Criterii căutate

  • An de publicare: 1977

Sumarul căutării

  • 1203 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV JUNGBERT, Bela Cîteva considerații privind unele forme de unele bifaciale paleolitice .1-11 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV IGNAT SAVA, Doina Probleme ale neoliticului din nord-vestul României 13-21 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LAZAROVICI, Gheorghe Inventarul a două monumente neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FEURDEAN, Nicolae, RADU, Dionisie Așezarea neolitică de la Gîrbău (jud. Cluj) 29-41 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV CIUGUDEANU, Horia Noi contribuții la cercetarea necropolelor tumulare din Munții Trascăului și ai Bedeleului 43-56 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV KACSO, Carol Toporul de bronz de la Oarța de Sus 57-62 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV MATEI, Alexandru Akinakes-ul de bronz de la Firminiș 63-71 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan Problema așezărilor civile dacice din Munții Orăștie din punct de vedere geografic 73-80 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV IAROSLAVSCHI, Eugen, ROȘU, Petru Cîteva noi așezări dacice pe Valea Cucuișului 81-94 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Ioan Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei 95-109 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POP, Constantin Signa militaria de bronz în Dacia romană 111-131 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BENEA, Doina Cîteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV MOGA, Vasile Quattuorvirii municipiilor apulense 147-151 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ALICU, Dorin Corridenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa 153-154 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PISO, Ioan, RUSU, Adriana Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus și a nouă Silvane 155-158 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV NEMEȘ, Emil, POP, Constantin Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 159-161 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ISAC, Dan Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială 163-170 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan În legătură cu restaurarea statuetei "Venus de la Gilău" (addenda) 171-172 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BĂRBULESCU, Mihai Cultul lui Hercules în Dacia romană (I) 173-194 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BLĂJAN, Mihai, MOGA, Vasile Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV DAICOVICIU, Hadrian Un fragment ceramic cu inscripție de la Porolissum 201-204 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VLASSA, Nicolae O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HICA-CÎMPEANU, Ioana Cu privire la unele morminte romane tîrzii de la Napoca 221-237 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BARNEA, Alexandru, OPAIȚ, Andrei O lucernă de bronz unicat în Romania 239-343 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Necropola avară de la Cicău 269-283 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un norvînt avar din Transilvania 285-294 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (III) 295-304 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV DAICOVICIU, Beatrice Dispariția termenului "nobiles" în izvoarele merovingiene 305-308 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV JAMBOR, Petre În legătură cu localizarea cetății Sînmiclăuș ( Turda) 309-314 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV NIEDERMAIER, Paul Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec. XVII 315-336 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GUNDISCH, Konrad Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1561, 1462) 337-348 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BAUMANN, Victor Cîteva precizări reultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BUNTA, Magdalena Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (II) 349-370 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PAP, Francisc Schimbul de mărfuri între Cluj și Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637) 371-400 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PORUMB, Marius Ștefan Zugravul de la Ocnele Mari 401-404 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POPA, A. Biserica de lemn din Reghin 405-409 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV RĂDUȚIU, Aurel Conscripția lui Petru Pavel Aron din anul 1759 411-417 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SABĂU, Nicolae Două portrete de Johann Martin Stock (1742-1800) 419-424 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WOLF, Iosif Imaginea antichității în "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) și "Siebenburgische Provintzialblatter" (1805-1824) 425-432 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV MAXA, Adriana Apariția peisajului autonom în arta plastică românească 433-444 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FIROIU, Dumitru Drepturile și libertățile cetățenești în proclamațiile adoptate în timpul revoluției burghezo-democratice de la 1848 din cele trei țări române 445-458 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BOTEZAN, Liviu Încercări de colaborare politică romano-maghiară în primii ani ai dualismului 459-468 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GROZA, Liviu Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POPESCU, Stelian Presa vremii despre eroismul ostaților români în războiul din 1877-1878 483-495 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ROȘCA-ROSEN, Maria Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada războiului de independență 497-500 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POP, Traian Cîteva știri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internațională a poliției din Transilvania 501-504 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Eugenia Contribuția societății "Petre Maior" la mișcarea cultural-națională și politică a romanilor din Austro-Ingaria 505-522 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 527-546 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV OPRIȘ, Ioan Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LASCU, Nicolae Vasile Bogrea - apologet al clasicismului antic 563-567 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ARDOS, Alexandru Considerații privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii "Metalul Roșu" din Cluj-Napoca 569-576 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VAJDA, Ludovic Uzinele de fier Vlăhița (1925-1948) 577-591 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FODOR, Ladislau Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apararea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupației horthyste în partea de nord a Transilvaniei 593-611 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HĂGAN, Trofin Minerii din Maramureș în procesul de reorganizare politico-profesională și sprijinire a frontului antihitlerist 613-620 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BUNTA, Petru În frunte cu Partidul Comunist Roman, pentru Republica Populară, pentru trecerea la etapa socialistă a revoluției populare 621-643 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV CRIȘAN, Eva Probleme specifice ale organizării expoziției într-un muzeu de istorie a farmaciei 645-658 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV JUNGBERT, Bela Les civilisations du Paleolithique moyen entrte les Alpes et l'Oural - Gabori M. 659-663 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor Cultura Coțofeni. Roman Petre 665-668 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre sudostlichen Beziehungen 668-672 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor Kultura przedluzycka - Gedl M. 672-676 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WINKLER, Iudita Răspuns la întîmpinarea lui C. Preda "Pe marginea unor observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 677-680 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PAP, Francisc A debreceni Deri Muzeum Evkonyve 681-682 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WOLF, Iosif Răscoala lui Horea. Bibliografie - Bartoș Gh. 683-684 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte 13- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I Telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R. tovarățului Nicolae Ceaureșcu secretar general al P.C.R., președinte al R.S.România de către participanții la adunarea jubiliară a Muzeului de Istorie și Artă Zalău 15- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIOREANU, Ioan Muzeul de Istorie și Artă din Zalău - expresie a politicii culturalea P.C.R. 17- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LUCĂCEL, Vasile Douăzecișicinci de ani de activitate a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 23- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAKO, Eva Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj) 41- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I NEMETI, Ioan Contribuții la problema epocii fierului în NV României 47- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I NEMETI, Ioan Descoperiri hallsttatiene tîrzii în NV României. Aspecte cronologice 57- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de monede thasiene de la Petrindu (jud. Sălaj) 63- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIDIOȘAN, Nicolae Arta argintarilor daci din NW României în epoca lui Burebista 67- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRGHITAN, Liviu Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul județului Sălaj 73- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LUCĂCEL, Vasile, POP, Constantin Un signum roman descoperit la Zalău-Ortelec 79- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ioan, WINKLER, Iudita Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum 83- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GUDEA, Nicolae Limesul Daciei romane de la Traianus la Augustus 97- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GUDEA, Nicolae Cîteva observații în legătură cu trupele din Dacia de Nord și cu armata Daciei Posolissensis 115- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Constantin Porolissum important centru artistic al Daciei 123- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MARINESCU, Lucia Considerații privind arta funerară din Dacia Porolisenssis 129- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ARDEVAN, Radu Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859 135- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POPA, Alexandru Iconografia mithraică la Apulum 139- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MATEI, Alexandru O statuetă reprezentînd pe Apis la Porolissum 147- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BOZU, Ovidiu, PETROVSZKY, Richard O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) 151- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ISAC, Dan Terra sigilata din castrul de la Buciumi (jud. Sălaj) 155- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BENEA, Doina Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Un mormînt din secolului al V-lea e.n la Țaga (jud. Cluj) 181- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I URSU, Viorica Tabăra lui Mihai Viteazul de la Moftin moment important în pregătirea bătăliei de la Guruslău 185- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRCUȘ, Grațian Încă un toponimic privinnd bătălia de la Guruslău 191- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRCUȘ, Grațian Șase scrisori din Sălaj ale lui Mihai Vodă Viteazul 197- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MATEI, Alexandru Maihai Viteazul la Guruslău 201- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul de la Rus (jud. Sălaj) sec. XVII 213- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea 219- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I FĂRCAȘ, Ananie, GHERGARIU, Leontin Țara Silvaniei 223- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I JOSAN, Nicolae Documente privind adeziunea maselor românești din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia 229- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIOCEAN, Valeria Legendă și adevăr privind moartea lui Gheorghe Șincai la Bobota (jud. Sălaj) 237- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MIHOC, Blaga Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești 245- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOMOLE, Ioan Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 257- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BORUGĂ, Elena Adunarea Generală a Astrei de la Șimleul Silvaniei din 6-9 august 1908 263- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RUJA, Gheorghe Lupta comuniștilor din Banat pentru victoria blocului partidelor democrate în alegerile parlamentare din 1946 267- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională 273- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile Evoluții demografice sălăjene contemporane 281- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POPA, Mircea Cele mai vechi reciste școlare românești 289- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DĂRĂBAN, Valentin Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură și libertate națională în gîndirea lui S. Bărnuțiu 305- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GHERGARIU, Leontin Victor Russu și arheologia Sălajului 311- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I VELIȘANU, Vasile Semnificațiile istorice și naționale ale culturii tradiționale în opera lui Viczor Russu 317- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ion Un poet și publicist sălăjan. Ioniță Scipione Bădescu 323- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Vasile Școala românească din tractul Băseștilor între anii 1867-1918 327- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ARDELEANU, Ioan Centenarul despărțămîntului ASTREI sălăjene 337- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părțiide nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști 347- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ENACHE, Mariana Criterii de analiză a procesului de aculturație 357- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I VETIȘANU, Vasile Muzeul și creația nescrisă în formarea conștiinței naționale 363- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Viorica Cataloagele de colecții - necesitate a activității muzeale 369- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I NEGOIȚĂ, Jana Broderia pe crețuri: geneză și semnificație 373- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GAIȚĂ, Ileana Geometrismul - determinantă a artei populare românești 385- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DUNĂRE, Nicolae Elemente de unitate și varietate culturală românească în portul popular din Sălaj 389- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RĂDULESCU, Titina Ritmicitatea compozițională și limbajul cromatic în arta populară din Sălaj 393- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GODEA, Ioan Elemente decorative la monumentele de arhitectură populară din Valea Crasnei 403- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOȘA, Ioan Așezările și arhitectura locuitorilor din sudul județului Sălaj 411- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GOIA, Augustin Centrul de lădari Sîngeorghiu de Meseș (jud. Sălaj) 423- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GRAD, Cornel Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj 433- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RUS, Alexandra Contribuții la cunoașterea artei meșterului transilvan (secolul XV) 441- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DRĂGOI, Livia Mihail Șerban, pictor transilvănean din secolul al XIX-lea 445- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRIAC, Aurel Peisajul în creația lui Ioan Sima 451- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRA, Maria Pictura de inspirațir sălăjană a artistului Ioan Sima 453- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LĂPTOIU, Negoiță Inspirația istorică în pictura lui Petre Abrudan 457- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I UNGUREANU, Laura Peisajul transilvănean în pictura lui Petre Abrudan 463- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LĂPTOIU, Negoiță Simion Bărnuțiu în viziunea lui Romul Ladea 467- română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PASCU, Viorica Sarcini ale etnografiei contemporane .9-13 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TOȘA, Ioan Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 15-70 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX KOS, Karoly Obiecte de os și corn în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 71-107 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX ILEA, Ana Fierăria de la Vașcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 109-126 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BRATU, Delia Interiorul țărănesc din zona viticolă Alba 127-166 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX GHIURIȚAN, Cristina Evoluția interiorului din Bedeciu (Cluj) 167-193 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TIȚA, Aurelia Contribuții la interpretarea funcțiilor portului popular femeiesc din Izverna (Mehedinți) 195-216 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX DUNĂRE, Nicolae Caracterele portului tradițional românesc, unguresc și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII 217-227 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BLAGA, Iuliana Contribuții la studiul relațiilor de schimb - tîrgurile 229-236 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX IRIMIEȘ, Dumitru Forme și mijloace de apărare a recoltelor - paznicii de cîmp - 237-260 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Grîul - finalitate și simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului 261-279 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PAVELESCU, Gheorghe "Boul înstruțat". Un vechi obicei agrar din Transilvania 281-288 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PETRUȚIU, Emil "Berea" în Deleni, județul Mureș 289-299 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MUREȘANU, Pompei Fluviul Lethe sau "apa uitării" și "cărarea de la Stînga" din Bocetele pădurenești 301-309 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOT, Nicolae Funcțiile agrare ale colindatului 311-337 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX VOO, Gabriela Contribuții la analiza structurală a basmului popular 339-345 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX CUCEU, Ion Fenomenul pobestitului - coordonate sociale - 347-364 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX FLOREA, Virgil Un "septiman" din Blaj, colaborator al lui B.P. Hasdeu 365-384 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX POP, Dumitru Sextil Pușcariu și cultura noastră populară 385-395 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX SCHVEIGER, Paul Pentru o tipologie a termenilor de rudenie 397-405 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX GRAUR, Tiberiu Sistemica culturii populare 407-414 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOT, Nicolae Tache Paoahagi (1891-1977) 415-417 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX OȘIANU, Romulus Date etnografice despre românii transilvăneni în opera lui John Paget 421-426 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX RĂDUȚIU, Aurel Tradițiile sărbătorilor de iarnă în Comăna de Jos menționate documentar la 1765 427-428 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX POP, Vasile Un document necunoascut despre dansul călușerilor 429-431 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Creația plastică țărănească - Petrescu P. 433-434 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Podoabe populare românești - Stoica G. 435-437 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX GRAUR, Tiberiu Obiceiuri populare din Wales - Owen Trefor 443-447 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX COUSSSENS, Regina Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society - Turner Victor 449-452 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOURAS, Alain Guide d'etude des comportaments culturels 452-456 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX SCHVEIGER, Paul Introduction to Dialectical Logic - Ward Henri 457-459 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MARKEL, Hanni Familia. Istorie. Istorii și imagini - Weber-Kellermann Ingeborg 462-463 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MARKEL, Hanni Enciclopedia basmului. Dicționar pentru cercetarea istorică și comparativă a basmului 463-465 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOT, Nicolae Literatura populară - Gorovei Artur 473-474 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MUȘAT, Mircea Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-8 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IACOBESCU, Mihai, MONORANU, Octav Independența - o aspirație vitală și o permanență în istoria românilor .9-24 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MIRON, Vasile Mărturii documentare privind contribuția județului Suceava la dobîndirea independenței de stat a României 25-53 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan, MONORANU, Octav Momente ale răscoalei din 1907 în județul Suceava. Ecouri în Bucovina 55-64 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 POPOVICI, Dragomir Noi descoperiri de topoare de silex din județele Suceava și Neamț 65-73 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea Contrubuții numismatice la istoria dacilor din nordul Moldovei în secolele II-III 75-91 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae Concepția lui Dimitrie onciul referitoare la formarea poporului român în lumina actualelor cercetări despre complexul cultural de tip Dridu 93-104 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil, MATEI, Mircea Observații asupra stratigrafiei Curții Domnești de la Suceava 105-118 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil Observații de geografie istorică privind ocolul orașului Suceava 119-130 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URECHE, Lazăr Situația învățămîntului românesc din Bucovona în perioada administrației militare austriece (1775-1786) 131-143 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IACOBESCU, Mihai Dimitrie Onciul și filozofia istoriei 145-154 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan Aspecte ale luptei maselor populare din județul Suceava, conduse de Partidul Comunist Român, pentru refacerea economică (1944-1947) 155-167 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 RUSȘINDILAR, Petru Contribuția organizațiilor P.C.R. din județul Suceava la înfăptuirea actului istoric al naționalizării din iunie 1948 169-180 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NEGURĂ, Ion Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina 181-190 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CĂRĂUȘU, Mihai Simeon Florea Marian - schiță biografică 191-204 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 LAZĂR, Mihai Din istricul presi sucevene - Revista Politică: preocupări culturale 205-213 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRU, Eugen Perioada fălticeneană a pictorului Aurel Băeșu (contribuții biografice) 215-219 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CÎRLAN, Nicolae "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului) 221-235 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana Colecția sculptorului Ion Irimescu de la Fălticeni 237-239 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NESTOR, Octavian Valori etnice în estetica liricii de dor din Bucovina 241-250 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRIU, Eugen Un document de epocă despre: coarnele pentru tortura rovilor 251-254 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 LEU, Paul Mărturii inedite despre Berta Gorgon 255-258 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRIU, Eugen Scrisori inedite: Orest Tafrali către Vasile Ciurea 259-262 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IACOBESCU, Mihai Istoricul Ion I. Nistor (1876-1962) 263-277 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae Tudor V. Ștefanelli 279-287 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Alexandrina Muzeul din Suceava - opt decenii de activitate 289-300 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 PARASCAN, Floarea Rolul Muzeului "Ciprian Porumbescu" în educarea patriotică și estetică a publicului 301-308 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile, TĂNĂSACHE, Marcel Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cîteva piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava 313-316 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea, URSULESCU, Nicolae Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRU, Eugen "Galeria oamenilor de Seamă" din Fălticeni 325-326 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CÎRLAN, Nicolae Fondul memorial-documentar "Nicolae Labiș" 327-329 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 STROESCU, Lucia Reprofilarea Muzeului Etnografic din Rădăuți 331-332 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Corina, ZAHARIA, Doina Muzeul de Științe Naturale și Cinegetică Vatra Dornei 333-334 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana Expoziția "Oameni și locuri din Țara de Sus" - Galeria de artă a orașului Rădăuți 335-336 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 ȘUTAC, Ileana Calaboratori ai muzeului 337-340 română
1977 Banatica, 4 CADARIU, Ștefan, OLARIU, Martin Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) .9- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe Periodizarea culturii Vinca în România 19- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) 45- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) 69- română
1977 Banatica, 4 SOROCEANU, Tudor Considerații preliminare asupra ceramicii de tip Mureș 105- română
1977 Banatica, 4 SĂCĂRIN, Caius Trei celturi de la Pescari (Județul Caraș-Severin) 111- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae A existat un sanctuar mithriac la Pojejena? 117- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu Cohors I Sagittariorum la Zăvoi ( Județul Caraș-Severin) 131- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, PETROVSZKY, Richard, RĂUȚ, Octavian Drumuri romane în Banat 135- română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului 161- română
1977 Banatica, 4 RUSU, Mircea Transilvania și Banatul în secolele VI-IX 169- română
1977 Banatica, 4 UZUM, Ilie Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri 215- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina Problema instaurării dominației otomane asupra Banatzului Logoșului și Caransebeșului 223- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin "Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului 239- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin, WOLLMANN, Volker Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 245- română
1977 Banatica, 4 DAN, Mihail, FENEȘAN, Costin Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat 259- română
1977 Banatica, 4 PLOIEȘTEANU, Grigore Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile Românilor bănățeni și transilvăneni 269- română
1977 Banatica, 4 NAGHI, Gheorghe, NEAMȚU, Gelu Din corespondența lui Alexandru Roman privind ziarul "Federațiunea" (1868-1876) 285- română
1977 Banatica, 4 ZABERCA, Vasile Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței 293- română
1977 Banatica, 4 FAUR, Viorel Mișcarea memorandistă în Bihor 299- română
1977 Banatica, 4 POPA, Ion Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 309- română
1977 Banatica, 4 JURMA, Gheorghe, POPA, Ion Ecouri ale răscoalei țărănești din anul 1907 în Județul Caraș-Severin 313- română
1977 Banatica, 4 PORȚEANU, Alexandru Lupta revoluționară a maselor populare din județul Caraș-Severin pentru unirea cu Romania - 6 documente din arhivele Consiliului Național Român 1918 317- română
1977 Banatica, 4 DUDAȘ, Vasile Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat 355- română
1977 Banatica, 4 FLORESCU, Gheorghe Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) 361- română
1977 Banatica, 4 RUJA, Gheorghe Exploatările miniere ale societății Uzinale de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 373- română
1977 Banatica, 4 BATHORY, Ludovic Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 385- română
1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 405- română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de dud a Banatului 415- română
1977 Banatica, 4 ARDELEAN, Virginia Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș 427- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian, GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKI, Richard Valea Timișului 433- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, I. Cuptoare-Sfogea 433- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, M., LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, I. Gornea-Liubcova 433- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu Lăpușnicel - Cetate 434- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Pojejena - Via Bogdanovici 435- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Ilidia - Oblița 436- română
1977 Banatica, 4 PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (III) 437- română
1977 Banatica, 4 IONIȚĂ, Vasile Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor așezări dispărute (I) 463- română
1977 Banatica, 4 KAKUCS, Lajos Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1972-1918 471- română
1977 Banatica, 4 LEU, Valeriu Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 479- română
1977 Banatica, 4 BOCȘAN, Nicolae Contribuții la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor 483- română
1977 Banatica, 4 LĂPTOIU, Negoiță Din corespondența pictorului bănățean Nicolae Popescu către Timotei Cipariu 495- română
1977 Banatica, 4 BORUGA, Elena Aspecte din activitatea de publicit a lui Traian Vuia 507- română
1977 Biharea, V DRĂGOESCU, Ion Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român .7- română
1977 Biharea, V GODEA, Ioan Monumente de arhitectură populară din sudul Poloniei 85- română
1977 Biharea, V COMIȘEL, Emilia Elements communs dans le folklore printenier des peuples du sud-est de l'Europe 121- franceză
1977 Biharea, V IRIMIE, Cornel, NECULA, Marcela Infkuențe și înprumuturi reciproce în arta populară românească și săsească 131- română
1977 Biharea, V ILEA, Ana Documente medievale despre morile de scînduri din Țara Crișurilor 141- română
1977 Biharea, V ROȘU, Titus Mijloace de iluminat - în obțea țărănească 157- română
1977 Biharea, V TOTH, Susana Reconstituirea istorico-etnografică a portului popular maghiar din satul Șișterea (com. Cetariu, jud. Bihor) 171- română
1977 Biharea, V ȘARBA, Ioan Considerații asupra legendelor bihorene 197- română
1977 Biharea, V PARASCA, Crăciun "Oprirea trecerii" în ceremonialului nupțial din subzona folclorică Beiuș-Vașcău 205- română
1977 Biharea, V ȚOCA, Mircea Artitectura barocă clujeană 215- română
1977 Biharea, V CHIRIAC, Mircea Istoricul cercetării picturii murale din Țara Crișurilor 239- română
1977 Biharea, V ROȘU, Aurel Pictorul Tibor Erno 247- română
1977 Biharea, V DUMITRESCU, Mircea Momente ale evoluției conceptului de muzeu etnografic în țara noastră 261- română
1977 Biharea, V OPRIȘ, Ioan Contribuții la cunoașterea activității de ocrotire a patrimoniului cultural artistic din Bihor după făurirea statului român unitar 273- română
1977 Biharea, V MIHOC, Blaga Datini și obiceiuri populare din comuna Rohia într-un document inedit privind activitatea "Asociațiuunii pentru literatura românăși cultura poporului român" din primii ani ai secolului al XX-lea 293- română
1977 Biharea, V CHIRIAC, Aurel Iosif Fekete - Țoca Mircea 299- română
1977 Carpica, IX ROȘU, Gheorghe Membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Județean Bacău al P.C.R., președinte al Consiliului popular județean .9-12 română
1977 Carpica, IX GEORGESCU, Titu Independență și contemporaneitate 13-21 română
1977 Carpica, IX IONIȚĂ, Ion Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în programul Partidului Comunist Român 23-28 română
1977 Carpica, IX MUȘAT, Mircea Lupta pentru independență – permanență a istoriei poporului româ 29-33 română
1977 Carpica, IX MITREA, Ioan Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare pentru unitate și independență 35-39 română
1977 Carpica, IX OLTEANU, Ștefan Lupta pentru libertate și independență a poporului nostru în sec. XIV-XVI, oglindită în două instituții medievale românești: posada și munca la cetate 41-50 română
1977 Carpica, IX ȘENDRULESCU, Ion Evoluția ideii de independență la români între anii 1821-1877 51-59 română
1977 Carpica, IX BERINDEI, Dan Premisele economico-sociale ale constituirii României independente 61-79 română
1977 Carpica, IX ADĂNILOAIE, Nichita Cooperarea militară româno-rusă în războiul din 1877-1878 81-104 română
1977 Carpica, IX ZAHARIA, Dumitru Politica externă a României oglindită în actele diplomatice ale Agenției italiene din București 105-114 română
1977 Carpica, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Valențe naționale și internaționale ale proclamării independenței de stat a României la 9 mai 1877 115-120 română
1977 Carpica, IX CĂRĂMIDARU, Corneliu Contribuția județului Bacău la războiul pentru independența națională 121-130 română
1977 Carpica, IX SIBECHI, Gheorghe Știri din publicațiile vremii despre acțiunile băcăuane în sprijinul războiului de independență 131-138 română
1977 Carpica, IX CIUTĂ, Ioan Unele aspecte privind starea materială și de spirit a maselor populare băcăuane și nemțene și contribuția lor la războiul de independență 139-146 română
1977 Carpica, IX AGRIGOROAIEI, Ion Contextul internațional și semnificația istorică a glorioaselor lupte din vara anului 1917 pentru apărarea independenței și ființei statului român 147-166 română
1977 Carpica, IX FLORESCU, Gheorghe Sistemul tratatelor de pace de la Paris și realitățile politice românești (1919-1920) 167-181 română
1977 Carpica, IX STAN, Elena Probleme ale independenței și suveranității României oglindite în presa băcăuană între anii 1934-1936 183-186 română
1977 Carpica, IX CANTEMIR, Traian Războiul de independență națională în folclor 187-199 română
1977 Carpica, IX CODRESCU, Grigore Gazetarul Eminescu la 1877 201-205 română
1977 Carpica, IX BUJOR, Doina Aurel Băeșu – reporter de front în timpul primului război mondial 207-210 română
1977 Carpica, IX COSMESCU, Marin Legende și novele de Gr.H. Grandea inspirate din războiul pentru independență 211-216 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever, SĂȘIANU, Alexandru Tezaurul de monede dacici de la Sînnicolau Român (județul Bihor) .9- română
1977 Crisia, VII CHISIOȘAN, Nicolae Contribuții la problema originii podoabelor dacice de argint din spațiul carpato-danubian 27- română
1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae, DUMITRAȘCU, Sever Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) 45- română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever Dacii liberi din Vestul și Nord-Vestul României (sec. II -Iv e.n) 65- română
1977 Crisia, VII BONA, Petru, DAN, Mihail Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul oglindite în presa cehă a timpului 77- română
1977 Crisia, VII BORCEA, Liviu Satele din Bihor ale lui Gavrilaș Movilă și Constantin Șerban 97- română
1977 Crisia, VII ILEA, Ana Lupta țărănimii din Bihor împotriva asupririi sociale în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 133- română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian Presa românească din Transilvania în preajma și în timpul războiului pentru independența de stat a României (1876-1878) 147- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Istoricul frămîntărilor pentru înfințarea și consolidarea Reuniunii de cîntări "Lira" DIN Beiuș (1905-1912) 177- română
1977 Crisia, VII BRATU, Ion Răscoala din 1907 195- română
1977 Crisia, VII ȘORA, Gheorghe Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României (1918-1934) 205- română
1977 Crisia, VII POPOVICI, Ioan Aspecte din lupta ploretariatului orădean împotriva exploatării capitaliste (1934-1937) 243- română
1977 Crisia, VII MARINESCU, Ioan Operațiunile militare din toamna anului 1944, înttreprinse de diviziile române 3 vînători de munte și "Tudor Vladimirescu" 265- română
1977 Crisia, VII PÂRVAN, Vasile Românii în Cronica notarului Anonym al regelui Bela 277- română
1977 Crisia, VII RANCA, I. Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria /1861) 329- română
1977 Crisia, VII POPA, L. Corespondență idedită a lui Moise Grozea cu familia Mureșenilor 351- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1977-1878) 379- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Istoricul constituirii despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1897-1899) 389- română
1977 Crisia, VII SĂȘIANU, Alexandru Cîteva descoperiri minetare romane imperiale în Dacia romană 421- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe Contribuția cetății Adrian la lupta pentru autonomia Transilvaniei 425- română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian O copie manuscrisă după Cartea românească de învățătură a lui Varlaam 433- română
1977 Crisia, VII BORCEA, Liviu Contribuții la cunoașterea mișcărilor țărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea 439- română
1977 Crisia, VII POPA, M. Vechi orînduieli tipărite în românește în Transilvania 451- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe A fost Samuil Micu student la Oradea? 459- română
1977 Crisia, VII MIHOC, Blaga Date cu privire la activitatea maramureșenilor pentru sprijinirea războiului de independență (1877-1878) 461- română
1977 Crisia, VII CORNEA, Lucia Aspecte istoriografice în revista Familia 469- română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Gheorghe Un italian (Angelo de Guberrnatis) - apărător al cauzei românilor în timpul memorandului 477- română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel Activitatea despărțămîntului din Marghita al "Astrei" (1910-1914) 481- română
1977 Crisia, VII POPA, Ioan Acțiuni revendicative ale municitorilor din Anina între anii 1934-1937 495- română
1977 Crisia, VII HÎRCA, R. Participarea regimentelor de instrucție 5 vînători și 1 artilerie la luptele ce au avut loc în zona Crișurilor 511- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe Ioan Molnar-Piuariu - Popa M. 515- română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian Din istoria literaturii didactice românești - Ghibu O. 517- română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania (1901-1921) - Cicală I. 518- română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu Scrieri social-politice și literare - Galdiș V. 521- română
1977 Crisia, VII SAVA-IGNAT, Doina Cronica activității științifice a secției de istorie în 1976 525- română
1977 Cumidava, X GEORGESCU, Titu Independența României .11- română
1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea Conflictul oriental și contribuția Gazetei Transilvaniei la desbaterile privind independența României 33- română
1977 Cumidava, X POPA, Luana Gazeta Transilvaniei, oglindită a războiului pentru cucerirea independenței de stat a României 53- română
1977 Cumidava, X SUCIU, Ștefan Contribuția Brașovului la sprijinirea războiului pentru independența de stat a României 73- română
1977 Cumidava, X KRONER, Michael Poziția sașilor brașoveni față de războiul pentru cucerirea independenței de Stat a României 89- română
1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea Consecințe politice ale războiului de independență asupra luptei de eliberare națională a românilor transilvăneni 97- română
1977 Cumidava, X Documente 123- română
1977 Cumidava, X Selecțiuni din presa vremii 315- română
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 POENARU-BORDEA, Gheorghe, PREDA, Constantin Le IIe Congrès International de Thracologie, Bucarest, 1976 005-012
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 NICA, Marin Nouvelles données sur le néolithique ancien d`Olténie 013-055
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 SOROCEANU, Tudor Beiträge zur Bronzezeit am Unterlauf des Mures 055-080
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 VULPE, Alexandru Zur Chronologie der Ferigile-Gruppe 081-112
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 ALEXANDRESCU, Petre Les modéles grecs de la céramique thrace tournée 113-138
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Le banquet funéraire sur les stèles de la Mésie Inférieure: schémas et modèles 139-166
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 BICHIR, Gheorghe Les Sarmates au Bas-Danube 167-198
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 CÂRCIUMARU, Marin, MARINESCU-BÂLCU, Silvia, MURARU, Adrian L`ensemble archéologique de Pietroasele 199-220
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 BARNEA, Ion La basilique citerne de Tropaeum Traiani à la lumière des dernières fouilles archéologiques 221-234
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Problèmes d'arhitecture concernant la citerne romain et la basilique chrétienne de Tropaeum Traiani 235-250
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 HOREDT, Kurt Der östliche Reihengräberkreis in Siebenbürgen 251-268
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 SCORPAN, Constantin Contribution à la connaissance de certains types céramiques romano-byzantins (IVe-VIIe siècles) dans l'espace istro-pontique 269-298
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 COMȘA, Maria Types d'habitations de caractere rural de la région comprise entre Carpates Méridionales et le Danube aux XIIIe-XVIIe siècles 299-318
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 COMȘA, Eugen Remarques sur l'étape finale de la phase Bolintineanu - culture Boian (à Radovanu II) 319-328
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 MOSCALU, Emil Sur les rites funéraires des Geto-Daces de la plaine du Danube 329-340
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 BOTEZATU, Dan Expertise anthropologique des restes osseux trouvés dans les tombes à incinération de Laceni et d'Orbeasca de Sus (com. d'Orbeasca , dép. de Teleorman) 341-342
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 POPILIAN, Gheorghe Nouvelles découvertes de sigillés d'importation en Dacie 343-350
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 Le professeur Vladimir Dumitrescu à l'occasion de son 75e anniversaire 351-356
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 STOIA, Adriana Les fouilles archéologiques en Roumanie (1976) 357-374
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie,1976 (XX) 375-382
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Actes de la XIIe Conférence internationale d'études classiques EIRENE (Cluj Napoca, 2-7 octobre 1972)'' 383-383
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 VULPE, Alexandru Compte rendu: ''Repertoriul arheologic al județului Botoșani'' - Alexandru Păunescu, P. Sadurschi, Vasile Chirica 384-385
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 COMȘA, Eugen Compte rendu: ''Die Äxte und Beile in Rumänien'' - Alexandru Vulpe 385-386
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 ZAHARIA, Eugenia Compte rendu: ''Cultura Coțofeni'' - Petre I. Roman 386-388
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''The Princeton Encyclopedia of Classical Sites'' - Richard Stillwell, (ed.) 388-389
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: ''Excavations at Tocra 1963-1965'' - John Boardman, John Hayes 389-390
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: ''Olbia ponthique et son territoire. L'aménagement de l'espace'' - Aleksandra Wasowicz 389-390
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: ''Les cultes orientaux dans la Dacie Méridionale'' - Ion Berciu, Constantin C. Petolescu 390-391
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 DIACONU, Gheorghe Compte rendu: ''Ceramica romană din Oltenia'' - Gheorghe Popilian 391-393
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Fouilles de Conimbriga. V. La céramique commune locale et régionale'' - Jorge de Alarcăo 393-394
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 HICA-CÂMPEANU, Ioana Compte rendu: ''Die Grägerfelder von Intercisa. Der spätrömische Südostfriedhof'' - Eszter B. Vágó, István Bóna 394-395
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 HOREDT, Kurt Compte rendu: ''Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien'' - Volker Bierbrauer 395-397
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Ein Versuch zur Sammlung und chronologischen Anordnung der griechischen Quellen der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von andersprachigen Quellen'' - Sámuel Szádeczky-Kardoss 397-397
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I BUCȘAN, Andrei Specific coregrafic dunărean română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I BUDIȘ, Monica Probleme de etnografie a așezărilor din Bărăgan în lucrările geografilor română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CAPESIUS, Roswith "Lada de Brașov" și prezența ei în Bărăgan română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COMĂNICI, Germina Elemente de etnografie din județul Ialomița în răspunsurile la chestionarul Hașdeu română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DINUȚĂ, Gheorghe Cîteva caracteristici ale tipului de așezări rurale în zona Văii Mostiștea română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUNĂRE, Nicolae Criterii pentru clasificarea ornamentelor populare română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I LAZĂR, George, MARCU, Natalia Unele date cu privire la portul popular ialomițean română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I MAIER, Radu, STOICA VASILESCU, Lia Sate specializate în meșteșuguri și relațiile lor economice cu satele din Cîmpia Română română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUNĂRE, Nicolae Ialomița - Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .9- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CIUCĂ, Răzvan De la cercetarea unei regiuni culturale la organizarea unei expoziții de cultură populară 17- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CONOVICI, Niculae Modalități de colaborare între Muzeul de Istorie și școală 37- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ARMĂȘESCU, Ioana, NEGOIȚĂ, Jana Criterii de organizare științifică a colecțiilor muzeale etnografice 45- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COMȘA, Eugen Așezările neolitice de la Grădiștea Ulmilor 53- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Așezări geto-dacice pe Valea Mostiștei 61- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CULICĂ, Vasile Observații cu privire la locul tipului "Rasa" în cronologia emisiunilor numismatice geto-dacice 69- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I ANGHELESCU, Niță, MUȘEȚEANU, Crișan Morminte din secolul IV descoperite la Călărași 75- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DIACONU, Petre Prăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare 80- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DTAN, Cristache Contribuții asupra originii și extinderii toponimului Bărăgan 83- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I PANAIT, Panait Lupta satelor de pe Borcea împotriva relațiilor feudale din secolul XVIII 97- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I IVANCIUC, Florența Contribuții documentare la o moșie ialomițeană în secolele XVII și XVIII - Lichirești 103- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COTENESCU, Mihai Bîlciuri și tîrguri ialomițene în perioada anilor 1831-1848 109- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUMITRIU, Mircea Mărturii documentare cu privire la județul Ialomița expuse în secția de istorie modernă a Muzeului Națuional 116- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DAVID, Aurel 100 de ani de presă ialomițeană 121- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I VLĂDĂREANU, Alexandru Războiul de independență din 1877 și județul Ialomița 127- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUNĂRE, Nicolae De la păstoritul bi-pendular carpatic la transhumanță pe Ialomița 135- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CIUCĂ, Răzvan Considerații etnologice privind păstoritul în estul Cîmpiei Române 145- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I TUDORAN, Victor Bărăganul din secolul XIX vătut de un locuitor din Săcele (Brașov) 171- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PASCU, Ștefan Independența României - eveniment crucial în istoria poporului român .9- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 17- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie AMLACHER, E., LAZAROVICI, Gheorghe, MUREȘAN, M., SOROCEANU, T. Contribuții la repertoriul arheologic al județului Mureș 57- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie CRIȘAN, I. Începutul Latenu-lui la daco-geți 67- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru Morminte din epoca romană la Toldal (jud. Mureș) 85- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Așezarea romană rurală de la Cristești și legăturile ei cu Gallia 91- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae Vechi forme românești de jurământ (sec. XVII) însemnate pe colecții de legi săsești tipărite și păstrate în biblioteca documentară din Sighișoara 103- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Relații privind stările de fapt din Transilvania în timpul vizitei lui Iosif al II-lea (1773) 111- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie URSUȚIU, Liviu Tranzacții asupra iobagului și asupra pîmîntului pe domeniul Gurghiu (1652-1715) 125- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Captivitatea lui Florian Micaș la Tîrgu Mureș în anul 1848 141- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie NEAMȚU, Gelu Alexandru Roman, gînditor și istoriograf 157- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie MARINICĂ, Nicolae Alexandru Papiu Ilarian 165- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Ioana, MICU MOLDOVAN, Ion Ion Micu Moldovan și Academia Română 197- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan Contribuția locuitorilor de pe Valea superioară a Mureșului la susținerea cauzei războiului de independență 211- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Statul Român independent și mișcarea politico-națională a românilor transilvăneni 229- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Rolul secției române a Partidului Social-Democrat din Ungaria în dezvoltarea mișcării muncitorești din Transilvania 249- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Problema agrară și situația țărănimii în jud. Mureș-Turda în perioada 1919-1921 267- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Vasile Starea de spirit a populației în perioada de apariție a legii de reformă agrară din 1921 în județul Tîrnava Mare 285- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Constantin Moisil (1876-1958) și acțiunea sa pentru înfințarea unei subdirecții regionale a Arhivelor Statutului la Tîrgu Mureș 305- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie OLOSZ, Katalin, SIN, Silvia, TURZAI, Maria Contribuția unor periodice progresiste românești și maghiare la cunoașterea reciprocă a valorilor culturale și literare (1933-1944) 315- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie BOT, N., CUCEU, I., PETRESCU, Gheorghe, POP, D. Folclorul Văii Gurghiului (II) 359- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie MARKEL, Hanni Considerații asupra repertoriului de cîntece la sașii din zona Reghin 439- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Două topoare de cupru de la Păsăreni 443- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICOVICI, Eugen Cîteva date metalografice privind cuprul eneolitic (topoarele de la Păsăreni) 447- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Colecția "Mihail M. Cîmpean" 449- română
1977 Marmatia, 3 POP, Gheorghe Independența națională - aspirație a întregului popor român în lupta seculară pentru libertate ți proges social .9- română
1977 Marmatia, 3 KACSO, Carol Descoperiri inedite de bronzuri din județul Maramureș 27- română
1977 Marmatia, 3 POPA, Radu Observații privind vechimea și semnificația ca izvor istoric a unor toponime maramureșene 37- română
1977 Marmatia, 3 SABĂU, Ioan Despre monetăria din Baia Mare în sec. Xv-XVII 55- română
1977 Marmatia, 3 SCHREK, V. Năvălirea tătarilor în Maramureș și înfrînderea lor la Bocșa în 1717 71- română
1977 Marmatia, 3 BABICI, I. Contribuții maramureșene la războiul de independență 79- română
1977 Marmatia, 3 CĂPÎLNEAN, V., PUȘCAȘU, P. Reuniunea învățătorilor români din Maramureș (1883-11918) 84- română
1977 Marmatia, 3 IACOȘ, I. Contribuția muncitorilor din Maramureș la lupta contra pericolul fascist, pentru apărarea libertăților democratice, a indepentenței naționale a României 92- română
1977 Marmatia, 3 BALOGH, Adalbert Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni împotriva fascizării țării 105- română
1977 Marmatia, 3 VAIDA, Aurel Maramureșeni participanți la lupta de eliberare a popoarelor cotropite de Germania hitleristă 109- română
1977 Marmatia, 3 LĂPTOIU, Negoiță Perioada bpimăreană a picturii lui Petre Abrudan (1933-1947) 126- română
1977 Marmatia, 3 TĂTAR, Liviu Perfecționări tehnice în industria minieră maramureșeană în anii republicii 143- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta, ȘAINELIC, M., ȘAINELIC, S. Morile de apă din bazinul rîului Lăpuș 153- română
1977 Marmatia, 3 POP, I., ZDERCIUC, Silvia Despre olăritul din Seini 188- română
1977 Marmatia, 3 FILIP, I. Chestionarele lui B.P. Hașdeu pe teritoriul Maramureșului 198- română
1977 Marmatia, 3 CUCEU, I. Cultura tradițională în atenția sociologiei 209- română
1977 Marmatia, 3 GORDUZA, Victor Contribuții la cunoașterea mineralogiei topografice a bazinului Baia Mare și reflectarea ei în colecția Muzeului județean Maramureș 219- română
1977 Marmatia, 3 BOLOGA, V. Minerale maramureșene 232- română
1977 Marmatia, 3 BEREȘ, Iosif Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
1977 Marmatia, 3 NĂDIȘAN, Ioan Acțiunea de repopulare a caprei negre în rezervația Pietrosul Rodnei 255- română
1977 Marmatia, 3 ANTAL, L., ANTAL, M. Plante cunoscute și utilizate de sătenii din Breb 268- română
1977 Marmatia, 3 POPA, M. Un cărturar maramureșan: Ioan Artemie Anderco 286- română
1977 Marmatia, 3 ACHIM, Valeriu Elena Pop Hossu-Longin. Schiță monografică (I) 298- română
1977 Marmatia, 3 BÎRSAN, Viorica Activitatea cultural-educativă în lumina documentelor de partid și de stat 311- română
1977 Marmatia, 3 ACHIM, Valeriu Sesiuni de comunicări 313- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta Dezvoltarea secției de etnografie a Muzeului județean Maramureș 314- română
1977 Marmatia, 3 BILȚIU, Pamfil Repere moderne în cercetarea actuală a creației populare orale 316- română
1977 Marmatia, 3 URSU, Viorica Petru Bran, eminent om de cultură de cultură transilvănean din veacul al XIX-lea, luptător neobosit pentru emanciparea poporului român 379- română
1977 Peuce, VI, seria istorie COMȘA, Eugen Considerații cu privire la uneltele de piatră din aria de răspîndire a czlturii Hamangia .5-12 română
1977 Peuce, VI, seria istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia Cîteva observații asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia și influența ei asupra plasticii culturi Precucuteni 13-17 română
1977 Peuce, VI, seria istorie LAZURCA, Elena Un vas zoomorf gumelnițean descoperit la Luncavița 19-22 română
1977 Peuce, VI, seria istorie MORINTZ, Sebastian Cîteva considerații cu privire la complexul cultural Sabatinovka-Coslogeni-Noua 23-29 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Cetatea geto-dacă de la Beștepe (com. Mashmudia, jud. Tulcea) 31-47 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Necropolele getice de la Enisala și Telița 49-72 română
1977 Peuce, VI, seria istorie IRIMIA, Mihai Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BABEȘ, Mircea Peuce-Peucini 79-85 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BULGARU, V. Începuturile navigației comerciale antice la gurile Dunării 87-101 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BARNEA, Ion Noi descoperiri la Noviodunum 103-121 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis 123-148 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SUCEVEANU, Alexandru Evoluția raporturilor dintre așezările militare și civile la Dunărea de Jos 149-154 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BAUMANN, Victor Proprietari funciari în Dobrogea romană 155-161 română
1977 Peuce, VI, seria istorie COJA, Maria Cuptoare antice descoperite în raza cetății de pe Capul Dolojman 163-179 română
1977 Peuce, VI, seria istorie OPAIȚ, Andrei O nouă inscripție de la Troesmis 181-185 română
1977 Peuce, VI, seria istorie OPAIȚ, Andrei O plăcuță votivă a Cavalerului Trac de la Casimcea 187-190 română
1977 Peuce, VI, seria istorie COVACEF, Zizi Thanatos - simbol al nemuririi, în arta funerară di Scythia Minor 191-197 română
1977 Peuce, VI, seria istorie PROTOPOPESCU, Vlad Călugări sciți sau călugări bessi? 199-202 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ZAHARIA, Eugenia Rolul Dobrogei în istoria Poporului român și a statului medieval românesc 203-205 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BAUMANN, Victor, POPEEA, Alexandru Monede bizantine anonime și skifate în colecția muzeului din Tulcea 207-226 română
1977 Peuce, VI, seria istorie NICOLESCU, Corina Dobrogea - punte de legatura între Bizanț, Orientul Apropiat și cultura veche românească 227-231 română
1977 Peuce, VI, seria istorie CIOBANU, Radu Evoluția, rolul și însemnătatea mitropoliei din Vicina 233-242 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ILIESCU, Octavian Chilia în veacul al XIV-lea 243-246 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. Date asdupra cetății și orașului Chilia sub stăpînirea otomană (sec. XV-XVII) 247-257 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. Aspecte ale vieții economice din porturile și schelele Dobrogei în sec. XV-XVII 259-269 română
1977 Peuce, VI, seria istorie ȘERBAN, Constantin, ȘERBAN, Victoria Tipologia orașelor din Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 271-277 română
1977 Peuce, VI, seria istorie GRIGORUȚĂ, Maria Contribuții cartografice și iconografice privind Dunărea de Jos 279-285 română
1977 Peuce, VI, seria istorie MATEESCU, Tudor Creșterea cailor în Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 287-297 română
1977 Peuce, VI, seria istorie CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Organizarea militară a Dobrogei la sfărșitul veacului al XIX-lea 299-302 română
1977 Peuce, VI, seria istorie STAN, Gligor Particularități ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Tulcea 303-306 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BOTESCU, Dan Problema Dunării în cadrul relațiilor romano-germane în anii celui de al doilea război mondial 307-313 română
1977 Peuce, VI, seria istorie NICOLAE, Constantin Acțiunile insurecționale din regiunea dpbrogeană a șării 315-319 română
1977 Peuce, VI, seria istorie VLADIMIROV, Olimpiu Ecoul istoricului act al naționalizării în presa tulceană 321-323 română
1977 Peuce, V, seria zoologie POPESCU, Virginia Zooplanctonului zonei de vărsare a brațelor Dunării și avandeltei în perioada 1970-1973 .9-24 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai Noi contribuții la studiul ecologic al unor populații de Astacus leptodactylus Escholtz( Crustacea, Decapoda( din Delta Dunării 25-32 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NAGY, Carol Studii asupra muștelor acaliptrate din Delta Dunării (Diptera, muscidae, Aclyptratae) 33-36 română
1977 Peuce, V, seria zoologie SCOBIOLA-PALADE, Xenia Specii de simfita (Hymenoptera, Symphyta) dăunîtoare la Alnus, Populus și Salix sin România 37-42 română
1977 Peuce, V, seria zoologie WEINBERG, Medeea Rezultatele cercetărilor în Dobrogea privind dipterele asilidae 43-51 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NAGY, Carol Contribuții la cunoșterea himenopterelor heterogine din Delta Dunării (Hymenoptera, Heterogynoidea) 53-54 română
1977 Peuce, V, seria zoologie JECU, Anina Catalog sistematic sinonimic și zoogeografic al vespidelor României (Hymenoptera, Vespidae) 55-63 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KIS, Bela Familia Amelidae (Ord. Mantodea) în R.S. România 65-68 română
1977 Peuce, V, seria zoologie IACOB, Maria Prezent și perspectivă în acrivitatea de cercetare entomologică organizată de muzeele de științe naturale din R.S. România 69-76 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ANGELESCU, Nicolae, IACOB, Maura, RĂDULESCU, Ion Infestări cu oodinium (Amyloodinium) ocellatum Brown la pești proveniți din Marea Neagră 77-79 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NEACȘU, Petre Date faunistice și ecologice asupra principalelor organisme cicidogene din Delta Dunării 81-91 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Virginia Sphenophorus piceus pallus (Coleopera + Curculionidae) dăunător al rizomilor de papură din Delta Dunării 93-100 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ANGELESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Ion Acaridide plumicole (Analgesoidea) colectate de la cîteva păsări din România 101-103 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NAGY, Carol Aspecte privind biologia dăunătorilor stufului și paraziților lor în Delta Dunării 105-108 română
1977 Peuce, V, seria zoologie DRAGOMIR, Nicolae Contribuții la studiul biologic, ecologic și de combatere a speciilor de hyponomeuta (Yponomeuta) din regiunea Deltei Dunării - cu privire specială asupra speciei Hyponomeuta rorellus Hb. Defoliator al plopilor și sălciilor 109-148 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ANGELESCU, Nicolae, PLOTOAGĂ, Gabriela, RĂDULESCU, Ion Noi contribuții la cunoșterea parazitofaunei cetaceelor din Marea Neagră 149-153 română
1977 Peuce, V, seria zoologie POPESCU, Maria Contribuții la cunoșterea broaștei roșii de pădure (Rana dalmatina Bonap, 1839) din județul Tulcea 155-163 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NALBANT, Teodor Observații asupra sistematicii și biologiei guvidului relict Benthophiloides brauneri Beling & Iljin în Delta Dunării (Pisces, Peerciformes, gobiidae) 165168 română
1977 Peuce, V, seria zoologie BABEȘ, Liliana, LEONTE, Eliza, TRANDABURU, Tiberiu Structura fină a sacului dorsal la Cyprinus carpio L. 169-174 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
1977 Peuce, V, seria zoologie DRĂGĂȘANU, Ștefan, LUSCAN, Silvia, MIHAI, Alina, POPESCU, Ecaterina Contribuții la stabilirea indicilor de freștere și prermaturare a reproducătorilor de Ctenopharyngodon idella (Val.) 189-195 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficențele de utilizare a energiei hranei pentru creștere și producție la Ctenopharyngodon idella de două veri 197-205 română
1977 Peuce, V, seria zoologie ZINEVICI, Victor Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann)(Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, CRISTEA, Elisabeta, DEMETRIUC, Boris, FUHRMANN, Harald Considerații cu privire la pescuitul și componența cîrdului de cega )Acipenser ruthenus rzthenus L) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unizățole amenajate piscicol din Delta Dunării de cître unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, CRISTEA, Elisabeta, DEMETRIUC, Boris, FUHRMANN, Harald Observații cu privire la biologia reproducerii cegii (Acipenser ruthenus ruthenus l.) 261-267 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Gheorghe Particularitățile principalilor factori mediali din Marea Neagră și fluviul Dunărea și unele aspecte biologice specifice ale sturionilor marini migratori din apele României 269-304 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, FUHRMANN, Harald Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Nicolae Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile, STĂNESCU, Silviu Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Dan Rolul vegetației în viața și repartiția păsărilor din Delta Dunării 359-366 română
1977 Peuce, V, seria zoologie RADU, Dimitrie Dinamica fenologică a păsărilor din Delta Dunării 367-410 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MĂTIEȘ, Mircea Date asupra avifaunei Deltei Dunării, Complexului lagunar Razelm și Dobrogei maritime (perioada 19857-1973) 411-418 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru, MIRONOV, Mihai Caracterele de iernare a ornitofaunei litorale de la Sf. Gheorghe la Periboina 419-424 română
1977 Peuce, V, seria zoologie RADU, Dimitrie Aspecte ecologice privind reproducerea păsărilor în condițiile Deltei Dunării 425-443 română
1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Aurel Cîteva considerații în legătură cu sursele de hrană ale păsărilor în zona de contact a apelor Dunării și apelor Mării Negre - sectorul românesc 445-454 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Yaghen (II) 455-457 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Noi observații ornitologice pe insula Sacalin 459-481 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai Observații asupra speciilor cuibăritoare din zona Vărărie-Cazanele-Somova, judetul Tulcea 483-487 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Insula Sacalin - Loc important în cercetarea cuibăritului și migrației păsărilor 489-507 română
1977 Peuce, V, seria zoologie KISS, Botond Contribuții privind migrația sitarilor (Scolopax rusticola l.) în Delta Dunării 509-518 română
1977 Peuce, V, seria zoologie COCIU, M., MICU, Nicolae, PALADI, A., WAGNER, G. Aspecte privind întreținerea păsărilor acvatice în captivitate 519-527 română
1977 Peuce, V, seria zoologie NEACȘU, Gheorghe, SIMIONESCU, Viorica Contribuții la cunoșterea faunei de mamifere mici din Delta Dunării 529-548 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru Rîsul (Lynx lynx L.) o prezență inedită în fauna horstului nord-dobrogean 549-551 română
1977 Pontica, X RĂDULESCU, Adrian Un act de semnificație patriotică: reconstituirea monumentului triumfal de la Adamclisi .9-14 română
1977 Pontica, X RUSOVAN, Dan Conservarea și valorificarea muzeistică a monumentului Tropaeum Traiani 15-20 română
1977 Pontica, X DUMITRAȘCU, Gheorghe Complexzl muzeistic Tropaeum Traiani și influența lui asupra dezvoltării localității și teritoriului înconjutător 21-24 română
1977 Pontica, X VULPE, Radu Les Roumains et la Mer 25-34 franceză
1977 Pontica, X MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România și relațiile ei cu Mediterana orientală 37-43 română
1977 Pontica, X COMȘA, Eugen Despre figurinele "en violon" din aria culturii Gumelnița 45-51 română
1977 Pontica, X RĂDULESCU, Adrian Știri despre începuturile orașului Constanța 53-57 română
1977 Pontica, X DIACONU, Petre Cîteva considerații pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni) 59-63 română
1977 Pontica, X RĂDULESCU, Adrian Dobrogea lui Burebista 65-68 română
1977 Pontica, X DOMINTE, C. Antroponomastica geto-dacă în context indo-european 69-77 română
1977 Pontica, X MUNTEANU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Inscripții inedite din Tomis și Callatis 79-89 română
1977 Pontica, X BUCOVALĂ, Mihai Atestări arheologice ale practicilor medicale în Dobrogea 91-96 română
1977 Pontica, X SUCEVEANU, Alexandru Contribuții la tipologia juridică a exploatărilor agricole din orașele vest-pontice 97-116 română
1977 Pontica, X TUDOR, Dumitru Zeii Sabazios și Zbelsurdos la Drobeta 117-125 română
1977 Pontica, X BÎRLĂDEANU, Elena În legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis 127-152 română
1977 Pontica, X DIACONU, Gheorghe Daco-romanii la curbura Carpaților 153-157 română
1977 Pontica, X SCORPAN, C. Stele funerare inedite de la Sacidava 159-178 română
1977 Pontica, X ARICESCU, Andrei În legătură cu zonele de acțiune ale legiunilor moesice pe teritoriul Dobrogei 179-190 română
1977 Pontica, X CHERA-MĂRGINEANU, C., COVACEF, Zaharia Geme din Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 191-202 română
1977 Pontica, X BARBU, V. Necropole de epocă romană în orașele Pontului Stîng: caracteristici tipologice 203-214 română
1977 Pontica, X COMȘA, Maria Dacia în epoca lui Constantin cel Mare și a urmașilor săi 215-228 română
1977 Pontica, X SCORPAN, C. Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava (1974,1976) 229-251 română
1977 Pontica, X CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Contribuții la topografia Tomisului 253-260 română
1977 Pontica, X BARNEA, Ion Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice 261-271 română
1977 Pontica, X BARNEA, Ion Note de epigrafie romano-bizantină 273-288 română
1977 Pontica, X HOREDT, K. Tezaurul de aur de la Moigrad 289-293 română
1977 Pontica, X IRIMIA, Mihai Un topor de bronz descoperit la Grădina 297-300 română
1977 Pontica, X LAZURCĂ, E. Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din nordul Dobrogei 301-305 română
1977 Pontica, X OPAIȚ, Andrei Aegyssus 1976. Raport preliminar 307-311 română
1977 Pontica, X LASCU, Nicolae O biografie românească inedită a lui Ovidiu 313-317 română
1977 Pontica, X BORONEANȚ, Vasile Cercetări perieghetice pe malul Mării Negre între Cponstanța și Vama Veche 319-324 română
1977 Pontica, X BAUMANN, Victor Despre un stîlp militar descoperit la mănăstirea Saun 325-331 română
1977 Pontica, X GUDEA, Nicolae, POP, P. Un castru nou deswcoperit în sistemul defensiv al Daciei romane: castrul roman de la Feldioara 333-338 română
1977 Pontica, X PANAITESCU, Adrian Mormînt din epoca romană la Tomis 339-343 română
1977 Pontica, X TZONY, M. Contribuții la problema răspîndirii carpilor la Dunărea de Jos 345-348 română
1977 Pontica, X BARNEA, Alexandru Descoperiri epigrafice noi în cetatea Tropaeum Traiani 349-355 română
1977 Pontica, X PAPUC, Gheorghe Considerații asupra perioadei de sfîrșit a cetății Tropaeum Traiani 357-360 română
1977 Pontica, X IOSIPESCU, S. Informațâii engleze din 1839: "Valul lui Traian" din Dobrogea 361-364 română
1977 Pontica, X CHERA-MĂRGINEANU, C. Der romische Limes im Ungarn - Elitz Jeno 365-366 română
1977 Sargetia, XIII LUNGU, Ion Independența, nazuința de veacuri a poporului român .9-11 română
1977 Sargetia, XIII FERENCZI, Istvan Unele aspecte geografice ale luptei de independență a dacilor împotriva romanilor (101-102, 105-106) 13-18 română
1977 Sargetia, XIII LAZĂR, Ioachin Iancu de Hunedoara și lipta poporului nostru pentru neatîrnare 19-28 română
1977 Sargetia, XIII EDROIU, Nicolae Caracterul antihabsburgic al răscoalei lui Horea (1784-1785) 29-32 română
1977 Sargetia, XIII WARDEGGER, Nicolae Momente ale luptei comune a poporului român și a naționalităților conlocuitoare contra imperiului habsburgic 33-39 română
1977 Sargetia, XIII NEAMȚU, Alexandru Haiducia pe domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XIX-lea 41-57 română
1977 Sargetia, XIII POPA, Mircea Două poete străine, cîntărețe ale idealului de independență a poporului Român 59-66 română
1977 Sargetia, XIII STOICAN, Petre Ideea de independență în literatura română 67-69 română
1977 Sargetia, XIII MATEI, Alexandru Războiul pentru independență - moment de manifestare a unității și solidarității românești. Contribuții documentare 70-104 română
1977 Sargetia, XIII ABRUDAN, Paul Solidaritatea hunedorenilor cu România în zîzboiul pentru cucerirea independenței 105-119 română
1977 Sargetia, XIII IONIȚĂ, Elisabeta Contribuția femeilor din Transilvania la lupta pentru cucerirea independenței de stat a României 121-124 română
1977 Sargetia, XIII IONIȚĂ, Gheorghe Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în Programul Partidului Comunist Român 125-129 română
1977 Sargetia, XIII BLĂJAN, Mihai, CERGHI, Tiberiu Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca și Răchițele (jud. Cluj) 131-147 română
1977 Sargetia, XIII CRIȘAN ION, Horațiu Locul complexului din Munții Orăștiei în Civilizația geto-dacică 149-153 română
1977 Sargetia, XIII FERENCZI, Istvan Observații geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei 155-169 română
1977 Sargetia, XIII FLOCA, Octavian Singidava 171-181 română
1977 Sargetia, XIII BRANGA, Nicolae Considerații topografice și arhitectonice privitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 183-190 română
1977 Sargetia, XIII PROTASE, Dumitru Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia 191-202 română
1977 Sargetia, XIII MĂRGHITAN, Liviu Valea Mureșului - parte integrantăa sistemului de fortificație a Daciei 203-207 română
1977 Sargetia, XIII BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul județean Hunedoara-Deva 209-228 română
1977 Sargetia, XIII BĂRBULESCU, Mihai Caputeluri romane din Dacia intracarpatică 229-361 română
1977 Sargetia, XIII LAZĂR MIRCEA, Dan, WINKLER, Iudita Emblema legiunii a XIII-a Gemina pe un fragment de umbo 267-276 română
1977 Sargetia, XIII POPA, Radu Observații privind zidurile de mortar din cetățile dacice hunedorene 277-284 română
1977 Sargetia, XIII CANTACUZINO, Gheorghe Cercetări arheologice la biserica din Sînpetru (com. Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara) 285-292 română
1977 Sargetia, XIII LAZĂR MIRCEA, Dan Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribița (jud. Hunedoara) 293-305 română
1977 Sargetia, XIII LAZĂR, Ioachin Cîteva date privind exploatarea aurului pe domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea 307-315 română
1977 Sargetia, XIII TAMAȘ, Alexandru Economia fierului în Transilvania între anii 1750-1780 317-328 română
1977 Sargetia, XIII BELE, Mircea Cantemir și Leibniz 329-333 română
1977 Sargetia, XIII EDROIU, Nicolae Lupta de la Brad 828 nov. 1784) dintre țăranimea răscitală și trupele de represiune 335-339 română
1977 Sargetia, XIII CHINDLER, Nicolae, LAZĂR, Ioachim Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei 341-354 română
1977 Sargetia, XIII MÎRZA, Iacob Patru documente despre Regium Gymnasium Zalathnense 355-375 română
1977 Sargetia, XIII ALICU, Dorin, ALICU, Sanda Un cadran solar fragmentar descoperit la Ulpia Traiana Sarmisegetusa 363-265 română
1977 Sargetia, XIII RETEGAN, Simion Date statistice din arhiva Guberniului Transilvanieiprivitoare la comitatul Hunedoara în anii guvernării liberale 377-396 română
1977 Sargetia, XIII PALAMARIU, Olimpia Documente ale breslei tăbăcarilor din Orăștie existente în arhivele hunedorene 397-404 română
1977 Sargetia, XIII BOTEZAN, Liviu, CORDOȘ, Nicolae Cîteva aspecte ale rolului jucat de orașul Deva în viața politică a romanilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-lea 405-419 română
1977 Sargetia, XIII ACHIM, Valeriu Elena Hossu-Longin, reprezentantă de frunte a feminismului românesc din judeșul Hunedoara 421-431 română
1977 Sargetia, XIII SORA, Gheorghe Vasile Goldiș în corespondență 433-439 română
1977 Sargetia, XIII FLOCA, Dumitru Noi date privind mișcarea muncitorească din zona minieră Brad la începutul secolului XX 441-445 română
1977 Sargetia, XIII BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922 447-458 română
1977 Sargetia, XIII IONIȚĂ, Gheorghe Panait Istrati în apărarea muncitorimii greu încercate în 1929 459-464 română
1977 Sargetia, XIII POPOROGU, Ion Partidul Comunist Român - organizatorul luptei revoluționare a minerilor Vpii Jiului împotriva dictaturii militaro-fasciste 465-470 română
1977 Sargetia, XIII PICIORUȘI, Veronica Transfărmări social - economice și politice hunedorene oglindite în paginile ziarului "Zori Noi" (I) 471-478 română
1977 Sargetia, XIII VALEA, Mircea Organizarea "Frontului plugarilor" în primii ani ai construcției socialiste în România 479-486 română
1977 Sargetia, XIII APOLZAN, Lucia Plarforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii și continuității așezărilor 487508 română
1977 Sargetia, XIII DUNĂRE, Nicolae Elemente ale fondului național în civilitația tradițională hunedoreană 509-518 română
1977 Sargetia, XIII PAVEL, Eugen Contribuția lui Ioan Lăzăriciu la dezvoltarea învățămîntului hunedorean 519-527 română
1977 Sargetia, XIII HOMORODEAN, Mircea Elemente de istorie a limbii și culturii poporului român reflectate în graiurile și toponimia județului Hunedoara 529-534 română
1977 Sargetia, XIII ARDEVAN, Radu Sextus Attius Secundus 535-538 română
1977 Sargetia, XIII RASU, Adriana Un mormînt roman descoperit la Uroi (jud. Hunedoara) 539-542 română
1977 Sargetia, XIII POP, Constantin Staui imperiale de bronz la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 543-547 română
1977 Sargetia, XIII ANDRIȚOIU, Ioan Constituirea și dezvoltarea colecției de arheologie a Muzeului județean Hunedoara - Deva 549-559 română
1977 Sargetia, XIII PLEȘA, Ioan, ROTARU, Octavian Documente privind monumentele arheologice romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 561-475 română
1977 Sargetia, XIII POPA, Mircea O contribuție la "Bibliografia românească veche": circularea episcopului Bob din 1799 577-478 română
1977 Sargetia, XIII PAVEL, Eugen Cărți cu însemnări manuscrise (I) 579-589 română
1977 Sargetia, XIII SĂLCEANU, Maria Figuri reprezentative ale culturii hunedorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 591-595 română
1977 Sargetia, XIII ȘUIAGA, Victor O figură marcantă a mișcării feministe hunedorene: Ana Petco 597-600 română
1977 Sargetia, XIII POP, Emil Un reprezentabt de frunte al luptei pentru omndependența și libertatea națională a poporului român: Adan Hențiu-Hențiescu 601-604 română
1977 Sargetia, XIII CONSTANTIN, Clemente Vestigii ale unui cunoscut basm românesc într-o colindă din Șerel (Hațeg) 605-608 română
1977 Sargetia, XIII BELE, Mircea Umanismul revoluționar de la "Manifestul Partidului Comunist" la documentele programatice ale Partidului Comunist Român 609-614 română
1977 Sargetia, XIII NELEGA, Constantin Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeul-public (I) 615-617 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie IOSIPESCU, Silvia Așezările omeneșri din Depresiunea Almăj - considerații etnografice - .9-25 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BUDIȘ, Monica Așezări permanente în Clisura Dunării 27-47 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Arhitectura caselor grănicerești 49-59 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae Rîșnițele de pe Pîrîul Morilor din Topleț 61-71 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSKY, Maria Ceramica populară din județul Caraș-Severin 73-80 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie VID, Constantin Vopsitoria cu indigo din Peciu Nou (județul Timiș) 81-96 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SECOȘAN, Elena Despre tipologia portului popular din județul Caraș-Severin 97-110 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LENGHEL-BRÎNZEI, Letiția Ceremonialul nunții pe cursul superior al Bistrei (Bucova, Bauțar, Marga) 111-132 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DRĂGUȚ, Maria, DRĂGUȚ, Pavel Rituri agricole și pastorale pe Valea Bistrei 133-144 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Evoluție și permanență în meșteșugul țesutului și arta decorării țesăturilor pe teritoriul județului Caraș-Severin 145-157 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie COMĂNICI, Germina Elemente etnografice din zona Banatului în răspunsurile la chestionarul Hașdeu 159-165 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș 167-179 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Îndemn la cercetarea organologiei populare din Banat 181-197 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile Note lexicale (I) (Etnografie-toponimie) 199-208 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Sfîrșitul Culturii Vinca-Turdaș în Cîmpia Transilvaniei 211-230 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie MOGA, Marius, RADU, Ortansa Contribuție la cunoașterea culturii Tisa I în lumina descoperirilor de la Hodoni (1959-1960) 231-239 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SOROCEANU, Tudor Însemnătatea stratigrafiei de la Pecica pentru epoca bronzului carpato-danubian 241-250 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin 251-276 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie MEDELEȚ, Florin Tipologia brățărilor spiralice dacice din argint 277-297 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FERENCZI, Istvan Premisele naturale ale metalurgiei fierului în Munții Orăștiei 299-310 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria, PETROVSZKY, Richard O construcție romană descoperită la Caransebeș 311-320 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina, MOGA, Marius Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin Tonlampen - typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa 331-362 germană
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie WOLLMANN, Volker Preocupări și cercetări de epigrafie asupra Banatului roman 363-376 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru, PETROVSZKY, Richard Tibiscum și drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol 375-388 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HAȚEGAN, Ioan Pippo Spano și lupta antiotomană în Banat în primele decenii ale secocului al XV-lea 388-402 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Contribuții la delimitarea administrativă și juridică a districtelor Sebeș și Caran 403-409 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) 411-418 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAY, Emeric Situația economică în preajma revoluției de la 1848 în comitatul Carș 451-461 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile Aspecte ale revoluției de la 1848 pe teritoriul regimentului Nr. 13 din granița bănățeană 463-467 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DUDAȘ, Vasile Contribuția Banatului de Sud la sprijinirea rîzboiului pentru ndependență (1977-1978) 469-475 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie CORNEANU, Nicolae Amintiri despre anul 1918 în Caransebeș 477-480 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie POPESCU, Traian Colecția " Leo Hass" - Plastica religioasă din Insula Nias 483-491 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie OLARU, Martin Valorificarea patrimoniului turistic al așezărilor rurale din partea de Sud-Vest a țării (județul Caraș-Severin) 493-506 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Expoziția de artă populară din comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran) 507-511 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru, GROZA, Liviu Expoziția comemorativă "Generalul Moise Groza" - eroul de la Plevna - 1877 513-516 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie CĂDARIU, Ștefan, SCHONHERR, Anton Copii galvanice din dentacryl 517-520 română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie SCUTEA, Simion Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .9- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie PAUL, Iuliu Periodizarea internă a culturii Petrești în lumina evoluției ceramicii pictate 15- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie NAGLER, Thomas Cetățile feudale de la Orlat și continuitatea românilor în sudul Transilvaniei 27- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru Din contribuția maselor populare transilvănene la lupta antiotomană. Constructorii cetății din Oradea în ultima treime a secolului al XVI-lea 51- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie NISTOR, Nicolae, RACOVIȚAN, Mihai Rolul "mărginenilor" în formarea comunității economice și a conștinței naționale a poporului roman 71- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ABRUDAN, Paul Astra - promotoare a mișcării naționale transilvănene de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1977-1878 89- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie GOLLNER, Elisabeth Acțiuni de solidaritate ale românilor transilvăneni cu România în anii 1877-1978 oglindite în presa săsească 113- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ABRUDAN, Paul Documente inedite privind mișcarea națională a românilor transilvăneni de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1877-1878 119- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie STOIA, Mircea Documente refertitoare la sprijinul material și bănesc acordat de românii transilvăneni și bănpțeni în timpul războiului de independență 141- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie POPOVICI, Gheorghe Zaharia Boiu, poet al războiului pentru independență 151- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie PAVEL, Teodor Mișcarea națională română după războiul de independență (1878-1883) 157- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie RACOVIȚAN, Mihai Documente sibiene referitoare la intensificarea luptei social-politice a românilor transilvăneni la începutul secolului al XX-lea 177- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ARDELEAN, Radu Atitudini ale fruntașilor politici și intelectualilor transilvăneni față de răscoala din 1907 181- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie GHIBU, Adriana Mărturii din arhivele sibiene despre lupta românilor din Transilvania în perioada primului război mondial pentru realizarea statului național unitar român 203- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ARDELEAN, Radu Ideea națională în scrisul istoric al lui Ioan Lupaș 213- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae Locul și rolul mișcării socialiste și social-democratice din România în sistemul vieții politice a țării (1921-1938) 237- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie CIOBANU, Ștefan Unele considerații cu privire la legislația muncii și tineretului în perioada interbelică 251- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae Demascarea fascismului în presa și lucrările socialiștilor din România (1933-1938) 287- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae Colaborarea dintre comuniști și socialiști în lupta pentru apărarea patriei, a independenței și suveranității naționale în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie PAUL, Iuliu, POPA, Dumitru, WEINRICH, Fritzgert Noi propuneri privind sistematizarea evidențelor științifice muzeale 303- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie GRAMA, Ana O xilogravură cu "Scene din Alexandria" în muzee siviene. 1905-1977. Rectificări și restituire 319- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru "Dovezi arheologice privind continuitatea populației autohtone în mileniul I e.n., descoperite pe teritoriul județului Sibiu" 319- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie BERTALAN, Karin "Arta argintarilor din Transilvania" 325- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie CERCHEZ, Claudia "Centenarul Independenței" 331- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie MARINESCU, Floricel, ROMAN, Elena Decorații acordate militarilor români între 1877-1947 337- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian Studiile și articolele de istorie, etnografie și artă apărute în revista Muzeului Brukenthal "Studii și Comunicări" Nr. 1-19 341- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie RACOVIȚAN, Mihai Lupta țărănimii pentru libertate socială, independență și unitate națională 343- română
1977 Teatrul, nr. 1 BALACI, Alexandru O temă fundamentală 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 1 RUSU, Aurelia Teatrul lui Eminescu. La „sanctuarul” manuscriselor 3–6 română
1977 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț O însemnată operă bibliografică 6–6 română
1977 Teatrul, nr. 1 IACOBAN, Mircea Radu Marea piesă scurtă: Re-gîndirea piesei într-un act 7–8 română
1977 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru Marea piesă scurtă: Dac-aș fi director de teatru... 8–8 română
1977 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Marea piesă scurtă: Mai multe întrebări decît răspunsuri 9–10 română
1977 Teatrul, nr. 1 VLAD, Gheorghe Marea piesă scurtă: Lungul drum al piesei scurte către teatrele profesioniste 10–10 română
1977 Teatrul, nr. 1 POTRA, Florian Care spectacol? 11–11 română
1977 Teatrul, nr. 1 VLAD, Stan Cei 75.000... 12–14 română
1977 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Întîlniri ale artiștilor amatori cu profesioniștii 15–15 română
1977 Teatrul, nr. 1 MOGA, Doina Elevii Liceului de coregrafie, printre muncitori 15–15 română
1977 Teatrul, nr. 1 ULMU, Bogdan În vizită la Școala populară de artă 16–17 română
1977 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil O confuzie din care poate ieși ceva, nu? 18–18 română
1977 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai Teatralul 19–20 română
1977 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Sîmbătă la Veritas" de M. R. Iacoban (Teatrul Național German din Weimar) 21–22 română
1977 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Amfitrion" de Peter Hacks (Teatrul Național German din Weimar) 22–23 română
1977 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Berliner Ensemble sau Brecht după Brecht 23–26 română
1977 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „Zamolxe" de Lucian Blaga (Teatrul Giulești) 27–30 română
1977 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Reduta" de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 30–31 română
1977 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Reduta" de M. R. Iacoban (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 31–32 română
1977 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Moartea lui Vlad Țepeș" de Dan Tărchilă (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 32–33 română
1977 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul „Bulandra”) 34–36 română
1977 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul Național din Craiova) 36–37 română
1977 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Timpul în doi" de D. R. Popescu (Teatrul Municipal din Ploiești) 37–38 română
1977 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Cantemir Bătrînul" de Nicolae Iorga (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 38–39 română
1977 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Recitîndu-l pe Shakespeare" de Cristian Munteanu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 39–40 română
1977 Teatrul, nr. 1 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Armistițiu cu diavolul" de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Brașov) 41–41 română
1977 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Balconul" de D. R. Popescu (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș - secția română) 42–43 română
1977 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită" de B. Brecht (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 43–44 română
1977 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Răfuiala" de Philip Massinger (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 45–46 română
1977 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Timpul în doi" de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 46–47 română
1977 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Amfitrion" de Peter Hacks (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 47–49 română
1977 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Destine" de Regine Weicker (Teatrul Național din București) 49–50 română
1977 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Adam și Eva" de Rudi Strahl (Teatrul „Ion Vasilescu”) 51–52 română
1977 Teatrul, nr. 1 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Adam și Eva" de Rudi Strahl (Teatrul Dramatic din Brașov) 52–52 română
1977 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Domnul Puntila și sluja sa Matti" de B. Brecht (Teatrul Dramatic din Galați) 52–54 română
1977 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Domnul Puntila și sluja sa Matti" de B. Brecht (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 54–55 română
1977 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Don Carlos" de Schiller (Teatrul Național din Craiova) 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Pelicanul" de A. Strindberg (Teatrul „Bulandra”) 57–59 română
1977 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Vara trecută la Ciulimsk" de A. Vampilov (Teatrul Mic) 60–61 română
1977 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Fire de poet" de Eugene O'Neill (Teatrul Național din Craiova) 61–62 română
1977 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Bunica se mărită" de V. Mhitarian (Teatrul Dramatic din Brașov) 62–63 română
1977 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Teatrul „Manuscriptum” 63–63 română
1977 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Unicul disc în limba română al cîntăreței Darclée 63–63 română
1977 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Gilda Marinescu 64–64 română
1977 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Constantin Dinulescu 65–65 română
1977 Teatrul, nr. 1 ALEXANDRU, M. Cronica Teatrului radiofonic 66–67 română
1977 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea „Patetica '77” (piesă în două părți după Duiliu Zamfirescu) 68–95 română
1977 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Leonida Vorbe, vorbe, vorbe 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 2 Angajare și calitate 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 2 Caragiale, azi (125 de ani de la naștere) 3–4 română
1977 Teatrul, nr. 2 DIMA, Al. Publicistica teoretică 4–5 română
1977 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Interogații caragialogice (I) 5–10 română
1977 Teatrul, nr. 2 MANCAȘ, Mircea Clasicitate și modernitate 10–12 română
1977 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai Sens și sensuri la Caragiale 12–14 română
1977 Teatrul, nr. 2 SCARLAT, Nicolae „Un virtuoso” pentru acel „concerto obligato” 14–15 română
1977 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan Pe meleaguri dobrogene 16–18 română
1977 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan Artiștii profesioniști printre amatori 18–27 română
1977 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Radu Dumitru 28–31 română
1977 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Pantofiorul de sticlă 32–32 română
1977 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Prima anchetă" de Cristian Munteanu (Teatrul „Bulandra”) 33–34 română
1977 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Tineri căsătoriți caută cameră" de Mihail Rișcin (Teatrul „Bulandra”) 34–35 română
1977 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Oameni feluriți" de Anton Holban (Teatrul „Nottara”) 35–37 română
1977 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ulciorul sfărîmat” de Heinrich von Kleist (Teatrul „Nottara”) 37–39 română
1977 Teatrul, nr. 2 RUSU, Ilie Cronica dramatică: „Oamenii cavernelor” de William Saroyan (Teatrul Mic) 39–40 română
1977 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Mureșanu" de Mihai Eminescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 40–40 română
1977 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 41–42 română
1977 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Teatrul German de Stat din Timișoara) 42–43 română
1977 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Trei surori" de A. P. Cehov (Teatrul Dramatic din Brașov) 43–45 română
1977 Teatrul, nr. 2 IUREȘ, Ștefan Cronica dramatică: „Omul invizibil" de Ion Hobana după H. G. Wells (Teatrul Dramatic din Brașov) 45–46 română
1977 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Premii pe anul 1976 47–48 română
1977 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil „Zilele Eminescu” la Botoșani 47–47 română
1977 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Fata babei și fata moșneagului" de Viorica Filipoiu după Ion Creangă (Teatrul „Țăndărică”) 49–50 română
1977 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Teatrul de animație din Bacău la 25 de ani 50–51 română
1977 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol - Mihai Fotino 52–52 română
1977 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol - Valentin Plătăreanu 53–53 română
1977 Teatrul, nr. 2 STAN, Radu Creația românească în concerte 54–56 română
1977 Teatrul, nr. 2 VARTOLOMEI, Luminița „Văduva veselă” de Franz Lehar și „Silvia” de Emmerich Kalman (Teatrul de Operetă) 57–58 română
1977 Teatrul, nr. 2 CRISTIAN, V. Un muzician umanist: Banjamin Britten 58–58 română
1977 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Cronica tv. 59–60 română
1977 Teatrul, nr. 2 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 60–61 română
1977 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru Noua utilitate a artei spectacolului 61–61 română
1977 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Decorul în teatrul pentru copii 62–64 română
1977 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Gioconda încruntată 64–64 română
1977 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Lia „Cîteva nopți de martie” (piesă în trei acte) 65–95 română
1977 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Note 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan Note 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 3 Neabătuta vocație ziditoare 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Tainele originalității 3–6 română
1977 Teatrul, nr. 3 ALEXANDRU, M. Schimbări în plan 6–6 română
1977 Teatrul, nr. 3 CARANDINO, N. Necăutata expresivitate 7–8 română
1977 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Talent viguros și fecund 8–9 română
1977 Teatrul, nr. 3 STAN, Radu O modestie superioară 9–10 română
1977 Teatrul, nr. 3 STAN, Radu Ultima cortină 10–10 română
1977 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida Eroi ai Bucureștilor 11–12 română
1977 Teatrul, nr. 3 MIRODAN, Alexandru Linii de comunicație 12–12 română
1977 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul În contul omeniei 13–14 română
1977 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Ora douăzeci și unu și douăzeci și două de minute sau Falsă cronică la „Răceala” 13–13 română
1977 Teatrul, nr. 3 MOGA, Doina În contul omeniei 14–14 română
1977 Teatrul, nr. 3 BELIGAN, Radu Ziua mondială a teatrului - Mesaj internațional 15–15 română
1977 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Dan Tărchilă despre virtuțile începutului, datorie dramaturgului comunist și valoarea estetică a realităților românești 16–20 română
1977 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Interogații caragialogice (II) 21–24 română
1977 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț 1907 în memorialistica unor mari actori români 25–26 română
1977 Teatrul, nr. 3 EVERAC, Paul Piesa scurtă și mișcarea de amatori 27–29 română
1977 Teatrul, nr. 3 VLAD, Stan Studioul tinerei generații 29–29 română
1977 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Eleodor Popescu despre Festivalul național „Cîntarea României” 30–33 română
1977 Teatrul, nr. 3 VLAD, Stan Primăvara culturală brașoveană 33–35 română
1977 Teatrul, nr. 3 VLAD, Stan Preyența teatrelor brașovene pe scena marelui Festival 35–36 română
1977 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil O premieră teatrală la Depourile C.F.R. Buzău 36–36 română
1977 Teatrul, nr. 3 ICHIM, Florica Cartea de teatru - „Drama istorică națională și universală” de Ion Zamfirescu 37–37 română
1977 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Patima fără sfîrșit" de Horia Lovinescu (Teatrul „Nottara”) 38–39 română
1977 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Patima fără sfîrșit" de Horia Lovinescu (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 39–40 română
1977 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Răceala" de Marin Sorescu (Teatrul „Bulandra”) 40–42 română
1977 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Fortul" de Leonida Teodorescu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 43–44 română
1977 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Fortul" de Leonida Teodorescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 44–45 română
1977 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Acord" de Paul Everac, „Oameni singuratici” de Gerhart Hauptmann, „Noaptea marilor întîlniri” de Virgil Costea (Teatrul de Stat din Arad) 45–50 română
1977 Teatrul, nr. 3 RADU+MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Răscoala" dramatizyre de Valeriu sîrbu după Liviu Rebreanu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 50–51 română
1977 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Sentință pentru martori" de Viorel Cacoveanu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 51–52 română
1977 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Romanțioșii" de Edmond Rostand (Teatrul Giulești) 53–54 română
1977 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Cyrano de Bergerac" de Edmond Rostand (Teatrul Național din București) 54–55 română
1977 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Deschis pentru renovare" de Al. Mirodan, muzica de Elly Roman (Teatrul „C. Tănase”) 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Zilele teatrului istorico-patriotic la Teatrul de Păpuși „Așchiuță” din Pitești 58–59 română
1977 Teatrul, nr. 3 ALEXANDRU, M. Cronica Radio. Momente din viața lui Ion Creangă 59–59 română
1977 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Florina Cercel 60–60 română
1977 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Ion Dichiseanu 61–61 română
1977 Teatrul, nr. 3 SÎRBU, I. D. „Iarna lupului cenușiu” (piesă în două părți) 62–95 română
1977 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria „Hansel și Gretel” de Valentin Gustav după frații Grimm (Teatrul de păpuși din Sibiu) și „Pui de om” de Victor Eftimiu (Teatrul de păpuși din Brașov) 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 4 Freamătul creației și lecțiile istoriei 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Teatrul popular din Cugir sau semnificația unei scene muncitorești 3–5 română
1977 Teatrul, nr. 4 CRIȘAN, Mihai Teatru-dezbatere la sate - „Comoara din cufăr” 5–7 română
1977 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Piese ale dramaturgilor amatori inspirate din realitatea contemporană 8–8 română
1977 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Stimularea creației locale 9–9 română
1977 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Zile de artă studențească 10–11 română
1977 Teatrul, nr. 4 MOGA, Doina La Teatrul de Operetă: regizorul George Zaharescu și compozitorul George Grigoriu despre viață, dragostea omului și eternele iubiri 11–12 română
1977 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan În Capitală: „Primăvara culturală bucureșteană” 13–13 română
1977 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira La Constanța: „Teatrul românesc și tradiția națională” 13–14 română
1977 Teatrul, nr. 4 GENOIU, George La Botoșani: „Săptămîna teatrelor din Moldova” 14–15 română
1977 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan „Cîntarea României” - Teatru 15–16 română
1977 Teatrul, nr. 4 Succese românești peste hotare 16–16 română
1977 Teatrul, nr. 4 SIMIONESCU, Mircea Horia Fratele nostru - Titanul (150 de ani de la moartea lui Beethoven) 17–19 română
1977 Teatrul, nr. 4 MIRODAN, Alexandru În ciuda logicii 19–19 română
1977 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Actualitatea istoriei în dramă 20–22 română
1977 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Marian Dramaturgia '77 23–27 română
1977 Teatrul, nr. 4 BERECHET, Mihai Repetiții la „Marele soldat” 27–29 română
1977 Teatrul, nr. 4 MOTOI, George „Un fluture pe lampă” sau eșecul tragic al dezrădăcinării 29–30 română
1977 Teatrul, nr. 4 CSIKY, Franz Demonstrația realității și a cifrelor 30–31 română
1977 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note 31–31 română
1977 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Romulus Vulcănescu despre structura teatrului folcloric, spectacol ambulant și actori improvizați și eternitatea expresiei populare 32–35 română
1977 Teatrul, nr. 4 BARBU OPRIȘAN, Horia Războiul pentru independență în teatrul popular 36–37 română
1977 Teatrul, nr. 4 Predarea lui Osman 37–38 română
1977 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Aplauze pentru Nae Manolache 39–39 română
1977 Teatrul, nr. 4 SORESCU, Marin Personajele mele 40–41 română
1977 Teatrul, nr. 4 MIRODAN, Alexandru Pe marginea anchetei „Marea piesă scurtă” 41–41 română
1977 Teatrul, nr. 4 NICOROVICI, Vasile Teme, conflicte, eroi 42–43 română
1977 Teatrul, nr. 4 TEODORESCU, Leonida Teme, conflicte, eroi 43–44 română
1977 Teatrul, nr. 4 STOENESCU, Virgil Teme, conflicte, eroi 44–45 română
1977 Teatrul, nr. 4 POTRA, Florian Traducere sau localizare? 45–45 română
1977 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai Nu numai Natașa, nu numai Cehov... 46–47 română
1977 Teatrul, nr. 4 BERECHET, Mihai In memoriam: Marcel Anghelescu 48–48 română
1977 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „1907" de Tudor Arghezi (Teatrul Național din București) 49–50 română
1977 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Marele soldat" de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Constanța) 50–51 română
1977 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Șoimii" de Petru Vintilă (Teatrul „V. I. Popa” din Bîrlad) 51–53 română
1977 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Răfuiala" de Ștefan Berciu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 53–54 română
1977 Teatrul, nr. 4 GENOIU, George Cronica dramatică: „Pelina" de Ion Luca (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 54–55 română
1977 Teatrul, nr. 4 GENOIU, George Cronica dramatică: „Se adună vremile" de Mihai Vasiliu și Remus Nastu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 55–56 română
1977 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „12 oameni furioși" de Reginald Rose (Teatrul de Comedie) 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Da sau nu" de Alexandr Ghelman (Teatrul Giulești) 57–59 română
1977 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Timpul în doi" de D. R. Popescu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 59–60 română
1977 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Woyzeck" de Georg Büchner (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 60–62 română
1977 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Fundația" de A. B. Vallejo (Teatrul Național din Timișoara) 62–63 română
1977 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Constantin Codrescu 64–64 română
1977 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Dumitru Furdui 65–65 română
1977 Teatrul, nr. 4 VARTOLOMEI, Luminița „Petru Rareș” de Eduard Caudella (Opera Română) 66–66 română
1977 Teatrul, nr. 4 CRISTIAN, V. Formația Bach-Gewandhaus, Liliana Ciulei, Oscar Danon și Jean-Jacques Kantorov (Ateneul Român) 67–67 română
1977 Teatrul, nr. 4 BRADU, Mircea „Hotărîrea” (piesă în șapte tablouri) 68–94 română
1977 Teatrul, nr. 4 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 95–95 română
1977 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Sub cupola circului 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 5 Conferința națională a scriitorilor (28 - 29 mai) 1–3 română
1977 Teatrul, nr. 5 Centenarul Independenței - Spectacolul jubiliar 4–7 română
1977 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin „Curcubeu peste Dunăre” (spectacol prezentat de Teatrul „Bulandra” în sala de festivități a întreprinderii „Tricodava”) 7–7 română
1977 Teatrul, nr. 5 BRĂDĂȚEANU, Virgil Actualitatea unui text centenar: „Curcanii” de Grigore Ventura la TV 8–17 română
1977 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Leonida Treptele afirmării 18–20 română
1977 Teatrul, nr. 5 PARHON, Victor Treptele afirmării 20–21 română
1977 Teatrul, nr. 5 NELEANU, D. D. Treptele afirmării 21–21 română
1977 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Treptele afirmării 22–23 română
1977 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Treptele afirmării 22–22 română
1977 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Treptele afirmării 23–24 română
1977 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Studenții în faza republicană 25–27 română
1977 Teatrul, nr. 5 IUREȘ, Ștefan Examen reușit 27–29 română
1977 Teatrul, nr. 5 MOGA, Doina „Spre comunism, în zbor" - dans tematic 29–29 română
1977 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil O pîine în Festival 30–30 română
1977 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Marele soldat” de Dan Tărchilă (Teatrul Național din București) 31–33 română
1977 Teatrul, nr. 5 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Două ore de pace” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 33–36 română
1977 Teatrul, nr. 5 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Două ore de pace” de D. R. Popescu (Teatrul Mic) 36–37 română
1977 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Rapsodie transilvană" de I. D. Sîrbu (Teatrul „Valea Jiului” din Petroșani) 37–38 română
1977 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Procesul Horia" de Al. Voitin (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 39–40 română
1977 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „1907, din primăvară pînă-n toamnă" colaj realizat de Bogdan Ulmu (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 40–41 română
1977 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Se adună vremile" de Mihai Vasiliu și Remus Nastu (Teatrul de Stat din Reșița) 41–42 română
1977 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Matca" de Marin Sorescu (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 42–43 română
1977 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Fidelitate" de Szabó Lajos (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 43–44 română
1977 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Dinu" de Radu F. Alexandru (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 44–45 română
1977 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Maria și copiii ei" de Osvaldo Dragún (Teatrul Dramatic din Brașov) 45–47 română
1977 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Cîntați, privighetori!" (Teatrul „Ion Vasilescu”) 47–48 română
1977 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Othello" de Shakespeare (Teatrul „Madách” din Budapesta) 48–49 română
1977 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Isabela, regina Spaniei" de Illés Endre (Teatrul „Madách” din Budapesta) 49–49 română
1977 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol - Ștefan Bănică 50–50 română
1977 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol - Virgil Ogășanu 51–51 română
1977 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Autorul „Îndrăznelii” la 50 de ani 52–52 română
1977 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Un mim, pentru o zi, la București: Helfrid Foron 53–54 română
1977 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Stagiunea estivală pe litoral 54–55 română
1977 Teatrul, nr. 5 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 55–56 română
1977 Teatrul, nr. 5 MIRODAN, Alexandru Intenții de proces 56–56 română
1977 Teatrul, nr. 5 VARTOLOMEI, Luminița Succese românești peste hotare 57–57 română
1977 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Critica teatrală în lumea de azi 58–63 română
1977 Teatrul, nr. 5 SEVER, Alexandru „Pragul de taină” (piesă în cinci acte) 64–95 română
1977 Teatrul, nr. 5 FRANGA, Liviu Cartea de teatru: „Broaștele” de Aristofan 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 6 Festivalul s-a încheiat. Festivalul continuă! 1–3 română
1977 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Teatrele dramatice la ora bilanțului 3–12 română
1977 Teatrul, nr. 6 IUREȘ, Ștefan Arta rostirii poemelor 14–16 română
1977 Teatrul, nr. 6 TEODORESCU, Leonida Însemnări la masa juriului 17–17 română
1977 Teatrul, nr. 6 DIMIU, Mihai 2.000.000 de artiști amatori 18–19 română
1977 Teatrul, nr. 6 GIURCHESCU, Anca Criteriul autenticității 20–22 română
1977 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai Prilej de descoperire a unor talente reale 20–20 română
1977 Teatrul, nr. 6 COSMA, Octavian Un puternic stimulent în planul creației și al interpretării 22–23 română
1977 Teatrul, nr. 6 TEODORIAN, Valentin Bogăția talentelor 23–24 română
1977 Teatrul, nr. 6 STORIN, Aurel Departajare „la fotografie” 25–26 română
1977 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria În „limitele nelimitate” ale genului 26–29 română
1977 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai Forme accesibile și convingătoare 29–30 română
1977 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Teatrul nescris din Măru 30–30 română
1977 Teatrul, nr. 6 STAN, Radu Festivalul european al prieteniei. Orchestre, dirijori, soliști 31–35 română
1977 Teatrul, nr. 6 VARTOLOMEI, Luminița Festivalul european al prieteniei. Operă și balet 35–36 română
1977 Teatrul, nr. 6 ULMU, Bogdan O operă lirică dedicată aniversării independenței 37–38 română
1977 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Marian Posibilitățile teatrului istoric 39–41 română
1977 Teatrul, nr. 6 M., D. Afiș estival 41–41 română
1977 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Iosif Naghiu despre drumul de la poezie la teatru, dramaturgul profesionist și bucuriile estetice ale publicului 42–44 română
1977 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Patetica '77" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din Craiova) 45–47 română
1977 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Patetica '77" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 47–48 română
1977 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Două ore de pace" de D. R. Popescu (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 48–50 română
1977 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Sîngele (Patima fără sfîrșit)" de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Galați) 50–51 română
1977 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Hotărîrea sau De cîte ori am pornit" de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Arad) 52–55 română
1977 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Măria sa, poporul” de Tömöry Peter (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel T. Th. Ciupe: Decor pentru „Maria și copiii ei” de Osvaldo Dragun la Teatrul Dramatic din Brașov 57–57 română
1977 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Cornelia Gheorghiu 58–58 română
1977 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Melania Cîrje 59–59 română
1977 Teatrul, nr. 6 EVERAC, Paul Monica Ergas, o tînără speranță 60–60 română
1977 Teatrul, nr. 6 ERGAS, Monica „Prin glonț și sabie” (piesă în două părți) 61–64 română
1977 Teatrul, nr. 6 MOGA, Doina Producția '77 a Liceului de coregrafie 64–64 română
1977 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 65–66 română
1977 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Un eveniment în folcloristica românească 66–66 română
1977 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Triptic 67–67 română
1977 Teatrul, nr. 6 BUZOIANU, Cătălina Nancy 1977: un Festival al căutărilor 68–69 română
1977 Teatrul, nr. 6 LOVINESCU, Horia „Autobiografie” 70–95 română
1977 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai „Șașe povești cu... picățele” (Teatrul „Les Zygomars” din Namur-Belgia) 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 7 Înalta școală a răspunderii 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Critica de azi (și de mîine) pentru un public de azi (și de mîine) 3–4 română
1977 Teatrul, nr. 7 BARBU, Nicolae Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. O nouă vîrstă a dramaturgiei istorice 5–7 română
1977 Teatrul, nr. 7 BĂDESCU, Aurel Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. O stagiune a actorilor 7–8 română
1977 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Lărgirea ariei de acțiune a teatrului 8–10 română
1977 Teatrul, nr. 7 NADIN, Mihai Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Cultivarea responsabilă a talentului 10–11 română
1977 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Un cîștig tematic incontestabil 11–11 română
1977 Teatrul, nr. 7 ROBESCU, Marius Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Principala caracteristică a stagiunii: complexitatea 12–13 română
1977 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Un proces de omogenizare 12–12 română
1977 Teatrul, nr. 7 ROMAN, Radu Anton Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Angajarea publicului față de actul scenic 13–15 română
1977 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Tinerii regizori: o forță creatoare 16–18 română
1977 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Evocări teatrale din vechiul Brașov 18–18 română
1977 Teatrul, nr. 7 TĂRCHILĂ, Dan Numai piesa jucată are dreptul la viață 19–19 română
1977 Teatrul, nr. 7 SORESCU, Marin Grafic de temperatură („Răceala” la Teatrul „Bulandra”) 20–22 română
1977 Teatrul, nr. 7 MICU, Dan Interviu cu mine însumi 22–23 română
1977 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Lia Căutînd mărturii ale istoriei 24–24 română
1977 Teatrul, nr. 7 COMAN, Cornel Chipurile lui Țepeș 25–25 română
1977 Teatrul, nr. 7 JITIANU, Dan Evoluția soluției scenografice 26–27 română
1977 Teatrul, nr. 7 EVERAC, Paul Teatrul popular față în față cu cel cult 28–30 română
1977 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Inițiativele A.R.I.A. 31–32 română
1977 Teatrul, nr. 7 OVIDIU, T. Însemnări pe marginea unui program 32–32 română
1977 Teatrul, nr. 7 SĂCEANU, Amza O relație puțin studiată: caietul-program și publicul de teatru 33–35 română
1977 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Un regat, pentru un cal! 36–36 română
1977 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Muntele" de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 37–40 română
1977 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu" de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Timișoara) 40–41 română
1977 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu" de I. D. Sîrbu (Teatrul Dramatic din Brașov) 41–41 română
1977 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Micul infern" de Mircea Ștefănescu (Teatrul „Nottara”) 42–43 română
1977 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Dictatorul" de Al. Kirițescu (Teatrul Evreiesc de Stat) 44–44 română
1977 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Cazul Enăchescu" de Eugenia Busuioceanu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 45–45 română
1977 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Nuntă cu dar" de Bogdan B. Bogdan (Teatrul Dramatic din Brașov) 46–47 română
1977 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Bomba zilei" de Ben Hecht și Charles Mc. Arthur (Teatrul „Ion Vasilescu”) 47–48 română
1977 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Nevastă de ocazie" de Kostas Assimacopoulos (Teatrul Dramatic din Galați) 48–49 română
1977 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Frumoasa Elena" operetă pentru actori de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timișoara) 49–51 română
1977 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Mielul turbat" de Aurel Baranga (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 51–52 română
1977 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Cocoșul de tablă" de Dan Rebreanu (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 52–53 română
1977 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Omul cu mîrțoaga" de G. Ciprian (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 54–54 română
1977 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Pîine amară" de Claude Spaak (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 55–56 română
1977 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Casa cea nouă" de Carlo Goldoni (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 55–55 română
1977 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Oedip salvat" de Radu Stanca (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Peer Gynt" de Henric Ibsen (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 57–57 română
1977 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Casa Bernardei Alba" de F. G. Lorca (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 57–58 română
1977 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Năpasta" de I. L. Caragiale (Institutul de Teatru „Szentgyörgyi Istvan”) 59–59 română
1977 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol: Ileana Cernat 60–60 română
1977 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol: Alexandru Drăgan 61–61 română
1977 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 62–63 română
1977 Teatrul, nr. 7 Succese românești peste hotare 64–64 română
1977 Teatrul, nr. 7 VARTOLOMEI, Luminița Opera Română - File de istorie 65–65 română
1977 Teatrul, nr. 7 ANGHEL, Paul Prințul Întunecatului April 66–67 română
1977 Teatrul, nr. 7 GENARU, Ovidiu „Viață particulară” (piesă în două acte) 68–96 română
1977 Teatrul, nr. 8 Nestinsul impuls al lui August 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 8 MANCAȘ, Mircea Valori umaniste în dramaturgia română contemporană 3–4 română
1977 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu Tradiții și cerințe actuale în critica de teatru 5–6 română
1977 Teatrul, nr. 8 NADIN, Mihai Critica și criticii 6–7 română
1977 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Colocviu sub măslini 8–11 română
1977 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Mîinile 12–12 română
1977 Teatrul, nr. 8 RIMAN, Emil Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Curaj și consecvență în afirmarea valorilor autentice 13–14 română
1977 Teatrul, nr. 8 GIURCHESCU, Lucian Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Sinceritate și crez artistic 14–15 română
1977 Teatrul, nr. 8 DELEANU, Elena Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Cerințele unui bun teatru popular 15–17 română
1977 Teatrul, nr. 8 BUCȘA, Petre Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. A susține experiențele care înlătură rutina 17–18 română
1977 Teatrul, nr. 8 DINCĂ, Alexandru Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Nici un rabat de la exigența ideologică și estetică 18–20 română
1977 Teatrul, nr. 8 BUNESCU, Traian Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Atitudine activă față de evenimentul social-politic 20–21 română
1977 Teatrul, nr. 8 MERCUS, Eugen Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Spectacole de calitate cu texte inedite 21–22 română
1977 Teatrul, nr. 8 IONESCU, Jean Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Aprofundarea relațiilor cu spectatorii 22–23 română
1977 Teatrul, nr. 8 LINDER, Ioan Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Rolul creator al cenaclurilor 23–24 română
1977 Teatrul, nr. 8 ALECSANDRESCU, Dan Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. În continuarea unui drum și a unui program 24–24 română
1977 Teatrul, nr. 8 STANCIU, Stelian Cum răspundem comandamentelor timpului? 25–25 română
1977 Teatrul, nr. 8 Caiete de spectacol: „Descăpățînarea” de Al. Sever la Teatrul Giulești 26–26 română
1977 Teatrul, nr. 8 SEVER, Alexandru Scurtă istorie a unei piese istorice 27–30 română
1977 Teatrul, nr. 8 KIVU, Dinu Drumul spre spectacol 31–32 română
1977 Teatrul, nr. 8 MĂRĂSCU, Tudor Teatrul istoric - un teatru contemporan 33–34 română
1977 Teatrul, nr. 8 DIBROV, Octavian Transparența imaginii sau Nu reproducere, ci înțelegere 34–36 română
1977 Teatrul, nr. 8 NEGREANU, Corado „Cheia” interpretării personajului Miron Costin 36–36 română
1977 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Cu Paul Bortnovschi despre variabilitatea spațiului scenic, decorul ca atare și design și psihotropism 37–40 română
1977 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Avantajele și servituțile poziției intermediare 41–42 română
1977 Teatrul, nr. 8 POTRA, Florian Produsul bine făcut 43–43 română
1977 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Constantin Dinculescu despre teatru și publicul de provincie, contactul permanent dintre profesioniști și amatori și noua ediție a Festivalului „Cîntarea României” 44–45 română
1977 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul Stagiunea estivală '77 la Călimănești și Govora 46–48 română
1977 Teatrul, nr. 8 ENGEL, Emanoil Stagiunea estivală '77 la Tîrgoviște 48–50 română
1977 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Stagiunea estivală '77 la Brașov și Predeal 50–51 română
1977 Teatrul, nr. 8 TUDORA, Carmen Stagiunea estivală '77 la Constanța 52–56 română
1977 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Stagiunea estivală '77 în Capitală 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Stagiunea estivală '77 în Capitală 57–58 română
1977 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Valeriu Valentineanu la 90 de ani 59–61 română
1977 Teatrul, nr. 8 Amza Pellea - Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul internațional al filmului, Moscova 1977 61–61 română
1977 Teatrul, nr. 8 VARTOLOMEI, Luminița Trei seri de balet american 62–63 română
1977 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Periodice de teatru din secolul trecut 63–63 română
1977 Teatrul, nr. 8 Dortmund: „Zilele culturii românești” 64–65 română
1977 Teatrul, nr. 8 STOICA, Dan „Ultima răpire” (comedie de actualitate în trei acte) 66–95 română
1977 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Viitorul rol: Ileana Ploscaru 96–96 română
1977 Teatrul, nr. 9 La deschiderea stagiunii 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 9 Stagiunea 1977-1978: Dimensiuni și perspective 3–4 română
1977 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Stagiunea 1977-1978: Repetiții, proiecte, mărturii de creație 5–11 română
1977 Teatrul, nr. 9 ICHIM, Florica Avalanșă de premiere la Teatrul „Nottara” 11–12 română
1977 Teatrul, nr. 9 NASTA, Dan Peter Hacks sau Metamorfozele iubirii 12–13 română
1977 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Teatru-școală - școală-teatru 14–14 română
1977 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Prin teatrele din țară 15–16 română
1977 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Prin teatrele din țară 15–16 română
1977 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Prin teatrele din țară 15–16 română
1977 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Prin teatrele din țară 15–16 română
1977 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Acord” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 17–19 română
1977 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Cine a fost Adam?” de Leonida Teodorescu (Teatrul Național din București) 19–21 română
1977 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Rețeta fericirii” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) 21–22 română
1977 Teatrul, nr. 9 RADU MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Descăpățînarea” de Al. Sever (Teatrul Giulești) 22–24 română
1977 Teatrul, nr. 9 RADU MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Poemele luminii” recital Silviu Stănculescu (Teatrul de Comedie) 25–25 română
1977 Teatrul, nr. 9 CONSTANTINIU-DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Recreația mare” adaptare de I. Gh. Arcudeanu după Mircea Sîntimbreanu (Teatrul „Ion Creangă”) 25–26 română
1977 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Anotimpurile mînzului” adaptare de Vladimir Simon după Vl. Tihonski și M. Azov (Teatrul „Țăndărică”) 26–26 română
1977 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Steaua fără nume" de Mihail Sebastian (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) 27–28 română
1977 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Escurial și La Carolina" de Michel de Ghelderode (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) 28–29 română
1977 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani - septembrie 1927 29–29 română
1977 Teatrul, nr. 9 STAN, Radu Cronica: „Dragoste și jertfă" de Cornel Trăilescu libretul, Dan Tărchilă (Opera Română) 30–31 română
1977 Teatrul, nr. 9 VARTOLOMEI, Luminița Zilele muzicii românești 31–32 română
1977 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Politic și poetic în teatru 33–34 română
1977 Teatrul, nr. 9 NADIN, Mihai Noutate și confirmare 34–35 română
1977 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Albă, grasă și frumoasă 36–36 română
1977 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Șerban Cioculescu la 75 de ani: Itinerarii pe harta unei opere 37–39 română
1977 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Note 39–39 română
1977 Teatrul, nr. 9 BĂIEȘU, Ion Șantier dramaturgic 40–41 română
1977 Teatrul, nr. 9 ALEXANDRU, Radu F. Șantier dramaturgic 40–40 română