Criterii căutate

  • An de publicare: 1976

Sumarul căutării

  • 847 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activități ideologice și politice din România socialistă III-X română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin .1-6 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII LAZAROVICI, Gheorghe, MILEA, Z. Săpături arheologice șa Bădeni. Campania din 1968 .7-35 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FERENCZI, Istvan Contribuții la topografia arheologică a Văii Someșului (în sectorul Vad-Surduc) 37-50 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU Observațiuni faunistice asupra mormintelor scitice din necropola de la Ozd 51-54 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SCARLAT, Constantin Apeductul antic de la Callatis 55-64 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII STOICOVICI, Eugen Efecte structural-texturale la monedele antice obținute prin batere 65-70 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian, GLODARIU, Ioan Puncte de reper pentru cronologia cetăților și așezărilor dacice din Munții Orăștiei 71-80 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII TRYNKOWSKI, Jan Urmările demografice ale cuceririi Daciei de către romani 81-88 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan Inscripții din Sarmizegetusa 89-97 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII WOLFF, H. Miscellanea Dacica (II) 99-123 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Dorin, CĂȚĂNAȘ, Victor, POP, Constantin Ateliere de pietrărie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 125-140 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Dorin Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în circuitul turistic și muzeistic 141-161 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu, WOLLMANN, Volker Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BĂRBULESCU, Mihai, ISAC, Dan Atestări ale parcelelor pe teritoriul Daciei romane 177-189 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MOGA, Vasile Contribuții în legătură cu officina și produsele tegulare ale legiunii XIII Gemina la Apulum 191-196 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MITROFAN, Ioan Vestigii din Napoca romană 197-204 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.c.) 205-214 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VLASSA, Nicolae Două noi piese paleocreștine din Transilvania 215-230 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII IAROSLAVSCHI, Eugen Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (II) 239-255 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BEJAN, Adrian Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta - Turnu-Severin 257-278 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Beatrice Aspecte demografice în Cronica lui Grigore din Tours 279-284 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PORUMB, Marius O veche ctitorie românească - biserica din Cicău (jud. Alba) 285-290 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GUY MARICA, Viorica Originea decorului cu putti în arta transilvăneană 291-327 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BUNTA, Magdalena Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (I) 329-350 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Cracovia în registrele vamale din prima jumătate a sec. XVII 351-371 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MAXA, Adriana Ornamentul în piatră la Palatul Mogoșoaias - Stilul brîncovenesc 373-383 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SABĂU, Nicolae Originea iconografică a unui relief clujean din veacul al XVIII-lea 385-392 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII EDROIU, Nicolae Note de epigrafie româno-chirilică (II) 393-397 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BOTEZAN, Liviu Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obștești în perioada 1785-1820 399-408 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Grațiana Un manuscris inedit de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 409-426 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POPA, A. Bisericile vechi din Lupșa 427-432 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POP, Viorica Mobilier în stil clasicist în muzeele clujene (a doua jumatate a sec. XVIII - începutul sec. XIX) 433-441 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOFRONI, Rodica Aspecte privind sitiația financiară a Transilvaniei în perioada 1849-1867 443-462 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ROȘCA-ROSEN, Maria Din activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj (1851-1968) 463-468 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FIROIU, Dumitru Despre contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne 469-479 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VAJDA, Ludovic Întreprinderile de fier Vlăhița (1878-1924) 481-503 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GLODARIU, Eugenia Înfințarea, organizarea și activitatea culturală desfășurată de societatea "Petru Maior", a studenților români din Budapesta 505-522 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Magdalena Prima Reuniune de agricultură la românii transilvăneni 523-536 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 537-555 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CHIȘU, Ioan Politica P.C.R. de atragere a armatei la lupta revoluționară, antifascistă și antihitleristă a poporului 557-569 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MUNTEANU, P. Aspecte ale luptei muncitorilor minieri din Valea Jiului pentru instaurarea și consolidarea democrat-popular 571-578 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BUNTA, Petru Marginalii la ultima ședință a Consiliului de miniștri prezidată de generalul Nicolae Rădescu 579-596 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII OPRIȘ, Ioan Relația dintre monumente și muzee în Italia 597-602 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CIPĂIANU ANA, Maria Obiecte medievale de artă decorativă în muzeele de istorie. Valențe muzeografice, metode de prezentare 603-619 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ARDOS ANA, Maria Rolul muzeului de istorie în procesul instrutiv-educativ școlar 621-630 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOROCEANU, Tudor Das bronzezeitliche Braberfeld bei Tape - Trogmayer Otto 631-633 germană
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOROCEANU, Tudor Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Bekes 635-637 germană
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POP, Constantin The Dacian Stones Speak - MacKendrick P. 639-642 engleză
1976 Acta Musei Napocensis, XIII RUSSU, I. A daciai viaszostablak szerodesei - Elemer P. 643-650 maghiară
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian Inscripțiile Daciei romane 651-655 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan Noricum - Alfoldy Geza 657-661 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII HICA-CÎMPEANU, Ioana Avar Finds in the Hungarian National Muserum. Cemetieries of the Avat Period (567-829) in Hungary - Garam E., Kovrig I., Szabo G, Torok Gy 663-664 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian Publicațiile Muzeului Național 665-668 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PAP, Francisc Mihail P. Mihail 669-670 română
1976 Biharea, IV BUCUR, Corneliu Considerații istorice și etnografice privind apariția instalațiilor hidraulice pe teritoriul României .7- română
1976 Biharea, IV POPOVICI, Ioan Manufacturile de fier de la Pocioveliște și Drăgănești din Comitatul Bihor (1738-1751) 75- română
1976 Biharea, IV TOTH, Susana Tîrgurile din Oradea (II) 125- română
1976 Biharea, IV GODEA, Ioan, ȘARBA, Ioan Aspecte ale inventarului agricol tradițional din Țara Țara Crișurilor 161- română
1976 Biharea, IV ROȘU, Titus Metode și mijloace de conservare și păstrare a alimentelor - pentru iarnă și vară 171- română
1976 Biharea, IV MUREȘANU, Pompei Cîteva precizări privind simbolismul șarpelui 191- română
1976 Biharea, IV KOVACS, Andrei, ȚOCA, Mircea Contribuții la cunoașterea palatului în stil Renaștere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea 199- română
1976 Biharea, IV LĂPTOIU, Negoiță Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj 223- română
1976 Biharea, IV HÎRCA, Rodica Colecția de "Ex libris" 229- română
1976 Biharea, IV SĂCARĂ, Nicolae "Centrul Civic" de la Muzeul Satului Bănățean 253- română
1976 Biharea, IV CHIRIAC, Aurel, CIURDĂREANU, Sabin Forme de activizare a cercului "Prietenii Muzeului" 277- română
1976 Biharea, IV MARTIN, Ana Expoziția pionierilor - formă de manifestare a experienței estetice școlare 283- română
1976 Biharea, IV GRIGORESCU, Elena Expoziția itinerantă, formă de popularizare a valorilor muzeale 287- română
1976 Biharea, IV COLȚEA, Dumitru Muzeul școlar, factor activ în educația patriotică a elevilor 291- română
1976 Biharea, IV CIUCĂ, Răzvan Expoziția "Țesături populare din Cîmpia Bărăganului" 299- română
1976 Biharea, IV POPA, Ileana Claca torsului de cînepă în satul Zecehotare (județul Bihor) 303- română
1976 Biharea, IV BOCȘE, Maria Creația plastică țărănească - Petrescu Paul 307- română
1976 Biharea, IV GRIGORESCU, Elena Podoabe populare românești - Stoica Georgeta 311- română
1976 Biharea, IV CHIRIAC, Aurel Caracteristici ale culturii populare din Bihor - Godea Ioan 317- română
1976 Biharea, IV CHIRIAC, Aurel Pictura românească 319- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHEORGHE, Petre Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei .7- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHELMEZ ANA, Violeta Toporul de bronz de la Berbești 35- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BĂLAȘA, Dumitru Etnogeneza și continuitate. Identificarea cetății Rusidava cu Gîrdești. Un toponim necunoscut 45- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BERCIU, Adina O încercare de unificare a celor trei țări române în timpul domniei lui Despot vodă (1561-1563) 51- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BOLANGIU, Aneta, CAZAN, Florentina Vulturul și corbul 55- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II TAMAȘ, Corneliu Marele spatar Radu Golescu și curentul antifanariot 67- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BALINTESCU, Alexandru Însemnări pe carți vechi tipărite la Episcopia Rîmnicu Vîlcea 73- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MARINOIU, Costea 270 ani de activitate tipografică la Rîmnicu Vîlcea. Elemente de folclor în manuscrisele și tipăriturile vîlcene din sec. XVII-XVIII 81- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DINCULESCU, Constantin Dimitrie Cantemir, o puternică personalitate istorică 85- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DUȚU, Alexandru Politica și cultura la Antim Ivireanu 89- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II VASILESCU-CAPSALI, Nicolae Ion Brezoianu 97- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DUMITRESCU, Aurel Un tezaur monetar din sec. XVII-XVIII descoperit la Rîmnicu Vîlcea 101- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MAMULARU, Gheorghe Aspecte din istoricului apelor minerale din Călimănești 107- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BANU, Ion Studii fitosociologice în sfagnetele de la lacul Doamnei și lacul Frumos 113- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MĂLDĂRESCU, Petre Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BALINTESCU, Alexandru Cronica 129- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PÎRNUȚĂ, Gheorghe Din istoria culturii și școlii în județul Vîlcea, sec. XVI-XIX 133- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BERCIU, Dumitru O fructieră pictată la Buridava dacică 37- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PURCĂRESCU, Petre, TUDOR, Dumitru Prima campanie de săpături arheologice de la Buridava dacă 41- română
1976 Carpica, VIII MONAH, Dan Sondajul de salvare din așezarea neo-eneolitică de la Vermești-Comănești (I) .7-30 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
1976 Carpica, VIII ANTONESCU, Silvia Săpăturile de salvare de la Tarnița (comuna Oncești, județul Bacău) 37-40 română
1976 Carpica, VIII TURCU, Mioara Cercetări argeologice la Dudești 41-48 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
1976 Carpica, VIII BOBI, Victor Tezaurul monetar roman de la Mînăstioara-Fitionești (județul Vrancea) 121-136 română
1976 Carpica, VIII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Tezaurul de denari romani de la Rîpile (com. Gura Văii, jud. Bacău) 137-150 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
1976 Carpica, VIII MITREA, Ioan Săpăturile de salvare din așezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea 183-190 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Așezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească-Bacău 191-224 română
1976 Carpica, VIII CIUTĂ, Ioan Îndeletniciri apicole în Moldova feudală, cu privire specială asupra zonei Bacăului (sec. XIV-XVIII) 225-234 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Alexandru Contribuții arheologice la istoria Adjudului (sec. XIV-XVII) 235-253 română
1976 Carpica, VIII VĂTĂMANU, Adrian Logofătul Luca Stroici 255-268 română
1976 Carpica, VIII FILIMON, Liviu Idei psihologice în opera lui Dimitrie Cantemir 269-279 română
1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Elena Câteva date istorice despre satul Odobești (județul Bacău) 299-304 română
1976 Carpica, VIII POPOVICI, Georgeta Anul 1877 reflectat în memoriile învățătorului Vasile Iftimiu 305-312 română
1976 Carpica, VIII ICHIM, Dorinel Evoluția portului mocanilor din Glăvănești-Bacău 313-339 română
1976 Carpica, VIII BUJOR, Doina O contribuție originală a Muzeului de artă din Bacău la practicile animației culturale 341-346 română
1976 Carpica, VIII ANTONESCU, Silvia Propagation du procédé direct de fabrication du fer de l’acier par les Celtes et les Germains - Msrechal Jean 347-351 română
1976 Carpica, VIII POPA, Eugenia Portretul în Renaștere, Editura Meridiane, București, 1976, 221 p., cu 164 fotocopii (Eugenia Popa) 353-355 română
1976 Cercetări Arheologice, II GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere .5- română
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru, TROHANI, George Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vînătorii Mici, județul Ilfov 19- română
1976 Cercetări Arheologice, II ULANICI, Augustin Noi cercetări arheologice la Brăneț 33- română
1976 Cercetări Arheologice, II LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Sondajul arheologic de la Surlari 73- română
1976 Cercetări Arheologice, II TROHANI, George Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca 87- română
1976 Cercetări Arheologice, II IONESCU EDITH, Valeria Date noi cu privire la materialul faunistic din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, județul Ilfov 135- română
1976 Cercetări Arheologice, II CHIȚESCU, Lucian Cercetări arheologice la Cetățeni, județul Argeș 155- română
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru Unele observații cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomănești, județul Buzău 191- română
1976 Cercetări Arheologice, II BUZDUGAN, Constachi Pumnale hallstattiene tîrzii de pe teritoriul României 239- română
1976 Cercetări Arheologice, II MOSCALU, Emil O așezare getică de la sfîrșitul sec. al V-lea î.e.n. în Muntenia 275- română
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin Relieful votiv în Oltenia romană 287- română
1976 Cercetări Arheologice, II PĂUNESCU, Anca Căldări din lut cu torți interioare descoperite la Tîrgșor, județul Prahova 305- română
1976 Crisia, VI IGNAT SAVA, Doina Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor .7- română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) 21- română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana 35- română
1976 Crisia, VI ILEA, Ana Instituții sătești în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea 61- română
1976 Crisia, VI COVACI, Varonica Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 75- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) 89- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) 121- română
1976 Crisia, VI ȘORA, Gheorghe Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României /1918-1934) 145- română
1976 Crisia, VI NAZADT, Octavian Dezvoltarea județului Bihor între Congresele al IX-lea și al XI-lea al P.C.R. 171- română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) 207- română
1976 Crisia, VI GROZA, Liviu O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum 233- română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul 237- română
1976 Crisia, VI CHIFOR, I., CHIRILĂ, E. Tezaurul monetar de la Borșa, sec. XVII 247- română
1976 Crisia, VI SĂȘIANU, Alexandru Tehnologie și artă monetară transilvăneană în sec. XVII 249- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Înființarea și activitatea despărțămîntului din Ceica al "Astrei" între anii 1910-1914 265- română
1976 Crisia, VI POPA, Ioan Aspecte ale emigrării șomerilor cărășeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 277- română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie 283- română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe Incursiuni în istoriografia vieții sociale - Răduțiu Aurel 292- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) 293- română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. 294- română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian Avram Iancu. Documente și bibliografie - Ranca Ion, Nițu Valeriu 296- română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel Grivița, Plevna, Smîrdan (1877-178) 298- română
1976 Crisia, VI ȘTEFĂNESCU, Barbu Opinia publică internațională despre Dictatul de la Viena - Matichescu O. 300- română
1976 Crisia, VI IGNAT SAVA, Doina Cronica activității științifice a secției de istorie 303- română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever Mihail P. Dan (1911-1976) 308- română
1976 Cumidava, IX-1 COLIBAN, Tiberiu, HAȘDEU, Titus Independența de stat a României, rezultat al voinței ferme de libertate și neatîrnare a poporului român III română
1976 Cumidava, IX-1 CHIȚESCU, Maria Tezaurul monetar roman republican de la Prejmer, jud. Brașov .1 română
1976 Cumidava, IX-1 COSTEA, Florea Persistența elementului autohton în sud-estul Transilvaniei în timpul stăpînirii romane în Dacia 15- română
1976 Cumidava, IX-1 NUSSBACHER, Gernot Contribuții la istoricul cetății Bran și a domeniului ei în secolele XIV-XV 25- română
1976 Cumidava, IX-1 NISTOR, Minerva Broșovul în izvoare cartografice și iconografice 35- română
1976 Cumidava, IX-1 VĂTĂMANU, Adrian Vasile Alecsandri la Brașov 71- română
1976 Cumidava, IX-1 MUȘAT, Mircea Spre actul energic al întregii națiuni române (1859) 81- română
1976 Cumidava, IX-1 OLTEANU, Vasile Adevăratul Maiorescu - în acțiunea de susținere a primului liceu românesc brașovean 103- română
1976 Cumidava, IX-1 SPÎNU, Margareta Poziția "Gazetei Transilvaniei" față de problema țărănească și răscoala din 1907 115- română
1976 Cumidava, IX-1 BUCUR, Dorica Tradiții de luptă și legături internaționaliste ale tineretului Brașovean (1921-1947) 125- română
1976 Cumidava, IX-1 ROMANCA, Mihai Din tradițiile unei școli militare brașovene 141- română
1976 Cumidava, IX-1 MIKLOS, Ștefan "Totul pentru front, totul pentru victorie"! Contribuția oamenilor muncii din orașul Brașov 154- română
1976 Cumidava, IX-1 GHERMAN, Mircea Istoricul conservatorului "Astra" Brașov 160- română
1976 Cumidava, IX-1 BUTA, Sanda-Maria Vechi colecții care stau la bazele muzeului din Brașov 179- română
1976 Cumidava, IX-1 POP SĂNDULESCU, Anca Un sfert de veac de artă plastică brașoveană 189- română
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPESCU, Emilian Le professeur Dionisie M. Pippidi à 70 ans! 005-018
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 VULPE, Alexandru Nouveaux points de vue sur la civilisation gèto-dace: l'apport de l'archéologie 019-022
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 HICA CÂMPEANU, Ioana Das Grabfeld aus dem 4.Jh.u.Z. von Palatca (Kr. Cluj) 023-036
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPA, Radu Streisângeorgiu. Ein Zeugnis rumänischer Geschichte des 11.-14.Jahrhunderts im Süden Transsilvaniens 037-062
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 MIRCEA, Ion-Radu Quelques considérations paléographiques et lingvistiques au sujet de l'inscription votive de 1313-1314 à Streisângeorgiu. 063-070
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 NICA, Marin La culture de Dudesti en Olténie 071-104
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 COMȘA, Eugen Quelques considérations sur la culture Gumelnita (L'agglomération Magura Jilavei) 105-128
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 ZIRRA, Vlad La nécropole La Tène d'Apahida. Nouvelles considérations 129-166
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 GHEORGHIȚĂ, Marieta, VULPE, Alexandru Bols à reliefs de Popesti 167-198
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 TURCU, Mioara Les bols à reliefs des collections du Musée d'histoire du municipe de Bucarest 199-204
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 ALICU, Dorin Die Firmenlampen von Ulpia Traiana Sarmizegetusa 205-220
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPILIAN, Gheorghe Un quartier artisanal à Romula 221-250
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 PISO, Ioan La carrière équestre de P.Aelius Hammonius 251-258
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 PETOLESCU, Constantin C. Le mithraeum de Slaveni (Dacia Malvensis) 259-264
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 BARNEA, Ion Quelques nouvelles considérations sur le pavés mosaïques de Tomi 265-268
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 DIACONU, Gheorghe Zwei Gefäße aus dem 4.Jh.u.Z. von Pietroasele-Buzau 269-272
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 STOIA, Adriana Les fouilles archéologiques en Roumanie (1975) 273-286
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie (1975) (XIX) 287-294
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 CHIRICA, Vasile Compte rendu: "La préhistoire moderne. L'âge de la pierre taillée" - Denise de Sonneville-Bordes 295-296
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: "La vaisselle de bronze, romaine et provinciale au Musée des Antiquites Nationales" - Suzanne Tassinari 297-297
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: "Poteries sigillées de la Gaule Centrale I. Le motifs non figurés" - G.B. Rogers 298-298
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 PETOLESCU, Constantin C. Compte rendu: "Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes quas collegit adnotationibusque instruxit Arpadus Dobó" 299-300
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 HOREDT, Kurt Compte rendu: "Germanische Grabfunde des 4.bis 5. Jahrhunderts zwischen Elbe und Loire. Studien zur Chronologie und Bevölkerungsgeschichte" - H.W.Böhme 301-302
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPA, Radu Compte rendu: "Așezări din secolele III și VI e.n. din sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca" - Suzana Dolinescu-Ferche 303-304
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 RĂDULESCU, Alexandru Compte rendu: "Ceramica de uz comun nesmălțuită din Moldova (secolul al XIV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea)" - Elena Busuioc 305-305
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 STOIA, Adriana Compte rendu: "Dicționar de istorie veche a României" 306-308
1976 Drobeta, II PLOȘTINARU, Iulian Muzeul, cercetarea și educația .5- română
1976 Drobeta, II BERCIU, Dumitru Despre formarea poporului român .9- română
1976 Drobeta, II BORONEANȚ, Vasile Descoperiri aparținînd culturii Verbicioara din regiunea Porților de Fier 14- română
1976 Drobeta, II POGHIRC, Cicerone Etimologia și semnificația toponimului dac Drobeta și relația lui cu formele drui, druete, dărmoz din românește 30- română
1976 Drobeta, II CRIȘAN, I. Precizări în legătură cu cronologia ceștii dacice 34- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu, TUDOR, Dumitru Portul roman de la Drobeta 40- română
1976 Drobeta, II RUSSU, I. Titius Ianuarius centurio la Drobeta 47- română
1976 Drobeta, II BENEA, Doina Cîteva fragmente de vase votive descoprite la Drobeta 55- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu, TUDOR, Dumitru Săpăturile arheologice de la castrul roman de la Cătunele (jud. Gorj) 62- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu Drobeta romano-bizantină și istoriografia românească și străină (partea II-a) 81- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile, TOPORU, Octavian, VOICU, C. Noi descoperiri arheologice în Oltenia 93- română
1976 Drobeta, II PETRE-GOVORA, Gheorghe Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII în lumina noilor descoperiri arheologice numismatice 112- română
1976 Drobeta, II TUDOR, Dumitru Obiecte de metal din Drobeta, descoperite în săpăturile lui D.C. Butculescu și Gr. Tocilescu 117- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile, LUPU, Ioan, MUSTAȚĂ, Viorica O monedă bizantină descoperită în jud. Mehedinți 138- română
1976 Drobeta, II CHIPURICI, M. Moșiile franților Buzești la Mehedinți în timpul lui Mihai Viteazul 141- română
1976 Drobeta, II ROSETTI, Dinu Așezarea românească din sec. XII-XVIII în cuprinsul regale Teth. Fortificațiile de la Veterani. 147- română
1976 Drobeta, II ILIESCU, Mircea Biserica domnească din Caracal 154- română
1976 Drobeta, II TOTU, Maria Contribuții la studiul unei instituții: Garda națională și orățenească din județul Mehedinți 168- română
1976 Drobeta, II STĂNCULESCU, Florea Contribuții privind istoricul învățămîntului în fostul oraș Cerneți din județul Mehedinți pînă în anul 1848 177- română
1976 Drobeta, II ISCRU, G. Începutul învățămîntului public la sate în jud. Mehedinți (1838-1848) Mersul învățăturii 185- română
1976 Drobeta, II OPRIȘ, Ioan Etape evolutive în definirea științei muzeologice 197- română
1976 Drobeta, II COMĂNESCU, Sylviu Evidențierea exponatelor arheologice în muzee prin intermediul luminii 200- română
1976 Drobeta, II MATEESCU, Corneliu Din istoria arheologiei românești: Ioan Andrieșescu Evocări: Cezar Boliav, Ștefan Ciuceanu, Grigore Florescu 204- română
1976 File de Istorie, IV CHINTĂUAN, Ioan, ISĂ, Gheorghe, MASZAROS, I. Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan, MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 24- română
1976 File de Istorie, IV BLĂJAN, M., CERGHI, T., SOROCEANU, Tudor Comitirul de incinerație de la Aitan 57- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin Un mormînt din perioada finală a bronzului descoperit la Șeica Mică 83- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin Grupul scitic din Transilvania 87- română
1976 File de Istorie, IV FERENCZI, Istvan Contribuții la cunoașterea Limes-ului roman de la nordul Someșului Mare (II) 107- română
1976 File de Istorie, IV GHIȚAN, Teodor Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen, DĂNILĂ, Ștefan Tezaurul monetar de la Slătinița, sec. XV-XVI 194- română
1976 File de Istorie, IV TELCEAN, Ecaterina Tezaurul de la Visuia , sec. XVI 207- română
1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen, DĂNILĂ, Ștefan Al treilea tezaur monetar de la Șieu, sec. XV-XVII 217- română
1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan, WINKLER, Iudita Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
1976 File de Istorie, IV BOCA, Pompei Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăus, secolele XV-XX 243- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad, GYEMANT, Ladislau Din antecedentele și ecourile Supplexului în regiunea de graniță năsăudeană 256- română
1976 File de Istorie, IV NISTOR, Ioan Modelul social în literatura didactică românească din Transilvania (1770-1830) 275- română
1976 File de Istorie, IV BOCA, Pompei Populația județului Bistrița-Năsăud între anii 1720-1870 295- română
1976 File de Istorie, IV POP, Ioan Calendarul muncilor gospodărești la grănicerii năsăudeni 313- română
1976 File de Istorie, IV BĂLAN, Traian Cîteva aspecte privind situația țărănimii din Valea Bîrgăului în secolul al XVIII-lea pînă la răscoala lui Horea 327- română
1976 File de Istorie, IV BUREACĂ, Ioan Cîteva aspecte particulare, specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în județul Bistrița-Năsăud 336- română
1976 File de Istorie, IV MOLDOVAN, Liviu, POP, I. Viața și activitatea lui Constantin Romanu-Vivu 348- română
1976 File de Istorie, IV URECHE, Lazăr Activitatea revoluționarilor transilvăneni refugiați în Bucovina (1848-1849) 360- română
1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion, RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
1976 File de Istorie, IV CRĂCIUN, Pompei Aspecte din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud pentru Unirea Transilvaniei cu România 390- română
1976 File de Istorie, IV RUS, Traian Cîteva aspecte privind frămîntările țărănești din județul Năsăud în perioada interbelică 400- română
1976 File de Istorie, IV KRONER, Michael Gustav Zikeli ziarist progresist și miltant socialist antifascist 411- română
1976 File de Istorie, IV ILOVAN, Vasile Acțiuni ale maselor populare din județul Bistrița-Năsăud împotriva odiosului Dictat de la Viena 418- română
1976 File de Istorie, IV EDROIU, Nicolae Mihai Viteazul în istoriografia română din Transilvania (pînă la 1918) 444- română
1976 File de Istorie, IV MATEI, Alexandru Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
1976 File de Istorie, IV TANCO, Teodor Contribuțiile lui Valeriu Șotropa la istoria dreptului grăniceresc 466- română
1976 File de Istorie, IV ANDRON, Traian Cu privire la istoricul pădurilor duin județul Bistrița-Năsăud 473- română
1976 File de Istorie, IV SABĂU, Nicolae Iconografia decorului plastic al palatului Banffy din Cluj-Napoca 483- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase ale culturii Coțofeni în Transilvania 27- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BADER, Tiberiu O veche colecție de ceramică aparținînd culturii Suciu de Sus în muzeul județean Mureș 37- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin Necropola de la Băița și problema tracizării enclavei scitice din Transilvania 49- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe Ceramica daco-getică în cetatea Sighișoara 89- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Sondajul arheologic de la Blandiana (jud. Alba) 95- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Ana Topografia castrului Leg. V Macedonica de la Potaissa și a zonelor învecinate 101- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie SZEKELY, Zoltan Așezarea prefeudală de la Bezid (jud. Mureș) 117- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Repertoriul localitățăilor din județul Mureș cu descoperiri arheologice din secolele IV-XIII 125- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie URSUȚIU, Liviu Chezășia pe domeniul Gurghiu la începutul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 165- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ion Conscripții urbariale mureșene din anul 1985 (II) 167- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu Organizarea sesiei iobăgești pe teritoriul actualului județ Mureș în perioada 1785-1820 225- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Lucrări de Petre Maior în colecțiile de carte veche din Alba Iulia 255- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Afirmarea ideii de unitate nașională și de continuitate a românilor de pe Valea Mureșului și de pe Cîmpia Transilvaniei în anul 1848 273- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan Din legăturile lui Ioan Rațiu cu Valea superioară a Mureșului 293- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin Despărțămîntul Reghin al Astrei 307- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Contribuții mureșene la sprijinirea Războiului de Independență al României 355- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Legăturile culturale între românii de pe ambele versante ale Carpaților în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 365- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Legislația privind reforma agrară din Transilvania, 1818-1921 (I) 387- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghiță Aspecte ale vieții sanitare din Transilvania în perioada 1918-1920 431- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Activitatea Consiliului Dirigent în domeniul finanțelor 445- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria Contribuția unor instituții social-culturale muncitorești din Transilvania la promovarea legăturilor culturale româno-maghiare (1921-1933) 479- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu Societatea de istorie, arheologie și etnografie din județul Mureș (1924-1940). Date biografice despre Elie Cîmpeanu, unul din intemeietorii ei 489- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petre Lupta Patidului Comunist Român pentru concentrarea tuturor forșelor democratIce (august 1944 - martie 1945) 507- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Din activitatea "Frontul plugarilor" în fostul județ Mureș-Turda în perioada 1844-1947 531- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Contribuții ale cercetării etnografice din județul Mureș pentru valorificarea patrimoniului cultural 551- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion, IȘTOC, Lucia, PETRUȚIU, Emil, POP, Dumitru, TALOȘ, Ion Folclorul Văii Gurghiului (I) 567- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion, POP, Dumitru O colecție inedită de folclor dintr-un manuscris din Orșova (jud. Mureș) 623- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Un obicei de veche tradiție populară. Nunta postumă în zoma de cîmpie a judeșului Mireș 659- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP ION, Petru Două icoane rusești pe lemn, la Reghin 679- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Mariana O nouă colecție în patrimoniului Muzeului județean Mureș 689- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai O nouă așezare Coțofeni la Agrișteu 695- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Noi descoperiri la Tîrgu Mureș - "Combinat" 697- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae Cu privire la începuturile istoriografiei românești despre răscoala lui Horea. Timotei Cipariu 701- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Mihail M. Cîmpean 705- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1976) 707- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 Constantin D. Mătasă .11- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 BLOȘIU, Cătălina Propunerea unui model general de sistem de prelucrare automată a datelor în arheologie 13- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 DUMITRESCU, Vladimir În legătură cu o nouă sinteză despre neo-eneoliticul sud-est și central-est-european 25- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 DUMITRESCU, Hortensia Două vase de o formă deosebită descoperite în așezarea de la Traian- Dealul Viei 47- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Tipuri de așezări și sistemele lor de fortificație în cuprinsul culturii precucuteni 55- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CUCOȘ, Ștefan Vase prismatice neo-eneolitice 67- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 NIȚU, Anton Ceramică cucuteniană cu decor zoomorf plastic sau pictural 73- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Elemente de caracter irilic în mediul tracic din Estul României 83- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 BUZILĂ, Aurel Despre ceramica daco-getică lucrată cu roata de la Bîtca Doamnei, Piatra Neamț 93- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 SCORPAN, Constantin Date noi cu privire la carpi și problema contionuității geto-dace în bazinul Bistriței 115 română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Tezaurul de denari romani imperiali de la Puriceni (com. Borlești, jud. Neamț) 125- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CANTACUZINO, Gheorghe Biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni - monument comemorativ 231- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 DAMIAN, Bogdan, VATAMANU, Ioan Acte moldovenești din secolul XVI referitoare la așezări din județul Neamț 237- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 SCORPAN, Constantin O nouă așezare paleolitică pe Valea Bistriței 255- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CHIRICA, Vasile Vîrfuri de lance gumelnițene descoperite la Glina 259- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 HARȚUCHE, Nicolae Vasul biberon eneolitic de la Rîmnicelu (jud. Brăila) 265- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MONAH, Dan Cîteva observații asupra vaselor neo-eneolitice cu tub de scurgere 269- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 EMINOVICI, Constantin Cîteva monede romane imperiale aparținînd tezaurului de la Măginești (jud. Bacău) 277- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MILENCOVICI-BĂTRINA, Lia Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț 281- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 BUZILĂ, Aurel Restaurarea și conservarea unui vas neolitic Cucuteni A-B 295- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 ALEXIANU, Marius Hippo Regius - Said Dahmani 301- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CUCOȘ, Ștefan Săpăturile arheologice din județul Neamț (III) 301- română
1976 Peuce, V, seria botanică GRUIA, Lucian Cercetări asupra fitoplanctonului Dunării în gurile brațelor Sf. Gheorghe (Km 5-0) și Sulina (Mm O-hm 72+18) .9-18 română
1976 Peuce, V, seria botanică OLIMID, Daniela, OLIMID, Virgil Influența unor săruri cu azot, fosfor și potasiu asupra creșterii algei Chlamydomonas reinhardi 33-42 română
1976 Peuce, V, seria botanică GRUIA, Lucian Cercetări biometric asupra unor populații de Surirella ovata Kutz 53-56 română
1976 Peuce, V, seria botanică GODEANU, Marioara Considerații generale asupra principalelor asociații acvatice și palustre din Delta Dunării în condiții naturale și amenajate 57-99 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe, NEGREAN, Gavril Sintaxoni specigici Deltei Dunării 101-118 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe, NEGREAN, Gavril Analiza critică a unor taxoni din Delta Dunării 119-124 română
1976 Peuce, V, seria botanică HURGHIȘIU, Ileana Conținutul în silice în cenușa din Phrahmites australis (Cav) Trin et Stend. Din diferiți biotopi ai Deltei Dunării 125-129 română
1976 Peuce, V, seria botanică CIOCAN, Virginia Cercetări ecologice în diferite fitocenoze de papură (Typha sp.) din Delta Dunării 131-145 română
1976 Peuce, V, seria botanică HURCHIȘIU, Ileana, RUDESCU, Ludovic Posibilități de nutriție suplimentară organică la macrofite emerse din Delta Dunării 147-165 română
1976 Peuce, V, seria botanică RĂDUCĂ, C. Modificările asociațiilor floristice palustre din incintele stuficole îndiguite ca urmare a desecărilor și a lucrărilor silvotehnice 167-176 română
1976 Peuce, V, seria botanică STOINA, Tiberiu Influența erbicidelor Omnidel și Hungazin asupra vegetației dure: stuf și papură. Aplicație în condițiile Deltei Dunării 177-181 română
1976 Peuce, V, seria botanică DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, RĂDUCĂ, C. Rezltate preliminare privind cultura răchitei în incintele stuficole îndiguite din Delta Dunării 183-192 română
1976 Peuce, V, seria botanică POPESCU, Aurel, SANDA, Vasile Contribuții la cunoșterea vegetației psamofile din Delta Dunării 193-216 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe, NEGREAN, Gavril Flora of the Danube Delta 217-251 engleză
1976 Peuce, V, seria botanică VOLCINSCHI, Adrian Contribuții la cunoșterea micromicetelor din Dobrogea 253-256 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement, MITITIUC, Mihai Micromicete din Podișul Casimcea (Dobrogea) 257-262 română
1976 Peuce, V, seria botanică LAZESCU, Iulia, TOMA, C., TONIUC, Angela Structura aparatului vegetativ de la Lotus corniculatus L. cu referire specială la unele observații de ordin anatomo-ecologic 263-274 română
1976 Peuce, V, seria botanică BUZNEA, Aurora, TOMA, C., TOMA, Leontina Variațiile numărului și dimensiunilor celulelor epidermice în internodurile succesive ale tulpinii de Melilotus (M. albus Medik. Și M. officinalis L. Medik) 275-286 română
1976 Peuce, V, seria botanică BUZNEA, Aurora, TOMA, C. Contribuții la studiul anatomo-ecologic al speciilor Melilotus albus Medik. Și Melilotus officinalis L. Medik. I. Rădăcina și tulpina 287-295 română
1976 Peuce, V, seria botanică TOMA, C., TONIUC, Angela Contribuții la studiul histo-anatomic al speciilor de Lycopus L. din România 297-303 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin, DIACONESCU, Florița Observații referitoare la taxonomia și corologia unor specii de Ajuga L. 305-313 română
1976 Peuce, V, seria botanică ȚOPA, Emilian Noi contribuții la cunoșterea florei Dobrogei 315-320 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin, HOREANU, Clement Contribuții la vegetația spațiilor terasate din Dobrogea 321-334 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement Vegetația pajiștilor xerofile din Podișul Casimcea (Dobrogea) 335-346 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement Vegetația lemnoasă din Podișul Casimcea 347-355 română
1976 Peuce, V, seria botanică DRĂGUȚ, Nicolae Clasificarea silvotehnică a ecosistemelor forestiere naturale din silvostepa din Nordul Dobrogei 357-363 română
1976 Peuce, V, seria botanică ȚOPA, Emilian Contribuții la cunoșterea glosarului etnobotanic dobrogean 365-370 română
1976 Peuce, V, seria botanică AVRAM, Elena, JECU, Anina Flora și vegetația horstului dobrogean și ale Deltei Dunării ce vor fi reprezentate în cadrul Complexului Muzeistic Tulcea 371-378 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin, RUGINĂ, Rodica Aspecte de morfologie comparatî la buruieni normale și modificate prin tratament cu erbicidul 2,4-D 379-390 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin, DIACONESCU, Florița Contribuție la studiul asociațiilor segetale din culturile de păioase șio prășitoare din bayinul Bahluiului (Iași) 391-415 română
1976 Peuce, V, seria botanică MOHAN, Gheorghe Contribuții la studiul asociațiilor de briofite epifite din România (I) 417-486 română
1976 Pontica, IX RĂDULESCU, Adrian Vasile Pârvan: Getica eine Protogeschichte Dakiens .7-10 germană
1976 Pontica, IX HARȚUCHE, Nicolae Unele probleme ale postpaleoliticului în peșterile Dobrogei 13-21 română
1976 Pontica, IX COMȘA, Eugen Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României 23-28 română
1976 Pontica, IX HAIMOVICI, Sergiu, VASILESCU-URECHE, R. Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea hallstatiană de la Rasova-Malu Roșu 29-36 română
1976 Pontica, IX IRIMIA, Mihai Un mormînt tumular descoperit la Topraisar 37-56 română
1976 Pontica, IX DAICOVICIU, Hadrian Din istoria Ulpiei Traiane 57-64 română
1976 Pontica, IX FLORESCU, Radu Burii la Adamclisi ? 65-78 română
1976 Pontica, IX ARICESCU, Andrei Observații privind garnizoana de la Capidava în sec. I-III 79-88 română
1976 Pontica, IX TUDOR, Dumitru În legătură cu zăzboiul lui Filip Arabul împotriva carpilor 89-97 română
1976 Pontica, IX RĂDULESCU, Adrian Amfore romane și romano-bizantine din Scythia Minor 99-114 română
1976 Pontica, IX CULICĂ, Vasile Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele 115-133 română
1976 Pontica, IX ICONOMU, Constantin Descoperiri de tipare de opaițe la Tomis 135-146 română
1976 Pontica, IX MUNTEANU, Maria, PAPUC, Gheorghe La ceramique romaine tardive a decor estampe decouverte a Tomi 147-154 franceză
1976 Pontica, IX SCORPAN, C. Origini și linii evolutive în ceramica romano-bizantină (sec. IV-VII) din ariile medierană și pontică 155-185 română
1976 Pontica, IX CAVACEF, Zaharia Zwei neue bacchische Reliefs aus der Dobrudscha 189-193 germană
1976 Pontica, IX SCORPAN, C. Noi reliefuri din Scythia Minor 195-198 română
1976 Pontica, IX ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Notă asupra unor geme de la Durostorum 199-200 română
1976 Pontica, IX PAPUC, Gheorghe Opaițe de import la Tomis 201-205 română
1976 Pontica, IX PANAITESCU, Adrian Morminte din necropolele cetății Tropaeum Traiani 207-211 română
1976 Pontica, IX OCHEȘEANU, Radu, PAPUC, Gheorghe Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (V) 215-235 română
1976 Pontica, IX CHERA, Constantin The Vindolanda Writing Tables - Bowman J., Thomas D. 237-240 română
1976 Teatrul, nr. 1 Spre noile trepte ale civilizației socialiste 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 1 RÂPEANU, Valeriu A scrie, azi, o epopee națională 3–4 română
1976 Teatrul, nr. 1 IACOBAN, Mircea Radu O lecție de patriotism 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian „Pietrele prețioase”... 7–7 română
1976 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Actualitatea piesei istorice 8–10 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIFESCU, Silvian Epică, teatru, film 11–14 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Băiat bun 15–15 română
1976 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: Ialomița 16–22 română
1976 Teatrul, nr. 1 POPA, Doina Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 23–25 română
1976 Teatrul, nr. 1 POP, Elisabeta Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 25–27 română
1976 Teatrul, nr. 1 GYÖNGYÖSI, Gabor Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 27–29 română
1976 Teatrul, nr. 1 ISAC, Carol Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Marian Comedia românească: Băieșu și Mazilu 32–33 română
1976 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Interviu cu Petru Vintilă 34–38 română
1976 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai Critică și valoare 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia și foiletonistica (2) 41–43 română
1976 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru Mizerabilismul 43–43 română
1976 Teatrul, nr. 1 POTRA, Florian Universul afișului 44–44 română
1976 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai Cronica dramatică: „Capul" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din Craiova) 45–46 română
1976 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Acum și în cele din urmă (Un proces închis)" de Theodor Mănescu (Teatrul Dramatic din Galați) 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Noaptea" de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 48–50 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Trei surori" de A. P. Cehov (Teatrul de Comedie) 50–52 română
1976 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Sizwe Bansi a murit" de Athol Fugard (Teatrul „C. I. Nottara”) 54–55 română
1976 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „Întîmplări mai mult sau mai puțin ridicole" spectacol Cehov (Teatrul Giulești) 56–58 română
1976 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Bunica se mărită" de V. Mhitarian (Teatrul „Ion Vasilescu”) 58–59 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Firul de aur" de Israil Bercovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 60–62 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Copacii mor în picioare" de Alejandro Casona (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 62–63 română
1976 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită" de Bertolt Brecht (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 63–64 română
1976 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Praf în ochi" de Eugène Labiche (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 64–65 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Bădăranii" de Carlo Goldoni 66–67 română
1976 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Recital Macedonski 67–67 română
1976 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol - Ileana Stana Ionescu 68–68 română
1976 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol - Florin Piersic 69–69 română
1976 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Teatru t.v.: „Avalanșa” de Gh. Blăjan 70–70 română
1976 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Teatru t.v.: „Gaițele” de Alexandru Kirițescu 71–71 română
1976 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina Teatrul de amatori, prezent și viitor 71–72 română
1976 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Păpușarii orădeni, după un sfert de veac 73–74 română
1976 Teatrul, nr. 1 Opereta bucureșteană, 25 de stagiuni 76–76 română
1976 Teatrul, nr. 1 VARTOLOMEI, Luminița „Leonard” de Florin Comișel (Teatrul de Stat de Operetă din București) 77–78 română
1976 Teatrul, nr. 1 MOGA, Doina Interviu cu dirijorul Paul Popescu 78–79 română
1976 Teatrul, nr. 1 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 80–81 română
1976 Teatrul, nr. 1 BUZOIANU, Cătălina Peter Cheeseman și teatrul „în comunitate” 82–84 română
1976 Teatrul, nr. 1 MORARU, Mihai Dicționar teatral: bucolic 85–86 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Valentin Scrisorile Anei Mana către Ana Mana (corespondență de citit colegelor) 86–87 română
1976 Teatrul, nr. 2 Marea misiune 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 2 SĂCEANU, Amza Fascinația spectacolului istoric 3–5 română
1976 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Radu Continuitate 5–7 română
1976 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu Izvoarele sacralității teatrului 7–9 română
1976 Teatrul, nr. 2 GIURESCU, Dinu C. De la document la actul artistic 9–11 română
1976 Teatrul, nr. 2 SĂRARU, Dinu Istoria, viața de toate zilele și teatrul istoric 11–13 română
1976 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Subtila osmoză 13–15 română
1976 Teatrul, nr. 2 GHEORGHIU, Mihnea Publicul și spectacolul patriotic 15–16 română
1976 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Un pachet de Gauloise bleu 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 2 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 18–19 română
1976 Teatrul, nr. 2 MĂCIUCĂ, Constantin Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul Național din București) 21–24 română
1976 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Zilele de teatru Mihai Eminescu la Botoșani 21–27 română
1976 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Cocoșul de tablă" de Dan Rebreanu (Teatrul din Tîrgu Mureș - secția română) 28–29 română
1976 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Lungul drum al zilei către noapte” de Eugene O'Neill (Teatrul „Bulandra”) 30–33 română
1976 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Evreica din Toledo” dramatizare de Al. Mirodan după Lion Feuchtwanger (Teatrul Evreiesc de Stat) 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Trandafirii roșii" de Zaharia Bîrsan (Teatrul Municipal „Maria Filotti" din Brăila) 34–36 română
1976 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Patru lacrimi" de Viktor Rozov (Teatrul din Tîrgu Mureș - secția română) 36–37 română
1976 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Aici zorile sînt liniștite" de I. Liubimov și B. Blagolin după B. Vasiliev (Teatrul „Ion Creangă") 37–38 română
1976 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Petrică și lupul" de S. Prokofiev (Teatrul „Țăndărică") 38–39 română
1976 Teatrul, nr. 2 ULMU, Bogdan Spectacol de muzică și poezie românească (Teatrul Giulești) 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Oameni de spectacol 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Cronica plastică 41–45 română
1976 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - februarie 1926 45–45 română
1976 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol - Ștefan Radof 46–46 română
1976 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol - Ioana Manolescu 47–47 română
1976 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Cronica t.v.: „Marele vis” de Radu Teodoru și „Henric al V-lea” de Shakespeare 48–49 română
1976 Teatrul, nr. 2 OPROIU, Ecaterina Handicap (piesă în două părți) 50–95 română
1976 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru Intensitate 96–96 română
1976 Teatrul, nr. 3 Examenul conștiiței sociale 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 3 BELIGAN, Radu Scena și interogațiile actualității 3–3 română
1976 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Timiș 4–13 română
1976 Teatrul, nr. 3 MANCAȘ, Mircea Contemporaneitatea istoriei și dramaturgia 14–15 română
1976 Teatrul, nr. 3 NASTA, Dan Marioara Voiculescu: Un portret curmat 16–16 română
1976 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Construcție și istorie 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil O fabulă 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Armistițiu cu diavolul” de Paul Everac (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 19–20 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Gloanțe sub cerul nostru" de Al. Căprariu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 20–21 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Fotbal" de M. R. Iacoban (Teatrul Giulești) 21–23 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Un fluture pe lampă" de Paul Everac (Teatrul Național din Timișoara) 23–24 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Discipolul divolului" de George Bernard Shaw (Teatrul Național din Timișoara) 24–25 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt (Teatrul Național din Timișoara) 25–27 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Acțiune de cultură teatrală: „Teatrul și catedra” (Teatrul Național din Timișoara) 28–28 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Rețeta Makropolos" de Karel Capek (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 28–29 română
1976 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Militarul Fanfaron" de Plaut (Teatrul „Bulandra") 30–31 română
1976 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Amurgul unui cocor” de Junji Kinoshita (Teatrul „A. Davila” din Pitești - Sala Studio) 31–32 română
1976 Teatrul, nr. 3 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Pisica de una singură" de Nina Cassian după Kipling (Teatrul „Țăndărică") 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „7 zile... 7 povești" de H. C. Andersen (Teatrul „Ion Creangă") 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Lumea oveștilor" de Alecu Popovici (Teatrul de Revistă „Fantasio" din Constanța) 35–36 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Cum vă place” de Shakespeare 36–37 română
1976 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol - Ilinca Tomoroveanu 38–38 română
1976 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol - Paul Ioachim 39–39 română
1976 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Cronica TV - Semnele vocației 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 3 VARTOLOMEI, Luminița Miniaturi lirice și coregrafice 41–41 română
1976 Teatrul, nr. 3 VLAD, Stan Cu George Zaharescu despre Conceptul de teatru muzical 42–43 română
1976 Teatrul, nr. 3 CONSTANTINIU, Cristina Atelierul de dramaturgie: „Dinu” de Radu F. Alexandru 43–43 română
1976 Teatrul, nr. 3 MORARU, Nicolae Tema contemporană la teatrele din Leningrad 44–45 română
1976 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida Mircea Grigorescu 46–47 română
1976 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Procese istorice” de Al. Voitin 48–48 română
1976 Teatrul, nr. 3 CĂLINESCU, Constantin Cartea de teatru: „Talia Thaliei” de Amza Săceanu 48–49 română
1976 Teatrul, nr. 3 MIRODAN, Alexandru Situația actuală a criticii în lumea teatrului 49–49 română
1976 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Documentar: A. De Herz 50–50 română
1976 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Cronica plastică: Zamfir Dumitrescu (pictură) 51–51 română
1976 Teatrul, nr. 3 SORESCU, Marin „Răceala” (piesă în patru acte) 52–96 română
1976 Teatrul, nr. 4 Partidul, națiunea, creatorii de artă 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 4 MĂCIUCĂ, Constantin Cardinale la dramaturgia epopeii naționale 3–6 română
1976 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Iași 7–15 română
1976 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Festivalul teatrului istoric. Craiova: Simpozionul „Teatrul și făurirea epopeii naționale” 16–17 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Festivalul teatrului istoric. Botoșani: Festivalul teatrelor din Moldova 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Festivalul teatrului istoric. Constanța: Repertoriul estival și funcția lui educativă 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Directorul ? Nu-i o problemă ! 19–19 română
1976 Teatrul, nr. 4 MIRODAN, Alexandru Cu privire la Hașdeu, Barbu Lăzăreanu și teatru 20–20 română
1976 Teatrul, nr. 4 BĂLEANU, Andrei De la tradiționala „atmosferă” cehoviană la un spectacol de acțiune 21–24 română
1976 Teatrul, nr. 4 TOMA, Sanda Cenușiul cotidian alungă vise, speranțe, nădejdi 24–26 română
1976 Teatrul, nr. 4 LUCIAN, Ion Esențialul în viață este forma 26–27 română
1976 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 31–32 română
1976 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Platon" de Dumitru Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 32–34 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Unitate de concepție și diversitate tematică (Teatrul de Stat din Turda) 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Evadarea" de Leonida Teodorescu (Teatrul de Stat din Turda) 35–35 română
1976 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Caractere" de Al. Monciu Sudinschi (Teatrul Giulești) 36–37 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ivona, principesa Burgundiei" de Witold Gombrowicz (Teatrul „Vasile Alecsandri" din Iași) 37–40 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt (Teatrul Mic) 40–41 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Băiatul de aur" de Clifford Odets (Teatrul Dramatic din Galați) 42–42 română
1976 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Puterea întunericului" de L. N. Tolstoi (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 43–45 română
1976 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Cronica dramatică: „Revista cu paiațe" de M. Maximilian și Vasile Veselovski (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 45–46 română
1976 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Hai noroc și... Zeilig Șor !" de Aurel Felea și Alexe Marcovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 46–46 română
1976 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Reîntîlnire cu Nicușor Constantinescu 47–47 română
1976 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Dreptatea mării" de Virgil Teodorescu (Teatrul de Tineret din Brăila) 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Trei căsuțe și trei drumuri" de Titel Constantinescu (Teatrul de Tineret din Brăila) 49–49 română
1976 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Păcală în satul lui" de Al. Struțeanu după Ioan Slavici (Teatrul de Păpuși din Craiova) 49–50 română
1976 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Prințesa Majolenka" de Jan Romanovsky (Teatrul de Păpuși din Craiova) 50–50 română
1976 Teatrul, nr. 4 CRIȘAN, Mihai Oaspeți de peste hotare: Teatrul „Drak” din Hradec Kralove - R. S. Cehoslovacă 50–51 română
1976 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol - Marietta Luca 52–52 română
1976 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol - Dinu Cezar 53–53 română
1976 Teatrul, nr. 4 POTRA, Florian Abua-bua, culturalistule ! 54–54 română
1976 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Cronica plastică: Arta în industrie 55–55 română
1976 Teatrul, nr. 4 VARTOLOMEI, Luminița „Spartacus” de Aram Haciaturian (Opera Română) 56–56 română
1976 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Cronica TV: Serialul „Ascensiunea omului” 57–57 română
1976 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan 57–58 română
1976 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Bărbierul din Sevilla” de Beaumarchais 58–58 română
1976 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Atelierul de dramaturgie: „Mizantropul” domnului Molière de Dumitru Solomon 59–59 română
1976 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Un nou cenaclu de lecturi dramatice 59–60 română
1976 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: „Victor Ion Popa” de Vicu Mîndra 60–60 română
1976 Teatrul, nr. 4 MOGA, Doina Fascinația dansului popular 61–61 română
1976 Teatrul, nr. 4 NAGHIU, Iosif Singura obiecție 61–61 română
1976 Teatrul, nr. 4 EVERAC, Paul „Acord” (piesă în două părți) 62–96 română
1976 Teatrul, nr. 5 Unanimă adeziune 1–3 română
1976 Teatrul, nr. 5 SĂCEANU, Amza „Primăvara culturală bucureșteană”- la a IV-a ediție 4–4 română
1976 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Colocviul directorilor din teatrele bucureștene 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina „Odă partidului” 6–7 română
1976 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Spectacol de poezie populară 7–8 română
1976 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Bucureștii văzuți de la Buftea 8–8 română
1976 Teatrul, nr. 5 P., C. „Omul și piatra” 9–9 română
1976 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Expoziția „Actori români” 9–10 română
1976 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Colocviul tinerilor regizori (Bîrlad) 10–10 română
1976 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Educația prin scenografie 11–12 română
1976 Teatrul, nr. 5 BALACI, Alexandru Frumusețe și adevăr 13–14 română
1976 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Atitudini creatoare în dramaturgia română contemporană 15–29 română
1976 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Sînteți invitat la Teatrul de poezie ! 30–30 română
1976 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: „Căsătoria" de N. V. Gogol (Teatrul Național din București) 31–33 română
1976 Teatrul, nr. 5 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Jocul dragostei și al întîmplării" de Marivaux (Teatrul de Comedie) 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Arborele genealogic” de Lucia Demetrius (Teatrul Evreiesc de Stat) 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „O stea pe rug" de Sütö András (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 35–37 română
1976 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Sîmbătă la „Veritas" de Mircea Radu Iacoban (Teatrul Dramatic din Brașov) 37–39 română
1976 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Atenție la cotitură !" de Méhes György (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Svejk în al doilea război mondial" de Bertolt Brecht (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 41–42 română
1976 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Moartea unui comis-voiajor" de Arthur Miller (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 42–43 română
1976 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Macbeth" de Shakespeare (Teatrul Municipal din Ploiești) 43–45 română
1976 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Martin Luther și Thomas Münzer sau introducerea contabilității" de Dieter Forte (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 46–48 română
1976 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Slugă la doi stăpîni" de Carlo Goldoni (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 48–50 română
1976 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Vara trecută la Ciulimsk" de Aleksandr Vampilov (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 50–51 română
1976 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Sînziana și Pepelea" de Vasile Alecsandri (Teatrul Dramatic din Constanța) 51–52 română
1976 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Nebuna din Chaillot" de Jean Giraudoux (Teatrul Dramatic din Constanța) 52–53 română
1976 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian 54–54 română
1976 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Roșu și brun" de Ivan Radoev (Teatrul Dramatic „Sofia”) 55–56 română
1976 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Cum vă place" de Shakespeare (Teatrul Dramatic „Sofia”) 56–57 română
1976 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Sîmbătă 23" de Ștefan Țanev (Teatrul Dramatic „Sofia”) 57–57 română
1976 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol - Dana Comnea 58–58 română
1976 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol - Ștefan Tapalagă 59–59 română
1976 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Nunta însîngerată” de Federico Garcia Lorca 60–61 română
1976 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Pasărea speranței” de Radu Theodoru 61–61 română
1976 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Rivalii” de R. B. Sheridan 61–61 română
1976 Teatrul, nr. 5 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 62–63 română
1976 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Spectacol de poezie românească și muzică folk „Graiul pămîntului” scenariu și regia Al. Ciprian (Teatrul „Nottara”) 63–63 română
1976 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Noi formule de spectacol 64–65 română
1976 Teatrul, nr. 5 GENARU, Ovidiu „La margine de paradis” (comedie tragică în trei acte) 66–96 română
1976 Teatrul, nr. 6 Nobila răspundere 2–3 română
1976 Teatrul, nr. 6 Din lucrările secțiunii pentru creația muzicală și dramatică 4–4 română
1976 Teatrul, nr. 6 LOVINESCU, Horia Omul nou - un imperativ impus de realități 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 6 MĂCIUCĂ, Constantin Vocația educativă a teatrului românesc 6–8 română
1976 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Ponderea teatrului în cadrul culturii socialiste 8–10 română
1976 Teatrul, nr. 6 SINKA, Karoly Propagarea și valorificarea creației originale 10–11 română
1976 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Artă și ideologie - o singură expresie modelatoare 12–13 română
1976 Teatrul, nr. 6 MIRODAN, Alexandru Afirmarea originalității 13–14 română
1976 Teatrul, nr. 6 BISZTRAI, Maria Actorul în promovarea artei militante 14–15 română
1976 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu Forța de convingere a unor eroi adevărați 15–16 română
1976 Teatrul, nr. 6 VLAD, Gheorghe Responsabilitatea scriitorului 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 6 VISARION, Alexa Pentru adevărul artei 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 6 MICU, Dan Necesitatea teatrului politic 19–19 română
1976 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Umanismul și fericirea 20–22 română
1976 Teatrul, nr. 6 MARCU LONEANU, Corneliu Conștiința de sine a unui popor, a unei națiuni 22–23 română
1976 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia examenului de conștiință 24–27 română
1976 Teatrul, nr. 6 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia ca literatură 28–28 română
1976 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Virgil Stoenescu 29–33 română
1976 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Pledoarie pentru un drum și un stil propriu 34–36 română
1976 Teatrul, nr. 6 Colocviu vîlcean - 24 mai 1976 37–39 română
1976 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Interpretul, uraganul și forța gravitațională 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 6 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Cazul Enăchescu" de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Național din București) 41–42 română
1976 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Cafeaua actriței" de Emil Poenaru (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 43–44 română
1976 Teatrul, nr. 6 KOCSIR, Marika Cronica dramatică: „Un leagăn pe cer" de Sütö Andras, dramatizare de Szabó József (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 44–45 română
1976 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Barbarii" de Maxim Gorki (Teatrul „C. I. Nottara”) 45–47 română
1976 Teatrul, nr. 6 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Nevestele vesele din Windsor" de Shakespeare (Teatrul „Ion Vasilescu”) 47–49 română
1976 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Omul de zăpadă" de A. de Herz (Teatrul Național din Craiova) 49–50 română
1976 Teatrul, nr. 6 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Tineri căsătoriți caută cameră" de Mihail Roșcin (Teatrul Municipal din Ploiești) 50–51 română
1976 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „După cădere" de Arthur Miller (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 51–52 română
1976 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu 52–53 română
1976 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol - Violeta Popescu 54–54 română
1976 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol - Ștefan Iordache 55–55 română
1976 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Săptămîna teatrului sătmărean 56–56 română
1976 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai „Spune adevărul !” 56–57 română
1976 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț O aniversare 57–57 română
1976 Teatrul, nr. 6 MIRODAN, Alexandru O banalizare originală 58–58 română
1976 Teatrul, nr. 6 EVERAC, Paul Concepții și direcții în critica dramatică 59–68 română
1976 Teatrul, nr. 6 MOGA, Doina Baletul Felix Blaska 68–68 română
1976 Teatrul, nr. 6 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Romeo și Julieta" de Shakespeare (Teatrul Dramatic din Plovdiv) 69–69 română
1976 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Petre În două primăveri italiene (contraste și coincidențe) 70–73 română
1976 Teatrul, nr. 6 CODRIN, Șerban „Podul soarelui” (piesă în două părți și patru tablouri) 74–94 română
1976 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Un rulment numit Calypso" de I. D. Șerban (Teatrul Popular din Alexandria) 95–95 română
1976 Teatrul, nr. 6 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 96–96 română
1976 Teatrul, nr. 7 Bilanț și proiecte 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Afirmarea conștiinței colective a creatorilor de teatru 3–5 română
1976 Teatrul, nr. 7 NADIN, Mihai Despre teatrul necesar 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 7 OPREA, Ștefan Sub semnul regiei tinere 6–8 română
1976 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Stagiunea și dezbaterile 8–9 română
1976 Teatrul, nr. 7 ROBESCU, Marius Problema stilului 9–10 română
1976 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Opțiunea repertorială și creația scenică 10–12 română
1976 Teatrul, nr. 7 MĂNESCU, Theodor Conflictul dramatic și conexiunea dramaturgiei cu noua societate 13–25 română
1976 Teatrul, nr. 7 MIRODAN, Alexandru Cum 25–25 română
1976 Teatrul, nr. 7 VISARION, Alexa Dinamica noastră socială 26–27 română
1976 Teatrul, nr. 7 BUZOIANU, Cătălina Pledoarie pentru atelier 27–28 română
1976 Teatrul, nr. 7 SCARLAT, Nicolae Idealuri estetice prin angajare politică 29–29 română
1976 Teatrul, nr. 7 TOBOȘARU, Ion Critica de teatru și publicul 30–32 română
1976 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Școala de la Tg. Mureș 33–33 română
1976 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Excursia" de Th. Mănescu (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Excursia" de Th. Mănescu (A. T. M.) 35–37 română
1976 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „La margine de paradis" de Ovidiu Genaru (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 37–39 română
1976 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Tropaeum Traiani" de Grigore Sălceanu (Teatrul Dramatic din Constanța) 40–41 română
1976 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Balada celor doi îndrăgostiți" de Dimitrie Roman (Teatrul de Stat din Arad) 42–43 română
1976 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Comoara din deal" de Corneliu Marcu Loneanu (Teatrul de Stat din Arad) 43–44 română
1976 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 44–45 română
1976 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Marea gară nouă" de Victor Frunză (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 45–46 română
1976 Teatrul, nr. 7 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Subiectul aparține tuturor" - 33 de oameni de teatru în dialog, adaptare de Răzvan Ștefănescu (Teatrul „Ion Creangă”) 46–47 română
1976 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: O seară Brecht (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Papa se lustruiește” adaptare de Sică Alexandrescu după Spiros Melas (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 48–48 română
1976 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Cronica TV. 49–50 română
1976 Teatrul, nr. 7 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 51–51 română
1976 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol - Stela Popescu 52–52 română
1976 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol - Nae Floca-Acileni 53–53 română
1976 Teatrul, nr. 7 NADIN, Mihai Un concert-eveniment 54–55 română
1976 Teatrul, nr. 7 VARTOLOMEI, Luminița „Cocoșatul de la Notre-Dame” (Opera Română) 55–56 română
1976 Teatrul, nr. 7 TEODORESCU, Leonida Contactul social 57–57 română
1976 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Tudor Arghezi - poet și moralist al teatrului 58–59 română
1976 Teatrul, nr. 7 VLAD, Stan Neștiuții animatori 60–61 română
1976 Teatrul, nr. 7 NASTA, Dan Turneul Teatrului „Nottara” în Grecia 61–62 română
1976 Teatrul, nr. 7 MOISESCU, Valeriu Turneul Teatrului „Nottara” în Grecia 62–62 română
1976 Teatrul, nr. 7 CERNESCU, Dinu Turneul Teatrului „Nottara” în Grecia 62–62 română
1976 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Mihai Păpușarii francezi: o artă naivă și cuceritoare 63–63 română
1976 Teatrul, nr. 7 SEVER, Alexandru Comedia nebunilor sau Îngerul bătrîn (piesă în trei acte) 64–96 română
1976 Teatrul, nr. 8 23 August 1944 - 23 August 1976 - A descoperi chipul și virtuțile omului nou 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 8 NADIN, Mihai Teatru și adevăr 3–4 română
1976 Teatrul, nr. 8 MANCAȘ, Mircea Critica și teoria teatrală în concepția contemporană 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Actori și roluri - George Constantin: Țîganov 7–7 română
1976 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Actori și roluri - Valeria Seciu: Monahova 8–8 română
1976 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Actori și roluri - Toma Caragiu: James Tyrone 9–9 română
1976 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Actori și roluri - Draga Olteanu-Matei: Agafia Tihonovna 10–10 română
1976 Teatrul, nr. 8 BRÎNDUȘ, Vladimir Actori și roluri - Corneliu Revent: Macbeth 11–11 română
1976 Teatrul, nr. 8 CONSTANTINIU, Cristina Actori și roluri - Carmen Galin: Hedvig 12–12 română
1976 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Actori și roluri - Titorel Pătrașcu: Benedict Pașalega 13–13 română
1976 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Actori și roluri - Tricy Abramovici: Raquel 14–14 română
1976 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil ... Cu ursulețul ei de pluș ... 15–15 română
1976 Teatrul, nr. 8 VARTOLOMEI, Luminița Muzică - balet: Realizări, direcții, căutări 16–18 română
1976 Teatrul, nr. 8 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 19–20 română
1976 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Teatrul la mare și la munte. ...Pe litoral 21–24 română
1976 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Teatrul la mare și la munte. ...și pe Valea Oltului 25–26 română
1976 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Zodia gemenilor" de Valentin Munteanu (Teatrul Giulești) 27–29 română
1976 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Chirița în provincie" de Vasile Alecsandri (Teatrul Dramatic din Galați) 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Tineri căsătoriți caută cameră" de Mihail Roșcin (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 31–32 română
1976 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Dragomara" de Radu Stanca (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 33–33 română
1976 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Ciuta” de V. I. Popa 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Muzică și poezie: „Bun găsit, prieteni !” (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 35–35 română
1976 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Viitorul rol - Tatiana Iekel 36–36 română
1976 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Viitorul rol - Stelian Cremenciuc 37–37 română
1976 Teatrul, nr. 8 V., L. „Viața - dragostea omului... dragostea” 38–38 română
1976 Teatrul, nr. 8 BERECHET, Mihai Neștiutul N. Bălțățeanu 39–41 română
1976 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Povestind despre sine 41–42 română
1976 Teatrul, nr. 8 BĂLȚĂȚEANU, N. Povestind despre sine 42–45 română
1976 Teatrul, nr. 8 MICU, Dan Opțiunea: gest politic și estetic 46–47 română
1976 Teatrul, nr. 8 OVANEZ-DOROȘENCO, Anca Actul teatral - spațiul unor întîlniri fundamentale 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 8 HARET, Radu Spiru Haret - reformator al teatrului românesc 49–52 română
1976 Teatrul, nr. 8 POTRA, Florian Amintirea lui Dominic Stanca 52–52 română
1976 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru Colecționarul 53–54 română
1976 Teatrul, nr. 8 NAGHIU, Iosif Piesă îndrăzneață 54–54 română
1976 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta Lecția actuală a teatrului antic 55–59 română
1976 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin O călătorie teatrală în Canada 60–68 română
1976 Teatrul, nr. 8 MASSOFF, Ioan Marioara Zimniceanu 69–69 română
1976 Teatrul, nr. 8 Zilele artei teatrale românești în R. D. Germană 70–71 română
1976 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Drumul spre definirea omului contemporan 72–73 română
1976 Teatrul, nr. 8 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 73–74 română
1976 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: „Scene” de Al. Mirodan 75–75 română
1976 Teatrul, nr. 8 ICHIM, Florica Cartea de teatru: „Teatru” de I. D. Sîrbu 75–76 română
1976 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Marian Cartea de teatru: „Teatrul ca metaforă” de Dumitru Solomon 76–77 română
1976 Teatrul, nr. 8 RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: „Încotro merge teatrul românesc?” de Paul Everac 77–78 română
1976 Teatrul, nr. 8 IONESCU, Medeea Cartea de teatru: „Cultura spectacolului teatral” de Andrei Băleanu și Constantin Băltărețu 78–79 română
1976 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Leonida „Fortul” piesă în două părți 80–95 română
1976 Teatrul, nr. 8 VLAD, Stan Creatorii de ... Atmosferă 96–96 română
1976 Teatrul, nr. 9 Educație politică și cultură socialistă 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 9 BĂIEȘU, Ion Șantier dramaturgic - Stagiunea 1976-1977 3–4 română
1976 Teatrul, nr. 9 IACOBAN, Mircea Radu Șantier dramaturgic - Stagiunea 1976-1977 4–5 română
1976 Teatrul, nr. 9 NAGHIU, Iosif Șantier dramaturgic - Stagiunea 1976-1977 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 9 VLAD, Gh. Șantier dramaturgic - Stagiunea 1976-1977 6–7 română
1976 Teatrul, nr. 9 VOITIN, Al. Șantier dramaturgic - Stagiunea 1976-1977 7–7 română
1976 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Dramaturgia istorică și evoluția ideilor 8–9 română
1976 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Olt 10–12 română
1976 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Agenda de toamnă (Teatrul de amatori) 13–14 română
1976 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Niște cilindri cu pălărie 15–15 română
1976 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida Despre insolitare 16–18 română
1976 Teatrul, nr. 9 JOHN, Hans-Rainer Teatrul în R. D. G. 19–22 română
1976 Teatrul, nr. 9 LINZER, Martin 5 ani de dramaturgie socialistă 23–27 română
1976 Teatrul, nr. 9 COLPACCI, Alexandru Actorul și spațiul scenic 28–28 română
1976 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Zoo sau asasinul filantrop" de Vercors (Teatrul Național din București) 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Rața sălbatică” de Ibsen (Teatrul Mic) 32–33 română
1976 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Bomba zilei" de Ben Hecht și Charles Mc Arthur (Teatrul de Stat din Oradea) 34–34 română
1976 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Fîntîna Trevi sau Adevărul dat pe față" de Gian Lorenzo Bernini (Teatrul de Stat din Oradea) 35–36 română
1976 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „De la străbuni pînă la tine” (Teatrul Giulești) 37–37 română
1976 Teatrul, nr. 9 M., M. Cronica dramatică: „E nemaipomenit !” (Teatrul „C. Tănase”) 37–37 română
1976 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol - Eliza Petrăchescu 38–38 română
1976 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol - Ion Caramitru 39–39 română
1976 Teatrul, nr. 9 TORNEA, Florin Teatrul Evreiesc de Stat după Jubileu 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 9 BURILEANU, Bogdan Spațiu și timp în teatrul lui Teodor Mazilu 41–43 română
1976 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Virgil Dreptatea mării (piesă în 11 tablouri pentru teatrul de păpuși) 44–58 română
1976 Teatrul, nr. 9 CHITIC, Paul Cornel Trienala de scenografie 59–65 română
1976 Teatrul, nr. 9 POTRA, Florian Frații siamezi 65–65 română
1976 Teatrul, nr. 9 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 66–67 română
1976 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Note 67–67 română
1976 Teatrul, nr. 9 STOENESCU, Virgil „Alexandru Lăpușneanu” (dramă istorică în patru tablouri) 68–95 română
1976 Teatrul, nr. 9 P., V. Hronov '76 96–96 română
1976 Teatrul, nr. 10 Cîntarea României - cîntarea muncii - cîntarea omului 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 10 BĂRBUȚĂ, Margareta A iubi teatrul - prima condiție a actului critic 3–4 română
1976 Teatrul, nr. 10 OPREA, Ștefan Critica în stimularea scrisului și artei dramatice 4–6 română
1976 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin Clopoțelul și gongul 6–8 română
1976 Teatrul, nr. 10 POTRA, Florian Note dintr-un caiet de sarcini 8–10 română
1976 Teatrul, nr. 10 ȘELMARU, Traian Relația spectacol - critică - public 10–11 română
1976 Teatrul, nr. 10 LOVINESCU, Horia Despre repertoriu 12–15 română
1976 Teatrul, nr. 10 COCEA, Dina A.T.M. - o prezență creatoare în viața teatrului 16–17 română
1976 Teatrul, nr. 10 MIRODAN, Alexandru Oameni noi - metode noi 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 10 FLOREA, Mihai Dramaturgia Independenței 18–21 română
1976 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Colocviul „Teatrul și istoria” - Botoșani, 1 - 3 octombrie 1976 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Moment inaugural la Festivalul „Cîntarea României” 22–22 română
1976 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Colaborînd cu amatorii... 23–23 română
1976 Teatrul, nr. 10 NELEANU, D. D. Cîteva propuneri 23–24 română
1976 Teatrul, nr. 10 CODRESCU, Constantin Amploare și eficiență, activității teatrelor populare 24–25 română
1976 Teatrul, nr. 10 DINESCU, Constantin O problemă de pasiune 25–27 română
1976 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Valentin Silvestru despre cei cărora le sîntem datori statui, o istorie a dramaturgiei românești și speciile criticii literare 28–33 română
1976 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Dumnealui sau Dulci și foșnitoare 34–34 română
1976 Teatrul, nr. 10 NADIN, Mihai Sinteza teatrală 35–36 română
1976 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Serile Muzeului „C.I. și C.C. Nottara” 36–36 română
1976 Teatrul, nr. 10 COCORA, Ion Imagine și semnificație 37–38 română
1976 Teatrul, nr. 10 NAGHIU, Iosif Despre autori și piese 38–38 română
1976 Teatrul, nr. 10 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 10 PIETZSCH, Ingeborg Regizori și tendințe regizorale în anii '70 - '75 41–45 română
1976 Teatrul, nr. 10 COCEA, Dina Semnificația unui schimb de experiență 45–46 română
1976 Teatrul, nr. 10 IACOBAN, Mircea Radu Vocația universală a dramaturgiei noastre 46–47 română
1976 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru Gravitatea și umorul 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 10 NAGHIU, Iosif Un public generos 49–49 română
1976 Teatrul, nr. 10 MANEA, Aureliu Despre o știință a regiei 50–50 română
1976 Teatrul, nr. 10 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Plicul" de Liviu Rebreanu (Teatrul de Comedie) 51–53 română
1976 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Alexandru Lăpușneanu" de Virgil Stoenescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 53–55 română
1976 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Emmi" (Amor pierdut - viață pierdută) de Mihai Eminescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 55–56 română
1976 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Histrion" adaptare de Mihai Eminescu după o lucrare de G. Ierwitz (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 56–57 română
1976 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Mitică Popescu" de Camil Petrescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 57–58 română
1976 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Operațiunea Gambit" de Tudor Negoiță (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 58–59 română
1976 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Dinu" de Radu F. Alexandru (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 60–61 română
1976 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Nestinsul diamant" de Ștefan Tita (Teatrul Municipal din Ploiești) 61–62 română
1976 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Pygmalion" de G. B. Shaw (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 62–63 română
1976 Teatrul, nr. 10 CRIȘAN, Mihai Oaspeți de peste hotare - Teatrul „Puk” din Japonia 64–65 română
1976 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Ionuț descoperă lumea” de Sanda Diaconescu (Teatrul de Păpuși „Așchiuță” din Pitești) 64–64 română
1976 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Viitorul rol - Julieta Strîmbeanu-Weigel 66–66 română
1976 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Viitorul rol - Marin Aurelian 67–67 română
1976 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Actori și roluri - Marin Moraru: Alexandru Andronic 68–68 română
1976 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Horațiu Mălăele: Truffaldino 69–69 română
1976 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Gelu Bogdan Ivașcu: Rică Venturiano 70–70 română
1976 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Corneliu Dan Borcia: Șamanov 71–71 română
1976 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Un minut de adevăr cu H. Nicolaide după... 50 de ani de teatru 72–73 română
1976 Teatrul, nr. 10 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 73–74 română
1976 Teatrul, nr. 10 VLAD, Ștefan Fața nevăzută a scenei. Croitori de „modă veche” 74–75 română
1976 Teatrul, nr. 10 VARTOLOMEI, Luminița A VII-a ediție a Festivalului internațional „George Enescu” - O demonstrație a valorilor teatrului muzical românesc 76–77 română
1976 Teatrul, nr. 10 BRUMARU, A. I. Cartea de teatru: „Un teatru de lectură” de Mihai Neagu Basarab 78–78 română
1976 Teatrul, nr. 10 FRANGA, Liviu Cartea de teatru: „Teatru” I-IV de Plaut 79–79 română
1976 Teatrul, nr. 10 NICOROVICI, Vasile „Coloana vertebrală” piesă în două părți 80–96 română
1976 Teatrul, nr. 11 Primele ritmuri 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 11 STANCU-ATANASIU, Natalia Imperativele prezentului și semnificația lor 3–4 română
1976 Teatrul, nr. 11 ROBESCU, Marius Investitura socială a criticului 4–5 română
1976 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Să milităm mai angajat pentru promovarea valorilor 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 11 M., V. Săptămîna teatrală clujană 7–8 română
1976 Teatrul, nr. 11 PASCADI, Ion Valoare și contemporaneitate în teatrul românesc actual 8–10 română
1976 Teatrul, nr. 11 TEODORESCU, Leonida Personaj și erou 10–11 română
1976 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Colocviul republican al criticilor de teatru - Bacău 22-23 octombrie 1976 12–13 română
1976 Teatrul, nr. 11 ISAC, Carol Victor Ion Popa despre teatrul de amatori 13–15 română
1976 Teatrul, nr. 11 Colocviu despre arta comediei - Galați 15-21 noiembrie 1976 15–15 română
1976 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Eroii țărani și formele dramei istorice 16–17 română
1976 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Amatori și animatori 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Întîlniri cu amatorii 19–21 română
1976 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Interviu cu Alexandru Hrișcă despre iubirea pentru teatru a muncitorilor 21–22 română
1976 Teatrul, nr. 11 STANCU-ATANASIU, Natalia Teatrul în amfiteatru 23–29 română
1976 Teatrul, nr. 11 DINESCU, Emil Presa din R.D.G. Despre spectacolele Teatrului Național din București 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 11 Zilele artei teatrale din R.D.G. în țara noastră - 27 noiembrie-8 decembrie 32–33 română
1976 Teatrul, nr. 11 PIETZSCH, Ingeborg Interviu cu Wolfgang Heinz 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 11 PIETZSCH, Ingeborg Interviu cu Manfred Weckwerth 35–37 română
1976 Teatrul, nr. 11 BOROIANU, Radu Propuneri pentru un viitor colocviu 38–38 română
1976 Teatrul, nr. 11 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Act venețian" de Camil Petrescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Craiova) 41–42 română
1976 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Despot Vodă" de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 42–44 română
1976 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Casa care a fugit pe ușă” de Petru Vintilă (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 44–45 română
1976 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Aceste anotimpuri și cărări” de Eugen Onu (Teatrul de Stat din Sibiu) 45–47 română
1976 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tatăl nostru uneori” de Eugen Lumezianu (Teatrul Dramatic din Constanța) 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 11 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Nu sîntem îngeri” de Paul Ioachim (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 49–49 română
1976 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Regele Ioan” de Friedrich Dürrenmatt (Teatrul Giulești) 49–52 română
1976 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Zăpăcitul” de Molière (Teatrul de Comedie) 52–53 română
1976 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai Estetic și ideologic în spectacol 54–55 română
1976 Teatrul, nr. 11 CHITIC, Paul Cornel Obiectele - multiplu al realului (II) 56–57 română
1976 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț Noi donații la Muzeul Teatrului Național din Craiova 57–57 română
1976 Teatrul, nr. 11 CRISTIAN, V. „Iona” de Anatol Vieru, după poemul dramatic al lui Marin Sorescu (Orchestra de Studio a Radioteleviziunii) 58–59 română
1976 Teatrul, nr. 11 VARTOLOMEI, Luminița „Walkiria” de Richard Wagner (Opera Română) 59–60 română
1976 Teatrul, nr. 11 MOGA, Doina Dansul tematic 61–61 română
1976 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, Dumitru Cronica TV.: Trimitere la mit 62–63 română
1976 Teatrul, nr. 11 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic: Dramatizările 63–65 română
1976 Teatrul, nr. 11 RADU-MARIA, Constantin Atelier de dramaturgie: „Noaptea Brîncoveanului” 65–65 română
1976 Teatrul, nr. 11 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 66–67 română
1976 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț „Teatrul românesc. Privire istorică” (vol. VI) 68–68 română
1976 Teatrul, nr. 11 ULMU, Bogdan Note despre caietul-program 69–71 română
1976 Teatrul, nr. 11 KERNDL, Rainer „Cînd vine Ehrlicher” (comedie în două părți), traducere Florin Tornea 72–95 română
1976 Teatrul, nr. 11 VLAD, Stan Seara, cînd vin spectatorii... 96–96 română
1976 Teatrul, nr. 12 Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului Național din Iași cu prilejul sărbătoririi a 160 de ani de la primul spectacol în limba română 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 12 Lecția unui jubileu 2–3 română
1976 Teatrul, nr. 12 Agendă sărbătorească 4–4 română
1976 Teatrul, nr. 12 GHEORGHIU, Mihnea Arta și știința teatrului 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 12 NADIN, Mihai Generozitatea teatrului 7–7 română
1976 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Colocviu despre arta comediei - Galați, 15-21 noiembrie 8–11 română
1976 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Colocviu despre arta comediei - Galați, 15-21 noiembrie 8–11 română
1976 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Săptămîna teatrului scurt - Oradea, 23-29 noiembrie 12–15 română
1976 Teatrul, nr. 12 PARASCA, Crăciun Formule scenice inedite în teatrul de amatori din județul Bihor 15–16 română
1976 Teatrul, nr. 12 TEODORESCU, Leonida Necesitatea piesei într-un act 17–18 română
1976 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Note 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 12 M., V. Dialogul teatrului cu publicul - Pitești, 8-14 noiembrie 19–19 română
1976 Teatrul, nr. 12 MIRODAN, Alexandru Puncte de suspensie... 20–20 română
1976 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Vrei să vorbim despre teatru ? 21–21 română
1976 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Romulus Guga 22–25 română
1976 Teatrul, nr. 12 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 26–27 română
1976 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Henric al VI-lea" de Shakespeare (Teatrul Național din Timișoara) 28–30 română
1976 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Henric al VI-lea" de Shakespeare (Teatrul „Nottara”) 30–32 română
1976 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Ifigenia în Taurida" de Goethe (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Dinu" de Radu F. Alexandru (Teatrul de Stat din Arad) 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 12 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Valentin și Valentina" de Mihail Roșcin (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 36–36 română
1976 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Potopul" de Mihail Sebastian, după H. Berger (Teatrul Evreiesc de stat) 37–38 română
1976 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Hocus-Pocus și-o ...găleată" de Aad E. Greidanus (Teatrul „Ion Creangă”) 38–39 română
1976 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Viitorul rol - Margareta Pogonat 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Viitorul rol - Cornel Dumitraș 41–41 română
1976 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Oțel și teatru - Călărași 42–44 română
1976 Teatrul, nr. 12 MOGA, Doina Oaspeți de peste hotare - Ansamblul folcloric „Omayad” 45–45 română
1976 Teatrul, nr. 12 CRIȘAN, Mihai Zilele teatrului sătesc 46–47 română
1976 Teatrul, nr. 12 VLAD, Stan „Pontica” și „Cibinium” 47–47 română
1976 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Doamna ministru" de Branislav Nușici (Teatrul Popular din Drobeta-Turnu Severin) 48–48 română
1976 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria La A.T.M.: Profesioniști și amatori, față-n față 49–49 română
1976 Teatrul, nr. 12 VIȘA, Iulian Actorul 50–50 română
1976 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: „Douăsprezece ore înainte de amurg” de Cristian Munteanu 51–52 română
1976 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: „Fata fără zestre” de A. N. Ostrovski 52–52 română
1976 Teatrul, nr. 12 ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic 53–54 română
1976 Teatrul, nr. 12 RADU-MARIA, Constantin Acorduri la „Cîntarea României” 54–54 română
1976 Teatrul, nr. 12 CRISTIAN, V. Concert de cameră Valentin Gheorghiu și Varujan Cozîghian 55–55 română
1976 Teatrul, nr. 12 VARTOLOMEI, Luminița „Năpasta” de Sabin Drăgoi (Opera Română) 56–56 română
1976 Teatrul, nr. 12 VARTOLOMEI, Luminița Ansamblul de balet al Teatrului Mare din Varșovia 57–57 română
1976 Teatrul, nr. 12 TĂRCHILĂ, Dan „Moartea lui Țepeș Vodă” piesă în două părți, prolog și epilog 58–84 română
1976 Teatrul, nr. 12 ELVIN, B. Săptămîna festivă vest-berlineză 1976 85–87 română
1976 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic 88–96 română