA, Viorica Datini și obiceiuri specifice armenilor Patrimoniu imaterial 31
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie DORIAN, Gellu Alexandru D. Lungu (1928 - 2005) Cronica 1
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie Dr. ȘOVAN, Liviu Octavian Zorile creștinismului în nord-estul Moldovei - repere arheologice(2) Patrimoniu arheologic 3
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica Sfântul Nicolaie a Mănăstirii Popăuți, Botoșani Patrimoniu arheologic 6
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie COROLIUC, Anca Andrieșeni - un sit precucutenian în care a fost găsită specia sălbatică Alces alces (elanul) Patrimoniu arheologic 8
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu (2) Patrimoniu mobil 11
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie CERVATIUC, Ștefan Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani (1) Patrimoniu mobil 14
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie CERVATIUC, Ștefan Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani (1) Patrimoniu mobil 14
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (3) Patrimoniu mobil 17
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(2) Patrimoniu mobil 19
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (15) Patrimoniul imobil 22
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie SOLOMONEA, Carmen Cecilia Biserica "Sfântul . Nicolae" Popăuți din Botoșani(6) Patrimoniul imobil 24
2005 Forum Cultural, V, nr. 4, decembrie BOTEZATU, Daniel Un așezământ monahal de demult: Mănăstirea Doamnei(1) Patrimoniul imobil 27
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan In memoriam ION NESTOR - Cuvînt înainte .9-11 română
2005 In memoriam ION NESTOR PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Ion Nestor, omul și opera 13-25 română
2005 In memoriam ION NESTOR ZAHARIA, Eugenia ION Nestor, omul, cercetătorul, profesorul 27-31 română
2005 In memoriam ION NESTOR PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Din corespondențele prof. dr. Ion Nestor, fost membru corespondent al Academiei Române 33-43 română
2005 In memoriam ION NESTOR BÎRZU, Ligia Ion Nestor - profesorul 45-46 română
2005 In memoriam ION NESTOR DIACONU, Petre Profesorul Ion Nestor, așa cum l-am văzut eu 47-49 română
2005 In memoriam ION NESTOR CHIRICA, Vasile Epoca paleolitică 51-56 română
2005 In memoriam ION NESTOR MONAH, Dan Profesorul Ion Nestor și cercetarea Culturii Cucuteni 57-61 română
2005 In memoriam ION NESTOR ROMAN, Petre Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în viziunea profesorului Ion Nestor 63-66 română
2005 In memoriam ION NESTOR DINU, Marin Perioada finală a eneoliticului și de trecere la epoca bronzului în spațiul est-carpatic al României în viziunea prof. Ion Nestor și în lumina noilor cercetări 67-90 română
2005 In memoriam ION NESTOR PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Metalurgia bronzului 91-100 română
2005 In memoriam ION NESTOR FLORESCU, Marilena Cultura Noua . De la semnalare la cunoaștere 101-111 română
2005 In memoriam ION NESTOR LASZLO, Attila Contribuția lui Ion Nestor la cunoașterea Hallstattului timpuriu (cu specială privire la regiunile est-carpatice ale României) 113-127 română
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Silvia Necropola tumulară de la Poiana, județul Galați 129-136 română
2005 In memoriam ION NESTOR MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Monedele și ceramica: Vasele tezaurelor monetare din Dacia liberă 137-156 română
2005 In memoriam ION NESTOR BICHIR, Gheorghe Contribuția prof. Ion Nestor la cunoașterea sarmaților pătrunși în spațiul carpato-danubian 157-159 română
2005 In memoriam ION NESTOR MITREA, Ioan Fibules decouvertes dans l'habitat des V-e - VIIe S de Davideni et leur signification chronologique et culturelle 161-171 franceză
2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan Comunități romanice la nordul Dunării la finele sec. VI și la începutul sec. următor (în lumina unor izvoare) 173-181 română
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan Unele considerații privind regiunile carpato-dunărene în secolele V-VII d. Hr. )contribuțiile lui Ion Nesdtor referitoare la unele aspecte ale etnogenezei românești) 183-191 română
2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan Cu privire la etapa timpurie a culturii "Dridu" 193-195 română
2005 In memoriam ION NESTOR DIACONU, Petre "Chilia și Lykostomo", o falsă problemă de geografie istorică 197-230 română
2005 In memoriam ION NESTOR CONSTANTINESCU, Nicolae Arheologia civilizației medievale de la Sud de Carpați. Contribuția savantului Ion Nestor 231-238 română
2005 Istros, XII BELDIMAN, Corneliu Upper paleolithic of Romania from the perspective of bone and antler industry: projectile points .11-32 engleză
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș Despre periferia sudică a grupului Ferigile. Cu specială privire asupra necropolei de la Teiu (județul Argeș) 33-43 română
2005 Istros, XII RUSTOIU, Aurel Repere arheologice și istorice privind începutul colonizării celtice a spațiului intra-carpatic 45-64 română
2005 Istros, XII BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Reprezentări figurative pe falerele dintre Munții Urali, Caucaz și Balcani (sec. II-A. Chr.) 65-133 română
2005 Istros, XII NAUM, Alexandra Imperiu și Sacerdoțiu în Bizanț II. Reflectarea în viața spirituală 135-152 română
2005 Istros, XII NEAGOE, Claudiu Boierimea în Țara Românească (secolele XV-XVI). Considerații generale 153-161 română
2005 Istros, XII IACOB, Aurel Ștefan Tomșa al II-lea înainte de domnie 163-187 română
2005 Istros, XII CÎNDEA, Ionel Vechile planuri ale orașului Brăila (I. Johann von Vermatti, 1790) 189-200 română
2005 Istros, XII CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Piese arheologice descoperite în așezarea de la Brăilița, aflate în colecțiile Muzeului de istorie Galați 203-209 română
2005 Istros, XII VERNESCU, Mirela Piese litice din perioada de tranziție și epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului Brăilei 211-221 română
2005 Istros, XII STOIAN, Viorel Un capac de vas hallstattian de la Sihleanu, jud. Brăila 223-231 română
2005 Istros, XII PĂTRAȘCU, Ion Askoi elenistici descoperiți la Zimnicea (județul Teleorman) 233-238 română
2005 Istros, XII CIUTĂ, Marius, FERENCZ, Iosif Considerații pe marginea unor materiale descoperite la Șeușa (com. Giugud, jud. Alba) 239-254 română
2005 Istros, XII BÎGU, Flavius, ONEL, Cristian, URSACHI, Laurențiu Mormînt dublu tumular descoperit pe "Dealul Șuguieta" Bîrlad, județul Vaslui, aparținînd nomazilor turanici 255-257 română
2005 Istros, XII OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa O matriță pentru producerea de lumînări descoperită la orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 259-265 română
2005 Istros, XII AFTENE, Doina Parale otomane descoperite la Măxineni 267-279 română
2005 Istros, XII NECHIFOR, Maghița Considerații privind restaurarea prin analogie a unei cahle descoperită la Brăila 283-300 română
2005 Istros, XII NECHIFOR, Maghița Conservarea și restaurarea unui vas medieval din ceramică descoperit la Brăila 301-314 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș Fortificații liniare romane în stînga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) - Croitoru C. 317-321 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Eugen Vechi biserici de lemn din județul Mureș dipărute în ultimele decenii .7-92 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia, POP, Valer Vechi similitudini între bisericile de lemn și casa țărănească tradițională 93-122 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MARC, Dorel Arhitectură populară în zona Mureșului Superior. Interferențe privind evoluția planimetriei, tehnicilor constructive și ornamenticii caselor tradiționale 123-139 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă CAMILAR, Maria, CAMILAR, Mihai Contribuții la cunoașterea gospodăriei tradiționale Huțănești din Bucovina 141-160 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Valer Icoanele pe sticlă în județul Mureș . II. 161-167 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Laura Colecția de covoare a Muzeului Județean Mureș - Secția etnografie 169-193 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Furcile de tors din colecțiile etnografice mureșene 195-252 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă BUCUR, Maria, HANCU, Ana Considerații asupra expoziției române din 28 iulie 1862 de la Brașov 253-266 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Valer Participarea unor etnografi mureșeni la expoziții etnografice europene 267-270 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MERA, Elena Nicolae-Petra Petrescu și folclorul 271-282 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MERA, Elena Năframa - Valori simbolice 283-292 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă BORZAN, Maria Coborîtul oilor de la munte - "Ospățul oilor" la Idicel Pădure - film documentar 293-300 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă BEJINARIU, Corina Implicațiile funerare ale corpului uman 301-316 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă RUS, Dorin Ritualuri ale breslelor din Europa în Transilvania (I) 317-341 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Vasile Toponimie mureșeană II Lunca Bradului - județul Mureș 343-348 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Vasile Toponimie mureșeană III Toponimul "zăpodie", "zăpodii", 2zăpozii" zăspad" 349-351 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda Rituri și ritualuri funerare în neoliticul din nord-vestul României .5-24 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie POP, Dan Toporul de cupru de la Corni 25-56 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BINDEA, Diana Fauna culturii Coțofeni din Transilvania 57-70 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie FAZECAȘ GRUIA, Traian Un sceptru de os recent descoperit la Oradea - Salca "fabrica de bere" 71-80 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CAVRUC, Valeriu The Ciomortan Group in the light of new-researches 81-123 engleză
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol Un vas Wietenberg cu decor deosebit de la Oarrța de Sus 125-129 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Piese preistorice de bronz de pe Valea Someșului (sectorul județului Sălaj) 131-142 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie MAXIM, Zoia Din istoria orașului Seini (partea I) 143-152 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol Descoperiri arheologice pre și protoistorice la Baia Mare 153-181 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie ARDELEANU, Marius Sancuarele dacice. Contribuții la o încercare de reconstituire 183-214 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie GAIU, Corneliu Un depozit de antichități romane de la Orheiu Bistriței 215-225 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie GALL, Ervin Două spade scurte descoperite în sud-estul Transilvaniei 227-235 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie STANCIU, Ioan Der fruhen slawen in der rumanischen archaologischen forschung. Kurze kritische untersuchung 237-267 germană
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Așezarea medievală timpurie de la Nușfalău "Țigoiul lui Benedek" (jud. Sălaj) 269-290 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie IUGA, Georgeta Noi cercetări de arheologie medievală în Maramureș: fortificația de la Valea Borcutului - raport preliminar 291-296 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie IUGA, Georgeta, POPA, Radu Noi cercetări arheologice și lucrări de conservare la Cuhea (Bogdan Vodă) în Maramureș 297-310 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie SUCIU, Simona Fortificația medievală a orașului Baia Mare 311-354 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CARDOȘ, Raul Cahle descoperite la casa Lendvay din Baia Mare 355-373 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie WOLLMANN, Volker O "relatare" din 1891 privind exploatarea sării în Maramureș 375-413 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CĂLIAN, Livia Comitatul Maramureș în medalistică (sec. XIX - XX) 415-420 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol Expoziția "Comori ale epocii bronzului din Nordul Transilvaniei" la Muzeul de Arheologie și Istorie din Baia Mare 451 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie HOSSU, Valer Aura dinastică maramureșeană a lui Ștefan cel Mare .9-17 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie RADU, Vasile Evoluția demografică a satelor din Țara Lăpușului în secolele XVIII-XIX 18-24 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie CÎMPEANU, Marius Copiști și manuscrise din Maramureș (sec. XVI-XVIII) 25-39 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIA OROS, Ioan Un exemplar din Gramatica lui Ioan Alexi (Viena, 1926) în colecții sălăjene 40-45 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MAN, Grigore Tricolorul în bisericile Maramureșului 46-48 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie RUS, Dorin Din activitatea preotului Johannes Kinn din Reghinul Săsesc (1853-1891) 49-59 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MIHOC, Blaga Pentru dezmembrarea Episcopiei de Munkacs 60-73 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Lucia Contribuții documentare la istoria mișcării memorandiste. O scrisoare inedită din închisoarea de la Vacz, 1894 74-78 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie TOMA, Felix, TOMA, Ioan Presa românească din nord-vestul Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 79-96 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIAN, Felix Probleme de sănătate în presa băimăreană din ultimele decenii ale secolului XIX 97-102 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MUSCĂ, Ioan Adunarea anuală a Despărțămîntului Sălăjan-Chiorean al ASTREI ținută la 8 august 1909 în Șomcuta Mare 103-112 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie DOMUȚA, Emil Ioan Mihalyi de Apșa (1844-1914) în corespondență inedită 113-121 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie LAZĂR, Ioachim Noi date privind pregătirile de la Țebea și Baia de Criș pentru aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) 122-142 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie GHERHEȘ, Ilie În iarna 1942/1943 - Ion Tămaș Părăscău din Budești - încă un haidic pe urmwele lui Pintea Viteazul 143-149 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie ROBESCU, Gheorge Vasile Blidaru - ultimul haiduc 150-155 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie BILȚIU, Pamfil Mesele țăranului maramureșean în tradiții, credințe și obiceiuri 156-160 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie ENESCU, Mihai, TOPOR, Narciza Momente din evoluția planetariilor din România 161-165 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie FARCAȘ, Ioan-Mircea Cîteva observații asupra unor termeni utilizați în astronomie din perspectivă lingvistică 166-171 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie OLENICI, Dimitrie Priorități românești în observarea cometelor 172-175 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie ȚÎRDEA, Dorica Spirit marțian în noua eră spațială 176-181 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie BOB, Ioan Ce sunt "stelele căzătoare" 182-186 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie IGNAT, Ovidiu Catalogul Messier - idei de observații pentru astronomii amatori 187-189 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIAN, Carmen Impresiuni de textile pe ceramică arheologică. Cercetări preliminare 190-196 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MANEA DOINA, Veronica Metode de conservare activă a colecțiilor pe suport papetar: neutrralizarea în masă 197-202 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MOȘNEANU, Mina, MUSTAȚĂ, Mariana Efecte secundare ale unor substanțe folosite în conservarea lemnului biodeteriorat 203-216 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie GEBA, Maria Materiale suport pentru text și imagine: structură, caracterizare și conservare preventivă 217-224 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie IOANID, Ghiocel, PĂRPĂLUȚĂ, Doina Studiul hidrofiliei suporturilor dermice utilizînd medoda unghiului de udare 225-230 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie ANDREI, Ana-Maria, URSESCU, Marta Biblia lui Șerban Cantacuzino, București 1688 231-239 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie BERDAN, Ioan, CRISTEA, Ion Probleme privind conservarea obiectelor din argint 240-242 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie IONIȚĂ, Maria-Magdalena Date privind constituirea patrimoniului Muzeului Național înfințat la București în anul 1834 243-249 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MĂNĂRĂZAN, Mihaela Colecția de arme medievale a Muzeului Județean Maramureș 250-261 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie CIOCAN, Janeta, TOȘA, Ioan De la grîu la pîine 262-265 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Cecilia Cartea - obiect de patrimoniu 266-270 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie COJOCARU, Lucia Manipularea patrimoniului - expozițiile temporare 271-277 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Lucia Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul Județean Muramureș, Secția de Istorie. Calendar retrospectiv, 2001-2004 278-283 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MĂNĂRĂZAN, Mihaela O istorie simbolică a Evului mediu occidental - Pasttoureau M. 284-287 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie CÎMPEANU, Marius Cazania lui Varlaam în Transilvania - Dudaș F. 288-290 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie LUȘIU, Oana Ion Șiugariu Ion-poet și critic literar - Bellu Șt. 291-294 română
2005 Monografii Arheologice, II DUPOI, Vasile, MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu Incinta dacică foetificată Pietroasa Mică - Gruiu Dării (II) 201 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, STĂICUȚ, Gabriel Șantierul arheologic Pietrosu-Costești - Campaniile 2003-2004 .9-16 română
2005 Mousaios, X MATEI, Sebastian Un mormînt în cistă descoperit la Mlăjet, jud. Buzău 17-23 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Mihai, MIRIȚOIU, Nicolae Mormîntul în cistă de la Mlăjet, jud. Buzău 25-30 română
2005 Mousaios, X MOTZOI-CHICIDEANU, Ion, SÎRBU, Dorin Cercetările arheologice de la Cîrlomănești - La Armanu (Campania 2004) 31-43 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Mihai, MIRIȚOIU, Nicolae, SULTANA, Nicu Analiza antropologică a osemintelor din necropola de epoca bronzului de la Cîrlomănești - Arman, jud. Buzău 45-54 română
2005 Mousaios, X MOTZOI-CHICIDEANU, Ion Cu privire la comportamentul funerar al culturii Sabatinovka 55-66 română
2005 Mousaios, X MĂNDESCU, Dragoș Piepteni de os din a doua epocă a fierului în Nordul Peninsulei Balcanice 67-75 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, GRIGORAȘ, Laurențiu, LIUȘNEA, Mihaela, STĂICUȚ, Gabriel Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2004 77-84 română
2005 Mousaios, X TEODOR, Dan Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
2005 Mousaios, X MATEI, Sebastian, SÎRBU, Dorin Contrivuții la repertoriului arheologic al bazinului superior al Rîmnicului Sărat (Cercetări de suprafață în 2003-2004) 95-120 română
2005 Mousaios, X COMAN, Constantin Cîteva considerații privitoare la începutul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfînt 121-126 română
2005 Mousaios, X AVRAM, Valeriu Misiuni aeriene în zona Buzău-Rîmnicu Sărat în anii primului război mondial 127-135 română
2005 Mousaios, X STAN, Constantin Buzoieni și rîmniceni în bătăția de la Odessa (august-octombrie 1941) 137-153 română
2005 Mousaios, X NICOLESCU, Valeriu Constantin Garoflimd - reformator al agriculturii românești 155-160 română
2005 Mousaios, X NEGOIȚĂ PAUL, Iulius Biserica din Albești (co Smeeni) - O posibilă ctitorie a familiei Sărățeanu 161-168 română
2005 Mousaios, X GAIȚĂ, Alexandru, STAN, Constantin Nefericitul destin al unui prinț nehotîrît - Nicolae al României. Căsătoria de la Tohani cu Ioana Doletti 169-190 română
2005 Mousaios, X LUPU, Daniela Însemnări pe cărți vechi românești din colecția Muzeului județean Buzău 191-219 română
2005 Mousaios, X OPREA, Timotei Structuri literare hagiografice și discurs apocaliptic în viașa Sfîntului Macarie Rîmneanul 221-234 română
2005 Mousaios, X MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Cultura populară buzoiană în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XX-lea 235-261 română
2005 Mousaios, X PALLY, Filofteia Patrimoniul etnologic între cultură și aculturație 263-267 română
2005 Mousaios, X CIOBANU, Doina Piatra, un străvechi meșteșug pe plaiurile buzoiene 269-293 română
2005 Mousaios, X GHEORGHE TACHE, Rodica Omul - omagiat în lucrările de artă decorativă și artă plastică (sculpură) din patrimoniul de artă al Muzeului Județean Buzău 295-300 română
2005 Mousaios, X CONSTANTIN, Adrian A fi istoric în anul 2000 - Murgescu Bogdan 301-305 română
2005 Mousaios, X SCHUSTER, Cristian, SEMUC, Cătălina Zu den beigaben fruhbronzezeitlichen bestattungen in Sudrumanien 311-323 germană
2005 Mousaios, X CAVRUC, Valeriu Some eneolitic and bronze age funeral evidence on the salt exchange routs in southeast Transylvania 325-351 engleză
2005 Mousaios, X RUSTOIU, Aurel The salt of Maramureș and the dacian settlements alongside of Upper Tisa 353-367 engleză
2005 Mousaios, X BUCHILLER, Carmen Elements de parure en embre, et en lignite/sapropelite de contextes fribourgeois (sepultures et habitats), etat de la question 369-393 franceză
2005 Mousaios, X OȚA, Silviu The graves and the subsoil resources in the Carparhian Basin (10th century A.D.) 395-412 engleză
2005 Mousaios, X CAVRUC, Valeriu The prehistoric ritual manifestations from the salt roads of Eastern Transylvania 413-415 engleză
2005 Mousaios, X SCHUSTER, Cristian Bezuglich den bronzezeitlichen grabbeigaben im gebiet zwischen den sudkaepaten und der Donau 417-417 germană
2005 Mousaios, X TENTIUC, Ion Practici funerare în spațiul est-carpatic în a doua jumătate a mileniului - începutul mileniului II 419-420 română
2005 Mousaios, X VAIDA DAN, Lucian Les celtes du Nord-Est de la Transylvanie 421-421 franceză
2005 Mousaios, X SÎRBU, Valeriu Les tombes et les ressources du sous-sol a l'est et au Sud-Est de l'Europe (II millenaire av. J.C. - 1 ,illenaire apr. J.C.) 423-424 franceză
2005 Mousaios, X DUȚESCU, Marilena, MATEI, Sebastian, SÎRBU, Valeriu, TEFAN, Dan Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
2005 Mousaios, X DAMIAN, Paul, SIMION, Mihaela Considerations regarding the relation between the inventory of the graves and mineral resources. Case-study: the Rosia Montana Necropolises 429-429 engleză
2005 Mousaios, X DUMITRAȘCU, Emil, SIMION, Mihaela Mineral resources - primary processing - Layout as a funerary space resources Roșia Montana - the Hig Piciorag reference Point 431-431 engleză
2005 Mousaios, X KRUPA, Tetyana Minerals of Crimea in an antique costume: to a question on import of jewller ornaments 433-434 engleză
2005 Mousaios, X BOLTRYK, Yuriy Kurgans in the Scythian Steppe (5th-3rd centuries BC) 435-436 engleză
2005 Mousaios, X CIOBANU, Doina The salt exploitation in the 1 millenium in the Carpathian-Danubian Area 437-437 engleză
2005 Patrimonium Banaticum, IV BĂLTEAN, Ion Cornel Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2005 Patrimonium Banaticum, IV BINDEA, Diana Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOZSA, Andreea, NEAȚU, Călin Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
2005 Patrimonium Banaticum, IV DRAȘOVEAN, Florin, ȚEICU, Dumitru Fortificația de pământ de la Baziaș Arheologie şi Istorie Antică 107
2005 Patrimonium Banaticum, IV TIMOC, Călin Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOZU, Ovidiu, MICLI, Vidu Edificii publice și amenajări thermale romane pe un plan al stațiunii Băile Herculane din 1774 Arheologie şi Istorie Antică 123
2005 Patrimonium Banaticum, IV BĂLĂNESCU, Dana Antoaneta Monede descoperite la Opatița (oraș Deta, jud. Timiș) Istorie 145
2005 Patrimonium Banaticum, IV HAȚEGAN, Ioan Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
2005 Patrimonium Banaticum, IV UNGUREANU, Dan Descriptio Comitatus Temesiensis, de Mathias Bell Istorie 171
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
2005 Patrimonium Banaticum, IV GLĂVAN, Ciprian Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUREȘAN, Sofronie Charte vom Banat (harta Banatului) din anul 1784 - un prețios document cartografic Istorie 219
2005 Patrimonium Banaticum, IV MICLE, Maria Numiri ale gradelor militare și personalului auxiliar, în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg Istorie 225
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUNTEANU, Ioan Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
2005 Patrimonium Banaticum, IV ALMĂJAN, Ion Marin Cum s-a împărțit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C. Brătianu Istorie 267
2005 Patrimonium Banaticum, IV GOMBOȘ, Constantin C Dr. Victor Motogna - personalitate de seamă a istoriografiei române Istorie 271
2005 Patrimonium Banaticum, IV ANDRASY, Diana Mihoc Piese de argintărie atribuite meșterului Joseph Loffler din Pozsony-Vartelek păstrate în colecții din Timișoara Istoria Artei 281
2005 Patrimonium Banaticum, IV MEDINSKI, Andrei Drumurile credinței- Faptele milostivirilor (îndurărilor) trupești la biserica de lemn de la Poieni Istoria Artei 291
2005 Patrimonium Banaticum, IV PINTILIE, Ileana O generație de artiști transilvăneni. Ieșirea din modelul academic (1925-1940) Istoria Artei 301
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOVAN, Ioan Corneliu Baba (1906-1997) Istoria Artei 337
2005 Patrimonium Banaticum, IV REGEP, Rodica Banciu Arta textilă în Banat. Afinități culturale între școala clujană și timișoreană de tapiserie Istoria Artei 359
2005 Patrimonium Banaticum, IV ROȘIU, Liliana Componente de interes arhitectural din sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei Arhitectură 369
2005 Patrimonium Banaticum, IV SZEKELY, Gabriel Spațiul urban al orașelor Timișoara și Arad. Perioada 1780-1900 Arhitectură 379
2005 Patrimonium Banaticum, IV MICLE, Dorel Tipuri de documente "hypermedia" și programe specifice utilizate în publicarea electronică a patrimoniului istoric și arheologic Varia 405
2005 Patrimonium Banaticum, IV KISS, Hedy Restaurarea obiectului tridimensional: Ștefan Bertalan-Polimorfism II. Ecuație Comportamentală Varia 419
2005 Patrimonium Banaticum, IV LUMINIȚA, Popescu Stabilirea taxonomiei ș i testarea sensibilității microorganismelor în depozitele Secției de artă a Muzeului Banatului din Timișoara Varia 429
2005 Patrimonium Banaticum, IV