Criterii căutate

  • An de publicare: 1990

Sumarul căutării

  • 586 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian Hadrian Daicoviciu (1932-1984) română
1990 Banatica, 10 LUCA SABIN, Adrian Contribuții la istoria artei neolitice. Plastica așezării de la Liubcova-Ornița (jud. Caraș-Severin) .6-44 română
1990 Banatica, 10 LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Marius, SFETCU, Octavian Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaș 45-57 română
1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) 59-80 română
1990 Banatica, 10 OPRINESCU, Adriana Depozitul de bronzuri de la Pojejena (județul Caraș-Severin) 81-87 română
1990 Banatica, 10 GOGÎLTAN, Florin Două vase hallstattiene de bronz în colecțiile Muzeului Banatului din Timișoara 89-93 română
1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian Cîteva precizări asupra unor descoperiti aparținînd primei și celei de a doua epoci a fierului din Sud-Vestul României (I) 95-106 română
1990 Banatica, 10 PETRESCU, Marius Tibiscum - Principia castrul mare de piatră (I) 107-136 română
1990 Banatica, 10 ROGOZEA, Petru Unelte romane de la Tibiscum 137-146 română
1990 Banatica, 10 BOZU, Ovidiu Așezarea daco-romană de la Grădinari-"Săliște" (jud. Caraș-Severin) 147-186 română
1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri numismatice din Sudul Banatului - V- 187-204 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Mărturii arheologice de civilizație veche românească descoperite în satul Gornea - "Căunița de Sus" 205-266 română
1990 Banatica, 10 ȚEICU, Dumitru Cercetări de arheologie medievală la Berzovia 267-279 română
1990 Banatica, 10 EL SUSI, Georgeta Considerații preliminare asupra materialului faunistic din așezarea medievală de la Berzovia - "Pătruieni" (jud. Caraș-Severin) 281-287 română
1990 Banatica, 10 WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița Documente inedite privind existența și evoluția breslelor din Lugoj în secolul al XIX-lea 289-296 română
1990 Banatica, 10 GRAF, Rudolf, ZABERCA, Vasile Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
1990 Banatica, 10 DOBRESCU, Victor Constantin Diaconovici Loga - pionier al culturii naționale a românilor bînîțeni 311-320 română
1990 Banatica, 10 BORUGĂ, Elena Activitatea despărțămîntului Lugoj al Astrei (1898-1918) 321-331 română
1990 Banatica, 10 GROZA, Liviu Adunarea generală Astra la Bpile Herculane (9-10 septembrie 1900) 333-346 română
1990 Banatica, 10 PELIGRAD, Dumitru Iosif Ciser (1884-1922) și minerii Văii Jiului 347-360 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeș: "Calendarul Românului" 377-383 română
1990 Banatica, 10 POP, Ion, ZABERCA, Vasile Din tradițiile culturale ale centrului minier Anina 385-395 română
1990 Banatica, 10 POPA, Ion Considerații asupra somajului la uzinele de fier și domeniile din Reșița (1929-1933) 397-402 română
1990 Banatica, 10 GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) 403-413 română
1990 Banatica, 10 SURU, Coriolan Construcția de utilaj petrolier la Reșița între 1924-1954 415-437 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Tradiții muzeistice în județul Caraș-Severin și începuturile activității muzeului reșițean 439-461 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru Preocupări în domeniile cercetării științifice și valorificării patrimoniului la Muzeul de Istorie al Județului Caraș-Severin 463-514 română
1990 Banatica, 10 DOUCA, Nicolae Damian Izverniceanu - Preocupări folcloristice 515-520 română
1990 Banatica, 10 HILLANGER, Nicolae File din monografia unei vechi localități miniere - Doman 521-527 română
1990 Banatica, 10 TABAN, Mircea Industriile țărănești din județul Caraș-Severin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Considerații etno-istorice 529-575 română
1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana Studii și cercetări de numismatica. Vol. IX 577-580 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile Memorialistica revoluției de la 1848 în Transilvaniei 581-583 română
1990 Carpica, XXI STOICA, Corneliu Evoluția localității Târgu Ocna în evul mediu (până la mijlocul secolului al XVIII-lea) .5-35 română
1990 Carpica, XXI MUNTEANU, Vilică Cu privire la unele relații dintre Constantin Brîncoveanu și dregătorii otomani din cetățile de pe malul drept al Dunării 37-49 română
1990 Carpica, XXI MURARU, Ioan Harta administrativă a Moldovei în anul 1916 51-55 română
1990 Carpica, XXI BURLACU, Gheorghe Ioneștii de la Brad, studiu genealogic și istoric 57-94 română
1990 Carpica, XXI MITREA, Ioan Rădăcinile Marii Uniri din 1918 95-101 română
1990 Carpica, XXI PLATON, Gheorghe Unitatea – idee și acțiune în epoca modernă 103-121 română
1990 Carpica, XXI AGRIGOROAIEI, Ion Contextul intern și internațional al înfăptuirii Marii Uniri 123-129 română
1990 Carpica, XXI ZAHARIA, Dumitru Acțiuni diplomatice și militare românești în vederea întregirii neamului 131-133 română
1990 Carpica, XXI DUMITRAȘCU, Sever Dacia răsăriteană 135-137 română
1990 Carpica, XXI ZUGRAVU, Nelu Unitatea românească medievală, vol. I - Todferașcu I. 139-142 română
1990 Cercetări Numismatice, VI Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 2-3 română
1990 Cercetări Numismatice, VI ILIESCU, Octavian Un tezaur de monede geto-dacice redescoperit: Popești (Vîlcea) / Un trésor des monnaies géto-daces redécouvert: Popești (Vîlcea) / A rediscovered hoard of Geto-Dacian coins – Popești, Vîlcea County 3-16 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PETOLESCU, Carmen-Maria Al patrulea tezaur monetar descoperit la Bîrca (județul Dolj) / Le quatrième trésor monétaire découvert à Bîrca (dép. de Dolj) / The fourth coin hoard discovered at Bîrca, Dolj County 17-34 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PETOLESCU, Carmen-Maria Repertoriul numismatic al județului Gorj / Le répertoire numismatique du département de Gorj / The repertory of coin finds of the Gorj county 35-75 română
1990 Cercetări Numismatice, VI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Câteva observații asupra structurii și datării unor tezaure bizantine păstrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României / Quelques observations concernant la structure et la datation des quelques trésor byzantins de la collection du Musée National d’histoire de la Roumanie / Some observations concerning the structure and dating of some Byzantin coin hoards kept in the collections of the Romanian National History Museum 76-84 română
1990 Cercetări Numismatice, VI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Un tezaur de monede feudale dobrogene din secolul al XIV-lea descoperit la Cernavodă (jud. Constanța) / A hoard of medieval Dobrudjan coins of the 14th century discovered at Cernavodă, Constanța County 85-103 română
1990 Cercetări Numismatice, VI CANTACUZINO, Gheorghe O monedă de la Vladislav I Vlaicu / Une monnaie émise par Vladislav Ier / A coin issued by Vladislav I Vlaicu 104-105 română
1990 Cercetări Numismatice, VI BEDA, Corneliu, ȘTIRBU, Constanța Tezaurul de monede medievale din secolul al XIV-lea de la Scrioștea, județul Teleorman / Le trésor monétaire du XIVème siècle de Scrioștea, dép. de Teleorman / The 14th century medieval coin hoard from Scrioștea, Teleorman county 106-150 română
1990 Cercetări Numismatice, VI CATRINA, Pârvan Câteva date despre tezaurul din secolele XIV-XV descoperit la Roșiorii de Vede, jud. Teleorman/ A propos du trésor du XIVe-XVe siècles découvert à Roșiorii de Vede, dép. de Teleorman / Some considerations about the 14th-15th century coin hoard found at Roșiorii de Vede, Teleorman county. 151-161 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PĂUNESCU, Emil, ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
1990 Cercetări Numismatice, VI SKOLD, Hans Activitatea monetăriei de la Suceava în timpul lui Dabija-Vodă / L’activité de la monnaie de Suceava au temps de Dabija-Vodă / The activity of the Suceava mint during the reign of prince Dabija. 189-212 română
1990 Cercetări Numismatice, VI Abrevieri Abrevieri 213-214 română
1990 Cercetări Numismatice, VI Cuprins Cuprins 215 română
1990 Cercetări Numismatice, VI Sommaire Cuprins 216 franceză
1990 Cercetări Numismatice, VI Content Cuprins 217 engleză
1990 Crisia, XX IGNAT, Doina Unelte neolitice din piatră șlefuită în colecția veche a Muzeului Șării Crișurilor .9-23 română
1990 Crisia, XX KACSO, Carol Precizări cu privire la cîteva descoperiri de bronzuri din Bihor (I) 25-36 română
1990 Crisia, XX DUMITRAȘCU, Sever Lămpi romane. Repertoriul colecției secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor 37-95 română
1990 Crisia, XX CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri și cercetări arheologice din anul 1988 de la Sînnicolau Român, județul Bihor 97-127 română
1990 Crisia, XX CRIȘAN, Ioan Așezări, monumente și descoperiri feudale timpurii și feudale din hotarele comunelor Cefa, Nojorid și Sîntandrei (jud. Bihor) 129-157 română
1990 Crisia, XX BORCEA, Liviu Contribuții la istoria așezării Biharea în secolele XI-XVII 159-173 română
1990 Crisia, XX GYEMANT, Ladislau Evoluția situației demografice a Transilvaniei în secolul XVIII 175-194 română
1990 Crisia, XX TEODOR, Pompiliu Istoriografia romantică postrevoluționară din Transilvania 195-227 română
1990 Crisia, XX TOTH, Janos Prezența lui Ady Endre în literatura română (I) 229-242 română
1990 Crisia, XX MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Valea lui Mihai (județul Bihor) 243-248 română
1990 Crisia, XX CORNEA, Lucia Repertoriul cărții românești editate în Bihor în perioada interbelică 249-335 română
1990 Crisia, XX DRECIN, Mihai Argumente pentru o universitate de tip integrat la Oradea 337-348 română
1990 Crisia, XX CĂLUȘER, Iudita, FLEISZ, Ioan Repere documentare privind asociația de ajutor a lucrătorilor de la manufactura de fier de la Vașcpu (1834-1912) 349-358 română
1990 Crisia, XX BATHORY, Ludovic, FAUR, Viorel, IANCU, Gheorghe Un important document (din 1919) despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională Dr. Aurel Lazăr 359-369 română
1990 Crisia, XX ȘTEFĂNESCU, Barbu Aspecte ale procesului de accelerare a ritmului de muncă în gospodăria țărănească bihoreană (sec. XVII-XIX) 371-381 română
1990 Crisia, XX MEZES, Tereza Semne și simboluri în ornamentica artei populare din Țara Crișurilor 383-393 română
1990 Crisia, XX COLȚEA, Dumitru Obiceiuri juridice nescrise practicate în satele din zona sud-vestică a județului Bihor 395-400 română
1990 Crisia, XX CHIRIAC, Aurel Zugravul Teodor din Micherechi (secolul XVIII) 409-414 română
1990 Crisia, XX MĂLINAȘ, Constantin Cîteva completări la arta și tiparul cărții vechi românești 415-424 română
1990 Crisia, XX MARTIN SILAGHI, Ana Gravură italiană de interpretare după Raphael (secolul XVIII) în colecția Muteului Țării Crișurilor 425-467 română
1990 Crisia, XX NOVICOV NOVICOV, Ramona Privirea înapoi 469-476 română
1990 Crisia, XX ZINTZ, Maria Contribuții la cunoașterea activității și creației pictorului Sabin Popp (1896-1928) 477-515 română
1990 Crisia, XX GEORGESCU, Dan An attempt to the correlation of the brachopod biozones in the Liassic Deposits of the Northern Apuseni Mountains (Romania) 517-541 engleză
1990 Crisia, XX VENCZEL, Marton Date asupra herpetofaunei fosile de la Subpiatră (jud. Bihor) 543-552 română
1990 Crisia, XX CODREA, Vlad, GHERDAN, Dan La signification de quelques restes squelettiques de mammiferes rencontres dans le forage F1 a Avram Iancu (dept. De Bihor, l'ouest de la Roumanie) 553-565 franceză
1990 Crisia, XX CZIER, Zoltan, GASPAR, Tibor Retrospectiva cercetărilor întreprinse la Peștera de la Cascade (1903-1990) (Munții Pădurea Craiului, Romania) 567-482 română
1990 Crisia, XX CZIER, Zoltan Istoricul cercetărilor paleobotanice în județul Bihor (România) 583-601 română
1990 Crisia, XX KARACSONYI, Carol Vegetația terenurilor cu exces de umiditate din Cîmpia Erului 603-611 română
1990 Crisia, XX PAINA, Mircea Asupra unui caz de migrație la Libellula quadrimaculata L. (Ins., Odonata) 613-614 română
1990 Crisia, XX PAINA, Mircea Asupra speciei Sympetrum pedemontanum Allioni (Ins., Odonata) 615-616 română
1990 Crisia, XX PARASCHIVESCU, Dinu Cercetări asupra familiei Mutillidae Stephens (Ins. Hym.) din România 617-620 română
1990 Crisia, XX PAINA, Mircea Note referitoare la insecte în revista "Familia" (ser. I-a: 1866-1906) 621-631 română
1990 Crisia, XX CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Ce este și cum se aplică în piscicultură intensivă eutrofizarea dirijată a heleșteelor pentru ciprinide 633-673 română
1990 Crisia, XX CHICULESCU, Otilia, HURGHIȘIU, Ileana, PARASCHIVESCU, Dinu Cercetări chimice privind acțiunea unor coloranți organici asupra organismului animal 675-678 română
1990 Crisia, XX CHICULESCU, Otilia, HURGHIȘIU, Ileana Influența timuromului asupra organismului animal 679-683 română
1990 Crisia, XX PAINA, Mircea Vladimir Brădescu 685-686 română
1990 Crisia, XX CIHO, Miron Antichități egiptene în colecțiile din România 687-708 română
1990 Crisia, XX TOTH, Janos Date referitoare la un muzeu școlar orădean din secolul al XIX-lea 709-711 română
1990 Crisia, XX PERJOVSCHI, Dan Eminescu 713-717 română
1990 Crisia, XX NOVICOV TERDIC, Ramona Diferența specifică 719-724 română
1990 Crisia, XX MUREȘAN, Olimpia Trei piese celtice de bronz. Conservare și restaurare 725-729 română
1990 Crisia, XX MIHOC, Blaga Civism național la istoricii interbelici - A Zub 731-734 română
1990 Crisia, XX CIHO, Miron Dicționar de mitologie generală - Kernbach V. 734-739 română
1990 Crisia, XX CIHO, Miron Grecii de peste mari, colonizarea greacă și comerțul timpuriu - Boandman John 739-740 română
1990 Crisia, XX CIHO, Miron The penguin Guide to Ancient Egypt - Murnane William 740-742 română
1990 Crisia, XX CIHO, Miron Studies on the Middle Kingdom - Habachi Labib 742-743 română
1990 Crisia, XX CIHO, Miron Schriftkunst am Nil 744-745 română
1990 Crisia, XX DUMITRAȘCU, Sever Dr. Nicolae Chidioșan (1936-1988) 747-750 română
1990 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, VIII COMȘA, Eugen Complexul neolitic de la Radovanu 126 română
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 MARINESCU-BÂLCU, Silvia Askoi et rhythons énéolithiques des régions balkano-danubienes et leurs relations avec le sud, à la lumiere de quelques pieces de Căscioarele 005-020
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 ZAHARIA, Eugenia La culture de Monteoru. Sa deuxieme étape de développement à la lumiere des fouilles de Sărata Monteoru (dép. de Buzău) (II) 023-052
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 CHICIDEANU, Ion, ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica Contributions to the Study of the Gârla Mare Antropomorphic Statuettes 053-076
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica A computer analysis of Ionic Capitals 077-110
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 AVRAM, Alexandru, CONOVICI, Niculae, POENARU-BORDEA, Gheorghe Etude quantitative sur les timbres amphoriques sinopeens de Calatis 111-128
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 MITROFAN, Ioan Les recherches archeologiques de l'etablissement romain de Micăsasa 129-138
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BENEA, Doina Lampes roumaines de Tibiscum 139-168
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 HARHOIU, Radu Cronologische Fragen der Vokerwanderungszeit in Rumänien 169-208
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 LUNGU, Vasilica Nouvelles données concernant la chronologie des amphores rhodiennes de la fin du IIIe siècle au debut du IIe siècle av. J. C. 209-218
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Nouveaux documents concernant le culte de Cybele a Istros 219-222
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Ptolémée et la province de Dacie 223-234
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Céramique sigillée à Durostorum 235-244
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 SUCEVEANU, Alexandru Une nouvelle hypothese de restitution de la 9 ligne du PAP. GISS, 40 I 245-258
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 ZAHARIADE, M. New epigraphical finds in the Roman fort of Independența, Tulcea country 259-266
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 PETOLESCU, Constantin C. Notes prospographiques (III) 267-268
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 CURTA, Florin Zu den Chronologischen Problemen der röminschen Goldbdarrenschatze aus Crasna (Kr.Covasna ) und Feldioara (Kr.Brașov) 269-284
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Einige Bemerkungen zur Chronologie des Limes an der Unteren Donau in spatromischer Zeit 285-290
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 HARHOIU, Radu Irrige Deutungen 291-298
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 MITREA, Bucur, POENARU-BORDEA, Gheorghe Decouvertes monetaires en Roumanie-1989 (XXXIII) 299-308
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 CĂPIȚĂ, Carol Compte rendu: ''Blizingsleben III. Homo Erectus-seine Kultur und seine Umwelt'' - D. Mania, Th. Weber 309-310
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Ausgrabungen im Legionslager von Carnuntum (Grabungen 1969-1977) Keramik und Kleifunde 1976-1977'' - Mathilde Grünewald 311-311
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 PETCULESCU, Liviu Compte rendu: ''Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference'' - J.C. Coulston (ed.) 312-313
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Itinera principum. Geschte und typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich'' - Helmut Halfman 313-313
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Călătoriile împăraților Hadrian și Caracalla'' - Dumitru Tudor 313-314
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Recueil général des mosaiques de la Gaule.IV.Aquitaine-2'' - Catherine Balmelle 314-314
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Excavations en el agora de Gerasa en 1983'' - Emilio Olavarri Goicoechea 314-314
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien. La mise en place du régime du Bas-Empire (284-363)'' - André Chastagnol 314-315
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie wczesnego cesarstwa'' - Leszek Mrozewicz 315-316
1990 Pontica, XXIII COMȘA, Eugen Folosirea aramei în cursul epocii neolitice pe tritoriul Dobrogei .7-12 română
1990 Pontica, XXIII HAȘOTTI, Puiu Influențe liniare în cadrul ceramicii culturii Hamangia 13-22 română
1990 Pontica, XXIII RĂDULESCU, Adrian Constanța, 2250 23-28 română
1990 Pontica, XXIII BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, RĂDULESCU, Adrian Importuri amforice la Albești (jud. Constanța) Chersonesul tauric, cnidos, cos, paros 29-48 română
1990 Pontica, XXIII BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, N., RĂDULESCU, Adrian Pentru un catalog complet al importurilor amforice la Albești (jud. Constanța) 49-79 română
1990 Pontica, XXIII CONOVICI, Niculae, IRIMIA, Mihai Săpăturile arheologice în așezarea getică fortificată de la Satu Nou, co, Oltina, jud. Constanța - campania 1978 81-96 română
1990 Pontica, XXIII FLORESCU, Radu Urbanizarea Dobrogei romane 97-127 română
1990 Pontica, XXIII GEORGESCU, Nicolae, OCHEȘEANU, Radu, VERTAN, Antoaneta Un depozit de denari romani republicani descoperiti la Mangalia 121-224 română
1990 Pontica, XXIII COVACEF, Zaharia Unele considerații privind sculptura laică în Dobrogea romană 129-159 română
1990 Pontica, XXIII AVRAM, Alexandru, BOUNEGRU, Octavian, LUNGU, Virgil Cercetările arheologice din așezările romane de la Cogealac 161-175 română
1990 Pontica, XXIII CHERA, Constantin, LUNGU, Virgil Din nou despre gema creștină de la Constanța 177-182 română
1990 Pontica, XXIII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Raport preliminar asupra săpăturilotr arheologice de salvare de la Mihai Bravu, jud. Tulcea - Așezarea Nr. 2 183-219 română
1990 Pontica, XXIII BĂRBULESCU, Maria, OCHEȘEANU, Radu Descoperiri monetare în așezările rurale din Dobrogea romană (14 d. Cr. - 270 d. Cr) 225-266 română
1990 Pontica, XXIII DIACONU, A., OCHEȘEANU, R., POENARU BORDEA, Gheorghe, SMARANDA, A. Un tezaur de monede de bronz din vremea împăratului Constantin del Mare descoperit la Tomis 267-275 română
1990 Pontica, XXIII OCHEȘEANU, R., POENARU BORDEA, Gheorghe Tezaurul de monede romane tîrtii descoperit la Beștepe 277-314 română
1990 Pontica, XXIII BARNEA, Ion Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (III) 315-334 română
1990 Pontica, XXIII BÎRLĂDEANU, Elena, BOUNEGRU, Octavian Săpăturile arhrologice de salvare din zona nordică a necropolei tumulare de la Callatis 335-342 română
1990 Pontica, XXIII MUNTEANU, Mircea Un mormînt de secolul IV î.e.n. de la Căscioarele, punctul "Ghețărie!" (jud. Călărași) 344-350 română
1990 Pontica, XXIII CHIRIAC, Costel Un medalion de la Commodus descoperit la Tomis 351-353 română
1990 Pontica, XXIII BUCOVALĂ, Mihai, CERNEA, Ștefan Studiu privind incidența afecțiunilor dentare în epoca romano-bizantină la Tomis 355-358 română
1990 Pontica, XXIII PAPASIMA, Tudor Pandantiv foliaceu descoperit în Dobrogea 359-361 română
1990 Pontica, XXIII PAPASIMA, Tudor Din nou despre producerea locală a ceramicii glazurate cu decor în sgraffito la Păcuiului lui Soare 363-365 română
1990 Pontica, XXIII LASCU, Nicolae Bibliografia ovidiană în România (1957-1971) 367-404 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Cuvânt de început Antiteze 2-3 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel O lume cu nenumărate personaje Spectacolul politic, spectacolul teatral 5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 POPOVICI, Ileana Pe rol : "Revizorul" de Gogol, Teatrul Bulandra Procesele dictaturii în teatru 6-12 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Libertatea de a greși altfel Idei 13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Dreptul la viață și dreptul la moarte Idei 14-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Autonomia de a propune și inerția de a dispune O întrebare pentru 16-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Desființarea teatrelor 18-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 PLATCU, Anca Bun dar scump ori bun și scump? Coupé 20 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor De ce ați acceptat să fiți director la:Teatrul Nottara, Teatrul "Ion Creangă"? De ce aţi acceptat să fiţi director ? 20-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 ARIEL Biciul și replica Coupé 20 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 Topul celor mai bune spectacole Unde fugim de acasă ? 22 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Din spatele geamului mat: "Henric IV" de Luigi Pirandello, Teatrul Nottara Cronica 24-25 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 POPESCU, Marian Ironia soartei: "D'ale protocolului" de Paul Everac, Teatrul de Comedie Cronica 26-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Ispita nemăsurii: "Dom Juan" de Moliere, Teatrul Mic Cronica 28-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Să nu uităm!: "Porțile pădurii" de Elie Wiesel, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 ȘUTEU, Corina Terra II sau catastrofele teatrului pentru copii: "Terra II" de Tudor Popescu, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 30-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 CAZIMIR, Ștefan Cronica telefagului 31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 POPESCU, Marian Păcate și virtuți Oglinzi paralele 32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Expresia expresivă Beţia de cuvinte 33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Alexandru Tocilescu: "A-ți face datoria însemna în fața autorităților culturale, a nu-ți face datoria" Dialog 34-35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor David Esrig: "Totul mi-e familiar, totul e de redescoperit!" Dialog 35-37 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 HORASANGIAN, Bedros Pescărușul, Livada de vișini și Generalii Arte 38-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Dan Un pictor personaj Arte 39-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 MIHĂILESCU, Dan C. De la Iov la Pan Inevitabilul Caragiale 40-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 LAVROV, Kirill Mesajul Institutului Internațional de Teatru de ziua mondială a teatrului Ziua mondiala a teatrului 42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 POPOVICI, Ileana Sărbătoare reinstaurată Ziua mondiala a teatrului 42-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 Mesajul UNITER de ziua mondială a teatrului Ziua mondiala a teatrului 43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Eficiența, cu majusculă Scena lumii 44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Antoine Vitez - omagiu cuvîntului Scena lumii 45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 ȘUTEU, Corina Desarthe, o lecție despre adevăr Scena lumii 46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Virgil Tănase un regizor român necunoscut românilor Scena lumii 46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Valorile și mercenarii Antiteze 2-3 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Spectacolul politic, spectacolul teatral Spectacolul politic, spectacolul teatral 4-4 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 BARÁTOSI, Iosif Gavril Articol scris cu ocazia "Zilei Mondiale a Teatrului" Spectacolul politic, spectacolul teatral 5-5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Figuranți și vedete 6-7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Teatrul românesc este în reflux ori stă la pîndă ? Ce se întîmplă în teatre ? 8-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 WALD, Henri Luciditatea teatrului Idei 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 POPOVICI, Ileana Pe rol: "Întunericul" sau "Gluga pe ochi" de Iosif Naghiu la Teatrul "Bulandra" Procesele dictaturii în teatru 12-17 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 18-18 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 MIHĂILESCU, Dan C. Legături misterioase la Buzău Inevitabilul Caragiale 19-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 ȘUTEU, Corina Teatrul-artă a memoriei (convorbire cu George Banu) Dialog 20-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 Topul celor mai bune spectacole Unde fugim de acasă ? 22-22 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina În zona abținerilor: "Vărul Shakespeare" de Marin Sorescu, Teatrul Național din Craiova Cronica 24-25 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 IONESCU, Miruna Visul spulberat: "Piațeta" de Carlo Goldoni, Teatrul Mic Cronica 26-26 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Orgoliu și umilitate: "Smerita" după F.M.Dostoievski, Teatrul Național din Tîrgu Mureș Cronica 27-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 POPESCU, Marian Imaturitatea ca stare de spirit: "Livada de vișini" de A.P.Cehov, Teatrul de Stat din Oradea Cronica 28-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Reverberație amplă, "bătaie" actuală: "Invenția secolului" de Tudor Popescu, Teatrul dramatic "Maria Filotti", Brăila Cronica 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Gradul II de prospețime: "Cadrilul" de Eugen Mirea, Studioul de teatru I.A.T.C. Cronica 30-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 RUNCAN, Miruna Gogu și teroriștii: "Proștii sub clar de lună" de Teodor Mazilu, Teatrul de Nord din Satu Mare-secția română Cronica 31-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Nici nu strică nici n u folosește: "Weekend de adio" de W.Home și M.G.Sauvajon, Teatrul Giulești Cronica 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Pisica pe scena călduță: "Al treilea martor" de Sorin Holban, Teatrul Giulești Cronica 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 POPESCU, Marian Graba strică treaba Oglinzi paralele 33-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Complementaritatea îngemănării Beţia de cuvinte 34-34 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 POPOVICI, Ileana Tele-teste 35-35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Politică, dragoste și fantezie... Arte-Film 36-37 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 IONESCU, Miruna Fiecare cu faliții lui: Scorpion Noi teatre 38-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Teatrul Alexandru Noi teatre 38-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 IONESCU, Miruna Luciditate și pasiune: Gerard Desarthe (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Interviu cu Virgil Tănase (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 41-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Un recital de teatru pur (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 43-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 POPESCU, Marian Antoine Vitez: o introducere (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 43-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 CORNIȘTEANU, Mircea Fac o pauză Cuvîntul creatorului 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 PENIȘOARĂ-STEGARU, Viorel În centru propriei atenții Cuvîntul creatorului 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GHEORGHE, Tudor Un numitor comun: sonetele Cuvîntul creatorului 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 GHEORGHE, Ilie Un danez al vremilor noastre Cuvîntul creatorului 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Din istoria televiziunii române libere Coupé 46-46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Avem de ales Antiteze 2-3 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Lozinci-Minotauri-Miriapozi Spectacolul politic, spectacolul teatral 4-4 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 POPOVICI, Ileana De partea cui lucrează timpul ? Spectacolul politic, spectacolul teatral 5-5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Arad, Brăila, Constanța, Pitești Ce se întîmplă în teatre ? 6-7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Începem cu remake-uri ? Ce se întîmplă în teatre ? 8-8 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Din dramaturgia exilată 9-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 LUNGEANU, Mihai De ce ați acceptat să fiți director la teatrul "Maria Filotti" din Brăila ? 10-10 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 BOROGHINĂ, Emil De ce ați acceptat să rămîneți director la Teatrul Național din Craiova ? 11-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 ENGEL, Emanoil Într-un rol principal pe scena publică-interviu cu Daniel Vulcu 12-12 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 ENGEL, Emanoil Cred că joc un rol al destinului meu-interviu cu Valentin Voicilă 13-13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 GÂRBEA, Horia Un spectator de școală nouă - fals tratat - Idei 14-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 HÂNCU, Vasile Un nou teatru: Excelsior 16-16 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 MIHĂILESCU, Dan C. O gazetă literară și "criza literară" Inevitabilul Caragiale 18-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 19-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 NICULESCU, Ionuț O legendă mai puțin 20 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice O realitate suprareală: "Woyzeck" de Georg Büchner, Teatrul "Toma Caragiu" din Ploiești Cronica 22-22 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 OPREA, Ștefan Speranța dincolo de text: "Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Cronica 23-23 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 CALION, Ion Viperele s-au îmblînzit: "Creșteți vipere la sîn" de Radu Iftimovici, Teatrul Dramatic din Brașov Cronica 24-24 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Pantomimă, umor și tragism: "România salută Europa", Teatrul Național din București Cronica 24-25 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Șușa, ca speranță Coupé 25-25 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina Teatru TV. Șah și mat: "Insomnie" de Adrian Dohotaru Cronica 26-26 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Eveniment teatral radiofonic: "Paracliserul" de Marin Sorescu Cronica 27-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Ce repertoriu jucăm ? Cronica 27-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Companii particulare cu trupe de stat ? Coupé 27-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 Topul celor mai bune spectacole Unde fugim de acasă ? 28-28 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 CORCIOVESCU, Cristina După douăzeci de ani Arte-Film 29-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 POPESCU, Marian Otrava și hamsterii Oglinzi paralele 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Ca un destin malefic... Beţia de cuvinte 31-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 POPESCU, Marian Concurs de frumuseța Coupé 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 POPESCU, Marian Eroare Coupé 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 POPOVICI, Ileana O lecție-model Coupé 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 Oameni pentru eternitate Coupé 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 DUCEA, Valeria Caragiu 33-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 POPOVICI, Ileana Theodor Mănescu 33-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina În cheia esențializării (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 35-35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Hélene Delavault și contrazicerea prejudecăților (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 35-35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 PAPP, Doina Turneul francez dincolo de scenă (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 38-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 IOANID, Monica Sîntem cu toții contemporani Coupé 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 ȘUTEU, Corina Richard Eyre, britanicul Scena lumii 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Un recital: Susannah York Scena lumii 41-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 Gala tinerilor actori Coupé 41-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 BUCURESCU, Anca Lavonne Mueller Scena lumii 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 IONESCU, Miruna Interviu cu Adolfo Marsillach Scena lumii 43-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 IOAN, Mira Madrid-un festival al regizorilor Scena lumii 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 DEMBINSKI, Dominic Jurnal parizian I Scena lumii 46-46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Apatia și tristețea scriitorilor Antiteze 2-3 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 POPOVICI, Ileana Persoană, personalitate, personaj... Spectacolul politic, spectacolul teatral 4-4 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 5-5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 IONESCU, Miruna Unde sînt textele de teatru ale generațiilor '80 și '90 Ancheta Teatrul azi 6-6 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 LEFTER, Ion Bogdan Infiltrare în taberele adverse Ancheta Teatrul azi 8-8 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 BOERESCU, Dan Silviu NU lăsați să moară show-ul ! Ancheta Teatrul azi 8-8 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 NEDELCIU, Mircea N-am scris teatru din orgoliu Ancheta Teatrul azi 9-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 GÂRBEA, Horia Cu textul pre-text călcînd Ancheta Teatrul azi 9-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Ce se mai întîmplă în teatre ? 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 BOERESCU, Dan Silviu Radu Stanca: Un spectacol al textelor 11-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 GEORGESCU, Alice Pe rol: "O scrisoare pierdută" de I.L.Caragiale la Teatrul Național din Craiova Procesele dictaturii în teatru 12-12 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 CORNIȘTEANU, Mircea Cum se poate pierde o scrisoare...("O scrisoare pierdută" de I.L.Caragiale la Teatrul Național din Craiova) Procesele dictaturii în teatru 14-14 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 BERCEANU, Patrel Poveste din țara lui Caragiale ("O scrisoare pierdută" de I.L.Caragiale la Teatrul Național din Craiova) Procesele dictaturii în teatru 15-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 GHEORGHE, Ilie Cațavencu și cenzura Procesele dictaturii în teatru 15-16 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 CAZABAN, Ion Amintirea regizorului cercetător Crin Teodorescu 16-17 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 TEODORESCU, Crin Pentru o gramatică spectacologică 17-18 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 BORTNOVSKI, Paul Crin 18-18 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 MIHĂILESCU, Dan C. Ezitări în cazul Caion Inevitabilul Caragiale 19-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 DEMBINSKI, Dominic Manifest incomplet pentru teatrul sacramental Idei 20-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 POPOVICI, Ileana Un tren pentru UNITER Coupé 21-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Vizita bătrînei doamne Coupé 22-22 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 G., M. Je cherche un milliardaire Coupé 22-22 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 GEORGESCU, Alice Un oarecare, un martir: "Confuzia" de Dumitru Solomon, Teatrul Dramatic din Baia Mare Cronica 24-24 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 PARHON, Victor Aproximări didactice: "Regele moare" de Eugene Ionesco, Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș Cronica 26-26 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 CALION, Ion Mai mult decît campanie: "În largul mării" de Slawomir Mrozek, Teatrul de Stat din Sibiu Cronica 26-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Exercițiu bulevardier: "Ah, parisul...Ah, femeile..." de André Roussin, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 27-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 N., I. Un spectacol de "adio": "...Escu" de Tudor Mușatescu, Teatrul TV Cronica 28-28 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 POPESCU, Marian Anatomia exasperării: "Ce facem cu violoncelul ?" de Matei Vișniec, Teatrul TV Cronica 28-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 IONESCU, Miruna Zbatere apocaliptică în zona minorului: "Concurs de frumusețe" de Tudor Popescu, Teatrul de Comedie Cronica 29-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 POPESCU, Marian Încă o mie de ani Oglinzi paralele 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 GEORGESCU, Alice Mentalități umane Beţia de cuvinte 31-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 HORASANGIAN, Bedros Pallady Arte-Civilizaţia imaginii 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Dublul lui Masoch sau spătaru de spătare Arte-Civilizaţia imaginii 33-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 ANGHEL, Sergiu Privind înapoi cu...un zîmbet Arte-Balet 34-35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 FODOR, Zeno Prin teatrele din Montreal Scena lumii 37-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 DEMBINSKI, Dominic Jurnal parizian II Scena lumii 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 ISAC, C. Profil și anvergură Scena lumii 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 MIHAIL, Andrei La fura dels baus Scena lumii 40-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 POPESCU, Marian John Elsom, un drum care duce spre teatru Scena lumii 41-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 POPESCU, Marian U-bu(ric) madenin schuster (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 43-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 DUMITRESCU, Cristina Dorința de a ascunde, impulsul de a dezvălui (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 GEORGESCU, Alice Fără actualizări Coupé 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 G., M. Rambert dance company în pas cu vremea Coupé 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 4 G., M. Un star al cîntecului pentr 1990 - Lisa Stansfield Coupé 46-46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Ce fel de teatru vom scrie ? Antiteze 2-3 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cine sînt protagoniștii ? Antiteze 4-4 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 POPOVICI, Ileana Accesul la catharsis Spectacolul politic, spectacolul teatral 5-6 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 Dramaturgia pe balansoar Ancheta Teatrul azi 6-6 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 MIHĂILESCU, Dan C. Cum privește critica literară dramaturgia română Ancheta Teatrul azi 6-7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 IONESCU, Miruna Pe rol: "Jolly Joker" de Tudor Popescu, Teatrul de Stat Oradea Procesele dictaturii în teatru 8-8 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 IONESCU, Miruna Prestidigitația-sau cum să păcălești cenzura ("Jolly Joker" de Tudor Popescu, Teatrul de Stat Oradea) Procesele dictaturii în teatru 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 POP, Elisabeta Dezastrul e perfect e puțin prea mult ("Jolly Joker" de Tudor Popescu, Teatrul de Stat Oradea) Procesele dictaturii în teatru 11-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 POPESCU, Marian Scurt tratat despre un maltratat ("Jolly Joker" de Tudor Popescu, Teatrul de Stat Oradea) Procesele dictaturii în teatru 12-12 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 ȚUGULEA, Eugen De unde atîta intuiție ("Jolly Joker" de Tudor Popescu, Teatrul de Stat Oradea) Procesele dictaturii în teatru 13-13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 WALD, Henri Expresiile rîsului Idei 14-14 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 IONESCU, Miruna "Mă simt eliberat de povara aluziei"-interviu cu Matei Vișniec Dialog 15-16 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 PARHON, Victor Lucian Giurchescu: Un teatru divers, nefanatic-interviu cu Lucian Giurchescu Dialog 16-17 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 18-18 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 POPOVICI, Ileana Apa vie 18-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Răzvan, Vidra și cenzura 19-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 HÂNCU, Vasile Ce jucăm ? De ce ? Pentru cine ? Răspund Alexandru Dabija, Mihai Măniuțiu, Ion Mânzatu 20-22 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 SPALAS, Marina Admiterea la Academia de Teatru și Cinematografie. Răspund Sanda Manu și Valeriu Moisescu 22-23 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 NICODIM, Dominic Adolescența ca stare de spirit: Florian Pitiș 24-24 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 RUNCAN, Miruna Soluția rîsu-plînsu, sau starea de grație: "Păguboșii" de Eugen Rotaru și Laurențiu Profeta, Teatrul "Nottara" Cronica 26-26 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 PARHON, Victor Măștile înregimentării: "Jacques sau supunerea" de Eugene Ionesco, Studioul I.A.T.C. Cronica 28-28 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 COROIU, Irina Scenariul secund al iubirii: "Anotimpurile" de Arnold Wesker, teatru TV Cronica 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 DUCEA, Valeria Cenușăreasa între Rossini și nenea Iancu: "Cenușăreasa" versiune tearală de Silviu Purcărete dupa Charles Parrault și Frații Grimm, Teatrul "Țăndărică" Cronica 32-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 POPESCU, Marian Primăvara nemulțumirii noastre Oglinzi paralele 34-34 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 ANGHEL, Sergiu Muzica și dansul-necesitatea dialogului Arte-Civilizaţia imaginii 36-36 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 SIMIONESCU, Mircea Horia Acul terapeut al desenatorului Arte-Civilizaţia imaginii 37-37 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 HORASANGIAN, Bedros Tonitza Arte-Civilizaţia imaginii 38-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 GÂRBEA, Horia Mare-i grădina lui Dracula (TV divertisment) Coupé 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 STANCIU, Dorin De la "cartofi prăjiți cu orice" la 22 decembrie Coupé 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Taormina: un teatru fără granițe Scena lumii 41-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 GRANT, David Dramaturgi irlandezi de frunte-corespondență specială de la Dublin Scena lumii 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina David Warrilow-un artist, nu doar un mare actor (Turneul teatral francez-Printemps de la liberté) Scena lumii 43-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 LONDON, John Subvenționarea teatrului în Marea Britanie-corespondență specială de la Londra Scena lumii 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 POPESCU, Cristian Florin Textul dramatic între parabolă și evocare istorică-turneul Teatrului Dramatic Muzical din Cahul Scena lumii 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 5 IOANID, Monica Tel Aviv, Santarcangelo, Lodz, Tokio, Roma, Paris, Taormina, New York Scena lumii 46-46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Pustiul era necesar ? Antiteze 2-3 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 POPOVICI, Ileana Opțiune sau destin ? Spectacolul politic, spectacolul teatral 4-4 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina În căutarea cuvintelor pierdute Spectacolul politic, spectacolul teatral 6-6 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MIHĂILESCU, Dan C. Sfârșit la "Secolul" Inevitabilul Caragiale 6-7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 STOICA, Dumitrița Marin Sorescu - O "întrebare justă" Cum priveşte critica literară dramaturgia română 8-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 CONDURACHE, Val Eliberarea de prejudecăți Cum priveşte critica literară dramaturgia română 8-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 PARHON, Victor Ivan Helmer: Piesele românești vor deveni din ce în ce mai importante Dialog 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 ALECSANDRESCU, Dan Publicul - rațiunea de a fi a actului scenic Ancheta Teatrul azi: Ce jucăm ? De ce ? Pentru cine ? 12-12 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 KINCSES, Elemér Numai adevărul ne poate salva Ancheta Teatrul azi: Ce jucăm ? De ce ? Pentru cine ? 13-13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MICU, Dan Nevoia exorcizării Ancheta Teatrul azi: Ce jucăm ? De ce ? Pentru cine ? 13-13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 DARIE, Alexandru Actorul, viața oricărui demers regizoral Ancheta Teatrul azi: Ce jucăm ? De ce ? Pentru cine ? 14-14 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MUNTEANU, Cristian "Dosarul" și șansa teatrului radiofonic Radio 15-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 RUNCAN, Miruna Cui i se vor deschide porțile capitalei ? În fața ușilor deschise (episodul 1) Ce se întîmplă în teatre ? 16-17 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MOLDOVAN, Iulius De ce "am rămas" director Ce se întîmplă în teatre ? 18-18 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MARIAN, Mircea Jucăm ? Nu jucăm ? Ce se întîmplă în teatre ? 19-19 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 CACOVEANU, Viorel Pe rol: "Valsul de la miezul nopții" de Viorel Cacoveanu la Teatrul de Stat din Oradea Procesele dictaturii în teatru 21-23 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 POPOVICI, Ileana Șeherezada la teatru Coupé 23-23 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 POPESCU, Marian Jocul în cultură Idei 24-24 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 IONESCU, Miruna Textul, ca insectar al vieții: "Bine, mamă, dar ăștia povestesc în actul II ce se întîmplă în actul I" de Matei Vișniec la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 26-28 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 COROIU, Irina Față cu kitsch-ul: "D'ale carnavalului" de I.L.Caragiale la Studioul I.A.T.C. Cronica 29-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 GEORGESCU, Alice Victimile ambiției: "Victimile datoriei" de Eugene Ionesco la Teatrul "Toma Caragiu" din Ploiești Cronica 30-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 PARHON, Victor Teatru la la podu' Grant: "Tango" de Slawomir Mrozek la Teatrul Giulești Cronica 31-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 GEORGESCU, Alice Limba de tinichea Beţia de cuvinte 33-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 34-34 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 COJOCARU, Liana Ileana Cotrubaș înființează o școală Arte-Civilizaţia imaginii 36-37 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 ANGHEL, Sergiu Buto - O dramă a integrării Arte-Civilizaţia imaginii 38-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 BITTEL, Adriana Proba prim-planului Arte-Civilizaţia imaginii 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 JITIANU, Dan Design '90 Arte-Civilizaţia imaginii 41-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 HORASANGIAN, Bedros O expoziție colectivă Arte-Civilizaţia imaginii 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 NICODIM, Dominic Marcel Iureș - la curțile teatrului 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Revoluționarea teatrului ? Scena lumii 46-46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 ELVIN, B. Legile pieței și speranțele mulțimii - interviu cu Ulrich Eckhardt Scena lumii 47-47 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 ELVIN, B. Întîlnirile teatrale berlineze Scena lumii 48-49 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 POPESCU, Adriana Teatrul a trecut și prin zidul Berlinului Scena lumii 50-51 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Întîlnire cu Gianfranco de Bosio la Padova Scena lumii 52-52 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 GIORGETTI, Mario Mattia Europa în viitor... Pentru un teatru fără frontiere Scena lumii 53-54 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 GEORGESCU, Alice Tel-Aviv: Bună ziua, România ! Scena lumii 55-56 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 GEORGESCU, Alice Josef Mundy: "Preferam să scriu eu istoria mea" Scena lumii 57-57 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 POPESCU, Marian Academia experimentală a teatrelor Coupé 58-58 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 MODOLA, Doina Actul artistic - mărturie și provocare a societății. Interviu cu René Gonzales Scena lumii 58-59 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 IOANID, Monica Polonia, Finlanda, Italia, Austria, U.R.S.S., S.U.A Coupé 60-61 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 SOLOMON, Dumitru Fără dramaturgi și fără dramaturgie Antiteze 4-5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ȚINTEA, Julieta Sibiu: Ambiții și speranțe Ce se mai întîmplă în teatre ? 6-6 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 SĂVULESCU-VOUDOURIS, Monica Liber ca pasărea cerului 7-7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 POPOVICI, Ileana Spectacolul ofensiv Un alt public 8-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ROVENTA-FRUMUȘANI, Daniela Expansiunea teatralității sau teatrul din afara teatrului Idei 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 STOICA, Dumitrița Complexul preistoriei Idei 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 NICODIM, Dominic A fi cu picioarele pe pămînt - George Constantin în spectacolul său - Portret 12-13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 PETCULESCU, Valentin De la "savoir vivre" la "vivre le savoir" (Pe marginea - sau în interiorul ? - Formei lui Gombrowicz) Avanscena dramaturgului 14-14 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel Cum privește critica literară dramaturgia română - Laurențiu Ulici "pot să spun ce poate să facă dramaturgul român..." (interviu) Ancheta Teatrul azi 15-17 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 PROFIT, Romeo Pe rol: "Conu' Leonida față cu reacțiunea" la Teatrul Dramatic Constanț - Un spectacol premiat...cu suspendare Procesele dictaturii în teatru 20-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 SOLOMON, Dumitru Pe rol: "Conu' Leonida față cu reacțiunea" la Teatrul Dramatic Constanț - Exclusivism vehement Procesele dictaturii în teatru 20-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 TUDORA, Carmen Story despre crime și putere: "Macbeth" de William Shakesperae, Teatrul Dramatic din Constanța Cronica 23-24 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ȚINTEA, Julieta Viața - o foarte tristă bufonadă: "Așa cum mă vrei tu" de Luigi Pirandello, Teatrul de Stat din Sibiu Cronica 25-26 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Mătușa lui Charley - farsă ori dramă ?: "Mătușa lui Charley" de Brandon Thomas, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 26-27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Castelana - o (melo)dramă pură: "Castelana" de Lea Goldberg, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 27-28 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 RUNCAN, Miruna Televiziunea în vizită la televiziune sau apăsați pe accelarator !: "Transmitem în direct" de Tudor Popescu, Teatrul TV Cronica 29-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Care pe care Beţia de cuvinte 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 POPESCU, Marian Cioburile Oglinzi paralele 31-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 VERNA, Grațian A opta ediție este de tranziție ? Către ce ? Costineşti - Gala recitalurilor tinerilor actori - 1990 32-37 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Gala tinerilor sctori, ca modul cultural și experiență artistică Costineşti - Gala recitalurilor tinerilor actori - 1990 38-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 TAȘCU, Valentin Gala nr. 8 minus 7 Costineşti - Gala recitalurilor tinerilor actori - 1990 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 OPREA, Ștefan Cu bune și cu rele, totuși utilă Costineşti - Gala recitalurilor tinerilor actori - 1990 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 CHIRILĂ, Dumitru N-aș vrea să se creadă că... Costineşti - Gala recitalurilor tinerilor actori - 1990 39-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 RUNCAN, Miruna În fața ușilor deschise (II) 40-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 POPOVICI, Ileana Medalion omagial parțial luminat Coupé 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 POPOVICI, Ileana Mai-binele este dușmanul binelui… Coupé 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 Informări Coupé 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 HORASANGIAN, Bedros 9+1+ Chirnoagă+ o nedumerire Arte-Civilizaţia imaginii 44-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 PLEȘU, Andrei Alexis de Tocqueville: "Aristocrația poartă în chip natural......." Arte-Civilizaţia imaginii 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ANGHEL, Sergiu American Dance Festival 1990 Arte-Civilizaţia imaginii 46-48 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 BITTEL, Adriana Subiectivele Arte-Civilizaţia imaginii 49-49 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 DAMIAN, Laurențiu După Costinești o meditație despre filmul și convenția teatrală Arte-Civilizaţia imaginii 50-51 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 PARHON, Victor Alexandru Colpacci: Prefer să-mi cîștig viața oricum, decît să fac teatru oricum (interviu) Dialog 52-52 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 CONDURACHE, Val "...Acest animal ciudat" A patra ţeapă - experimentul 53-53 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 MAȘEK, Victor Ernest Capcane și limite A patra ţeapă - experimentul 53-54 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 GÂRBEA, Horia Libera inițiativă textuală A patra ţeapă - experimentul 54-54 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ZAVULOVICI, Sorin Proba de laborator A patra ţeapă - experimentul 55-55 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 BURDA, Mihaela Este Andrei șerban în pericolul de a fi depășit de mitul său ? sau Reîntoarcearea la izvoarele teatrului 57-57 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Vă prezentăm teatrul "Masca" 58-58 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii: Oamenii scenei și scena politică Însemnări contradictorii 60-61 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ȚIC, Nicolae A fost odată un Mazilu 62-63 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 RUNCAN, Miruna Bogdan Amaru - între expresionism și absurd 64-64 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 SCARLAT, Nicolae Pedagogul ideal Harag 65-65 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 HELMER, Ivan O vară Harag 66-66 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 CRISTEA, Valeriu Criza teatrului în vreme de criză 67-67 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IONESCO, Eugene Monologuri și regie de vise ("Un homme en question" traducere de Mariana Ioan) 68-69 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 POPESCU, Marian Decupaje 70-70 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ȘUTEU, Corina O inițiativă culturală de schimb: Printemps de la liberté - Avignon Scena lumii 72-72 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 CARAMITRU, Ion Teatrul de azi, teatrul de mîine Scena lumii 72-72 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 MODOLA, Doina Colonnes roumaines Scena lumii 74-74 franceză
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 DIACONU, Mircea Rezistența prin dragoste Scena lumii 74-74 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ȘUTEU, Corina Avignon. Mode d'emploi Scena lumii 75-75 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 ȘUTEU, Corina Cu Marian Râlea și Claudiu Bleonț - fragmente de conversație - Scena lumii 76-76 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 BUZOIANU, Cătălina Grenoble - Avignon, iulie 1990 Scena lumii 77-79 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 HOLTIER, Vittorio Caleidoscopic, spații avignoneze Scena lumii 80-81 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 BANU, George Căderea nopții ("El publico", nr.79/1990, traducere de Miruna Ionescu) Scena lumii 82-83 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 VISARION, Alexa Universul Cehov Scena lumii 84-85 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 WILLE, Franz "Întîlnirile teatrale" în perioada de tranziție - corespondență specială de la Berlin (traducerea Alice Georgescu) Scena lumii 86-88 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IONESCU, Miruna Eimontes Nekrosyus: Cu pămînt pe buze Scena lumii 89-89 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 DEMBINSKI, Dominic Mrozek la carnaval - Cracovia, 15-29 iunie 1990 Scena lumii 90-91 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 MILETINEANU, Gheorghe Controversatul sobol (corespondență specială de la Tel-Aviv) Scena lumii 91-91 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 S., M. Tartuffe din nou oprit Coupé 92-92 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 S., M. În replică... Coupé 92-92 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 S., M. Totul e teatru, teatrul e totul sau, mai simplu, teatrul fără frontiere Coupé 92-92 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 S., M. Fantome Coupé 92-92 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IOANID, Monica Teatrul grec din Siracusa Coupé 93-93 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IOANID, Monica Palermo, Palermo... Coupé 93-93 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IOANID, Monica Wajda la New York Coupé 93-93 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IOANID, Monica Giorgio Strehler, regizorul-pedagog Coupé 93-93 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 IOANID, Monica Vaclav Havel la Frankfurt Coupé 93-93 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 SOLOMON, Dumitru Nostalgia dar și iluzia perfecțiunii Antiteze 5-5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 DUMITRESCU, Cristina Ipostaze, ispite... Spectacolul politic, spectacolul teatral 6-7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPOVICI, Ileana Pseudointerviu Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 8-8 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 VISARION, Alexa "N-aș vrea să mor degeaba" Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 9-9 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 CHITIC, Paul Cornel Un fel de cădere la mica înțelegere Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 IFTIMOVICI, Radu Cui îi e frică de piesa politică românească ? Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 10-11 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PAPP, Doina "T.T." - o legendă care poate reînvia ? Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 12-13 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 SCARLAT, Nicolae Dă-ne, Doamne, mintea cea de pe urmă ! Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 14-14 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 RAAB, Natașa Încotro mergem ? Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 15-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 VOICU, Mariana Mă privesc în oglinda spaimelor mele, și-mi zîmbesc Dacă nu noi, cine ? Dacă nu acum, cînd ? 16-16 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPOVICI, Ileana Valeriu Moisescu: "În libertate e mai greu" (interviu) Dialog 17-20 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PARHON, Victor Florin Fătulescu: "Noi, românii, sîntem așa cum am fost. Dar tare mi-e teamă că vom rămîne la fel." (interviu) Dialog 18-20 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PATLANJOGLU, Ludmila Martor E pur si muove ! 22-25 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 DUMITRESCU, Cristina Starea de grație E pur si muove ! 28-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 MANDACHE, Rodica Însemnările unei actrițe care n-a jucat în spectacolul lui Andrei Șerban E pur si muove ! 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 CHITIC, Paul Cornel Mărturia unui cetățean al lumii E pur si muove ! 30-30 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 GEORGESCU, Alice Falsă cronică la o falsă tetralogie E pur si muove ! 31-33 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPESCU, Marian Deșteptarea primăverii E pur si muove ! 34-34 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 NICODIM, Dominic Noi am avea nevoie de teatru E pur si muove ! 35-35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 COROIU, Irina Entertainment E pur si muove ! 36-36 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPOVICI, Ileana Disconfort E pur si muove ! 37-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 Indicele de frecventare a sălilor Teatrului Național din București la premierele stagiunii, regizate de Andrei Șerban E pur si muove ! 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPESCU, Marian La vreme de eclipsă Oglinzi paralele 41-41 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPOVICI, Ileana Și actorii sînt oameni - Anda Călugăreanu: "Nu-mi place să mă uit în urmă" 42-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 ȚEPOSU, Radu G. Cum privește critica literară dramaturgia română - Profeți și gropari Ancheta Teatrul azi 44-44 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 TUDORA, Carmen Pași spre lume Săptămîna teatrelor de păpuşi, Constanţa '90 45-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 46-46 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPESCU, Marian Vă place Shakespeare ?: "Visul unei nopți de vară" de William Shakespeare, Teatrul de Comdie Cronica 48-49 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PREDESCU, Dan Ce e val…: "Luv" de Murray Schisgal, Teatrul "Nottara" Cronica 50-50 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 IONESCU, Miruna Clasa, la un început de drum: "Actorii", Teatrul Mic Cronica 51-51 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 GEORGESCU, Alice Poate, speranța…: "Cele două privighetori" deDumitru Solomon, Teatrul Dramatic "Maria Filotti" din Brăila Cronica 51-51 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PARHON, Victor Radu Beligan în "Cui i-e frică de Virginia Woolf ?" de Edward Albee, Teatrul Național din Craiova Cronica 52-53 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 IONESCU, Miruna Spre desăvîrșirea platitudinii: Cui i-e frică de Virginia Woolf ?" de Edward Albee, Teatrul Național din Craiova Cronica 53-53 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PARASCHIVESCU, Constantin "O glumiță": "Week-end la …sectorul 9" de Paul Everac, Teatrul "A.Davila" din Pitești Cronica 54-54 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 IORDACHE, Antoaneta C. Intrarea în normalitate: "Mașina de scris" de Jean Cocteau, "Teroare și credință" de Michael Black, Teatrul Național din Timișoara Cronica 55-55 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 BERLOGEA, Ileana Labirintul torționarilor: "Ubu rege" de Alfred Jarry, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 56-56 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PARASCHIVESCU, Constantin Butoiul lui Diogene și coiful roman: "D-ale carnavalului" de I.L.Caragiale, Teatrul Dramatic "Maria Filotti" din Brăila Cronica 57-57 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 DUMITRESCU, Cristina Veșnic tineri și ferice: "Iașii în carnaval" de Vasile Alecsandri, Teatrul Național din Iași Cronica 58-58 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 COROIU, Irina Cine are nevoie de cultură ?: "Meditațiile Ritei"de Willy Russel, Teatrul "Bulandra" Cronica 60-60 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 CHITIC, Paul Cornel Cum nu trebuie…: "Patruzeci de carate" de Pierre Barillet și Jean Pierre Grédy, Teatrul vesel Cronica 60-60 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 Topul celor mai bune spectacole Unde fugim de acasă ? 61-61 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 CHITIC, Paul Cornel Victor Rebengiuc: "Încercăm o racordare a cursurilor universitare la viața teatrtală a țării" (interviu) Viitorul teatrului începe azi 62-62 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 CHITIC, Paul Cornel Academia de Teatru și Film între cerere și ofertă Viitorul teatrului începe azi 63-63 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 MAȘEK, Victor Ernest Revenirea teatrologiei Viitorul teatrului începe azi 64-64 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 CALION, Ion Între dorințe și realități Viitorul teatrului începe azi 66-67 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 OPREA, Ștefan Un început, o reluare... Viitorul teatrului începe azi 66-67 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 GEORGESCU, Alice Traduceți, domnilor, traduceți... Beţia de cuvinte 68-68 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 HORASANGIAN, Bedros Donații Arte-Civilizaţia imaginii 70-71 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 TAPALAGĂ, Irina Expoziția Tineretului 1990 Arte-Civilizaţia imaginii 70-70 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 ANGHEL, Sergiu American Dance Festival 1990 Arte-Civilizaţia imaginii 72-72 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 BITTEL, Adriana Cu ochiul liber - Epizodu Arte-Civilizaţia imaginii 73-73 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POP, Elisabeta Minerii, Gary și Mă, garii... Carnete de sertar 74-75 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 SÎRBU, I.D. Document - Scrisoare adresată doamnei Mariana Voicu (secretar literar la Teatrul Național din Timișoara) de către Gary (I.D.Sîrbu) Carnete de sertar 75-75 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PARASCHIVESCU, Constantin "Șahul" Coupé 76-76 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPOVICI, Ileana Cortina șfîșiată Coupé 76-76 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 S., M. De ce nu mai vin spectatorii la teatru ? Coupé 76-76 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 S., M. "...și succes în viața personală !" Coupé 77-77 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 S., M. "Domnia tristeții" Coupé 77-77 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPOVICI, Ileana Omul care pune întrebări Coupé 77-77 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 POPESCU, Marian Decupaje 78-78 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 COLPACCI, Alexandru Scrisoare din Paris Scena lumii 80-80 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 SOLOMON, Dumitru "Banchetul visat" Scena lumii 81-81 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 BRATEȘ-GALRON, Anca Documentarea și cercetarea teatrală Scena lumii 82-83 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 FODOR, Zeno Festivaluri ale artei păpușărești Scena lumii 84-85 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 DEMBINSKI, Dominic Revoluția ce-și devoră fiii Scena lumii 86-86 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 ȘUTEU, Corina Cu Peter Brook între "A fi și a nu fi în România" Scena lumii 87-87 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 ȘUTEU, Corina Ellen Stewart - o americancă la București Scena lumii 87-87 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 ȘUTEU, Corina "Come Gather, sons of England..." Scena lumii 88-89 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 PARHON, Victor Ion Ungureanu, ministrul culturii din Republica Moldova: Trebuie să redeschidem și biserici și teatre Scena lumii 90-91 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 COROIU, Irina De la inimă la inimă... Scena lumii 92-92 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 TUDORA, Carmen John Rettalack: Teatrul - industrie și entuziasm Scena lumii 93-93 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 SOLOMON, Dumitru Între pesimism sumbru și optimism temperat Antiteze 4-5 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPOVICI, Ileana "Un subiect fascinant PUTEREA" Spectacolul politic, spectacolul teatral 7-8 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 IONESCU, Miruna Mai mult obsesii decît căutări, mai mult complexe decît eliberări Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 10-10 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 Premiile Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 10-10 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina Punct și de la capăt Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 11-12 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 GHIȚULESCU, Mircea Șansa teatrului Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 13-14 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 MODOLA, Doina Dramaturgia și avatarurile libertății de creație Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 14-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 SILVESTRU, Valentin Seminarul de repertoriu Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 16-16 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPOVICI, Ileana Valeria Seciu: "În nesiguranța asta generală, eu mă simt în siguranță" (interviu) Dialog 18-21 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 WALD, Henri Veriga subapreciată Idei 22-23 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 22-23 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 RUNCAN, Miruna Teodor Mazilu, in memoriam 24-24 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina Absolvirea de păcate, prin contaminare: "3 Havel", Teatrul de Comedie Cronica 26-26 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PREDESCU, Dan Ce formidable bordel: "Ce nemaipomenită harababură" de Eugene Ionesco, Teatrul "Ion Creangă", București Cronica 28-29 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 BĂRBUȚĂ, Margareta Amalgam de document și ficțiune: "Mlaștina" de Caryl Churchill, Teatrul Mic Cronica 30-31 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Monologul, posibilă performanță actoricească: "Sinucigașii" (Sinucigașul de la ora 9), Teatrul Dramatic din Brașov Cronica 32-32 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina Un filon prețios: "Cruciada copiilor" de Lucian Blaga, Teatrul Național din București Cronica 34-34 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 CALION, Ion Destrămarea umanului: "Poliția" de Slawomir Mrozek, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 36-36 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PREDESCU, Dan De la obsesie la manie: "Ubu Rex cu scene din Macbeth" după operele lui Alfred Jary și William Shakespeare, Teatrul Național din Craiova Cronica 38-39 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Șansa întîlnirii cu rolul: "Avarul" de Moliere, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Cronica 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Un caz de trădare: "Trădarea" de Harold Pinter, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Cronica 40-40 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Zamolxe de la pietrărie: "Zamolxe" de Lucian Blaga, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași - Teatrul "Ion Creangă" din Chișinău Cronica 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Aelesaodnaed: "Serpentina" de Tancred Dorst, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Cronica 42-42 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 RUNCAN, Miruna Exercițiu de exprimare într-o limbă necunoscută: "Balconul" de Jean Genet, Teatrul "Bacovia" din Bacău Cronica 43-43 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 IONESCU, Miruna Ca un fluture în insectar: "Garden party" de Vaclav Havel, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 44-45 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina Bătrînele noastre "șopîrle": "Hulirea, persecutarea și asasinarea lui Jean-Paul Marat reprezentată de grupul teatral al ospiciului din Charenton sub conducerea domnului de Sade" de Petre Weiss, Teatrul "Al. Davila" din Pitești Cronica 46-47 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 GEORGESCU, Alice Așteptînd briza: "În largul mării" de Slawomir Mrozek, Teatrul de Stat din Sibiu Cronica 46-47 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 CALION, Ion Parabola ca basm: "Regele gol" de Evghenii Șvarț, Teatrul Național din Tîrgu-Mureș Cronica 47-47 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 COROIU, Irina Capcana confuziei: "Comedia erorilor" de William Shakespeare Cronica 48-48 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 IONESCU, Miruna Histrioni în jocul vieții: "Așteptîndu-l pe Godot" de Samuel Beckett, Teatrul "Eugen Ionescu" din Chișinău Cronica 49-50 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUCEA, Valeria De la realizare la creație e mai mult decît un pas: Teatrul Țăndărică Cronica 50-51 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPESCU, Marian Cenzura și deghizarea: "Deghizarea" de David Mowat, Threshold Theatre Arts, Londra Cronica 51-51 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPESCU, Sabin Avancronica ambientală Cronica 52-52 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 Topul celor mai bune spectacole Unde fugim de acasă ? 54-54 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPESCU, Marian "Podul de piatră s-a sfărîmat/ A venit apa și l-a luat..." Oglinzi paralele 55-55 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Petre Bokor: Extraordinara presiune a actualității (interviu) Dialog 56-57 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Dumitru Furdui: Important e că nu v-am făcut de rușine (interviu) Dialog 59-59 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Lecția lui Cojar Aniversări 60-60 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 IONESCU, Miruna Elvira Godeanu sau frumusețea ființei interioare Aniversări 61-61 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 ATTILA, Stracula Tompa Miklós la 80 de ani Aniversări 61-61 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 LEFTER, Ion Bogdan Cum privește critica literară dramaturgia română - Mai bine fără complezență Ancheta Teatrul azi 62-62 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 GÂRBEA, Horia Cum privește critica literară dramaturgia română - Refuzul fandării (două prejudecăți despre textul dramatic) Ancheta Teatrul azi 63-63 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPESCU, Sabin Exercițiu de trufie în genul umil Spectacole imaginare 64-64 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 HORASANGIAN, Bedros Lan de grâu cu corbi Arte-Civilizaţia imaginii 66-66 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 BITTEL, Adriana Cu ochiul liber - Hei, teacher Arte-Civilizaţia imaginii 67-67 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 ANGHEL, Sergiu După douăzeci de ani...de dans contemporan Arte-Civilizaţia imaginii 68-68 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 SĂVULESCU-VOUDOURIS, Monica Teatrul - Muzeu Salvador Dali Arte-Civilizaţia imaginii 70-70 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 BANU, George România și teatrul său, sau strigăte și șoapte Arte-Civilizaţia imaginii 72-73 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 PARHON, Victor Ștefan Iordache de la un Odeon la altul Coupé 74-74 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina File pentru o antologie Coupé 74-74 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina Tele-ticuri Coupé 74-74 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPESCU, Marian Shakespeare, un dramaturg român ? Scena lumii 76-90 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 Birocrația în artă - un conflict fără granițe naționale Coupé 91-91 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 Ennosuke III - Tradiționalul revoluționar al teatrului kabuki Coupé 91-91 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 POPESCU, Marian Ce (mai) e de făcut ? 92-92 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 MOTOI, George Scrisoare deschisă Dreptul la replică 93-93 română