Criterii căutate

  • An de publicare: 1996

Sumarul căutării

  • 1057 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MELEȘCANU, Teodor România în Europa anului 1940 .11-15 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TINCA, Constantin Drama României în anul 1940 și exigențele securității naționale 17-21 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PLĂMĂDEALĂ, Antonie Biserica și Dictatul de la Viena 23-31 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IONESCU SAINT-CYR, Alexandru Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii 33-36 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUCULESCU, Victor Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? 37-40 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚEPELEA, Gabriel Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena 41-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TREBICI, Vladimir Pierderile teritoriale din vara anului 1940: bilanț demografic 49-62 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUȚU, Alexandru Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române 69-72 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Mihai Viteazul în contextul istoriei europene 75-82 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUMITRAN, Ana Contribuții la studiul tipăriturilor românești din secolul al XVI-lea 83-99 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc Comercianți în viața obștească a Clujului (sec. XVI-XVII) 101-108 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie WOLF, Rudolf Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII 109-130 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚIGU, Viorel Familia Duca în contextul vieții social-politice a Europei de Sud-Est și Centrale 131-149 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie HAȚEGAN, Ion Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX 151-187 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PICIU, Dionisie Salva - Pagini de istorie 189-212 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) 213-223 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu O micromonografie - Visarion Roman (1833-1885) 225-245 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 247-296 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia Casina română din Cluj 297-304 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie OSZTOICS, Miroslava Constituirea și evoluția grupărilor în sînul Patidului Național Țărăresc 305-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie STAN, Constantin Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al dictatului de la Viena 323-337 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LIPOVAN, Ioan Contribuții arheologice la istoria medievală a orașului Zlatna (sec. XVI-XVII) 341-351 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PORUMB, Marius Catedrala Sfînta Treime din Blaj la 1751 353-357 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IRIMIEȘ, Dumitru Semnificația istorico-etnografică a unor recente descoperiri 359-371 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CHINDRIȘ, Ioan Cartea românească veche la Viena 373-382 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TURCUȘ, Șerban Ignatie Darabanț - iluminism și pragmatism 383-390 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie KISS, Andras Protocoalele de intabulare ale orașului (1971-1867) 391-395 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser 397-403 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PĂDUREAN, Augustin Tricolorul și cromatica portului popular românesc 405-409 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie RETEGAN, Simion Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 411-417 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie BOTEZAN, Ioana Corespondența moldoveanului Grigore Crețu cu Ioa Nicu Moldovan între anii 1870-1876 419-440 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie COMȘA, Daniela, COMȘA, Marius Viziunea lui A.D. Xenopol asupra periodizării istoriei României 441-450 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae Din activitatea organizatorică și de presă a Patitului Național Român (1911) 451-457 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel Reclama în paginile revistei "Plaiuri Săcelene" (1934-1940) 459-478 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LĂCĂTUȘU, Ioan Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita 479-486 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LUPESCU, Radu Istoricul cetății de la Colțești (jud. Alba) 489-500 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PINTER, Zeno Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV) 501-502 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II 503-515 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SABĂU, Nicolae Pictura tribunei Bisericii ev. din Ruși (jud. Sibiu) 517-524 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela Considerații filigranologice ocazionate de restaurarea unui "Catavasier" imprimat la Blaj în 1769 525-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 549-563 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda Colecția de insigne ale puterilor centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 565-572 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LAZĂR, Emil Un remarcabil om de cultură și omenie Ion Apostol Popescu (1920-1984) 573-578 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRESCU, Gheorghe Anteproiect al Legii Muzeelor 579-799 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848) 603-604 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Inscripții medievale și din epoca modernă a României . Orașul Iași 605-605 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Viața politică a românilor bihoreni (1849-1919) - Faur Viorel 607-608 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea națională din Banat și Marea Unire (1895-1919) - Păiușan R. 609-610 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Scrisori către N. Iorga. Vol. IV (1915-1916) 611-611 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919 - Preda D., Alexandrescu V., Prodan C. 613-614 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Școala Română din Franța - Țurlea Petre 615-616 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Cien anos de Historia Fabrica National de Meneda y Timbre 617-620 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Catalog numismatic - Meneda metalică - 1867-1994 - România 621-623 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Alexandru Neamțu (1918-1995) 627-628 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc Magdalena Bunta (1931-1995) 629-629 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RESCH, Friederiech Typologische studie kultuscher gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I .11-18 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MUNTEANU, Octavian Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Die nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der zeit bestehens, Dakiens (106-275 n. Chr.) 49-88 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Cîteva observații în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea nunelor de plante în provinciile dacice 115-136 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Cercetări arheologice de suprafață în hotarul satului Ceaba 141-144 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRĂCIUN, Florina Aspecte privind forma și tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru 155-161 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HANGA, Vladimir Valoarea prezentă a eposului homeric 163-166 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Mitul broaștei țestoase în reprezentări figurative din Dacia Romană 167-168 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice 169-178 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Note epigrafice. IV. Inscripții gnostice 179-187 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen Gesturi redate de figurinele neolitice din Sudul României 191-208 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Dragoș "Vasele binoclu" - o interpretare etnoarheologică 209-215 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt Locuințe și cuptoare de olar eneolitice la Ariușd 217-222 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FIZEȘAN, Titus, ROTEA, Mihai Groapa rituală de la Făîntînele - "Dîmbul Popii" 223-224 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Maria Cîteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul fuberar al unor morminte sw incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 225-237 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GAGA LIDIA, Maria Caracteristici ale gospodăriei tradiționale din sud-vestul României. Prelucrări la un studiu interdisciplinar 239-245 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RESCH, Friederiech Untersuchungen am linken temeschufer in der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I 249-266 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODEA, Monica, ILIEȘ, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin, WITTEMBERGER, Mihai Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Gabriela Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe Raport preliminar asupra cercetărilor arherologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993,1994,1995) 403-413 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEȚ, Adrian Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe Cîteva date privind cercetările arheologice de la Biserica românească din Cicău, jud. Alba 425-432 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Vasilica-Daniela Restaurea unui pantantiv de argint 435-437 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PLEȘA DANA, Teodora Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen Tratamente anticorozive asupra fierului dacic 441-446 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana, SÎNGEREAN, Cristina Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARIU, Vasile Analiza proporțiilor santuarului șo locuințelor neolitice de la Parța (jud. Timiș) 525-529 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARIU, Vasile Proporțiile corpului uman în unele reprezentări neolitice 531-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CHIȘ, Dorin, MORARIU, Silvan, MORARIU, Vasile Prospectări magnetometrice în așezarea neolitică de la Parța, jud. Timiș 549-564 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, PICIU, Traian, SÎNMIHĂIAN, Marinela Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian, ALICU, Doina, MARIAN, Cornel Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 569-592 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan La geologie empirique et la geoarcheologie 593-596 franceză
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BENEA, Marcel Metode de studiu utilizate în stabilirea provenienței pieselor arheologice din martmură 597-633 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BALINT, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TARCEA, Crina, TARCEA, Lucian Baza de date relațională pentru stdiul materialului litic. Determinări mineralogice și petrografice asupra uneltelor cioplite din jud. Sălaj 665-681 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, SÎNGEREAN, Cristina, TARCEA, Lucian Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Expoziția națională "Capodopere de artă romană in Dacia 693-695 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (VI) (1990-1994) 699-715 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Al III-lea Colocviu Româno-Elvețian "La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain" 719-721 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain, II-eme-Iveme siecles apres J.Cr.- Frei-Stolba Regula, Herzig H. 725-728 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain - Alicu D., Boegli Hans 727-728 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Pierre Julien 735-748 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Costel Alic 749-750 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) .11-33 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX CIUGUDEAN, Daniela Ace romane de păr cu capul în formă de Cantharos 35-39 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX HUSAR, Adrian Celții în Dacia Porolissensis 41-53 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ARDEVAN, Radu Oescus și Napoca. Observații epigrafice 55-62 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MATEI, Alexandru Limesul porolissensis - O nouă linie de apărare zid, șanțuri, turnuri - descoperită în fața complexului militar roman de la Porolissum 63-73 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Sectorul frontierei romane din Nord-Vestul Daciei Porolissensis și datele numismatice 75-85 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a provinciei Dacia Posolissensis 5. Cohors I Aeliua Gaesatorum (Miliaria) 87-96 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Aplici-disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis 97-114 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad - III 115-123 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX NANASI, Zoltan, WILHELM, Iulia Un mormînt din epoca tîrzie a migrațiilor la Săcuieni 125-131 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX POP, Nicolae Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea 135-142 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX PAPP, Francisc Comerțul baltic al clujului în prima jumătate a secolului XVII 143-148 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DUMITRAN, Ana Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 149-155 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MITU, Adriana Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a bibliotecii Naționale - București 157-164 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VERZA, Gabriela Date inedite despre țările române și Transilvania ontr-o lucrare publicată la Londra în 1796 - Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter 165-169 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MUSCA, Elena, SZILAGYI, Margit, WAGNER, Ernest Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval 171-182 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX EDROIU, Nicolae Răsunetul revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821) în presa belgiană 185-196 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX NEAMȚU, Gelu A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) 197-217 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX TESLARU, Alina Proiecte de federalizare în imperiul habsburgic 219-234 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MUSCA, Ioan Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj (1865-1878) 235-276 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DULGĂU, Bujor Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului 277-284 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX LAZĂR, Emil Adunările generale ale Astrei ținute la Dej (I) Adunarea Generală din Anul 1882 285-292 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX STAN, Constantin Începuturile activității politice a lui Iuliu Maniu 293-320 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MÎRZA, Iacob Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu 321-328 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX LAZĂR, Ioachim Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 329-341 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari 343-354 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BILȚIU, Pamfil Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale 357-369 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX PANĂ, Virgil Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia și interpretarea ei de către minoritățile etnice din România 371-377 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX COSMA, Călin Orașele României la 1930. Încercare de tipologizare 379-389 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" 391-398 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ȘANDRU, Dumitru Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) 399-415 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX GRAD, Cornel Patru ani de eforturi pentru limitarea și anularea consecințelor diktatului de la Viena (1940-1944) 417-445 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX DOBRINESCU, Valeriu Românii americani și dictatul de la Viena 447-450 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ONIȘORU, Gheorghe Iuliu Maniu și "Democrația Populară" 451-461 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX OROS, Ioan Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec 465-467 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BIȚU, Voichița Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în Biblioteca Astra 469-473 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX TEIUȘ, Sabina Din lexiografia clujeană de după al doilea război mondial 475-477 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX COMȘULEA, Elena Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice 479-483 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX POP, Dănuț Aspecte privind învățămîntul sălăjan din perioada interbelică (1918-1940) 485-511 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MIRCEA, Ionela Aspecte de ideologie politică la Albina 513-519 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VASILIU, Gabriel Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a Timpului (1990-1940) 521-524 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VASILIU, Gabriel Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei 525-527 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MITU, Mihai Un fiu al Transilvaniei - geniu eiropean: Ignaz von Born 529-544 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX PENEA, Ionel Mihail P. Dan - Corespondența 545-562 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BURGHELE, Camelia O mască din județul Sălaj - sfanșagoșul 565-570 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BURGHELE, Camelia Gospodărirea tradițională în sîrbătoare. Spațiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spațiului practicate în sărbătoare 571-578 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX MAIOR, Carmina, ȘERBĂNESCU, Olga Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești 579-591 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BEJINARIU, Corina Semantica ceremonialului nupțial 593-598 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX HOSSU, Valer Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului 599-602 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX TOȘA, Ioan Zile de sărbătoare, zile ținute și zile de lucru în calendarul popolar de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 641-648 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ȘERDAN, Daniela Contribuții la o bibliografie etnografică a Sălajului 651-657 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș 659-676 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX ȘERDAN, Daniela Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Prorolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUMITRAȘCU, Sever "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții. Arheologie și istorie .7-16 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie HAȚEGAN, Ioan Structuri autohtone și alogene în Banatul Medieval 17-47 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ROZKOS, Pavel Contribuție la istoria colonizării "pemilor" în Banat 48-57 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie NEUMANN, Victor Istoria evreilor din Banat în secolul al XVIII-lea (I) 58-67 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie POPESCU, Dan Frămîntări și mișcări țărănești în Banat în primele decenii ale secolului al XIX-lea 68-79 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ZĂNESCU, Alexandru "Cronica meteorologică" a familiei Lungu din Beriște (1861-1891) 80-102 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie PÎRVULESCU, Dorina O ipoteză privind activitatea zugravului Stan în Banatul secolului al XVIII-lea 103-110 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ȘEPTILICI, Raoul Matrice sigilară a generalului Gheorghe Magheru 111-113 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie LUCHESCU, Gheorghe Lugojul și anul revoluționar 1848 114-127 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de către emigranții ardeleni și bănățeni din S.U.A. în vederea constituirii unei legiuni române 128-143 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie GIURAN, Valeriu Momente din activitățile regimebntului 5 vînători din garnizoana Timișoara în cel de al doilea războiului mondial, campania de est, în perioada 22 iunie 1941 - 3 martie 1942 144-172 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a Frontului Plugarilor în periOada 1944-1946 173-186 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie KUKUCS, Lajos Ormos Sigismud: der sudungarische historische verein in Temeswar und das Museumswesen im Banat (1872-1919) 191-201 germană
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie KISS, Andrei Ormos Zsigmond și Societatea de Științele Naturale din Timișoara 202-206 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie MIKLOSIK, Elena Ormos Zsigmond și relațiile sale cu intelectualii vremii 207-215 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie TOMA, Nicoleta Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie CHISU, Ștefan Cultura tradițională românească - temei al unității naționale 228-234 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie KACSO, Carol Civilizația primei epoci a fierului în Sud-Vestul României - Gumă M 237-246 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de secția de istorie a Muzeului Banatului - 1994 249-250 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului - 1994 251-251 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie RÎMNEANȚU, Vasile Creșterea patrimoniului secției de istorie în anul 1994 252-254 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie MEDELEȚ, Florin Horațiu Crișan (1928-1994) 257-259 română
1996 Analele Brăilei, 2 CÎNDEA, Ionel Cuvînt înainte XI-XI română
1996 Analele Brăilei, 2 VELICHI, Constantin Hristo Botev în Romania .1-172 română
1996 Analele Brăilei, 2 CIACHIR, Nicolae Rolul Brăilei în epoca de regenerare a poporului albanez (1829-1912) 173-227 română
1996 Analele Brăilei, 2 BARBALOV, Gheorghi Importanța României în luptele poporului bulgar pentru eliberare națională între 1859-1878 229-244 română
1996 Analele Brăilei, 2 DOBRESCU, Marius Brăileanul Naum Vechilangi, corigeu al renașterii naționale albaneze 245-246 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1996 Analele Brăilei, 2 GUBOGLO, Michael, TSCHERVONNAJA, Svetlana Das schicksal des krimtatarischen volkes: Die vergangenheit, die gegenwartigen probleme und die zukunft des staates und der kultur 251-258 germană
1996 Analele Brăilei, 2 IONESCU, Maria Școli grecești la Brăila la sfîrșitul secolului al XIX-lea 259-364 română
1996 Analele Brăilei, 2 JECEV, Nicolai Colonia emigranților bulgari la Brăila și activitatea ei social-culturală în epoca renașterii (pînă în 1878) 265-269 română
1996 Analele Brăilei, 2 KARAHASAN MUSTAVA, Kemal Locul și importanța Brăilei în cea mai nouă istoriografie turcă astări 271-272 română
1996 Analele Brăilei, 2 MAKSUTOVICI, Gelcu România și renașterea albaneză (despre diaspora albaneză din România) 273-278 română
1996 Analele Brăilei, 2 SAVOV, Vasil Relațiile româno-bulgare, istorie și contemporaneitate 279-282 română
1996 Analele Brăilei, 2 SHARIQ, Mari Mic istoric al comunității druze 283-385 română
1996 Analele Brăilei, 2 VANKU, Milan Dunărea - punte de colaborare între Serbia și România în timpul domnitorilor Mihailo Obrenovic și Alexandru Ioan Cuza 287-291 română
1996 Analele Brăilei, 2 BĂLAN, Zamfir Moș Anghel - Date despre laboratorul de creație 295-309 română
1996 Analele Brăilei, 2 FEODOSSIEV, Serge Panait Istrati et l'Ukraine 311-317 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 FEODOSSIEV, Serge Panait Istrati și Ucraina 319-324 română
1996 Analele Brăilei, 2 SANTRAUD, Jeanne-Marie Kyra Kyralina: Om ne badine pas avec le temps 325-333 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 SANTRAUD, Jeanne-Marie Cu timpul nu se glumește 335-344 română
1996 Analele Brăilei, 2 GHEORGHINOIU, Constantin Mituri istratiene 345-351 română
1996 Analele Brăilei, 2 IRIMIA, Dumitru Un scriitor român între estul și vestul deceniului trei: Panait Istrati 353-364 română
1996 Analele Brăilei, 2 IRIMIA, Dumitru Realul și transcenderea realului în poetica și creația lui Panait Istrati 365-374 română
1996 Analele Brăilei, 2 ȘOMFĂLEAN, Liliana Prietenii - realitate și ficțiune 375-378 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion Debuturile unui demiurg 379-387 română
1996 Analele Brăilei, 2 BUCLEI, Toader Mircea Grossu-Viziru, inventator de notorietate internațională 391-402 română
1996 Analele Brăilei, 2 HARȚUCHE, Ana-Maria Mihail Gavrilov 403-431 română
1996 Analele Brăilei, 2 FOLEA, Ion Catalogul ștampilelor poștale folosite în județul Brăila pînă în anul 1989 433-469 română
1996 Analele Brăilei, 2 PRICOP, Ghena Regimul proprietății funciare în județul Brăila în a doua jumatarte a secolului XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Situația moșiei statului "Domeniului Brpila" 1830-1930 471-480 română
1996 Analele Brăilei, 2 ILIE, Elena Considerații asupra barierelor Brăilei în epoca modernă 481-487 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica Documente de epocă privind viața societară brpileană la începutul veacului nostru 489-497 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica "Expresul" de Brăila - martor și comentator al evenimentelor balcanice (1912-1913) 499-509 română
1996 Analele Brăilei, 2 MILER, Didi Formațiuni militare brăilene în secolul al XIX-lea 511-516 română
1996 Analele Brăilei, 2 SCHATZ ELENA, Maria Imagini ale Brăilei de altădată în colecția de cărțu poștale ilustrate a Biliotecii Naționale a României 517-524 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion Obștea evreilor brăileni. Scurtă cronologie a unor împliniri 525-329 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion Scurtă cronologie a unor împliniri evreiești în Brăila - Organisme și organizații sioniste 531-533 română
1996 Analele Brăilei, 2 CLOȘCĂ, Gabriela Motive de inspirație orientală pe scoarțele din zona Brăilei 535-538 română
1996 Analele Brăilei, 2 STOICA, Maria Icoanele împărătești de la Biserica Sf. Dumitru din Mărașu 539-544 română
1996 Analele Brăilei, 2 BĂDĂRĂ, Doru Activitatea portului Brăila reflectată într-o revistă de cultură regională 545-549 română
1996 Analele Brăilei, 2 ONEA, Nicolae Contribuții aduse la cunoașterea avifaunei din zona Iezerului Dobrele - Insula Mică a Brăilei 551-560 română
1996 Analele Brăilei, 2 BUCLEI, Toader La ceremonia comemorativă din 2 septembrie 1990 din Bremerton - S.U.A. lîngă nava de zăzboi "Missouri" (Scurt reportaj) 561-564 română
1996 Analele Brăilei, 2 CLOȘCĂ, Gabriela Valori patrimoniale în colecțiile Muzeului Brăilei. Icoane pe sticlă 565-568 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre Despre unele antroponime de origine cumană 569-571 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre Activități cultural - educative în satul Canlia jud. Constanța în deceniul al IV-lea al secolului nostru 573-575 română
1996 Analele Brăilei, 2 ILIE, Elena Nicolae Titulescu. Mărturii sonore 577-579 română
1996 Analele Brăilei, 2 PLOEȘTEANU, Grigore O mărturie diplomatică inedită despre revoluția română de la 1848 581-586 română
1996 Analele Brăilei, 2 POPESCU, Panait Sigiliile de tip naval 587-594 română
1996 Analele Brăilei, 2 TABUNCIG, Sergiu Românii din Codrii Moldovei în evu mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din așezarea Hansca) - Postică Gh. 595-396 română
1996 Analele Brăilei, 2 SPINEI, Victor Arheologia stepei: Popoarele de stepă dintre Volga și Dunăre între secolele VI-X) - Csanad Balint 597-600 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu, TONKOVA, Milena Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
1996 Analele Brăilei, 2 BOLDUR, Alexandru Dubla credință a rușilor în secolul al XII-lea 605-608 română
1996 Analele Brăilei, 2 IVĂNESCU, Sorin Istorie scrisă în engleză veche - Poruciuc A. 609-611 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu Liviu Mihăilescu (1935-1996) 617-618 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEV, Zizi Ludi Tomitani în documente arheologice .7-12 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RĂDULESCU, Adrian Dobrogea: Via gentium? 15-25 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CIOROIU, Constantin Etnii trăitoare alături de români în Dobrogea 26-33 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PÎRÎU, Steluța Policromia etnică în Dobrogea 34-53 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEMIL, Tahsin Național și minorități naționale 54-59 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă BADEA, Constantin Conflicte etnice și religioase dintr-o perspectivă internațională 60-64 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CĂLINESCU, Constanța Oameni la hotarul soarelui. Oameni de cultură - Oameni ai Dobrogei 67-74 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RĂDULESCU, Adrian Vasile Canarache la Constanța: 1946-1969 75-77 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CULICEA, Gelu Anghel Saligny 78-80 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MICU, Ioan Geoistorie și geopolitică în trecutul Dobrogei. In memoriam Constantin Brătescu 83-89 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria Tradiția genovezilor la Constanța 90-93 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEF, Petre Portul Constanța. O sută de ani de la inaugurarea lucrărilor de construcții (I) 94-110 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă VORNICESCU, Nestor Din istoria străveche a literaturii române bisericești 113-119 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă LUCIAN Ecumenism interetnic în Dobrogea 120-121 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă LUCIAN Cîteva știri despre ultimul întîi-stătător al mitropoliei de la Tulcea - Dobrogea: Nichifor de Carpat 122-129 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CORNEA, Gabriela Sfîntul Ioan Casian - scriitor patristic din școala de la Tomis 130-135 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă SUCEVEANU, Simona Cărți vechi românești folosite ca manuale școlare, editate în secolele XVIII și XIX, întîlnite în colecții constănțene 139-147 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă POP, Angela Preocupări ale cadrelor didactice din județul Constanța pentru îmbunătățirea conținutului oprelor de religie 148-151 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă JECU, Anina Raportul cercetare-educație în actualitatea activității muzeografice 152-156 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Si quis leget 159-159 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Ultima perpetior 159-159 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Vinere quam miseru est 160-160 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Ut sumus in Ponto 161-161 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius O, incunde sodalis! 162-162 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Tomitana abure 163-163 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Unde tibi mittatur epistula… 163-163 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MICU, Ioan Un poem din quatrocento dedicat lui Ovidius 164-176 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MOTOC, Nicolae Întîlnire la Trei Papuci 179-182 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Inima copacului 183-184 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Meandre 183-183 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Cifre 184-185 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Sarabandă 184-184 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Marea, mereu 185-186 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Diapazon 186-186 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Ceasul minții 187-188 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Trepte spre fundul mării 188-190 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Omu' 190-192 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Fantoma de la Operă 192-194 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin într-o dimineață incertă 195-195 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin ilustrații pentru deceniul 9 (I) 195-195 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin ilustrații pentru deceniul 9 (II) 196-196 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin ilustrații pentru deceniul 9 (X) 196-196 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin șoaptă de pulbere 197-197 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin noaptea țărmurilor ninse 197-197 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu Urluia 198-200 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PERȘA, Dan Balada piticului din fereastră 201-203 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘTEFĂNESCU, E. "Aimez donc la raison…" Clasicismul, magia și descîntecul folcloric 207-216 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CHIRIACESCU-MOINA, Luana Considerații privind imaginea Dunării și Mării Negre în filclorul literar dobrogean 217-224 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ATANASIU, Carmen Mărturii în literatura și pictura marină 225-230 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PITRESCU, Ileana "Arcașul" - lucrare de referință a maestrului Ion Jalea 231-233 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PUIU, Enache "Calendarul" lui Radu Gyr 237-241 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CÎRLIGEANU, Evelina Cu bucuria în suflet - Dunăreanu O. 242-242 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RUSU, Titus Culegere de jurisprudență - Voicu M. 243-244 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RUSU, Titus Buletin de informare juridică 245-246 română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe Angustia - Cuvînt la început de drum .3- română
1996 Angvstia, 1 ILIESCU, Ion Mesaj adresat participanților la manifestărilor consacrate cinstirii activităților făurirorilor istoriei , culturii , civilizației și religiei romanilor din sud-estul Transilvaniei - Sfîntu Gheorghe, 23 septembrie 1995 .9- română
1996 Angvstia, 1 IOAN EPISCOPUL COVASNEI ȘI, Harghitei Pe urmele strămoșilor 17- română
1996 Angvstia, 1 FLONTA, Ilie O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei 19- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1879) 23- română
1996 Angvstia, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Din istoria străveche a Carpaților Orientali 27- română
1996 Angvstia, 1 MAXIM, Zoia Prototracii în Carpații Răsăriteni 51- română
1996 Angvstia, 1 CAVRUC, Valeriu Cîteva considerații privind originea culturii Noua 67- română
1996 Angvstia, 1 CRIȘAN, Viorica Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Răsăriteni 79- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Angustia (Brețcu) 85- română
1996 Angvstia, 1 SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei sub stăpînirea Romană 89- română
1996 Angvstia, 1 LECHINȚAN, Vasile Românii din scaunele secuiești la 1614 93- română
1996 Angvstia, 1 MUCEA, Mariana Biserica românească din scheii Brașovului în secolul XVII-lea, locaș al activității de copiere, traducere și tipărire 127- română
1996 Angvstia, 1 MIHU, Elena Cartea veche românească în scaunul Mureșului 133- română
1996 Angvstia, 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Prezența cărții vechi românești în dud-estul Transilvaniei 141- română
1996 Angvstia, 1 MARC, Aurel Registrele parohiale - sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutuL românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 149- română
1996 Angvstia, 1 RANCA, Ioan Reverberaâiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuiesc 159- română
1996 Angvstia, 1 GRAMA, Ana Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autorotățile locale în județul Covasna (1851-1859) 165- română
1996 Angvstia, 1 ITTU, Constantin Stema Mitropolitului Andrei Baron de Șaguna - element de inspirație pentru heraldica actuală 187- română
1996 Angvstia, 1 LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Nicu Moldovan privind înfințarea ziarului "Oriwentul latin" de la Brașov 191- română
1996 Angvstia, 1 BOAR, Liviu Contribuții la viața confesională a românilor în fostele scaune secuiești Ciuc, Gurghiu și Cașin în secolul al XIX-lea 197- română
1996 Angvstia, 1 SOROȘTINEAN, Valeria Satul românesc și biserica ortodoxă la sfîrșit de secol XIX cu referire la protopopiatele Trei-Scaube, Brașov și Mureș-Odorhei 201- română
1996 Angvstia, 1 MUNTEAN, Ovidiu Despre situația învățămîntul românesc în comitatul Trei Scaunela sfîrșitul secolului al XIX-lea 205- română
1996 Angvstia, 1 BRĂTESCU, Constantin Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari 209- română
1996 Angvstia, 1 BURLACU, Ioana, DINU, Cristina Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" 213- română
1996 Angvstia, 1 BUCUR, Nicolae O personalitate harghiteană în lupta pentru Unire - Octavian C. Tăslăuanu 217- română
1996 Angvstia, 1 STAN, Constantin Corpul Voluntarilor Români din Rusia 223- română
1996 Angvstia, 1 TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena 231- română
1996 Angvstia, 1 BAICU, Dan Județul Trei Scaune în contextul reinstaurării administrației românești în Ardealul de Nord. Mărturii Documentare 241- română
1996 Angvstia, 1 MORARU, Alexandru Biserică și națiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan 247- română
1996 Angvstia, 1 POP, Valer Defileul Mureșului - străveche vatră etnoculturală românească 253- română
1996 Angvstia, 1 ȘOANCĂ, Nicolae Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna 259- română
1996 Angvstia, 1 FURTUNĂ, Dumitru Covasna - Voinești, leagăn de românitate în Arcul intracarpatic 265- română
1996 Angvstia, 1 GAIȚĂ, Alexandru Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania 269- română
1996 Angvstia, 1 PETRESCU, Iustinian Țara Silvaniei - Lerchințan Vasile 272- română
1996 Angvstia, 1 MEZEI, Elemer, ROTARU, Traian, SEMENIUC, Maria Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între anii 1850 și 1992 Covasna, între anii 273- română
1996 Angvstia, 1 CIUBĂNCAN, Vasile Modificările produse în structura demografică a județelor Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948 291- română
1996 Angvstia, 1 ȘANDRU, Ilie Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița 315- română
1996 Angvstia, 1 POP, Emil Parohia Ortodoxă Română Miercurea-Ciuc II. Fragment de monografie 317- română
1996 Angvstia, 1 BERCU, Ioan Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească 321- română
1996 Angvstia, 1 DAVID, Doina Carpații de curbură - funcție econom,ică și ax etnoisdtoric și etnocultural 325- română
1996 Angvstia, 1 MOLDOVAN, Nicolae Stațiunea Vîlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX 329- română
1996 Angvstia, 1 CORNEA, Liminița Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) 333- română
1996 Angvstia, 1 CIOBANU-BĂCANU, Maria Factori de conservare a identității etnice românești în județele Harghita și Covasna 337- română
1996 Angvstia, 1 GANE, Constantin Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene 343- română
1996 Angvstia, 1 RĂȚULEA, Gheorghe Muzeul Spiritualității Românești din Sfîntu Gheorghe - Sensuri și semnificații 347- română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfîntu Gheorghe . Cronica activității pe anii 1993-1995 351- română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan Momente din istoria muzeului din Sfîntu Gheorghe 361- română
1996 Angvstia, 1 PETRESCU, Iustinian Angustia - Între deziderate și realități 365- română
1996 Angvstia, 1 COMȘA, Marian Arhitectura din lemn din Transilvania - Cristache-Panait Ioana 367- română
1996 Angvstia, 1 LECHINȚAN, Vasile Românii din Scaunele Secuiești în antroponimele din conscripții, I, Scaumul Mureș 1699-1821 368- română
1996 Angvstia, 1 PETRESCU, Iustinian Falșii martiri maghiari pe pămînt românesc - Țurlea Petre 370- română
1996 Angvstia, 1 POPA, Mircea Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849) 371- română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BLAJ, Pavel Mitropolitul Petru Movilă - 400 de ani de la naștere 1596-1996 .5-12 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ANDRONIC, Mugur Evoluția habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneț, din Paleolitic pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 13-186 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘLAPAC, Mariana Enigma Cetății Chilia 183-293 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 COJOCARU, Ilie, MAREȘ, Ion Prelucrarea cuprului în cultura Cucuteni - Tripolie (topoare ciocan și topoarele cu două brațe dispuse în cruce) 187-235 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MATEI, Mircea Necesitatea tipologizării orașelor medievale romanești extra-carpatice 236-245 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Meșteșugurile în Suceava medievală - secolele XIV-XVII 246-254 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DEMCIUC, Vasile Binecredinciosul Domn și apărătorul dreptei credințe - Ștefan cel Mare și Sfînt 255-270 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 RUSU, Cosmin Cahla cu înger tenant de la Suceava 271-182 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan Aspecte geo-demogrfice ale ținutului Suceava (secolele XV-XVIII) 294-302 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Veniamin Țările Române în raporturile polono-habsburgice în vremea domniei leui Ieremia Movilă (1595-1601) 303-311 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BLAJ, Pavel Locul Țărilor Române în planurile politice ale marilor puteri europene (prima jumătate a sec. al XVII-lea) 312-325 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 HĂU, Florin, MAREȘ, Ion Ruinele unui monument medieval necuboscut: Biserica satului /dispărut) Nemirceni 326-336 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘERBAN, Mirela Difuzarea cunoștințelor de istorie universală în Bucovina între anii 1775-1914 337-354 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PETRARU MARIUS, Iulian Originea și căile de imigrare ale polonezilor în Bucovina 355-372 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ALEXA, Doina-Iozefina Contribuții la istoria Bucovinei în "Codrul Cosminului" (1924-1940) 373-380 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Contribuții la cunoașterea situației orașului Suceava în perioada 1940-1941 381-393 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CÎRLAN, Nicolae Despre "un proiect naufragiat" și semnificațiile lui : Novele sau Gazete Românești", Cernăuți 394-407 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 LEU, Paul S-Fl. Marin, profesor, la gimnaziul din Suceava 408-427 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 OSTAFI-OST, George O rînduială austriacă despre vamă din anul 1836 tipărită în limba română 428-433 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘTEFANOVICI, Olga Documente inedite din arhiva personală a istoricului Ion Nistor 434-452 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CLOPOTARI, Aura-Doina George Tofan - scrisori inedite către Liviu Marian 453-489 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Gavril Rotică în corespondență către Leca Morariu 490-496 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Nicolae Tcaciuc-Albu către Leca Morariu 497-524 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Elena Ornamentica și cromatica scoarțelor din Colecția Secției de Etnografie de la Muzeul Național al Bucovinei Suceava 525-529 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria Rolul diapozitivului în valorificarea patrimobiului cultural de artă populară 530-534 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria, MARIANCIUC, Violeta Conviețuiri interetnice în Bucovina - posibilități de reprezentare în muzeul satului 535-540 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 URSU, Constantin Un topor de piatră din epoca bronzului descoperit la Bălănești (com. Icușești, jud. Neamț) 541-543 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan Dregătorii și dregatori în ținutul Sucevei 544-449 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PAȚA, Gheorghe Sacru și profan în poermul dramatic "Icarii de pe Argeș" de Ion Luca 550-555 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CONȚESCU, Elena Climatul social-politic și linvistic în care a văzut lumina tiparului opera lui Mihai Eminescu la Chișinău 556-561 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Pledoarie pentru arheologia medievală .5-8 română
1996 Arheologia Medievală, I ȚEICU, Dumitru Forschung mittelalterlicher Archaologie im Banat .9-34 germană
1996 Arheologia Medievală, I SPINEI, Victor Generalități privind geneza orașelor medievale din Moldova 35-53 română
1996 Arheologia Medievală, I SIMINA, Nicolae Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne pe buză 55-67 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cahle descoperite în locuințe de orățeni la Suceava 69-124 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Cahle din Transilvania (II) 125-153 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru Ceramică fină de uz comun din secolele XIV-XV descoperită în centrele urbane din sud-vestul Moldovei 155-170 română
1996 Arheologia Medievală, I MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Brățări de sticlă medievale descoperite în Romania 171-179 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPESCU, Radu Un monument funerar inedit în biserica din Densuș (jud. Hunedoara) 180-185 română
1996 Arheologia Medievală, I SALONTAI SANDA, Mihaela Considerații privind identificarea amplasamentului unor mănăstiri dominicane din Transilvania 187-193 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Constituirea Asociației Arheologilor Medievalisti din România 195-198 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Ceramica medievală din România (Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1995) 198-199 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria Simpozionul Artă și Civilizație Medievală (Suceava 24-25 noiembrie 1995) 199-200 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Arheologia medievală la a XXX-a Sesiune Națională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice. Campania 1995 (Brăila, 2-5 mai 1995) 200-202 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru Colocviul Național Ceramica fină cenușie din Moldova în secolele XIV-XV 202-203 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1996 Arheologia Medievală, I ROMAN, Ioan Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu Dumitru 207-209 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPU, Emil Brăila. Origini și evoluție pană la jumătatea secolului al XVI-lea 209-211 română
1996 Banatica, 14 ACHIM, Viorel Romanii din regatul medieval ungar și decimele birericești. Pe marginea unui document din "Acta Romanorum Pontificum" .5-19 română
1996 Banatica, 14 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Familia Fiat de Armeniș în secolele XV-XVII 21-51 română
1996 Banatica, 14 BOLDEA, Ligia Probleme ale studiului genelogic al familiilor nobile romane bănățene 53-92 română
1996 Banatica, 14 CĂLIN, Petru Valori ale tiparului european în colecții din Sudul și estul Banatului - Considerații introductive - 93-148 română
1996 Banatica, 14 FENEȘAN, Costin Stăpîni și supuși în Comitatul Severinului în tompul celei de-a doua ocupații habsburgice (1688-1699) 149-224 română
1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan, DUMESCU, Florin Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
1996 Banatica, 14 GRAF, Rudolf Forța de muncă pe posesiuinile bănățene ale StEG. Structura ei 235-234 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu Paul Terzici și "Povestea vorbii" 245-250 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu Divorț în stil bănățean 251-263 română
1996 Banatica, 14 BOCȘAN, Nicolae Istoriografia bănățeană între multiculturalism și identitate națională 265-282 română
1996 Banatica, 14 BOTA, Ionel Contribuții la tipologia bibliotecii din mediul rural al Basnatului, intre 1850-1918. Categorii de biblioteci 283-291 română
1996 Banatica, 14 DOBRESCU, Victor Călătoriile lui Ciprian Porumbescu în Banat 293-300 română
1996 Banatica, 14 DRONCA, Lucian Activitatea băncii "Victoria" din Arad (1887-1918) 301-346 română
1996 Banatica, 14 ALBERT, Carmen, LEU, Valeriu Din istoria cercetării sociologice în Banat: Dimitrie Gusti, Anton Golopenția, Cornel Grofșorean și Institutul Social Banat-Crișana (1932-1944) 347-385 română
1996 Banatica, 14 ALBERT, Carmen Cornel Grofșorean și problema înființării regionalei "Astra Bănățeană" 387-394 română
1996 Banatica, 14 RUSNAC, Mircea Confrintări politice și electorale în județele bănățene în anul 1946 395-415 română
1996 Banatica, 14 RUSNAC, Mircea Procesul partizanilor anticomuniști din Banat (1949) 417-432 română
1996 Banatica, 14 CIREȘAN LOGA, Iosif Amintiri de pe frontul de est 433-502 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe, MOHAN, Dan Cucuteni oujourd'hui - Preface .5-7 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Cucuteni oujourd'hui - Allocution .9-11 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Quelques considerations sur la position chronologique de la station appartenant a l'etape Cucuteni a de Trușești dans le cadre de cette etape 15-25 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARINESCU-BÎLCU, Silvia La contribution de Vladimir Dumitrescu pour definir le concept de complexe culturel Ariușd-Cucuteni-Tripolye et pour la connaissance de ses origines et son evolution interne 27-38 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan Un vase a selhouettes anthropomorphes peintes decouverte a Poduri "Dealul Ghindari" - (dep. de Bacău) 39-48 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MONAH, Dan, MONAH, Felicia Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cucuteni A2 et B1 de Poduri "Dealul Ghindaru" 49-62 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MAREȘ, Ion Quelques considerations concernant le trone de Lipcani 63-68 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DIACONESCU, Maria, ȘANDURSCHI, Paul La figurine anthropomporphe en os decouverte a Ștefănești-Botoșani 69-74 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui ELLIS, Linda Cultural boundaries and human behavior method, theory and late neolithic ceramic production in the Carpathian-Pontic Region 75-88 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui TSVEK, Elena Structure of the Eastern Tripolye Culture 89-113 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui OVCHINNIKOV, Eduard Ritual models of stoves 115-120 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui TSVEK, Elena Contacts between the eneolithic tribes of Europe and the Eastern Tripolian Population 121-130 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui POPOVA, T. Unique iconographic images of tripolian sculpture 131-140 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SKAKUN, Natalia New excavations of a eneolitihic settlement în the Lower Danube Region 141-158 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui GANGAN, A. New Usatovo Cemetery on the Prut 159-164 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui ICONOMU, Constantin Contribuții la istoricul cercetărilor arheologice de la Cucuteni 165-200 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SOROCHIN, Victor Locuințele așezărilor aspectului regional Drăgușeni-Jura 201-231 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DRAGOMIR, Ioan Eneoliticul cututenian din Sudul Moldovei 233-251 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARCHEVICI, Vsevolod Vase zoomorfe eneolitice din Republica Moldova 253-262 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui COMȘA, Eugen Ocupațiile principale ale comunităților culturii Cucuteni din Moldova 263-276 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui BOGHIAN, Dumitru Unele considerații asupra utilajului litic al comunităților Precucuteni-Cucuteni-Tripolie 277-342 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
1996 Carpica ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Bacău reședință voievodală 100 română
1996 Cercetări Numismatice, VII Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 2-4 română
1996 Cercetări Numismatice, VII Lista abrevierilor (List of Abbreviations) Lista abrevierilor (List of Abbreviations) 5-6 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ILIESCU, Octavian Cum arătau banii primitivi. Tezaurul de la Perșinari / Sous quelles formes se présentait l’argent primitif. Le trésor de Perșinari Numismatică (Numismatics) 7-14 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BUZDUGAN, Constantin, PETOLESCU, Carmen-Maria Date noi privind tezaurul de monede histriene descoperit la Fedești (jud. Vaslui) / Nouvelles données sur le trésor de monnaies istriennes de Fedești Numismatică (Numismatics) 15-18 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PETOLESCU, Carmen-Maria Observații privind monedele de tip Larissa-Apollo Amphipolis descoperite în Dacia / À propos des monnaies du type „Larissa-Apollo Amphipolis” découvertes en Dacie Numismatică (Numismatics) 19-22 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Un tezaur de tetradrahme ale cetății Thasos și ale provinciei Macedonia Prima descoperit la Silistra / Un trésor des tétradrachmes de la Cité de Thasos et de la Province Macédoine Première, découvert à Silistra Numismatică (Numismatics) 23-26 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în Cîmpia Română / Nouvelles données sur la pénétration des monnaies thasiennes dans la Plaine Roumaine Numismatică (Numismatics) 27-31 română
1996 Cercetări Numismatice, VII NEAGU, Nina O monedă de la Philippus al II-lea emisă la Deultum (247-249) descoperită în săpăturile arheologice de la Șirna (jud. Prahova) / A Coin From Philippus II Struck at Deultum (247-249) Discovered in the Archaeological Excavation at Sirna, Prahova County Numismatică (Numismatics) 33-33 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ION, Manuela, POPESCU, Adrian Alte monede grecești și romane republicane din tezaurul descoperit la Zimnicea, jud. Teleorman / Other Greek and Roman Republican Coins From the Hoard Discovered at Zimicea, Teleorman County Numismatică (Numismatics) 35-38 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Câteva monede grecești și romane descoperite la Dinogeția (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) / Some Greek and Roman Coins Discovered at Dinogetia (Garvăn, Jijila Commune, Tulcea County) Numismatică (Numismatics) 39-40 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PETOLESCU, Carmen-Maria Un medalion roman dedicat lui Divus Pertinax / Un médaillon romain de Divus Pertinax Numismatică (Numismatics) 41-46 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
1996 Cercetări Numismatice, VII CIORTEA, Constantin, IACOB, Eugen, LUKANC, Ivo, NICA, Ninel, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, POENARU BORDEA, Gheorghe, POPESCU, Adrian, TRACHE, Livius, ZORAN, Valeriu Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364 Numismatică (Numismatics) 49-74 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII GATEA, Delia Considerații statistice asupra utilizării unor simboluri și teme monetare în Imperiul Roman târziu / Statistic Remarks on the Use of Some Symbols and Representation on the Coinage of the Late Roman Empire (294-364) Numismatică (Numismatics) 75-84 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DOBRE, Manuela Observații asupra circulației monetare de la Durostorum în timpul lui Anastasius I / Observations sur la circulation monétaire de Durostorum, pendant le règne d’Anastase I Numismatică (Numismatics) 85-90 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GEORGESCU, Ioan, IACOB, Mihaela, POPESCU, Adrian Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea. Numismatică (Numismatics) 91-95 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l'académicien Pericle Papahagi conservées au Cabinet des médailles du Musée National d'Histoire de Roumanie Numismatică (Numismatics) 97-127 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII VELTER, Ana-Maria Die Kupferstück von Bela III - Kriegsprägung oder ein Ausrihtungsversuch auf Byzantinisches Wahrungssystem? / Moneda de bronz a lui Bella al III-lea – emisiune de război sau încercare de aliniere la sistemul monetar bizantin Numismatică (Numismatics) 129-136 germană
1996 Cercetări Numismatice, VII VELTER, Ana-Maria Considerații de ordin economic și politic privind începutul pătrunderii monedelor vest-europene în Transilvania / Economic and Politic Remarks on the Beginning of the Currency of the Western European Coins in Transylvania Numismatică (Numismatics) 137-140 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century Numismatică (Numismatics) 141-148 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STÎNGĂ, Ioan Circulația monetară la Cetatea Severinului (secolele XIII-XVI) / The monetary circulation at Severin fortress during de 13th-16th centuries. Numismatică (Numismatics) 149-154 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BIELTZ, Lucia MOLDER-LANT - O legendă inedită pe monedele emise de Ștefan I - 1394-1399 / MOLDER-LANT – A New Legend on the Coins Issued by Stephen I Prince of Moldavia (1389-1399) Numismatică (Numismatics) 155-157 română
1996 Cercetări Numismatice, VII RADU, Horia-Camil O monedă moldovenească la Enisala, jud. Tulcea / A Moldovian Coin from Enisala, Tulcea County Numismatică (Numismatics) 159-159 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Monede medievale și moderne descoperite în localitatea Pleșești, județul Suceava / Medieval Coins Discovered at Pleșești – Suceava County Numismatică (Numismatics) 161-167 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomița în campaniile arheologice din anii 1993 și 1994 / Coins Discovered at Piua Petrii during the Archaeological Excavations from 1993 and 1994 Numismatică (Numismatics) 169-172 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county). Numismatică (Numismatics) 173-190 română
1996 Cercetări Numismatice, VII RĂDULESCU, Venera Tezaurul de monede medievale descoperit în localitatea Gelu, jud. Timiș (sec. XV-XVI) / The medieval coin hoard found at Gelu, Timiș county (15th-16th c.). Numismatică (Numismatics) 191-198 română
1996 Cercetări Numismatice, VII MAXIM, Mihai Un tezaur otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea / An Ottoman Hoard from the 17th Century Discovered at Nalbant – Tulcea County Numismatică (Numismatics) 199-208 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DROB, Valentin Două tezaure monetare otomane de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperite în județul Dâmbovița / Deux trésors monétaires ottomans de la fin du XVIIIe siècle découverts dans le département de Dâmbovița Numismatică (Numismatics) 209-211 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OZARCHIEVICI, Horia, URSACHI, Ștefan Noile monede și medalii ale Băncii Naționale a României / New Coins and Medals Issued by National Bank of Romania Numismatică (Numismatics) 213-216 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Contribuții la cunoașterea unor medalii de secol XVIII-XIX / New Contributions to the Knowledge of Some 18th – 19th Centuries Medals Medalistică (Medalistics) 217-222 română
1996 Cercetări Numismatice, VII VACHON, Draga-Paula Medalii dedicate lui Grigore G. Tocilescu păstrate în colecția Muzeului Național / Medals Dedicated to Grigore G. Tocilescu, kept in the Collection of the National History Museum Medalistică (Medalistics) 223-224 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BOICESCU, Simona O medalie premiu acordată lui Ștefan Luchian / A Prize-Medal received by Ștefan Luchian Medalistică (Medalistics) 225-226 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa, UNGUREANU, Dragoș Despre medaliile și plachetele dedicate lui Anghel Saligny și lucrărilor sale / Medals and Plaques Dedicated to Anghel Saligny and His Works Medalistică (Medalistics) 227-230 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa O interesantă eroare medalistică / An Interesting Medalistic Error Medalistică (Medalistics) 231-231 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PĂUNESCU, Anca Inele sigilare descoperite la Piua Petri (Orașul de Floci) județul Ialomița / Signet Rings Discovered at Piua Petrii (Orașul de Floci), Ialomița County Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 233-235 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANTON-MANEA, Cristina Un inel sigilar descoperit la Lerești, jud. Argeș. Probleme de datare / A Signet-Ring Discovered at Lerești, Argeș County. Remarks on the Dating Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 237-239 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Sigiliul lui Prokopius, patriarh de Constantinopol / Le sceau de Prokopios, Patriarche de Constantinople Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 241-243 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OPASCHI, Cătălina Steme domnești și "Stihuri la Gherbul Țării" pe vechi tipărituri din Țara Românească și Moldova / Lines for the Coat of Arms of the Country on Old Wallachian and Moldavian Printings Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 245-251 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OPASCHI, Cătălina Un falsificator francez de monede în Țara Românească la 1844 / Un faux monnayeur français en Valachie en 1844 Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 253-260 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANDRIEȘ-TABAC, Silviu Heraldica teritorială moldovenească în Imperiul Rus / The Territorial Moldavian Heraldry in the Russian Empire Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 261-275 română
1996 Cercetări Numismatice, VII IONIȚĂ, Maria In memoriam Ștefan Capșa (1881-1951) / In Memoriam Ștefan Capșa (1879 – 1951) In memoriam 277-279 română
1996 Cercetări Numismatice, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Ivo Lukanc, Dicletianus der römische Kaiser aus Dalmatien, Fondation Numismatica Antica, Cultura, Wetteren, 1991, 343 p. Recenzii (Reviews) 281-281 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DOBRE, Manuela Monnaies byzantines du Musée Puig, Musée Numismatique Huseph Puig, Ville de Perpignan, 1991, 64 p., 9 figuri în text, 16 planșe Recenzii (Reviews) 282-283 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DOBRE, Manuela Cécile Morrisson, Monnaie et finances à Byzance: analyses, techniques, Variorum Collected Studies Series, Londra, 1994, XII + 337 p., 32 figuri, 13 planșe. Recenzii (Reviews) 284-286 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANDRIEȘ-TABAC, Silviu Al VI-lea simpozion de studii genealogice. Iași, 10-13 mai 1995 / The 6th Syposium of Genealogic Studies - Jassy, Mai 1-13 1995 Manifestări ştiinţifice (Scientific Events) 287-287 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BOGDAN, Radu Al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice. Iași, 9-12 mai 1996 / The 7th Symposium of Genealogic Studies – Jassy, May 9-12 1996 Manifestări ştiinţifice (Scientific Events) 288-289 română
1996 Cercetări Numismatice, VII Cuprins Cuprins (Content) 290-293 română, engleză, franceză, germană
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea, DRAGOTĂ, Gheorghe, FRĂTEAN, Ioan Sondajul de salvare la Beclean, jud. Brașov (1987) 5-16 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zsolt Așezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia, jud. Covasna 17-25 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (Hallstatt) (1995) 27-40 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (epoca dacică) (1995) 41-64 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zoltan O descoperire dacică în Pasul Oituz 65-69 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
1996 Cumidava, XX MITRAN, Gheorghe Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Date istorice privind prima farmacie orășănească, Studiu asupra picturii murale și evoluției arhitecturale 87-104 Română
1996 Cumidava, XX LAMBESCU, Gabriel Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Aspecte privind evoluția arhitecturală a ansamblului de arhitectură medievală, Piața Sfatului nr. 15-16 105-131 Română
1996 Cumidava, XX NEGULICI, Dorina Știri documentare privind păstoritul transhumant la sud și est de Carpați 133-139 Română
1996 Cumidava, XX SALVAN, Florin Numărul și componența națională a populației din Țara Bârsei în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 141-167 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta, NEGULICI, Dorina O diploma de înnobilare în colecția Muzeului județean de Istorie Brașov 169-192 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Contribuția lui Gheorge Bariț la întemeierea și dezvoltarea ”Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” - reflectată în paginile presei brașovene 193-199 Română
1996 Cumidava, XX BUTA, Sanda Maria Un document inedit din arhiva Mureșenilor 201-219 Română
1996 Cumidava, XX SPÂNU, Margareta Susana Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
1996 Cumidava, XX VLAD, Ioan Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului Județean de Istorie Brașov 249-259 Română
1996 Cumidava, XX DRĂGHICI, Ligia Evanghelia cu învățătură 261-275 Română
1996 Cumidava, XX DRĂGHICI, Ligia Diploma de înnobilare - 1626 - Alba Iulia 277-282 Română
1996 Cumidava, XX CERNEA, Elena Lucrări de eradicare a atacului de ciuperci xilofage la biserica evanghelică C.A. din satul Dacia, comuna Jibert, județul Brașov 283-320 Română
1996 Cumidava, XX BUNACIU, Lucia "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Negru Vodă- Întemeietor de țară 329-331 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Julius Teutsch- Colecționar de hartă veche 333-335 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Marele centru cerarnic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credințe) 337-338 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Vasile Ursachi, Zargidava, Cetatea dacică de la Brad RECENZII 339-340 Română
1996 Cumidava, XX ANGVSTIA, I (1996), Editura Carpatica, Sfântu-Gheorghe - Cluj-Napoca, 1996 RECENZII 341-342 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Valeriu Sârbu, Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor, Editura Porto-Franco, Galați, 1993 RECENZII 343-344 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Tibor Szathmary, Cartographica Hungarica, V, Tatabanya, 1992. RECENZII 345-346 Română
1996 Drobeta, VII BORONEANȚ, Vasile La 30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Cladovei .3- română
1996 Drobeta, VII SCHUSTER, Cristian Considerații privind așezările culturii Glina 12- română
1996 Drobeta, VII NICA, Marin Date noi cu privire la geneza și evoluția culturii Verbicioara 18- română
1996 Drobeta, VII CRĂCIUNESCU, Gabriel Cultura Verbicioara în județul Mehedinți 35- română
1996 Drobeta, VII CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice de la Vierșani-Jupînești, jud. Gorj 49- română
1996 Drobeta, VII CRĂCIUNESCU, Gabriel O sabie de bronz de la Ostrovul Mare 55- română
1996 Drobeta, VII POPILIAN, Gheorghe Unitatea culturală din privinciile romane Dacia și Moesia 59- română
1996 Drobeta, VII STÎNGĂ, Ion Circulația navală pe Dunăre. Amenajări și facilități portuare în preajma Drobetei 75- română
1996 Drobeta, VII STUPARU, Constantin Descoperiri arheologice pe Valea Cosuștei (studiu preliminar) 83- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Arme albe medievale pentru lupta de la distanță existente în colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 90- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Despre bunurile imobiliare ale Buzeștilor la Vlădaia și vestigiile lor după 300 de ani 96- română
1996 Drobeta, VII BALACI, Cornelia Danii ale lui Constantin Brîncoveanu către mănpstirea Motrului 99- română
1996 Drobeta, VII JUAN-PREDOI, Constantin Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
1996 Drobeta, VII GHERGHE, Otilia Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
1996 Drobeta, VII BAICU, Stelian Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
1996 Drobeta, VII DEACONU, Luchian Ecoul național al Unirii Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918) 120- română
1996 Drobeta, VII RĂȚOI, Tudor Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Omagiu lui Alexandru Bărcăcilă: dedicații pe volume din biblioteca lui Al. Bărcăcilă existente în biblioteca Muzeului Porților de Fier 149- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
1996 Drobeta, VII PÎRVULESCU, Valeria Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
1996 Drobeta, VII BĂLĂCEANU, Maria Schițe pentru un iconostas de la începutul sec. al XVIII-lea (I) 166- română
1996 Drobeta, VII BĂLĂCEANU, Maria Un portret de Mișu Popp? 170- română
1996 Drobeta, VII BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Date privind procedee și instalații de conservarea fructelor 173- română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
1996 Drobeta, VII FIFOR, Mihai Elemente mitico-rituale în cadrul ceremonialului de naștere 186- română
1996 Drobeta, VII ENACHE, Ștefan Semnificații mitologice și religioase în balada "antofiță al lui Vioară" culeasă de Costică Ciobanu-Pleniță 195- română
1996 Drobeta, VII ȘIȘU, Vasile Soarele și luna - mituri și simboluri astrale în cultura populară din județul Mehedinți 202- română
1996 Drobeta, VII GHERBAN, Elisabeta Motive antropomorfe și zoomorfe în arta populară mehedințeană 211- română
1996 Drobeta, VII BOSOANCĂ, Ecaterina Contribuții la studiul portului românilor din nord-estul Serbiei 216- română
1996 Drobeta, VII BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Aspecte etnografice în opera lui Constantin D. Ionescu 224- română
1996 Drobeta, VII MEILESCU, Cornel Date privind stratigrafia depozitelor pliocene din zona Pietrele Roșii - Husnicioara 230- română
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1996 Drobeta, VII BOTU, Eugenia Specii de Cynipidae semnalate în pădurile din județul Mehedinți 241- română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Vizita în muzeu - lecție de istorie și patriotism cu elevii de vîrstă școlară mică 249- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Considerații privind receptarea de către publicul vizitator a unor piese nou introduse în expoziția de vază a secției de istorie 253- română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie HUSAR, Adrian, MAN, Nicoleta The roman rural settlement of Cristești 21-34 engleză
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1993-1994 35-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu, PETICĂ, Mihai Rarități numismatice în colecțiile Muzeului Județean Mureș 41-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen Un monument transilvănean mai puțin cunoscut: Biserica Evanghelică din Reghin 47-58 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie POP, Vasile Localități dispărute "Neagra" și "Groapa Negrii" 59-65 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie DANEȘ, Mariana Două caiete inedite din secolul al XVIII-lea ale vreslei croitirilor din Sibiu 67-73 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ANDRAȘ, Carmen Coridoare culturale create de cărțile engleze intrate în bibliotecile liministe din Transilvania (sec. XVIII- prima jumătate a secolului XIX) 75-88 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TURC, Corina Domnia și personalitatealui Constantin Brîncoveanu oglindite în istoriografia italiană. Cîteva repere 89-104 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRIGORESCU, Flora Catalogul obiectelor de farmacie din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoata 105-125 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie CÎMPEANU, Alexandru Conscrierea bunurilor nobiliare ale curiei din satul Chinari 127-145 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Viorel Frămîntări și proteste ale românilor de pe Tîrnave în contextul adunărilor naționale de la Blaj 147-150 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Ana Inventare de bunuri ale bisericilor românești ortodoxe din Transilvania protopopiatul Sughișoara, 1854-1855 151-196 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RANCA, Ioan O strategie a deznaționalizării românilor: schimbarea structurii etnice predominant românești a Transilvaniei prin colonizări 197-210 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BUTA ANA-MARIA, Alexandra, PLOEȘTEANU, Grigore Publicistul Traian H. Pop (1864-1908) redactor al Gazetei Transilvaniei 211-281 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Activitatea despărțămîntului Reghin al Astrei oglindită în documentele aflate în arhivele sibiene 283-295 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MELINTE, Șerban Nicolae Sulică - un cărturar erudit - Schiță de portreu - 293-418 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie COZMA, Aurelia Despărțămîntului Săliște al Astrei în perioada 1894-1918 297-302 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Traian Contribuția preoțimii mureșene la realizarea marii uniri de la 1 Decembrie 1918 303-316 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GALEA, Aurel Activitatea consiliului dirigent privind apliocarea rezoluției Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din Decembrie 1918 317-338 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie FEȘTEU, Maria Consilieratele agricole din județele Tîrnava Mare și Tîrnava Mică 339-349 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Realități demografice în județele Mureș și Tîrnava Mare 351-378 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie FOLA, Nicolae-Victor Cîteva aspecte privind activitatea social-politică desfășurată de Dr. Romul Boilă între cele două războaie mondiale 380-392 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Documente inedite de arhivă în legătură cu primariatul Dr. Emil A. Dandea (1922-1926: 1934-1938) 419-433 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu Monumente - simbol al cinstirii - distruse prin intoleranță 435-441 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie COSTEA, Simion Ideea europeană în manualele de istorie din România interbelică 443-468 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Elita românească în satul transilvan 1967-1918 - Dobrescu Vasile 471-472 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Minoritățile etnice din Transilvania între 1918-1940. Drepturi și privilegii - Pană Virgil 473-474 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Din istoricul muzeului etnografic din Tîrgu-Mureș .7-18 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă POP, Valer Raporturi interumane la comunitățile rurale contemporane - II - 19-27 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Cămășile femeiești din colecțiile etnografice mureșene 29-50 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DAVID, Doina Repere stilistice și ornamentale în țesăturile tradiționale (Exemplificare pe colecția muzeului) 51-55 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă RUSU, Livia Obiceiuri de nuntă în Cîmpia Transilvaniei 57-111 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă POP, Laura Obiceiuri de înmormîntare din Valea Beicii (județul Mureș) 113-125 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă MIHU, Elena "Pe Mureș și pe Tîrnavă" manuscrise folclorice de la începutul secolului al IXI-lea 127-187 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă ȚOP, Laura Numărul de aur (între tehnică și magie) 189-231 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Eugen Valoarea informativ-documentară a hărților cartografice pentru interpretarea interdisciplinară a etnotoponimelor și microetnotoponimelor românești 233-287 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă ALBU, Ioan Stilistica ornamentală a pietrelor funerare sibiene (secolele XV-XVIII) 289-325 română
1996 Monografii Arheologice, III ALEXANDRESCU, Emilian, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul, NICULESCU, Alexandru, PANDREA, Stănică, SAFTA, Elvira, SÎRBU, Valeriu Așezări din zona Căsciorele - Greca - Prundi - mileniile I î.Hr. - I d. Hr. 365 română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie NIȚU, Georgeta Considerații cu privire la un instrument viticol tradițional .5- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie IORDACHE, Gheorghe Cîteva date despre vechimea și evoluția "morii de mînă" ("rîșniței") pe teritoriul României 13- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie DECA, Eugen Instalații tehnice din bazinul inferior al Rîmnicului în secolul al XIX-lea 20- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie NIȚU, Nicolae Vegetalele în hrana țăranului român 24- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor Salcia Doljului, un vechi centru de crucerit din Oltenia 33- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FULGA, Ileana Portul popular traditional mehedințean 49- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Considerații asupra ornamentării ouălor încondeiate din Oltenia 53- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie ENACHE, Ștefan Elemente fundamentale ale spiritualității geto-dacilor 67- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae Schiță de studiu comparat al znei comunități rurale de pe Vatra mijlocie a Gilortului-Vladimir - din perspectiva materialelor culese în 1900 și azi 91- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor Recuzita obiceiurilor de înmormîntare din satele Rudina și Vidimirești, comuna Bala, județul Mehedinți. Polifuncționalitatea și sensurile ei 95- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae Ritualul finerar - pîrghie de reglare a identității comunitare - analiză asupra unor comunități nord-oltenești 111- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie ENACHE, Ștefan Relații dintre obiceiurile de înmormîntare și cele din ciclul familial și calendaristic 114- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FIFOR, Mihai Forme de ritualizare și ceremonialul funerar, bradul 126- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie OBROCEA, Gheorghe Pomeni și alimente rituale în satul Salcia 131- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie BĂLOSU, Cornel Vise premonitorii. Topografia raiului și iadului 135- română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea .9-26 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Un nou topor de bronz cu tub de înmănușare traversal din Nordul Dobrogei 27-30 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel Cîteva date referitoare la relația Babadag III - Basarabi 31-38 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Căteva piese corinthiene din colecția Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea 39-46 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica Aegyssus. Documentare aeheologică performantă 47-102 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Contribuții la topografia antică a Dobrogei 103-112 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum 113-136 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MADGEARU, Alexandru O revoltă împotriva lui Constantin cel Mare în privincia Scythia 137-142 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Halmyris 143-168 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana Considerații asupra ceramicii smălțuite cu decor zoomorf de la Dunărea de Jos 187-194 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea 225-242 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Aspecte ale circulației monetare de la Gurile Dunării în secolul al IV-lea p.Chr. 243-284 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede bizantine din colecția Georgescu (secolele X-XIII) 285-294 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (VI) 295-320 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Din nou despre monedele bizantine turnate din secolul al XI-lea, descoperite în Dobrogea 321-376 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al matrerialului provenit din stașțiunea gumelnițeană de la Carcaliu 377-392 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului din două ville romane din Nordul Dobrogei prin comparație cu situri autohtone contemporane lor 393-407 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MICU, Cristian, MICU, Smaranda Despre un tip de statuetă antropomorfă gumelnițeană .7-12 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARDAC, Anghel, IRIMIA, Mihai Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina ( jud. Constanța) 13-22 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BÎRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Adrian Reprezentări figurative în așezarea de epocă elenistică de la Albești 23-72 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai Un alt mormînt elenestic descoperit la Tomis 73-82 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX RĂDULESCU, Adrian Zidul de apărare al Tomisului de epoca tîrzie, în reconstituirea sa actuală 83-93 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX COVACEF, Zaharia Accesorii vestimentare,de toaletă și podoabe descoperite în sectorul estic al cetății Capidava 95-120 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX FLAUT, Daniel, PANAIT, Panait, RĂDULESCU, Adrian, ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX NICOLAE, Constantin Descoperiri de epocă romană și bizantină la Carsium 135-160 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX ZUGRAVU, Nelu Cu privire la jurisdicția asupra creștinilor nord-dunăreni în secolele II-VIII 163-181 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARNEA, Ion Despre două inscripții paleocreștine de la Callatis (Mangalia) 183-186 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX GEORGESCU, V., IONESCU, M. Mărturii creștine la Callatis 187-200 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Semnificația ultimelor schimbări în urbanismul de la Tropaeum Traiani 201-214 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX TEODOR, Dan Creștinism și păgînism la est de Carpați în a doua jumătate a mileniului I d. Hr 215-226 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MITREA, Ioan Comunități creștine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei 227-232 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul Elements chretiens de l'epoque byzantine au Bas Danube 233-244 franceză
1996 Pontica, XXVII-XXIX MUNTEANU, Mircea Asupra condițiilor geografice din preistoria sud-estul României 247-251 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BĂDICĂ, T., BELC, Marius, BEȘLIU, C., COJOCARU, V., OPREA, C., POPESCU, I. Studiul unor obiecte de sticlă romană prin metode nucleare 253-254 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BĂDICĂ, T., BELC, Marius, BEȘLIU, C., COJOCARU, V., OPREA, C., POPESCU, I. Analiza compoziției unor obiecte ceramice antice prin activare neutronică 255-257 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX TALMAȚCHI, Gabriel Din nou despre circulația monetară antică în zona Floriile - Adîncata (jud. Constanța) 261-266 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CHIRIAC, Costel, PAPASIMA, Tudor Monede romane de la Dumbrăveni (jud. Constanța) 267-269 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX PAPASIMA, Tudor, VERTAN, Antoaneta Monede romane și biozantine inedite din colecția muzeului constănțean 271-278 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX PAPASIMA, Tudor Monede bizantine inedite din colecția Muzeului Jedețean Călărași 279-285 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Aspecte privind circulația monetară la Mangalia în secolelele X-XI (969-1081) 287-300 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava 301-307 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (X) 309-321 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel Cîteva ponduri medievale descoprite în Dobrogea 323-328 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai Savanți care au lucrat în Dobrogea. Profesorul Dionisie M. Pippidi (1905-1993) 331-334 română
1996 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, II GUDEA, Nicolae Porolissum Vama romană - Monografie arheologică română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HANGU, Ana Documente mureșene privind revoluția de la 1848-1849 .9-23 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 TĂTAR, Octavian George Barițiu - Un pedagog de seamă al generației de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa 25-29 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 RĂDULESCU, Toma Mărturii de botez din colecții craiovene 31-43 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BIȚU, Voichița Izbînzi ale ortodoxiei: Andrei, Baron de Șaguna 45-63 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MORAR, Marcel Contribuție la cunoașterea celor care nu trebuie uitați: Simion Balint (1810-1880) 65-80 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Liviu Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiție, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania 81-86 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 87-103 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia, CRIȘAN, Vasile Presa pedagogică sibiană. Amicul Școalei (1860-1865). Studiul istoric și indice bibliografic analitic 105-121 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Situația social-economică a Comitatului Hunedoara în perioada 1849-1867 123-137 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 PANȚURU, Cosmin, ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș despre caracterul dîrz al moților din Munții Apuseni 139-143 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CĂPUȘAN, Andrei România, Marea Britanie și marile puteri la Congresului de la Berlin (1 iunie - 1 iulie 1878) 145-154 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 FIRCZAK, Gheorghe Societatea de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880-1881) 155-182 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ARDELEAN, Radu, VESA, Pavel Legăturile lui Aron Densușianu cu Emilian Micu 183-193 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DEMȘEA, Dan Corespondența lui Nicolae Densușianu cu intelectualii bănățeni și crișeni (1882-1897) 195-200 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate romanilor din anul 1896 201-216 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 IVĂNUȘ, Dan Reuniunea culturală națională a mesriașilor români din Sibiu 217-224 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 JOSAN, Nicolae Noi informații cu privire la societățile culturale românești cu sediul la Budapesta la finele secolului al XIX-lea 225-233 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ITTU, Gudrun-Liane Spiritualitate și avangardă artistică la ănceputul secolului XX 235-241 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARON, Mircea Dilema pasivism-activism în mișcarea națională din Transilvania la începutul secolului al XX-lea reflectată în presa românească 243-266 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim, ȘERBĂNESCU, Olga O aniversare cu adînci semnificații: Centenarul nașterii mitropolitului Andrei Șaguna (1809-1909) 267-292 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Primele reprezentații ale "Teatrului cu fotografii mișcătoare" la Deva 293-298 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Vasile Tratativele romano-maghiare din anii 1913-1914 văzute de Aurel C. Popovici, într-un document inedit 299-317 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BURLACU, Ioana Iuliu Maniu și tratativele de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în lumina unor documente memorialistice 319-324 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRISTUREANU, Alexandru Sistemul prenumelor din Valea Jiului în secolele al XIX-lea și al XX-lea 325-337 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 GANGOLEA, Cornelia Ritualuri de înmormîntare și reîntoarcerea la viață 339-343 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 GIURAN, Valeriu Momente din activitățile regimentului 5 Vînători în perioada 1914-1918 345-376 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BABOȘ, Alexandru Armata ardeleană, parte componentă a armatei române, în apărarea Marii Uniri 377-386 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia Un corespondent de presă român la conferința de pace de la Paris 387-410 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 STAN, Constantin Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România (1920-1927) 411-430 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Recunoașterea Marii Uniri de către Vatican 431-435 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Contribuția profesorului Ioan Radu la răspîndirea cunoștințelor științifice în lumea satului 437-441 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CIUBĂNCAN, Vasile, GANEA, Maria Evoluții demografice hunedorene în perioada 1930-1941 443-466 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARON, Mircea Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în Deceniul patru al secolului XX 467-473 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 OPRIȘIU, Valeria Ion Ignaton - promotor al vieții muzicale hunedorene 475-506 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DOBRINESCU VALERIU, Florin Relațiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940) 507-513 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Receptarea politicii externe românești în cercurile Vaticanului (1933-1940) 515-520 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARNA, Dumitru Învățămîntul primar, gimnazial, liceal și profesional ăn județul Hunedoara 1918-1940 (I) 521-568 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei Pregătirea și efectuarea operațiunii militare pentru includerea Basarabiei și Nordului Bucovinei în U.R.S.S. (iunie-iulie 1940) 569-583 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 GIURAN, Valeriu Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 11 - 20 septembrie 1944 585-628 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DĂRĂBAN, Dorin Acțiunea și cauzele deportării etnicilor germani din România 629-639 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LĂCĂTUȘU, Ioan Biserica strămoșească în viața comunităților românești din sud-estul Transilvaniei 641-652 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MESEA, Iulia Spiritul și religia formei - Constantin Brîncuși 653-661 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Istoriografie și informatică 663-672 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica, DEJU, Georgeta, MOLODEȚIU, Dorina Prelucrarea informațiilor din cărțile și periodice aflate în biblioteca muzeului devean pentru întroducere în baza de date și regăsirea acestora 673-682 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica, DEJU, Georgeta Bibliografia Revistei Sargetia, (Seria Historiae) 683-745 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BURNAZ, Silvia, RASA, Cristina Bibliografia Revistei Sargetia, (Seria Scientia Naturale) Vol. I-XVII 747-760 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țării de la începutul lor pînă la vremile noastre 761-762 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Din vechile cărți de înțelepciune la români, cugetările lui oxenstiern secolul XVIII - Mitu A. 762-963 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 RIȘCUȚA, Cătălin Carol al II-lea. Între datorie și pasiune. Insemnări zilnice. Vol I. 1904-1939 764-765 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica Revoluțis română din Transilvania, 1948-1849. -Neanțu Gelu 765-766 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Radiografia dreptei românești - Butatu Gh., Ciucanu C., Sandache C. 768-768 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Romania și Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania - Dobrinescu V. 769-771 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MORAR, Marcel Transilvania prigonită de Unguri - Ciolan I. 771-773 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1995-1996 775-792 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Victor I. Șuiaga (1899-1996) 793-976 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 IONAȘ, Vasile Ioan Frățilă (1932-1996) 797-978 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RUSU-PESCARU, Adriana Pro Memoria .11-16 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ANDRUȘ, Rodica Din "Cartea de Aur". La 115 ani de la înfințarea muzeului devean 17-26 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 SZEKELY, Zoltan In memoriam Directorului Doctor Dodent Octavian Floca 27-31 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 DRĂGOESCU, Ion Octavian Floca (1904-1983) - Corespondență inedită 33-38 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RUSU-PESCARU, Adriana Liviu Mărghitan la a 60-a aniversare 39-43 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LUCA SABIN, Adrian Die Vinca-Siedlung aus Rumess. Die aphase der Vinca-Kultur in Siebenburgen 45-62 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 FLORESCU, Radu Strecurători ceramice preistorice 63-68 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 SZEKELY, Zoltan Plastica și arta decorativă a neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei 69-77 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 STRANINI, Elisabetta Aspects of the Koros Culture lithic industry: The assemblage from Endrod 119 (Hungary): A preliminary report 79-89 engleză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 COMȘA, Eugen Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaș et Vinca (ressemblances et differences) 91-104 franceză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BIAGI, Paolo Cultural, environmental and economic changes in Northern Italy between the seventh and the sixth millennium BP 105-125 engleză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 SIMION, Katalin Betrachungen uber die chronologie der wende des Fruh-und Mittelneolithikums im Karpatenbecken 127-141 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 HORVATH, Laszlo Die stellung der Sopot-Kultur im Ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen beziehungen mit der grossen Ungarischen Tiefebene 143-168 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 EL SUSI, Georgeta A survey on animal husbandry of Tudaș community from Orăștie "Dealul Pemilor" (X2)(Hunedoara County) 169-177 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Manifestări spirituale și motivații ale raporturilor dintre adepții diferitelor culte religioase decelate în necropola Sîntana De Mureș de la Gherăseni 179-187 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 GIURGIU ARDEU, Adriana Contribuții privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spațiul intracarpatic 189-226 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LUCA SABIN, Adrian, PĂREAN, Ioan Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu) 227-231 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 PĂDUREAN, Dominuț Noi contribuții la hidronimia Daciei antice: Identificarea geografică și descifrarea etimologică a hidronimului "auras" (Herodot, Istorii, IV, 49) 233-341 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂLOS, Angelica Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică 243-247 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂLOS, Angelica Aspecte ale vieții cotidiene la daco-geți 249-252 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică, în perioada Burebista-Decebal 253-256 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POP, Horea Der Nordwestern Dakiens vor den dako-eomischen Kriegen 257-263 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RIȘCUȚIA, Cătălin Repertoriul arheologic al Depresiunii Brad 265-318 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MĂRGHIDAN, Liviu Rolul economic al așezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia 319-324 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 PESCARU, Eugen, RUSU-PESCARU, Adriana Faze și etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, județul Hunedoara) 325-339 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NEMEȘ, Emil Descoperiri de epocă romană în Țara Hațegului 341-351 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂEȘTEAN, Gică Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în colonia dacică Sarmizegetusa 353-367 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BENEA, Doina Inteferențe spirituale în așezările daco-romane din Sud-Vestul Daciei în secolele III-IV 369-383 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 STOENESCU, Daniil Mărturii despre cultura antică în literatură apologetică patristică de limbă latină 385-389 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, PESCARU, Eugen Cahle descoperite la Germisara (Geoghiu-Băi, județul Hunedoara) 391-417 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei 419-430 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BICHICEAN, Gheorghe Reprezentarea stărilor privilegiate în congregațiile generale din Voievodatul Transilvaniei 431-485 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ȚIPLIC IOAN, Marian Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu și funcția lor militară 487-498 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POPESCU, Elena Cîteva considerații privind colecția de icoane pe lemn a Muzeului Brukenthal 499-503 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CERGHEDEAN, Mihai Cîteva considerații pe marginea unei liste de împrocesuați din vremea lui Horea 505-524 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LASCU, Viorica Divina Comedie: O fericită sintetă Religie - Cultură 525-530 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 JUMARĂ, Dan Tradiția bizantină în instituțiile de cult româneștio )manuscrise inedite) 531-538 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ȘERBĂNESCU, Olga Cărți de prevestire - Trepetnicul 539-544 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MUREȘAN, Valentin Protestantismul și Contrareforma - Ecouri și influențe în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII 545-550 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 DELEANU, Natalia Desacralizarea lumii în pictura franceză a secolului al XVIII-lea 551-556 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BASARAB, Maria Însemnări vechi despre învățămîntul hunedorean 557-565 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 TAKACS, Matilda Medalii transilvănene emise în timpul Mariei Tereza în patrimoniul Muzeului de Istorie Aiud 567-576 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 GLUCK, Eugen Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784 577-580 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 IONESCU, Doina Considerații privind icoanele pe lemn semnate de Stan Uigravul, aflate în patrimoniul cultural hunedorean 581-586 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NĂGLER, Doina Petru Maior și problema învățămîntului în Transilvania 587-591 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 FIRCZAK, Gheorghe Din viața și activitatea lui Gyarmathi Samuel - Iluminist transilvănean 593-609 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RIȘCUȚA, Cătălin Relațiile dintre ortodocși și greco-catolici în județul Alba în lumina însemnărilor de pe cărțile vechi românești (secolele XVIII-XIX) 611-621 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 IONESCU, Adrian-Silvian Portretistica în pictura țărănească pe sticlă 623-636 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LANEVSCHI, Gheorghe Mănăstirea franciscană Maria Radna - monument baroc - păstrător de valori culturale 637-643 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ENĂCHESCU, Doru Conservarea unei monoxile din sec. al XIII-lea 645-650 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POPESCU, Elena Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea 651-657 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BECEANU, Mihaela, GHEARĂ, Daniela Aspecte privind meteșugul olăritului în centrele de olari - Bar-Livacia de pe teritoriul județului Hunedoara. Metode de restaurare 659-665 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MOGA LAZĂR, Gabriela, PAVEL, Emilia Muzeul etmografic al Moldovei Iași, sursă de informare și documentare pentru creațiile actuale - colaborare între etnograf și creator 667-675 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LAZĂR, Ioachim Emil Nemeș (1943-1997) 677-679 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII POP, Speranța Considerații privind un posibil atelier neo-eneolitic de prelucrat piese mici de obsidian de la Tășad (jud. Bihor) .9-14 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII IERCOȘAN, Neța, LAZIN, Gheorghe Topoare eneolitice descoperite în județul Satu Mare 15-25 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Cîteva considerații privind descoperirile funerare din epoca bronzului din nord-vestul României 27-55 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII LAZIN, Gheorghe Un topor de luptă cu disc și spin descoperit la Noroieni (comuna Lazuri, județul Satu Mare) 57-60 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din epoca Latene de la Ciumești (com. Sanislău, jud. Satu Mare) 61-69 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII STANCIU, Ioan Vestigii medievale timpurii din județul Satu Mare 71-91 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DIACONESCU, Marius Colonizarea rutenilor în Maramureș în sec. XV-XVI 93-98 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BALOGH, Bela Regulamentele sătești din Dabolț 99-110 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Noi contribuții privind răscoala populară din 1784 în presa din Germania 111-118 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Contrubuții cu privire la biografia lui Samuil Micu-Clain și Petru Maior 119-140 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DULGĂU, Bujor Fragmente dintr-o cronică sătmăreană. Criza orientală (1875-1878) 141-144 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CIUBOTĂ, Viorel Cooperația și sistemul bancar românesc în județul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 145-162 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII PORUMBĂCEAN, Claudiu Figuri ilustre satmărene (I) Mihai Popovici (1879-1953) 163-167 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ERDELI LIVIU, Gheorghe Industria morăritului între 1867-1918 în municipiul Satu Mare 169-212 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII PORUMBĂCEAN, Claudiu Figuri ilustre satmărene (II) Dr. Titu Demian (1896-1958) 213-218 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la inrtegrarea evreilor din Transilvania în viața politică și religioasă a României (1918-1922) 219-228 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CUCUIET, Lucian Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DĂRĂBAN, Dorin Contextul istoric și începutul prigoanei împotriva șvabilor 233-243 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BODEA, Crina Eliberarea preoților greco-catolici din închisorile comuniste 245-247 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DĂRĂBAN, Dorin Repere metodologice. Istoria imediară - istoria orală între teoria și metoda istorică 249-255 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CZIRA, Vasile, KISS, Imola O valoroasă armă de vînătoare confecționată șa Satu Mare în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CZIRA, Vasile, KISS, Imola Apusul unei meserii. Ultimul armurier al Sătmarului 265-268 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BURA, Laszlo A jezsuitak Szarmaron (Szarmarban) 269-282 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BURA, Laszlo A szatmarnemeti Romai Katolikus Puspoki Liceum (1804-1852) 283-304 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DUMITRAȘCU, Sever Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) 303-323 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII KONYA, Laszlo A szatmari Evabgelikus-reformatus Felsobb Leanakola es Tanitono-Kepzointezet jegyzokonyvei 1903-1909 325-335 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ANTONESCU, Nae Bibliografia periodicelor românești satmărene (V) 337-339 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII OLTEAN, Daniela Sărbătorile anului și vîrstele omului 341-345 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DRĂGOESCU, Ion Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII HAIDUC, Gheorghe Bolile umane și medicina populară din zona Oașului 357-373 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DULGĂU, Bujor, KISS, Imola Comori de artă religioasă. Potirul gotic din Apa 375-384 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII KISS, Imola O piesă de excepție din colecția Muzeului județean Satu Mare 385-396 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII MICLĂUȘ, Doina Henri Catargi în sălile Muzeului de Artă Satu Mare 397-401 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ERDOS, Iudith Comemorarea a 80 de ani de la nașterea graficianului Paul Erdos (1916-1987) 403-406 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII MICLĂUȘ, Doina Organizarea depozitului de artă 407-408 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII FAZEKAS, Lorand Situația actuală a Galliformelor în județul Satu Mare 409-416 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Andrei Biotipuri relictare din județul Satu.Mare. Rariștea cu ariniș băltit de la Mujdeni 417-421 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Iuliu Specii rare de fluturi (Lepidoptera) din județul Satu Mare 423-425 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Iuliu Fluturi de zi (Rhapalocera) din județul Satu Mare după cercetările autorului din 1972 pînă în prezent 427-431 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ROGOJINĂ, Mariana Despre completarea obiectelor arheologice 433-445 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII PUSKAS, Eva Restaurarea unui cărucior miniatură aparținînd culturii Otomani 447-449 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII POPESCU, Lidia Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea 451-455 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Ținuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. - IV e.n. (perioada Latene și romană) - Korogorosko Vjaceslav 457-461 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I ISTRATE, Gavril Studii și Cercetări Etnoculturale - Argument .5-6 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I IATAN, Rodica, SOCOL, Maria Satul năsăudean Șanț în viziunea școlii sociologicer de la București .7-15 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I NISTOR IOAN, Radu Masa cu "săcriu" - piesă de interior țărănesc din zona Năsăudului 16-20 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DIACONESCU, Aurelia Ouăle de Paști 21-34 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DAVID, Doina Ornamentica furcilor de tors 35-40 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I POP, Laura Obiceiuri de înmormîntare din Urisiu de Sus (jud. Mureș) 41-50 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUCUR, Maria Trăsăturile comune ale tîrgurilor periodice 51-57 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I RUSU, Livia Icoane de Nicula în colecția Muzeului Etnografic Reghin 58-67 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FULGA, Ligia Mutații funcționale și schimbări structurale în habitatul tradițional din Drăguș. Modele de transformări 68-75 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I CAMILAR, Mihai Aspecte etnoistorice privind relațiile tradiționale dintre vatra și moșia tradițională a satului bucovinean 76-87 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I CATALANO, Constantin O scrisoare inedită a Elenei Coșbuc 88-91 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion, MARINESCU-NOUR, Arcadiu George Coșbuc "Albina" și Academia Română 92-96 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I GÎRDU, Gheorghe George Coșbuc la Gorj 97-104 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MARINESCU-NOUR, Arcadiu, OPRESCU, Cristina George Coșbuc - două sccenarii radiofonice inedite 105-111 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I URSA, Sever O societate culturală studențească "Liviu Rebreanu" la Maieru 112-118 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I ISTRATE, Gabriel Liviu Rebreanu în "Dicționarul Scriitorilor Români", Proga, 1984 119-122 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MARTIN, Mihai Contribuții la geneza romanului "Pădurea Spînzuraților" și valorificarea lor muzeală 123-131 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I PAVELEA, Traian Emil Rebreanu inedit 132-137 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FLOREA, Decebal Rolul și locul lui Ion Pop Reteganul în folcloristica românească 138-143 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FILIP, Vasile "Cîrja lui Dumnezeu" în cîteva colinde și legende cosmogonice 144-153 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MANIU, Dumitru Note lexicale și etimologii 154-169 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I PRAHASE, Mircea Nume de locuri de pe hotarul comunei Zagra (județul Bistrița-Năsăud) 170-205 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MARȚIAN, Ironim Contribuții privind viața și activitatea profesorului și directorului gimnazial Ioan Ciocan (1850-1915) 206-232 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion Doua referate inedite 233-236 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I COJOCARU, Elena Paralelisme în evoluția vieții folclorice 237-239 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea, PUPEZA, Magda Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I ISTRATE, Gavril Studiul limbii române în concepția unor învățați năsăudeni 245-259 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BERCIU, Bogdan Breviar teatral londonez Scena lumii 43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Acum vorbim despre descreșteri Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BODEA, Aziza, SUSOI, Tamara Cun se face un spectacol Ancheta Teatrul azi 3-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POPA, Sebastian-Vlad Ovidiu Iuliu Moldovan: "Coloana vertebrală a neamului românesc" Dialog 8-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Complexul Arrabal 12-13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Un spectacol "de export": "Julius Caesar" de William Shakespeare, Teatrul Bulandra Cronica 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Act de curaj aparent nesăbuit: "Patul lui Procust" adaptare scenică de Cătălina Buzoianu după romanul lui Camil Petrescu, Teatrul Bulandra și Theatrum Mundi Cronica 15-16 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Trucuri și minuni: "Scamatorul din Brooklyn" de Woody Allen, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula Electrei i s-a schimbat... Identitatea etnică: "Electra maghiară" de Bornemisza Péter, Teatrul Național din Târgu Mureș - secția maghiară Cronica 17-18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Seară de vacanță bucureșteană: "Farse populare ambulante & parade", texte stabilite de Jean Variot, Trupa pe butoaie Cronica 18-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 CRISTEA, Mihai Claudiu Când obsesia nu ucide inspirația: "Cabaret" de Joe Masteroff, Teatrul German de Stat din Timișoara Cronica 19-20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila Un spectacol-locomotivă Puncte de vedere 21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POPA, Sebastian-Vlad Ceva urât Puncte de vedere 22-22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BĂICUȘ, Iulian Câteva ceasuri cu Andrei Șerban Puncte de vedere 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BARDAȘ, Adina Ana Ciontea: "Sunt o ființă vulnerabilă" Dialog 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BERCIU, Bogdan Scrisoare de la Londra Învăţământul teatral 26-27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula O stagiune modestă Învăţământul teatral 28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 PETRE, Cipriana Despre teatru și la Universitate Învăţământul teatral 29-30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Cu UNITER la pușcărie 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BARDAȘ, Adina Ștefan Augustin Doinaș: "O panoramă a ideilor încorporate" Dialoguri secunde 31 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POP, Elisabeta Din realitatea fantastică a teatrului contemporan Ce se mai întîmplă în teatre ? 32-33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 OBERTEN, János În slujba Thaliei - despre Agenția teatrală ARTMEDIA, cu Lucia Nicoară și Doina Popa - Teatrul şi economia de piaţă 33-34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 MĂRGINEANU, Clara Ion Haiduc: "O stare de angoasă..." Dialog 35-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POP, Elisabeta "Rock filarmonia" teatrului din Oradea Coupé 37 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Am auzit și am citit semnalul Coupé 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Caragiale, Brecht, Moliere, într-o vară vieneză Scena lumii 38-40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice O piedică în calea uitării Scena lumii 41-42 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta ITI, la al XXVI-lea congres mondial Scena lumii 44-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Andrisantul cunoscut 48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Schimbăm oamenii, ca-n comunism, sau hainele, ca-n Marivaux ? Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BARDAȘ, Adina Oana Pellea: "Spectatorii vin să privească actori care ard" Dialog 3-5 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 DUMAS, Danielle Teatrul și puterea Idei 5-8 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Marea simplitate Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Alunrcarea spre neant - între tragic și comic Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 11-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Zadarnicele chinuri ale excesului Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 12-12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PAPP, Doina Un spectacol cu adevărat european Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 12-13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 MĂRGINEANU, Clara Carmen Tănese: "Publicul este un produs al actorului..." Dialog 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 Lupta împotriva textului - o regulă ? Colocviile revistei "Teatrul azi" 16-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Culpabilizarea alterității: "Woyzeck" de Georg Büchner, Teatrul Municipal "L.S.Bulandra" Cronica 20-22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Cutia de rezonanță a semnificațiilor: "Woyzeck" de Georg Büchner, Teatrul de Stat din Arad - Teatrul Româno-American din București Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 POPA, Sebastian-Vlad Adrian Lupu construiește în continuare: "Revizorul" de N.V.Gogol, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 POPA, Sebastian-Vlad Duplicități: "Revizorul" de N.V.Gogol, Teatrul "C.I.Nottara" Cronica 24-25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PAPP, Doina Onoare și onorabilitate: "Thomas Becket" de Jean Anouilh, Teatrul Nottara Cronica 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena Superprofesioniștii: "Supeul" de Jean-Claude Brisville, Teatrul Odeon Cronica 26-27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Echilibru: "Transport de femei" de Steeve Gooch, Teatrul de Comedie Cronica 27-28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Dragonul în pași de dans: "Dragonul" de Evgheni Șvarț, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 28-29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 POPA, Sebastian-Vlad Mă simt bine: "Moartea unui comis voiajor" de Arthur Miller, Teatrul Dramatic din Constanța Cronica 29-30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 ROMAN, Dimitrie Bucuria inventivității: "Eunucul" de terențiu, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 30-31 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 Cel mai bun...cea mai bună... 32-33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena De la Cehov la Giraudoux, Academia de Teatru și Film Cronica 34-34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 NECHIT, Irina Vidul pe terasă Cronica 35-35 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 COROIU, Irina Teleplay-urile toamnei Teleteatru 36-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 SCARLAT, Nicolae Adrian Dohotaru Moartea unui artist 36-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PAPP, Doina Sfântu-Gheorghe: "Textele nu circulă" Ce se mai întîmplă în teatre ? 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Ion Timișoara: Între performanțe și restanțe Festivaluri 38-39 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Oradea: După douăzeci de ani Festivaluri 40-41 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Galați: Profil mișcat Festivaluri 42-43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Slănic Moldova: Somnul rațiunii Festivaluri 44-44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 MĂRGINEANU, Clara Radu Duda: "Actorii de teatru sunt iremediabil săraci" Dialog 45-46 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BERLOGEA, Ileana Energia actorului Scena lumii 46-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 ROGOJINSCHI, Marius Am primit la redacție 48-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 SOLOMON, Dumitru O împlinire Antiteze 1 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BARDAȘ, Adina Domnule Mitică Popescu, se poate trăi fără teatru ? Dialog 2-3 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Butoiul danaidelor ca imemorială poveste mitologică și actuală capodoperă scenică: "Danaidele", text bazat pe scrierile lui Eschil, Teatrul Național din Craiova și Fundația pentru Teatru și Film "Tofan" Cronica 4-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Nestatornicul hotar: "Șase personaje în căutarea unui autor" de Luigi Pirandello, Teatrul Bulandra Cronica 7-9 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 ROMAN, Dimitrie "Ce se taie nu se fluieră ?": "Groapa din tavan" de Matei Vișniec, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Un spectacol necesar: "Frații" de Sebastian Barry, Teatrul "Sică Alexandrescu" din Brașov Cronica 10-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PAPP, Doina Cine-l va ierta pe profesionist: "Profesionistul" de Dusan Kovacevic, Teatrul Național "I.L.Caragiale" din București Cronica 11-12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 ATTILA, Stracula Bătălia dintre pensulă și sceptru: "Scene dintr-o execuție" de Howard Baker, Teatrul național din Cluj-Napoca Cronica 12-13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Teatrul cu miză: "Omorul în catedrală" de T.S.Eliot, Teatrul Național din Cluj-Napoca Cronica 13-14 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina Demonetizarea "dezvăluirii": "Lulu" de Frank Wedekind, Teatrul Odeon Cronica 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina Insațietatea sexuală la puterea a zecea: "Cercul" de Arthur Schnitzler, Teatrul Mic Cronica 15-16 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Zgomot fără furie: "Pericle" de William Shakespeare, Teatrul Odeon Cronica 17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Meseria cu m mic: "Două femei celebre: Eva și Clara" de Robert David McDonald, Teatrul Nottara Cronica 18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 ATTILA, Stracula Dați drumul câinelui: "Câinele grădinarului" de Lope de Vega, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Cronica 19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Constrângerile libertății Învăţământul teatral 20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Demonii lui Pintea Învăţământul teatral 20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina De ce n-ar place "Cum vă place" ? Teleteatru 21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Candelabrele ca niște stele Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Artiștii din Sankt-Petersburg Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Nonconformism fără panașul sfidării Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PAPP, Doina Pe teme pirandelliene Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Caleidoscop 26-27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 POPESCU, Tudor Cinci clovni în fața trecutului (piesă de teatru) Avanscena 28-41 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Bârlad - Regia, serie nouă Festivaluri 42-43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Marian Hudac Moartea unui artist 44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Mit și interpretare 44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 DUCEA, Valeria Grupul M.D.M. de la UNITER Aniversări 45 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PLATCU, Anca Paris - Cele patru anotimpuri ale unui oraș Scena lumii 46-47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 WANNOUS, Saadalla Mesaj internațional de Ziua Mondială a Teatrului 47-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SOLOMON, Dumitru Interferențele și criteriul valorii Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PLATCU, Anca Ornamentele fără actor Idei 3 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ȚUNDREA GHEORGHIU, Domnica Alexander Hausvater: "Cel mai puternic concurent al teatrului" Dialog 4-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BOIANGIU, Magdalena Despre "ăia" Puncte de vedere 8 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 MIȘCOV, Daniela Alexandrina Halic: "Morală și bun-gust" Dialog 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ȚEPUȘ, Marinela, TULINESCU, Mădălina Directorul și trupa - în acest număr, Teatrul de Comedie Ancheta Teatrul azi 11-16 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Sibiu - O rechemare inspirată Ce se întâmplă în teatre ? 17-18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ROTESCU, Anca Pulcinella în deșertul de la portul Euxin Ce se întâmplă în teatre ? 19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BOIANGIU, Magdalena Talentul și fericirea: "Caligula" de Albert Camus, Teatrul Bulandra Cronica 20-21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 GEORGESCU, Alice Familia abisală: "Copilul îngropat" de Sam Shepard, Teatrul Bulandra și Teatrul Româno-American "Eugene O'Neill" Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Cât de furtunoasă e noaptea furtunoasă ?: "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale,Teatrul "C.I.Nottara" Cronica 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 DUMITRESCU, Cristina Detaliile, ca și buturuga mică: "Mireasa mută" adaptare de Alexandru Tocilescu după Ben Jonson, Teatrul de Comedie Cronica 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BĂICUȘ, Iulian Cui i-e frică de Edward Albee: "Visul american" de Edward Albee, Teatrul Mic Cronica 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 MIHALACHE, Adrian În ghearele reacțiunii: "Conu' Leonida față cu reacțiunea" de I.L.Caragiale, Teatrul Mic Cronica 27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PARHON, Victor Surpriza și șocul normalității: "Escurial" de Michel de Ghelderode, Teatrul Odeon Cronica 28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Teama de râs: "Există nervi" de Marin Sorescu, Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Furia tinerilor de azi: "Privește înapoi cu mânie" de John Osborne, Teatrul național din Târgu Mureș Cronica 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin De de nu s-au înțeles Goldono și Gozzi (la Craiova) ?: "Carlo contra Carlo" de Paul Ioachim, Teatrul Național din Craiova Cronica 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ANDONE, Irina În jurul unui catafalc: "Robespierre și regele" de D.R.Popescu, Teatrul Național din Iași Cronica 32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ANDONE, Irina O lume în degringoladă: "Tango" de Slawomir Mrozek, Teatrul Național din Iași Cronica 33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 POPA, Sebastian-Vlad Eu l-am văzut pe Victor Ioan Frunză: "A douăsprezecea noapte" de William Shakespeare, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 GEORGESCU, Alice Jocul de-a teatrul: "Jocul de-a vacanța" de Mihail Sebastian, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 35 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 POPA, Sebastian-Vlad Nina Antonov: "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale, Teatrul de Stat din Turda Cronica 36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Sinteză reușită: "Opera cerșetorilor de trei parale" de John Gay-Bertolt Brecht, Teatrul Bacovia din Bacău Cronica 36-37 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ROTESCU, Anca O privighetoare, două privighetori: "Cele două privighetori" de Dumitru Solomon, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 COROIU, Irina Don Carlos și imperativul clasicității Teleteatru 39 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 COTORCEANU, Andreea Diana Dumbravă: "Despre tineri se scrie puțin și parțial" Proscenium 40-41 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PARHON, Victor Constanța - Starea actuală a Revistei Festivaluri 42-43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 COROIU, Irina Privire din interior Civilizaţia imaginii 43-44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 NICOLAJ, Aldo Cătălina 45 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 EYRE, Richard O zi din viața teatrului britanic Scena lumii 46-47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PLATCU, Anca Festivalul de Toamnă de la Roma - 1995 Scena lumii 47-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SOLOMON, Dumitru Jocul și jocul politic Antiteze 1 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 În vizită la revista "Teatrul azi":George Banu 2-4 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ȚEPUȘ, Marinela, TULINESCU, Mădălina Directorul și trupa - în acest număr: teatrul Bulandra - Ancheta Teatrul azi 5-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 5 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 GEORGESCU, Alice Între drumuri Portret 12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin "Două degete de whisky" la o oră aniversară Portret 13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 COTORCEANU, Andreea Sibiu - Reiterări și multe premiere în teatrul tânăr profesionist Festivaluri 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ROTESCU, Anca Târgoviște - Întâlnire la vârf Festivaluri 16-17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ROTESCU, Anca Slobozia - Un festival pentru viitor Festivaluri 18-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 PARHON, Victor Călărași - Teatrul amatorilor din nou în festival Festivaluri 19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BARDAȘ, Adina Nicolae Scarlat: "Un proiect ia naștere ca un vis" Dialog 20-21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 DUMITRESCU, Cristina Lumina pâlpâitoare a focului: "Tamerlan cel mare" de Christopher Marlowe, Teatrul Național "I.L.Caragiale" din București Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BOIANGIU, Magdalena Patologia tranziției: "Spitalul special" de Iosif Naghiu, Teatrul Bacovia din Bacău Cronica 24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ATTILA, Stracula Spectacol la minut: "Milionarul la minut" de Tudor Popescu Cronica 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 PAPP, Doina O lecție neterminată: "Lecția" de Eugen Ionescu, Theatrum Mundi Cronica 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 DUMITRESCU, Cristina Călduț: "Moartea mănâncă banane" de Alfonso Zurro, Teatrul Mic Cronica 27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ROMAN, Dimitrie Oaze de artă autentică: "Crimă și pedeapsă" adaptare de Alexandr Barannikov după F.M.Dostoievski, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 28-29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ATTILA, Stracula Canibalism verbal: "Regina mamă" de Manlio Santanelli, Teatrul Național din Cluj-Napoca Cronica 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 GEORGESCU, Alice O paradoxală combinație de ritmuri: "Unchiul Vanea" de A.P.Cehov, Teatrul de Nord din Satu Mare Cronica 30-31 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin Fierbere fără clocot: "Domnișoara Iulia" de August Strindberg, Teatrul Valah din Giurgiu Cronica 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BĂRBUȚĂ, Margareta Se poartă modelul japonez: "Regele cerb"de Carlo Gozzi, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 POPA, Sebastian-Vlad George și Doris: "Și la anul tot cu tine" de Bernard Slade, Teatrul de Stat din Turda Cronica 34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BĂRBUȚĂ, Margareta Un spectacol tineresc: "Noaptea de Ferragosto" de Aldo Nicolaj, Theatrum Mundi Cronica 34-35 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 POPA, Sebastian-Vlad Inima și umbra: "Pescarul și sufletul său" dramatizare de Viorica Huber Rogoz după Oscar Wilde, Teatrul Arlechino din Brașov Cronica 35-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 COROIU, Irina Uriașii... Și pigmeii Teleteatru 36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BOIANGIU, Magdalena Ce a mai rămas din mânie Învăţământul teatral 37 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 COROIU, Irina Distincție, rafinament, transfigurare ??? Învăţământul teatral 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin În gândul lui Tolstoi 39-40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 DINESCU, Constantin Elogiu modestiei Profil 40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 MĂRGINEANU, Clara Mirela Dumitru: "S-ar putea să fiu de modă veche..." Proscenium 41-42 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 FAIFER, Florin Un pariu surprinzător Cartea de teatru 43-44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ALBULESCU, Mircea Duelul - Întâlnirile mele cu "Don Camilo" - (1) (Mircea Albulescu despre Camil Petrescu) Mărturisiri 44-45 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 A, T Micile scandaluri din presă Puncte de vedere 46 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 TŐMŐRY, Peter Am primit la redacție 46 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 MESCHINI, Dora Pe urmele Pinei Bausch Teatrul românesc pe scena lumii 47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 A, S O nouă revistă de teatru Coupé 47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 PLATCU, Anca Un american la Paris Scena lumii 48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 SOLOMON, Dumitru Atentat la libertatea regizorală Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 ICHIM, Florica Tompa Gábor: "Nici Shakespeare n-a știut tot ce vrea să spună" Dialog 2-4 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 BOIANGIU, Magdalena Nu doar tâmpenii Dialog 5-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 PARHON, Ion Danaidele - epopeea unui spectacol care a sfidat tranziția 8-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 SOLOMON, Dumitru Decameronul Încă o dată despre... 12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 ȚEPUȘ, Marinela, TULINESCU, Mădălina Directorul și trupa - în acest număr,Teatrul Odeon Ancheta Teatrul azi 13-17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 BOIANGIU, Magdalena Realitatea irealului: "Chira Chiralina" scenariu de Cătălina Buzoianu după Panait Istrati, Teatrul "Maria Filotti" din Brăila Cronica 18-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 PARHON, Victor Calea regenerării morale: "Antigona" de Sofocle, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 19-20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 MIHALACHE, Adrian Ciocoii ca manageri: "Ciocoii vechi și noi", Teatrul de Comedie Cronica 20-21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 BOIANGIU, Magdalena Un joc elegiac: "Jucăria de vorbe" de Alexandru Dabija, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 BĂRBUȚĂ, Margareta Indecizie regizorală:"Dresoarea de fantome" de Ion Băieșu, Urania Film&Co. -Teatrul Odeon Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 PARASCHIVESCU, Constantin La limita tragicului: "Astă seară se improvizează" de Luigi Pirandello, Teatrul național din Cluj-Napoca Cronica 23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 COROIU, Irina Un musical ratat Teleteatru 24-25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 MORARIU, Mircea Corneille mai așteaptă în bibliotecă: "Iluzia comică" de Pierre Corneille, Teatrul de Nord din Satu Mare secția maghiară Cronica 24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 COROIU, Irina Excelentissim Teleteatru 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 BOIANGIU, Magdalena Start într-o cursă de durată Învăţământul teatral 26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 COROIU, Irina 21 contra 18 Învăţământul teatral 26-28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 COTORCEANU, Andreea Dan Victor: "Orice spațiu este posibil pentru un act teatral" Regizori pentru teatrul de mâine 29-30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 MOISESCU, Valeriu Despre comedie Însemnări contradictorii 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 PATLANJOGLU, Ludmila Ofertă artistică generoasă, organizare defectuoasă Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 PARASCHIVESCU, Constantin Satu Mare - Programul și sigla Festivaluri 33-34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 OPREA, Ștefan Piatra Neamț - Despre identitate Festivaluri 34-35 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 ROTESCU, Anca Sfântu Gheorghe - Forme de sincretism Festivaluri 35-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 Bătutul câmpilor cu zburdălnicie Replici 37 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 MĂRGINEANU, Clara Cerasela Iosifescu : "De prea multe ori nu valoarea contează" Proscenium 38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 FAIFER, Florin Măștile absurdului Cartea de teatru 39-40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 GEORGESCU, Alice Dimitrie Roman In memoriam 40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 ALBULESCU, Mircea Duelul (2) - Întâlnirile mele cu "Don Camilo" Mărturisiri 41-42 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 BOITAN, Alina Tinerii discută absolut orice Debut 42 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 GEORGESCU, Alice Cum arată noua dramaturgie contemporană ? Scena lumii 43-44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 SOLOMON, Dumitru Mese rotunde - subiecte ascuțite Scena lumii 45 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 Manifestul de la Bonn Scena lumii 46 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 PLATCU, Anca Lev Dodin și les triomphes de Russie Scena lumii 46-47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 8-9 VLĂȘCEANU, Maria Despre teatru, cu dragoste Scriu cititorii 47-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SOLOMON, Dumitru Directorul și programul său Antiteze 1 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BARDAȘ, Adina Victor Rebengiuc: "Puterea de a trece peste orgoliu" Dialog 2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 POPA, Sebastian-Vlad Caragiale nu este contemporanul nostru - lumi și limbaje - Puncte de vedere 3-5 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 ATTILA, Stracula Un pantagruelic ospăț teatral - Târgu Mureș 50 Aniversări 6-8 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SOLOMON, Dumitru Două teatre într-unul Ce se întâmplă în teatre ? 8-9 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 ROTESCU, Anca Autorii români sunt privilegiați Ce se întâmplă în teatre ? 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BOIANGIU, Magdalena "Muzicanți, cântați !" Idei 11-12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 Notă cu privire la note Cronica 13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 POPA, Sebastian-Vlad Iluzii: "Mireasa cu gene false" de Dumitru Radu Popescu, Teatrul Național din Cluj-Napoca Cronica 13-14 română
1996 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PARASCHIVESCU, Constantin Anatomia exasperării: "Și cu violoncelul ce facem ?" de Matei Vișniec, Teatrul de Stat din Oradea Cronica 14-15 română