Criterii căutate

  • An de publicare: 1981

Sumarul căutării

  • 1202 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CEAUȘESCU, Nicolae 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român .3-3 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LAKO, Eva, LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României 13-44 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUMĂ, Marian O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor 45-58 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 59-84 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Porta Principalis Dextra a castrului de la Gilău 85-97 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MITROFAN, Ioan Inscripțiile de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 99-110 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VLASSA, Nicolae O categorie nesemnalată de pietre gravate magice 111-128 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HALASU, A., JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Considerații privind raportul cronologic dintre așezarea și cimitirul de la Cluj-Mănăștur 129-150 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Ioan Realități feudale în Transilvania în veacul XIV 151-161 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HAȚEGAN, Ioan Filippo Scolari și Iancu de Hunedoara promotori ai latinității românilor în conștința europeană a secolului al XV-lea 163-169 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) 171-190 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIUPEA, Ioan Ajutoare priomite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) 191-200 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VAJDA, Ludovic Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră și siderurgică din Transilvania 201-214 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MILIN, Miodrag Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (I) 215-225 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Eugenia Opoziția față de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908 227-236 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (I) 237-254 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII COMȘA, Daniela Reforma agrară din 1921 în viziunea lui Lucrețiu Pătrășcanu 255-264 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TUȚU, Dumitru Politica militară externă a Românilor în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 II. Relațiilr militare externe ale României - iulie 1940-iunie 1941 265-281 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VASILIEV, Valentin Despre pumnale hallstattiene tîrzii sau "pumnale Akinakes" 267-375 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII UCRAIN, Constantin Contribuția batalioanelor fixe regionale "Cluj" și "Someș" la luptele duse pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei 283-289 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PROTOPOPESCU, George O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 291-301 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (II) 305-320 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TAKAKCS, Matilda, WINKLER, Iudita Săpăturile arheologice de la Cicău - așezarea Coțofeni - 321-340 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MOLDOVAN, Victor, RADU, Dionisie Așezarea eneolitică de la Aruncuta 341-356 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 357-365 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Ioan, STRÎMBU, Mihaela O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa 377-386 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături noi în Cetatea Dacică de pămînt de la Porumbenii Mari (județul Harghita) 387-403 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII IAROSLAVSCHI, Eugen Studiu comparativ asupra compoziției fierului antic (rezltate preliminarii) 405-408 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Istvan Considerații în legătură cu castrele de marș romane din partea centrală a Munților Șurianului 409-412 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ILIEȘ, Constantin Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 413-424 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin Instalații de hypocaustum la Sarmizegetusa 425-435 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDEVAN, Radu Praefactus Quinquennalis pro Imperatore 437-442 franceză
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PISO, Ioan Epigraphica (XIII) - Inscriptions de Apulum 443-449 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen Metalografia unor doplome romane 451-454 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BĂRBULESCU, Mihai Relieful "narativ" în Dacia 455-460 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina, POP, Constantin Un bronz roman de la Tibiscum 461-464 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOZU, Ovidiu, POP, Constantin O interesantă piesă română descoperită la Pojejena 465-467 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula 469-473 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Studiu metalografic al unor monede 475-482 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV-e.n. 483-490 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȚEICU, Dumitru Cîteva considerații pe marginea unor podoabe medivale 491-500 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Magdalena Obiecte de podoabă din inventarul unui mormînt descoperit la Cluj 501-504 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BRATU, I. Urbariul satului Dicănești (Possessio decanyest) la 1772 505-508 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești bănățene pe un document din 1826 509-513 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOTEZAN, Ioana, CUIBUȘ, Ileana Șase documente referitoare la activitatea lui Timotei Cipariu din anii 1849-1852 515-529 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Considerații privind înființarea societăților culturale transilvănene Astra și Asociația Muzeului Ardelean 531-436 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Mafdalena Petiția juriștilor români transilvăneni din 1880 537-544 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FAUR, Rafila, FAUR, Viorel Demersurile pentru constituirea reuniunilor învățătorilor români din Bihor (1888-1891) 545-554 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȘORA, Gheorghe Pagini inedite din jurnalul de tinerețe al lui Vasile Goldiș 555-574 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GROZA, Liviu Testamentul generalului Ion Drăgălina 575-579 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LASCU, Nicolae Români transilvăneni în lagărul de prizonieri de la Sulmona (Italia) în primul război mondial 581-583 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (III) 585-608 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Viorica Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (mobilier, covoare) 609-626 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIPĂIANU ANA, Maria Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (ceramică, metale, broderii) 626-640 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUZILĂ, Adriana Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj - ctitorie a cnezilor romani din Banatul secolului al XVIII-lea 641-650 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STRÎMBU, Mihaela Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca 651-660 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SABĂU, Nicolae Cîteva proiecte pentru statuia evestră a lui Avram Iancu din Cluj (1924-1926) 661-679 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (IV) 681-694 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FURDUI, Titus O tipăritură românească veche în care se află un autograf atribuit lui Popa Șapcă 695-704 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WINKLER, Iudita La mannaie romaine chez les Daces orientaux - Mihăilescu-Bîrliba Virgil 707-712 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin La Suisse a l'epoque romaine - Bogli Hans 713-714 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin A History of Roman Britain - Frere Sheppard 714-714 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin, GUDEA, Nicolae Note critice în legătură cu lucrarea lui Nicolae Branga - Urbanismul în Dacia Romanp, Timișoara, 1980 715-732 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae Die graberfelder von intercisa - Vago Eszter, Bona Istvan 733-736 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847 - Răduțiu Aurel, Gymant Ladislau 737-738 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif Erdely valtozo tarsadalma 1767-1821 - Csetri Elek, Imreh Istvan 738-739 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Cuprins 3-8 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-10 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IONIȚĂ, Gheorghe 60 de ani de la Crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viața României. Marele congres comunist din Mai 1921 11- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V TIȘA, Iosif Dezvoltarea economico-socială a județului Sălaj în cincinalul 1976-1980 33- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva Repertoriul topografic al epocii pietrei și a perioadei de tranziție spre epoca bronzului în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IGNAT, Doina Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETICĂ, Mihai Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud. Mureș) Istorie Veche şi Arheologie 131- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva, SOROCEANU, Tudor Depozitul de bronzuri de la Sig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 145- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Copăcel (jud. Brașov) Istorie Veche şi Arheologie 169- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETROVSZKY, Maria, PTROVSZKY, Richard Tezaurul de monede republicane romane de la Tincova (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice la Porolissum II Istorie Veche şi Arheologie 189- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru Chei romane în Muzeul de Istorie și Artă de Zalău Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae, LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi III. Barăcile Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen, MARINESCU, Gheorghe Monede romane inedite din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 273- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen, GRIGORESCU, Flora Tezaurul de monede romane imperiale de la Bereni sec. I-II e.n. Contribuții la problema apartenenței sociale a proprietarilor de tezaure din Dacia romana Istorie Veche şi Arheologie 277- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETOLESCU, Constantin Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană Istorie Veche şi Arheologie 287- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MOȚU, Iancu Descoperiri arheologice în Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 293- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen Circulația monetară urbană și circulație monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI Istorie Medie 347- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V HOSSU, Valer Istoria localității Răstoci (II) Istorie Medie 351- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WOLF, Rudolf Cetatea Șimleului. Schiță monografică Istorie Medie 395- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul Documente sălăjene referitoare la răscoala lui Horea și la revoluția de la 1848-1849 din Sălaj Istorie Medie 411- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V KOVACH, Geza Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BAJUSZ, Istvan Considerații cu privire la argintăria de cult din Sălaj Istorie Medie 451- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BATHORI, Ludovic Comuna Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1876-1900 Istorie modernă 461- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluția din 1918 și unitatea Transilvaniei cu România Istorie modernă 473- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GRAD, Cornel Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘCHIOPU, Vasile Situația muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921 Istorie contemporană 557- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ROBESCU, Gheorghe Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere carbonifere din Sălaj între cele două războaie mondiale Istorie contemporană 587- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IVĂNESCU, Ion Cîteva aspecte din lupta antirevizionista din Sălaj în perioada 1933-1940 Istorie contemporană 595- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CIUBĂNCAN, Vasile Date noi privind contribuția populației sălăjene la apărarea frontierei de Vest a României în perioada interbelică (II) Istorie contemporană 601- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WAGNER, Ernest Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V POPA, Vasile Aspecte ale desfășurării revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă în județul Sălaj Istorie contemporană 620- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V STOICOVICI, Eugen Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 629- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NICORICI, Ioan Unele aspecte demografice referitoare la Zalău între 1553-1980 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 635- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MĂRGUȘ, Grațian, MÎNDRUȚ, Stelian „Gazeta de Duminică”, Șimleu. 1904-1910 (apariție, program, ziariști și tipografi) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 651- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus Un document istoric iosefin: Forma jurămîntului. Contribuții la bibliografia românească veche Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 673- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus Un exemplar prețios din ediția princeps "Istoria pentru începuturile românilor în Dachia" a lui Petru Maior Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 679- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FAUR, Viorel Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuș Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 685- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MÎRZA, Iacob Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V DĂRĂBAN, Valentin, GORUN, Doru Deleu. O familie de luptători naționalidin Sălaj. II. Victor Delcu Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 707- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GORON, Doru Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (1897-1980) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 737- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CERCHEZ, Claudia Adunarea Generală a "Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român" ASTRA, ținută la Zalău în anul 1926 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 745- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GOIA IOAN, Augustin Evoluția portului popular în subzona Sub-Meseș, județul Sălaj Etnografie 751- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CSISZAR, Maria Sistemele de exploatare a pămîntului în zona centrală a Vechiului Sălaj Etnografie 781- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NEGOIȚĂ, Jana Probleme ale specificului zonal în portul popular românesc Etnografie 791- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BADIU MARIA, Pia Repertoriul lucrărilor de artă plastică în instituțiile publice din municipiului Zalău Istoria artelor 799- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LĂPTOIU, Negoiță Pictorul Pericle Capidan integrat realității plastice transilvane Istoria artelor 811- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1980 823- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Abrevieri bibliografice 828-835 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TOMA, Alexandru Dotrina economică românească în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 13-22 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONESCU, Vasile Partidul Comunist Român - conducătorul întregului popor pe calea luptei de eliberare socială și națională a socialismului și păcii 23-36 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PÎRVULESCU, Gheorghe Partidul Comunist Român - stegar al intereselor naționalefundamentale ale poporului român, apărător al independenței și suveranității țării 37-44 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII FOIT, Grigore Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei 47-84 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII ARTIMON, Alexandru, RĂDULESCU, Alexandru Necropola medievală de la Sf. Dumitru din Suceava (Sec. XV-XVIII) 85-99 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGANAT, Mircea Contribuții la cunoașterea movinelor funerare militate din evul mediu (săpăturile arheologice de la Movila lui Răzvan) 101-109 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MIRON, Vasile, PRICOP, Adrian Documente privind orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 121-132 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MONORANU, Octav Considerații asupra unor aspecte ale vieții sociale din orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 133-140 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai Un memoriu al sucevenilor de la 1848 141-148 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae Ispostaze ale patriotismului în poezia lui Vasile Bumbac 149-161 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MANEA, Ștefan, URSULESCU, Nicolae Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BICHIR, Gheorghe Costobocii 183-192 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII OLTEANU, Ștefan Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LAZĂR, Mihai Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII 243-255 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII NEGRUȚI, Ecaterina Informații noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril Din istoria mineritului în Bucovina 265-277 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Elisabeta Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Sevastița Contribuția județului Suceava la Sprijinirea războiului antihitlerist 297-304 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MITRIC, Olimpia Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LEMNY, Ștefan Tipografia de la Rădăuți, centru de cultură românească în veacul XVIII 311-319 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CANTEMIR, Traian Aspirațiile de unitate națională la scriitorii bucovineni de pînă la 1918 321-331 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 333-352 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PETROVICI EMILIAN, Dan Societățile academice românești din Bucovina - Forme ale luptei de emancipare socială și națională 353-373 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URECHE, Lazăr "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCÎRȚĂ, Adrian Mihail Sadoveanu , elev la Fălticeni 381-388 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCUZ, Ioan Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1918-1944) - II 389-398 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- IV 399-414 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BUEHLER, Gretchen Ieremie Fărtăiș - rapsod american din Bucovina 415-422 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII SABATOS MARINA, Ileana Arta contemporană de for din județul Suceava - sculptura și pictura monumentală 423-439 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CEAUȘU MIHAI, Ștefan Noi date privind relațiile economice dintre Bucovina și Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 441-448 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DÎRDALĂ, Ionel Două documente inedite cu privire la interzicerea limbii române și a alfabetului latin în unele lucrări și acte clericale din Bucovina 449-451 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 453-462 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen Scrisori de la "Ioan Slavici, Iacob Negruzii, Gavriil Musicescu și Ioan Urban Jarnik către Simion Florea Marian 463-479 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URSULESCU, Drăguța George Diamandy 481-491 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHELCEA, Ion Artur Gorovei (1864-1951) - Cu privire la activitatea sa etnografică și folcloristică 493-508 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TIRON, Vasile Un poet din Bucovina începutului de veac, Nicu Dracea (1879-1923) 509-516 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MUNTEAN, George Vasile Țigănescu - scriitor și profesor 517-526 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII Muzeele din județul Suceava 527-543 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGNAT, Mircea, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai, URSULESCU, Nicolae Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BRATILOVEANU, Gheorghe Un valoros obiectiv de arhitectură populară tradițională : celarul lui Ioan Haucă din Moldovița 557-562 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHIRICA, Vasile Eugenia Neamțu (17 iunie 1930-13 octombrie 1980) 571-573 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril Documente străine despe români 577-579 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae Dicționarul literaturii române de la origini pană la 1900 580-583 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BLAJ, Pavel In istoricul comunelor Rădășeni și Horodniceni - Niculăiasa Ana, Nicilaiasa Mihai 587-587 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen Liceul pedagogic "Vasile Lupu" din Iași - Contribuții la istoria învățămîntului românesc - 125 ani (1855-1980) 588-589 română
1981 Banatica, 6 GERMANN, Carol, RESCH, Friederiche Depozitul ceramic de la Parța .11- română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălczțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar 35- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana Răspîndirea culturii Tiszapolgar-Românești în Banat 43- română
1981 Banatica, 6 TRÎNCĂ, Georgeta Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea 51- română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Descoperiru "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) 59- română
1981 Banatica, 6 SĂCĂRIN, Caius Depozitul de bronzuri de la Tincovul Mare (județul Caraș-Severin) 97- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion, GUMĂ, Marian Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin, UZUM, Ilie Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița 141- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) 147- română
1981 Banatica, 6 BEJAN, Adrian Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud. Timiș) 153- română
1981 Banatica, 6 STOICOVICI, Eugen Ateliere siderurgice din secolele IV și XI-XII în partea de sud a Banatului 173- română
1981 Banatica, 6 UZUM, Ilie Necropola feudală timpurie de la Gornea-Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 181- română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
1981 Banatica, 6 HAȚEGAN, Ioan Rezistența cnezilor bănățeni față de politica de feudalizare în secolul XIV-lea 217- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat 225- română
1981 Banatica, 6 POP IOAN, Aurel Reflectarea unor realități bănățene în istoriografia din Scheii Brașovului în veacul al XVIII-lea 237- română
1981 Banatica, 6 GROZA, Liviu Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regulamentelor de grăniceri 253- română
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
1981 Banatica, 6 BONA, Petru Contribuții la cunoașterea activității politice a generalului Traian Doda 273- română
1981 Banatica, 6 MILIN, Miodrag Momente și semnificații în mișcarea națională a românilor din Banat (1860-1880) 277- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin Activitatea despărțămîntului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România 289- română
1981 Banatica, 6 APAN, Mihai, FAUR, Viorel Momente ale afirmării românilor bihoreni în contextul mișcării pentru drepturi și unitate națională 295- română
1981 Banatica, 6 MÎNDRUȚ, Stelian "Drapelul" din Lugoj și cenzura în Transilvania primului război mondial 303- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1981 Banatica, 6 ZABERCA, Vasile Acțiuni revendicative ale țărilor caraș-severineni pentru pîmînt /1818-1921) 325- română
1981 Banatica, 6 MUNTEANU, Ion Utilitatea economiei agrare din sud-vestul României cu inventar agricol în perioada dintre cele două războaie mondiale 341- română
1981 Banatica, 6 ȘORA, Gheorghe Unele aspecte privind învățămîntul românesc din Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 345- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe, ZINVELIU, Emil Momente din lupta clasei muncitoare din județul Caraș-Severin oglindite în documente juridice 359- română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion Intensificarea explostării maselor populare din județul Caraș-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944) 363- română
1981 Banatica, 6 POPA, Ion Noi mărturii despre activitatea grupului de partizani "Mărășești" 371- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 375- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu Un jilț și o strană dublă brîncovenești descoperite la Calina (jud. Caraș-Severin) 381- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu, VOINA, Ion Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în județul Caraș-Severin 389- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana Cîteva considerații asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 397- română
1981 Banatica, 6 PLOIEȘTEANU, Grigore Noi măsuri și precizări privind biografia și activitatea lui Simeon Mangiuca 405- română
1981 Banatica, 6 PETROVSZKY, Richard, POPESCU, Octavian, ROGOZEA, Petru Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) 429- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) 463- română
1981 Banatica, 6 CADARIU, Ștefan Curățirea și restaurarea ceramicii încrustate 467- română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion Berzovia - file de istorie 471- română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru, PERIAN, Dan, SIMU, Simion Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov 498- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei 499- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu Documente medievale bănățene (1440-1653) 501 română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion Pagini de istorie revoluționară carș-severineană 1920-1944 - Brătescu C., Popa I., Poterașu Margareta, Zaberca V. 502- română
1981 Banatica, 6 MOISE, Emil Caraș-Severin, monografie 503- română
1981 Banatica, 6 Profesorul Octavian Răuț la 60 de ani 505- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Începuturile introducerii tehnicii moderne în agricultura Bihorului .7- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 COVACI, Veronica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte ale tehnologiei porumbului într-un document din 1840 39- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘERBA, Gheorghe Calendarul agricol tradițional al satului Supuru de Sus (județul Satu Mare) 53- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Arhitectura tradițională din Bihor. Materia primă 63- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 GODEA, Ioan Arhitectura locuinței tradiționale și a anexelor gospodărești din Țara Crișurilor. Privire generală 91- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 TRUȚA, Victor Sistemul "Arhitectura și interiorul locuinței (AIL)" 107- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 TOTH, Susana Ceramica de Ineu în colecția Muzeului Țării Crișurilor 115- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 COSTIN, Florian Considerații cu privire la diferențierile subzonale ale sumanelor din bazinul superior al Crișului Neagru 161- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 COLȚEA, Dumitru Funcția socială a fîntînilor publice în viața satului Cărăsău 173- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 PARASCA, Crăciun Motivul cununii în obiceiurile populare bihorene 183- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 MUDURA, Gheorghe Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice 195- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 MARTIN SILAGHI, Ana Jean Alexandru Steriadi în colecția de grafică a Muzeului Țării Crișurilor 213- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ROȘU, Aurel Organizarea depozitului de artă decorativă și grafică pe baza tipodimensionării obiectelor 227- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 IONESCU, Varvara Implicarea restaurării în reatabilirea adevărului artistic 239- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 FAUR, Viorel Un document inedit despre primele demersuri în vederea înființării unui muzeu etnografic al Bihorului (1930) 261- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Studii de etnografie și folclor, vol II - Vuia R. 265- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Zona etnografică Beiuș - Godea I. 267- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 FILIP, T. Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. 273- română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X Sumar 5-20 română, franceză, engleză, rusă
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BORONEANȚ, Vasile Descoperirile arheologice de la Ciuperceni Studii şi articole 23-27 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TURCU, Mioara Dovezi ale prelucrării minereului de fier la geto-dacii din bazinul Argeșului inferior Studii şi articole 29-33 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X RĂDULESCU-ZONER, Șerban Aspecte din lupta populației bucureștene pentru desăvârșirea statului național român (1900-1910) Studii şi articole 53-58 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARARU, Ioan Victor Babeș (1854-1926) Studii şi articole 59-68 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IACOȘ, Ion O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936) Studii şi articole 79-86 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DACHE, Petre Aspecte privind structura clasei muncitoare din București în anii 1934-1938 Studii şi articole 87-94 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ROMAN, Victoria Tudor Arghezi - tipograf Studii şi articole 95-101 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATICHESCU, Olimpiu Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘAT, Mircea Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BENE, Ana, COFAS, Eleonora Contribuția maselor populare bucureștene conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluționar-democratic în perioada august - ianuarie 1946 Studii şi articole 121-130 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONIȚĂ, Gheorghe De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARCU, Elena Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea Note şi contribuţii documentare 151-154 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PLEȘIA, Ștefan Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATEESCU, Tudor Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877 Note şi contribuţii documentare 165-170 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X VELESCU, Oliver O tranzacție comercială cu medalii comemorative în 1858 Note şi contribuţii documentare 171-177 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BRĂCĂCESCU, Cristian Case de tip popular în București Note şi contribuţii documentare 179-189 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TATOMIR, Virgil Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producție în proprietatea poporului Note şi contribuţii documentare 191-194 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ARICESCU, Andrei Sculpturi romane provinciale din vestul Moesiei Inferior Din patrimoniul cultural bucureştean 197-207 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORUȚĂ, Maria Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BOVO, Elisabeta Piese de mobilier francez în colecții particulare bucureștene. O garnitură de salon Ludovic XV Din patrimoniul cultural bucureştean 215-220 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONESCU, Adrian-Silvan Cornuri de praf de pușcă în colecțiile bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 221-233 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DIACONESCU TEODORA, Speranța Un sigiliu inelar de la Gaspar Grațiani Din patrimoniul cultural bucureştean 235-240 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X JEBELEANU, Florica Contribuții la cunoașterea iconografiei trecătorilor carpatine Din patrimoniul cultural bucureştean 241-246 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X COJOCĂRESCU, Maria O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București Din patrimoniul cultural bucureştean 247-250 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ANDERCO, Nicolae, BENE, Ana, COFAS, Eleonora Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București Probleme de muzeografie 253- română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAVIDESCU, Angelina Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978 Probleme de muzeografie 261-265 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GAVRIL, Victoria Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale" Probleme de muzeografie 267-270 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAN GRAUR, Viorica Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara Probleme de muzeografie 271-273 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ENACHE, Emilia Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului Probleme de muzeografie 275-280 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X SAVIN, Margareta Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978) Probleme de muzeografie 281-286 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘEȚEANU, Crișan Turcu Mioara, Geto-Dacii din Câmpia Munteniei Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 RECENZII 289-291 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PĂUNESCU, Cristian Marinescu Beatrice, Aurel Duțu, Șerban Rădulescu-Zoner, Bucureștiul și epopeea independenței 1877-1878 Editura Academiei RSR București 1978, 197 p + 15 Fotoplanșe RECENZII 291-292 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PORUMBEANU, Eugenia Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972 299-313 română
1981 Carpica, XIII ANTONESCU-IOVIȚĂ, Silvia Noi descoperiri de obiecte de aramă și bronz în jud. Bacă .5-10 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Alexandru Contribuții arheologice la istoria orașului Bacău .11-28 română
1981 Carpica, XIII BURLACU, Gheorghe Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) 29-63 română
1981 Carpica, XIII MURARIU, Ioan Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea 65-71 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena, BURLACU, Gheorghe Mărturii documentare privind contribuția locuitorilor județului Bacău la dobândirea independenței de stat a României 73-86 română
1981 Carpica, XIII EȘANU, Leon In memoriam dr. H. Aroneanu (1881-1920) 87-97 română
1981 Carpica, XIII RADU, Gheorghe Unele aspecte ale luptei maselor populare din județul Bacău sub conducerea P.C.R. pentru câștigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 99-108 română
1981 Carpica, XIII CATARGIU, Virgil O nouă perspectivă asupra „misticismului” lui Vasile Pârvan 109-115 română
1981 Carpica, XIII ADASCALIȚEI, Vasile Jocuri de priveghi din județul Bacău 117-131 română
1981 Carpica, XIII ICHIM, Dorinel Tradiție și inovație în ornamentica țesăturilor de interior din zona Trotuș 133-176 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1980 177-181 română
1981 Cercetări Arheologice, IV GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere V- română
1981 Cercetări Arheologice, IV GALBENU, Doina, SZEKELY, Zoldan, ZAHARIA, Eugenia Raport preliminar asupra săpăturilor din 1979 de la Ariușd, jud. Covasna .3- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BUZDUGAN, Constachi Cercetările arheologice de la Giurcani, jud. Vaslui .7- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin Cercetările arheologice din anul 197 9de la Brăneț, jud. Olt 20- română
1981 Cercetări Arheologice, IV LEAHU, Valeriu Sondajul arheologic efectuat în 1979n la Daia, jud. Giurgiu 30- română
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru Raport preliminar privind campania arheologică din 1979 de la Petrișoru, com Racovițeni, jud. Buzău 41- română
1981 Cercetări Arheologice, IV TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Petrișoru - "Ulmii lui Țărlea", com. Racovițeni, jud. Buzău 45- română
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava, 1979 54- română
1981 Cercetări Arheologice, IV GHEORGHIȚĂ, Marieta, VULPE, Alexandru Șantierul arheologic Popești-Mihăilești, jud. Giurgiu. Raport preliminar asupra rezultatelor din campaniile anilor 1978-1979 58- română
1981 Cercetări Arheologice, IV NEMOIANU, Larissa, TODINCĂ, Gheorghe Șantierul arheologic Călinești, jud. Maramureș 66- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ANASTASIU, Ruxandra, PETCULESCU, Liviu, TOMA NEMOIANU, Alexandru Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Vețel, jud. Hunedoara 70- română
1981 Cercetări Arheologice, IV DRĂGUȘ, Dan Raport asupra cercetărilor arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 76- română
1981 Cercetări Arheologice, IV MUNTEANU, Luminița Cercetări arheologice în așezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad 90- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe Cercetări arheologice la cetatea Turnu (Turnu Măgurele), jud. Teleorman 100- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian, LUNGU, Radu, PAPASIMA, Teodor, PĂUNESCU, Anca, TĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul așezării Curtea de Argeș, jud. Argeș 144- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Etape de construcție în cuprinsul ansamblului "Mănăstirea" din Vălenii de Munte, jud. Prahova, în lumina cercetărilor arheologice din 1978 172- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud. Dolj 191- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian Formațiuni unional-tribale sau formațiuni statale? 193- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe, TROHANI, George Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200- română
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru, TROHANI, George Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului 240- română
1981 Cercetări Arheologice, IV DUMITRACHE, Mariana Evoluția cetății țărănești de la Viscri, jud. Brașov, în lumina cercetărilor arheologice și de arhitectură 253- română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 DACHE, Petre Introducere 3-6 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 BORONEANȚ, Vasile Paleoliticul în perimetrul Bucureștilor Studii 7-18 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 COMȘA, Eugen Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureștilor Studii 19-29 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 TURCU, Mioara Cercetări arheologice la Bragadiru Studii 30-46 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 BÂRZU, Ligia Tradiții și influențe la Dunărea de Jos Studii 47-55 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 OCHEȘEANU, Radu Un tezaur de monede romane republicane descoperit în apropriere de București Studii 56-91 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 CONSTANTINIU, Margareta, DOLINESCU-FERCHE, Suzana Contributii la cunoașterea veacului VI e.n. pe teritoriul Bucureștilor (Săpăturile din str. Soldat Ghivan N.) Studii 92-106 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PREDA, Florentina Aportul arheologilor și istoricilor bucureșteni la cunoașterea civilizației getodacilor din Cîmpia Română Comunicări 133-140 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 COJOCĂRESCU, Maria Monede din așezarea geto-dacă de la Popești Comunicări 142-153 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 ȘTEFĂNESCU, Liviu Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 SANDU, Vasilica Opaițe dintr-o colecție particulară bucureșteană Comunicări 164-174 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 OLTEANU, Ștefan Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator Comunicări 175-178 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea Comunicări 179-184 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PANAIT, Panait I. Evoluția demografică a așezărilor rurale de la Sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 BORONEANȚ, Vasile Cercetări arheologice privind Cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie Rapoarte arheologice 195-225 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 TURCU, Mioara Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja Rapoarte arheologice 226-235 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 UDRESCU, Mircea Descoperiri arheozoologice la Bucureștii Noi și Bragadiru Rapoarte arheologice 236-239 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 ȚICO, Cristian Contribuții arheologice la cunoașterea ansamblului arhitectonic Văcărești Rapoarte arheologice 240-255 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 BRĂCĂCESCU, Cristian, CIUCEANU, Radu Cercetări privind o construcție recent descoperită la Ghica-Tei Rapoarte arheologice 256-264 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Șantierul Metrou București Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 265-266 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Drumul Taberei, Micro 7 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 267-268 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Plumbuita Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 268-269 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Bulevardul 1848 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 269-270 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Str. Lipscani Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 270-271 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Str. Atlasului 35 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Biserica Dintr-o zi Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271-272 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Dealul Spirii Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 272-273 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Cotroceni-Leu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 273-274 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Str. Cavafii Vechi Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 274-275 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Dealul Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 275-278 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Necropola feudală Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 278-281 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 Comuna Cornetu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 281 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 BÂRZU, Ligia Continuitatea creației materiale și spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, București, 1979 (Crișan Mușețeanu) Recenzii. Cronică 285-287 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 COJOCARU, Ion O descoperire întîmplătoare la București în 1858 Recenzii. Cronică 287-288 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 MANDACHE, Constantin Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucureștilor, 1975-1980 Recenzii. Cronică 289-284 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PANAIT, Panait I. Prof. univ. dr. doc. ION IONAȘCU In memoriam 295 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 BORONEANȚ, Vasile Prof. univ. dr. doc. C. S. NICOLĂESCU-PLOPȘOR In memoriam 296-298 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 OLTEANU, Ștefan Prof. univ. dr. doc. ION NESTOR In memoriam 298-299 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 TROHANI, George Prof. univ. dr. doc. GHEORGHE CANTACUZINO In memoriam 299-301 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 ȘTEFĂNESCU, Aristide Prof. dr. GHEORGHE ASTANCĂI In memoriam 301-303 română
1981 Crisia, XI DRECIN, Mihai Mișcarea muncitorească și socialistă din Bihor și locul ei în procesul istoric al luptei pentru făurirea Partidului Comunist Român (1918-1921) .7- română
1981 Crisia, XI PUȘCAȘ, V. Făurirea Partidului Comunist Român - eveniment epocal în istoria mișcării muncitorești din România 19- română
1981 Crisia, XI POPOVICI, Ioan Din tradițiile revoluționare ale U.T.C-iștilor bihoreni (1922-1944) 27- română
1981 Crisia, XI IGNAT, Doina Descoperiri arheologice aparținînd epocii neolitice pe teritoriul orașului Oradea 41- română
1981 Crisia, XI CHIDIOȘAN, Nicolae Contribuții privind epoca bronzului pe teritoriul municipiului Oradea 59- română
1981 Crisia, XI CHIDIOȘAN, Nicolae Note referitoare la prima epocă a fierului pe teritoriul municipiului Oradea 69- română
1981 Crisia, XI DUMITRAȘCU, Sever Observații privind originea și evoluția ceramicii negre-zgrunțuroase din Crișana 75- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel Contribuții la istoricul satului Săliște de Vașcău (jud. Bihor) 83- română
1981 Crisia, XI MAXIM, V. Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Bihor în sec. al XVIII-lea 99- română
1981 Crisia, XI BORCEA, Liviu Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpînirii otomane (1660-1692) 107- română
1981 Crisia, XI COVACI, Veronica, ILEA, Ana Reglementarea urbarială din comitatul Bihor în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea 125- română
1981 Crisia, XI CĂLUȘER, Iudita, MĂLINAȘ, Constantin Contribuții la cunoașterea vieții și activității carturarului bihorean Ioan Munteanu (1906-1860) 141- română
1981 Crisia, XI CORNEA, Lucia Contribuția revistei "Familia" (1865-1906) la cunoașterea activității unor personalități ale istoriografiei europene 161- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel, TOTH, Janos Consemnări despre manifestările culturale românești în presa maghiară din Oradea (1868-1906) 169- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel Turnee muzicale în Bihor ale unor mari interpreți din România, mărturii ale unității noastre culturale 175- română
1981 Crisia, XI TOTH, Janos Contribuții la cunoașterea activității societăților culturale orădene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea 181- română
1981 Crisia, XI MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în Bihor. Împroprietăriri prin strămutare 191- română
1981 Crisia, XI CIUBĂNCAN, Vasile Atitudinea patriotică a populației bihorene și aportul ei la efortul național de aparare a graniței de vest a țării în perioada interbelică 209- română
1981 Crisia, XI MUDURA, Gheorghe Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea 221- română
1981 Crisia, XI CĂLUȘER, I. Un decument inedit despre ecoul Unirii din 1859 în Bihor 241- română
1981 Crisia, XI ȘORA, Gheorghe Șase scrisori inedite ale lui Vasile Goldiș 253- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) (II) 259- română
1981 Crisia, XI EMODI, Janos Descoperiri din prima epocă a fierului la Oradea 321- română
1981 Crisia, XI KONEWALIK, Ștefan, SĂȘIANU, Alexandru Note privind tezaurele de podoabe dacice și monede antice de la Sacalasău Nou (jud. Bihor) 329- română
1981 Crisia, XI SĂȘIANU, Alexandru Monede romane din secolul IV în colecția de istorie a Muzeului Țării Crișurilor (I) 339- română
1981 Crisia, XI BORCEA, Liviu Contribuții la istoria școlii orădene în secolul al XVII-lea 343- română
1981 Crisia, XI GORUN, Gheorghe Contribuții la istoria breslei croitorilor din Oradea în sec. al XVIII-lea 349- română
1981 Crisia, XI MIHOC, Blaga, PAINA, Mircea Referiri în paginile revistei "Familia" (1865-1906) despre Reuniunea agricolă română din Sibiu 359- română
1981 Crisia, XI CRIȘAN, Ioan Noi contribuții privind istoricul institutului de credit și economii "Bihoreana" DIN Oradea (1899-1818) 365- română
1981 Crisia, XI ROȘU, T. Mărturii privind legăturile Bihorului cu Academia Română (pînă la 1918) 373- română
1981 Crisia, XI NANASI, Z., WILHELM, I. Revista Szekelyhidi Hirlap (Jurnalul Secuienilor) 377- română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel O importantă realizare culturală - biblioteca publică din Oradea a Reuniunii "Cele Trei Crișuri" 387- română
1981 Crisia, XI CHIDIOȘAN, Nicolae, CORNEA, Lucia, GORUN, Gheorghe Activitatea de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1980 395- română
1981 Crisia, XI MIHOC, Blaga, TOTH, Janos Activitatea muzeelor memoriale "Iosif Vulcan" și "ADY Endre" pe anul 1980 403- română
1981 Crisia, XI DUMITRAȘCU, Sever Dumitru Tudor 405- română
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CÂRCIUMARU, Marin, MARINESCU-BÂLCU, Silvia, MURARU, Adrian Contributions to the Ecology of Pre- and Proto-historic Habitations at Tîrpești 007-031
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 COMĂNESCU, Sylviu, DUMITRESCU, Horia, MATEESCU, Corneliu N. Mathematical study of the mechanico-structure of the cranial vault (Applied to a cranium dicovered at Vădastra dating from the neolithic to the Bronze Epochs) 033-040
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 TONČEVA, Goranka Un habitat lacustre de l'Âge du Bronze ancien dans les environs de la ville de Varna (Ézérovo II) 041-062
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 SCHALK, Emily Die frühbronzezeitliche Tellsiedlung bei Tószeg, Ostungarn, mit Fundmaterial aus der Sammlung Groningen (Niederlande) und Cambridge (Grossbritannien) 063-129
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 OANCEA, Alexandru Considérations sur l'étape finale de la culture de Monteoru 131-191
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 COLȚOS, Carmen Etude d'echantillons archaeologiques d'ambre 193-194
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 RETEGAN, Alexandru, SOROCEANU, Tudor Neue spätbronzezeilitliche Funde im norden Rumäniens 195-229
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 NANDRIS, J. G. Aspects of Dacian Economy and Highland Zone Exploitation* 231-254
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 PIPPIDI, Dionisie M. Gètes et Grecs dans l'histoire de la Scythie Mineure à l'époque de Byrebistas 255-262
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 BĂLUȚĂ, Cloșca L., BERCIU, Ion Sigilla tegularia peditum et equitum singularium in Dacia 263-270
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Remarques sur les fortifications de Tropaeum Traiani 271-288
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CONSTANTINIU, Margareta, DOLINESCU-FERCHE, Suzana Un établissement du VI-e siécle à Bucarest (Découvertes de la Rue Soldat Ghivan) 289-329
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 COMȘA, Eugen Considérations concernant l'outilisation du cuivre en Olténie à l'epoque néolithique 331-342
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MOSCALU, Emil Problèmes concernant la culture thraco-gète d'Olténie 343-347
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 DROB, Valentin, MITREA, Bucur Note sur un trésor de tétradrachmes du type Alexandre le Grand 349-351
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 BĂRBULESCU, Mihai, RĂDULESCU, A. De nouveau sur les légats de Trajan en Mésie Inférieure entre 103 et 108 de n.é. 353-358
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 SANIE, Silviu Un nouveau fragment d'inscription palmyrénienne de Tibiscum et quelques considérations sur les épigraphes palmyréniennes de Dacie 359-362
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 STOIA, Adriana Les fouilles archéologiques en Roumanie (1980) 363-379
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie - 1980 (XXIV) 381-390
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CHIRICA, Vasile Compte rendu: "Le paléolithique supérieur ancien en Belgique " - Marcel Otte 391-415
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 LÁSZLÓ, A. Compte rendu: "Die Sicheln in Rumänien. Mit Corpus des jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens" - M. Petrescu-Dâmbovița 394-396
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 VULPE, Alexandru Compte rendu: "Die Traker im Karpatenbecken" - M. Dușek; "Sciții agatîrși pe teritoriul României" - Valentin Vasiliev 396-404
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 VULPE, Alexandru Compte rendu: "Skifija i frakiiskii mir " - A. I. Meljukova 404-406
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 HARHOIU, Radu Compte rendu: "Geschichte der Goten von den Anfangen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, Entwurf einer historischen Ethnographie " - Herwig Wolfram 406-408
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 HARHOIU, Radu Compte rendu: "Kunst der Volkerwanderungszeit " - Helmut Roth 409-410
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 HARHOIU, Radu Compte rendu: "Callatis. Necropola romano-bizantină" - Constantin Preda 410-412
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Compte rendu: "Die Völker an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechten Jahrhundert. Berichte des Symposiums der Kommission für Frühmittelalterforschung 24.bis 27. Oktober 1978, Stift Zwettl, Niederösterreich" - *** 412-413
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: "Das Inventar des Dolichenusheiligtums von Mauer an der Url (Noricum)" - Rudolf Noll 414-415
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul, TEODOR, Silvia Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion, ȘOVAN, Octavian Săpăturile arheologice de la Ipotești (județul Botoșani) 45- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion, ȘOVAN, Octavian Noi descoperiri de amfore romane în județul Botoșani 51- română
1981 Hierasus, IV DRĂGUȘ, Dan Probleme privind originea aurului la geto-daci în lumina cercetărilor interdisciplinare. Elaborarea metedoi de cercetare 63- română
1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
1981 Hierasus, IV CRÎȘMARU, Aristotel Descoperiri sarmatice pe Valea Podrigei - județul Botoșani 83- română
1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu, ȘADURSCHI, Paul Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
1981 Hierasus, IV COROLIUC, Gabriela Podoabe medievale din secolele XVII-XVIII în colecția Muzeului Județean Botoșani 99- română
1981 Hierasus, IV MARIN, I. Botoșanii de la începuturile sale pană la jumătatea secolului al XVIII-lea 105- română
1981 Hierasus, IV CIUTĂ, Ioan Obligațiile Moldovei în produse apicole față de Poartă în secolele XVI-XVIII 131- română
1981 Hierasus, IV MURARIU, Ioan Iarmaroace și tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832) 137- română
1981 Hierasus, IV BEJENARU, Ionel Din istoricul presei botoșănene "Steluța" lui I.V. Adrian 147- română
1981 Hierasus, IV MAXIMIUC, Ioan In istoricul presei botoșănene - Care este, totuși cel mai vechi ziar din Botoșani 151- română
1981 Hierasus, IV GUZIEC, M. Afirmarea principiilor de independență în dezvoltarea urbanistică a orașului Galați în secolul al XIX-lea 153- română
1981 Hierasus, IV MEDIAN, Gheorghe Ateneul Român din Botoșani 157- română
1981 Hierasus, IV IONESCU, Cleopatra Participarea județelor Botoșani, Dorohoi, Suceava, Neamț și Iași la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 167- română
1981 Hierasus, IV AMARANDEI, Gheorghe Mărturii privind ridicarea la luptă în 1907 a țăranilor din fostul județ Dorohoi 175- română
1981 Hierasus, IV BEJENARU, Ionel Patriotism și umanism - coordonate ale școlii botoșănene în anii participării României la Primul Război Mondial (1916-1918) 181- română
1981 Hierasus, IV AGRIGOROAIEI, Ion În lupta pentru realizarea marelui ideal național 185- română
1981 Hierasus, IV DORCU, Aurel Contribuția lui Nicolae Iorga la desăvîrșirea unității naționale a României 197- română
1981 Hierasus, IV AGRIGOROAIEI, Ion N. Iorga și elaborarea reformei agrare din 1921 201- română
1981 Hierasus, IV ALDEA, Ion Acțiuni ale forțelor democratice din sudul Moldovei - parte a procesului de democratizare după 23 August 1944 213- română
1981 Hierasus, IV BALAȘA, D. Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoșani (1810). Un manuscris botoșănean la Craiova 219- română
1981 Hierasus, IV FLORESCU, Gheorghe Nicolae Titulescu (1882-1941) 223- română
1981 Hierasus, IV DOBRINESCU VALERIU, Florin Date noi privind începuturile activității diplomatice a lui N. Titulescu 235- română
1981 Hierasus, IV MANGU-PANCIOGLUVASILISA-VERONA, STUHI-BOSS, Constantin Pagini de istorie: opere cu tematică patriotică ale lui Eduart Caudella 243- română
1981 Hierasus, IV ȚURCANU, Georgeta O pagină de istoria muzicii românești - Jubileul de 50 de ani al compozitorului George Enescu 247- română
1981 Hierasus, IV NAGHIU, Iosif George Enescu și revista "Muzica" 255- română
1981 Hierasus, IV MEDAN, Virgil Referitor la tema inițială din Rapsodia I-a de George Enescu 259- română
1981 Hierasus, IV STUHI-BOSS, Constantin Un moment universal și unul național din viața și activitatea lui George Enescu 269- română
1981 Hierasus, IV SBÎRCEA, George Umanismul lui George Enescu 275- română
1981 Hierasus, IV VARGA, Ovidiu Etnofonia enesciană sau de la Poema română către eternitatea 281- română
1981 Hierasus, IV RĂDULESCU, Speranța "Caracrterul popular românesc" al operei enesciene 289- română
1981 Hierasus, IV BĂLAN, I. Arta muzicianului Enescu - mijloc de educare a maselor 293- română
1981 Hierasus, IV ROȘCA, Silvia-Mihaela Aspecte ale genului rapsodic la George Enescu 299- română
1981 Hierasus, IV FRUCHTER, Eugen, MIHAILESCU, Gabriel Eminescu, Iorga, Enescu, Onicescu și Tîrgoviștea 303- română
1981 Hierasus, IV MARINESCU, Mihaela Cîteva reflexii asupra părții de cvartet de coarde în do major compusă de George Enescu în 1906 311- română
1981 Hierasus, IV CIUBOTARU, Ștefan Cîteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu și Ionică Tăutul legate de comuna Sulița, județul Botoșani 317- română
1981 Hierasus, IV FASSEL, Horst Eminescu lexicograf și istoriograf literar 321- română
1981 Hierasus, IV CHIȚANU, Sorin N. Iorga și literatura germană 335- română
1981 Hierasus, IV STÎNCIULESCU-BÎRDA, Alexandru Mesajul operei istorice în contextul politico-social dupăconcepția lui Nicolae Iorga 345- română
1981 Hierasus, IV IONCU, Dora, RÎPĂ-BUICLIU, Dan Nicolae Iorga - restituiri epistolare 371- română
1981 Hierasus, IV BUDĂI, Violeta Nicolae Iorga și Vasile Bogrea 375- română
1981 Hierasus, IV VALEA, Lucian Semnificația apei în poezia lui Bacovia 381- română
1981 Hierasus, IV GRECEANU, Eugenia Arhitectul George Matei Cantacuzino și orașul Iași 385- română
1981 Hierasus, IV CIUBOTARU, Ștefan Tiberiu Crudu - O personalitate a învățămîntului și culturii botoșănene (1882-1952) 399- română
1981 Hierasus, IV LEHRER, Andy Marea întîlnire 415- română
1981 Hierasus, IV DIMITRIU, Eugen Aurel George Stino - Un harnic cercetător al culturii universale 423- română
1981 Hierasus, IV PAVEL, Emilia Țesături moldovenești - tradiție și inovație 431- română
1981 Hierasus, IV CONSTANTINESCU, Gheorghe Arhitectura populară tradițională în regiunea de sud-vest a Moldovei 455- română
1981 Hierasus, IV BUNEA, Maria Expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului județean Botoșani - proiect tematic 475- română
1981 Hierasus, IV PAVEL, Jean Tradiție și actualitate în arta populară vrînceană 479- română
1981 Hierasus, IV ARBORE, Virginia Creatori contemporani vrînceni, prezenți în Festivalul Național "Cîntarea României" 487- română
1981 Hierasus, IV LĂCEANU, Ion, MARINOIU, Vasile Conservarea tîmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăstirile Rismana, Polovragi și Crasna - județul Gorj 501- română
1981 Hierasus, IV BALAN, Angela Probleme de microclimat. Aspecte ale muncii de conservare - combaterea dounătorilor biologici la bunurile patrimoniale 509- română
1981 Hierasus, IV ALEXIU, Valeriu Prevenirea deteriorărilor microbiologice la obiectele din patrimoniul muzeal 523- română
1981 Hierasus, IV BOINOSCHI, Vasile Restaurea și conservarea unui vas de cupru din secolul al XIV-lea 529- română
1981 Hierasus, IV LEHRER, Andy, VARVARA, Mircea Contribuții biologice și arheologice privind dipterele entomofage din R.S. România 533- română
1981 Hierasus, IV KIS, Bela, LEHRER, Andy Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei 553- română
1981 Hierasus, IV FROMUDA, Vadim, LEHRER, Andy Contribuții tabanidologice din nordul Moldovei (Diptera: Tabanidae) 589- română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Gheorghe Maramureșul la a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială a României de sub dominația fascistă .11-26 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Gheorghe Existență, contionuitate, unitate și independență națională în istoria poporului român. 2020 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent 27-48 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 RETEGAN, Ioan Salutul Comitetului județean Maramureș al P.C.R., adresat Muzeului județean Maramureș cu prilejul a 80 de ani de existență 51-54 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare 55-75 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BITIRI, Maria, CÎRCIUMARU, Marin Așezarea paleolitică de la Bușag și mediul sau natural 79-106 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KALMAR, Zoia Unelte din piatră șlefuită descoperite la Oarța de Sus 107-114 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Lăpuș 115-124 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BADER, Tiberiu Acul de bronz de la Budești 125-128 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CRIȘAN, Horațiu Gîndirea, creația științifică și tehnică a geto-dacilor 129-149 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta Cercetări arheologice de suprafață din zona Chioar 150-153 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ITTU, Constantin Influențe heraldice maramureșene asupra primei steme a voievodatului Moldovei 157-161 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IOSIPESCU, Sergiu Constatări de istorie militară medievală în bazinul Someșului Mijlociu 162-166 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FEȘTILĂ, Aurel Considerații cu privire la prima atestare documentară a municipiului Baia Mare 167-174 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 PIPPIDI, Andrei Note de istorie a Maramureșului în sec. XVI-XVII 175-184 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica Capodopere ale breslei olarilor din Baia Mare 194-198 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSUȚIU, Maria Aparatul economico-admistrativ al domeniului Chioar în a doua jumătate a sec. XVII-lea 199-205 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Lucia Începutul unei noi etape în evoluția economică a orașului Baia Mare - constituirea primelor asociații meșteșugărești și industriale 206-209 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 VAIDA, Aurel Ioan Dragomir - figură marcantă a revoluției de la 1849-1849 din părțile Lăpușului și Chioarului 210-223 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GHERMAN, Mircea Mărturii documentare despre Andrei Mureșianu 224-237 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu Ion Popescu din Coaș - înaintaș al învățămîntului pedasgogic din Moldova 238-247 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 PLOEȘTEANU, Grigore Ecoul Momorialului din 1882 în Maramureș 248-261 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POPA, Luana Din relațiile lui George Pop de Băsești cu Dr. Aurel Mureșianu în acticitatea politico-națională de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 262-265 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (II) 266-294 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert Contribuțâii la cunoașterea dezvoltării zootehniei în Maramureș - începuturile aclimatizării "Brunei de Maramureș" 295-298 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OSZOCZKI, Coloman Aspecte din viața social-economică și mișcări ale uncitorilor din bazinul minier maramureșan, în anii premergători Unirii (1911-1918) 299-311 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GORON, Doru Voluntari români ardeleni și bucovineni - în lupta pentru desăvîrșirea statului național român unitar (1916-1919) 312-323 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIUBĂNCAN, Vasile Date demografice și socio-economice cu privire la populația din Maramureș afectată de Dictatul de la Viena la 30 august 1940 324-247 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge Aspecte privind economia regiunii miniere Baia Mare între anii 1944-1947 348-356 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian Monumente memoriale din județul Maramureș 357-377 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 HUTIRA, Toma, POP, Ioan Modificări în structura personalului muncitor din industria județului Maramureș 376-380 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Valeriu Baia Sprie - mobilitatea teritorială a forței de muncă din industria minieră 381-385 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BĂNĂȚEANU, Tancred Perspectivele și problemele de viitor ale artei populare 389-396 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CHIȘ ȘTER, Ioan Elemente de unitate și continuitate în cultura populară spirituală din zona Chioar 397-403 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta Implicații socio-economice ale orînduirii socialiste în cultura populară din satele Mocira și Cicîrlău 404-423 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ZDERCIUC, Silvia Decorul ceramicii populare maramureșene - tehnici 424-431 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ANTONESCU, Romulus Morfologia măștilor populare și funcția lor ceremonială 432-436 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 DĂNCUȘ, Mihai Riturile de separare, agregare și de inițiere în faza copilăriei, Zona Maramureș 437-459 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Ion Endo și exogamia în satele Poienile Izei și Botiza 460-473 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FILIP, Tănase Preocupări de etnologie și folclor la învățătorul Vasile Rebreanu 474-479 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CHICUȘ, Rodica, IUGA, Georgeta Catalogul de piese ceramice din colecția "Alexandru Șainelic" 480-509 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Ioan, PORUMB, Marius Legături artistice și culturale între Țara Maramuzreșului și celelalte ținuturi românești în secolul al XVIII-lea 513-518 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 SINIGALIA, Tereza Oportunitatea integrării arhitecturii 2minore2 urbane de la sfărșitul secolului al XIX-lea în viața contemporană. Puncte de vedere 519-527 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ALEXA, Tiberiu Ipolit Stâmbu - un proiect inedit de reorganizare și dezvoltare a centrului artistic de la Baia Mare 528-571 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 LĂPTOIU, Negoiță "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 MOLDOVAN, Traian Intenții și perspective privind relația muzeu-public, în cadrul tematicii expoziției de bază a secției de artă din Baia Mare 581-585 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta Obiectul etnografic muzeal în condițiile revoluției tehnico-științifice 586-588 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 DUMITRAȘCU, Server Muzeul Țării Crișurilor - schiță monografică - 589-594 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica Modalități de implicare a muzeului, a altor instituții și organizații în cultivarea tradițiilor artei populare autentice și dezvoltarea artizanatului îm judeșul Maramureș 595-600 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu Forumul istoriografiei mondiale 603-605 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 COZMUȚA, Augustin Cercetarea istorică maramureșeană 606-608 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian Existență, continuitate, unitate și independență națională 608-611 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BÎRSAN, Viorica Schimb de publicații cu străinătatea 611-612 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KACSO, Carol Expoziția tracii și geto-dacii din nord-vestul României 612-616 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GORDUZA, Victor Expoziții de minerale 616-617 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta Strămoții românilor. Vestigii milenare de cultură și artă - Miclea I., Florescu R. 617-618 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta Mărturii de civilizație medievală romînească. O casă a domniei și o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ștefan cel Mare - Popa R., Mărgineanu-Cârstoiu M. 619-620 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația puterilor centrale (1878-1895) - Pavel T. 621-624 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta Monumente istorice bisericești din eparhia Oradiei, județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn 624-626 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge Vida, artist militant 626-628 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 100 de ani de presă tulceană (1879-1979) 628-629 română
1981 Mousaios, III Mousaios - Cuvînt înainte română
1981 Mousaios, III BABEȘ, Mircea, CONSTANTINESCU, Eugen-Mariuis Cercetările arheologice de la Cîrlomonești română
1981 Mousaios, III BABEȘ, Mircea, CONSTANTINESCU, Eugen-Mariuis O monedă de tipul Crișeni-Berchieș descoperită la Irești-Vrancea română
1981 Mousaios, III BOIANGIU, Aneta Scrisoarea lui Ștefan cel Mare către buzoieni română
1981 Mousaios, III BOIANGIU, Aneta Călători străini despre Buzăul medieval română
1981 Mousaios, III CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Considerații privind atestarea documentară și arheologică a zonei Buzăului în sec. IV e.n română
1981 Mousaios, III DIACONU, Gheorghe Castrul de la Pietroasele română
1981 Mousaios, III DRAGOMIR, Ion Civilizația traci-geto-dacică și daco-romană în sudul Moldovei română
1981 Mousaios, III DRÎMBOCIANU, Vasile Șantierul arheologic de salvare din punctul Buzău Sud română
1981 Mousaios, III HARȚUCHE, Nicolae Stadiul de cunoaștere al hallstattului în zona Brăilei română
1981 Mousaios, III ILIESCU, Mircea Manaila, căpitanul de Buzău română
1981 Mousaios, III NICOLESCU, Valeriu Aspecte ale naționalizării principalelor mijloace de producție în județul Buzău română
1981 Mousaios, III STAN, Constantin Partidele politice și alegerile parlamentare din noiembrie 1919 din zona Buzăului română
1981 Mousaios, III ȘTEFĂNESCU, S. Buzăul pe coordonatele istoriei română
1981 Mousaios, III TZONY, Magda Termele de la Pietroasele română
1981 Mousaios, III VIORESCU, George Aspecte din istoria partidelor politice la Buzău, în perioada 1918-1928 română
1981 Pontica, XIV COMȘA, Eugen Probleme privind practicarea vînătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei .9-21 română
1981 Pontica, XIV HAȘOTTI, Puiu Considerații privind ceramica culturii Hamangia în lumina descoperirilor de la Medgidia-Satu Nou 23-37 română
1981 Pontica, XIV MARINESCU-BÎLCU, Silvia În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc 39-46 română
1981 Pontica, XIV CIOCEA, E Unele observații asupra așezărilor și locuințelor hallstattiene timpurii din spațiului extracarpatic al României 47-65 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai Observații preliminare privind așezarea antică de la gura Canliei 67-122 română
1981 Pontica, XIV BOTEZATU, Dan Studiu antropologic al osemintelor din necropola de incinerație getică de la Canlia 123-131 română
1981 Pontica, XIV BUZOIANU, Livia Considerații asupra ștampilelor sunopeene de la Edificiul roman cu mosaic 133-151 română
1981 Pontica, XIV FLORESCU, Radu Țara lui Dromihaites 153-157 română
1981 Pontica, XIV BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Descoperiti epigrafice recente 159-170 română
1981 Pontica, XIV MITREA, Bucur Contribuții la studiul tezaurului de la Dăieni 171-179 română
1981 Pontica, XIV RĂDULESCU, Adrian Die lokale Herstellung der Beleuchungsgegenstande - Lucernae 181-209 germană
1981 Pontica, XIV BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Date noi despre fortificația de la Ovidiu, municipiul Constanța (campania 1980) 211-216 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre La Dobroudja et Byzance a l'epoque de la genese du peuple roumain (VII eme -Xeme siecles) 217-220 franceză
1981 Pontica, XIV ANDRONESCU, N., CUSTUREA, Gabriel Unele considerații asupra circulației monetare în Dobrogea în perioada 969-1092 221-236 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai Descoperiri arheologice recente la Rasova (jud. Constanța) 239-247 română
1981 Pontica, XIV BOUNEGRU, Octavian, CHIRIAC, Costel Cîteva descoperiri izolate de la Callatis 249-254 română
1981 Pontica, XIV CHIRIAC, Costel, MUȘEȚEANU, Crișan, ZAHARIADE, Mihail Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
1981 Pontica, XIV BĂLUȚĂ, C. Mortaria ștampilate comune în Dacia și Moesia Inferior 263-267 română
1981 Pontica, XIV BORDEIANU, C., ICONOMU, Constantin O nouă descoperire de lucerne la Constanța 269-276 română
1981 Pontica, XIV COVACEF, Zaharia Descoperiri arhitectonice și sclupturale de la Valu lui Traian 277-282 română
1981 Pontica, XIV VERTAN, Antoaneta Monnaies rares ou peu connues d'Antioche de Pisidie 283-287 română
1981 Pontica, XIV COVACEF, Zaharia Observații asupra cîtorva portrete tomitane din sec. III.e.n. 289-296 română
1981 Pontica, XIV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Morminte creștine timpurii descoperite la Ostrov 297-301 română
1981 Pontica, XIV PANAITESCU, Adrian Cuptor de ars materiale de construcție descoperit la Ulmetum 303-308 română
1981 Pontica, XIV OCHEȘEANU, Radu Cîteva monede bizantine din sec. VII-IX e.n. descoperite în Dobrogea 309-314 română
1981 Pontica, XIV MICU, Ioan Pontus Euxinus în opere ovidiene din exil 317-327 română
1981 Pontica, XIV CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea 331-356 română
1981 Pontica, XIV RĂDULESCU, Adrian Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în intervalul noiembrie 1979 - noiembrie 1980 357-361 română
1981 Pontica, XIV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța -20-22 noiembrie 1980 363-370 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre Arta creștină în România Vol I (secolele III-VI) 371-378 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre Vasile Culică 379-381 română
1981 Sargetia, XV MITROFAN, Maria 2050 de trepte ale unei glorioase istorii .7-10 română
1981 Sargetia, XV FLOCA, Octavian Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană .11-18 română
1981 Sargetia, XV ROTEA, Mihai Cercetări arheologice la Bretea Mureșană (jud. Hunedoara) 19-34 română
1981 Sargetia, XV BĂLUȚĂ, Cloșca Antefixele romane din Dacia Superior, Clasificare și considerații generale 35-42 română
1981 Sargetia, XV NICOLAUS, Joachim Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 43-65 română
1981 Sargetia, XV RUSU, Adriana Un nou monument epigrafic descoperit la Micia 67-69 română
1981 Sargetia, XV DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X 71-81 română
1981 Sargetia, XV URSUȚ, Dorin Cîteva aspecte metodice legate de ridicările topografice arheologice rapide 83-85 română
1981 Sargetia, XV RUSU, Adrian Documente inedite privitoare la comitzatul Hunedoara în secolul al XV-lea 87-101 română
1981 Sargetia, XV FENEȘAN, Costin Un tîrg "uitat" - Dobra (sec. XV-XVII) 103-110 română
1981 Sargetia, XV ESKENASY, Victor, RUSU, Adrian Cahle cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăiești (jud. Hunedoara) 111-117 română
1981 Sargetia, XV PALAMARIU, Olimpia Tezasurul monetar de la Dumbrăvița, secolul XVI 119-123 română
1981 Sargetia, XV PRODAN, David Urbariul domeniului Devei la 1673 125-152 română
1981 Sargetia, XV URSUȚIU, Maria Justiția domenială la Hunedoara în a doua jumătate a sec. al XVII-lea 153-163 română
1981 Sargetia, XV DORDEA, Ioan Aspecte ale transportului sării pe Mureș în veacul al XVIII-lea 165-194 română
1981 Sargetia, XV LAZĂR, Ioachim Aspecte ale activității breslei cizmarilor din Hunedoara între secolele XVII-XIX 195-229 română
1981 Sargetia, XV PELIGRAD, Dumitru Un hunedorean afirmat în Mărginimea Sibiului 231-235 română
1981 Sargetia, XV NAGHI, Gheorghe Revendicările romanilor din Orăștie în perioada absolutistă 237-247 română
1981 Sargetia, XV POPOROGU, Ion Pătrunderea capitalului strîin în industria minieră a Văii Jiului în a doua jumătate a sec. XIX 249-260 română
1981 Sargetia, XV ABRUDAN, Paul, STOICA, Mircea Contribuții hunedorene la desăvîrșirea unității de stat a României 261-268 română
1981 Sargetia, XV ȘERBAN, Ioan Din lupta voluntarilor transilvăneni pentru unire. Senatul Central al ofițerilor și soldaților români 269-286 română
1981 Sargetia, XV BUTA, Vasile Nume de familie și date demografice din Hălmagiu 287-298 română
1981 Sargetia, XV NISTOR, Anghel Aspecte ale reformei agrare în județul Hunedoara între anii 1921-1928 299-304 română
1981 Sargetia, XV MUNTEANU, Ioan Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 305-321 română
1981 Sargetia, XV CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții hunedorene la dezideratul apărării integrității naționale a României în perioada interbelică 323-344 română
1981 Sargetia, XV HERBAN, Adela Acțiuni militare antihitleriste pe teritoriul hunedorean în timpul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 345-351 română
1981 Sargetia, XV OPRIȘ, Ioan Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural național în județul Hunedoara (1918-1948) 353-362 română
1981 Sargetia, XV MÎRZA, Iacob Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec. XIX 363-380 română
1981 Sargetia, XV IRIMESCU, Rodica Calendarele românești transilvănene ca mijloc de răspîndire a culturii în rîndul maselor 381-391 română
1981 Sargetia, XV CERCHEDEAN, Lavinia Din preocupările administrației zărăndene pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (1848-1876) 393-397 română
1981 Sargetia, XV VÎRTOPEANU, Maria Din activitatea "Societății pentru fond de teatru român" din județul Hunedoara 399-405 română
1981 Sargetia, XV NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Elemente ale culturii spirituale dacice în obiceiuri tradiționale românești 407-418 română
1981 Sargetia, XV SECOȘAN, Elena Sisteme străvechi de prelucrare artistică a metalului păstrate pînă astăzi de pădurenii din Hunedoara 419-434 română
1981 Sargetia, XV APOLZAN, Lucia Aspecte etnografice de pe platforma Luncanilor - complex cu caracter unitar 435-491 română
1981 Sargetia, XV BASARAB, Maria Consemnări etnografice hunedorene în reviste transilvănene din a doua jumătate a sec. XIX-lea 493-498 română
1981 Sargetia, XV ȚĂRCUȘ, Gheorghe Un spătar din Rîșculița, comitatul Zarand, în Țara Românească (1876) 499-507 română
1981 Sargetia, XV Cronica activității Muzeului Județean Hunedoara - Deva, pe anii 1979-1980 509-513 română
1981 Sargetia, XV LAZĂR MIRCEA, Dan Pe urmele lui Vlad Țepeș - Ciobanu R. 514-518 română
1981 Sargetia, XV IRIMESCU, Rodica Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864) - Retegan S. 518-524 română
1981 Sargetia, XV HERBAN, Adela Gîndirea social-politică antimonarhică și republicană din România - Ghimeș Gh. 524-530 română
1981 Sargetia, XV IRIMESCU, Rodica Istoria presei literare românești din Transilvania - Popa M., Tașcu V. 530-535 română
1981 Sargetia, XV Nicolae Gostar (1922-1978) 537-538 română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PAUL, Iuliu Contribuții românești la elucidarea unor probleme ale preistoriei europene .9- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MARINESCU-BÎLCU, Silvia În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie COMȘA, Doina, POPA, Dumitru Cercetările arheologice de la Ațel (jud. Sibiu) 35- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GLODARIU, Ioan, IAROSLAVSCHI, Eugen, NAGLER, Thomas, PAUL, Iuliu, RILL, M. Date preliminare privind săpăturile arheologice de la Șura Mică-Rîșnoave (jud. Sibiu) 39- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MITREA, Bucur Pentru numismatică a așezărilor arheologice 49- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie HOREDT, Kurt Die Bestattungen aus spatromischer Zeit in Siebenburgen 57- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru Descoperiri prefeudale și feudale timpuri de la Daia Română (jud. Alba) 79- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BLĂLAN, Mihai, TOGAN, George Descoperiri arheologice fortuite la Bratei (jud. Sibiu) 87- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie HALDNER, Anamaria Tematica picturilor murale din Piața 6 Martie (Sibiu) 93- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERCIU, Adina, TUDORAN, Pompiliu Aspekte der Bauernaufstande in Siebenburgen im XV-XVIII Jahrhunderi 99- germană
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ITTU, Constantin Ornamente lobate la români 107- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie STREITFELD, Theobald Eine Konskription aus dem Jahr 1703 121- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CIOBANU, Vasile, RACOVIȚAN, Mihai Meșteșul textil în zona Sibiului de la breaslă la producția de fabrică 167- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GRAMA, Ana Aspecte din viața satului românesc transilvănean la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 189- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ARDELEAN, Radu Convenția de la Paris și dezvoltarea în sens modern a Principatelor 209- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERCIU, Adina, STEPENESCU, Ion Temeiuri filozofice ale concepției despre națiune și unitate națională la Vasile Goldiș 221- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CERCHEZ, Claudia Cîteva considerații privind activitatea cadrelor didactice din ținutul Sibiului în lupta pentru realizarea unității naționale a României 229- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CIOBANU, Vasile, GIURA, Lucian Industria județului Sibiu în epoca contemporană. 1918-1944 (I) 249- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BĂLUȚĂ, Cloșca Materiale tegulare din figlinele particulare de la Apulum 273- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Din nou despre datarea tezaurului de monede bizantine de la Făgăraș (jud. Brașov) 287- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ROMAN, Elena Arme și armuri în colecțiile Muzeului Brukenthal I. 291- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Der Munzhort von Rus (Kreis Sălaj), 17. Jh. 307- germană
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERTALAN, Karin Tîmplărie artistică siniană (1750-1850) 311- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MÎRZA, Iacob Ediții Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Catalog) 325- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BAN, Gheorghe Aspecte privind problematica activității de conservare din Muzeul Brukenthal 343- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BUDILEANU, Ioan Metoda tehnologică de restaurare a unui vas neolitic pictat 349- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PRODAN, Elena Restaurarea și conservarea tezaurului monetar descoperit la Coveș (jud. Sibiu) 353- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PAUL, Dan Cîteva probleme ridicate de restaurarea a două pistoale din colecția de arme a Muzeului Brukenthal 359- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie DINULESCU, Rodica Restaurarea unei piese din memn policrom din secolul al XV.lea 365- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie HAȘEGAN, Zoe Covoare cu noduri - probleme de conservare-restaurare. Restaurarea unui covor anatolian " De Transilvania"din secolul XVII 371- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MATEI, Pamfil Aspecte ale activității de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice în rîndul maselor desfășurate de "ASTRA" 379- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CERGHEZ, Claudia Studiul privind formele de integrare a activității muzeale în procesul de instruire și educație a unor categorii stabile de public 407- română
1981 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul de Anul Nou, adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–1 română
1981 Teatrul, nr. 1 Sărbătoarea întregului popor (Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu) 2–5 română
1981 Teatrul, nr. 1 Festivalul Național „Cîntarea României”. Consfătuirea pe țară a teatrelor populare și muncitorești 6–6 română
1981 Teatrul, nr. 1 WEIL, Dan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de la poarta uzinei 7–7 română
1981 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Festivalul Național „Cîntarea României”. „Ploaia din noaptea de vară” de Liviu Gheorghiu la Teatrul Muncitoresc Pipera 8–9 română
1981 Teatrul, nr. 1 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Constanța - Primul teatru muncitoresc 10–11 română
1981 Teatrul, nr. 1 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Lugoj - Un teatru popular cu tradiție 12–13 română
1981 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Eminescu și demnitatea criticii teatrale (Note de lectură) 14–15 română
1981 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Cronica literaturii dramatice: Morala istoriei în piesele lui Ion Brad 16–17 română
1981 Teatrul, nr. 1 Colocviile revistei „Teatrul”: Stagiunea, în dezbaterea criticilor (2) 18–35 română
1981 Teatrul, nr. 1 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori: Radu Beligan, chipuri scenice 36–39 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Horia Lovinescu 40–48 română
1981 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Semnal: Unde ești, nene Iancule? 49–49 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Premii de dramaturgie pe anul 1979 50–52 română
1981 Teatrul, nr. 1 MANEA, Aureliu Opinii de regizor: Spectacol imaginar - „Căsătoria” 53–54 română
1981 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1931) 54–54 română
1981 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Centenar: Ion Minulescu 55–55 română
1981 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 56–56 română
1981 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Mormîntul călărețului avar” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 57–59 română
1981 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Jolly-Joker” (Vrăjitorul) de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 59–61 română
1981 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Giulești) 61–63 română
1981 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Hoțul de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Craiova) 63–65 română
1981 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Ordinatorul” de Paul Everac (Teatrul Național din Craiova) 65–66 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Noi, subsemnații” de Aleksandr Ghelman (Teatrul „Nottara”) 66–68 română
1981 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Harold și Maude” de Colin Higgins (Teatrul de Comedie) 69–70 română
1981 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Don Carlos” de Schiller (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 70–71 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Irina și Topki” de Leonida Teodorescu (Teatrul „Ion Creangă”) 72–72 română
1981 Teatrul, nr. 1 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Un tînăr printre alții” de Mihai Constantinescu (Teatrul „Ion Creangă”) 73–73 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Sebök Clara 74–74 română
1981 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 74–75 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Jean Săndulescu 75–75 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Reprezentația nr. 56 76–76 română
1981 Teatrul, nr. 1 WEIL, Dan Reprezentația nr. 133 76–76 română
1981 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Reprezentația nr. 60 76–77 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Reprezentația nr. 46 77–77 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Reprezentația nr. 195 77–77 română
1981 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu Reprezentația nr. 97 77–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 90 78–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Reprezentația nr. 161 78–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 140 78–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Oana Cătălina Drumul actorului de la text la spectacol 79–81 română
1981 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 81–81 română
1981 Teatrul, nr. 1 SĂNDULESCU, Mircea „Scenă de vînătoare întreruptă” (piesă într-un act) 82–93 română
1981 Teatrul, nr. 1 ȘERBĂNESCU, Eugen „Experiența” (piesă într-un act) 94–104 română
1981 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 1. „Cum vă place” 105–106 română
1981 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Inițiative remarcabile 106–107 română
1981 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu In memoriam: Cazimir Tănase 107–107 română
1981 Teatrul, nr. 1 BĂILEȘTEANU, Fănuș Cartea de teatru: „Dialoguri despre teatru” de Paul Tutungiu 108–108 română
1981 Teatrul, nr. 1 BRUMARU, A. I. Cartea de teatru: „Teatrul de toate zilele” de George Genoiu 109–109 română
1981 Teatrul, nr. 1 IORGULESCU, Mircea Cartea de teatru: „Despre joc” de Mihaela Tonitza-Iordache 109–109 română
1981 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Turnee: Teatrul Schaubühne am Halleschen Ufer din Berlin 110–111 română
1981 Teatrul, nr. 1 VARTOLOMEI, Luminița „Precauțiuni inutile” balet de Alexa Mezincescu (Opera Română) 112–112 română
1981 Teatrul, nr. 2 Socialismul și cultura 1–2 română
1981 Teatrul, nr. 2 IANOȘI, Ion Însemnări despre statutul artei 3–5 română
1981 Teatrul, nr. 2 CAZIMIR, Ștefan Ipostaze ale eului în proza lui Caragiale 6–9 română
1981 Teatrul, nr. 2 FIRESCU, Alexandru I. L. Caragiale despre condiția socio-estetică a criticului teatral 9–11 română
1981 Teatrul, nr. 2 ISAC, Carol Cronica literaturii dramatice: Satul contemporan în dramaturgia lui Gheorghe Vlad 12–13 română
1981 Teatrul, nr. 2 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Eugenia Popovici, nuanțe și contraste 14–17 română
1981 Teatrul, nr. 2 WEIL, Dan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de la poarta uzinei 18–20 română
1981 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. „Liniște! Se repetă!” 20–20 română
1981 Teatrul, nr. 2 MAȘEK, Victor Ernest Virtuțile formative ale structurii dramatice 21–25 română
1981 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 25–25 română
1981 Teatrul, nr. 2 Caiete de spectacol: „Caligula” la Teatrul Național din București 26–26 română
1981 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Horea Adnotări la „Caligula” 27–28 română
1981 Teatrul, nr. 2 GÎTZĂ, Letiția Pe marginea piesei și dincolo de ea 28–30 română
1981 Teatrul, nr. 2 BORTNOVSCHI, Paul Un decor fără anecdotică arhitecturală 31–33 română
1981 Teatrul, nr. 2 MOLDOVAN, Ovidiu Iuliu Drumul spre personaj 33–35 română
1981 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu Fidelitatea omului față de sine 35–35 română
1981 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Silvia Cine e Cesonia? 36–36 română
1981 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Semnal: „Pe-un franc, poet” 37–37 română
1981 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Românii și ambasadorii” de Corneliu Marcu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 38–40 română
1981 Teatrul, nr. 2 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 40–42 română
1981 Teatrul, nr. 2 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 42–43 română
1981 Teatrul, nr. 2 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Bacovia din Bacău) 44–45 română
1981 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Woyzeck” de Georg Büchner (Teatrul Giulești) 46–49 română
1981 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Necunoscuta și funcționarul” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) 49–50 română
1981 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Moartea unui comis-voiajor” de Arthur Miller (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 50–51 română
1981 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Osul de pește fermecat” de Charles Dickens (Teatrul „Țăndărică”) 51–52 română
1981 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Ubu-rege” de Alfred Jarry (Teatrul de Păpuși din Cluj-Napoca) 52–53 română
1981 Teatrul, nr. 2 ENGEL, Emanoil Un sfert de veac de activitate teatrală profesionistă la Bîrlad 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria De vorbă cu V. Mălinescu 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 2 ENGEL, Emanoil „Ciuta” de V. I. Popa 55–55 română
1981 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Festivalul Național „Cîntarea României”. O formație de teatru laureată 56–57 română
1981 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 57–57 română
1981 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Lucia Mureșan 58–58 română
1981 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 58–59 română
1981 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Iarina Demian 59–59 română
1981 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 2. „Măsură pentru măsură” 60–61 română
1981 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Anevoiosul drum al împlinirii 61–61 română
1981 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian La centenarul unui maestru al scenei românești: Neuitatul Ion Manolescu 62–63 română
1981 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț La centenarul unui maestru al scenei românești: Curriculum vitae 63–63 română
1981 Teatrul, nr. 2 Teatrul Național din București la Paris (cîteva pasaje din primele cronici apărute în presa franceză) 64–65 română
1981 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin In memoriam: Mauriciu Sekler 65–66 română
1981 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Note: Un album jubiliar 66–66 română
1981 Teatrul, nr. 2 CARANDINO, N. Memoriile lui Mircea Ștefănescu 67–68 română
1981 Teatrul, nr. 2 DOHOTARU, Adrian In memoriam: La moartea lui Cornel Coman 68–68 română
1981 Teatrul, nr. 2 IOAN, Angela De vorbă cu Aldo Nicolaj 69–69 română
1981 Teatrul, nr. 2 IONESCU, Mircea M. „Premiantul cere reexaminare” (piesă în două părți) 70–92 română
1981 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1931) 92–92 română
1981 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1945-1980) 93–96 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUȘAT, Mircea P.C.R. (1921-1981): O mare sărbătoare națională (I) 1–5 română
1981 Teatrul, nr. 3 GHIȘE, Dumitru P.C.R. (1921-1981): Umanismul - tradiții și contemporaneitate 6–9 română
1981 Teatrul, nr. 3 GHIȚULESCU, Mircea Cronica literaturii dramatice: Istoric și politic în teatrul lui Mihnea Gheorghiu 10–12 română
1981 Teatrul, nr. 3 STANCU, Natalia Cronica literaturii dramatice: „Buna zi de mîine” de Radu F. Alexandru 13–14 română
1981 Teatrul, nr. 3 SORESCU, Marin Ziua mondială teatrului... și omul nemondial 15–15 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Vatra Dornei - Un teatru popular își caută profilul 16–18 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Un precursor 18–18 română
1981 Teatrul, nr. 3 WEIL, Dan Esența clasică a teatrului 19–23 română
1981 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Festivalul Național „Cîntarea României”. Deva - Seminar Marin Sorescu 24–25 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Note - O ediție monumentală 25–25 română
1981 Teatrul, nr. 3 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Ion Finteșteanu 26–29 română
1981 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Radu F. Alexandru 30–33 română
1981 Teatrul, nr. 3 RUSU, Ilie Zilele dramaturgiei poloneze: „Casa femeilor” de Zofia Nalkowska (Teatrul „Ion Vasilescu”) 34–36 română
1981 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Zilele dramaturgiei poloneze: „Răzbunarea” de Alexander Fredro (Teatrul Dramatic din Constanța) 36–37 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Tony Bulandra, un prinț al teatrului 38–39 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Semnal: Actorul (lui Octavian Cotescu) 40–40 română
1981 Teatrul, nr. 3 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor (7) 41–42 română
1981 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Festivalul Național „Cîntarea României”. „Hronic buzoian” - spectacol inaugural 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Părintele unui celebru personaj 44–44 română
1981 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Jean, fiul lui Ion” de Nicolae Țic și George Bănică (Teatrul Giulești) 45–48 română
1981 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Căpitanul Apostolescu anchetează” de Horia Tecuceanu (Teatrul Dramatic din Constanța) 49–49 română
1981 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Dramatic din Constanța) 50–51 română
1981 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Judecată în noapte” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul „Bulandra”) 51–52 română
1981 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „De ce dormi, iubito?” de Jos Vandeloo (Teatrul „Nottara”) 53–54 română
1981 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Hasie orfana” de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 3 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Păcatul din Valea San Florian” de Ivan Cankar (Teatrul Național din Timișoara) 55–56 română
1981 Teatrul, nr. 3 ISAC, Carol Cronica dramatică: „O aventură de zile mari” de Ion Țăranu (Teatrul de Animație din Bacău) 56–57 română
1981 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda Cronica dramatică: „Croitorașul cel viteaz” de Frații Grimm (Teatrul de Păpuși din Timișoara) 57–58 română
1981 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda Cronica dramatică: „Fram, ursul polar” după romanul lui Cezar Petrescu (Teatrul de Păpuși din Alba Iulia) 57–57 română
1981 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda Cronica dramatică: „Lumea poveștilor” de I. Vlasiu (Teatrul de Păpuși din Brașov) 58–58 română
1981 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina Reprezentația nr. 35 59–59 română
1981 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice Reprezentația nr. 291 59–59 română
1981 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Reprezentația nr. 220 59–59 română
1981 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 177 60–60 română
1981 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Reprezentația nr. 68 60–60 română
1981 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina Reprezentația nr. 180 60–60 română
1981 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: ... Pe teme eterne... 61–61 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (martie 1931) 61–61 română
1981 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Violeta Andrei 62–62 română
1981 Teatrul, nr. 3 Telex - „Teatrul” 62–63 română
1981 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Gheorghe Cozorici 63–63 română
1981 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Tudor „Casa nebunului” (comedie în două părți) 64–86 română
1981 Teatrul, nr. 3 VARTOLOMEI, Luminița In memoriam: Virginica Romanovschi 87–87 română
1981 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Cronica T.V.: Filme după Caragiale 88–91 română
1981 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 3. „Romeo și Julieta” 88–91 română
1981 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Sfîntul Mitică Blajinu” de Aurel Baranga 92–92 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Teatrul la români” de Dimitrie C. Ollănescu 93–93 română
1981 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina Cartea de teatru: „Autori și spectacole” de Marius Robescu 93–94 română
1981 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu Cartea de teatru: „Alecsandri și dublul său” de Mircea Ghițulescu 94–95 română
1981 Teatrul, nr. 3 WEIL, Dan Cartea de teatru: „Deocamdată” de Gheorghe Leahu 95–95 română
1981 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu Cu Jos Vandeloo despre solitudine și succes 96–96 română
1981 Teatrul, nr. 4 P.C.R. (1921-1981): 60 de ani de la întemeierea P. C. R. 1–1 română
1981 Teatrul, nr. 4 MUȘAT, Mircea P.C.R. (1921-1981): O mare sărbătoare națională (II) 2–4 română
1981 Teatrul, nr. 4 STROIA, Gheorghe P.C.R. (1921-1981): Partidul și cultura 5–6 română
1981 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru P.C.R. (1921-1981): Dialectica și dramaturgia 7–8 română
1981 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil P.C.R. (1921-1981): Teatrele la marea sărbătoare 8–9 română
1981 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Bocșa - Generația de azi a unui vechi teatru muncitoresc 10–10 română
1981 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul popular, în plină afirmare 11–11 română
1981 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Festivalul Național „Cîntarea României”. Reuniunea studiourilor teatrale 12–13 română
1981 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria 5 minute cu Gheorghe Bunghez 14–14 română
1981 Teatrul, nr. 4 Masa rotundă a revistei „Teatrul” la Teatrul Giulești 15–21 română
1981 Teatrul, nr. 4 Premiile A.T.M. pe anul 1980 22–22 română
1981 Teatrul, nr. 4 MOGLESCU, V. O posibilă estetică a teatrului: obiect și metodă (I) 23–25 română
1981 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț O tribună a patriotismului și democrației 26–27 română
1981 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Conceptul Sorescu (I) 28–30 română
1981 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Semnal: Cei neștiuți 31–31 română
1981 Teatrul, nr. 4 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: George Constantin 32–35 română
1981 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 36–36 română
1981 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Mîrîiala” de Paul Cornel Chitic (Teatrul Mic) 37–38 română
1981 Teatrul, nr. 4 SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Nunta din Susa” de Sütö András (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 38–41 română
1981 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Pensiunea doamnei Olimpia” de I. D. Șerban (Teatrul „Nottara”) 41–42 română
1981 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Scenă de vînătoare întreruptă” de Mircea Săndulescu (Teatrul Național din Timișoara) 42–43 română
1981 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Turnul de fildeș” de Viktor Rozov (Teatrul de Comedie) 44–46 română
1981 Teatrul, nr. 4 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Fetița mea” de Tadeusz Rózewicz (Teatrul Dramatic din Galați) 46–47 română
1981 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 47–47 română
1981 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Interviu” de Ecaterina Oproiu (Teatrul de Stat din Oradea) 48–49 română
1981 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Bătrînul” de Maxim Gorki (Teatrul de Stat din Oradea) 49–50 română
1981 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Marea” de Edward Bond (Teatrul de Stat din Oradea) 50–51 română
1981 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Judecată în noapte” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 51–52 română
1981 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Comedie de modă veche” de Aleksei Arbuzov (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 52–53 română
1981 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1931) 53–53 română
1981 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Ion Săsăran 54–54 română
1981 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Mircea Andreescu 55–55 română
1981 Teatrul, nr. 4 BUZOIANU, Cătălina „Niște țărani” (scenariu dramatic în șapte anotimpuri după romanul omonim de Dinu Săraru) 56–84 română
1981 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 4. „Richard al II-lea” 85–86 română
1981 Teatrul, nr. 4 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Bucuria și pedeapsa creației 86–87 română
1981 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Passacaglia” de Titus Popovici 86–86 română
1981 Teatrul, nr. 4 VASILESCU, Stelian In memoriam: Jean Săndulescu 87–87 română
1981 Teatrul, nr. 4 DEAC, Mircea Realismul grotesc pe scena Teatrului Mic 88–90 română
1981 Teatrul, nr. 4 VARTOLOMEI, Luminița Opera, ca spectacol 90–92 română
1981 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Cartea de teatru: „Semnalele” lui Virgil Munteanu 93 93–93 română
1981 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu J. W. Lambert 94–96 română
1981 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae 8 mai 1981 - Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 1–2 română
1981 Teatrul, nr. 5 Tovarășului Nicolae Ceaușescu 3–3 română
1981 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae 8 mai 1981 - Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucită dezvoltare a teoriei revoluționare, călăuză a culturii românești, a gîndirii artistice și literare 4–11 română
1981 Teatrul, nr. 5 MANCAȘ, Mircea Umanism și tipologie revoluționară în dramaturgie 12–14 română
1981 Teatrul, nr. 5 Din tezele Conferinței naționale a scriitorilor 15–16 română
1981 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Zilele teatrelor muncitorești 17–17 română
1981 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Festivalul Național „Cîntarea României”. „Cadoul” de Paul Everac (Teatrul Muncitoresc Măgurele) 18–18 română
1981 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 18–18 română
1981 Teatrul, nr. 5 MOGLESCU, V. O posibilă estetică a teatrului: obiect și metodă (II) 19–22 română
1981 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Festivalul Național „Cîntarea României”. Brașov-Contemporan '81 23–25 română
1981 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Conceptul Sorescu (II) 26–28 română
1981 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Festivalul Național „Cîntarea României”. Din carnetul cronicarului 29–29 română
1981 Teatrul, nr. 5 RĂDULESCU, Mihai Polisemia comportamentului nonverbal sonor 30–32 română
1981 Teatrul, nr. 5 BOIANGIU, Magdalena Festivalul artei și creației studențești - ediția a XIV-a 33–34 română
1981 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 34–34 română
1981 Teatrul, nr. 5 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor (8). În lectură „Calul verde” de Constantin Popa 35–36 română
1981 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Centenar Goga 37–38 română
1981 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Un spectacol neobișnuit 39–41 română
1981 Teatrul, nr. 5 VULPESCU, Romulus Un autor dramatic necunoscut: François Villon 42–49 română
1981 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Note - Lecturi necesare 49–49 română
1981 Teatrul, nr. 5 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Olga Tudorache 50–53 română
1981 Teatrul, nr. 5 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 54–56 română
1981 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Note - Iarăși despre datorii uitate 56–56 română
1981 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Semnal: Eu sînt mic, nu știu nimic 57–57 română
1981 Teatrul, nr. 5 ROBESCU, Marius Cronica dramatică: „Orașul viitorului” de Horia Lovinescu (Teatrul „Bulandra”) 58–60 română
1981 Teatrul, nr. 5 SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Înălțarea nu va avea loc” de Huszár Sándor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 60–62 română
1981 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Infernul blînd” de Tudor Popescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 62–63 română
1981 Teatrul, nr. 5 SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Strada Salcîmului, 92” de Szigyártó Sándor (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 63–64 română
1981 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „A murit Thales de sete?” de Mircea M. Ionescu (Teatrul de Stat din Arad) 64–64 română
1981 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Moartea accidentală a unui tînăr rebel” de Dario Fo (Teatrul Național din Craiova) 65–66 română
1981 Teatrul, nr. 5 SEBASTIAN, Mihaela Cronica dramatică: „Vara la Nohant” de Jaroslaw Iwaszkiewicz (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 66–67 română
1981 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Noaptea tăcerii, noaptea singurătății” de Robert Anderson (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 67–67 română
1981 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 68–68 română
1981 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Cuibul” de Franz Xaver Kroetz (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 68–68 română
1981 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Hoții de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 69–70 română
1981 Teatrul, nr. 5 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Ordinatorul” de Paul Everac (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 70–71 română
1981 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care n-a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul de Stat din Reșița) 71–71 română
1981 Teatrul, nr. 5 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Oedip salvat” de Radu Stanca (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 72–72 română
1981 Teatrul, nr. 5 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Filumena Marturano” de Eduardo de Filippo (Teatrul Național din București) 73–74 română
1981 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Examenul” de Jan Pawel Gawlik (Teatrul Dramatic din Brașov) 75–76 română
1981 Teatrul, nr. 5 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Faust” de Goethe (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 76–77 română
1981 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Henric al IV-lea” de Luigi Pirandello (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 78–79 română
1981 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Legenda cîntărețului” de Vladimir Simon (Teatrul „Țăndărică”) 79–80 română
1981 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Paradis de ocazie” de Tudor Popescu (Casa de Cultură a Sindicatelor din Pitești) 80–80 română
1981 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINESCU, Grigore Opera: „Trei generații” de Sergiu Sarchizov după drama Luciei Demetrius (Teatrul Liric din Constanța) 81–82 română
1981 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (mai 1931) 82–82 română
1981 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Margareta In memoriam: Nicolae Massim 83–83 română
1981 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Note: Un act de cultură 83–83 română
1981 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Cornelia Gheorghiu 84–84 română
1981 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 84–85 română
1981 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Constantin Băltărețu 85–85 română
1981 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Portret în devenire 86–87 română
1981 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Cronica T.V.: File de cronică revoluționară 86–87 română
1981 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 5. „Henric al VIII-lea” 88–89 română
1981 Teatrul, nr. 5 ISAC, Carol Cartea de teatru: „Actorul” de Andrei Băleanu și Doina Dragnea 89–90 română
1981 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Cartea de teatru: „Eliza” de Mihaela Tonitza-Iordache 90–90 română
1981 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Mihail Bulgakov (I) 91–93 română
1981 Teatrul, nr. 5 ANDRONIC, Iosif H. In memoriam: Iso Schapira 93–93 română
1981 Teatrul, nr. 5 ARAMĂ, Horia O seară la Nô 94–95 română
1981 Teatrul, nr. 6 Festivalul Național „Cîntarea României”. Eficiența educativă a creației artistice 1–2 română
1981 Teatrul, nr. 6 SEVER, Alexandru Conferința națională a scriitorilor. Dialog cu Iraclide - Despre planete și talente 3–5 română
1981 Teatrul, nr. 6 ROBESCU, Marius Conferința națională a scriitorilor. Un climat literar îmbunătățit 5–6 română
1981 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 6–6 română
1981 Teatrul, nr. 6 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de amatori în etapa interjudețeană - ediția a III-a 7–9 română
1981 Teatrul, nr. 6 WALD, Henri Traductibilitatea în aceeași limbă 10–13 română
1981 Teatrul, nr. 6 VLAD, Stan Note: Turnee pe litoral 13–13 română
1981 Teatrul, nr. 6 ISAC, Carol Cronica literaturii dramatice: Tensiunea actualității în teatrul lui Ștefan Oprea 14–15 română
1981 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrele pentru copii și tineret 16–17 română
1981 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Note: Restituiri 17–17 română
1981 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Semnal: Proces-verbal, încheiat astăzi 18–18 română
1981 Teatrul, nr. 6 EVERAC, Paul „Drumuri și răscruci” (dramă în două părți) 19–44 română
1981 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1931) 44–44 română
1981 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria 5 minute cu Emil Mandric, critic de teatru și regizor, directorul Teatrului „Ion Creangă” 45–45 română
1981 Teatrul, nr. 6 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Vasile Nițulescu 46–49 română
1981 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Niște țărani” scenariu dramatic de Cătălina Buzoianu, după romanul lui Dinu Săraru (Teatrul Mic) 51–53 română
1981 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Omul de cenușă” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 53–55 română
1981 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Există și o asemenea dragoste” de Hajdu Gyözö (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 55–56 română
1981 Teatrul, nr. 6 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Regina balului” de Nicolae Mateescu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 56–57 română
1981 Teatrul, nr. 6 RAREȘ, Mircea Cronica dramatică: „Adevărata lumină” de Ștefan Berciu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 57–58 română
1981 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Secolul s-a născut mai tîrziu” de Victor Bîrlădeanu (Teatrul Municipal din Ploiești) 58–59 română
1981 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Studiu osteologic...” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 59–60 română
1981 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Speranța nu moare în zori” de Romulus Guga (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 61–62 română
1981 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care n-a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 62–63 română
1981 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 63–64 română
1981 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Monolog cu fața la perete” de Paul Georgescu (Teatrul de Stat din Sibiu) 64–65 română
1981 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Monolog cu fața la perete” de Paul Georgescu (Teatrul de Nord din Satu Mare) 65–65 română
1981 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Ex” de Aldo Nicolaj (Teatrul Evreiesc de Stat) 66–66 română
1981 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 6. „Iuliu Cezar” 67–68 română
1981 Teatrul, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Destine contemporane 68–69 română
1981 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Mihaela Juvara 70–70 română
1981 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 70–71 română
1981 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Florin Piersic 71–71 română
1981 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Teatrul românesc - privire istorică” (vol. VIII) de Ioan Massoff 72–72 română
1981 Teatrul, nr. 6 RĂDULESCU, Mihai Cartea de teatru: „Poeme dramatice” de Chikamatsu Monzaemon 72–73 română
1981 Teatrul, nr. 6 BRAȘOVEANU, Petre Cartea de teatru: „Scena undelor” de Victor Crăciun 73–73 română
1981 Teatrul, nr. 6 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Mihail Bulgakov (II) 74–77 română
1981 Teatrul, nr. 6 BREZIANU, Andrei In memoriam: William Saroyan 76–77 română
1981 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru „Între etaje” (autoparodie) 78–103 română
1981 Teatrul, nr. 6 COROIU, Irina Scurtă convorbire cu dramaturgul sovietic Leonid Zorin 104–104 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Conferinței naționale a scriitorilor 1–4 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 Scrisoarea adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de Conferința națională a scriitorilor 4–6 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 Muncă, democrație, cultură 7–9 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Centenar „Contemporanul” 10–12 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1931) 12–12 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 ZAMFIRESCU, Ion Festivalul Național „Cîntarea României”. Retrospectivă 13–18 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GÁLFALVI, Zsolt Festivalul Național „Cîntarea României”. Artă a forumului 18–20 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Festivalul Național „Cîntarea României”. Notații la competiția amatorilor 21–22 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica literaturii dramatice: Piese publicate în reviste 23–24 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Scurtă convorbire cu Silviu Stănculescu 25–25 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 IOSIF, Mira Stagiunea '80-'81: Opțiuni repertoriale și atitudini scenice 26–29 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Stagiunea '80-'81: Prezențe tinere în viața teatrală 30–33 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Stagiunea '80-'81: Recuperări și lapsusuri 33–36 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 VLAD, Stan „Nocturne” pe litoral 36–36 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Semnal: Coșmar pe plajă 37–37 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Fory Etterle 38–43 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 SEVER, Alexandru „Leordenii” (trilogie) 44–81 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 „Teatrul” - 25 de ani de la apariție: A fi de ajutor 82–83 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DELEANU, Horia În slujba artei militante 84–85 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 ȘELMARU, Traian Un laborator de creție 85–85 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Personalități ale vieții cultural-artistice în paginile revistei 86–89 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Dramaturgia în revista „Teatrul” 89–93 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Florin Tornea - portretul redactorului 93–94 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Note despre critica teatrală 95–97 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Am cunoscut un mare gazetar 98–99 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Contribuții istoriografice 99–100 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 Alături... 100–100 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor (9). În lectură: „Asociația frumoșilor sfinți” de Maria Marin 101–103 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Poveste din Turda 103–103 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 ROBESCU, Marius Cronica dramatică: „Există nervi” de Marin Sorescu (Teatrul de Comedie) 104–106 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Simion cel drept” de Ion D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 106–108 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Veghea” de Cristian Munteanu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 108–109 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Alegerea apelor” de Constantin Popa (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 109–110 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Nu-i adevărat că-i adevărat” de Méhes György (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 110–111 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Noaptea lui Ștefan cel Mare” de Dan Tărchilă (Teatrul „Ion Creangă”) 111–112 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Fiecare cum își așterne” de Csávossy György (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 111–111 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Plîngerea lui Dracula” după romanul lui Corneliu Leu (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 112–112 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Matca” de Marin Sorescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 113–113 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Epoleții invizibili” de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 114–114 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Pensiunea doamnei Olimpia” de I. D. Șerban (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 115–116 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Mîrîiala” de Paul Cornel Chitic (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 116–117 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Băiatul cu floarea” de Tudor Popescu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 118–118 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Țarul Ivan își schimbă meseria” de Mihail Bulgakov (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 119–121 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Dragonul” de Evgheni Șvarț (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 121–122 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Ciocîrlia” de Jean Anouilh (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 123–124 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Banul Bánk” de Katona József (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 124–126 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Hecuba” de Euripide (Teatrul Dramatic din Constanța) 126–127 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Nebunul se întoarce” de Dario Fo (Teatrul Dramatic din Brașov) 127–128 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Tango” de Slawomir Mrozek (Teatrul German de Stat din Timișoara) 128–129 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Povestea omului care s-a transformat în cîine” de Osvaldo Dragún (Teatrul German de Stat din Timișoara) 129–129 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 VLAD, Gheorghe „Paiele și măgarii” (comedie în trei acte și patru tablouri) 130–160 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Seri de teatru antic la Constanța 161–161 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Actori, pentru o seară 162–162 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 Telex - „Teatrul” 163–165 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Margareta Pogonat 163–163 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Ion Caramitru 164–164 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Tudor Gheorghe 165–165 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 BOIANGIU, Magdalena Învățămîntul teatral, promoția '81 la I.A.T.C. „I. L. Caragiale” 166–169 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Învățămîntul teatral, promoția '81 la Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István” din Tîrgu Mureș 169–172 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Final de stagiune 173–174 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Aproape un articol de bilanț 174–175 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 7. „A douăsprezecea noapte” 175–176 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Marian Cartea de teatru: „Scena și oamenii ei” de Traian Șelmaru 177–177 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Note: La o comemorare 177–177 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 PALEOLOGU, Alexandru Centenar Enescu 178–179 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 CHIRILĂ, Dumitru Prezențe românești peste hotare: Teatrul de Stat din Oradea în Grecia 180–181 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 DINCĂ, Alexandru Prezențe românești peste hotare: Teatrul Național din Craiova în R. S. Cehoslovacă 180–181 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Prezențe românești peste hotare: Teatrul Național din Cluj-Napoca în R. F. Germania 182–183 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 NASTA, Dan In memoriam: Marietta Sadova 184–184 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Mihail Bulgakov (III) 185–187 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 IORGULESCU, Mircea Note de lectură: „Puterea vorbirii” de Henri Wald 187–187 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu John Elsom 188–190 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 Telex - „Teatrul” 190–190