Criterii căutate

  • An de publicare: 1979

Sumarul căutării

  • 1421 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, Valentin Pumnalele akinakes din Transilvania .11-37 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ISAC, Dan Ala Siliana C.R. torquata et armillata în Dacia 39-67 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan Carrieres senatoriales (II) 69-86 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDEVAN, Radu Les lecticaires a Ulpia Traiana Sarmizegetusa 87-92 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Dorin, POP, Constantin Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 93-100 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana Cella vinaria de la Potaissa 101-126 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SANIE, Silviu Diadema de aur de la Tyras 127-140 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei, WINKLER, Iudita Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) 141-155 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HICA-CÎMPEANU, Ioana Riturile funerare în Transilvania, de la sfîrșitul secolului al III-lea e.n. pîna în secolul al V-lea e.n. 157-170 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VLASSA, Nicolae Piese paleocreștine inedite din Dacia intracarpatică 171-188 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI RUSU, Mircea Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi 189-200 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NIEDERMAIER, Paul Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale 201-213 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre Nobilii de Dăbîca și relațiile cu Țara Românească în veacul al XIV-lea 215-224 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI MÎNDRESCU, Gheorghe Activitatea lui Petrus Italus de Lugano 225-234 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PAP, Francisc Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei Slovaciei de astăzi (1599-1637) 235-249 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena Meșteșugari habani în Transilvania. Activitatea, rolul și importanța lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea 251-269 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HALASU, Adriana Contribuții la problema morfologiei unor piese de argintărie feudală 271-293 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUY MARICA, Viorica, TATAI-BALTĂ, Cornel Surse iconografice și stilistice ale unor teme figurative din xilogravira românească (secolele XVI-XIX) 295-324 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Problematica românească în istoriografia săsească (1790-1848) 325-335 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Liviu Aspecte ale vînzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglinditwe de conscripția czirakyană 337-355 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PANTEA, Aurel Contribuții la problema formării conștinței naționale în mișcarea muncitorească din Transilvania 357-369 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 371-385 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II) 389-410 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Observații de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 411-430 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CRISTEA, N., LAZAROCICI, Gheorghe Contribuții arheologice la istoria străveche a comunei Ulioara de Jos - Ciunga (jud. Alba) 431-446 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Vestigii arheologice din bazinul Carașului 447-464 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Săpăturile arheologice de la Cicău 465-479 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă 481-493 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian Între originalitate și adevăr 495-505 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI TRYNKOWSKI, Jan Încă odată despre "Decebalus per Scoliro" 507-512 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI MOGA, Vasile Piese de argint din cetatea dacică de la Piatra Craivii 513-518 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DĂRĂBANȚ, Maria Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, geometrice și zoomorfe 519-543 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DIACONESCU, Alexandru Un fragment de stelă din Dacia Porolissensis cu reprezentarea banchetului funerar 545-549 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina Tipologia ceramicii romane din templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 551-576 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRE-GOVORA, Gheorghe Așezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud. Vîlcea 577-592 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Beatrice Accepțiunile termenului villa în izvoarele merovingiene 593-597 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX-XIV) 599-620 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PORUMB, Marius Două ctitorii românești din secolul al XV-lea: biserica Sfîntul Gheorghe și mănăstirea Lupșa 621-632 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI POP, Viorica Dulapuri baroce în colecția de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca 633-638 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NEAMȚU, Alexandru Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 639-657 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SABĂU, Nicolae Mathias Veress restaurator? 659-668 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Ioan Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865 669-689 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HOPÎRTEAN, A., JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene în Muzeul de istorie din Turda 691-698 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GLODARIU, Eugenia Activitatea secției române a Federațiunii inrternaționale a studenților "Corda fratres" 699-707 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BRAICA, Gheorghe Contribuția localității Măgău (jud. Cluj) la lupta pentru eliberare națională 709-716 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) 717-738 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, E. Despre lecția de istorie la muzeu 741-746 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CIPĂIANU ANA, Maria Ancheta "S.P.V. 1977" la Muzeul de istorie al Transilvaniei. Rezultate și concluzii 747-764 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia Conservarea unor resturi lemnoase și textile, carbonizate, descoperite într-o locuință dacică 765-772 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia, PETRESCU, Iustinian Analiza resturilor lemnoase provenind din cella vinaria de la Potaissa 773-777 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LUKACS MARIA, Elisabeta Probleme de restaurare ridicate de un vas de ceramică roman 779-783 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Pentru o mai mare precizie a ridicărilor expeditive de topografie arheologică 785-790 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (II) 791-808 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Date privitoare la organizarea bibliotecii de specialitate a colecției de numismatică și antichități a "Muzeului Ardelean" 809-825 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS, Alexandru Colecția didactică Brassai Samuel din Cluj-Napoca 827-838 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene - Kalicz N. 841-844 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe Oxcarovo. Praistoriceska seliscina moghila - Todorova Henrieta 844-846 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe Das kupferzeitliche Graberfeld von Tiszavalk-Kenderfold - Patay Pal 846-847 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică - Bader Tiberiu 849-854 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Die Messer in Italien - I coltelli nell'Italia continentale - Bianco Peroni Vera 854-859 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Mitteleuropaische Bronzezeit 860-861 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Die Nadel in Niedersachsen 861-862 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii - Morintz Sebastian 862-966 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Die sucheln in Romanien 866-669 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Studien zur Lausitzer Kultur 869-870 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Studien zu sudpolnischen Wehranlagen 871-972 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Istvan Oppida: The beginnings of urbanisation in barbarian Europe 873-881 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan Die romischen inschriften Ungarns - Barkoczi Laszlo, Mocsy Andras 883-884 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WINKLER, Iudita Der Geldumlauf der romischen provinzen im Donaugebiet - Fitz Jeno 885-891 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUDEA, Nicolae Der spatromische Limes zweischen Esztertgom und Szentendre - Soproni Sandor 893-896 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina The Roman pottery industry of the Oxford region 897-899 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina Roman pottery studies in Britainand beyond 899-900 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena Zinngiessermarken in Ungarns - Weiner Piroska 901-903 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Incercare de istorie românească - Filstich Johann 905-907 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Catalogul manuscriselor românești B.A.R. 1-1600 907-908 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Studii de istoria și cociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea. Vol. II - Marica G. 908-909 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Scrieri. De la idealul luminării la idealul național - Bojică Damaschin 909-911 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif The establishment of the Balkan national states - Jelavich Barbara 911-913 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Unirea din 1918 și poziția șvabilor bănățeni 913-915 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif Consiliul național roman din Blaj (noiembrie 1918 - ianuarie 1919). Protocoale și acte 915-916 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian Retrospectivă 917-922 română
1979 Acta Musei Porolissensis, III 2050 de ani de la făurirea primului stat unitar și independent don istoria românilor: statul dac condus de regele Burebista .7- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru Repertoriul de așezări și descoperiri dacice pe teritoriul județului Sălaj 11- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva Repertoriul topoarelor de aramă din județul Sălaj 41- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MARINESCU, George Depozitul de bronzuri de la Ciceu-Corabia 51- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Tezaurul de monede dace de la Vișea. Contribuții la studiul emisiunilor monetare ale dacilor napocenses 59- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BARBU, Mircea, CHIRILĂ, Eugen Monede divizionare dace din Dacia intracarpatică 81- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, MATEI, Alexandru O monedă dacică inedită din județul Sălaj 87- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de la Petrindu. Contribuții la cronomogia tetradrachmelor thasiene de tip Dionysos-Kerakles 89- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu Statul dac centralizat și independent condus de Burebista 103- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva, MATEI, Alexandru Repertoriul descoperirilor și așezărilor de epocă romană pe teritoriul județului Sălaj 121- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV) 137- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Descoperiri monetare antice la Porolissum I 139- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla 141- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Două monede romane inedite din Dacia 145- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae Castrul roman de la Inlăceni. Încercare de monografie 149- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu Fibule romane în colecțiile Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 275- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae, LUCĂCEL, Vasile Fibule romane în Muzeul de Istorie și Artă din Zalău (I) 321- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru Repertoriul de așezări și descoperiri aparținînd secolelor IV-IX e.n. pe teritoriul județului Sălaj 375- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III POP, Constantin Cîteva considerații privind monumentele figurate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 379- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III ARDEVAN, Radu, RUSU ADRIAN, Andrei Botar Imre și colecția sa de antichități 387- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LANDES, Amalia Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (I) 411- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GEOROCEANU, Marin, GEOROCEANU, Paul, LISOVSCHI, Claudiu Fauna din castrele și așezările romane din Transilvania I. Fauna din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) 427- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae, LAKO, Eva Despre o gemă gnostică cu inscripție din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău 449- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad. Contribuții la istoria creștinismului daco-roman 515- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Gherla secolul IV e.n. 525- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GAIU, Corneliu Descoperiri din epoca migrațiilor în nord-estul Transilvaniei 535- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BELDEANU, Grigore Sălajul pe treptele istoriei poporului român 545- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MUȘAT, Mircea Poporul român - istorie multimilenară 561- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1978 595- română
1979 Banatica, 5 BUȘUI, Nicolae Banatica - Cuvînt înainte română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan, ZAHARIA, Florica Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin 27- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan, PETROVSZKY, Richard Așezări ale culturii Coțofeni în județul Caraș-Severin 35- română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în "Clisura Dunării" 71- română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius Depozitul de bronzuri de la Cozla (județul Caraș-Severin) 107- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea 115- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 181- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
1979 Banatica, 5 MATEI, Ștefan Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise 255- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea 265 română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts 277- română
1979 Banatica, 5 CIULEI, Gheorghe Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu 285- română
1979 Banatica, 5 TRÎPCEA, Theodor Informații despre unele localități din Banat în secolul al XVIII-lea 291- română
1979 Banatica, 5 WOLLMANN, Volker Mineritul din Banat la mijlocului veacului al XVIII-lea oglidit ăntr-un album-cartografic 297- română
1979 Banatica, 5 CALINCOF, Eleonora Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea 317- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1979 Banatica, 5 PĂIUȘAN, Radu, SAV, Corneliu Despre desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în nord-estul Banatului 341- română
1979 Banatica, 5 NEAMȚU, Gelu Ideea dacoromaniei simbol al luptei pentru unitatea națională în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 359- română
1979 Banatica, 5 LEU, Valeriu, ZABERCA, Vasile I.E. Tieranu - luptător pentru emancipare națională 367- română
1979 Banatica, 5 FAUR, Viorel Lupta românilor din Crișana pentru drepturi naționale în primii ani ai veacului al XX-lea 373- română
1979 Banatica, 5 MILIN, Miodrag Situația revoluționară în Banat (1914-1918) 383- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
1979 Banatica, 5 ȘANDRU, D. Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița 407- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
1979 Banatica, 5 RUJA, Gheorghe Dizolvarea sindicatelor unitare din Romania și procesul comunist de la Timișoata (1929) 439- română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
1979 Banatica, 5 ȘERBAN, Ion Lupta Partidului Comunist Roman, în fruntea maselor populare din județul Caraș-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944) 457- română
1979 Banatica, 5 BISTRIANU, Aurel, LEU, Valeriu Circulația cărții românești în Valea Almăjului pîna la 1840 467- română
1979 Banatica, 5 DUDAȘ, Vasile Carți vechi românești din Țara Hațegului în lumina catalogului lui Ștefan Moldovan (1857) 484- română
1979 Banatica, 5 POPA, Mircea Iluministul bănățean: Grigorie Obradovici (1771-1847) 511- română
1979 Banatica, 5 LĂPTOIU, Negoiță Un mare animator și precursor: pictorul Nicolae Popescu 519- română
1979 Banatica, 5 HILLINGER, Nicolae Considerații asupra activităților învățătorului Iosif Olaru 527- română
1979 Banatica, 5 NAGHI, Gheorghe Din corespondența lui C. Diaconovici privitoare la ziarul "Dreptatea" 531- română
1979 Banatica, 5 COMȘA, Eugen Așezarea neolitică de la Liubcova 537- română
1979 Banatica, 5 MOROZ-POP, Maria Așezarea eneolitică de la Sacoșu Mare (raport preliminar) 541- română
1979 Banatica, 5 ALBU, Ion File din istoria localității Gherteniș (județul Caraș-Severin) 547- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu, SĂCĂRIN, Caius O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective 553- română
1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin 559- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic) - Morintz Sebestian 571- română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică) 575- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BERCIU, Dumitru 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent. Statul geto-dac făurit de Burebista .7- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDREESCU, Gheorghe Cîteva vîrfuri de săgeată descoperite la Ocnița, județul Vîlcea .11- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BARDAȘU, Petre Autori antici despre cunoștințele asupra naturii ale geto-dacilor 16- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BUSULOC, Elena Vestifii feudale de la Rîmnicu Vîlcea 24- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III NISTOR, Nicolae Relații politice și diplomatice între Sibiu și Țara Românească în veacul al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea 30- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae Teodosie Rudeanu marele logofăt al lui Mihai Viteazul și Simion Movilă 42- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ZAHARIA, Dumitru Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690 57- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III MARINOIU, Costea File din istoria cărții vîlcene (sec. XVII-XVIII) 63- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Corneliu Acțiuni de rezistență ale țărănimii vălcene împotriva exploatăriiclericale în secolului al XVII-lea 70- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VASILE, Radu Aspecte din județul Vîlcea privind unele consecințe ale politicii fiscale în epoca fanariotă. Vînzarea țăranilor bimici 81- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ISCRU, Gheorghe Probleme, propuneri și inițiative școlare în Țata Românescă în ajunul revoluției din 1848 88- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III STĂNCULESCU, Florea Un important document vîlcean din timpul revoluției de la 1848 94- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III SIMEANU, Gheorghe Vîlceni participanți la lupta din Dealul Spirii 105- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURECE, Sergiu Județul Vîlcea și Unirea 109- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Titu Independența și contenporaneitate 118- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Veronica Aportul județului Vîlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 126- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDRONIE, Dumitru Frămîntări și mișcări țărănești din județul Vîlcea în perioada 1878-1900 131- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PETRE, Gheorghe Contribuții la cunoașterea tipului monetar dacic cu cap ianiform 144- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru Raportul dintre colecționarul de artă și muzeu 152- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURCĂRESCU, Petre Portretul unui revoluționar vîlcean de la 1848 167- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VLĂDUȚ, Nicolae Un liric al culorii: Ion Brodeală 170- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru Valori din patriminiul cultural național în secția de artă plastică a Muzeului Județean Vîlcea 173- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III DECA, Eugen Meșteșugul olăritului în comuna Sălătrucel 176- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Nicolae Așezările și arhitectura rurală de pe Valea Bistrișei (cursul mijlociu) 182- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III OPREA, Ion Cadrul geografic și etnografic al Depresiunii Jiblea-Berislăvești 201- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ȚUGLUI, Traian Instalații țărănești pe Valea Luncavățului 215- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BĂLAȘA, Dumitru, PURCĂRESCU, Petre Un hisov inedit de la Mihnea vodă Turcitul 227- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru Un hisov inedit de la Ștefan Cantacuzino 228- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru O scrisoare inedită de la Henri Focillion 230- română
1979 Carpica, XI VITCU, Dumitru Repere în diplomația Unirii (1848-1859) .7-16 română
1979 Carpica, XI MUȘAT, Mircea Socialiștii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului național unitar 17-22 română
1979 Carpica, XI FLOREA, Vasile Contribuția societății culturale Astra la dezvoltare conștiinței unității naționale 23-27 română
1979 Carpica, XI ARDELEANU, Ion Înfăptuirile maselor populare din 1918 și recunoașterea lor Internațională 29-40 română
1979 Carpica, XI ZAHARIA, Dumitru Simeon Mîndrescu și Italia 41-47 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Gheorghe Desăvârșirea unității naționale – expresie a voințeiîntregului popor român 49-55 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Marilena Contribuții la cunoașterea concepțiilor despre lume și viață a comunităților tribale monteorene 57-134 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1979 Carpica, XI DRAGOMIR, Ion Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan, ZAHARIA, Eugenia Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna Dămienești, județul Bacău 171-180 română
1979 Carpica, XI COMAN, Ghenuță Contribuții la cunoașterea fondului etnic al civilizației secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei 181-216 română
1979 Carpica, XI VARLAM, Vasile Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budești-Plopana, județul Bacău 229-244 română
1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
1979 Carpica, XI CATARGIU, Virgil Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan și principiile abordării ei 253-264 română
1979 Carpica, XI STROIA, Mircea Considerații asupra toponimului „prisaca” 265-274 română
1979 Carpica, XI ICHIM, Dorinel Despre rolul unor unelte și munci agricole din Moldova centrală 275-280 română
1979 Carpica, XI ROTARU, Feodosia Centrul de ceramică din comuna Oituz, județul Bacău 281-305 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea „Floarea darurilor” – un manuscris inedit 307-310 română
1979 Carpica, XI DINUTZ, Mircea G. Bălăiță, semnificația unei opere 311-320 română
1979 Carpica, XI ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n. Contribuți arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodor D. 327-329 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan Scurtă istorie a Daciei preromane -Petrescu-Dîmbovița M. 331-334 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII) - Dudaș F. 335-335 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan Geto-dacii din Cîmpia Munteniei - Turcu Mioara 341-344 română
1979 Carpica, XI ANTONESCU, Silvia Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978 349-356 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon) 357-364 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere V- română
1979 Cercetări Arheologice, III GALBENU, Doina Săpături în tell-ul de la Hîrșova, jud. Constanța .3- română
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov .9- română
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27- română
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39- română
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43- română
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53- română
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59- română
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținînd culturii Noua (epoca bronzului) 77- română
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87- română
1979 Cercetări Arheologice, III GHEORGHIȚĂ, Marieta, VULPE, Alexandru Șantierul arheologic Popești, com.Mihăilești, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din canpania anilor 1976-1977 95- română
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Vitănești, jud. Teleorman 105- română
1979 Cercetări Arheologice, III ANDRIȚOIU, Ioan, BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria, MARINESCU, Lucia, PETCULESCU, Liviu, SION, Anișoara Șantierul arheologic Micia (Vețel, jud. Hunedoara) 105- română
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria Date cu privirela resturile animaliere. Ofrandedin prmintele de călăreți de la Vitănești, jud. Teleorman 127- română
1979 Cercetări Arheologice, III ESKENASY, Victor, NEMOIANU, Alexandru, POPA, Radu Șantierul arheologic Voivozi, com. Popești, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976 143- română
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 151- română
1979 Cercetări Arheologice, III CHIȚESCU, Lucian, CONOVICI, Niculae, LUNGU, Radu, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 155- română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 242- română
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247- română
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe Sondaje arheologice în orașul Focșani 251- română
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe, TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Căîlătui-Căscioarele, jud. Ilfov 261- română
1979 Cercetări Arheologice, III TROHANI, George Două cuțite pumnal don metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331- română
1979 Cercetări Arheologice, III DRAGUȘ, Dan O nouă descoperire aparțînînd tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iași 335- română
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil Probleme ale cetăților cu "val vitrificat" 339- română
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil, VOIEVOZEANU, Petre Mormîntul princiar getic și tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman 353- română
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu, MOSCALU, Emil Noi cetăți traco-getice 361- română
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu, MOSCALU, Emil Descoperirile arheologice de la Pietroșani, jud. Teleorman 375- română
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil Sondaje și cercetări de suprafață 385- română
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu, SPIRU, Ion Tell-ul gumelnișean de la Plosca, jud. Teleorman 401- română
1979 Cercetări Arheologice, III MARINESCU, Lucia O statuetă de bronz de la Micia 405- română
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409- română
1979 Cercetări Arheologice, III CHICIDEANU, Ion O așezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău 421- română
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970 439- română
1979 Cercetări Arheologice, III SPIRU, Ion Descoperiri arheologice în jud. Teleorman 453- română
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Rastopanița 461- română
1979 Cercetări Numismatice, II Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 2-3 română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian Cuvînt înainte Cuvânt înainte V-VIII română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian Avant-propos Cuvânt înainte IX-XII franceză
1979 Cercetări Numismatice, II Fore word Cuvânt înainte XIII-XV
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian Note de numismatică greacă antică/ Notes de numismatique grecque ancienne / Notes on ancient Greek numismatics. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 3-14 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur Tezaurul monetar de la Bălești, jud. Gorj, din vremea lui Gordian al III-lea/ Dépôt monétaire de l’époque de Gordien III trouve à Bălești, dép. de Gorj/ The monetary treasure from Bălești, Gorj county, from the time of Gordian the IIIrd Numismatică (Numismatique, Numismatics) 15-37 română
1979 Cercetări Numismatice, II PETOLESCU, Carmen-Maria Notă asupra unei monede romane de la Sucidava/ Note sur une monnaie romaine de Sucidava/ About a roman coin from Sucidava Numismatică (Numismatique, Numismatics) 39-40 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian Două monede emise de împăratul bizantin Alexandru/ Deux monnaies émises par l’empereur byzantine Alexandre / Two coins emitted by the Byzantine emperor Alexander Numismatică (Numismatique, Numismatics) 41-46 română
1979 Cercetări Numismatice, II ȘTIRBU, Constanța Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
1979 Cercetări Numismatice, II COJOCĂRESCU, Maria Monede moldovenești rare din Expoziția de numismatică a Muzeului de Istorie a Municipiului București/ Monnaies moldaves rares trouvées dans l’exposition numismatique du Musée d’histoire du Municipe de Bucarest / Rare Moldavian coins from the numismatic exhibition of the History Museum of Bucharest. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 111-113 română
1979 Cercetări Numismatice, II STANCU, Paraschiva Aspri turcești din secolul al XV-lea descoperiți în satul Colceag, com. Inotești, jud. Prahova / Aspres turcs du Xve siècle découverts dans le village de Colceag, commune d’Inotești, dép. De Prahova / Turkish coins form the XVth century discovered in village of Colceag, Inotești commune, Prahova county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 115-127 română
1979 Cercetări Numismatice, II BERCIU DRĂGHICESCU, Adina Moneda în plata taxelor vamale în secolele XV-XVI în Țara Românească/ La monnaies dans le payement des taux douaniers aux XVe-XVIe siècles en Valachie/ Customs coins of the XVth – XVIth century in Wallachia Numismatică (Numismatique, Numismatics) 129-148 română
1979 Cercetări Numismatice, II LUNGU, Radu O monedă de aur descoperită la Orașul de Floci/ Une monnaie d’or découverte a Orașul de Floci/ A gold coin found at Orașul de Floci Numismatică (Numismatique, Numismatics) 149-151 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca / Une représentation d’Héraclès sur un anneau-sceau découvert dans l’établissement géto-dace de Vlădiceasca / An image of Heracles on a signet ring discovered in the geto-dacian settelment of Vlădiceasca. Sigililografie (Sigilographie, Sigillography) 155-159 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur WOLFGANG HANN, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Abteilung III. Niederösterreich. Band I. Carnutum Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 163-164 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian TOMMASO BERTELÈ, Moneta veneziana e moneta bizantina (secoli XII-XV). Venezia e il Levanto fino al secolo XV. I Storia-diritto-economia Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 164-166 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian GÜNTER SCHÖN, Weltmünzkatalog XX. Jahrhundert, 7 und 8. Revidierte und erweiterte Auflage Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian ÉMANUELA NOHEJ-LOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian *** „Médailles”, Organe de la Fédération Internationale de la médaille – F.I.D.E.M., 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George MARGARITA LORD-KIPANIDZE, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv. do n.e. Vopros v zaimootnoșenii s greceskimi Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168-169 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur WERNER SEIBT, Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigilographische Studie Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 169-170 română
1979 Cercetări Numismatice, II Cuprins Cuprins 171 română
1979 Cercetări Numismatice, II Sommaire Cuprins 172 franceză
1979 Cercetări Numismatice, II Summary Cuprins 173 engleză
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu, MARINESCU, Ioan Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) română
1979 Crisia, IX CICALĂ, Ion Tradițiile istorice progresiste - Tezaur de idei și învățăminte în lupta revoluționară a P.C.R. .9- română
1979 Crisia, IX IGNAT, Doina, JURCSAK, Tiberiu Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede 61- română
1979 Crisia, IX DUPOI, V., PREDA, F. Figurine de lut antropomorfe geto-dace descoperite în așezarea de la Pietroasele-Gruiu (jud. Buzău) 77- română
1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever Romanica (I). Note bibliografice 89- română
1979 Crisia, IX BORCEA, Liviu Românii în Cronica de jale a lui Ioan Szalardi 145- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliude la mijlocul secolului al XVIII-lea 167- română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 183- română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel Istoriografia bihoreană între 1849-1918 197- română
1979 Crisia, IX ȘORA, Gheorghe Contribuții privitoare la biografia lui Vasile Goldiș 207- română
1979 Crisia, IX NEAMȚU, Gelu Activitatea lui Alexandru Roman ca membru al Academiei Române 271- română
1979 Crisia, IX MANDREA, Ioan Date privind mișcarea muncitorească și socialistă din Brașlov în primul deceniu al secolului al XX-lea 293- română
1979 Crisia, IX GIURA, L., RACOVIȚAN, M. Comunitatea de viață economică a națiunii române - premisă a desăvărșirii unității politice 307- română
1979 Crisia, IX POPA, A. Copiști și manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea 323- română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian Contribuții privind cartea românească veche. Epoca luminilor 338- română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian Cărți românești din biblioteca lui Samuil Vulcan (prezentare bibliologică) 381- română
1979 Crisia, IX GYEMANT, L. Două tipărituri românești din Transilvania privind foametea din primele două decenii ale secolului al XIX-lea 421- română
1979 Crisia, IX CORDOȘ, N., KOVACS, I. Un memoriu din anul 1870 al comunelor din scaunele filiale Săliște și Tălmaciu 427- română
1979 Crisia, IX MIHOC, Blaga Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului național, unitar român. Contribuții documentare 451- română
1979 Crisia, IX POPA, M. Contribuții documentare la o monografie G. Bogdan-Duică. Relațiile sale cu poeta bihoreană Lucreția Suciu 541- română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) 568- română
1979 Crisia, IX IGNAT, Doina Așezarea neolitică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Fughiu (jud. Bihor) 721- română
1979 Crisia, IX EMODI, Janos O groapă rituală de la sfîrșitul epocii bronzului descoperită la Oradea 735- română
1979 Crisia, IX COVACI, Veronica Din istoricul breslelor orașului Oradea 745- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Aspecte ale istoriei comerțului orădean în secolul al XVIII-lea 765- română
1979 Crisia, IX BODEA, Gheorghe Avram Iancu și problema creării Daco-României 775- română
1979 Crisia, IX BIZEREA, F., COCIUBA, P. Rolul lui Ioan Russu-Șirianu în organizarea și elaborarea hotărîrilor "Adunării Naționale" din 28 noiembrie 1894 783- română
1979 Crisia, IX HAȘDEU, T., POPA, L. Din corespondența secretă a ambasadorului Franțeiîn România în anul 1917 789- română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Barbu Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România 795- română
1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever Note privind colecția arheologică a liceului "Enanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția progesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean 807- română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin "Oameni din Bihor - momente, instituții, personalități" 823- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Cărturari și carți în spațiul românesc medieval - Șchiau Octavian 827- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. 828- română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian Cultura română în civilizația modernă contemporană - Duțu Al- 829- română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian Catalogul manuscriselor românești, B-A.R., 1-1600 - Ștrempel Gabriel 831- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Școala ardeleană, mișcare ideologică națională iluministă - Lungu I. 832- română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand 833- română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin Societatea de lectură din Oradea (1852-1975) - Faur V. 834- română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia Mișcarea socialistă și social-democrată din România. 1934-1944)(Potiția sa față de fascism și război) - Jurca N. 836- română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia Din experiența secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor privind activitatea cu preșcolarii 839- română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia Revista "Familia" seria a patra (1941-1944) - Indice bibliografic 847- română
1979 Crisia, IX Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 866- română
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BABEȘ, Mircea Le stade actuel des recherches sur la culture géto-dace à son époque de développement maximum (IIe siècle av.n.è - Ier siècle de n.é.) 005-020
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CÂRCIUMARU, Marin Paysage paléophytogéographique, variations du climat et géochronologie du paléolithique moyen et supérieur de Roumanie (Etude palynologique) 021-030
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICA, Marin Les établissements néolithiques de Leu et Padea, de la zone d'interférence des cultures Dudesti et Vinča 031-064
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CÂRCIUMARU, Marin Analyse pollinique des couches néolithiques de Padea et Leu (dép. de Dolj) 065-068
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Eugen Les figurines en os appartenent à la phase moyenne de la culture Gumelnita 069-078
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ICONOMU, Constantin Découvertes récentes dans l'établissement hallstattien tardif de Curteni (dép. de Vaslui) 079-092
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 TUDOR, Dumitru Ouverture ''officielle'' de la dernière guerre entre Trajan et Decebal 093-114
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 GOSTAR, Nicolae L'armèe romaine dans les guerres daces de Trajan (101-102, 105-106) 115-122
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Le programme iconogrphique de monument triomphal d'Adamklissi 123-130
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BAUMANN, Victor Heinrich La ''villa rustica'' de Niculitel (dép. de Tulcea) 131-146
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 SANIE, Silviu Le diadème d'or de Tyras 147-158
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ILIESCU, Octavian Remarques sur la pénétration de la monnaie constantinienne au Bas-Danube 159-178
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 DOLINESCU-FERCHE, Suzana Ciurel, habitat des VIe-VIIe siècles de notre ére 179-230
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Maria Die örtliche Keramik aus den Siedlungen des 8.-10. Jahrhunderts von Bucov -Ploiesti 231-264
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zona de l'embouchure du Danube au XIIe siècle 265-274
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BUSUIOC, Elena, MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Mittelalterliche Kachelofenarten in den Rumänischen Fürstentümern (XIV-XV. Jahrhundrets) 275-306
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ROMAN, Petre Die südlichen Beziehungen der Badener-Kultur 307-312
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CALDER III, William M. A note on the fourth century graffito from Kallatis 313-314
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 POENARU-BORDEA, Gheorghe Aperçu bibliographique sur les monnaies greques des régions balkaniques et du littoral septentrional du Pont Euxin à l'époque de l'Empire romain 315-318
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil La découverte monétaire de Davideni (dép. de Neamt) et le trésor de deniers s'achevant par des deniers de Marc Aurèle 319-322
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BRUDIU, Mihalache Deux tombes tumulaires de la zone de Galati 323-332
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Considérations anthropologiques sur les ossements humains trouvés dans les tombes sarmates de Galati 333-338
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 UDRESCU, M. Ștefan Offrandes animales trouvées dans les tombes tumulaires sarmates de Galati. Données archéozoologiques 339-340
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 HOREDT, Kurt Kleine Beiträge 341-346
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PREDA, Constantin Le professeur Dumitru Tudor à son 70e aniversaire 347-354
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 STOIA, Adriana Les fouilles archéologiques en Roumanie (1978) 355-370
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie,1978 (XXII) 371-376
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 SANIE, Silviu Necrologie: Nicolae Gostar 377-380
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BITIRI, Maria Compte rendu: ''Paleoliticul din Banat'' - Florea Mogosanu 381-382
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OANCEA, Alexandru Compte rendu: ''Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii. f. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic'' - Sebastian Morintz 382-385
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Atlas of classical Archaeology'' 386-386
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Bibliografia topograifica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche'' 387-388
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: ''Anatolian Collection of Charles University, Kyme 1'' 388-388
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Pella: Alexander the Great's Capital'' - Photios Petsas 389-389
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Teatri classici in Asia Minore, IV, Deduzioni e proposte'' - Daria de Bernardi Ferrero 389-390
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Compte rendu: ''Die ostgriechischen Grabreliefs'' - Ernst Pfuhl, Hans Möbius 390-390
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: ''Moules des gobelets ornés de la Gaule Centrale au Musée des Antiquités Nationales (XXXIIIe supplément à Gallia)'' - Colette Bémont 391-391
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Die römischen Steininschriften aus Köln'' - Brigitte et Hartmut Galsterer 392-394
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai, POPOȘOI, Eugen Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Considerations d'ordre general concernant le facies culturel Stoicani - Aldeni 21- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie HARȚUCHE, N. Problemes concernant le bronz premature et moyen dans le nord-este de la Valachie, le sud-est de la Moldavie et Dobrodja 67- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie VULPE, Alexandru Sur la chronologie du groupe culturel de Ferigile 93- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai Recherches arheologiques dans la zone du Vallum d'athanaric 151- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie CÎNDEA, Ionel Le tresor de monnaies feodales de Maraloiu, le departement de Braila 165- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Constantin L'unite culturelle des roumains au XVIII-e siecle refletee dans leurs travaux historiques 173- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie STAN, Apostol Costache Negri, canditat de la Partie nationale au trone de la Moldavie en janvier 1959 183- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Liviu Le prince Alexandre Ioan Cuza - le createur de l'Etat National Roumain 193- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric Le mouvement socialiste de Roumanie et la guerre pour l'independance 201- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ORĂSCU, Șerban Le general Alexandre Cernat et ses ascendants 209- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie PORȚEANU, Alexandru Aspects du mouvement ouvrier de la Roumanie dans la periode immediatement suivant a la revolte paysanne de 1907 219- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie NAZARE, Ghiță Aspects de l'application de la legislation agricole de 1918-1921 sans le Department de Covurlui 245- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie EȘANU, Leon La section de Galați du Parti Socialiste depuis la Greve Generale jusqua'a a la creation du Parti Communiste Roumain (octobre 1920-mai 1921) 253- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta Organisation de masse a Galați fondees et dirigees par le Parti Communiste Roumaine 269- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie JOFA, Constantin Le probleme agraire pendant la revolution populaire et democratique (1944-1947) 275- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion La ville de Galați, pendant les grandes confrontations sociales, politiques et economiques (1944-1949) 285- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie OANCEA, Tudorel La presse et de mouvement ouvrier des ports roumains jusqu'a la creation du PSDMR (1893) 299- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ANDRONACHE, Ștefan Galați d'autrefois dans la carte postale ilustree 307- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie MAFTEI, Neculai Le development de l'industrie navale roumaine dans les annees du socialisme 321- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie HOLBAN, Eugen La hutte ou la caban objectif d'arhitecture populaire a signification sociale speciale 331- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie JAKLOVSZKY, Mariana, RÎPĂ-BUICLIU, Dan Ordonances inedits de la Transylvanie (1787-1830). Contributions a la bibliographie roumaine ancienne 347- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu Quelques aspects a regard de la circulation des livres roumains d'un cote et de l'autre des Carpathes a la fin du XIX-eme siecle 361- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe Les Rapports de Spiru Haret avec la region de Galați 369- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ITU, Maria Les debuts des universites populaires en Roumanie 385- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie TIUTIUCA, D. La poesie de l'eveniment politique 401- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie TURLAN, Valentin L'echo de la conquete de l'independance d'etat de la Roumanie dans une publication de 1877 pour les villageois roumaine de Transylvanie 411- franceză
1979 Hierasus, II GRAUR, Elena Hierasus - Anuarul Muzeului județean Botoșani - Cuvînt de deschidere .11-12 română
1979 Hierasus, II DOBRINESCU VALERIU, Florin Considerații privind politica externă a României (1918-1940) 13-26 română
1979 Hierasus, II POPUȘOI, Eugenia O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
1979 Hierasus, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Hușilor 33-36 română
1979 Hierasus, II PALADE, Vasile Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
1979 Hierasus, II EMANDI, Emil Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice 51-84 română
1979 Hierasus, II BRUDIU, M. Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca și Cotu Miculinți 85-96 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Aristotel Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei (jud. Botoșani) 97-120 română
1979 Hierasus, II APROTOSOAIE, Filaret Cîteva noi puncte arheologice descoperite în zona Săvenilor și în împrejurimi 121-129 română
1979 Hierasus, II LAZĂR, Mihai Date și sublinieri noi cu privire la sulgiu și ialoviță în Moldova în secolele XVI-XVIII 131-140 română
1979 Hierasus, II CERVATIUC, Ștefan Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani 141-146 română
1979 Hierasus, II MURARIU, Ioan Rezerva feudală și mărimea reală a clăcii pe moșia Cristinești (Ținutul Dorohoi) în anul 1933 147-158 română
1979 Hierasus, II URSU, Fănică Aspecte ptrivind rolul maselor populare botoșănene în timpul pregătirii și alegerilor de deputați pentru Adunările Ad-hoc 159-166 română
1979 Hierasus, II ABRUDAN, Petru Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne 167-174 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Valeriu Unele date privitoare la evoluția tîrgului Mihăileni la începutul secolului al XIX-lea 175-178 română
1979 Hierasus, II BEJENARU, Ionel Problema agrară în viziunea socialistului dorohoian Elefterescu Spiridon-Urzică 179-183 română
1979 Hierasus, II ȘOVAN, Octavian Aspecte privind solidarizarea muncitorimii botoșănene cu răscoala dinn 1907 185-190 română
1979 Hierasus, II MEDIAN, Gheorghe Aspecte ale mișcării muncitorești din județul Botoșani în perioada avîntului revoluționar din anii 1918-1921 191-198 română
1979 Hierasus, II GIOSAN, Stela Aspecte privind lupta maselor populare pentru instaurarea organelor democratice ale administrației de stat în jostul județ Dorohoi, 23 August 1944 - martie 1945 199-207 română
1979 Hierasus, II ARNĂUTU, Nicoleta Aspecte legate de viața spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX 209-214 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif Muzeul dec arheologie din Săveni (jud. Botoșani) 215-224 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif Documente școlare din Săveni 225-234 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Aristotel Drăgușenii în decumente istorice. Fragmente de monografie 235-246 română
1979 Hierasus, II CRIȘMARU, Ortansa Locul folclorului în monografii 247-256 română
1979 Hierasus, II CLAPA, Gheorghe Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
1979 Hierasus, II COROLIUC, Gabriela Tezaurul feudal de la Stăuceni-Botoșani (sec. XV-XVI) 267-271 română
1979 Hierasus, II VALEA, Lucian De la Getica lui Vasile Pîrvan la "Getica" lui Lucian Blaga 272-291 română
1979 Hierasus, II VOICU, Maria Aspecte ale activității de conservare și valorificare a documentelor desfășurată de Muzeul Municipal din Iași în perioada 1980-1935 292-297 română
1979 Hierasus, II MEDIAN, Gheorghe Preocupări pentru organizarea unui muzeu "Nicolae Iorga" la Botoșaniîn perioada interbelică 298-301 română
1979 Hierasus, II FILIP, Corneliu Centrul vechi comercial din Botoșani: istoric, valoare arhitectonică, valorificare 302-307 română
1979 Hierasus, II BUNEA, Maria Aspecte etnografice privind agricultura județului Botoșani prezente în lucrarea "Agricultura română din județul Dorojoi" de Ion Ionescu de la Brad 308-313 română
1979 Hierasus, II OLARU, Angela Interiorul țărănesc 314-330 română
1979 Hierasus, II LAVRIC, Dumitru Datini și obiceiuri de iarnă din județul Botoșani. Semnificații ale jocurilor dramatice cu măști. Căiuții 330-336 română
1979 Hierasus, II AMURĂRIȚEI, Ecaterina Circulația cărții vechi românești din secolul al XVIII-lea pe teritoriul jud. Botoșani 336-341 română
1979 Hierasus, II HUMINIC-TECLEAN, Maria Un important izvor istoric: memoriile personale 342-349 română
1979 Hierasus, II BUCĂTARU, Maria Petru Remus Troteanu - pictor botoșănean 350-355 română
1979 Hierasus, II BEJENARU, Ionel Anii de tinerețe ai unor militanți socialiști botoșăneni 356-362 română
1979 Hierasus, II GANCEVICI, Maria Contribuții la viața și opera lui Ludovic Daus 364-369 română
1979 Hierasus, II ANDRONIC, Alexandru Nicolae Iorga - Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte 370-373 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif Contribuții la biografia lui George Enescu 374-379 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif Din scrierile lui Matei Eminescu despre Mihai Eminescu și contemporanii săi 380-391 română
1979 Hierasus, II CATARGIU, Virgil Vasile Pîrvan despre evoluția socială 392-397 română
1979 Hierasus, II Ecaterina Amurăriței 398-399 română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie Congresul al XII-lea al P.C.R., eveniment de însemnate istorică în viața partidului, a întregului popor .9- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VEREȘ, Nicolae Victoria revoluției de eliberare națională și socială antifascistă și antimperialistă 13- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (II) 27- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George Depozitul de bronzuri de la Țigău (com. Lechința, jud. Bistrișa-Năsăud) 39- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HOREDT, Kurt Die spatromischen Siedlingen in Siebenburgen (II) 63- germană
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighișoara 75- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAIU, Corneliu Așezarea feudală timpurie de la Vermeș (jud. Bistrița-Năsăud) 123- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Săpăturile arheologice de la Voivodeni (județul Mureș) 127- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie STANCA, Vasile Aspecte ale unității și continuității poporului român oglindite în literatura noastră veche 137- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TODEA, Eugen Din opera lui Toader Zugrav în județul Mureș 151- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Conscripția militară din vara anului 1784 în centrul și răsăritul Transilvaniei și urmările ei 155- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul metalografic al unor monede antice și medievale despoperite în Podișul Transilvaniei 170- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu Posesiunile obștești ale țăranilor de pe teritoriul actualului județ uireș în perioada 1785-1820 175- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HOLIRCA, Aurel Școala din regiunea Mureșului superior în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea 209- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Situația oierilor români transilvăneni în Țara Românească pe timpul domniei lui Ioan Caragea (1812-1818) 237- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Situația și activitatea Regimentului II românesc de graniță în perioada 1816-1847 247- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PASCU, Ștefan Statuia lui Avram Iancu 263- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URECHE, Lazăr Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GOȚIA, Dorin Contribuția "ASTREI" la dezvoltarea interferențelor culturale româno-austriece și rimâno-germane (1861-1918) 287- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Ioana, ROȘCA-ROSEN, Maria Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali (II) 303- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BELCIUG, Pompei, DOBRESCU, Vasile Contribuții teoretice și praxtologice ale economistului Vasile C. Osvadă la evoluția structurilor social-agrare din Transilvania 321- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Relațiile politice între vechea Românie ți Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 331- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului 347- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PAL-ANTAL, Alexandru Consiliul național maghiar din Tîrgu Mureș și atitudinea sa față de Unirea Transilvaniei cu România 383- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Raporturile dintre țărani și marii proprietari în cîteva judeșe din Transilvania (1919-1921) reconstituite în temeiul unor documente de arhivă 407- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Aplicarea Legii de reformă agrară din 1921 în așezările județului Mureș 443- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Vasile Urmările reformei agrare din 1921 în fostul județ Tărnava Mare 475- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PĂUN, Nicolae Capitalul străin în industria forestieră 485- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HEISS, Susanne Tendințe de dezvoltare ale școlii românești după 1918 - expresie a unității naționale 499- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România (1934-1944) 519- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URDEA, Silvia Pledoarii pentru traduceri reciproce româno-maghiare în presa interbelică 543- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale 555- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Lupta înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor, împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 565- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TARISZNYAS, Marton Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Obiceiuri ale vieții de familie din Cîmpia Transilvaniei 589- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GHERMAN, Traian Sărbătoarea boului sau boul ferecat 599- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Împletitul funiilor la Băla 619- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion Terminologia populară referitoare la povestit 625- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu, MERA, Eugen Descoperiri arheologice la Ibănești - Mureș 639- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Un mic depozit de bronzuri de la Sîmbriaș (jud. Mureș) 641- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin O aplică reprezentînd pe Iuppiter 645- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GROZAV, Mihai De la Burebista la epoca postmodernă - Macrea M. 651- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai East-Carpathian Territory during theb fifth and eleventh Centuries - Teodor Dan 653- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BONIȘ, Johanna Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfășuare și urmări - Benko S., Demeny L., Vekov K. 657- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin România și Tripla alianță - Caza Gh., Rădulescu-Zoner Ș. 661- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai Rezultatele cercetărilor arheologice din stațiunea paleolitică de la Cotu Miculiți - Comuna Coțușca, județul Botoșani 007-016
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BORONEANȚ, Vasile, CRĂCIUNESCU, G., STÂNGĂ, Ion Raport privind săpăturile de la Ostrovul Mare - Campania 1978 017-020
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai, ISTRATE, M. Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BORONEANȚ, Vasile, VLAD, I. Raport preliminar privind cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni, județul Teleorman 025-028
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978) 031-034
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (jud. Suceava) 035-044
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Doina Așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 045-054
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARTOK, B., SZEKELY, Z. Cuptoarele de ars oale de la Ariușd, jud. Covasna 055-058
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Ernest, OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina Așezarea neolitică și necropola de la Sarichioi, jud. Tulcea. Campania 1978 059-070
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SZEKELY, Z., SZEKELY, Zs. Așezarea din epoca bronzului de la Peteni 071-072
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CRĂCIUNESCU, G. Așezarea din epoca bronzului de la Ostrovul Mare - colonie 073-074
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANTONESCU, S., MONAH, Dan Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 LANHUZOV, V., TURCU, Mioara Cercetări de salvare la Militari - Cămpul lui Boja, campania 1978 077-078
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MONAH, Dan Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘADURSCHI, Paul, TEODOR, Silvia Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHIDIOȘAN, Nicolae Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978, în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 085-090
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GHERGHE, Petre Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Socu - Bărbătești, jud. Gorj 091-100
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANASTASIU, Florian, SÂRBU, V. Raport preliminar de cercetare arheologică în stațiunea Grădiștea (jud. Brăila). Campania 1978 101-104
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CRIȘAN, Ion Horațiu, MEDELEȚ, Florin Raport preliminar asupra săpăturilor din 1978 la cetatea dacică de la Cugir (jud. Alba) 105-108
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IRIMIA, Mihai Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BENEA, Doina, MEDELEȚ, Florin, MOGA, M., PETROVSZKY, R. Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M., PREDA, Constantin Așezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978 115-118
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 STOICA, Cornelia Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dîmbovița 119-123
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 TURCU, Mioara Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Bragadiru. Campania 1978 125-126
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAZARCIUC, Violeta-Veturia Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978 127-132
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NEMOIANU, Larisa Sondajul arheologic de la Călinești, jud. Maramureș 133-134
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DAICOVICIU, Hadrian, FERENCZI, Istvan, GLODARIU, Ion, IAROSLAVSCHI, Eugen Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei 135-138
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPITANU, Viorel Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CONOVICI, Nicolae Șantierul arheologic Piscul Crăsani - 1978 143-146
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BABEȘ, Mircea, CONSTANTINESCU, Marius Raport asupra săpăturilor de la Cîrlomănești, jud. Buzău 147-148
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GLODARIU, Ion, IAROSLAVSCHI, Eugen, NAGLER, Thomas, RILL, Martin Raport asupra cercetărilor arheologice întreprinse în 1978 la Șura Mică, jud. Sibiu 149-154
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani 1978 155-158
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Mircea Cercetări arheologice privind cultura dacilor din nordul Moldovei în sec. II-III e. n. 159-160
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca, jud. Bihor 161-166
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHELUȚĂ-GEORGESCU, N., MUNTEAN-BĂRBULESCU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Șantierul arheologic Albești 1978 167-174
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COVACEF, Zizi Raport preliminar privind cercetările arheologice din sectorul V al Cetății Capidava 175-178
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. Capidava-1978. Cercetări efectuate în necropola romană 179-182
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PAPUC, Gheorghe Tropaeum Traiani 1978. Sectorul ''Poarta de Vest" 183-188
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SCORPAN, Constantin Sacidava - 1978 (Raport preliminar) 189-196
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAUMANN, Victor H. Cercetări arheologice în zona ''Sarica-Niculițel '' 197-204
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARNEA, Alexandru Dinogeția, 1978. Raport privind săpăturile arheologice de sectorul D, Via Principalis (II) 205-206
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 RUSU, Adriana Cercetări în necropola Muncelu - Brad 219-224
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MARINESCU, L., SION, A. Raport asupra cercetărilor arheologice din thermele de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara, Campania 1978) 225-226
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRIȚOIU, Ioan Șantierul arheologic Micia - Necropola. Raport pentru campania de cercetări din 1978 227-230
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan, POP, Constantin, RUSU, Adriana Șantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Campania 1978) 231-234
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 POENARU - BORDEA, Gheorghe, VLĂDESCU, Cristian M. Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978 235-236
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAUMANN, Victor H. Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ''Villa rustica'' din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea) 237-246
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAITESCU, Adrian Descoperiri pe Via Forensis a Municipiului Tropaeum Traiani 247-254
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SUCEVEANU, Alexandru Raport asupra campaniei de la Fîntînele din anul 1978 255-256
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ALDEA, I. Al., CIUGUDEAN, Horia, MOGA, Vasile Săpăturile arheologice de la Ghirbom [Campania 1978]. Raport preliminar 257-262
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DIACONU, Gheorghe, TZONY, M. Raport asupra cercetărilor arheologice de la Tîrgușoru-Vechi, jud. Prahova 263-264
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DROB, V., TZONY, M. Raport asupra cercetărilor de la Cornești - Crivăț, jud. Dîmbovița 271-272
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M., MINCĂ, Aurelia Descoperiri arheologice în sud-vestul Munteniei, între Limesul alutan și Limesul transalutan 273-274
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 STÂNGĂ, Ion Șantierul arheologic Ostrovu-Mare - Porțile de Fier II (1978) 275-276
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NEAGU, Nina, OLTEANU, Ștefan, TEODORESCU, Victor Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna (jud. Pravova) (anul1978) cu privire la secolele III-XI 277-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANGHEL, Gh., BLĂJAN, Mihai Săpăturile arheologice de la Sînmiclăuș - ''Gruișor'' , comuna Șona, jud. Alba (1978) 281-284
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMAN, Ghenuță, MAXIM-ALAIBA, Ruxandra, TEODOR, Dan Gh. Săpăturile arheologice de la Drăgești - Vaslui 285-288
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARBU, M., FERENCZI, Istvan Săpăturile arheologice de la Bulci (jud. Arad) în anul 1978 289-290
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARBU, M., ZDROBA, M. Cercetările arheologice de la Arad - Vladimirescu 291-296
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMȘA, Maria Raport preliminar asupra săpăturilor de la Slon - Prahova (campania 1978) 309-310
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 JUGA, Georgeta Maria Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn, jud. Maramureș 311-314
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHICIDEANU, Ion, ESKENASY, V., JUGA, Georgeta Maria, MATEI, Ștefan, POPA, Radu Șantierul arheologic Sarmisegetusa - jud. Hunedoara (epoca post-romană). Raport privind rezultatele cercetărilor campaniei 1978 315-318
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DIACONU, Gheorghe, DRÂMBOCIANU, Vasile, TZONY, M. Șantierul arheologic Pietroasa - Buzău 1978 319-320
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 HARHOIU, Radu Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Galații Bistriței 321-324
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 OPAIȚ, Andrei O nouă fortificație romano-bizantină în nordul Dobrogei - Topraichioi 325-332
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMAN, Ghenuță, MAXIM-ALAIBA, Ruxandra Raport asupra săpăturilor de salvare de la Negrești 333-336
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IOSIPESCU, Sergiu, URSU, Traian, URSU, Viorica Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Chioar 337-340
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BEJAN, Adrian Raport preliminar de cercetari arheologice la Jdioara 341-342
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GYLAI, Paul Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Lita 343-344
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ESKENASY, V. Cercetările arheologice de la Mălăiești și Sălașul de Sus, jud. Hunedoara. Campania 1978 345-348
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curțile Domnești din anul 1978 349-352
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DIACONESCU, Petre, IONESCU, C. Cercetări arheologice în zona fostei străzi "Rapsodiei" din Tîrgoviște - Biserica Stela Veche I 353-368
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ARTIMON, Alexandru, PARAGINĂ, Anton Raport preliminar de cercetare arheologică la Adjudul Vechi 369-370
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPĂȚÎNĂ, D., HARHOIU, Radu, VRABIE, V. Raport preliminar de cercetare arheologică la Slobozia 371-374
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘTEFĂNESCU, Aristide Considerații arheologice privind necopola satului Mănești - Buftea (sec. IV-V) 375-378
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Necropola medievală de la Enisala (jud. Tulcea). Raport preliminar asupra campaniei de săpături din anul 1978 379-386
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 UZUM, Ilie Săpăturile arheologice de la Ildia (com. Ciclova Română) - Campania 1978 387-390
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BOZU, O., GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius, UZUM, Ilie Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GYLAI, Paul Raport preliminar de cercetare arheologică la Săvădisla 395-396
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAIT, Panait I. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȚICO, Cristian Raport preliminar asupra cercetărilor de salvare efectuate la hanurile Zlătari și Constantin Vodă din București. Campania 1978 401-404
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 RĂDULESCU, Alexandru Mărturii istorice în Piața Operei din Timișoara 405-408
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GEORGESCU, Laurenția Considerații antropologice privind populația medievală din Câmpia Română 409-412
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUZDUGAN, Constantin, CHICIDEANU, Ion, DRĂGUȘ, D., LEAHU, V., TROHANI, George, ULANICI, A. Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 la Turnu Măgurele 413-414
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CANTACUZINO, Gh. I., GÎSCAN, G., SIRU, A. Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Turnu 415-420
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CONOVICI, Nicolae O locuință medievală din secolul VI descoperită în Orașul de Floci 421-423
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu GHEORGHE, Ion Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de deschidere 13- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu CÎNDEA, Virgil Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt introductiv 17- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de salut 19- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PALEOLOG, Andrei Etape în realizarea evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 27-34 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BADEA, Nicolae Elemente pentru proiectarea unui sistem informatic al patrimoniului cultural național 40-44 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BAGDASAR, Radu Holograma - o soluție pentru înmagazinarea informațiilor vizuale privind bunurile din patrimoniul național 45-50 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PÎRVULESCU, Maria Prelucrarea automată a informațiilor din documentele de arhivă și regăsirea lor tematică 51-54 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu KLAUSS, Maria Prelucrarea automată a evidenței fondurilor și colecțiilor arhivistice 55-59 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MUCENIC, Cezara Metoda indexării coordonate în legatură cu relațiile ce se pot stabili între o bibliotecă de artă și evidența centralizată a patrimoniului cultural național 60-64 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ENACHE, Emilia Cîteva probleme în legătură cu evidența și organizarea patrimoniului producției cinematografice naționale 65-68 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MARȘANU, Liliana Model de organizare a unui fond de imagini privind patrimoniul cultural national 69-76 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu REDLOV, Theodor Radioteleviziunea Rommană: Discurs și figura. 77-80 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BUTA, Ioana, ENE, Laurențiu Oficiul pentru patrimoniul cultural național Argeș: Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici 82-84 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PAUL, Iuliu Propuneri privind optimizarea unei evidențe arheologic-topografice la muzeul Brukenthal Sibiu 85-92 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Utilizarea indexării coordonate în evidența bunurilor arheologice 93-101 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MAXIM, Ruxandra Unele probleme referitoare la întocmirea și prelucrarea fișei analitice de evidență a cahlelor medievale 102-104 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FILIPESCU, Bogdan Evidența și ocrotirea stațiunilor arheologice 105-107 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu EMANDI, Emil Elemente de metodologie topografico-arheologică, documentară și tehnica pentru întocmirea fișei de topografie arheologică 108-114 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu CUCU, Ștefan Principii și coordonate în elaborarea unui vocabular controlat de pigrafie greacă și latină 115-121 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu CHIRIAC, Alexandru, GODEA, I., GRIGORESCU, E., MUREȘAN, I., TOTH, S. Catolgul științific al unui muzeu de etnografie 122-133 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PETRU, Zaharia, PÎRÎU, Steluța Codificarea fișelor de teren în cercetarea etnografică 134-136 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu DINUȚĂ, Gheorghe Cîteva considerații privind întocmirea unui vocabular controlat al instrumentarului tradițional privind ocupațiile meșteșugărești populare 137.142 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARBORE, Virginia, PAVEL, Jean Pentru elaborarea vocabularului controlat în domeniul etnografiei vrîncene 143-155 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu NEGOIȚĂ, Jana Modalități de clasificare și codificare a ceramicii populare românești 156-159 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BÎRCA, Ana Sistematizare și terminologie în evidența științifica a stării de conservare a obiectelor texitice 160-168 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu IUGA, Georgeta Premise pentru elaborarea unui vocabular controlat privind uneltele manuale miniere 169-182 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu LEHRER, Andy Mijloace moderne de înregistrare și cartografiere a patrimobiului natural 183-199 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARTIN, Luciana Sistemul de organizare informațională a colecțiilor paleontologice 200-209 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MIHALCIUC, Mihai Evidența științifică bazată pe file cu perforații marginale în muzeele de științele naturii 210-213 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu Masa rotundă cu privire la realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 217-222 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu DOBRIN, Tamara Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 223- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ANGHEL, Gheorghe Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 227- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu GAVENEA, Ștefan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 228- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MIHĂILĂ, Nicolae Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 229- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu COMOROVSCHI, Constantin Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 230- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PALEOLOG, Andrei Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 231- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARHIP, Ion Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 233- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 234- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MUCENIC, Cezara Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 235- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BAGDASAR, Radu Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 236- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu DINUȚĂ, Gheorghe Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 237- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 239- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FILIPESCU, Bogdan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 240- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BRUDIU, Mihai Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 241- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BAUMANN, Victor Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 242- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MOISESCU, Cristian Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 243- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARAMA, Dalila Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 244- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu LEHRER, Andy Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 245- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 246 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 248- română
1979 Pontica, XII MIHAIL, N., POP, A., RĂDULESCU, Adrian Le Musee d'histoire nationale et d'archaeologie de Constantza .9-54 română
1979 Pontica, XII IRIMIA, Mihai Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
1979 Pontica, XII BUZOIANU, Livia Noi ștampile de amfore de la Callatis 77-95 română
1979 Pontica, XII BÎRLĂDEANU, Elena, PREDA, Constantin Săpăturile arheologice de salvare în zona șantierului naval de la Mangalia 97-107 română
1979 Pontica, XII VULPE, Radu Despre burii de pe Trofeul de la Adamclisi 109-119 română
1979 Pontica, XII TUDOR, Dumitru În legătură cu cariera lui C. Arrius Antonius 121-127 română
1979 Pontica, XII GOSTAR, Nicolae Dacorum Fraturm în inscripția lui Plautius Silvanus Aelianus /CIL, XIV, 4126=I.L.S. 986 = Inscr. Italiae 129-137 română
1979 Pontica, XII COVACEF, Zaharia Portretul lui Caracalla descoperit la Ostrov (jud. Constanța) 139-143 română
1979 Pontica, XII CULICĂ, Vasile Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele (addenda et corrigenta) 145-149 română
1979 Pontica, XII COMȘA, Maria Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei 151-156 română
1979 Pontica, XII HAIMOVICI, Sergiu, URECHE, R. Studiul preliminar al faunei descoperite în așezarea feudală timpurie de la Capidava 157-170 română
1979 Pontica, XII BOTZAN, Marcu Observații din secolul trecut asupra unor construcții antice din Dobrogea 171-179 română
1979 Pontica, XII GEMIL, T. Considerations demographiques relatives a la zone centrale de la Dobrudja a la fin du VIIe siecle (conforment a un registre financiar ottoman) 181-187 franceză
1979 Pontica, XII COMȘA, Eugen Unele date cu privire la așezarea getică de la sfîrșitul primei epoci a fierului de la Poarta Albă 189-192 română
1979 Pontica, XII TZONY, M. Așezarea daco-romană de la Straja 193-196 română
1979 Pontica, XII PANAITESCU, Adrian Descoperiri pe Via Forensis a municipiului Tropaeum Traiani 197-201 română
1979 Pontica, XII CULICĂ, Vasile Tipar pentru turnat cercei de la Păcuiul lui Soare 203-205 română
1979 Pontica, XII CUSTUREA, Gabriel, MURAT, A. Aspecte ale vieții economice în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina tezaurului monetar de la Viile 207-219 română
1979 Pontica, XII CUCU, Ștefan "Amor patrie" la Ovidiu 221-228 română
1979 Pontica, XII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare din Dobrogea 229-246 română
1979 Pontica, XII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Noi morminte din necropolele TomIsului 247-250 română
1979 Pontica, XII MICU, Ioan Din trecutul muzeului de istorie națională și arheologie Constanța 251-258 română
1979 Pontica, XII GUDEA, Nicolae Al XI-lea Congres Internațional de Arheologie clasică 259-261 română
1979 Pontica, XII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 23-25 octombrie 1978 263-270 română
1979 Pontica, XII RĂDULESCU, Adrian Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța 271-275 română
1979 Pontica, XII PANAITESCU, Adrian Nicolae Gostar 277-279 română
1979 Sargetia, XIV ANDRIȚOIU, Ioan Dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare .9-13 română
1979 Sargetia, XIV ANDRIȚOIU, Ioan Contribuții la repertoriul arheologic al județului Hunedoara 15-34 română
1979 Sargetia, XIV BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Paul, STOICOVICI, Eugen Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
1979 Sargetia, XIV DUMITRAȘCU, Sever Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea 45-58 română
1979 Sargetia, XIV CRIȘAN ION, Horațiu Premisele întemeierii statului dac centralizat și independent condus de Burebista 59-68 română
1979 Sargetia, XIV DECEI, Aurel Adevăratul chip al regelui Decebal 69-91 română
1979 Sargetia, XIV FERENCZI, Istvan Importanța unor metale neferoase și a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munții Orăștiei 93-101 română
1979 Sargetia, XIV DAICOVICIU, Hadrian Sistemul defensiv al cetății dacice de la Costești 103-114 română
1979 Sargetia, XIV PAVEL, Viorica Monede romane republicane din vechile colecții ale Muzeului județean Hunedoara - Deva 115-132 română
1979 Sargetia, XIV MĂRGHITAN, Liviu O importantă contribuție provitoare la problema continuității dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de traian 133-137 română
1979 Sargetia, XIV ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan, POP, Constantin Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 139-154 română
1979 Sargetia, XIV ȚEPOSU MARINESCU, Lucia L'atelier de Micia 155-163 franceză
1979 Sargetia, XIV BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane de bronz din Dacia Superior 164-172 română
1979 Sargetia, XIV RUSU, Adriana Bronzuri figurate romane în Muzeul județean din Deva 173-183 română
1979 Sargetia, XIV ARDEVAN, Radu Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 185-190 română
1979 Sargetia, XIV WOLLMANN, Volker Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum 191-202 română
1979 Sargetia, XIV HOREDT, Kurt Sie stadtischen Siedlung Siebenburgens in spatromidcher Zeit 203-217 germană
1979 Sargetia, XIV BENEA, Doina Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului 219-224 română
1979 Sargetia, XIV HAȚEGAN, Ion Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) 225-232 română
1979 Sargetia, XIV URSUȚIU, Maria Structura familiei iobăgești pe domeniul Hunedoarei la sfîrșitul secolului al XVII-lea 233-242 română
1979 Sargetia, XIV FENEȘAN, Costin, LAZĂR, Ioachim Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea 243-260 română
1979 Sargetia, XIV TĂNĂSESCU, Constantin Date privitoare la orașul și cetatea Deva în secolul al XVIII-lea 261-273 română
1979 Sargetia, XIV POPA, Radu Plumburi de postav medievale 275-279 română
1979 Sargetia, XIV LAZĂR, Ioachim Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara 281-287 română
1979 Sargetia, XIV PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de la Nălați-Vad 289-307 română
1979 Sargetia, XIV PAVEL, Eugen Cărți cu însemnări manuscrise (I) 309-319 română
1979 Sargetia, XIV FRĂȚILĂ, Ion Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională pînă la 1948 321-328 română
1979 Sargetia, XIV MÎRZA, Iacob Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 329-342 română
1979 Sargetia, XIV NETEA, Vasile Unitatea națională a poporului român în programele și manifestările revoluției de la 1848 343-360 română
1979 Sargetia, XIV FENEȘAN, Costin Informații noi privind revoluția din Transilvania în vara anului 1848 361-392 română
1979 Sargetia, XIV CERCHEDEAN, Mihai, MARINESCU, Ștefan Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1948-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand 393-408 română
1979 Sargetia, XIV GIURA, Lucian, RACOVIȚEAN, Mihai Fruntașul revoluționar de la 1948 Ștefan Moldovan 409-419 română
1979 Sargetia, XIV NAGHI, Gheorghe Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1952 și 1854 cu priviure la școlile românești din Hațeg 421-430 română
1979 Sargetia, XIV BOTEZAN, Liviu, CUIBUS, Ileana Documente privind strădaniile lui Timotei Cipariu de a edita "Arhivu pentru filologie și istorie" 431-451 română
1979 Sargetia, XIV PAVEL, Dora Folclor poetic în "Revista Orăștiei" (1895-1899) 453-464 română
1979 Sargetia, XIV FRĂȚILĂ, Ion, IONAȘ, Vasile Aportul populației din județul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu Romania 465-474 română
1979 Sargetia, XIV ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș, luptător pentru drepturile și dreptatea poporului român din Transilvania 475-510 română
1979 Sargetia, XIV NISTOR, Anghel Lupta maselor populare din județul Hunedoara pentru oeșirea pe cale revoluționară din criza economică (1929-1933) 511-525 română
1979 Sargetia, XIV PICIORUȘI, Veronica Contribuții la cunoașterea activității muzeului din Deva în perioada interbelică 527-540 română
1979 Sargetia, XIV HOROVITZ, Emeric Aspecte privind contribuția populației județului Hunedoara la susținerea efortului României în războiul antihitlerist 541-548 română
1979 Sargetia, XIV VALEA, Mircea Organizația "Frontul Plugarilor" în etapa revoluției popular-democratice din România (I) 549-560 română
1979 Sargetia, XIV IONIȚĂ, Gheorghe Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 561-572 română
1979 Sargetia, XIV APOLZAN, Lucia Elemente comune și diferențe specifice zonale în structura așezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara 573-491 română
1979 Sargetia, XIV DUNĂRE, Nicolae Construcții carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ținutul Hunedoarei 593-607 română
1979 Sargetia, XIV CLEMENTE, Constantin Obiceiuri calendaristice din Hunedoara 609-628 română
1979 Sargetia, XIV ROTEA, Mihai Sondaj arheologic la Balșa 629-636 română
1979 Sargetia, XIV LAZĂR MIRCEA, Dan Un cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva 637-643 română
1979 Sargetia, XIV MOGA, Vasile Rolul cu toartă mobilă de la Rădulești (com. Dobra) 645-649 română
1979 Sargetia, XIV NEMEȘ, Emil O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa 651-653 română
1979 Sargetia, XIV BRANGA, Nicolae Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
1979 Sargetia, XIV GOSTAR, Nicolae CIL, III, 1474 659-661 română
1979 Sargetia, XIV GOSTAR, Nicolae Numerus Palmirenorum Orient 663-665 română
1979 Sargetia, XIV ESKENASY, Victor, RUSU, Adrian Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăești, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate și perspective ale campaniei din 1978 667-674 română
1979 Sargetia, XIV PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de la Vărmaga 675-677 română
1979 Sargetia, XIV POPA, Mircea Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" 679-687 română
1979 Sargetia, XIV ANTONESCU, Georgeta Scrisorile unui tînăr transilvănean: I. Al. Lapedatu către Francisc Hossu Longin 689-702 română
1979 Sargetia, XIV ȘORA, Gheorghe Din corespondența lui Vasile Goldiș cu dr. Ioan Mihu din Orăștie 703-715 română
1979 Sargetia, XIV PAVEL, Eugen Contribuții la bibliografia periodicelor românești 717-719 română
1979 Sargetia, XIV IONIȚĂ, Elisabeta Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naționale din 1918 721-725 română
1979 Sargetia, XIV POPOROGU, Ion 1 Mai 1928 în Valea Jiului 727-729 română
1979 Sargetia, XIV NELEGA, Constantin Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeul-public (II) 731-736 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DELEANU, Mihail Despre cercetarea culturii populare din perspectiva faptelor de limbă .9-26 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MIHAIL, Zamfira Etnolingvistica - cercetare interdisciplinară 27-31 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Etnografie și istorie - domenii complementare în cercetarea științifică 33-42 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BUZA, Mircea, FESCI, Somona Elemente geografice și folclorice în toponimia Munților Țarcu 43-53 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ROTARU, Ileana Unitate și diversitate în terminologia meseriilor tradiționale (Torsul, țesutul) 55-61 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile Note lexicale (II) (Semnificații ale numelor de plante) 63-69 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae L'elevage bi-pendulaire dans les regions carpathiques, balkaniques et alpines 71-81 franceză
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gruparea așezărilor în funcție de evoluția economică și socială. Zona Porților de Fier (intre Baziaș și Drobeta-Turnu Sverin) 83-108 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie CICA, Vasile Ocupații și meșteșuguri populare din Banat pe cale de dispatiție 111-124 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al rîului Bega 125-131 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Cîteva unelte agricole, de uz casnic și meșteșugărești din satul Lindenfeld (jud. Caraș-Severin) 133-147 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Cioplitul pietrelor de moară în Pietroasa (jud. Timiș) 149-159 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Ceramica de Sasca Română 161-168 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta Forme și ornamente în două centre de ceramică bănățene - Biniș și Lăpușnicu Mare 171-187 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKY, Maria Cîteva aspecte istorice și etnografice privind populația sîrbească din Clisura de Sus a Dunării 189-204 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Alexandru Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin 205-214 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie RUSU, G. Balada "Iovan Iorgovan" - variante, delimitări 215-226 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Richard Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (I) 229-261 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie FERENCZI, Istvan Cîteva considerații în legătură cu materialul de construcție litic folosit în cetățile dacice din Munții Sebeșului 263-272 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru, POP, Constantin Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin, POP, Constantin Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 277-292 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POP, Constantin O interesantă piesă romană descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 293-296 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MOLDOVAN, Florian Familia Halici din Caransebeș (sec. XVII) (Studiu istoric) 305-331 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MATEI, Ion Diplomație, hidrotehnică și afaceri în secolul al XVIII-lea Canalul Cerna-Dunăre 333-341 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de istoria farmaciei din județul Caraș-Severin 343-348 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Uniforma grănicerească 349-259 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru Aspecte ale luptei deputaților români în parlamentul maghiar pentru drepturi naționale și politice (1869-1872) 361-374 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița Aspecte ale vieții culturale românești în orașul Lugoj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea 375-384 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GIOSU, Mircea Ideea de unitate națională a românilor oglindită în presa bănățeană (ziarul "Drapelul" din Lugoj) 385-391 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DUDAȘ, Vasile, SĂCARĂ, Nicolae Evenimentele revoluționare din toamna lui 1918, în comuna Jebel (jud. Timiș) 393-399 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Despre unele catastrofe miniere din Banat 401-406 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GEORGESCU, Florian Cu privire la cercetarea științifică în muzee 415-421 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în judeșul Caraș-Severin (I) 431-436 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Prehistoric Art in Bulgaria fron the Fift to the Second Mileium B.C. - Radunceva Anna 437-439 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie POP, Constantin Profesorul Constantin Daicoviciu inițiatorul școlii de arheologie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa .9-13 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie OPRIȘ, Ioan Constantin Daicoviciu și Comisiunea Monumentelor Istorice 15-19 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie DAICOVICIU, Hadrian Suum cuique 21-26 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie LAZAROVICI, Gheorghe Die Starcevo-Criș - Kultur (Allgemeine Frangen) 27-31 germană
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BĂLĂNESCU, Dana Plastica vonciană de la Gornea 33-53 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GUMĂ, Marian, PETROVSZKY, Richard Un nou grup cultural al epocii bronzului în Sud-vestul României - descoperirile de tip Balta Sărată 55-110 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie SĂCĂRIN, Caius Bronzuri descoperite pe teritoriul județului Caraș-Severin 111-121 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie MARINESCU, George Noi descoperiri de topoare de cupru și bronz în Transilvania Nord-Estică 123-132 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FERENCZI, Istvan Castre de marș de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) - fortificații romane pănă acum necunoscute din partea vestică a Munților Sebeșului 133-151 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie RUSU, Mircea Castrul roman de la Gilău 153-194 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BOZU, Ovidiu, RĂUȚ, Octavian Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BENEA, Doina Cu privire la transferarea legiunii a III-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior 219-228 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie VLASSA, Nicolae În legătură cu două amfore cu inscripție pictată, de la Gornea 229-233 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie ALICU, Dorin Romische tonlampen aus Sarmizegetusa (ausgrabungskampagne 1976) 235-251 germană
1979 Studii și Comunicări, seria istorie PETROVSZKY, Maria, WOLLMANN, Volker Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie ANDRIȚOIU, Ioan Morminte de incinerație în necropola romană de la Micia 265-274 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie CĂTINAȘ, Ana Cultul lui Liber la Potaissa 275-287 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-301 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie HAȚEGAN, Ioan Pavel Chinezu și lupta antiotomană în Banat la sfîrșitul secolului al XV-lea (1490-1499) 303-317 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GROZA, Liviu Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie LAY, Emeric Situația socială din județul Caraș în preajma revolușiei de la 1848-1849 359-368 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BONA, Petru O personalitate din granița bănățeană - generalul Mihail Trapșa (1838-1896) 369-376 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GOIAN, Viorica, MAGDA, Alexandru Traian Doda în lumina adevărului istoric 377-386 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie DRECIN, Mihai Banca "Albina" din Sibiu și Banatul (1871-1918) 393-409 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie MATICHESCU, Olimpiu Ecoul internațional al făuririi statului național unitar român 411-416 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie POPA, Ion Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie Lucrări prezentate în cadrul simpozionului "In Memoriam Constantin Daicoviciu" (1974-1978) 421-426 română
1979 Teatrul, nr. 1 Întreaga țară, ca un singur om... 1–3 română
1979 Teatrul, nr. 1 MANCAȘ, Mircea Teatrul Unirii 4–5 română
1979 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Documentar 5–23 română
1979 Teatrul, nr. 1 CASSIAN, Nina Cuvinte pentru copii 6–6 română
1979 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Gong '78-'79. Promisiuni și realizări 7–8 română
1979 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Gong '78-'79. Promisiuni și realizări 7–8 română
1979 Teatrul, nr. 1 CIULEI, Liviu Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (II) 9–11 română
1979 Teatrul, nr. 1 STANCU, Natalia Din repertoriul stagiunii 12–13 română
1979 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Colocviu despre arta comediei (Galați) 14–14 română
1979 Teatrul, nr. 1 MĂNESCU, Theodor La aniversarea lui Radu Beligan 15–15 română
1979 Teatrul, nr. 1 TOBOȘARU, Ion Cîteva probleme de estetică a teatrului contemporan 16–19 română
1979 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Hoțul (O întîmplare adevărată) 20–20 română
1979 Teatrul, nr. 1 CIOCULESCU, Șerban Centenarul comediei „O noapte furtunoasă” 21–23 română
1979 Teatrul, nr. 1 UNGHEANU, Mihai Marin Sorescu sau cristalizarea unei structuri literare 24–25 română
1979 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria De vorbă cu Sorana Coroamă-Stanca 26–27 română
1979 Teatrul, nr. 1 MĂNESCU, Theodor Dramaturgia originală, în criză? 27–27 română
1979 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil O premieră teatrală la Buzău 28–28 română
1979 Teatrul, nr. 1 CARANDINO, N. Lungă călătorie între vis și viață 29–29 română
1979 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Ana Széles 30–30 română
1979 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Luminița Blănaru 31–31 română
1979 Teatrul, nr. 1 GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (III) 32–36 română
1979 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Gaițele” de Al. Kirițescu (Teatrul Național din București) 37–39 română
1979 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Rochia” de Romulus Vulpescu și „Autograful” de Paul Everac (Teatrul Giulești) 39–40 română
1979 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Clipa” de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru (Teatrul Național din Craiova) 40–41 română
1979 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Clipa” de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 41–43 română
1979 Teatrul, nr. 1 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Apartamentul nr.13” de Emil Poenaru (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 43–43 română
1979 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Trei pe o bancă” de Aldo Nicolaj (Teatrul Național din București) 43–44 română
1979 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Casa cea nouă” de Carlo Goldoni (Teatrul „Bulandra”) 45–46 română
1979 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Fedra” de Racine (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 46–47 română
1979 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Astă-seară se improvizează” de Luigi Pirandello (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 47–49 română
1979 Teatrul, nr. 1 CUBLEȘAN, Constantin Cronica dramatică: „Bărbați pentru săliștence” de Ödön von Horváth (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 49–50 română
1979 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Cocoșelul neascultător” de Ion Lucian (Teatrul Giulești) 50–51 română
1979 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Trei grăsani” de I. Oleșa și M. Goriunov (Teatrul „Ion Creangă”) 51–52 română
1979 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Carnet I.A.T.C.: „Băiatul cu floarea” de Tudor Popescu și „Roata în patru colțuri” de Valentin Kataev 52–53 română
1979 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea „Fierul și aurul” (Burebista), scenariu de film 54–83 română
1979 Teatrul, nr. 1 LAZĂR, Ioan Cartea de teatru: „Zaharia Bârsan” de Justin Ceuca 83–83 română
1979 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Program de Revelion 83–84 română
1979 Teatrul, nr. 1 Meridiane 85–85 română
1979 Teatrul, nr. 1 Retrospectiva revistei „Teatrul” - 7, ianuarie 1957 86–86 română
1979 Teatrul, nr. 1 MAZILU, Teodor Ce-a fost și atunci, cu Ozon și cu 11m. ăla...Fragmente de jurnal 87–87 română
1979 Teatrul, nr. 1 Indicele bibliografic al revistei „Teatrul” pe anul 1978 88–96 română
1979 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1929) 88–88 română
1979 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului de Stat din Oradea, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 1–1 română
1979 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate 1–2 română
1979 Teatrul, nr. 2 CHIRILĂ, Dumitru La Teatrul de Stat din Oradea 2–4 română
1979 Teatrul, nr. 2 POPA, Doina La Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara 3–4 română
1979 Teatrul, nr. 2 SCARLAT, Nicolae Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (III): Trupa de teatru din perspectivă micro-sociologică 5–8 română
1979 Teatrul, nr. 2 HARAG, György Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (III): Pe ce se întemeiază autoritatea profesiei noastre? 9–10 română
1979 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Margareta Teatrul de păpuși - triplă coincidență 11–12 română
1979 Teatrul, nr. 2 ICHIM, Florica Teatrul radiofonic, 50 12–12 română
1979 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Anul lui Vlăduț 13–13 română
1979 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian Recomandări din repertoriul stagiunii 14–15 română
1979 Teatrul, nr. 2 Premiile Concursului de comedie 16–16 română
1979 Teatrul, nr. 2 Consfătuirea pe țară a teatrelor populare 16–16 română
1979 Teatrul, nr. 2 ZACIU, Mircea Romulus Guga sau „Puțin infern nu strică...” 17–18 română
1979 Teatrul, nr. 2 BĂLEANU, Andrei Între clișeu și originalitate 19–20 română
1979 Teatrul, nr. 2 PIERSIC, Florin Nu putem trăi din succesele trecute... 21–22 română
1979 Teatrul, nr. 2 NECULCE-MAXIMILIAN, Anca Cu Fedra, prin umbra și lumina ei 23–24 română
1979 Teatrul, nr. 2 SIMIONESCU, Petre Mărturii de creație 25–27 română
1979 Teatrul, nr. 2 MORARU, Lena Mărturii de creație 27–28 română
1979 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Galați) 29–30 română
1979 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Apostolii” de Liviu Rebreanu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 30–32 română
1979 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Scene din viața unui bădăran” de Dumitru Solomon (Teatrul „Ion Vasilescu”) 32–33 română
1979 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Furtuna” de Shakespeare (Teatrul „Bulandra”) 33–36 română
1979 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (Teatrul „Bulandra”) 36–38 română
1979 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Mîța în sac” de Georges Feydeau (Teatrul „Nottara”) 38–39 română
1979 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Cel care primește palme” de Leonid Andreev (Teatrul Evreiesc de Stat) 39–40 română
1979 Teatrul, nr. 2 MIELCESCU, Doru Teatrul de poezie: Spectacol Nina Cassian (Teatrul „Nottara”) 41–41 română
1979 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 41–95 română
1979 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Teatrul T.V.: „Micii burghezi” de Maxim Gorki 42–42 română
1979 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan Doi dramaturgi în viața satului bănățean 43–43 română
1979 Teatrul, nr. 2 ULMU, Bogdan Un nou recital Tudor Gheorghe 44–45 română
1979 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Anca Ledunca 44–44 română
1979 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Valentin Uritescu 45–45 română
1979 Teatrul, nr. 2 GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (IV) 46–48 română
1979 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Elisabeta Carnet I.A.T.C. 49–49 română
1979 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Gazetărie și cultură 49–49 română
1979 Teatrul, nr. 2 SEVER, Alexandru „Logodnica” (comedie în cinci acte) 50–83 română
1979 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Pictorul Radu Boureanu 84–84 română
1979 Teatrul, nr. 2 VARTOLOMEI, Luminița Petre Codreanu directorul Operei Române despre regia spectacolului liric 85–86 română
1979 Teatrul, nr. 2 COSMA, Viorel „Conu Leonida față cu reacțiunea” operă de Matei Socor la Opera Română 87–88 română
1979 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1929) 88–88 română
1979 Teatrul, nr. 2 ROBESCU, Marius Cartea de teatru: „Vina tragică” de Ileana Mălăncioiu 89–89 română
1979 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul „Arlechin” - o nouă colecție a Editurii „Junimea” 90–90 română
1979 Teatrul, nr. 2 LIVESCU, Cristian „Arlechin” - o nouă colecție a Editurii „Junimea” 90–91 română
1979 Teatrul, nr. 2 Meridiane 92–93 română
1979 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Agenda I.T.I. 1978 94–94 română
1979 Teatrul, nr. 2 Retrospectiva revistei „Teatrul” - 8, februarie 1957 95–95 română
1979 Teatrul, nr. 2 MAZILU, Teodor Afinitățile elective 96–96 română
1979 Teatrul, nr. 3 Președintelui României, omagiul nostru fierbinte 1–1 română
1979 Teatrul, nr. 3 MĂCIUCĂ, Constantin Climatul exigenței, primatul calității 2–4 română
1979 Teatrul, nr. 3 LUCIAN, Ion Ziua mondială a teatrului 5–5 română
1979 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Din repertoriul stagiunii 6–7 română
1979 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Itinerar semnificativ (I) 8–10 română
1979 Teatrul, nr. 3 Trilogia lui Sütö András pe scena Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca 11–11 română
1979 Teatrul, nr. 3 Oradea: Săptămîna teatrului scurt 12–12 română
1979 Teatrul, nr. 3 IORDACHE, Antoaneta C. Petroșani: Trei decenii de la înființarea Teatrului de Stat „Valea Jiului” 13–13 română
1979 Teatrul, nr. 3 LAZĂR, Ioan Craiova: Zilele I. L. Caragiale 13–14 română
1979 Teatrul, nr. 3 PETRESCU, Camil Analiza structurală a spectacolului (I) 15–19 română
1979 Teatrul, nr. 3 ICHIM, Florica Argument 15–19 română
1979 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cartea unui profesor (cronică sentimentală) 20–20 română
1979 Teatrul, nr. 3 BĂILEȘTEANU, Fănuș O antologie a dramaturgiei românești 1944 - 1977... 21–24 română
1979 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu ... dar și o ipoteză istoriografică 21–24 română
1979 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Reflecții la „Reflecțiile unui dramaturg” 25–27 română
1979 Teatrul, nr. 3 GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (V) 28–31 română
1979 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Liliana Lupan 32–32 română
1979 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Visky Árpád 33–33 română
1979 Teatrul, nr. 3 Telex - „Teatrul” 33–33 română
1979 Teatrul, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Teatrul studențesc în competiție 34–34 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul „Bulandra”) 35–36 română
1979 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „A cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Giulești) 36–38 română
1979 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Scaunul” de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Constanța) 38–39 română
1979 Teatrul, nr. 3 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Petru Rareș” de Horia Lovinescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 39–40 română
1979 Teatrul, nr. 3 CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Anotimpul speranței” de Viorel Cacoveanu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 40–41 română
1979 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Cine se teme de crocodil?” de Alecu Popovici (Teatrul „Ion Creangă”) 41–42 română
1979 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Zbor de sticleți” de Dumitru Bobircă (Teatrul Mic) 42–43 română
1979 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Însemnările unui necunoscut” dramatizare de Ion Cojar după F. M. Dostoievski (Teatrul Național din București) 43–45 română
1979 Teatrul, nr. 3 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Pluralul englezesc” de Alan Ayckbourn (Teatrul Mic) 45–46 română
1979 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Cinema” de Jean Anouilh (Teatrul de Comedie) 46–48 română
1979 Teatrul, nr. 3 TAȘCU, Valentin Cronica dramatică: „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 48–49 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Floriile unui geambaș” de Sütö András (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 49–50 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Interviu” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 50–51 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Noaptea pe asfalt” de Theodor Mănescu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 51–52 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Emigranții” de Slawomir Mrozek (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 52–52 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Fedra” de Racine (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 52–52 română
1979 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Pescarul și norocul” scenariu de Cristian Pepino după Anton Pann (Teatrul „Țăndărică”) 53–53 română
1979 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 365 54–54 română
1979 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 60 54–54 română
1979 Teatrul, nr. 3 COVACI, Al. Reprezentația nr. 75 54–54 română
1979 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (martie 1929) 55–55 română
1979 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Teatrul T.V.: „Vin clienții” de Teodor Mazilu și „Picnic pe cîmpul de luptă” de Fernando Arrabal 55–55 română
1979 Teatrul, nr. 3 VARTOLOMEI, Luminița „Poveste din cartierul de vest” de Leonard Bernstein (Teatrul de Operetă) 56–56 română
1979 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda Elogiu modestiei 57–57 română
1979 Teatrul, nr. 3 MIELCESCU, Doru Teatrul de poezie: Poezie populară 58–58 română
1979 Teatrul, nr. 3 ULMU, Bogdan Turnee de peste hotare: „Dansul morții” și „Domnișoara Iulia” de Strindberg (Teatrul de Stat din Malmö - Suedia) 59–59 română
1979 Teatrul, nr. 3 DEȘLIU, Dan „Premiera se amînă” (farsă reverie în trei acte) 60–89 română
1979 Teatrul, nr. 3 Meridiane 90–91 română
1979 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Trei scenografi sovietici 92–94 română
1979 Teatrul, nr. 3 Retrospectiva revistei „Teatrul” - 9, martie 1957 95–95 română
1979 Teatrul, nr. 3 MAZILU, Teodor Recorduri... 96–96 română
1979 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINESCU, Radu Drumul spre calitate 1–1 română
1979 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Trei debuturi pe scena Teatrului Popular din Cîmpina 2–3 română
1979 Teatrul, nr. 4 Teatrul Popular din Slatina la început de drum 3–3 română
1979 Teatrul, nr. 4 COCORA, Ion Teatrul Popular din Zalău: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu 4–4 română
1979 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Brașov - Contemporan '79 5–7 română
1979 Teatrul, nr. 4 CARANDINO, N. Din repertoriul stagiunii 8–9 română
1979 Teatrul, nr. 4 BĂILEȘTEANU, Fănuș „Nu pot să dorm” de Ion Brad 10–10 română
1979 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Ancheta revistei „Teatrul”: Itinerar semnificativ (II) 11–15 română
1979 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Spre succes, pe scurtătură 16–16 română
1979 Teatrul, nr. 4 SĂVULESCU, Monica Cînd „totul se poate”... 17–18 română
1979 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 18–45 română
1979 Teatrul, nr. 4 PETRESCU, Camil Analiza structurală a spectacolului (II) 19–26 română
1979 Teatrul, nr. 4 DELEANU, Horia Profesionist și amator 27–27 română
1979 Teatrul, nr. 4 POTRA, Florian Profesionalitate și creativitate sau Ce mai faci, autorule? 28–29 română
1979 Teatrul, nr. 4 BĂRBUȚĂ, Margareta Teatrul și cei mai tineri spectatori 29–29 română
1979 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Trei popasuri în județul Covasna 30–30 română
1979 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Cinci romane de amor” de Teodor Mazilu (Teatrul „Nottara”) 31–32 română
1979 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Mihai Viteazul” de Eugen Mandric și Paul Findrihan (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 32–33 română
1979 Teatrul, nr. 4 CUBLEȘAN, Constantin Cronica dramatică: „Casa bătrînească” de Csiki László (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 34–35 română
1979 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Tragicul domn Ion al cămilelor” de Darie Magheru (Teatrul Dramatic din Brașov) 34–34 română
1979 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Ucu uitucu” de Mihai Dobre (Teatrul „Ion Vasilescu”) 35–36 română
1979 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Oedip rege” de Sofocle (Teatrul Giulești) 36–37 română
1979 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Fanteziile lui Fariatiev” de Alla Sokolova (Teatrul Național din București) 38–39 română
1979 Teatrul, nr. 4 MĂRGINEANU, Ioana Cronica dramatică: „Familia Tót” de Örkény István (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 39–40 română
1979 Teatrul, nr. 4 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Frank al cincilea” de Friedrich Dürrenmatt (Teatrul Dramatic din Galați) 40–41 română
1979 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Bacovia din Bacău) 41–42 română
1979 Teatrul, nr. 4 VARTOLOMEI, Luminița Spectacol de balet: „Țara lumii” (Teatrul Mic) 42–43 română
1979 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Reprezentația nr. 19 43–43 română
1979 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Zoe Muscan 44–44 română
1979 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Constantin Sassu 45–45 română
1979 Teatrul, nr. 4 TONITZA-IORDACHE, Mihaela Conceptul de realism în arta actorului (I) 46–48 română
1979 Teatrul, nr. 4 GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (VI) 49–52 română
1979 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1929) 52–52 română
1979 Teatrul, nr. 4 VARTOLOMEI, Luminița „Conacul cu stafii” de Stanislaw Moniuszko (Opera Română) 53–53 română
1979 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin „Al patrulea stol” de Timotei Ursu sau „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian? 54–55 română
1979 Teatrul, nr. 4 CRIȘAN, Mihai Stop! Toată lumea, la circ! 55–55 română
1979 Teatrul, nr. 4 BERCIU, Ștefan „Obsesia” (piesă în trei acte) 56–85 română
1979 Teatrul, nr. 4 BĂRAN, Vasile Petru Vintilă: Spectacolul alb 85–85 română
1979 Teatrul, nr. 4 IUREȘ, Ștefan „Curat murdar!” 86–88 română
1979 Teatrul, nr. 4 CARANDINO, N. Alfons Adania 88–88 română
1979 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Teatrul T.V.: „Irina lui Ion Valahul” adaptare de Constantin Dicu, după V. Voiculescu și „Oedip rege” de Sofocle 89–90 română
1979 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: „Jurnal de atelier” de Aurel Baranga 90–91 română
1979 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Luni, marți, miercuri...” de Radu Beligan 91–92 română
1979 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț „Istoria Teatrului Național din Craiova” 92–92 română
1979 Teatrul, nr. 4 Meridiane 93–94 română
1979 Teatrul, nr. 4 Retrospectiva revistei „Teatrul” - 10, aprilie 1957 95–95 română
1979 Teatrul, nr. 4 MAZILU, Teodor Domnișoara Grazziela a ratat un 11 m. 96–96 română
1979 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din capitală consacrată zilei de 1 Mai 1–2 română
1979 Teatrul, nr. 5 O nouă și rodnică misiune românească de pace, solidaritate militantă și colaborare pe pămîntul Africii 3–4 română
1979 Teatrul, nr. 5 Întîimaiul românesc - triplă semnificație 4–5 română
1979 Teatrul, nr. 5 BOIANGIU, Magdalena Timișoara: Teatrul studențesc 6–7 română
1979 Teatrul, nr. 5 LIVESCU, Cristian Piatra Neamț: Pionierii și școlarii 7–7 română
1979 Teatrul, nr. 5 GENOIU, George Ploiești și Slobozia: Exigențele repertoriului 8–8 română
1979 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Bîrlad: Confruntări inegale 8–9 română
1979 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Motru: Cîteva spectacole notabile 9–9 română
1979 Teatrul, nr. 5 DIMIU, Mihai Oradea: Revitalizarea rădăcinilor 9–10 română
1979 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 10–10 română
1979 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Primărița din Pîrjol 11–11 română
1979 Teatrul, nr. 5 WALD, Henri Vorbire și rostire în geneza artei 12–15 română
1979 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț „bpt” (serie nouă) - 1000 15–15 română
1979 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Fonotecă, bibliotecă, filmotecă 16–16 română
1979 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Restituiri necesare: Teodor T. Burada 16–16 română
1979 Teatrul, nr. 5 ULICI, Laurențiu Cronica literaturii dramatice: „Rugăciune pentru un disc-jockey” de D. R. Popescu 17–19 română
1979 Teatrul, nr. 5 BĂILEȘTEANU, Fănuș Cronica literaturii dramatice: „Muntele” de D. R. Popescu 17–19 română
1979 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Însemnări despre istoriografia teatrală 20–21 română
1979 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 21–21 română
1979 Teatrul, nr. 5 ENGEL, Emanoil Sugestii pentru stagiunea estivală 22–22 română
1979 Teatrul, nr. 5 ULICI, Laurențiu Mihnea Gheorghiu, o aniversare 23–23 română
1979 Teatrul, nr. 5 EVERAC, Paul Moscova: Masă rotundă româno-sovietică. O întîlnire utilă și plăcută 24–25 română
1979 Teatrul, nr. 5 Zilele culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia 24–24 română
1979 Teatrul, nr. 5 Prezențe teatrale românești peste hotare 26–27 română
1979 Teatrul, nr. 5 MARCU, Virginia Itta Dorința de autodepășire 28–28 română
1979 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Sütö - cît e de atunci? 29–29 română
1979 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Novi Sad: Simpozionul internațional de teatrologie - Actorul, o idee controversată 30–35 română
1979 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Eminescu la Viena 35–35 română
1979 Teatrul, nr. 5 VEAKIS, Yannis Yannis Ritsos, o aniversare 36–36 română
1979 Teatrul, nr. 5 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 37–38 română
1979 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 39–40 română
1979 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Frumoasele olandeze” de Gheorghe Vlad (Teatrul de Stat din Reșița) 40–42 română
1979 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Mizantropul” de Molière (Teatrul „Nottara”) 42–44 română
1979 Teatrul, nr. 5 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Haina cu două fețe” de Stanislav Stratiev (Teatrul Giulești) 44–45 română
1979 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Carnet I.A.T.C.: „Egor Bulîciov și alții” de Maxim Gorki 45–46 română
1979 Teatrul, nr. 5 TACCIU, Elena Poezie, muzică, dans (Teatrul Național din București) 46–47 română
1979 Teatrul, nr. 5 MIELCESCU, Doru Față în față cu lumea (Teatrul „Bulandra”) 47–47 română
1979 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria „Țăndărică” la banchetul aniversar 48–48 română
1979 Teatrul, nr. 5 O sărbătoare a artiștilor păpușari 48–48 română
1979 Teatrul, nr. 5 DIACONESCU, Sanda Elogiu modestiei: Brîndușa Zaița Silvestru și Valeriu Simion 49–49 română
1979 Teatrul, nr. 5 LUCIAN, Ion O expoziție insolită: măștile lui Amleto și Donato Sartori 50–51 română
1979 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț N. Massim, 70: „Iorga m-a învățat să prețuiesc piesa românească” 52–52 română
1979 Teatrul, nr. 5 TONITZA-IORDACHE, Mihaela Conceptul de realism în arta actorului (II) 53–54 română
1979 Teatrul, nr. 5 GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (VII) 55–59 română
1979 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Elena Bog 60–60 română
1979 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Cornel Popescu 61–61 română
1979 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 61–61 română
1979 Teatrul, nr. 5 SÎRBU, Ion D. „Covor oltenesc” (dramă în două părți) 62–88 română
1979 Teatrul, nr. 5 „Rampa” acum 50 de ani (mai 1929) 88–88 română
1979 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Ulciorul sfărîmat” de Heinrich von Kleist 89–90 română
1979 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: „Apărarea lui Galilei” adaptare de Constantin Vișan după Octavian Paler 90–90 română
1979 Teatrul, nr. 5 VARTOLOMEI, Luminița „Violete de Parma” de Elly Roman (Teatrul de Operetă) 91–91 română
1979 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cartea de teatru: „Trecut și prezent în teatrul românesc” de Mircea Mancaș 92–92 română
1979 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Jocul situațiilor dramatice” de Vicu Mândra 92–93 română
1979 Teatrul, nr. 5 Meridiane 94–95 română
1979 Teatrul, nr. 5 Retrospectiva revistei „Teatrul” - 11, mai 1957 96–96 română
1979 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Alba Iulia: Lupta cu rutina, Rîmnicu Vîlcea: Prezența animatorului, Oțelu Roșu: Diversitate și calitate 1–2 română
1979 Teatrul, nr. 6 GENOIU, George Alexandria și Suceava: Valori artistice deosebite, București: Pagini de literatură autentică, dar și texte facile 2–3 română
1979 Teatrul, nr. 6 GRAMA, Valeriu Spectacole pentru copii - Itinerar I 3–4 română
1979 Teatrul, nr. 6 ȘIPOȘ, Doina Spectacole pentru copii - Itinerar II 5–5 română
1979 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Constanța: Festivalul de teatru politic (ediția a II-a) 6–6 română
1979 Teatrul, nr. 6 Regizorii în Festivalul național „Cîntarea României” 7–8 română
1979 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 8–8 română
1979 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Eminesciană 9–12 română
1979 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Publicistul Eminescu despre rostul teatrului național 12–12 română
1979 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Eminescu și idealul clasic al teatrului 13–16 română
1979 Teatrul, nr. 6 Premiile pentru dramaturgie ale Uniunii Scriitorilor pe anul 1978 16–16 română
1979 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Festivalul „Arta și copilul”, București 28 mai-1 iunie 1979 17–18 română
1979 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Sanda Copiii joacă pentru copii 19–19 română
1979 Teatrul, nr. 6 MĂRGINEANU, Ioana Jocuri tradiționale de păpuși 19–20 română
1979 Teatrul, nr. 6 DELEANU, Horia Astă-seară, jucăm în familie 21–21 română
1979 Teatrul, nr. 6 ZAMFIRESCU, Ion Din repertoriul stagiunii 22–23 română
1979 Teatrul, nr. 6 SEVER, Alexandru Meditație lîngă o urnă de cenușă 24–25 română
1979 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Părintele noii comedii 25–26 română
1979 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Un om, într-o secundă 26–26 română
1979 Teatrul, nr. 6 MOGLESCU, V. Necesitatea teoriei 27–30 română
1979 Teatrul, nr. 6 LIVESCU, Cristian Cronica literaturii dramatice: „Scaunul” și „Cuibul” de Tudor Popescu 31–32 română
1979 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Note: La un bicentenar