Criterii căutate

  • An de publicare: 1982

Sumarul căutării

  • 1143 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MEDELEȚ, Florin În legătură cu expediția întreprinsă de Alexandru Macedon la Dunăre în 335 î.e.n. 13-22 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Ioan Sistemul defensif al srtatului dac și întinderea provinciei Dacia 23-38 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PISO, Ioan Carrieres senatoriales (III) 39-57 franceză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II) 59-74 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre Drumuri și vămi ale sării din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 75-86 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP IOAN, Aurel Realități medievale românești în Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV 87-92 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc Orientarea balcano-otomană și mediteraniană în comerțul clujean (prima jumătate a sec. XVII) 93-104 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂIUȘAN, Radu Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 105-119 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MILIN, Miodrag Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (II) 121-134 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRUȚ, Stelian Aspecte ale luptei pentru emancipare națională și socială a popoarelor din Ungaria dualistă la granița sec. XIX-XX 135-153 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) 155-174 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ȘTIRBAN, Marcel Omagiu marelui om politic și diplomat român Nicolae Titulescu 175-186 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (II) 187-203 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUBĂNCAN, Vasile Apărarea frontierei de vest a României deziderat național. Adeziuni clujene interbelice (II) 205-218 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa 221-245 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (III) 247-252 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CUCOȘ, Ștefan Începuturile perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei 253-260 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VASILIEV, Valentin În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania 261-269 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IAROSLAVSCHI, Eugen Despre cîteva podoabe dacice dintr-un muzeu britanic 271-274 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MOGA, Vasile În legătură cu o descoperire arheologică recentă din cetatea dacică de la Călîlna (kid. Alba) 275-278 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita) 279-285 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDEVAN, Radu Nocturunu napocensis 287-290 franceză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETCULESCU, Liviu Obrăzare de coifuri romane din Dacia 291-300 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Constantin, VLĂDESCU, Cristian Piese sculpturale romane în muzeul militar central 301-306 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru, PETROVSZKI, Richard, POP, Constantin Bronzuri figurative în Dacia Romană: un tip iconografic inedit 307-310 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru, PETROVSUKI, Maria, PETROVSZKI, Richard Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) 311-330 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX RUPRECHTSBERGER, Erwin Eine bemerkung zur Terra Sigillata aus Apulum 331-335 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum 337-344 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin, NEMEȘ, Emil Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 345-365 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VLASSA, Nicolae O gemă magică din transilvania cu o temă iconografică rară 367-374 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂLĂNESCU, Dana Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 375-385 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MATEI, Ștefan Al treilea mormînt princiar de la Apahida 387-392 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu, ȚEICU, Dumitru Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche 393-395 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Magdalena Clătoriile calfelor de aurari mijloc de diuzare a formelor și tehnicilor de ornamentare 397-404 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP, Viorica Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea I) 405-410 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CERNEA, Elena, PRODAN, D. O primă formă a lui Supplex Libellus 411-427 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GROZA, Liviu Participarea generalului Mihai Trapșa la lupta de la Custozza (1866) 429-440 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU, George Contribuții documentare la istoria presei românești din Austro-Ungaria (1867-1874) 441-453 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IZSAK, Samuel Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) 463-473 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GIURA, Lucian, STOIA, Mircea Aspecte privind viața și activitatea lui Cornel Diaconovich (1856-1923) 475-486 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Eugenia Elena Pop Hossu-Longin și mișcarea feministă din Transilvania 487-496 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX WINKLER, Iudita Drumul roman Napoca - Potaissa (II) 487-489 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Scurtă analiză topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8+750 și intrarea în municipiul Turda 491-492 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUDE MARIA, Magdalena Preocupări economice ale "Astrei" în despărțămîntul Diciosînmărtin 497-500 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX COMȘA, Daniela Consiliul Național Român din comuna Cheja, jud. Mureș 501-508 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂUN, Nicolae Aspecte socio-economice ale orașului Cluj, în contextul dezvoltării româniei în perioada 1922-1928 509-520 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din anii 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 521-539 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III) 543-555 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea I-a) 557-584 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX STOICOVICI, Eugen Analiza microscopică a unor probe de pămînt ars 585-386 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 593-605 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX OPRIȘ, Ioan Comisiunea Monumentelor Istorice - Secția pentru Transilvania și promovarea cercetării epocii dacice 607-616 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IGNA, Aurelia, PETRESCU, Iustinian Investigări biologice în sectorul cercetării istorice (III) - Analiza părților lemnoase provenind dintr-un butoi dacic (sec. I e.n) de la Grădiștea Muncelului 617-620 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRESCU, Gheorghe Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița 621-626 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU ANA, Maria O piesă vestimentară brodată din secolul al XVIII-lea 627-641 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS, Alexandru Un ceas muzical din sec. XVII-XVIII în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei 643-652 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX NEAMȚU, Undina, STÎMBU, Mihaela Monumente uitate ale arhitecturii de azi 653-659 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIUPEA, Ioan Bonuri și bilete de casă aflate în colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei 661-665 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria, MIREL, Maria Documente privitoare la situația materială a Muzeului Ardelean la începutul sec. XX 667-671 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 673-685 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IOAN, Mircea Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 de ani de activitate a tipografiei (1747-1771) relevate de un document de epocă 687-693 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud 695-708 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ATUDOREI, Vania, IGNEA, Aurelia Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei 709-716 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Pam'jatnik pozdnego Tripol'ja (Opît sistematizații) - Dergacev Anisimovici Valentin 719-719 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Arstskij nekropol - Hacacatrjan S.T. 721-721 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui - Coman G. 722-723 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Prahistorische Kunst in der Slowakei - Paulik Josef 723-724 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Nitriansky Hradok-Zemecek. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Mad'arovce.Kultur - Tocik Anton 724-725 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea wietenberg de la Derșida - Chidioșan N. 727-735 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂRBULESCU, Mihai Cultele orientale în Dacia romană. 1. Cultele siriene și palmiriene 747-748 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae The southern Cemetery of Matrica - Topal Judith 749-749 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae Civilizație romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei - Sanie Silviu 752-754 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Alina Roman Cemeteries on the territory of Pecs (Sopianae) 755-756 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary 763-764 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana Das awarenzeitliche Braberfeld von Kiskore - Garam Eva 764-765 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda - Gyurky Katalin 767-768 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX STRÎMBU, Mihaela La pulitura dei materiali lapidei da costruzione a scultura metodi industriali e di restauro - Lazzarini Lorenzo 773-775 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian Moștenirea lui Vasile Pârvan 777-778 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUY MARICA, Viorica Academicianul Virgil Vătășianu la 80 de ani 779-780 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc Un solitar - O pildă. Academicianul David Prodan la 80 de ani 781-783 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX LAZAROVICI, Gheorghe Hortensia Dumitrescu (1901-1982) 785-787 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODOR, Andrei Dumitru Tudor (1980-1982) 789-791 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian Gheorghe Matei (1900-1982) 793-793 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Cuprins 3-7 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-12 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GRIGORESCU, Maria Tezaurul monetar de la Iclănzel Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Vasul decorat cu șerpi descoperit la Porolissum (terasa sanctuarelor) Istorie Veche şi Arheologie 17- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Mărgele romane de la Porolissum (I) Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Compoziția mărgelelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 41- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Câteva donaria și aplici-disc cu inscripție din Dacia Istorie Veche şi Arheologie 51- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Despre câteva fragmente de diplome militare redescoperite sau mai nou descoperite Istorie Veche şi Arheologie 59- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Restituiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Piese figurate descoperite pe terasa lanctuarelor de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 75-80 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae În legătură cu o carte despre Porolissum. Note critice la lucrarea lui E. Tőth - Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnoti. 1943 Istorie Veche şi Arheologie 81-91 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Studiul microscopic al obiectelor datând din epoca romană de la "Gura Cîmpului" Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 109- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Activități metalurgice la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 113- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Economie, populație și societate în Dacia postaureliană Istorie Veche şi Arheologie 123- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae O nouă descoperire cu caracter creștin la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 155- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Descoperirea monetară de la Zalău, sec. XII-XIII Istorie Medie 161- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan Artă medievală de cult din Sălaj (II) Istorie Medie 163- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Tezaurul monetar de la Romita, sec. XVII Istorie Medie 169- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Populația Sălajului la sfîrșitul secolului XVIII-lea Istorie Medie 175- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Istoricul localității Răstoci (III) Istorie Medie 201- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic Situația economică și evoluția satului Gîrbou și satelor învecinate la începutul secolului al XX-lea (1901-1918) Istorie modernă 233- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale mișcării muncitorești din Sălaj la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie modernă 245- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a județului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului național unitar român. Linia demarcațională provizorie (ianuarie-aprilie 1919) Istorie contemporană 251- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Frământări țărănești în vestul județului Sălaj între 1918-1921 Istorie contemporană 263- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935) Istorie contemporană 267- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Sistemul de apărare la frontiera de vest a țării (1937-1940) Istorie contemporană 275- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICULESCU, Gheorghe, TUCA, Cornel Contribuția batalionului 7 Vînători de Munte din Zalău la luptele purtate de armata română pentru eliberarea Ardealului de Nord Istorie contemporană 301- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru Aspecte din mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949 Istorie contemporană 307- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru Realizarea unității depline a clasei muncitoare din țara noastră (1945-1948) Istorie contemporană 321- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram, ANDEA, Suzana Date despre carte veche din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 341- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Cartea romînească veche în județul Sălaj (II) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 353- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan Date privind evoluția învățământului și științei de carte în comuna Meșeșenii de Jos în secolele XVII-XX Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 419- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu în perioada activității de la Blaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 425- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Petre Dulfu. Corespondență literară inedită Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 435- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ACHIM, Valeriu Gavril Trif. Personalitate marcantă a învățămîntului românesc din Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 443- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Documente inedite privind unele acțiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu Romania Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 451- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin, GORUN, Doru Contribuții la istoria presei românești în Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 473- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Cetele de flăcăi în unele localități ale județului Sălaj Etnografie 505- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1981 513- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 513-524 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ANTONESCU, Iulian Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AGRIGOROAIE, Ion Activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu din anii '20 reflectată în memorialistică .9-19 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DOBRINESCU VALERIU, Florin Noi documente despre Nicolae Titulescu (perioada 1936-1941) 21-27 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Simion Florea Marian - comemorarea marelui etnograf și folclorist 29-38 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BLAJ, Pavel Un sigiliu inedit al orașului Suceava 39-42 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX JUCAN, Grațian Eminescu și Suceava 43-50 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Societatea "Școala Română" din Suceava (1883-1918) 51-69 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil, MATEI, Mircea, MONORANU, Octav Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Gavril Din istoria mineritului în Bucovina (1918-1944) 265-284 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Sevastița Aspecte din lupta clasei muncitoare din județul Suceava împotriva exploatării capitaliste în anii 1938-1940 285-292 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae Iraclie Porumbescu (O prezentare monografică) 313-328 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CENUȘĂ, Mircea Ziarul "Bucovina" - tribună a unității culturale românești 329-345 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX COCUZ, Ioan Activitatea lui Valeriu Braniște și a ziarului "Patria" pentru emanciparea politică a românilor din Bucovina 343-263 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 347-365 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FROICU, Petru Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CEAUȘU MIHAI, Ștefan Contribuții la istoricul exploatării sării la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Bucovina 377-392 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX GOROVEI, Ștefan Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX MITRIC, Olimpia Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IACOBESCU, Mihai, ZUGRAV, Ioan Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 409-417 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae Din versurile lui Ciprian Porumbescu II 419-424 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BEJENARIU, Mircea Un documentar despre Eusebie Mandicevschi 425-431 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX RUSȘINDILAR, Petru Un precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici 433-450 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AVĂDĂNII, Cezarina, MĂRGINEANU, Maria George Tofan (1880-1920) 451-456 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CUSIAC, Dragoș File din istoria Muzeului din Rădăuți 457-468 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRCIUMARU, Marin Considerații generale asupra oscilațiilor climei în ultimii 5000 de ani 469-477 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX URSULESCU, Nicolae Aspect sau fenomen de tip Sudiți 479-486 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BOTEZATU, Dan Caracterizarea antropologică a mormintelor de incinerație din necropolatubulară de la Volovăț - județul Suceava 487-491 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IGNAT, Mircea, PÎȚU, Gheorghe Un nou topor de bronz descoperit la Cașvana 493-495 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CĂRPUȘ, Leonid, HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FOIT, Grigore Considerații pe marginea unor descoperiri monetare de la Mănăstirea Putna 505-519 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BATARIUC, Paraschiva-Victoria Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea 521-524 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ȘERBAN, Constantin Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae Invocație în poezia populară - Cantemir Traian 545-545 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CANTEMIR, Traian Legende istorice din Bucovina - Marian Simion Florea 547-548 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen Amintiri și evocări despre E. Lovinescu - Nuță I. 549-550 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae Muzica în Bucovina - Satco Emil 551-551 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX LAZĂR, Mihai Habitatul medieval rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) . Matei M., Emandi E, 553-558 română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 GOȚIA, Ioan Probleme ale evoluției croiurilor. Geneza și evoluția croiului orizontal în spațiul european .7- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 BORCEA, Liviu Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea 51- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 TOȘA, Ioan Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României 59- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 GOINA, Florica Elemente de păstorit tradițional în Padiș 83- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 COVACI, Veronica Din trecutul sericiculturii în Bihor 89- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 COLȚEA, Dumitru Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru 97- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor 109- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 MOZES, Tereza Considerații privind istoricului olăritului din Oradea 127- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor 157- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 SIMU, Constanța Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române 199- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 MAROSSY, Ana Contribuții la cunoașterea medicinei populare din satul Poleni de Jos, comuna Buntești (județul Bihor) 209- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 MAROSSY, Ana Considerașii privind practica nașterii pe pămînt 213- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 MUDURA, Gheorghe Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice 219- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 FAUR, Viorel, ȘTEFĂNESCU, Barbu Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 229- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 GUI, Iosif Sancționarea moravurilor sociale în colecția de chiuituri și strigături a lui Vasile Sala 267- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 DUMITRESCU, Mircea Expoziția generală română din 1906. Aspecte etnografice 273- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 MARTIN SILAGHI, Ana Grafica lui Iosif Iser în Colecția Muzeului Țării Crișurilor 315- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 ROȘU, Aurel Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică 327- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 TOCA, Mircea Arta plastică în revista "Aurora" din Oradea 335- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 IONESCU, Adrian-Silvan Prolegomene la un muzeu al istoriei și artei costumului urban 353- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Zona etnografică Meseș - Goia I. 373- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 Toth Susana (1943-1982) 377- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 ZINTZ, Maria Pictori de avangardă în colecțiaa Muzeului Țării Crișurilor 389- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRE-GOVORA, Gheorghe Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni în nord-est Olteniei .9- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IOSIFARU, Mariana Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Rîmnicu Vălcea 27- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURCĂRESCU, Petre Un mormînt daco-getic descoperit în municipiul Rm. Vîlcea 33- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERCIU, Dumitru Cu prilejul centenarului nașterii lui Vasile Pîrvan (1882-1982) 37- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BICHIR, Gheorghe Cercetările arheologice de la Stoiniceni-Rîmnicu Vîlcea 43- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VLĂDESCU, Cristian Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan 55- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV JACOTA, Dorin Mărturii străine despre realități istorico-geograqfice din Vîlcea în sec- II-XVI 67- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae Structura habitatului citadin în rîmnicul medieval 73- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Corneliu Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia 95- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BALAȘA, Dumitru Oameni și fapte din istoria localității Olănești 101- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ, Mariana An jubiliar: Matei Basarab (350 de ani de la înscăunarea ca domn al Țării Românești) 109- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIHU, Elena Tipărituri rîmnicene în județul Mureș 115- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) 119- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MATEI CARMEN, Irina Stabiunea balneară Olănești într-un afiș publiciar de la jumtatea secolului al XIX-lea 127- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURECE, Sergiu Lupta țărănimii vîlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor 131- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ANDRONIE, Dumitru Manifestări ale țărănimii vîlcene în anul răscoalei din 1888 143- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV STAICU, Viorica Jurnal spre folosire a Băilor Alecsadrischi din l(e)atu 1850 149- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MAMULARU, Gheorghe Un secol de istorie al stațiunii Călimănești-Căciulata 157- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VOICULESCU, Mihail Școala vîlceană-sprijinitoare a luptei romanilor din Transilvania pentru libertate națională 163- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MANOLE, Petre Frămîntări țărănești în județul Vîlcea în anii 1908-1916 165- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vîlcea în anii crizei economice (1929-1933) 171- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Aurel Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Vîlcea (11 iunie 1948) 181- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV SOARE, Ion Toponimie și istorie în județul Vîlcea 195- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MARINOIU, Costea Loviștea-toponimie și istorie 199- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRIA, Petre Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii 207- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DECA, Eugen Centrul de ceramică din omuna Lungești, județul Vîlcea 211- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Nina Croiul și ornamentația cămății femeiești din microzona Horezu-Vîlcea 217- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV GEORGESCU, Nicolae Cu privire la o ladă rudărească datată 1844 225- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IONESCU, Mariana Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de caără în satul Curtea, comuna Popești 231- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Laurențiu Un portret de șevalet din secolul al XVII-lea 237- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Pavel, IANCOVESCU, Oana Meșterul Mușat - diaconul din Opatești 241 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Ioana Un document etnografic foarte rar - tableta apotropaică din colecția Muzeului Județean Vîlcea 247- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIRCESCU, Elena Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vîlcea 257- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERBECEL, Cornelia Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vîlcea 261- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV POPESCU, Cristian Considerații asupra realizării machetelor pentru monumente istorice 265- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV CRĂCIUNESCU, Petre În amintirea pictorului Constantin Iliescu 353- română
1982 Carpica, XIV VULPE, Radu Vasile Pârvan, creator de școală științifică .7-14 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile Vasile Pârvan – teoretician al istoriei 15-22 română
1982 Carpica, XIV CANTEMIR, Traian Vasile Pârvan, literat 23-31 română
1982 Carpica, XIV MONAH, Dan Câteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucutenie 33-38 română
1982 Carpica, XIV ROMAN, Petre Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii bronzului 39-49 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Noi considerații privind tezaurul de la Bîrgăoani 57-63 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan Necropola carpică de la Dămienești, județul Bacău 65-79 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Eugenia Cultura Dridu și problemele arheologiei și istoriei sec. VIII-XI 87-91 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru Orașul medieval Tg. Trotuș în lumina datelor istorico-arheologic 93-137 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1982 Carpica, XIV BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II 159-195 română
1982 Carpica, XIV MURARIU, Ioan Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Dumitru Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, județul Bacău în secolele XV-XIX 203-209 română
1982 Carpica, XIV CĂRĂMIDARU, Corneliu Aspecte ale participării Regimentului 14 Dorobanți la războiul pentru cucerirea independenței naționale 212-225 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile Manifestări ale alianței muncitorești-țărănești în timpul marei răscoale din 1907, în județul Bacău 227-233 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena Procopie Strat – combatant din primul război mondial 235-243 română
1982 Carpica, XIV SIBECHI, Gheorghe Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918 245-246 română
1982 Carpica, XIV ANTOHI, Lucia, FLOREA, Vasile Evoluția mișcării muncitorești din bazinul carbonifer Comănești 247-259 română
1982 Carpica, XIV IACOBESCU, Mihai Nicolae Titulescu – precursor al unei noi ordini internaționale 261-276 română
1982 Carpica, XIV SAIZU, Ion Reflectarea semnificației actului de la 23 August 1944 în presa primilor ani postinsurecționali 277-283 română
1982 Carpica, XIV POPOVICI, Georgeta, ROTARU, Feodosia Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuși 285-295 română
1982 Carpica, XIV ICHIM, Dorinel Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău 297-313 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan Al V-lea Simpozion național de tracologie 315-331 română
1982 Carpica, XIV GENARU, Ovidiu Note de călătorie în Italia 333-340 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1981 341-346 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Tudor Dan 347-350 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan Moldova în secolele XI-XIV - Spinei V. 351-356 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru Habitatul rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) - Matei Mircea, Emandi E. 357-362 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile Vasile Pârvan, filozof al istoriei - Catargiu Virgil 363-365 română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere V- română
1982 Cercetări Arheologice, V GALBENU, Doina, SZEKELY, Zoldan, ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Ariușd, jud. Covasna .3- română
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău .9- română
1982 Cercetări Arheologice, V POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23- română
1982 Cercetări Arheologice, V BUZDUGAN, Costachi Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giuecani, jud. Vaslui 29- română
1982 Cercetări Arheologice, V ULANICI, Augustin Săpăturile de la Valea Iașului, jud. Argeș 37- română
1982 Cercetări Arheologice, V LEAHU, Valeriu Săpăturile arheologice efectuate la Daia 43- română
1982 Cercetări Arheologice, V OANCEA, Alexandru Săpăturile arheologice de la Petrișoru-Racovițeni, jud. Buzău 53- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George, ZORZOLIU, Traian Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65- română
1982 Cercetări Arheologice, V ANASTASIU, Ruxandra, PETCULESCU, Liviu, TOMA NEMOIANU, Alexandru Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 73- română
1982 Cercetări Arheologice, V FILIPESCU, Bogdan Săpăturile arheologice de la Fierbinți - Malu Roșu, jud. Ialomița 77- română
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, VATAMANU, Ion Cercetările de la Netezi, jud. Neamț 83- română
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Curtea de Argeș 95- română
1982 Cercetări Arheologice, V MUNTEANU, Luminița Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoș, jud. Timiș 109- română
1982 Cercetări Arheologice, V CALOTOIU, Gheorghe, RĂDULESCU, Venera Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 119- română
1982 Cercetări Arheologice, V CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129- română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoprit la Piua Petrii (1979-1980) 159- română
1982 Cercetări Arheologice, V BOLOMEY, Alexandra Contribuție la cunoașterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călărași 169- română
1982 Cercetări Arheologice, V DRĂGUȘ, Dan Noi date privind necvropola feudală timpurie de la Frătești, jud. Giurgiu 195- română
1982 Cercetări Arheologice, V ISĂCESCU, Constantin Noi date privind necvropola feudală timpurie de la Frătești, jud. Giurgiu 201- română
1982 Cercetări Arheologice, V BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Contribuții arheologice la cunoașterea primului locaș al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuților din Suceava 215- română
1982 Cercetări Arheologice, V CANTACUZINO, Gheorghe Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Tîrgoviștei 225- română
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George Pagini din scrisori, pagini arheologice. Din corespondența prof. Gheorghe Cantacuzino 235- română
1982 Cercetări Numismatice, IV Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 2 română
1982 Cercetări Numismatice, IV GÎDEA, Suzana Cuvînt de deschidere / Discours introductif / Opening word Şedinţă plenară 7-8 română
1982 Cercetări Numismatice, IV GEORGESCU, Florian Cercetarea numismatică în slujba istoriei patriei / La recherche numismatique au service de l’histoire de la patrie / The numismatic research in service of the national history. Şedinţă plenară 9-22 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CONDURACHI, Emil Noi perspective în cercetarea numismatică antică / Nouvelles perspectives concernant la recherche dans le domain de la numismatique antique / New perspectives in the research of ancient numismatics. Şedinţă plenară 23-28 română
1982 Cercetări Numismatice, IV ILIESCU, Octavian Participări românești la activitatea numismatică internațională / Participations roumaines à l’activité numismatique internationale / Romanian contributions to the international numismatic research. Şedinţă plenară 29-39 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BEȘLIU, C., COJOCARU, Viorel, CONSTANTINESCU, M., GRECU, V., IVAȘCU, M., MARINCU, E., MATEICIUC, V., SPIRIDON, S., STANCU, Paraschiva, ȘTIRBU, Constanța Determinarea compoziției unor monede medievale românești prin metode nucleare / Méthodes nucléaires utilisées pour établir la composition de l’aloi de quelques monnaies de Valachie (XIVe-XVe siècles) / Determination of the composition of some romanian medieval coins using nuclear methods. Şedinţă plenară 41-56 română
1982 Cercetări Numismatice, IV STANCU, Paraschiva, ȘTIRBU, Constanța Observații asupra emisiunilor monetare al Țării Românești (1365-1418) pe baza analizelor prin metode nucleare / Quelques remarques sur les émissions monétaires de Valachie d’après les analyses par des méthodes nucléaires / Observations on Wallachian monetary types (1365-1418) on the basis of nuclear analyzes. Şedinţă plenară 57-93 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MITREA, Bucur Date noi despre tezaurul de la Crucea de Sus-Panciu / Nouvelles données dur le trésor de Crucea de Sus-Panciu / New data about the hoard from Crucea de Sus - Panciu. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 97-107 română
1982 Cercetări Numismatice, IV PETOLESCU, Carmen-Maria O monedă imperială inedită din colecția Orghidan / Une monnaie impériale inédite de la collection Orghidan / An unpublished imperial coin from the Orghidan collection. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 109-112 română
1982 Cercetări Numismatice, IV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monede antice și bizantine descoperite la Enisala, jud. Tulcea / Monnaies antiques et byzantines découvertes à Enisala, dép. de Tulcea / Ancient and Byzantine coins found at Enisala, Tulcea county. Numismatica Antică şi Bizantină (Numismatique Antique et Byzantine, Ancient and Byzantine Numismatic) 113-120 română
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1982 Cercetări Numismatice, IV VELTER, Ana-Maria Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Ghimpați, jud. Giurgiu/ Un trésor monétaire du XVe-XVIe siècle découvert à Ghimpați, dép. de Giurgiu / A coin hoard from the 15th-16th centuries, found at Ghimpați, Giurgiu county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 133-139 română
1982 Cercetări Numismatice, IV CUSTUREA, Gabriel, MURAT, Actuan Un tezaur monetar otoman din sec. XVI-XVII descoperit la Tulcea / Un dépôt monétaire ottoman découvert à Tulcea (XVIe-XVIIe siècles) / A 16th-17th century Ottoman coin hoard found at Tulcea. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 141-145 română
1982 Cercetări Numismatice, IV LEAHU, Doina Medalia de aur pentru pace „Joliot Curie” - înaltă distincție conferită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România / La médaille d’or pour la paix „Joliot Curie” - haute distinction accordée au président de la République Socialiste de Roumanie / The Joliot Curie gold medal for peace - a token of high esteem awarded to comrade Nicolae Ceaușescu, President of the Socialist Republic of Romania. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 149-154 română
1982 Cercetări Numismatice, IV KONIG, Cornelia Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 155-161 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BOICESCU, Simona Medalii inedite cu subiecte din domeniul medicinei aflate în colecția Muzeului Național de Istorie / Médailles inédites ayant des sujets du domaine de la médicine dans la collection du Musée National d’Histoire de la R.S. Roumanie / Unpublished medals with medical subjects found in the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 163-168 română
1982 Cercetări Numismatice, IV BARNEA, Ion Sigilii bizantine inedite din colecția Muzeului Național de Istorie / Sceaux byzantins de la collection du Musée National d’Histoire / Unpublished Byzantine seals from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 169-176 română
1982 Cercetări Numismatice, IV DOGARU, Maria Contribuții la cunoașterea sigiliilor de tip iconografic din sec. al XV-lea / Contributions à la connaissance des sceaux de type iconographique (XVIe siècle) / Contributions to the knowledge of iconographic type seals from the 15th century. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 177- română
1982 Cercetări Numismatice, IV OPASCHI, Cătălina Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 183-189 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Cuprins Cuprins 190-191 română
1982 Cercetări Numismatice, IV Sommaire Cuprins 192-193 franceză
1982 Cercetări Numismatice, IV Contents Cuprins 194-195 engleză
1982 Crisia, XII COMȘA, Eugen Considerații cu privire la relațiile dintre cultura Criș și cultura bugo-nistreană .9-18 română
1982 Crisia, XII IGNAT, Doina O nouă așezare eneolitică la Suplacu de Barcău 19-28 română
1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci 29-60 română
1982 Crisia, XII CHIDIOȘAN, Nicolae, EMODI, Ioan Grupul cultural Igrița de la sfîrșitul epocii bronzului 61-86 română
1982 Crisia, XII PETOLESCU, Constantin Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane 87-106 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea 107-121 română
1982 Crisia, XII BORCEA, Liviu Obștea sătească din Bihor. Voievozii și cnezii ei în secolele XIII-XVII 123-159 română
1982 Crisia, XII BORCEA, Liviu Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII 161-168 română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 169-188 română
1982 Crisia, XII APAN, Mihai, FAUR, Viorel Contribuții documentare la cunoașterea activității militanților bihoreni pentru drepturi naționale (1911-1914) 189-194 română
1982 Crisia, XII CORNEA, Lucia, ȘTEFĂNESCU, Barbu Școlile țărănești organizate de "Astra" bihoreană în perioada interbelică (1934-1940) 195-204 română
1982 Crisia, XII DRECIN, Mihai Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele geografice la Oradea (1964-1979) 205-229 română
1982 Crisia, XII MUDURA, Gheorghe Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (II) 231-246 română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica, FAUR, Viorel Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 247-260 română
1982 Crisia, XII FLEISZ, Ioan Cîteva considerații asupra asociației profesionale de ajutor reciproc a calfelor de brutari din Oradea (1810-1892) 261-269 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Documente inedite despre activitatea reuniunii de cîntări "Hilaria" (25 octombrie 1907 - 14 decembrie 1918) 271-352 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever, HADNAGY, Arpad Cercetări de topografie arheologică în Crișana 353-360 română
1982 Crisia, XII IGNAT, Doina Un aspect mai puțin cunoscut în cadrul ceramicii neolitice pictate din nord-vestul României 361-370 română
1982 Crisia, XII CIHO, Miron Piese de bronz egiptene antice în Muzeul Țării Crișurilor Oradea (I) 371-382 română
1982 Crisia, XII EMODI, Joan, HADNAGY, Arpad Așezarea hallstattiană de la Șuncuiuș, județul Bihor 383-392 română
1982 Crisia, XII CHIDIOȘAN, Nicolae, SĂȘIANU, Alexandru Un mormînt de luptător celt descoperit la Curtuiușeni 393-398 română
1982 Crisia, XII MĂLINAȘ, Constantin Contribuții la circulația cărții ivitiene în Bihor 399-400 română
1982 Crisia, XII NICA, Florian O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (I) 401-410 română
1982 Crisia, XII CĂLUȘER, Iudita, STELARU, Constantin Biblioteca liceului din Beiuș între anii 1835-1845 411-418 română
1982 Crisia, XII CRĂCIUN, Corneliu Preocupări în domeniul pedagogiei ale membrilor societății "Petru Maior" 419-421 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Contribuții istoriografice privind cercetarea unor monumente de arhitectură din Bihor, a manuscriselor și cărților existente in aceste (1903-1911) 423-428 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga Contribuții la cunoașterea activității parlamentarilor români în sprijinul țărănimii în timpul aplicării reformeo agrare din 1921 429-436 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Preocupările reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" din Pradea pentru înființarea de biblioteci în vestul Țării 437-443 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga Din istoricul Băilor Felix și 1 Mai. Contribuții documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938) 445-453 română
1982 Crisia, XII ROȘU, Livia Rerstaurarea tecii și a sabiei celtice de la Curtuiușeni 455-457 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Carte veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea 459-469 română
1982 Crisia, XII STELARU, Daniel Cărți din biblioteca iluminismului Ioan Corneli existente în colecții din Oradea (Catalog) 471-479 română
1982 Crisia, XII FAUR, Viorel Cronica activității științifice pe anul 1981 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor 481-485 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe, PINȚA, Gheorghe Activitatea muzeografică și cultural-educativă a secției de Istorie pe anul 1981 487-489 română
1982 Crisia, XII CIHO, Miron Vechi imperii ale Orientului - Moscati Sabatino 491-493 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV - Holban M. 493-494 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Companiile grecești din Transilvania și comețul european în anii 1636-1746 - Cicanci Olga 494-496 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga Variații pe teme clasice - Pippidi D. 496-500 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever Radu Vulpe (1899-1982) 503-508 română
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: "Das Inventar des Dolichenusheiligtums vom Mauer an der Url'' - Rudolf Noll 005-006
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 Les Hommes de science et la paix 007-009
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 Appel des participants au Symposium international "Les hommes de science et la paix" 010-012
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PREDA, Constantin Vasile Pârvan ein Jahrhundert nach seiner Geburt 013-018
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 ZUB, Alexandru La pensee historique de Vasile Pârvan 019-026
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRESCU, Vladimir Vasile Pârvan le fondateur de l'ecole roumaine d'archeologie prehistorique et protohistorique 027-032
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 VULPE, Radu Vasile Pârvan historien de l'antiquite romaine 033-040
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PIPPIDI, Dionisie M. Vasile Pârvan et le developpement des etudes epigraphique en Roumanie 041-046
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MATEESCU, Corneliu N., VOINESCU, Ioan Representation of pregnancy on certain Neolithic clay figurines on lower and middle Danube 047-058
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 TUDOR, Ersilia Neue Angaben zur frühen Bronzezeit in Südrumänien 059-076
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 POPESCU, Eugenia, VULPE, Alexandru Nouvelles decouvertes du type Ferigile 077-114
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 NEMETI, Ioan Das spathallstatzeitliche Graberfeld von Sanislău 115-144
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 BAZANT, Jan On "Export Models" in Athenian vase painting 145-152
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MARINESCU-BÂLCU, Silvia Au sujet de quelques opinions d'auteurs etrangers sur le neo-eneolithique de Roumanie 153-156
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 DUMITRAȘCU, Sever Les fours de poterie decouverts à Biharea 157-166
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PETOLESCU, Constantin C. Notes prosopographiques (Ier série) 167-170
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 COJA, Maria Une boucle de ceinture paleochretienne en bronze à Argamum 171-174
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PREDA, Constantin Le professeur Emil Condurachi à son 70 e anniversaire 175-180
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 CHIRICA, Vasile Compte rendu: ''Le Paleolithique superieur de plein air en Perigord (industries et structures d'habitat)" 181-182
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 PAUL, Iuliu Compte rendu: ''The Neolothic Settlement at Rast (South-West Oltenia, Romania)'' 182-183
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Compte rendu: ''Le chapiteau ionique grec. Essai monographique'' 183-186
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Iatrus-Krivina'' 186-188
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 SPINEI, Victor Compte rendu: ''Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII, Cercetările arheologice din anii 1967-1976" 188-191
1982 Drobeta, V DAVIDESCU, Mișu Un tezaur de podoabe tracice descoperit în castelul roman tîrziu .5- română
1982 Drobeta, V TUDOR, Dumitru Materiale arheologice din castrul Praetorium I - Copăceni, județul Vîlcea, descoperite de Grigore G. Tocilescu 49- română
1982 Drobeta, V DRĂGUȚ, Vasile Monumente de arhitectură: Cronică clădită a istoriei 79- română
1982 Drobeta, V GUDEA, Nicolae Despre granița de nord a provinciei Moesia I și sectorul vestic al frontierei de nord a provinciei Dacia Ripensis de la 275 la 378 e.n. 93- română
1982 Drobeta, V TĂTULEA, C., TOPORU, Octavian Noi date despre locuirea romană tîrzie de la Succidava -Celei 115- română
1982 Drobeta, V JUAN -PETROI, Constantin Ceramică ornamentală moldovenească în colecțiile Muzeului Porților de Fier 125- română
1982 Drobeta, V GROZA, Liviu Băile Herculane în perioada militar-grănicerească (1767-1872) 133- română
1982 Drobeta, V ȘORA, Gheorghe Date noi despre școala ardeleană: Nicolae Hora-Popovici (1767-1911) 137- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia, SIȘU, Vasile Un document privitor la Tudor Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Regiunii Porțiore de Fier 143- română
1982 Drobeta, V GRIGORESCU, Olimpia Mehedințenii în lupta revoluționară a anului 1848 147- română
1982 Drobeta, V BAICU, Stelian Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin (12893-1914) întreprindere de importanță națională a statului modern român 153- română
1982 Drobeta, V PÎSLARU, Ștefan Din jurnalul de operații al regimentului 17 infanterie Mehedinți în campania din 1916 163- română
1982 Drobeta, V ROMAN, Ștefan Aspecte ale reformei agrare din anul 1921 în județul Dolj 169- română
1982 Drobeta, V PETRIȘOR, Vasile Acțiunile militare din august 1944 din zona Orșova - Vîrciorova - Gura Văii 175- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion Raport preliminar de cercetare arheologică - Ostrovul Mare, Km. 876, campania 1980 183- română
1982 Drobeta, V STÎNGĂ, Ion Un topor cu brațele în cruce în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 190- română
1982 Drobeta, V CRĂCIUNESCU, Gabriel Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică a județului Mehedinți 193- română
1982 Drobeta, V BĂLĂCEANU, Maria Cîteva podoabe medievale din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 201- română
1982 Drobeta, V CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ion, PĂUN, C. Un tezaur de monede feudale de la sfărșitul secolului al XVIII-lea descoperit la Goanța, Braniște, Mehedinți 207- română
1982 Drobeta, V SORA, Gheorghe Cîteva date biografice inedite despre Vasile Goldiș 211- română
1982 Drobeta, V MATEESCU, Corneliu Dinu V. Rosetti în al IX -lea deceniu de viață 221- română
1982 Drobeta, V MATEESCU, Corneliu Dimitrie C. Butculescu (1845-1916) 224- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Însemnătatea etnologică a necvropolei daco-romane de la Locusteni - Dolj 227- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Drobeta în veacurile I-VII e.n. 233- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe, GHERGHE, Oltina, GHERGHE, Petre, UDRIȘTE, Elena Muzeul Gorjului - Expoziția permanentă a secției de istorie 3-31 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PETOLESCU, Constantin Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ADĂNILOAIE, N. Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 107-111 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CIACHIR, Nicolae Revoluția română din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu și implicațiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificația acestei revoluții II. A. Istoria modernă - 1821 113-118 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II JOIȚA, Virgil Comerțul județului Gorj la începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821) II. A. Istoria modernă - 1821 119-126 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II IORDACHE, Marin Tricolorul românesc la steagul revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu II. A. Istoria modernă - 1821 127-135 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II UDRIȘTE, Elena Însemnări cu privire la revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 137-141 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SAFTA, Constantin Frămîntări țărănești la Islaz și satele din jurul său în preajma revoluției de la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 143-148 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MISCHIE, Constantin, MISCHIE, Nicolae Mărturii în unele scrieri și documente despre Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 149-167 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BARBU, Paul Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DINA, Ioana, GIURGIULESCU, Constantin Un document cartografic existent în colecția de istorie a Muzeului Județean Gorj II. B. Istorie modernă 1848 185-188 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MARINOIU, Vasile Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ANDRIȚOIU, V. Din activitatea tribunalului militar german din Tîrgu-Jiu în timpul primului război mondial III. Istorie contemporană 207-215 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PĂTRĂȘCOIU, Nicolae Bătălia de la Jiu, octombrie 1916 III. Istorie contemporană 217-228 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II FIROIU, Valeria Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Gorj și limitele ei III. Istorie contemporană 253-262 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AVRAM, Cezar Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VĂDUVA, Filimon Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II TUDORAN, Pompiliu Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ARDEIU, Petre, AVRAM, Cezar Atitudini ostile războiului, revizionismului și ascensiunii fascismului, oglindite în publicațiile "Gorjanul" și "Revista învățătorimii gorjene" III. Istorie contemporană 297-307 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DIACONU, Luchian Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BAJMATĂRĂ, Domnica Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitecturii Populare din Gorj" (II) IV. Etnografie 317-334 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CAMUI, Iulian Culele din Gorj IV. Etnografie 335-347 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II IONESCU, Dan Trei case memoriale în județul Gorj IV. Etnografie 349-351 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Aspecte ale funcționalității și organizării gospodăriei sătești de pe Valea Motrului IV. Etnografie 359-366 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II RACOVEANU, Ionel Arme în muzeul Liceului Motru IV. Etnografie 367-371 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MOCIOI, Ion Gheorghe Magheru (1804-1880) V. Figuri gorjene 375-386 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II GARDU, Gheorghe Alexandru Ștefulescu premiat de Academia Română V. Figuri gorjene 387-391 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NEGULEASA, Dan Alexandru Ștefulescu (II) V. Figuri gorjene 393-399 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NOVAC, Vasile Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești - Argeș V. Figuri gorjene 401-417 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II LĂCEANU, Ion Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VELICAN, Eugen, VÎLCEANU, Vasile Un poet uitat: Sebastian Hortopan V. Figuri gorjene 425-433 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CARLUGEA, Z. Poezia lui Daniel Turcea V. Figuri gorjene 434-443 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AMZULESCU, Alexandru Eposul eroic - mărturie specifică a vechimii, permanenței și unității, oglindire a patriotismului și vitejiei poporului roman VI. Folclor 447-453 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ALEXANDRU, Ion Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SANDA, Ion Tradiție și contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj VI. Folclor 463-466 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ȘEGA, Vasile Permanență și continuitate VI. Folclor 467-472 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Adrian Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POP, Nicolae Păstoritul transhumant și implicațiile lui la cîteva jocuri populare VI. Folclor 477-480 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Sabin Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului VI. Folclor 481-499 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CERCELARU, Virgiliu Haiducia reflectată în textele culese de pionieri în cadrul cercului de istorie și folclor VI. Folclor 501-510 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POENARU, Liviu O baladă necunoscută despre Baba Novac VI. Folclor 511-513 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PUPĂZĂ, Grigore Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului VI. Folclor 515-529 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NICOLESCU, Grigore Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-29) august 1917 VII. Documentar 543-548 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CÎRSTOIU, Cornel În legătură cu înființarea "școlii naționale" în Tg.-Jiu VII. Documentar 549-553 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II GOGONEA, Vasile Aspecte filozofice ale creației brîncușiene VII. Documentar 555-558 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MISCHIE, Nicolae Istoria - disciplină cu un profund caracter formativ VII. Documentar 559-565 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind cunoașterea istoriei multimilenare a poporului român .5- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Contribuții la cunoașterea neoliticului din valea superioară a Mureșului: săpăturile de la Goreni (co. Botoș) 17- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania 31- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Les rapports entre la Dacie et Rome jusqua'aux guerres de Trajan contre Decebal 41- franceză
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe, HARHOIU, R., PETICĂ, Mihai Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul pieselor de podoabă din metal prețios descoperit la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba) 61- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna Date privind breasla plugarilor din Tîrgu Mureș 69- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena Cartea veche românească pe Valea Nirajului, document al continuității de viață și cultură națională 91- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu Mozaicurile Sarmizegetusei și căturarii români la 1825 99- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NIȚU, Valeriu Contribuția lui Timotei Cipariu la argumentarea intedisciplinară a etnogenezei șpi continuității popurului român 105- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu Recensămîntul populației transilvănene din 1850-1851 127- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore Activitatea politică a lui Iacob Bologa 145- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Date noi privind lupta pentru egala îndreptățire a națiunii și limbii române în comitatele Alba de Jos, Dăbîca, Tîrnava, Turda și în scaunele Murel și Ciuc-Giurgeu și Cașin în anul 1861 165- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie TANCO, Teodor Organizarea Districtului românesc autonom năsăudean (1861-1976) 197- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RETEGAN, Simion Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) II 235- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în timpul dualismului austro-ungar (II) 279- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Atitudinea mișcării socialiste și muncitorești din vechea Românie față de mișcarea muncitorească din Transilvania 299- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Mișcări țărănești în Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul anului 1918 343- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Preocupările Consiliului Dirigent în domeniul comunicațiilor 373- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Aplicarea legii de reformă agrară din 1921 celor în drept 391- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BATHORY, Ludovic Politica de achiziții pe piața de stat a cărbunelui, evoluția ărețurilor și lupta de concurență între societățile carbonifere (1919-1929) 407- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NETEA, Vasile Începutul și dezvoltarea presei române mureșene 433- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale. Viața culturală 449- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia Aurel Filimon (1891-1946). Activitatea sa etnografică oglindită în documente 461- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BELCIUG, Pompei Cultură populară și cultură de masă în contextul revoluției științifico-tehnice 473- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie VLĂDUȚIU, Ion Aspecte etnografice cu privire la creșterea animalelor în Carpații Orientali 499- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie NICOLA, Ioan Un vechi ritual agrar din Transilvania - Boul înstruțat 527- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, V. Catalogul colecției de catrințe și fote a Muzeului județean Mureș 585- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea relațiilor româno-germane în timpul revoluției burgheză-democratice de la 1848. O scrisoare adresată de al G. Golescu ministrului afacerilor externe al Germaniei 631- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului. Ibăneștii la 1918 643 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Virgil Madgearu și concepția sa despre caracterul economiei românești în perioada 1918-1938 655 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian Plăci comemorative în județul Mureș 665 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Case tărgumureșene legate de mișcarea muncitorească 673 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GROZAV, Mihai Autohtonii în Dacia - Protase D. 681 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Etnogeneza românilor - Rusu I. 685 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Continuitatea românilor - Stoicescu N. 687- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTEFĂNESCU, Liviu Constituirea statelor feudale românești 691- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Flora Cetăți medievale din Țara Românească (sec. XIII-XVI) - Cantacuzino Gh. 695- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Virstus Romana Rediviva - Tanco Teodor 699- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin Politica de apărare națională a României în contextul european interbelic (1919-1939) - Zaharia Gh., Botoran V. 703- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1981) 707- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ISTRATE CORNELIA, Magda Așezarea paleolitică de la Mitoc - Valea lui Stan .7-14 română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 COMȘA, Eugen Cîteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni 15- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 DUMITRESCU, Vladimir Însemnări în legătură cu unele sincronisme 23- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CUCOȘ, Ștefan Săpăturile de Văleni-Piatra Neamț (1974-1975) 37- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 COMAN, Ghenuța, ROTARU, Mihai Obiecte de lut ars, piatră și os de la sfîrșitul bronzului și începutul epocii fierului descoperite în județul Vaslui 57- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MITREA, Ioan Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din așezarea de la Davideni (sec. V-VII e.n.) 65- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 SPINEI, Victor Contribuții la istoria spațiului est-carpatic din secolul al XI-lea pînă la invazia mongolă din 1241 93- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 EMANDI EMIL, Ioan Topoare de fier - tip bardă cu tub de înmănușare din Europa Centrală, în perioada Evului mediu dezvoltat 163- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 NEAMȚU, Eugenia, NEAMȚU, Vasile Contribuții la istoria orașului Iași 185- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 RUSU, Dumitru Cu privire la introducerea alfabetului latin în Principatele Unite 201- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MEDIAN, Gheorghe Nicolae Iorga și Liga Culturală 207- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 SIBECHI, Gheorghe Unirea Transilvaniei cu România reflectată în presa pietreană 221- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 FLORESCU, Gheorghe Partidul Poporului în anii reconsiderărilor (ianuarie 1922-martie 1926) 229- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MINUȚ, Adolf Lupta maselor populare din județul Neamț în perioada dictaturii regale (1938-1940) 251- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MARIN, Ionel Lupta impotriva fascismului pentru apărarea independențeiși suveranității naționale preocupare centrală a Comitetului județean Neamț al Blocului Democratic 257- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Mihai Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (județul Suceava) și unele considerații priind gravetianul de pe teritoriul României 267- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 HORDILĂ, Domnița Tezaurul feudal de la Cordun 279- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 POPESCU, Rica Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui 287- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ISPIR, Mihai Un monument de la începutul secolului al XVI-lea 289- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 NADLER EMIL, Nicolae Dosoftei, ctitor de carte frumoasă. Iconografie și ornamente în "Viața și petrecerea sființilor" 295- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 FLORESCU, Gheorghe Adunarea Națională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918) implicații și semnificații 301- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 PAVEL, Jean Contribuții la cunoașterea morilor cu "titirez" din sudul Moldovei 313- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 BUZILĂ, Aurel Restaurarea și conservarea unui pistol cu cremene din colecția de arme a Muzeului județean de Istorie Piatra Neamț 319- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 BUZILĂ, Aurel Cum a fost restaurată și conservată "Hora de la Frumușica" 335- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 DUMITROAIA, Gheorghe Săpăturile arheologice din județul Neamț 341- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Gostar Nicolae (1922-1978) 347- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ALEXIANU, Marius Una pagina di storia oleniese in un frammento dei "Demi" Eupolidei - Sartori Franco 355- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ALEXIANU, Marius Tragetia greacă - Rachet Guy 359- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MONAH, Dan La Gaule celtique. Des origines a 50 av. J.C. - Rachet Guy 361- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 ALEXIANU, Marius Sulla autenticita delle epistole di Apollonio Tianeo - Lo Cascio Ferdinando 363- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie TRĂISTARU, Elisabeta Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul istoriei în educația patriotică a tinerei generații .7- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NICA, Marin Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie GHERGHE, Petre O nouă așezare Coțofeni descoperită la Vîrț, județul Gorj 39- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Contribuții la cunoașterea tipologiei, evoluției și răspîndirii brăzdarelor romane în Dacia (depozitul de fiare plug de la Ghidici-Dolj) 47- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚĂ, Toma, POPILIAN, G. Necropola daco-romană de la Leu 87- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MITREA, Bucur Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit în Oltenia 97- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie RĂDULESCU, Toma Tezaur monetar de la Murunglav-Olt (sec. XVI-XVII) 107- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie FLORESCU, Aurelia Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj 113- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie DEACONU, Luchian Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 121- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie GHERGHE, Otilia Mișcări țărănești în județul Gorj la sfîrșitul secolului XIX-lea 131- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NEDELCEA, Tudor Contribuția revistei "Arhivele Olteniei" la păstrareași valorificarea materialului documentar 137- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie VOICULESCU, Marin Nicolae Titulescu - gînditor politic 141- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ISAC, Victor Nicolae Titulescu, precursor al umanismului contemporan 153- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie POPILIAN, Mihail Pacea prin drept în concepția lui Nicolae Titulescu 159- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie POPIȘTEANU, Cristian Buna vecitătate - idee forță în acțiunea politică a lui Nicolae Titulescu 171- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ENACHE, Ștefan Arhitectura populară din sudul Olteniei (I) 191- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie BERINDEI, Marcel, DUICU, Sebastian Stiluri și variante de decorare exterioară a edificiilor craiovene la sfîrșitul secolului XIX-lea, începutul secolului XX 205- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie TĂTULEA, Viorica Gorneți - un centru mehedințean de confecționare a mobilierului țărănesc 213 română
1982 Pontica, XV IRIMIA, Mihai Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan .9-13 română
1982 Pontica, XV CARAIVAN, Glicherie Evoluția zonei Mamaia în Cuaternarul tîrziu 15-32 română
1982 Pontica, XV HAȘOTTI, Puiu Aspecte privind începutul epocii neolitice în Dobrogea 33-46 română
1982 Pontica, XV ALEXANDRESCU, Petre, MORINTZ, Sebastian A propos de la couche precoloniale de Mesambria 47-55 franceză
1982 Pontica, XV COMȘA, Maria Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
1982 Pontica, XV TURCU, Mioara Îndeletniciri ale geto-dacilor din centrul centrului Cîmpiei Române 81-87 română
1982 Pontica, XV MITREA, Bucur Roata, simbol solar pe monedele histriene 89-97 română
1982 Pontica, XV SÎRBU, Valeriu Importuri grecești în Cîmpia Brăilei 99-124 română
1982 Pontica, XV CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae, IRIMIA, Mihai Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanța) 125-136 română
1982 Pontica, XV BUZOIANU, Livia Importul amforelor bthasiene la Tomis în perioada elenistică 137-151 română
1982 Pontica, XV BĂRBULESCU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Colonia Ulpia Zarmizegetusa pe o inscripție din Dobrogea 153-159 română
1982 Pontica, XV PAPUC, Gheorghe Despre apeductele Tomisului 161-173 română
1982 Pontica, XV CHERA-MĂRGHINEANU, Constantin, LUNGU, Virgil Contribuții la cunoașterea unei necropole creștine a Tomisului 175-199 română
1982 Pontica, XV BARNEA, Ion Sigilii bizantine inedite de la Dorostolon 201-212 română
1982 Pontica, XV MUNTEANU, Ion, NEAGU, Marian, OPREA, Vasile O nouă figurină Cernavodă III descoperită în sud-vestul Dobrogei 215-220 română
1982 Pontica, XV BOUNEGRU, Octavian, HARȚUCHE, Nicolae Opaițe grecești și romane din colecțiile Muzeului Brăilei 221-233 română
1982 Pontica, XV BUCOVALĂ, Mihai Vase și obiecte de bronz romane timpurii din Tomis 235-248 română
1982 Pontica, XV PETCULESCU, Liviu Despre cronologia fortificațiilor romane de la Barboși 249-253 română
1982 Pontica, XV MUȘEȚEANU, Crișan Cîteva fragmente sculpturale din sud-vestul Dobrogei 255-261 română
1982 Pontica, XV DIACONU, Petre, PANAITESCU, Adrian Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obținerea de obiecte de podoabă în tehnica presării 263-266 română
1982 Pontica, XV MICU, Ioan Publius Vergilius Maro despre traci, geți și daci 269-272 română
1982 Pontica, XV CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (IV) 275-292 română
1982 Pontica, XV RĂDULESCU, Adrian Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în intervalul noiembrie 1980 - noiembrie 1981 293-298 română
1982 Pontica, XV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța -23-25 noiembrie 1981 299-307 română
1982 Pontica, XV BUCOVALĂ, Mihai Dumitru Tudor 309-309 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III Potaissa 1875 .5-6 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ȘIPOȘ, Eugen Turda pe coordonatele socialismului .6-9 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BĂRBULESCU, Mihai Lecția lui Vasile Pîrvan - La centenarul nașterii sale - .9-13 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana, HOPÎRTEAN, Ana, LUCA, Claudia Cercetările arheologice în castrul de la Potaissa (1977-1982) 13-20 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III URSUȚ, Dorin Ramificarea drumului roman imperial spre castrul de la Potaissa. Cercetări topometrice 20-22 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III CĂTINAȘ, Ana Ceramica ștampilată de la Potaissa (I) 41-51 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ALICU, Dorin, SOROCEANU, Alina Ceramica cu glazură plombiferă de la Ulpia Traiana Sarmisezetusa 52-65 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ISAC, Dan Terra sigillata de la Gilău 65-79 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III WINKLER, Iudita Date noi despre CIL III, 1627, dea dintîi atestare epigrafică a Potaissei 80-84 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III PETCULESCU, Liviu Noi descoperiri epigrafice în castrul Micia 84-89 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III LIPOVAN, Ion, WOLLMANN, Volker Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum (II) 89-106 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III DAICOVICIU, Hadrian O stelă funerară de la Alburnus Maior 106-111 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III HOPÎRTEAN, Ana, LUCA, Claudia Un monument funerar roman descoperit la Turda (Potaissa) 111-113 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ȚEPOSU MARINESCU, Lucia O statuetă de bronz din castrul roman de la Micia 113-116 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III POP, Constantin Vertumnus - protectorul plantelor. O statuetă romană din Potaissa 116-118 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III VLASSA, Nicolae A fost citit oare textul discului de la Phaistosi 118-127 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IGNAT, Doina Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) 13-33 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Neța Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumești 35-38 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BATER, Tiberiu Considerații privind apariția și dezvoltarea fibulelor în Transilvania 39-43 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului 45-58 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DUMITRAȘCU, Sever Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României 59-68 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe Descoperiri dacice din sec. III. Î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare 69-81 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CHIDIOȘAN, Nicolae Despre unele practici rituale la dacii din epoca preromană 83-92 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 WINKLER, Judita Considerații asupra pătrunderii emisiunilor illyriene în Nord-Vestul Dacciei 93-118 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 SZEKELY, Zsolt Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt 119-121 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe Ceramica ștampilată din secolele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul României 123-135 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri, jud. Satu Mare 137-142 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BADER, Tiberiu Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) 143-165 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) 167-182 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 OSZOCZKI, K. Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatetense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) 183-201 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 TEODOR, Pompiliu O scrisoare polemică controversată din vremea supplex-ului 203-209 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare 211-222 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADOSAV, Doru Manuscrise românești din sec al XVIII-lea în părțile sătmărene 223-227 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BĂRNUȚIU, Elena Răspîndirea carților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare 229-234 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CHINDRIȘ, Ioan Un Supplex Libellus Românesc inedit - 1783 235-264 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 VETIȘANU, Vasile George Filip de Cauaș în luptele naționale ale românilor 265-272 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 FAUR, Viorel Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței nașionale și la consolidarea unității noastre culturale 273-309 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 MILIN, Miodrag Mișcarea națională română din părțile vestice, în contextul luptei naționale românești pentru autonomie (1860-1972) 311-323 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BACÎRU, Livia Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieții culturale sătmărene din secolului trecut 325-332 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BULGAR, Gheorghe Amintirea lui Vasile Lucaciu - continuator al școlii ardelene - 333-344 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADU, Măriuca Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români, meseriași din Brașov - sodali rimâni pe drumuri europene 345-355 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 VETIȘANU, Vasile Viața istorică și cultura neamului românescc în opera lui Aloise L. Tăutu 357-368 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CIUBOTA, Viorel Documente privind mișcarea cultural-națională românească din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 369-379 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ANTONESCU, Nae Revista Transilvania (1918-1946) 381-392 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IACOȘ, Ion Partidul Comunist Român - continuator direct al mișcării muncitorești și socialiste din România, a partidului politic al clasei mjuncitoare, creat în 1893 393-417 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DULGĂU, Bujor Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare 419-427 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DULGĂU, Bujor, MARINESCU, Sergiu Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare 429-435 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CORNEANU, Ioan Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) 437-452 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IURAȘCIUC, Ivan Meșteșugul sticlăritului la Poiana Codrului (județul Satu Mare) 453-458 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CUCUIET, Lucian Practici tradiționale ale prelucrării cînepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului 459-469 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CHELCEA, Ion Dregătoriile în organizarea tradițională a cetelor de feciori din țara noastră 471-489 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 DĂNCUȘ, Mihai Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) 491-517 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BURA, Laszlo Szatmar videki nepi gyermekjatekok 519-530 maghiară
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ERDOS, Iudita Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în județul Satu Mare 531-542 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 SZILAGYI, Adalbert O lucrare a lui N. Grigorescu în colecțiile muzeului județean Satu Mare 543-544 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ALMASI, Tibor Alexandru Ujhazy, viața și opera 545-555 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 BENEDEK, Zoltan Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare 557-563 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Ana, IERCOȘAN, Neța Cutremure de pămînt în județul Satu Mare pînă la 1900 565-576 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEAGREAN, Gavril Contribuții micologice I. Județul Satu-Mare 577-595 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 KARACSONYI, Carol Cercetări asupra asociației Peucedano-festucetum pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României 597-608 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 GERGELY, I., RAȚIU, O. Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) 609-655 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IERCOȘAN, Neța Două topoare de luptă din piatra șlefuită descoperite în județul Satu Mare 657-660 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 RADU, Maximilian Respaurarea unei atrme turcești din secolul al XVII-lea 661-664 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 POP, Maria, POP, Nicolae Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu (Contribuții la istoricul comunei Apa) 665-676 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 LAZIN, Gheorghe, LAZIN, Marilena Moneda antică în vestul și nord-vestul României - Sașianu A. 677-680 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NICOARĂ, Toader Constituirea statelor feudale românești 681-683 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NICOARĂ, Simona Geneza revoluției române de la 1848 - Platon Gh. 685-687 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 ALMASI, Tibor Șase decenii de artă plastică militantă - Toca M. 689-690 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 CRĂCIUN, Cornel Pictura germană între gotic și renaștere - Guy Marica V. 691693 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta Tehnici de ornamentare a ceramicii populare din județul Caraș-Severin .9-17 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GODEA, Ioan Das topferrad. Vergleichende anschauung 19-53 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPESCU, Adriana, POPESCU, Viorel Aspecte legate de practicarea cojocăritului în Slatina Timiș și Armeniș (jud. Caraș-Severin) 55-62 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GRIGORESCU, Elena Țesutul "cu oglinda" la Ohaba - Forgaci (jud. Timiș) 63-68 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie SASU, Aurel Sumanele din zona etnografică Ineu-Beliu (județul Arad) 69-75 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Tradiție istorică și creativitate etno-culturală în costumul popular bănățean - Premise de analiză interdisciplinară 77-82 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Relația dintre etnografie și etnomuzicologie 83-87 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie PISTOLEA, Vasile Cîteva considerații asupra cîntecului lui Mantu 89-93 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie PISTOLEA, Vasile O variantă folclorică a cîntecului lui Vasile Lucaciu 95-96 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie PĂDURARU, Silvia Din istoria muzeografiei etnografice românești. Tematica expozițională 97-109 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Plastica antropomorfă din așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sarată 113-120 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, MUNTEANU, Ioan Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu Depozitul de bronzuri de la Fizeș (jud. Caraș-Severin) 137-153 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru, PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard, ROGOZEA, Petru Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) 185-207 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian, ROGOZEA, Petru Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița Contribuții privind istoriografia românească din Banat la mijlocul secolului al XIX-lea (descrierea Lugojului la anul 1862 - manuscris de Ștefan Moldovan) 227-237 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Aspecxte privind instruirea soldaților grăniceri 239-250 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru Memorandul comitatului Severin din anul 1874 251-254 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie COCÎRȚEU, Maria Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș 255-261 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GIOSU, Mircea Unitatea culturală a tuturor românilor oglindită în ziarul #Drapelul" din Lugoj (1901-1919) 279-286 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPA, Ion Aspecte din viața și lupta tineretului din Caraș-Severin (1922-1928) 287-291 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 293-297 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DUMITRESCU, Mircea Din tradiția muzeografiei românești. Un proiect de organizare a Muzeului Național din București 301-312 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru Rezervațiile arheologice și rolul lor în educația patriotică a maselor 313-317 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie CĂDARIU, Ștefan Curățirea ceramicii încrustate 319-322 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin 323-329 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Zona etnografică Beiuș - Godea I. 331-333 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea Wietenberg de la Derșida - Chidioșan Nicolae 333-336 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Studii Dacice - Daicoviciu H. 336-342 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Așezări dacice și daco-romane la Slimnic. Contribuții la continuitatea dacilor în Dacia romană - Glodariu I. 342-344 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru Cultele orientale în Dacia Romană. I. Cultele siriene și palmiriene - Sanie S. 344-345 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana Moneda antică în vestul și nord-vestul României 345-346 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru Documente medievale bănățene (1440-1653) - Feneșan C. 347-348 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru Pagini de istorie revoluționară caraș-severineană (1920-1944) - Contribuții documentare 348-349 română
1982 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae Din Mesajul de Anul Nou 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 1 Conducerea de către partid, chezășia înfloririi culturii românești 3–6 română
1982 Teatrul, nr. 1 MAȘEK, Victor Ernest Dramaturgia romantismului revoluționar 7–8 română
1982 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Dialectica noului în dramaturgie 9–11 română
1982 Teatrul, nr. 1 MĂCIUCĂ, Constantin Continuitate și discontinuitate în creația regizorală (II) 12–16 română
1982 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Note: Cărți necesare 16–16 română
1982 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu Festivalul de teatru istoric, Tîrgoviște - Deficiențe remediabile 17–18 română
1982 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Note: Heliade Rădulescu, 180 18–18 română
1982 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Semnal: Estu-i iera! 19–19 română
1982 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Hardughia” de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 20–22 română
1982 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Statuia eroului” de Ieronim Șerbu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 23–24 română
1982 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Mansarda” de Radu F. Alexandru (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 24–26 română
1982 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Preferam să mor de rîs” de Nelu Ionescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 26–27 română
1982 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Răzvan și Vidra” de B. P. Hașdeu (Teatrul Național din Timișoara) 28–29 română
1982 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 29–30 română
1982 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Visul unei nopți de iarnă” de Tudor Mușatescu (Teatrul de Stat din Turda) 31–32 română
1982 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Pericle” de Shakespeare (Teatrul Giulești) 32–34 română
1982 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Opt femei” de Robert Thomas (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 34–35 română
1982 Teatrul, nr. 1 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Făt-Frumos cel urît” de Marin Sorescu (Teatrul de Păpuși din Craiova) 35–36 română
1982 Teatrul, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Carnet I.A.T.C.: „Iertarea” de Ion Băieșu și „Gustul mierii” de Shelagh Delaney 36–38 română
1982 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Reprezentația nr. 113 38–38 română
1982 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 89, 176, 79 39–39 română
1982 Teatrul, nr. 1 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor 10. În lectură „Gărgărița” de Ion Băieșu 40–41 română
1982 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 41–41 română
1982 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Gina Patrichi 42–42 română
1982 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Nicolae Dinică 43–43 română
1982 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 43–43 română
1982 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Spectacole agitatorice (Teatrul Muncitoresc „Victoria” din Timișoara) 44–44 română
1982 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Romul Cum s-a citit Brecht pe sine… 45–47 română
1982 Teatrul, nr. 1 MĂNESCU, Theodor „Politica”. - 1. „Ferocitate”, 2. „Trestia gînditoare” (romane dramatice) 48–84 română
1982 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1932) 84–84 română
1982 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 10. „Hamlet, prinț al Danemarcei” 85–86 română
1982 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Marele repertoriu 87–87 română
1982 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 88–89 română
1982 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria In memoriam: Ion Dacian 88–88 română
1982 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria In memoriam: Horváth Béla 89–89 română
1982 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Afișul de teatru din Republica Democrată Germană 90–90 română
1982 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944 - 1981) 91–95 română
1982 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Mihai „Omul de pe stradă” despre... D-ale teatrului 96–96 română
1982 Teatrul, nr. 2 Teatrul și națiunea 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 2 WALD, Henri Ipostazele dialogului 3–5 română
1982 Teatrul, nr. 2 ISAC, Carol Festivalul Național „Cîntarea României”. Certitudinea valorii 6–7 română
1982 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Caragiale - 130: Note pentru portretul moral al lui Mitică 8–12 română
1982 Teatrul, nr. 2 CAZABAN, Ion Caragiale - 130: Însemnări pentru o istorie a spectacolului caragialean 12–15 română
1982 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Note: Expoziție omagială 15–15 română
1982 Teatrul, nr. 2 Fototeca „Teatrul” prezintă scene din spectacolele caragialeene 16–19 română
1982 Teatrul, nr. 2 JITIANU, Dan Ochiul lui Caragiale 20–23 română
1982 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Numirea la direcția Teatrului Național 24–26 română
1982 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Semnal: Un reportaj 27–27 română
1982 Teatrul, nr. 2 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor 11. În lectură „Pumnul lui Anteu” sau „Paradisul cimpanzeilor” de Vasile Iosif 28–29 română
1982 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 29–29 română
1982 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Dinu Săraru la 50 de ani 30–30 română
1982 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan De vorbă cu prof. Ioan Ilișiu, despre repertoriul adresat formațiilor teatrale de amatori 31–32 română
1982 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Vlaicu-Vodă, 80 32–32 română
1982 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan Premieră absolută la Teatrul Muncitoresc „Marcel Anghelescu” 33–33 română
1982 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Cheile orașului Breda” de Ștefan Berceanu (Teatrul Național din București) 34–36 română
1982 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Un os pentru un cîine mort” de Alexandru Sever (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 36–37 română
1982 Teatrul, nr. 2 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Casa nebunului” de Tudor Popescu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 38–39 română
1982 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 39–39 română
1982 Teatrul, nr. 2 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Ifigenia” de Mircea Eliade (Teatrul Național din București) 40–41 română
1982 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Sentimental-tango” de Teodor Mazilu (Teatrul de Comedie) 42–44 română
1982 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Timișoara) 44–44 română
1982 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Înaintea pensionării” de Thomas Bernhard (Teatrul Mic) 45–47 română
1982 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Vorba lui Tănase” de Cornel Constantinescu (Teatrul Satiric Muzical „Constantin Tănase”) 48–49 română
1982 Teatrul, nr. 2 VARTOLOMEI, Luminița Cronica dramatică: „Lecția de dragoste” de Mihaela Atanasiu (Teatrul de Operetă) 49–49 română
1982 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 50–51 română
1982 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Ildy Codrescu 50–50 română
1982 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Dem. Rădulescu 51–51 română
1982 Teatrul, nr. 2 CRĂCIUN, Ioana Simbolism animalier la Albee și Dürrenmatt 52–54 română
1982 Teatrul, nr. 2 GÎRNIȚĂ, Mihai Parteneri: Poezia și Muzica 55–55 română
1982 Teatrul, nr. 2 SINCU, Alexandru Note de lectură: „Scrieri estetice” de Friedrich Schiller 56–57 română
1982 Teatrul, nr. 2 BRAȘOVEANU, Petre Cartea de teatru: Teatrul lui Henry de Montherlant 57–59 română
1982 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Note: Integrala dramaturgiei Alecsandri 59–59 română
1982 Teatrul, nr. 2 RĂDULESCU, Mihai „Ceasornicarul Revoluției” sau „Beaumarchais la Saint-Lazare” (comedie în trei acte) 60–84 română
1982 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Piese de actualitate 85–85 română
1982 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1932) 85–85 română
1982 Teatrul, nr. 2 BERECHET, Mihai In memoriam: Natașa Alexandra 86–86 română
1982 Teatrul, nr. 2 AUERBACH, Franz In memoriam: Sevilla Pastor 87–87 română
1982 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Bucurii și dureri la nivel mondial 88–88 română
1982 Teatrul, nr. 2 MOISESCU, Valeriu File dintr-un carnet de însemnări 89–91 română
1982 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Arnold Wesker 92–95 română
1982 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Mihai „Omul de pe stradă” despre... D-ale teatrului 96–96 română
1982 Teatrul, nr. 3 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea rostită la adunarea solemnă consacrată celei de-a 60-a aniversări a Uniunii Tineretului Comunist, 19 martie 1982 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Marian Tinerețea Revoluției 2–5 română
1982 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin „Acolo, în adînc...” 6–10 română
1982 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Un ecou al răscoalelor din 1907 în dramaturgie 11–11 română
1982 Teatrul, nr. 3 MOGLESCU, V. Natura teatrului (I) 12–15 română
1982 Teatrul, nr. 3 Caiet de spectacol: „Karamazovii” la Teatrul „Nottara” 16–16 română
1982 Teatrul, nr. 3 LOVINESCU, Horia Fișă la versiunea teatrală românească a „Fraților Karamazov” 17–17 română
1982 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida Adevăratele dificultăți ale dramatizării... 18–19 română
1982 Teatrul, nr. 3 MICU, Dan Note de lucru 19–23 română
1982 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Dragoș Un decor dinamic 23–25 română
1982 Teatrul, nr. 3 CONSTANTIN, George Sentimente contradictorii, exprimate în gama grotescului 25–26 română
1982 Teatrul, nr. 3 CRĂCIUNESCU, Ioana Vocea orgoliului 26–27 română
1982 Teatrul, nr. 3 PÂSLARU, Dragoș Tăcerea lui Alioșa 28–28 română
1982 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Semnal: Invențiile în slujba scenei 29–29 română
1982 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Zilele Caragiale, Craiova 30–31 română
1982 Teatrul, nr. 3 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor 12. În lectură „Pata” de Vasile Băran și Șerban Creangă 32–33 română
1982 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Silvia Dumitrescu-Timică la 60 de ani de teatru 34–34 română
1982 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Festivalul Național „Cîntarea României”. Consfătuirea pe țară a teatrelor populare și muncitorești 35–36 română
1982 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Marginalii la Goethe. 1. Reperele memoriei 37–39 română
1982 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Între etaje” de Dumitru Solomon (Teatrul Dramatic din Brașov) 40–42 română
1982 Teatrul, nr. 3 CARANDINO, N. Cronica dramatică: „Zidarul” de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Galați) 43–44 română
1982 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Mîngîierea” de Theodor Mănescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 45–46 română
1982 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Logodnicul american” de Mircea Marian (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 46–47 română
1982 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Craiova) 48–50 română
1982 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul Evreiesc de Stat) 50–51 română
1982 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Există nervi” de Marin Sorescu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 52–53 română
1982 Teatrul, nr. 3 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul „Nottara”) 53–54 română
1982 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Măsură pentru măsură” de Shakespeare (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 55–56 română
1982 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Muștele” de Jean Paul Sartre (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 57–58 română
1982 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Turnul de fildeș” de Viktor Rozov (Teatrul Dramatic din Brașov) 58–59 română
1982 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Adio, studenție” de Aleksandr Vampilov (Teatrul de Stat din Reșița) 60–61 română
1982 Teatrul, nr. 3 Telex - „Teatrul” 61–61 română
1982 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Suflet viteaz” de Tamási Áron (Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe) 61–61 română
1982 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Cenușăreasa” de Emil Lițu (Teatrul de Stat din Reșița) 63–63 română
1982 Teatrul, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Carnet I.A.T.C.: „Între etaje” de Dumitru Solomon 63–64 română
1982 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Trei noi premiere 65–66 română
1982 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Relaxare la televiziune? 65–65 română
1982 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (martie 1932) 66–66 română
1982 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Anton Pavlovici Cehov” de Monica Săvulescu 67–67 română
1982 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Kitty Stroescu 68–68 română
1982 Teatrul, nr. 3 Telex - „Teatrul” 68–69 română
1982 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Alexandru Arșinel 69–69 română
1982 Teatrul, nr. 3 GUGA, Romulus „Amurgul burghez” (tragicomedie) 70–95 română
1982 Teatrul, nr. 3 27 martie - Ziua mondială a teatrului 96–96 română
1982 Teatrul, nr. 4 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R., 31 martie 1982 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 4 Revista „Teatrul” de vorbă cu Mihnea Gheorghiu 2–3 română
1982 Teatrul, nr. 4 GHIȚULESCU, Mircea Festivalul Național „Cîntarea României”. Antologia spectacolelor cu piese românești contemporane, Cluj-Napoca (27 februarie-6 martie) 4–5 română
1982 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Festivalul Național „Cîntarea României”. ... și cîteva notații pe marginea ei 5–6 română
1982 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Festivalul Național „Cîntarea României”. Zilele teatrului pentru copii, Focșani (12 martie - 14 martie) 6–7 română
1982 Teatrul, nr. 4 MOGLESCU, V. Natura teatrului (II) 8–12 română
1982 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note: S.C.I.A. 12–12 română
1982 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Artiștii amatori din Laza 13–13 română
1982 Teatrul, nr. 4 TOMUȘ, Mircea Despre simetrie în opera lui I. L. Caragiale 14–20 română
1982 Teatrul, nr. 4 CAZIMIR, Ștefan Despre simetrie în opera lui I. L. Caragiale 14–20 română
1982 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Semnal: Dar al doilea? Dar al treilea? Dar ...? 21–21 română
1982 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Marginalii la Goethe. 2. Pelerinaj și divagații la Kochberg 22–28 română
1982 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note: Memoria documentelor 28–28 română
1982 Teatrul, nr. 4 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor 13. În lectură „Eroarea” de Constantin Iorgulescu 29–30 română
1982 Teatrul, nr. 4 Carnet A.T.M. 30–31 română
1982 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Paiele și măgarii” de Gheorghe Vlad (Teatrul Dramatic din Brașov) 33–34 română
1982 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Nimic despre Sînziene” de Constantin Munteanu (Teatrul Dramatic din Brașov) 34–35 română
1982 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Interesul general” de Aurel Baranga (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 36–37 română
1982 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 37–37 română
1982 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 38–39 română
1982 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 39–40 română
1982 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Preferam să mor de rîs” de Nelu Ionescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 40–41 română
1982 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Corigență la dragoste” de Cristian Munteanu (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 41–42 română
1982 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 42–42 română
1982 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tartuffe” de Molière și „Cabala bigoților” de Mihail Bulgakov (Teatrul „Bulandra”) 43–48 română
1982 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 48–49 română
1982 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Velázquez” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Național din Timișoara) 49–50 română
1982 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Fluturi ... fluturi...” de Aldo Nicolaj (Teatrul Național din Craiova) 51–52 română
1982 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Doi pe un balansoar” de William Gibson (Teatrul Foarte Mic) 52–53 română
1982 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Ifigenia în Taurida” de Goethe (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 53–55 română
1982 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Consolare strămoșească” de Tamási Áron (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 55–56 română
1982 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Două iubiri” de Armen Zurabov (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 56–57 română
1982 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Adam și Eva” de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timișoara) 57–58 română
1982 Teatrul, nr. 4 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Încotro, căluțule?” de Rada Moskova (Teatrul „Țăndărică”) 58–58 română
1982 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Turnee în capitală: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași 59–60 română
1982 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINESCU, Grigore „Vedere de pe pod” de Renzo Rossellini (Opera Română) 61–62 română
1982 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Mîndria lui Ion” de Mircea Enescu și „La prima vedere” de Ion Băieșu 62–63 română
1982 Teatrul, nr. 4 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: ... Cu rezonanță actuală 63–64 română
1982 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1932) 64–64 română
1982 Teatrul, nr. 4 CARANDINO, N. Cartea de teatru: „Teatralitatea teatrului” de Ion Sava 65–65 română
1982 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Elena Petrican 66–66 română
1982 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 66–67 română
1982 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Rudy Rosenfeld 67–67 română
1982 Teatrul, nr. 4 SĂLCUDEANU, Petre „O partidă de pescuit” (tragicomedie polițistă în două părți) 68–96 română
1982 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R., 1-2 iunie 1982 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Dumitru Radu Ceva în legătură cu sublimul... 3–4 română
1982 Teatrul, nr. 5 IACOBAN, Mircea Radu Teatrul, focar de inițiativă și animație culturală 5–6 română
1982 Teatrul, nr. 5 DELEANU, Elena Teatrul, focar de inițiativă și animație culturală 6–7 română
1982 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Cu George Bălăiță despre cartea de teatru și unele probleme actuale 8–9 română
1982 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Note: Mereu Eminescu 9–9 română
1982 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Interviu cu Ion Besoiu 10–11 română
1982 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 10–11 română
1982 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Festivalul Național „Cîntarea României”. Brașov, Contemporan '82 12–14 română
1982 Teatrul, nr. 5 MOGLESCU, V. Natura teatrului (III) 15–19 română
1982 Teatrul, nr. 5 Premiile A.T.M. pe anul 1981 20–20 română
1982 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Semnal: Cunoașteți vreun autor local ? 21–21 română
1982 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Colocviul creatorilor și realizatorilor spațiului și ambianței de spectacol 22–26 română
1982 Teatrul, nr. 5 JITIANU, Dan Arhitecți și scenografi despre spațiul de spectacol 26–27 română
1982 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Întrebările unei expoziții 28–34 română
1982 Teatrul, nr. 5 Buzău - „Zilele dramaturgiei românești” 35–35 română
1982 Teatrul, nr. 5 PALEOLOGU, Alexandru „A vedea idei...” 36–39 română
1982 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț O paralelă 39–40 română
1982 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (mai 1932) 40–40 română
1982 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Marginalii la Goethe. 3. Aventură la izvoare 41–45 română
1982 Teatrul, nr. 5 GÎRNIȚĂ, Mihai Miracolul unei sărbătoriri 45–45 română
1982 Teatrul, nr. 5 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor 14. În lectură „Ramele” de George Ricus 46–47 română
1982 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Spectacol omagial „Primăvară fierbinte” 47–47 română
1982 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Act venețian” de Camil Petrescu (Teatrul Național din București) 49–50 română
1982 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „O sărbătoare princiară” de Teodor Mazilu (Teatrul „Nottara”) 51–52 română
1982 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Matca” de Marin Sorescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 52–53 română
1982 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Doamna din Dubuque” (Cine sînt eu?) de Edward Albee (Teatrul Dramatic din Brașov) 53–55 română
1982 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Imaginile sînt imagini” de Eugen Ionescu (Teatrul „Ion Creangă”) 55–56 română
1982 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Bambini di Praga” de Bohumil Hrabal (Teatrul Municipal din Ploiești) 57–58 română
1982 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 58–58 română
1982 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Țarul Ivan își schimbă meseria” de Mihail Bulgakov (Teatrul Dramatic din Galați) 59–60 română
1982 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Un bărbat și mai multe femei” de Leonid Zorin (Teatrul Dramatic din Galați) 60–61 română
1982 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 62–63 română
1982 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Angela Ioan 62–62 română
1982 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Răzvan Vasilescu 63–63 română
1982 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare (11) - „Furtuna” ; „Mozart și Salieri” de A. S. Pușkin 64–66 română
1982 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Text și spectacol 66–66 română
1982 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru „Soldatul și filozoful” (schiță dramatică) 67–86 română
1982 Teatrul, nr. 5 BRAȘOVEANU, Petre Cartea de teatru: „Teatrul chinezesc din secolul XX” (antologie) 87–89 română
1982 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cartea de teatru: „Introducere în estetica teatrului contemporan” de Ion Toboșaru 89–89 română
1982 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Răzvan 90–91 română
1982 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu regizorul Ion Ungureanu 92–96 română
1982 Teatrul, nr. 6 Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite consacrate dezarmării 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 6 Cum învățăm... 3–7 română
1982 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Starea și dinamica dramaturgiei 8–10 română
1982 Teatrul, nr. 6 POTÎNGĂ, Constantin Contribuții la îmbogățirea vieții spirituale a țării 10–12 română
1982 Teatrul, nr. 6 GÁLFALVI, Zsólt Un teatru viu și eficient 12–13 română
1982 Teatrul, nr. 6 PREDA, Stelian Dezideratul noii calități 14–15 română
1982 Teatrul, nr. 6 CAZIMIR, Ștefan Cronica literaturii dramatice: „Zidarul” de Dan Tărchilă 16–18 română
1982 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Un gest cultural 18–18 română
1982 Teatrul, nr. 6 BOIANGIU, Magdalena Festivalul Național „Cîntarea României”. Zilele teatrului studențesc, Iași 19–20 română
1982 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Note: George Barițiu, 170 20–20 română
1982 Teatrul, nr. 6 WALD, Henri Artă și adevăr (I) 21–24 română
1982 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 24–24 română
1982 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Semnal: La nuntă 25–25 română
1982 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Politica” de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 27–30 română
1982 Teatrul, nr. 6 ROBESCU, Marius Cronica dramatică: „Strigoi la Kitahama” de Kobo Abe (Teatrul de Comedie) 30–32 română
1982 Teatrul, nr. 6 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Amintiri” de Aleksei Arbuzov (Teatrul „Bulandra”) 33–34 română
1982 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Efros Saga” de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 34–36 română
1982 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Fenomenele” de Grigori Gorin (Teatrul de Stat din Arad) 36–36 română
1982 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Macbeth” de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 37–38 română
1982 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 39–39 română
1982 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Sanda Cronica dramatică: „Ucenicul visător” de Cicerone Sbanțu, „Grădina fermecată” de Ileana Vulpescu după André Maurois (Teatrul Pentru Copii și Tineret din Iași) 40–40 română
1982 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Hocus-pocus și-o găleată” de Aad E. Greidanus (Teatrul de Păpuși din Oradea) 41–41 română
1982 Teatrul, nr. 6 BOIANGIU, Magdalena I.A.T.C. „I. L. Caragiale”: „Iona” de Marin Sorescu 42–43 română
1982 Teatrul, nr. 6 BOIANGIU, Magdalena Institutul de Teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș: „Privești înapoi cu mînie” de John Osborne 43–43 română
1982 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Aimée Iacobescu 44–44 română
1982 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 44–45 română
1982 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Nicolae Iliescu 45–45 română
1982 Teatrul, nr. 6 GÎRNIȚĂ, Mihai Civilizație 46–46 română
1982 Teatrul, nr. 6 GEORGESCU, Alice Revista revistelor „Plays and players” 46–46 română
1982 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Marginalii la Goethe. 4. Spre Shakespeare 47–51 română
1982 Teatrul, nr. 6 Expoziție la Teatrul „Bulandra”: Toma Caragiu văzut de Ion Miclea 52–53 română
1982 Teatrul, nr. 6 CHIRIȚĂ, George Cîteva probleme ale avangardei teatrale 54–57 română
1982 Teatrul, nr. 6 MARTIN, Alexandru O spectaculoasă întoarcere la realism 57–59 română
1982 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Dumitru Radu „Rezervația de pelicani” (dramă în trei acte) 60–83 română
1982 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Așteptînd în prag” de Mircea Enescu 84–84 română
1982 Teatrul, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Spectacolul istoriei. Istoria spectacolului 84–85 română
1982 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1932) 85–85 română
1982 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Despot-Vodă 86–87 română
1982 Teatrul, nr. 6 CORNIȘTEANU, Mircea Spectacole la Moscova și Erevan 88–89 română
1982 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Trevor Griffiths 90–94 română
1982 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț In memoriam: N. Neamtzu-Ottonel 95–95 română
1982 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Premiul acordat revistei „Teatrul” la Trienala cărților și periodicelor de teatru, Novi Sad, 1982 96–97 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea rostită la Congresul al II-lea al Educației politice și culturii socialiste, 25 iunie 1982 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CONSTANTINESCU, Radu Cultura și conștiința națională 2–4 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 SĂLCUDEANU, Petre Dramaturgia adevărului 4–5 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Note: Un monument al limbii române 5–5 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MĂCIUCĂ, Constantin O epocă fertilă pentru cultura teatrală 6–9 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin Vocație și destin 10–13 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 IOSIF, Mira Festivalul Național „Cîntarea României”. Festivalul „Teatrul politic”, Constanța 14–15 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 Telex - „Teatrul” 15–15 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 ULICI, Laurențiu Teatrul lui D. R. Popescu (I. Figurile originalității) 16–17 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 WALD, Henri Artă și adevăr (II) 18–21 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 Stagiunea '81 - '82 la ora bilanțului (12 critici răspund la ancheta redacției) 22–41 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1932) 41–41 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Semnal: Controverse la Mamaia 42–42 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Săptămîna teatrului de păpuși 43–44 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cu Al. Piru despre locul dramaturgiei în „Istoria...” lui G. Călinescu 45–48 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CAZIMIR, Ștefan „Toți marii dramaturgi sînt (...) mari scriitori” 49–50 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Istoria călinesciană și teatrul românesc 50–52 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1932) 52–52 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Valeriu Achim: „... un dialog sincer cu publicul...” 53–54 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 GÎRNIȚĂ, Mihai Dolce vita... 54–54 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MAȘEK, Victor Ernest Creativitatea în arta actorului (I) 55–59 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 DOHOTARU, Adrian „Ultimele știri” (scenariu dramatic) 60–85 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 IOSIF, Mira Teatrul american văzut de Ileana Berlogea, Cătălina Buzoianu, Emil Mandric, Sanda Manu, Alexa Visarion 86–101 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TORNEA, Florin Peter Weiss 102–106 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 WEISS, Peter Exercițiu pregătitor pentru drama în trei părți „Divina Commedia” 102–111 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Beția sfîntă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Constanța) 112–114 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Moromeții” dramatizare de Liviu Dorneanu după romanul lui Marin Preda (Teatrul „Maria Filotti” din Brăila) 114–116 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Tren fără întoarcere” de Dragomir Horomnea (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 116–117 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Juriștii” de Rolf Hochhuth (Teatrul Național din Timișoara) 118–119 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Hop, signor!” de Michel de Ghelderode (Teatrul Dramatic din Constanța) 119–121 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 Telex - „Teatrul” 121–121 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Tot ce-avem mai sfînt” de Ion Druță (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 122–123 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Țarul Ivan cel Groaznic” de Mihail Bulgakov (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 123–124 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Pălăria florentină” de Eugène Labiche și Marc Michel (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 125–126 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen (Teatrul de Stat din Arad) 126–127 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Tache, Ianke și Cadîr” de V. I. Popa (Teatrul de Stat din Arad) 127–128 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CODREANU, Petre Cronica: „Mam'zelle Nitouche” de Florimond Hervé (Teatrul de Operetă) 128–128 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NESTOR, Elena Reprezentația nr. 96, 70, 73 129–130 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Reprezentația nr. 149, 168 129–130 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria „Cine este vinovatul?” (dramă în opt tablouri) 131–152 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 BOIANGIU, Magdalena O nouă promoție la I.A.T.C. „I. L. Caragiale” 153–157 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 BOIANGIU, Magdalena O nouă promoție la Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș - secția română 158–159 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria O nouă promoție la Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș - secția maghiară 160–161 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Note: Profil teatral 161–161 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 Telex - „Teatrul” 162–164 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Carmen Petrescu 162–162 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Virgil Ogășanu 163–163 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Radu Panamarenco 164–164 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Jocul ielelor” de Camil Petrescu și „Nedreapta singurătate” de Gheorghe Robu 165–167 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Moment de cultură teatrală 167–168 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Centenar V. Maximilian: Cînd dădea în floare opereta... 168–168 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 FRANGA, Liviu Cartea de teatru: „Rugătoarele”, „Perșii”, „Șapte contra Thebei”, „Prometeu înlănțuit” de Eschil 169–169 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 ISAC, Carol Cartea de teatru: „Nemurirea teatrului” de Horia Deleanu 170–170 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice „Final de partidă” de Samuel Beckett (Théâtre de l'Est Parisien) 171–173 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Un ctitor al scenei naționale: Grigore Manolescu 173–173 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Bogdan Dragoș 174–177 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț In memoriam: Nicolae Gărdescu 176–176 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil In memoriam: Geo Barton 176–176 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Oaspeți 178–179 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 IOSIF, Mira Teatrul norvegian, dincolo de Ibsen 180–182 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Cum arată scena lumii, văzută din lumea scenei... 183–189 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta La Novi Sad, la „Sterijino pozorje”. Jocurile teatrale iugoslave și un simpozion internațional al criticilor de teatru 190–192 română
1982 Teatrul, nr. 9 Teatrul - artă a Cetății 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 9 TRĂISTARU, Elisabeta Teatrul și dezvoltarea conștiinței socialiste 2–4 română
1982 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Gong '82 - '83! - șantier de dramaturgie; avizier repertorial; proiecte regizorale; repetiții 5–21 română
1982 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Gong '82 - '83! - șantier de dramaturgie; avizier repertorial; proiecte regizorale; repetiții 5–21 română
1982 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Gong '82 - '83! - șantier de dramaturgie; avizier repertorial; proiecte regizorale; repetiții 5–21 română
1982 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Gong '82 - '83! - șantier de dramaturgie; avizier repertorial; proiecte regizorale; repetiții 5–21 română
1982 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina Gong '82 - '83! - șantier de dramaturgie; avizier repertorial; proiecte regizorale; repetiții 5–23 română
1982 Teatrul, nr. 9 MAȘEK, Victor Ernest Creativitatea în arta actorului (II) 24–28 română
1982 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Semnal: ...Să ne-aruncăm în mare! 29–29 română
1982 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Dialog de atelier cu Horea Popescu 30–40 română
1982 Teatrul, nr. 9 ISAC, Carol „Rampa”: Cariera unei colecții 41–42 română
1982 Teatrul, nr. 9 BIBICIOIU, Victor Profesorul 43–44 română
1982 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț În slujba culturii naționale 44–44 română
1982 Teatrul, nr. 9 BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina Scrisoare din Deltă 45–46 română
1982 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Note: Profil în ceață 46–46 română
1982 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Burghezul gentilom” de Molière (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 47–48 română
1982 Teatrul, nr. 9 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Funcționarul de la Domenii” de Petre Locusteanu (Teatrul „Constantin Tănase”) 48–49 română
1982 Teatrul, nr. 9 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Stela, stelele și Boema” de M. Maximilian și V. Veselovski (Teatrul „Constantin Tănase”) 50–50 română
1982 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Autor... fără voie 51–51 română
1982 Teatrul, nr. 9 BĂRAN, Vasile „Pata” (comedie în trei acte) 52–79 română
1982 Teatrul, nr. 9 CREANGĂ, Șerban „Pata” (comedie în trei acte) 52–79 română
1982 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol: Adela Mărculescu 80–80 română
1982 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1932) 80–81 română
1982 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol: Alexandru Repan 81–81 română
1982 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Vlaicu-Vodă 82–84 română
1982 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Note: Rememorări 84–84 română
1982 Teatrul, nr. 9 CRIȘAN, Mihai Teatrul Popular din Lugoj la Londra 85–86 română
1982 Teatrul, nr. 9 BĂRBUȚĂ, Margareta Un festival al contrastelor și convergențelor 87–91 română
1982 Teatrul, nr. 9 M., A. Revista revistelor 91–91 română
1982 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Afișul de teatru din Republica Democrată Germană 92–93 română
1982 Teatrul, nr. 9 CRIȘAN, Mihai Cartea de teatru: „Privitor ca la teatrul” (III) de Ion Cocora 94–94 română
1982 Teatrul, nr. 9 CRISTESCU, Gheorghe In memoriam: Alexandru Demetriad 95–95 română
1982 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț In memoriam: Cristian Păncescu 95–95 română
1982 Teatrul, nr. 9 Cititorii au cuvîntul 96–96 română
1982 Teatrul, nr. 10 Sensul profund al dezvoltării 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 10 MILCA, Gheorghe Mesajul educativ al teatrului 3–5 română
1982 Teatrul, nr. 10 KIVU, Dinu Ancheta revistei „Teatrul”: Colocviile și festivalurile teatrale (Răspund: Dina Cocea, Gh. Bunghez, Dumitru Chirilă, Paul Cornel Chitic, Gálfalvi Zsólt, Mircea Ghițulescu, Victor Ernest Mașek, Dan Micu, Al. Tocilescu) 6–16 română
1982 Teatrul, nr. 10 Telex - „Teatrul” 16–16 română
1982 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Șerban Cioculescu, 80 17–18 română
1982 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Semnal: Asta-i situația! 19–19 română
1982 Teatrul, nr. 10 WALD, Henri Înțelesul gagului 20–21 română
1982 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Barbul Văcărescul, vînzătorul țării” de Iordache Golescu, „Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa” atribuită lui Samuil Vulcan (Teatrul „Bulandra”) 22–26 română
1982 Teatrul, nr. 10 IUREȘ, Ștefan Cronica dramatică: „Făt-frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu, în imagini teatrale de Margareta Niculescu (Teatrul „Țăndărică”) 26–28 română
1982 Teatrul, nr. 10 ZAMFIRESCU, Ion Cronica dramatică: „Schimbarea la față” de G. M. Zamfirescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 28–30 română
1982 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Măști” de Ion Sava, versiune scenică de Costin Marinescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 31–32 română
1982 Teatrul, nr. 10 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Inocentul” de Cristian Munteanu (Teatrul Național din București) 32–33