Criterii căutate

  • An de publicare: 1975

Sumarul căutării

  • 1010 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1975 Acta Musei Napocensis, XII PROTOPOPESCU, George Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
1975 Acta Musei Napocensis, XII VLASSA, Nicolae Noi contribuții la problema influențelor orientale în neoliticul Transilvaniei .1-12 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BLĂJAN, Mihai Așezarea de tip Petrești de la Turdaș (jud. Alba) 35-43 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpătzuri arheologice la Murgeni. Studiu preliminar (I) 45-68 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZĂR, Valeriu Mormîntul celtic de la Delureni (jud. Bristrița-Năsăud) 69-74 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BADER, Tiberiu Tezaurul monetar cu imitații de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare) 75-92 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII STOICOVICI, Eugen Monede dacice de argint cu miez și înveliș 93-94 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII WINKLER, Iudita Observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 95-106 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Ioan Un atelier de făurire la Sarmizegetusa dacică 107-133 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DUDAȘ, Florian Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII WOLFF, H. Miscellanea Dacica 139-158 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan Sarmisegetusa și războaiele marcomanice 159-163 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PISO, Ioan Epigraphica (III) 165-178 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII NEMEȘ, Emil, POP, Constantin Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Satmizegetusa 179-182 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Răcășdia 183-190 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII RUSSU, Ion Precursorii muzeografiei științifice: colecționare de materiale arheologice 191-197 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII SEREȘ, Andrei Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud. Brașov) 199-201 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAN, Mihail Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BUNTA, Magdalena Tezaurul de la Cetatea de Baltă (sec XVII) 219-235 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PAP, Francisc Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 237-250 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, A Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Necula și Libotin 251-257 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII EDROIU, Nicolae Note de epigrafie româno-chirilică 259-263 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII CRIȘAN, Eva Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (III) 265-282 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, Viorica Mobilier "empire" în Muzeul de istorie al Transilvaniei 283-290 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PETRIC, Gabriel Dieta de la Cluj (1842) și lupta românilor din Transilvania 291-299 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII MIREL, Maria Contribuții privind dezvoltarea urbanistică a orașului Cluj în prima jumătate a sec. XIX 301-317 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII VAJDA, Ludovic Date privind mișcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier și de cărbune și ale siderurgiștilor duin Transilvania între anii 1948-1867 319-330 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII RETEGAN, S. Frămîntări țărănești din Munții Apuseni în anii guvernării liberale 331-345 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POPESCU, Stelian Relații economice între România și S.U.A. pînă la 1900 347-360 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII CORDOȘ, Nicolae Plecarea lui Gustav Augustini de la "Tribuna" 361-371 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Eugenia Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII JUDE MARIA, Magdalena "Solia satelor" - ziar destinat publicului sătesc 387-391 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BUNTA, Petru Situația organizatorică a clasei muncitoare și lupta ei pentru revendicări economice și politice în anii 1921 - 1828 393-412 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII ARDOS ANA, Maria Aspecte de psiho-pedagogie școlară ale ghidajului la muzeul de istorie 413-417 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII RUSSU, Ion Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertaea ad res earundem provinciarum pertinendes 419-425 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, Constantin Roman Mosaics in Hungary - Kiss Akos 427-428 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 PASCU, Viorica Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei .3-12 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TIȚA, Aurelia Obiectele de fierm folosite la vatră, în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 13-24 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia, TOȘA, Ioan Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 MUREȘANU, Pompei Contribuții privind semnificația terminologiei și metodologiei populare de prevenire a deteriorărilor provocate de principalii agenți biologici și de factorii fizici asupra lemnului 71-84 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 OȘIANU, Romulus Mărturii de interes etnografic cuprinse în documentele istorice transilvănene 85-104 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TOȘA, Ioan Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 KOS, Karoly Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii bivolilor 121-136 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru Contribuții privind studiul tipurilor de punți și poduri de lemn din Transiklvania 137-159 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 MUREȘANU, Pompei Contribuții privind locul unor străvechi elemente de cultură populară românească în concertul valorilor din civilizația universală în lumina poligenezei și difuziunii "invențiilor" 195-205 română
1975 Banatica, 3 LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat .7- română
1975 Banatica, 3 DUMITRAȘCU, Sever Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb 25- română
1975 Banatica, 3 SOROCEANU, Tudor Însemnătatea comitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat 33- română
1975 Banatica, 3 MEDELEȚ, Florin Situla de la Remetea Mare (jud. Timiș) 49- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M., RUSSU, Ion O diplomă militară din Tibiscum 61- română
1975 Banatica, 3 RUSSU, Ion Diploma militară romană din Covdiu (R.S.F.J.) 75- română
1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu, PROTASE, Dumitru Coiful roman de la Berzovia 85- română
1975 Banatica, 3 BENEA, Doina Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană 91- română
1975 Banatica, 3 DRAGOMIR, Ion, GUDEA, Nicolae Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea 99- română
1975 Banatica, 3 BORONEANȚ, Vasile Locuirea din secolelele XII-XIII de la Ogașul Neamșului - Comuna Berzasca 123- română
1975 Banatica, 3 UZUM, Ilie Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" 131- română
1975 Banatica, 3 DANI, Ioan, FENEȘAN, Costin O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea 145- română
1975 Banatica, 3 FENEȘAN, Costin Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea 153- română
1975 Banatica, 3 WOLLMANN, Volker Hărtți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175- română
1975 Banatica, 3 GYEMANT, Ladislau Rolul lui Vasile Georgevici în mișcarea de emancipare a românilor bănățeni (1820-1826) 193- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea 209- română
1975 Banatica, 3 ZABERCA, Vasile Din istoria mineritului Cărășan în secolul al XIX-lea. Exploatarea auriferă "Elisabeta" 219- română
1975 Banatica, 3 CORDOȘ, Nicolae Organizarea apărării în procesul memorandist 231- română
1975 Banatica, 3 FAUR, Viorel Presa românească din Oradea despre mișcarea memorandistă 249- română
1975 Banatica, 3 ȘERBAN, Ion Represiuni antimuncitorești în județele Caraș și Severin în perioada interbelică (1919-1939) 259- română
1975 Banatica, 3 POPA, Ion Aspecte ale șomajului în zona industrială din Sudul Banatului /1929-1933) 271- română
1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița 277- română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe, ZABERCA, Vasile Contribuția muncitorilor la refacerea economică a țării și înfăutuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție (1944-1948) 290- română
1975 Banatica, 3 SĂCARĂ, Nicolae Donjonul de la Turnu-Ruieni 303- română
1975 Banatica, 3 POPA, Mircea Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 311- română
1975 Banatica, 3 DELEANU, Mihai "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița 317- română
1975 Banatica, 3 VELESCU, Oliver Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia 327- română
1975 Banatica, 3 GUDEA, Nicolae Date noi despre castrul roman de la Pojejena 333- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru Cadtrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) 345- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) 349- română
1975 Banatica, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen O villa rustica la Caransebeș 359- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (II) 365- română
1975 Banatica, 3 IONIȚĂ, Vasile Toponime slave în Valea Bîrzavei 379- română
1975 Biharea, III ȘARBA, Ioan Permanențe autohtone în denominația bihoreană .7- română
1975 Biharea, III MUREȘANU, Pompei "Credințele" țăranilor români despre influența lunii asuprs culturilor cerealiere în lumina ultimelor cercetări privind fiziologia plantelor și animalelor 31- română
1975 Biharea, III GRIGORESCU, Elena Țesăturile de lînă din Țara Crișurilor 41- română
1975 Biharea, III MOZES, Tereza Portul popular al slovacilor din nord-vestul României (județele Bihor și Sălaj) 57- română
1975 Biharea, III FAUR, Viorel Noi date despre preocupările folclorice ale membrilor Societății de lectură din Oradea 77- română
1975 Biharea, III COLȚEA, Dumitru, CUCEU, Maria Nume topice culese din cîteva sate din Depresiunea Șoimi-Tinca 85- română
1975 Biharea, III CHIRIAC, Aurel Pictorul Ioan Sima 93- română
1975 Biharea, III MARTIN, Ana Etape și continuități în opera lui Romul Ladea 105- română
1975 Biharea, III STANOE, Aurora Conservarea și restaurarea obiectelor textile într-un muzeu de etnografie 119- română
1975 Biharea, III GRIGORESCU, Elena Organizarea evidenței muzeale la secția de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea 137- română
1975 Biharea, III ROȘU, Letiția Organizarea depozitului de obiecte etnografice din lemn 151- română
1975 Biharea, III DUMITRAȘCU, Sever Studii de etnografie și folclor, vol I - Vuia R. 163- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Oltenia. Studii și comunicări de etnografie 169- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Folclor muzical din Bihor - Mîrza T. 171- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Portul popular din bazinul Crișului Alb - Mozes Tereza 173- română
1975 Biharea, III CHIRIAC, Aurel Icoane din Maramureș - Porumb Marius 175- română
1975 Biharea, III MARTIN, Ana Gheorghe Petrașcu - Costinescu Eleonora 177- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Recipiente pentru cereale - Mruskovic S. 181- română
1975 Biharea, III GODEA, Ioan Sztuka Slaska Opalskiego - Chrzanowski T., Kornecki M. 183- română
1975 Carpica, VII CUCOȘ, Ștefan Două vase zoomorfe eneolitice .7-14 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MITREA, Ioan Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău) 15-29 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MONAH, Dan Tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău 31-43 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1975 Carpica, VII MITREA, Ioan Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermănești, județul Vaslui 59-62 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan Informații privind producția și comerțul cu bere în Moldova la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea 117-122 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan Prețurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea 123-148 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Elena Un document de la Mihail Grigorie Sturdza, domnul Moldovei 149-154 română
1975 Carpica, VII GABOR, Iosif Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja (jud. Bacău) în 1842 155-156 română
1975 Carpica, VII ANDRONIC, Alexandru Curtea domnească din Iași 157-164 română
1975 Carpica, VII FLORESCU, Gheorghe Poziția partidelor politice față de Partidul Poporului în anii 1920-1921 165-180 română
1975 Carpica, VII MINUȚ, Adolf Contribuții privind activitatea U.T.C. pe valea Bistrițe în perioada 1922-1944 181-190 română
1975 Carpica, VII DOBRINESCU, Valeriu Transporturile în etapa revoluției popular-democratice (Aspecte din Moldova) 191-205 română
1975 Carpica, VII STAN, Constantin Activitatea organizației județene de partid Bacău în înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării socialiste a principalelor mijloace de producție din 11 iunie 1948 207-227 română
1975 Carpica, VII GAVRILUȚĂ, Aneta Notă asupra monumentului de la Tisa Silvestri 229-240 română
1975 Carpica, VII ICHIM, Dorinel Portul popular românesc de pe valea Cașinului 241-264 română
1975 Carpica, VII GAVRILOVICI, Ernest Productivitatea stilistică a poeziei bacoviene (Pe marginea unui dicționar de frecvență) 265-274 română
1975 Carpica, VII DONCI, Varvara Lucrețiu Pătrășcanu om politic de seamă, economist, sociolog și filozof marxist (bibliografie) 275-310 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Alexandru Valorificarea științifică și muzeistică a unor obiecte medievale din colecția muzeului de istorie din Bacău 311-325 română
1975 Carpica, VII GAVRILUȚĂ, Aneta Sistemul de evidență pentru colecția de icoane a secției de artă 327-329 română
1975 Carpica, VII POPOVICI, Alexandru Casa memorială – instituție muzeală deschisă 331-339 română
1975 Carpica, VII POPOVICI, Georgeta Magourata Cave (Bulgaria) - Anati Emanuel 341-342 română
1975 Cercetări Arheologice, I GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere .3- română
1975 Cercetări Arheologice, I GALBENU, Doina Așezările neolitice de la Șimnic .9- română
1975 Cercetări Arheologice, I ULANICI, Augustin Săpăturile de la Brăneț, jud. Olt 45- română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George, ULANICI, Augustin Săpăturile de la Greci, com. Grădiștea, jud. Ilfov 77- română
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu Sondajul arheologic de la Izvoarele 101- română
1975 Cercetări Arheologice, I PROTOPOPESCU, Vlad Raport asupra săpăturilor arheologice de la Cornești. Com. Adămuș, jud. Mureș, din anul 1972 117- română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud. Ilfov, în anii 1971-1972 127- română
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973 151- română
1975 Cercetări Arheologice, I IONESCU EDITH, Valeria Studiul materialului faunistic provenit din unele locuințe geto-dacice de la Vlădiceasca 177- română
1975 Cercetări Arheologice, I ANDRIȚOIU, Ion, NEMOIANU, Larissa Sondajul arheologic de la Ardeu, com Balșa, jud. Hunedoara 181- română
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191- română
1975 Cercetări Arheologice, I MĂRGHITAN, Liviu, MARINESCU, Lucia, PETOLESCU, Constantin Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974 217- română
1975 Cercetări Arheologice, I PĂUNESCU, Anca Șantierul arheologic Tîrgșoru Vechi. Raport de săpătură 231- română
1975 Cercetări Arheologice, I CHIȚESCU, Lucian Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava 245- română
1975 Cercetări Arheologice, I ROSETTI, Dinu Cetățeni-Argeș. Istoricul cercetărilor arheologice 261- română
1975 Crisia, V SAVA-IGNAT, Doina Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor .9- română
1975 Crisia, V CHIDIOȘAN, Nicolae, ORDENTLICH, Ivan Un templu megaron din epoca bronzului, cultura Otomani de la Sălacea 15- română
1975 Crisia, V CHIDIOȘAN, Nicolae, ORDENTLICH, Ivan Cărucioare miniatură din lut aparținînd culturii Otomani (epoca bronzului) de pe teritoriul României 27- română
1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever, MOLNAR, E. Tezaur de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Noi, j. Bihor 45- română
1975 Crisia, V BLĂJAN, M. Descoperiri dacice și sarmatice la Șeitin (j. Arad) 69- română
1975 Crisia, V MAXIM, V. Contribuții la geografia istorică a comitatului Bihor în a doua jumătate a sec. XVI-lea 87- română
1975 Crisia, V BORCEA, Liviu Contribuții la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai Viteazul (1598-1606) 103- română
1975 Crisia, V CHIRILĂ, E., TĂUTU, N. Tezaurul monetar de la Dușești, sec. XVII 123- română
1975 Crisia, V BRATU, Ion Din inițiativa lui Alexandru Sterca Suluțiu privind lupta pentru dreptul limbii române 129- română
1975 Crisia, V LENGHEL, I. Incunabulele bibliotecii județene Oradea 137- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Istoricul bibliotecii Societății de lectură din Oradea 145- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Precizări referitoare la activitatea Casinei Române din Beiuș 153- română
1975 Crisia, V DRECIN, Mihai Din activitatea financiar-bancară a bihoreanului Partenie Cosma în cadrul băncii "Albina" din Sibiu 161- română
1975 Crisia, V PORTEANU, Alexandru Lupta revoluționară a maselor populare din Bihor pentru Unirea Transilvaniei cu România 185- română
1975 Crisia, V DUDAȘ, Florian Așezarea de tip Otomani de tip Chisindia 245- română
1975 Crisia, V BORCEA, Liviu Considerații pe marginea reglementării urbariale a satului Luncșoara (1772) 251- română
1975 Crisia, V BONA, Petru Aspecte ale asupririi sociale oglindite în plîngerile urbariale ale satelor bihorene în prima jumătate a secolului al XIX-lea 259- română
1975 Crisia, V SĂȘIANU, Alexandru Timotei Cipariu și numismatica modernă 265- română
1975 Crisia, V CORNEA, Lucia Aspecte istoriografice în revista "Familia": colaboratori, preocupări, concepții 267- română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel Despărțămîntului orădean al "Astrei" (1900-1918) 279- română
1975 Crisia, V OPREA, M. Cronici tucești privind țările române 287- română
1975 Crisia, V SAVA-IGNAT, Doina Cronica activității științifice a secției de istorie în 1974 289- română
1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever M. Parducz M. 395- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ALEXANDRESCU, Alexandrina Așezarea dacică de la Hărman .9- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ioan Fortificația așezării dacice de la Arpașu de Sus 23- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SZEKELY, Zoltan Ceramica dacică de la Filias 29- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BAKO, Geza Date privind campania romană din anul 105 în sud-estul Transilvaniei 33- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae, POP, Ioan Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974 55- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae, POP, Ioan Castrul roman de la Feldioara (Făgăraș) 55- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Rîșnov - "Blocuri" (1973-1974) 65- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPA, Valentina Rezistența opusă de populația autohtonă din Țara Făgărașului față de ofensiva regalității maghiare în secolele XIII-XIV 87- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 PRAHOVEANU, I. Aspecte privind funcțiiule castelanilor de la cetatea Bran 97- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 REZACHEVICI, G. Neobișnuitul drum peste Carpați al oștii lui Radu Șerban, înaintea bătăliei de lingă Brașov cu Gabriel Bathory (iulie 1611) 113- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NUSSBACHER, Gernot Unele aspecte privind relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii sin Transilvania de Sud 119- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DINU, Elisabeta Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HAȘDEU, Titus Avram Iancu și faptele sale oglindite în "Gazeta Transilvaniei" din anii 1848-1849 141- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MATEESCU, Tudor Săceleanu Nicolae Țîrcă și Dobrogea 145- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 OLTEANU, Vasile Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRECIN, Mihai Bologa Valeriu - director al filialei din Brașov a băncii "Albina" (1837-1899) 157- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NICOARĂ, Ion Brașoveni în fruntea luptei românilor din S.U.A. pentru desăvîrșirea procesului de unitate națională și politică de la 1 decembrie 1918 169- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HĂȘFĂLEANU, Ioan Relații agrare în Țara Făgărașului în prima jumătate a secolului al XX-lea 181- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BUCUR, Dorica Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean Trei decenii de la înfăptuirea actului istoric de la 6 Martie 1945 199- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean Coperta de carte și legătorii brașoveni 205- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean Date noi privind activitatea cărturarului brașovean Radu Tempea Ii 225- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CĂLIMAN, Valeria Contribuții la istoricul Bibliotecii Gimnaziului "Honterus" din Brașov 235- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RÎPĂ-BUICLIU, Dan Cu privire la evoluția inițiativelor de constituire a societăților culturale (1790-1830) 243- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SIEGMUND, Marianne Trepte ale teatrului liric românesc în Transilvania 249- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ȚOPAN, Grigore Începuturile presei umoristice românești în Transilvania 261- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CATRINA, Constantin Revistele literare românești brașovene dintre cele două războaie mondiale (scurt istoric) 275- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPP-SĂNDULESCU, Anca Grafica veche și modernă din patrimoniul Muzeului de artă Brașov 297- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 VASIU, Dinu Arta plastică brașoveană în socialism 315- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 FULGA, Ligia Aspecte documentare privind piuăritul și dărsdtîritul din Țara Bărsei (secolul al XVIII-lea - ănceputul secolului al XIX-lea) 323- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MARARU, Olivia, STOICA, Georgeta Semne de recunoaștere în costumul din Șcheii Brașovului și Săcele 337- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SANTA, Gicu Obiceiuri pastorale de pe Tîrnave 349- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RĂDULESCU, Lelia Vînătoarea în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 353- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MORARU, Olivia Structura tematică a Muzeului etnografic al Țării Bîrsei 369- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RABINOVICI, Herbert Despre proporții în muzeele de istorie din țară 403- română
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ȘTEFAN, Gheorghe Nécrologie: ''ION NESTOR. IN MEMORIAM'' 005-008
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 NESTOR, Ion Zur Geschichte Siebenbürgens im IV. Jh.u.Z. 009-012
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 MATEESCU, Corneliu N. Remarks on cattle breeding and agriculture in the Middle and Late Neolithic on the Lower Danube 013-018
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 COMȘA, Eugen Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la culture Boian (à la lumière des fouilles de l'agglomération de Cernica) 019-026
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 CANTACUZINO, George Un rituel funéraire de l'époque néolithique en Europe et en Afrique Septentrionale 027-044
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 KACSÓ, Carol Contributions à la connaissance de la culture de Suciu de Sus à la lumière des recherches faites à Lapus 045-068
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 VULPE, Alexandru Einige Bemerkungen über die mittlere und die späte Bronzezeit im Norden Rumäniens 069-076
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PREDA, Constantin Über die Silbermünzen der Stadt Istros 077-086
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 STOIA, Adriana Bemerkungen über das birituelle Gräberfeld in Chotín (C~SSR) 087-104
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DINU, Marin, PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea Le trésor de Baiceni (dép. de Jassy) 105-124
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 BABEȘ, Mircea Problèmes de la chronologie de la culture gèto-dace à la lumière des fouilles de Cârlomanesti 125-140
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PIPPIDI, Dionisie M. Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Histria aux Ier-IIIe siècles'' 125-150
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Contribution épigraphique à l'histoire de Tomis à l'époque du principat'' 151-160
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ȘTEFAN, Alexandra Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Callatis à l'époque du Haut-Empire à la lumière des documents épigrafiques'' 161-172
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 POPESCU, Emilian Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Zur Geschichte der Stadt in Kleinskythien in der Spätantike. Ein epigraphischer Beitrag'' 173-182
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Les stèlles funéraires de la Macédoine romaine 183-200
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ZAHARIA, Emilia, ZAHARIA, Nicolaie Les nécropoles des IVe-Ve siècles de Botosani-Dealul Caramidariei 201-226
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 SPINEI, Victor Les relations de la Moldavie avec le Byzance et la Russie au premier quart du IIe millénaire à la lumière des sources archéologiques 227-242
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 NEMETI, Ioan Weitere Angaben über die keltische Gräberfelder von Ciumesti und Sanislau (Kreis Satu Mare) 243-248
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 CHIȚESCU, Maria Les débuts de la formation étatique de Burébista d'aprè les données numismatiques 249-254
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DIACONU, Gheorghe Eine neue bondenständige Gefäßform der Sântana-Cerneahov-Kultur 263-266
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DIACONU, Petre Représentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des Xe-XIe siècles 267-268
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 STOIA, Adriana Les fouilles archéologiques en Roumanie (1973-1974) 269-308
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 MITREA, Bucur Découvertes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie (XVII) 309-317
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie (XVIII) 318-326
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: "Samische Gefäße des 6. Jahrhunderts v. Chr." - Elena Walter-Karydi 327-327
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 VULPE, Alexandru Compte rendu: "Monedele geto-dacilor" - Constantin Preda 328-329
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 COMȘA, Maria Compte rendu: "Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert" - Agnes CS. Sós 330-331
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PANAIT, Panait I. Compte rendu: "Coconi. Un sat din Câmpia Româna în epoca lui Mircea cel Bătrân. Studiu arheologic și istoric'' - Nicolae Constantinescu 332-334
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cultura Coțofeni în județul Mureș (I) Istoricul cercetării așezărilor 29- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ALDEA, Ioan, MOGA, Vasile Harta arheologică a satului Țelna (jud. Alba) 43- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin Noi descoperiri scitice în Valea Mureșului 51- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman de la Bîncovenești 57- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie SZEKELY, Zoltan Așezarea prefeudală de la Sălașuri (com. Vețca, jud. Mureș) 71- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie FRUCHTER, Eugen, MIHĂESCU, Gabriel Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Olarii din Tîrgu Mureș și produsele lor în lumina cercetării materialului rezultat din săpături 93- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 (I) 113- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Academia Română și Iosif Hodoș 163- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Procesul urbarial al comunei Răstolița din anii 1868-1869 173- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Structura agrară la sfîeșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în comitatul Mureș-Turda 181- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan Activitatea economică și culturală a memorandistului Patriciu Barbu 207- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu, STOICA, Adrian Situația țărănimii din comitatul Mureș-Turda și lupta ei pentru eliberarea socială și nașională în anii 1914-1918 223- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Aspecte ale activității bîncii "Mureșana" din Reghin pînă la 1818 251- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Preocupări ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activității industriale în Transilvania (1918-1920) 261- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Legislația agrară privind arendările forțate din Transilvania în anii 1920-1921 283- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BATHORY, L. Capitalul străin în industria minierăm a României între anii 1924-1929 313- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria Publicistica militantă a lui Jozsa Bela în paginile revistei "Uj Szo" (tărgu Mureș, 1935-1936) 327- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IONESCU, Nicolae Un neobosit cercetător al patrimoniului mureșan 345- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton Trei obiceiuri din Cîmpia Transilvaniei 363- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Materiale din culturile Trichterbecher și Schneckenberg la Tîrgu Mureș 377- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Descoperiri monetare imperiale romane în județul Mureș (Criș, Sovata) 379- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DRAGOȘ, Vasile 1918, pe Mureș în sus 383- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DRAGOȘ, Vasile Eroii de la Moisei - maramureșeni și mureșeni 387- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1973-1975) 393- română
1975 Peuce, IV, seria istorie COMȘA, Eugen Silexul de tip balcanic .5-19 română
1975 Peuce, IV, seria istorie OLTEANU, T. Exploatări miniere în Dobrogea preromană în lumina cercetărilor recente 21-27 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Considerații asupra importului de amfore grecești în randul Dobrogei 29-59 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Considerații istorice în lumina sapăturilor arheologice de la Horia (județul Tulcea) 61-88 română
1975 Peuce, IV, seria istorie ȘTEFAN, Alexandra Inscripție funerară descoperită la Nalbant (jud. Tulcea) 89-95 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BOUNEGRU, Octavian, CHIRIAC, Costel Noi descoperiri arheologice și numismatice la Troesmis 97-108 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Observații arheologice asupra poziției și cronologiei așezărilor romane din tona de nord a Niculițelului 109-123 română
1975 Peuce, IV, seria istorie OPAIȚ, Andrei Două reliefuti ale Cavalerului trac din nordul Dobrogei 125-131 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor, POENARU BORDEA, Gheorghe Monede romane și bizantine provenite din nordul Dobrogei 133-173 română
1975 Peuce, IV, seria istorie POPEEA, Alexandru Monede bizantine din nordul Dobrogei 175-197 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DIACONU, Petre Date noi privind "Valul mare de pamînt" din Dobrogea 199-212 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Noi mărturii istorice dintr-un sondaj arheologic 213-231 română
1975 Peuce, IV, seria istorie ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. Formarea "Despotatului lui Dobrotici" 233-247 română
1975 Peuce, IV, seria istorie MATEESCU, Tudor Ciflicurile din Dobrogea în sec. al XVIII-lea și al XIX-lea 249-272 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DUMITRAȘCU, Gheorghe Un documentar privitor la "Situațiunea județului Tulcea" în anul 1879 273-288 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DUMITRAȘCU, Gheorghe Opt scrisori către Panait Cerna 289-294 română
1975 Peuce, IV, seria istorie STAN, Gligor Exploatarea pescuitului și consecințele acesteia asupra muncii și vieții pescarilor din Tulcea în perioada 1919-1944 295-303 română
1975 Peuce, IV, seria istorie IONIȚĂ, Gheorghe Retrospective revoluționare tulcene (secvențe din cronica unor memorabile lupte trecute) 305-316 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BARNEA, Alexandru XIX-lea CORSO di CULTURA sul'Arte Ravennate e Bizantino, Revenna 18-19 aprilie 1972 317-319 română
1975 Peuce, IV, seria istorie DIACONU, Petre Byzontina 321-324 română
1975 Pontica, VIII RĂDULESCU, Adrian, SCORPAN, C. Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice din Tomis (Parcul catedralei, 1971-194) .9-54 română
1975 Pontica, VIII GEORGESCU, N., PREDA, Constantin Săpături de salvare de la Mangalia din 1972 - necropola callatiană din zona stadionului 55-75 română
1975 Pontica, VIII FLORESCU, Radu, GEORGESCU, N. Săpăturile de la Capidava 77-85 română
1975 Pontica, VIII IRIMIA, Mihai Observații privind arheologia secolelor VII-V î.e.n. în Dobrogea 89-114 română
1975 Pontica, VIII SUCEVEANU, Alexandru În legătură cu statutul juridic al orașului Tomis în epoca romană 115-124 română
1975 Pontica, VIII MITREA, Bucur, RĂDULESCU, Adrian Un tezaur monetar de la Filip Arabul în Dobrogea 125-173 română
1975 Pontica, VIII MUNTEANU, Maria, OCHEȘEANU, Radu Descoperiri monetare în satele Dobrogei romane (sec. I-III e.n.) 175-213 română
1975 Pontica, VIII CULICĂ, Vasile Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele 215-262 română
1975 Pontica, VIII SCORPAN, C. Cetatea romano-bizantină de la Sacidava 263-313 română
1975 Pontica, VIII ARICESCU, Andrei Drumul militar de la Noviodunum la Callatis în lumina itinerariilor antice 315-329 română
1975 Pontica, VIII RĂDULESCU, Adrian Contribuții la cunoașterea ceramicii de uz comun din Dobrogea 331-360 română
1975 Pontica, VIII FLORESCU, Radu Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane tîrzii 361-372 română
1975 Pontica, VIII BUCOVALĂ, Mihai Un alt mormînt din epoca elenestică la Tomis 389-397 română
1975 Pontica, VIII MUNTEANU, Maria Inscripții funerare inedite din Scythia Minor 399-428 română
1975 Pontica, VIII COVACEF, Zaharia Contribuții privind cultul lui Hercule în Scythia Minor 429-446 română
1975 Pontica, VIII Sesiunea științifică a muzeului de arheologie Constanța, 1974 447-450 română
1975 Pontica, VIII OCHEȘEANU, Radu, PAPUC, Gheorghe Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (IV) 447-450 română
1975 Pontica, VIII ARICESCU, Andrei, RĂDULESCU, Adrian. Al X-lea Congres internațional al Limesului Germania Inferior, Xanten-Nijmegen 10-23 sept. 1974 451-455 română
1975 Pontica, VIII FILIP, Gheorghe Prof. I. Bănescu 457-460 română
1975 Pontica, VIII RĂDULESCU, Adrian Ion Nestor 461-464 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 LAZĂR MIRCEA, Dan Plastica culturii Vinca-Turdaș din colecțiile Muzeului județean Hunedoara-Deva .11-18 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ion Vase de argint în tezaurele dacice 19-34 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică în oerioada Burebista-Decebal 35-36 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MĂRGHITAN, Liviu Urme romane pe cuprinsul județului Hunedoara 37-42 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ALICU, Dorin Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 43-49 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 GHEORGHIȚĂ, Marieta Opaițe romane de la Micia 51-56 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 PISO, Ioan Epigraphica (I) 57-79 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BRANGA, Nicolae Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 81-100 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 NEMEȘ, Emil, POP, Constantin, RUSU, Adriana Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie Sarmizegetusa 101-109 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 VÎRTOPEANU, Maria Două morminte romane de la Micia 111-116 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 WINKLER, Iudita Descoperiri monetare din Ulpia Traiana 117-136 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ANDRIȚOIU, Ion O monedă bizantină descoperită la Uroi 137-138 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MÎRZA, Iacob Un raport relativ la situația cîtorva școli româneștidin Munții Apuseni 139-147 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 IONAȘ, Vasile Convenția referitoare la corăbierii de pe Mureș încheiată la 10 ianuarie 1721 149-152 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUDAȘ, Florian Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului 153-161 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CERGHEDEAN, Mihai Frămîntări sociale în rîndurile minierilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 163-172 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 STIRBAN, Marcel Viața și îndeletnicirile șpranilor din unele sate de munte hunedorene reflectate în două documente din 1919 173-177 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 WARDEGGER, Nicolae Industria hunedoreană pe drumul trasat de Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 179-186 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DON, Ioan, PÎRVULESCU, Gheorghe Reflectarea în paginile ziarului "Zori Noi" a luptei maselor populare din judeșul Hunedoara pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției populare(1944-1947) 187-194 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 POPOROGU, Ion Contribuția minerilor Văii Jiului la susținerea chemării Partidului Comunist Român "Totul pentru front, totul pentru victorie" 195-198 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BĂLTESCU, Mircea, GHERMAN, Mircea Dante D. Gherman, militant antifascist și publicist democrat 199-207 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion File din cronica luptei comuniștilor pe pămîntul Hunedoarei 209-211 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe Istorie trepidantă pe coordonatele contemporaneității hunedorene 213-218 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BELE, Mircea Idea de progres în istorie la Lucian Blaga 219-222 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, NEMEȘ, Emil, PISO, Ioan, POP, Constantin, RUSU, Adriana Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 225-231 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 LASCU, Nicolae Cu privire la "Dacia Felix" 233-236 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ion Comerțul roman și cucerirea Daciei 237-248 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ȚEPOSU MARINESCU, Lucia Ulpia Traiana metropola cultural-artistică a Daciei romane 249-253 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BODAR, Andrei Ulpia Traiana-Sarmisegetusa la umaniști și cronicari - istorici medievali 255-261 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUMITRAȘCU, Sever Stadiul cercetărilor privind istoria și arheologia dacilor liberi din nord-vestul României 263-267 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BADER, Tiberiu Descoperiti de "terra sigilata" în teritoriile situate la nord-vest de Dacia Română 269-276 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 COSTEA, Florea Prezențe romane în sud-estul Transilvaniei 277-284 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FERENCZI, Istvan Limes-ul Daciei Posolissensis între Valea Zagrei și Valea Mureșului 285-289 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MITROFAN, Ion Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei 291-297 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MATEI, Alexandru O așezare rurală romană la Chinteni (jud. Cluj) 299-302 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BENEA, Doina Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobetaîn timpul războaielor marcomanice 303-306 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 WOLLMANN, Volker Monumente epigrafgice "emigrate" din Ulpia Traiana 307-315 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BĂRBULESCU, Mihai, NEMEȘ, Emil Un relief cu muncile lui Hercule din Palatul Augustalilor 317-322 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Iconografia lui Pan pe teritoriul României 323-330 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 SANIE, Silviu Sultul lui Sol Invictus în Dacia 331-341 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CĂTINAȘ, Ana Considerații asupra cultului lui Liber și libera la Sarmizegetusa 343-348 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 RUSU, Adriana Vestigii dacice și romane în zona Hunedoarei 351-352 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MĂRGHITAN, Liviu Cunoșteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei 353-355 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 LAZĂR, Ioachin Castelul și domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea 357-361 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ANGHEL, Gheorghe Castelul de la Hunedoara. Noi puncte de vedere asupra fazelor de construcție 363-376 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion, IONAȘ, Vasile Date privind populația iobăgeascăa domeniului Hunedoara la 1725 377-378 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CERCHEDEAN, Mihai Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statului de metalurgi 379-381 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DUNĂRE, Nicolae Continuitate etnoculturală românească la Pădurenii Hunedoarei 383-390 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ANDRIȚOIU, Ion Mărturii ale dezvoltării societății omenești pe teritoriul Devei în vremurile străvechi 393-405 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FLOCA, Octavian Dovezi ale continuei locuiri a zonei cetății Deva în epoca dacică și romană 407-410 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion, JIVAN, Iosif Sigiliul orașului Deva 411-413 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe, VALEA, Mircea Deva - leagăn al mișcării democratice țărănești hunedorene 415-417 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ARDELEANU, Ion Bibliografia orașului Deva 419-421 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 NUȚU, Agnișa Dealul cetății Deva - monument al naturii 423-424 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MOGA, Ioachim Activitatea revoluționară desfășurată de P.C.R. împotriva regimului burghezo-muncitoresc,a fascismului, pentru interesele celor ce muncesc. Locul Organizației P.C.R. Hunedoara în activitatea revoluționară a partidului 427-329 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 ZAHARIA, Gheorghe Acordul popular antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 și semnificația sa istorică actuală 431-435 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CEAUȘESCU, Ilie Unele aspecte particulare ale cruzei economice din 1929-1935 în România 435-438 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BABICI, Ion Situația internațională interbelică. Lupta forțelor democratice și progresiste mondiale înpotriva pericolului fascist. Solidaritatea militantă antifascistă a comuniștilor români 439-441 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MATICHESCU, Olimpiu Activitatea ideologică a Partidului Comunist Român pentru educarea maselor în spirit antifascist, pentru atragerii intelecftualității românești la lupta antifascistă și apărarea independenței patriei 443-445 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe Activitatea Frontului Plugarilor pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale țărănimii 447-449 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 UDREA, Traian Lupta revoluționară a P.C.R. pentru realizarea programului Frontului popular antifascist, înfăptuirea insurecției naționale armate antifascisteși antiimperialiste și a revoluției populare în țara noastră 451-456 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BODEA, Gheorghe Din istoricul înfăptuirii și activității MADOSZ-ului 457-458 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 VAIDA, Ludovic Programul comun al Frontului plugarilor și al Uniunii muncitorilor și țăranilor maghiari din Romania, stabilit la Băcia, în 24 aprilie 1935 459-462 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 DRAGOȘA, Toader Amintiri despre acordul de front antifascist de la Țebrea din 6 decembrie 1935 463-464 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 MIHĂILEANU, Alexandru Memoriile unui participant la acordul de la Țebea 465-465 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 HRISTODOL, Gheorghe Locul și rolul acordului antifascist de la Țebea în cadrul Frpntului popular antifascist 467-469 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CHIOREAN, Ioan Acordul de la Țebea din 1935 moment important al încheierii alianței muncitoprești-țărănești pentru pîmînt, libertate și dreptate socială 471-472 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion Acordul antifascist de la Țebea în documentele vremii 473-475 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 VLAD, Ionel Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului popular antifascist de la Țebea 477-479 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 GEORGESCU, Titu Presa vremii despre lupta democratică și antifascistă a poporului român 481-484 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 TURZAI, Maria Ecolul acordului de la Țebea în presa democratică și muncitorească de limbă maghiară 485-487 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 CICALĂ, Ion Acordul antifascist de la Țebea în conștiința poporului 489-491 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 RĂDULESCU, Ilie Ideile unității de acțiune a forțelor revoluționare reflectate în Programul Partidului Comunist Român 493-497 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BANYAI, Ladislau Cuvînt de închidere 499-500 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IACOȘ, Ion Privire istorică asupra activității P.C.R. Satu Mare în perioada interbelică .7-17 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BADER, Tiberiu Contribuții la cunoașterea istoriei orașului Satu Mare. Descoperiri arheologice - (I) 19-45 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III NANASI, Zoltan Un mormînt celtic cu inventar deosebit descoperit la Curtuiușeni 47-50 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III DUMITRAȘCU, Sever Noi considerații asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României 51-59 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III LAZIN, Gheorghe Cercetări arheologice în sudul județului Satu Mare (zona Tășnad) - I 61-75 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BACÎRU, Livia Stampe medievale reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în colecțiile bibliotecii Academiei 77-86 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III LAZIN, Gheorghe, URSU, Viorica Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoprit la Tirșolț 87-96 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III PLOIEȘTEANU, Grigore Vasile Lucaciu și George Barițiu sau continuitatea luptei pentru drepturi naționale a românilor transilvăneni 97-109 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III ANTONESCU, Nae Revista "Familia" și părțile satmărene (I) (1865-1884) 111-120 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BUNTA, Petru Luptele revoluționare ale maselor muncitoare sătmărene în anii 1930-1933 121-139 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BABICI, Ion Manifestări internaționaliste ale sătmărenilor în perioada dintre cele două războaie mondiale 141-147 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III GERGELY, Ladislau Din lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari din conducerea P.C.R. în perioada interbelică 149-155 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III INOAN, Mihai Acțiunile militare pentru eliberarea orașului Satu-Mare și a împrejurimilor sale, octombrie 1944 157-163 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IURAȘCIUC, Ivan., ȘAINELIC, S. Monumente de arhitectură populară: bisericile de lemn din zona Codru 165-204 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea șurilor din Transilvania 205-220 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III IURAȘCIUC, Ivan Obiecte ceramice de capacitate din centru de olărit Vama 221-230 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III KARACSONYI, Carol Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Cîmpia Nirului 231-246 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BOB, Dorin Cîteva specii de lepidoptere colectate din fauna județului Satu Mare 247-264 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III URSU, Viorica Aspecte locale ale istoriei agrare prezentate în expozițiile muzeului din Satu Mare 265-269 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III ERDOS, Iudita Expoziția de grafică militantă Aurel Popp 271-275 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III VANCEA, Ernest Curățirea și conservarea unor tezaure monetare din argint descoperite în județul Satu Mare 277-280 română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu Săpăturile arheologice de la Mihalț (jud. Alba) I. .9- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ISTRATE, M., SOROCEANU, T. Faza finală a culturii Wietenberg 21- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie VASILIEV, V. Die Zeitstellung und kulturell-enthnische Bedeutung der skytischen Pfeilspitzen im Karpatengebiet 29- germană
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie CHIFOR, I., CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XI) 45- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie LUPU, Nicolae Cu privire la aspectele caracteristice ale circulației denarului republican roman în Dacia și Pannonia în secolele I î.e.n. - I e.n. 52- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen, STRATAN, I. Descoperiri monetare antice și bizabtine din Banat (I) 81- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie NAGLER, Thomas Wesenszuge des sachsischen Grafentums in Siebenburgen 89- germană
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie HALDNER, Anamaria Legăturile dintre sculpturile în lemn din Spiss și lucrările gotice tărzii transilvănene 101- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie PASCU, Constantin Trei tipărituri românești vechi, inedite, existente în Biblioteca Muzeului Brukenthal 109- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie PAVEL, Teodor Răspîndirea și mesajul operei lui Bălcescu în Transilvania înainte de unirea din 1818 117- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie RACOVIȚAN, Mihai Avram Iancu în calendarele românești sibiene 137- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie RUS, Traian Memoriul universitarilor români din 1890 și opinia publică europeană 145- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ABRUDAN, Paul "Reuniunea sodalilor români din Sibiu" - prima asociație profesională a munictorilor din Transilvania 157- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie CIOBANU, V., GOȚIA, D. Despre situația economică și lupta antifascistă a maselor populare din jud. Sibiu (1939-1943) 173- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ȚUGUI, Gheorghe Colaborarea dintre partidele muncitoprești - temelia politicii de alianțe, promovate de PCR în anii revoluției democrat-populare 181- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu Cu privire la sistematizarea și modernizarea evidențelor muzeale 205- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie KLUSCH, Horst Corelații geometrice la diferite tipuri de forme - criteriu de clasificare în studiul ceramicii 245- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ROMAN, Elena Documentul vizual - posibilități de păstrare, conservare și folosire a lui în expozițiile de istorie modernă și contemporană 253- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ABRUDAN, Paul Un document inedit privind demonstrația de la Cîmpeni și Sohodol, cu prilejul capitulării Plevnei 261- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ABRUDAN, Paul Documente inedite privind solidaritatea românilor transilvăneni cu România, în războiul de independență 265- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie RACOVIȚAN, Mihai Documente sibiene referitoare la lupta politico-națională a Românilor la sf. secolului al XIX-lea 273- română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOMEȘAN, Eugen Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .5-6 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia Gospodăria și locuința în zona Porților de Fier .7-37 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie BAJMATĂRĂ, Rodica Elemente de interior țărănesc din comuna Slatina Timiș (Caraș-Severin) 39-43 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DINUȚĂ, Gheorghe Unele considerații despre instalațiile tehnice acționate cu apă în cîteva sate din Banatul subcarpatic 45-52 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion Opincile de fier 53-59 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion Rudăritul în clisura Dunării 61-69 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GODEA, Ioan Aspecte etnografice în Depresiunea Almăjului (Caraș-Severin) 71-96 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Motive ornamentale în arhitectura din Marga (Caraș-Severin) 97-109 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Liviu Note caracteristice ale ceramicii din sud-vestul României, sesizate în centrele de olari din Sasca Română, Potoc și Socolari (Caraș-Severin) 111-122 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAROIU, Otilia, PAVEL, Emilia, POP, Ana Interiorul tradițional de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 123-136 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria Meșteșugul olăritului la Biniș (Caraș-Severin) 137-158 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SĂCARĂ, Nicolae Biserica de lemn din Căpăt (Timiș) 159-165 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie NISTOR, Ioan, TOȘA, Ioan Așezări, ocupații și arhitectură populară de pe Valea Timișului (Caraș-Severin) 167-184 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAZDA, Klara Din obiceiurile legate de naștere, căsătorie și moarte în satele Valea Timișului și Vîrciorova (Caraș-Severin) 185-193 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie HAGIU, Iulia Contribuții la studiul obiceiurilor de nuntă și înmormîntare de pe Valea Bistrei (Caraș-Severin) 195-200 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru Elemente materiale ale unor obiceiuri și tradiții în scrierile lui Mihail Halici 201-204 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie LAZĂR, Gheorghe Obiceiuri de nuntă din satul Borlova 205-210 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MUREȘANU, Pompei Contribuții la semnificația cîtorva probleme de medicină populară românească 211-217 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PAVEL, Emilia Portul popular de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 219-228 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ROPOT, Rodica Cercetări asupra portului popular de pe Valea Bolvașniței (Caraș-Severin) 229-234 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOCOL, Maria Structura și semnificația ornamenticii costumului popular din satele Marga și Borlova (Caraș-Severin) 235-239 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANANIA, George Necesitatea și perspectivele creării unor muzee etnografice sătești în județzl Caraș-Severin 241-245 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANTONESCU, Romulus Borlova (Caraș-Severin) în contextul istoric al organizării regimentului româno-banatic 247-252 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DELEANU, Mihail Termeni etnografici în glosele lui Simeon Mangiuca la dicționarul lui Cihac 253-262 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile Mărturii de viață pastorală în toponimia Banatului 263-274 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MOTOMANCEA, Aurelian Premise la o cercetare a zonei etnografice Băuțar-Marga (Caraș-Severin) 275-286 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie POPA, Ion, RUJA, Gheorghe Secții de istorie a farmaciei la Oravița și Caransebeș 287-290 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie UNGUREANU, Nicolae Muzeul etnografic al Caraș-Severinului prezență științifică și educativ-turistică pe plan județean și în contextul rețelei muzeistice de profil 291-294 română
1975 Teatrul, nr. 1 Artiștii și obțiunea cetății 1–1 română
1975 Teatrul, nr. 1 Teatrele în întîmpinarea alegerilor 2–6 română
1975 Teatrul, nr. 1 Spectacolul de teatru - tribună de idei 7–8 română
1975 Teatrul, nr. 1 BOGZA, Geo El a spus 9–9 română
1975 Teatrul, nr. 1 PIRU, Al. Cronicarul dramatic 10–12 română
1975 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Dramaturgul - scurtă privire asupra poiectelor dramatice eminesciene 13–17 română
1975 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Experiența unui directorat 18–19 română
1975 Teatrul, nr. 1 POTRA, Florian „Danton” de Camil Petrescu (premieră absolută la Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 20–27 română
1975 Teatrul, nr. 1 Ancheta noastră: Muzica de scenă (Răspund: Dinu Cernescu, Cornel Cezar, Valeriu Moisescu, Horea Popescu, Valeriu Râpeanu, Radu Stan, Aurel Stroe, George Teodorescu, Ștefan Zorzor) 28–39 română
1975 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Leonida O anume experiență Shakespeare 40–42 română
1975 Teatrul, nr. 1 SEVER, Alexandru Teatru citit - teatru jucat (2) 43–46 română
1975 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Dialog de atelier cu Gheorghe Harag 47–50 română
1975 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin 50 de ani în slujba teatrului: Jean Romaniță 50–50 română
1975 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru Sfinții inocenți 51–51 română
1975 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Valentin Folclorul muncitoresc 52–52 română
1975 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Sărutul” de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Brașov) 53–55 română
1975 Teatrul, nr. 1 MĂRGINEANU, Ioana Simpozion festiv (Teatrul Dramatic din Brașov la 25 de ani de la înființare) 55–56 română
1975 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Judecata de la miezul nopții” de Gheorghe Vlad (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 56–57 română
1975 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Menajera” de Al. Sever (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 57–58 română
1975 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Corrida” de Alfonso Sastre (Teatrul „C. I. Nottara”) 58–60 română
1975 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Amintiri despre orășelul Spoon River” de Edgar Lee Masters (Teatrul Giulești - Sala Studio) 60–61 română
1975 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tartuffe” de Molière (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș - secția română) 61–65 română
1975 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Rusticus Imperans" de Masenius, "Căsătorie cu ghinion" - scenariu colaj (Institutul de teatru "Szentgyörgyi" din Tg. Mureș) 63–65 română
1975 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Al. Mirodan 66–70 română
1975 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Cele trei spații ale scenei (II) 71–76 română
1975 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Teatrul de poezie 76–76 română
1975 Teatrul, nr. 1 ISAC, Carol Un actor în trapă (Teatrul de Păpuși) 77–78 română
1975 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Prima ediție a Festivalului: „Lumea păpușilor, lumea tuturor vîrstelor” (Sinaia '74) 79–81 română
1975 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 82–83 română
1975 Teatrul, nr. 1 STANCU-ATANASIU, Natalia Athol Fugard - o voce distinctă în teatrul politic 84–86 română
1975 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru La treizeci de ani de teatru: Mitică Savu 87–87 română
1975 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Zugravul Nicolae Tomazoglu 88–88 română
1975 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Un minut de adevăr 89–89 română
1975 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Rodica Tapalagă (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 90–90 română
1975 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Mihai Pălădescu (Teatrul de Comedie) 91–91 română
1975 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cartea de teatru: „Caligrafii pe cortină” de Valentin Silvestru 92–92 română
1975 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Dicționar teatral - acțiune 93–95 română
1975 Teatrul, nr. 1 PASCADI, Ion Dicționar teatral - atitudine 95–96 română
1975 Teatrul, nr. 1 Avizier - Teatrul „Ion Vasilescu” 96–96 română
1975 Teatrul, nr. 2 Votul întregii țări, votul nostru 1–3 română
1975 Teatrul, nr. 2 În fața înaltelor răspunderi 4–5 română
1975 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu Dovadă a cinstei de care se bucură oamenii de teatru 5–6 română
1975 Teatrul, nr. 2 DELEANU, Elena Un salt imens peste timp 6–6 română
1975 Teatrul, nr. 2 COTESCU, Octavian Angajarea tuturor forțelor noastre 6–6 română
1975 Teatrul, nr. 2 STĂNCULESCU, Silviu Uriașa descătușare de forțe creatoare 7–7 română
1975 Teatrul, nr. 2 STĂNESCU, Carmen Un examen al maturității civice 7–7 română
1975 Teatrul, nr. 2 BOER, Ferenc Slujind comunismul militant 8–8 română
1975 Teatrul, nr. 2 CÎRJE, Melania Încredere în tinerețea noastră 8–8 română
1975 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu Confesiuni provizorii (despre „Danton” la Teatrul Național) 9–10 română
1975 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Horea Document, viață, actualitate (despre „Danton” la Teatrul Național) 11–12 română
1975 Teatrul, nr. 2 ALBULESCU, Mircea În căutarea lui Danton (despre „Danton” la Teatrul Național) 12–13 română
1975 Teatrul, nr. 2 BORTNOVSCHI, Paul O experiență în valorificarea spațiului scenic 14–16 română
1975 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Teatrul T.V. - un nou gen de spectacol și estetica lui 17–19 română
1975 Teatrul, nr. 2 COCEA, Dina Actorul la teatrul t.v. 19–20 română
1975 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Ciclul „Oameni ai zilelor noastre” - concretizarea expresivă a ideii de actualitate în dramaturgie 21–23 română
1975 Teatrul, nr. 2 BOKOR, Petre Teatrul t.v. - un teatru politic 23–24 română
1975 Teatrul, nr. 2 MOȚOC, Doru Scenariul t.v. - între determinările estetice și cele sociologice 24–26 română
1975 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Prima expoziție de scenografie de teatru t.v. 27–28 română
1975 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Teatru t.v. sau altceva, nou ? 29–29 română
1975 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Urîțica (semnal) 30–30 română
1975 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Leonida Teodorescu 31–36 română
1975 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina Atelierul de dramaturgie: „Capul bunei speranțe” de Mihai Georgescu 37–37 română
1975 Teatrul, nr. 2 La rampă: Teatrul Giulești 38–48 română
1975 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Dialog de atelier cu D. D. Neleanu 49–52 română
1975 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Royal Shakespeare Company îl descoperă pe Gorki 53–53 română
1975 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru Un roman din viața teatrului: Partea mea de comedie 54–54 română
1975 Teatrul, nr. 2 CREANGĂ, Ioana Miraculoasa osmoză 55–56 română
1975 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Tovarășul feudal și fratele său” de Al. Mirodan (Teatrul de Comedie) 57–58 română
1975 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Pasărea Shakespeare” de D. R. Popescu (Teatrul Giulești) 59–61 română
1975 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Medeea” de Seneca (Teatrul Național din București) 61–63 română
1975 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj) 63–65 română
1975 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Un dușman al poporului” de Ibsen și A. Miller (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 65–66 română
1975 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Deces galant” de Alexandru Popescu (Teatrul de Stat din Arad) 67–68 română
1975 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Luna dezmoșteniților” de Eugene O'Neill (Teatrul de Stat din Arad) 68–70 română
1975 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Dramaturgul Fritz Hochwälder 70–71 română
1975 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Ordinul” de Fritz Hochwälder (Teatrul Național din Timișoara) 71–72 română
1975 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Ordinul” de Fritz Hochwälder (Teatrul Evreiesc de Stat) 72–73 română
1975 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Chițimia” de Ion Băieșu (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 73–74 română
1975 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Dubla dispariție a Marthei N.” de Ștefan Oprea (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 75–76 română
1975 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Doi pe un balansoar” de William Gibson (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 76–77 română
1975 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Dulcea farfurie zburătoare” de Roberto Milani (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 78–78 română
1975 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Studioul de teatru I.A.T.C.: „Opera de trei parale” de B. Brecht 79–80 română
1975 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț 125 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. „Vîrstele revoltei” la Teatrul Național din București 81–81 română
1975 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Teatrul de poezie: Cezara 82–82 română
1975 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Cîntec pentru marea dreptate a țării”: Bogdan Dragoș-Mira 82–83 română
1975 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Rodica Sanda Țuțuianu 84–84 română
1975 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Dem. Rădulescu 85–85 română
1975 Teatrul, nr. 2 MANCAȘ, Mircea George Popovici (1897-1975) 86–86 română
1975 Teatrul, nr. 2 STANCU-ATANASIU, Natalia „Întoarcerea la Micene” de Evangelos Averoff-Tossizza 87–88 română
1975 Teatrul, nr. 2 DUMITRU, Radu Turnee: Teatrul „Nottara” la Sofia 89–90 română
1975 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Revista revistelor: „România literară”, „Contemporanul”, „Era socialistă”, „Convorbiri literare” 91–92 română
1975 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 93–94 română
1975 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu Din carnetul unui director de teatru 94–94 română
1975 Teatrul, nr. 2 BRUMARU, Aurel Dicționar teatrul: A. Autenticitate 95–96 română
1975 Teatrul, nr. 3 Marele elan al creației și al construcției 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 3 STEWART, Ellen Mesaj: A 14-a zi mondială a teatrului 2–2 română
1975 Teatrul, nr. 3 WALD, Henri Limbajul și celelalte mijloace de comunicare 3–10 română
1975 Teatrul, nr. 3 SĂCEANU, Amza Flux și reflux 11–12 română
1975 Teatrul, nr. 3 PASCADI, Ion Dialectica spectacolului - epilog teoretic al ciclului pseudoantinomiilor 13–15 română
1975 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Zîmbetul 16–16 română
1975 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida Metafora ca structură dramatică 17–18 română
1975 Teatrul, nr. 3 MANCAȘ, Mircea Un nou Caragiale ? 19–22 română
1975 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Ion Băieșu despre ipostazele farsei, resursele teatrului politic, adevăratul și marele polemist și publicul și dragostea pentru teatru 23–27 română
1975 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu Din carnetul unui director de teatru 27–27 română
1975 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria De vorbă cu I. D. Șerban despre autentic și mimarea autenticității, cheia succesului și actualitatea văzută dialectic 28–30 română
1975 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic 31–36 română
1975 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Dialog de atelier cu Octavian Cotescu 37–40 română
1975 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ivanov” de A. P. Cehov (Teatrul „Bulandra”) 41–44 română
1975 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Profesiunea doamnei Warren” de G. B. Shaw (Teatrul Mic) 45–47 română
1975 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Vînătoarea regală a soarelui” de Peter Shaffer (Teatrul Național din Iași) 48–50 română
1975 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Chițimia” de Ion Băieșu (Teatrul Național din Iași) 48–48 română
1975 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Gimnastică sentimentală” de V. Voiculescu (Teatrul Dramatic din Galați) 50–52 română
1975 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Eminescu la Viena” de Stelian Vasilescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 52–53 română
1975 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Fire de poet” de Eugene O'Neill (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 53–54 română
1975 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Turneul Teatrului de Stat din Reșița sub auspicii favorabile („Într-o singură seară” de Iosif Naghiu, „Profesiunea doamnei Warren” de G. B. Shaw, „Pogoară iarna” de Maxwell Anderson) 55–58 română
1975 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Carnet I.A.T.C.: „Montserrat” de Emmanuel Roblès 59–60 română
1975 Teatrul, nr. 3 PRODAN, Ioana Un proces de autonomizare 61–62 română
1975 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Material literar: oare ? 63–63 română
1975 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Margareta Pogonat 64–64 română
1975 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Mihai Mihail 65–65 română
1975 Teatrul, nr. 3 IONESCU, Medeea Cartea de teatru - Dumitru Solomon: „Socrate”, „Platon” și „Diogene cîinele” 66–66 română
1975 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Scenografie: Decorul la „Danton” 67–71 română
1975 Teatrul, nr. 3 VLAD, Stan Fața nevăzută a teatrului: „Sîntem gata... 5-4-3-2-1. Începem !” 72–74 română
1975 Teatrul, nr. 3 NADIN, Mihai Regia colectivă 75–77 română
1975 Teatrul, nr. 3 MIRODAN, Alexandru Puncte de suspensie...: „Mariglianismul” sau „lupta socială” la Knokke-le-Zoute... 78–78 română
1975 Teatrul, nr. 3 STANCU-ATANASIU, Natalia Piesa străină: „Ascensiunea pe Fuji Yama” de Cinghiz Altmatov 79–80 română
1975 Teatrul, nr. 3 Meridiane 80–82 română
1975 Teatrul, nr. 3 MUȘATESCU, Sanda Scrisoare din Zair: „Mwondo Theatre” 83–85 română
1975 Teatrul, nr. 3 CRISTIAN, V. Seară de operă românească („Logodna” de Nicolae Brînduș, „Secretul lui Don Giovanni” de Cornel Țăranu) 86–88 română
1975 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Iosif Vulcan” de Lucian Drîmba 89–89 română
1975 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 90–91 română
1975 Teatrul, nr. 3 Avizier: Teatrul Dramatic din Baia-Mare 91–91 română
1975 Teatrul, nr. 3 DELEANU, Horia Talent și tehnică 92–92 română
1975 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Dicționar teatral: A - Actualitate 93–95 română
1975 Teatrul, nr. 3 MORARU, Mihai Dicționar teatral: A - Alegoric 95–96 română
1975 Teatrul, nr. 4 Măreția acestor vremi 1–3 română
1975 Teatrul, nr. 4 Pagini din cronica de glorie 4–5 română
1975 Teatrul, nr. 4 ȘEPTILICI, Mircea Mărturii despre Mihail Sebastian 6–7 română
1975 Teatrul, nr. 4 TEODORESCU, Leonida Sensul unei evoluții 8–10 română
1975 Teatrul, nr. 4 EVERAC, Paul Structură și schemă în teatru 11–13 română
1975 Teatrul, nr. 4 POTRA, Florian Autenticitate 14–14 română
1975 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu D. R. Popescu despre forța germinativă a teatrului politic, teatrul ca literatură și teatrul ca spectacol și permanența realismului 15–20 română
1975 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil „... De-a fuga pe vînt, ca Făt-Frumos” 21–21 română
1975 Teatrul, nr. 4 MANCAȘ, Mircea Creație și accesibilitate în arta dramatică 22–24 română
1975 Teatrul, nr. 4 SORESCU, Marin Variante și anexe 25–26 română
1975 Teatrul, nr. 4 CERNESCU, Dinu Revelația textului 27–27 română
1975 Teatrul, nr. 4 LEONESCU, Adriana Sensurile poetice 28–29 română
1975 Teatrul, nr. 4 BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina ...aproape sufletului meu 30–31 română
1975 Teatrul, nr. 4 NIȚULESCU, Vasile Miracol cu limite ? 31–31 română
1975 Teatrul, nr. 4 NICHITA, Radu Matca spectacolului 32–35 română
1975 Teatrul, nr. 4 ALBULESCU, Mircea Foyer 36–36 română
1975 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Îmblînzirea scorpiei” de Shakespeare (Teatrul Național din București) 37–39 română
1975 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Invitație la referendumul popular...” de Gian Franco Vené și Roberto Pallavicini (Teatrul Național din Craiova) 40–42 română
1975 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Trei întîlniri cu tragicomedia „Bătrînul copil minune” de Aurel Storin, „Întîlnirea” de Ion Bădărău, „Îndrăgostiții” de Brian Friel (Teatrul „Nottara”) 42–44 română
1975 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Steaua fără nume” de M. Sebastian (Teatrul Giulești) 45–46 română
1975 Teatrul, nr. 4 IUREȘ, Ștefan Cronica dramatică: „Poveștile de aur” de Al. Popovici (Teatrul „Ion Creangă”) 47–49 română
1975 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Tevie lăptarul” după Șalom Alehem (Teatrul Evreiesc de Stat) 49–51 română
1975 Teatrul, nr. 4 RUSU, I. Cronica dramatică: „Cu oltencele nu-i de glumit” de Gh. Vlad (Teatrul de Stat din Sibiu) 51–53 română
1975 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Regele Ioan” de Shakespeare (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 53–54 română
1975 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Ofițerul de gardă” de Molnár Ferenc (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 55–56 română
1975 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Mai înainte de a cînta cocoșul” de Ivan Bukovcan (Teatrul Tineretului din Piaatra Neamț) 56–58 română
1975 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Mascarada” de Lermontov, „Nevestele vesele din Windsor” de Shakespeare (Teatrul de Dramă și Comedie Constanța) 58–60 română
1975 Teatrul, nr. 4 V., S. Notă despre alte spectacole 61–61 română
1975 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Sir și elixir” de Dumitru M. Ion (Teatrul „Țăndărică”) 62–62 română
1975 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Nocturn '75” 63–63 română
1975 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai Măștile teatrului 64–64 română
1975 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Al. Antract 65–65 română
1975 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Tamara Buciuceanu 66–66 română
1975 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Ion Marinescu 67–67 română
1975 Teatrul, nr. 4 MOGA, Doina Trei spectacole: „Dreptul la dragoste” de Teodor Bratu, „Lacul lebedelor” de P. I. Ceaikovski, „Luna” de Karl Orff (Opera Română) 68–70 română
1975 Teatrul, nr. 4 MIRODAN, Alexandru Borges și „Teatrul universal” 71–71 română
1975 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Festivalul național al studenților din Institutele de artă - secția teatru și film, Galați '75 72–74 română
1975 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Dan Nemțeanu: două decoruri 75–78 română
1975 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan Oameni care schimbă fizionomiile 79–81 română
1975 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 82–83 română
1975 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note 83–83 română
1975 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Documentar: G. Ionnescu-Gion 84–85 română
1975 Teatrul, nr. 4 VEAKIS, Yannis Documentar: Acum 234 de ani, Molière la București 86–88 română
1975 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note 88–88 română
1975 Teatrul, nr. 4 SIMIONESCU, Constantin Din dramaturgia japoneză: Chikamatsu Monzaemon 89–89 română
1975 Teatrul, nr. 4 STANCU-ATANASIU, Natalia Buero Vallejo - dramaturg al misterului existenței 90–92 română
1975 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Kennedy's children sau un spectacol despre America deceniului 7 92–93 română
1975 Teatrul, nr. 4 PAPU, Edgar Dicționar teatral:A. Ambiguitate 94–96 română
1975 Teatrul, nr. 5 Consecvență, prestigiu, respect 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Patriotismul unei stagiuni: 1877 - 1878 3–10 română
1975 Teatrul, nr. 5 MANCAȘ, Mircea Etic psihologic și uman în piesa românească nouă 11–14 română
1975 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Leonida Dimensiunea rezonabilă a valorii 15–17 română
1975 Teatrul, nr. 5 Premiul de scenografie al Uniunii Atiștilor Plastici pe anul 1974: Helmut Stürmer pentru decorurile la piesa „Hamlet” (Teatrul „Nottara”) și la filmele „Dincolo de nisipuri” și „Duhul aurului” 17–17 română
1975 Teatrul, nr. 5 MIRODAN, Alexandru Dialogurile provocatoare de dialog 18–18 română
1975 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Teodor Mazilu despre teatrul ca justiție și sărbătoare, o anume incompatibilitate dintre fantezie și comedie, un argument în favoarea nemuririi teatrului 19–25 română
1975 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Tristul figurant 26–26 română
1975 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Turnee de peste hotare: Comedia Franceză („Avarul” de Molière) 27–29 română
1975 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Turnee de peste hotare: Comedia Franceză („Horațiu” de Corneille) 29–30 română
1975 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Turnee de peste hotare: Teatrul Național din Budapesta („Banul Bánk” de Katona Iozsef și „Noaptea de după ultima noapte” de Mároti Lajos) 31–34 română
1975 Teatrul, nr. 5 IUREȘ, Ștefan Teatrul de păpuși olandez 34–35 română
1975 Teatrul, nr. 5 SĂCEANU, Amza Spune fabula... 36–36 română
1975 Teatrul, nr. 5 SĂCEANU, Amza Antract de la A la B 37–37 română
1975 Teatrul, nr. 5 POTRA, Florian Trebuie mai mult ? 38–38 română
1975 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Comoara din deal” de Corneliu Marcu Loneanu (Teatrul Național din București) 39–41 română
1975 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Matca” de Marin Sorescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 41–43 română
1975 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Matca” de Marin Sorescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 44–44 română
1975 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Foootbal” de M. R. Iacoban (Teatrul „Bacovia”) 45–47 română
1975 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Azilul de noapte” de Maxim Gorki (Teatrul „Bulandra”) - premiera 47–51 română
1975 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Capete rotunde și capete țuguiete” de Bertolt Brecht (Teatrul „Ion Vasilescu”) 52–55 română
1975 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Noaptea la Madrid” de Daniel Ceccaldi după Calderon (Teatrul de Comedie) 56–58 română
1975 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Patru lacrimi” de Viktor Rozov (Teatrul „C. I. Nottara”) 58–60 română
1975 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Paharul cu apă” de Eugène Scribe (Teatrul Giulești) 61–62 română
1975 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „N-am ucis (Marie-octobre)” de Jacques Robert, Julien Duvivier și Henri Jeanson (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 62–63 română
1975 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Discipolul diavolului” de G. B. Shaw (Teatrul de Dramă din Galați) 64–66 română
1975 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Ivanov” de A. P. Cehov (Teatrul Municipal din Ploiești) 66–67 română
1975 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Casa Bernardei Alba” de Federigo Garcia Lorca (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 67–69 română
1975 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Carnet I.A.T.C. Studioul de teatru: „Regele cerb” de Carlo Gozzi 69–71 română
1975 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Carnet I.A.T.C. Studioul de teatru: „Bolnavul închipuit” de Molière 72–73 română
1975 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Traista fermecată” adaptare și prelucrare de Süto Andras după Ion Creangă (Teatrul de Păpuși din Oradea) 74–75 română
1975 Teatrul, nr. 5 IUREȘ, Ștefan Cronica dramatică: „Pasărea albastră” adaptare de E. Mihăiescu după Maeterlinck (Teatrul de Păpuși din Galați) 75–75 română
1975 Teatrul, nr. 5 ȘTEFĂNESCU, Mircea O aniversare 76–76 română
1975 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Slobozia - scenă deschisă 77–77 română
1975 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol - Simona Bondoc 78–78 română
1975 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol - Costel Constantin 79–79 română
1975 Teatrul, nr. 5 NADIN, Mihai Citind sonete de Shakespeare 80–81 română
1975 Teatrul, nr. 5 STANCU-ATANASIU, Natalia Piesa străină: „Eroica de Buenos Aires” de Osvaldo Dragun 81–82 română
1975 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: „Cadavrul viu” de Lev Tolstoi 83–84 română
1975 Teatrul, nr. 5 MOGA, Doina Cronica T.V.: „Interogatoriul din zori” de Doru Popovici 84–84 română
1975 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. Din carnetul unui director de teatru 85–85 română
1975 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Figuri din istoria criticii dramaturgice românești: Grigore Ventura 86–87 română
1975 Teatrul, nr. 5 ALBULESCU, Mircea Foyer 88–88 română
1975 Teatrul, nr. 5 MANCAȘ, Mircea Figuri dispărute: Natalia Profir 89–89 română
1975 Teatrul, nr. 5 BĂLEANU, Andrei Teatrul de Comedie în turneu în Danemarca și Suedia 90–90 română
1975 Teatrul, nr. 5 VLAD, Stan Mașiniștii de scenă 91–93 română
1975 Teatrul, nr. 5 TOBOȘARU, Ion Alegoria în teatru 94–96 română
1975 Teatrul, nr. 6 Prezența României 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 6 Alba Iulia 1975 3–3 română
1975 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Un interviu colectiv la Teatrul „A. Davila” 4–11 română
1975 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Un interviu colectiv la Teatrul „A. Davila” 4–11 română
1975 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Împrumutăm filme pentru scenă 12–12 română
1975 Teatrul, nr. 6 SĂCEANU, Amza Primăvara culturală bucureșteană - 1975 13–13 română
1975 Teatrul, nr. 6 CIULEI, Liviu Caiete de spectacol: „Azilul de noapte” la Teatrul „Bulandra” 14–15 română
1975 Teatrul, nr. 6 SUCIU, Rodica Caiete de spectacol. Un document: filmul repetițiilor 16–25 română
1975 Teatrul, nr. 6 STÜRMER, Helmut Caiete de spectacol: Soluția scenografică - un drum „invers” 26–27 română
1975 Teatrul, nr. 6 CARAGIU, Toma Harul lui Satin: a observa și a gîndi 28–28 română
1975 Teatrul, nr. 6 CARAMITRU, Ion Speranța care ucide 29–29 română
1975 Teatrul, nr. 6 OGĂȘANU, Virgil O viață ratată „ca-n vis”... 30–30 română
1975 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Luați-o drept reclamă 31–31 română
1975 Teatrul, nr. 6 TEODORESCU, Leonida Vina tragică și sancțiunea tragică 32–33 română
1975 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: Teatrul Național „Ivan Vazov” din Sofia („Odihnă la Arko-Iris” de Dimităr Dimov, „Pădurea” de A. N. Ostrovski, „Micul nostru pămînt” de Gheorghi Djagarov) 34–36 română
1975 Teatrul, nr. 6 POTRA, Florian Turnee de peste hotare: Teatrul Municipal din Köln („Fecioara din Orléans” de Fr. Schiller) 37–38 română
1975 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Mutter Courage” de Bertolt Brecht (Teatrul Național din Cluj) 39–41 română
1975 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Anton Pann” de Lucian Blaga (Teatrul Dramatic din Brașov) 41–42 română
1975 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „D'ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Brașov) 42–44 română
1975 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Luna dezmoșteniților” de Eugene O'Neill (Teatrul Dramatic din Brașov) 44–44 română
1975 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Trei surori” de A. P. Cehov (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 45–47 română
1975 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Idolul și Ion Anapoda” de G. M. Zamfirescu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 47–48 română
1975 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Magellan” de Kocsis Istvan (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 48–49 română
1975 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Carnet I.A.T.C.: „Pălăria florentină” de Eugène Labiche (Studioul de teatru - I.A.T.C.) 50–51 română
1975 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Turnee în capitală: Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 52–53 română
1975 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Turnee în capitală: Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară 53–55 română
1975 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Turnee în capitală: Teatrul „Mihail Eminescu” din Botoșani 55–56 română
1975 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Prințesa și ecoul” de Vlasta Pospisilova (Teatrul „Țăndărică”) 56–57 română
1975 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol - Mihaela Dumbravă 58–58 română
1975 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol - Anda Caropol 59–59 română
1975 Teatrul, nr. 6 ALBULESCU, Mircea Foyer 60–60 română
1975 Teatrul, nr. 6 CONSTANTINIU, Cristina Cartea de teatru: „Contururi scenice” de Andrei Strihan 61–61 română
1975 Teatrul, nr. 6 ISAC, Carol Sarajevo '75 - Propuneri și perspective ale scenelor mici 62–62 română
1975 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Al. Berlin '75 - Un congres de teatru închinat copiilor 63–63 română
1975 Teatrul, nr. 6 Teatrul de poezie. Actorul și metafora 64–64 română
1975 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Trepte 64–64 română
1975 Teatrul, nr. 6 VLAD, Stan Stagiunea teatrală estivală pe litoral 65–65 română
1975 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Dincolo de zid 66–67 română
1975 Teatrul, nr. 6 MIELCESCU, Doru Dicționar teatral: Avangardă 68–69 română
1975 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani 70–70 română
1975 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel „Sîntem și rămînem” (piesă în 8 părți-fragmente) 71–96 română
1975 Teatrul, nr. 7 Zece ani de la al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Un deceniu glorios 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 7 Forța stimulatoare a evenimentelor 3–4 română
1975 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Mihnea Gheorghiu despre adevărul istoric și adevărul artistic, Herodot, Bălcescu și viziunea viitorului, realitatea lui Hamlet și puntea dintre teatru și film 5–8 română
1975 Teatrul, nr. 7 LOVINESCU, Horia Teatrul politic contemporan 9–12 română
1975 Teatrul, nr. 7 BELIGAN, Radu Teatrul politic contemporan 13–14 română
1975 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Teatrul politic contemporan 14–17 română
1975 Teatrul, nr. 7 Premii de dramaturgie pe anul 1974 17–17 română
1975 Teatrul, nr. 7 POPA, Letiția Patru întîlniri cu Mihai Viteazul 18–19 română
1975 Teatrul, nr. 7 COSMESCU, Nae Patru întîlniri cu Mihai Viteazul 19–20 română
1975 Teatrul, nr. 7 MARINESCU, Ion Patru întîlniri cu Mihai Viteazul 20–21 română
1975 Teatrul, nr. 7 STANCU, Dumitru Patru întîlniri cu Mihai Viteazul 21–21 română
1975 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Ancheta noastră: Arta actorului în teatrul liric (răspund: Gheorghe Dumitrescu, Radu Stan, Valentin Teodorian, Marina Mirea, Cristian Mihăilescu, Tiberiu Olah, Mircea Horia Simionescu, Hero Lupescu, Iosif Buibaș, Dimitrie Tăbăcaru, Constantin Bugeanu) 22–34 română
1975 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Rămășagul meu 35–35 română
1975 Teatrul, nr. 7 NADIN, Mihai Despre melodramă, dar altfel 36–37 română
1975 Teatrul, nr. 7 TEODORESCU, Leonida Un paradox 38–39 română
1975 Teatrul, nr. 7 RADU-MARIA, Constantin Actualitatea în „reluări” 40–41 română
1975 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira De vorbă cu Adriana Leonescu despre paradoxul meseriei noastre, a gîndi un text și nu a-l picta și mitul popular în reprezentarea scenică 42–49 română
1975 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Inițiative 50–50 română
1975 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu (Teatrul Național din București) 51–53 română
1975 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Lupii de mare” de Gheorghe Vlad (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 53–55 română
1975 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Drumul spre Everest” de George Genoiu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 56–57 română
1975 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Alte inițiative bîrlădene 58–58 română
1975 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Pisica neagră” de Asztalos István (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 59–60 română
1975 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Floriile unui geambaș” de Süto András (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 60–62 română
1975 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Gîlceava zeilor” de Radu Stanca (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 63–64 română
1975 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Un tramvai numit dorință” de Tennessee Williams (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 65–66 română
1975 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Carnet ATM: Cenaclul tînărului actor 66–66 română
1975 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Play Strindberg” de Fr. Dürrenmatt (Teatrul de Stat din Tg. Mureș - secția română) 67–68 română
1975 Teatrul, nr. 7 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Bing... bang... bing” de Dumitru Vacariu (Teatrul pentru copii și tineret din Iași) 68–68 română
1975 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Trei generații” de Lucia Demetrius (Teatrul popular din Mediaș) 69–69 română
1975 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Înainte de revărsatul zorilor” de Doru Moțoc (Teatrul popular din Rîmnicu-Vîlcea) 69–70 română
1975 Teatrul, nr. 7 RADU-MARIA, Constantin Simpozion „Teatrul și educația revoluționară a tineretului” 71–72 română
1975 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Scenografia Elenei Forțu 73–73 română
1975 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol - Sanda Toma 74–74 română
1975 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol - Silviu Stănculescu 75–75 română
1975 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Întîlniri teatrale vest-berlineze 76–78 română
1975 Teatrul, nr. 7 ONU, Mona Turnee de peste hotare: Teatrul de păpuși din Gera (R.D.G.) 79–79 română
1975 Teatrul, nr. 7 P., I. Un interviu colectiv despre profesia de „asistent de regie” (interlocutori: Karin Rex, Victoria Deianu, Theodor Vasluianu, Stelian Mihăilescu) 80–83 română
1975 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Livada cu vișini 84–85 română
1975 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Istoria teatrului în Moldova” de T. T. Burada 85–86 română
1975 Teatrul, nr. 7 MIRODAN, Alexandru Puncte de suspensie... 87–87 română
1975 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1925) 88–88 română
1975 Teatrul, nr. 7 MOGA, Doina Ucenicii spectacolului de balet 89–91 română
1975 Teatrul, nr. 7 VLAD, Stan Școala populară de artă: o nouă promoție 91–92 română
1975 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu Din carnetul unui director de teatru 93–93 română
1975 Teatrul, nr. 7 RADU-MARIA, Constantin Actorii pictează 94–95 română
1975 Teatrul, nr. 7 BOERU, Adrian Dan Dicționar teatral: Angajare 96–96 română
1975 Teatrul, nr. 8 Teatrul și comanda socială 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 8 MANCAȘ, Mircea Dramaturgia Eliberării 3–6 română
1975 Teatrul, nr. 8 TORNEA, Florin Stagiunea '74 - '75. Opinii paralele 7–8 română
1975 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia 8–10 română
1975 Teatrul, nr. 8 ȘELMARU, Traian Cu excepții... 10–11 română
1975 Teatrul, nr. 8 RÂPEANU, Valeriu Imperativul piesei românești 11–12 română
1975 Teatrul, nr. 8 STANCU-ATANASIU, Natalia Exigența publicului 12–13 română
1975 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin Subiectele vieții 14–15 română
1975 Teatrul, nr. 8 BĂDESCU, Aurel Orele teatrului românesc 15–16 română
1975 Teatrul, nr. 8 COCORA, Ion Resursele teatrului politic 16–18 română
1975 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Un an cît o secundă 18–19 română
1975 Teatrul, nr. 8 RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Leopoldina Bălănuță: Irina 20–21 română
1975 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Silvia Ghelan: Anna Fierling 21–21 română
1975 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Actori și roluri - G. Ionescu-Gion: Florea 22–23 română
1975 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Actori și roluri - Amza Pellea: Petre Dinoiu 23–24 română
1975 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Dana Comnea: Mona 24–25 română
1975 Teatrul, nr. 8 RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Gheorghe Cozorici: Marat 25–26 română
1975 Teatrul, nr. 8 STRIHAN, Andrei Actori și roluri - Victor Rebengiuc: Bubnov 26–27 română
1975 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Ion Marinescu: Sandru 27–28 română
1975 Teatrul, nr. 8 POTRA, Florian Actori și roluri - Sebök Klára: Lisbeth, Ida 28–29 română
1975 Teatrul, nr. 8 POTRA, Florian Actori și roluri - Vadász Zoltán: Pál Lukács 29–30 română
1975 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Actori și roluri - Sanda Maria Dandu: Nana 30–31 română
1975 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Actori și roluri - Mihai Pălădescu: Calabazas 31–32 română
1975 Teatrul, nr. 8 RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Elena Anamaria Bog: Maria 32–33 română
1975 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Actori și roluri - Vasile Grădinaru: Podkolesin 33–33 română
1975 Teatrul, nr. 8 GRIGORESCU, Mircea Al. Voitin la 60 de ani 34–34 română
1975 Teatrul, nr. 8 STRIHAN, Andrei Este teatrul mass-media? 35–37 română
1975 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Leonida Estivală 37–38 română
1975 Teatrul, nr. 8 NADIN, Mihai Diversificarea formelor de expresie teatrală 39–40 română
1975 Teatrul, nr. 8 ISAC, Carol Dacă Polonius... 41–42 română
1975 Teatrul, nr. 8 PENȚIA, Tiberiu Un nou teatru popular 42–42 română
1975 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Un gest, o vorbă bună... 43–43 română
1975 Teatrul, nr. 8 CODREANU, Petre Obiectul de muzeu este mesajul unei epoci 44–45 română
1975 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Ancheta noastră: Arta actorului în teatrul liric 44 română
1975 Teatrul, nr. 8 CONONOVICI, Magdalena Limbajul etern al sufletului 45–46 română
1975 Teatrul, nr. 8 GABOR, Constantin Limbajul contemporan al operei clasice 47–47 română
1975 Teatrul, nr. 8 ARBORE, Ion Legile genului - determinate de muzică 48–49 română
1975 Teatrul, nr. 8 STROE, Aurel Partitura implică și viziunea scenică 49–50 română
1975 Teatrul, nr. 8 DOBOȘ, Viorel Multilateralitatea în pregătirea tinerei generații 50–52 română
1975 Teatrul, nr. 8 HOFFMAN, Alfred Unitate între stilul partiturii și stilul înscenării 52–53 română
1975 Teatrul, nr. 8 ZAHARESCU, George Fuziunea tehnicii vocale cu expresivitatea 54–55 română
1975 Teatrul, nr. 8 LUCULESCU, Mircea Modernizarea forțată denaturează fondul operei 55–56 română
1975 Teatrul, nr. 8 ALBESCU, Teodora Condiția specifică a cîntului 56–57 română
1975 Teatrul, nr. 8 DIACONESCU, Florin Superioritatea cîntărețului-actor 57–58 română
1975 Teatrul, nr. 8 BUIACICI, Toni Modernitate în sine nu există 58–59 română
1975 Teatrul, nr. 8 SIMULESCU, Elizeu Importantă e fuziunea elementelor spectacolului 59–60 română
1975 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru Un conservator de avangardă: Moni Ghelerter 61–61 română
1975 Teatrul, nr. 8 VLAD, Stan Cu Gheorghe Vlad despre „Lupii de mare” 62–62 română
1975 Teatrul, nr. 8 IACOBAN, Mircea Radu Din jurnalul piesei „Noaptea” 63–68 română
1975 Teatrul, nr. 8 NICHITA, Radu Teatrul Națiunilor (la scara 1/20) 69–74 română
1975 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria O săptămînă la Varșovia 75–79 română
1975 Teatrul, nr. 8 Premiile de dramaturgie 1974 - Constantin Chiriță 80–81 română
1975 Teatrul, nr. 8 SĂCEANU, Amza Spune scena... 82–83 română
1975 Teatrul, nr. 8 SĂCEANU, Amza Cabotin 83–83 română
1975 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - august 1925 84–84 română
1975 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Peripețiile bravului soldat Svejk” traducere și dramatizare de Jean Grossu și Dem. Rădulescu după J. Hașek (Teatrul Național din București) 85–86 română
1975 Teatrul, nr. 8 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Titanic vals” de Tudor Mușatescu (Teatrul „Bulandra”) 87–88 română
1975 Teatrul, nr. 8 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Cer cuvîntul la diverse” (Teatrul „Constantin Tănase”) 89–89 română
1975 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Viitorul rol - Florin Vasiliu 90–90 română
1975 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Viitorul rol - Mihai Gingulescu 91–91 română
1975 Teatrul, nr. 8 CAZACU, Aurelia Schimburi teatrale - Teatrul Dramatic „Sava Ogneanov” din Russe 92–92 română
1975 Teatrul, nr. 8 ULMU, Bogdan Schimburi teatrale - Teatrul Dramatic „Gheorghi Kirkov” din Plevna 92–93 română
1975 Teatrul, nr. 8 RĂDULESCU, Nicolae N. Note 93–93 română
1975 Teatrul, nr. 8 CRISTIAN, V. Cronica muzicală 94–95 română
1975 Teatrul, nr. 8 MORARU, Mihai Dicționar teatral: Antract 96–96 română
1975 Teatrul, nr. 9 Stagiunea 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 9 MĂCIUCĂ, Constantin Gong '75 - '76 3–6 română
1975 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Stagiunea 1975 - 1976. Repetiții, repertorii, proiecte 7–17 română
1975 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Stagiunea 1975 - 1976. Repetiții, repertorii, proiecte 7–17 română
1975 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Stagiunea 1975 - 1976. Repetiții, repertorii, proiecte 7–17 română
1975 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Stagiunea 1975 - 1976. Repetiții, repertorii, proiecte 7–17 română
1975 Teatrul, nr. 9 CODREANU, Petre Stagiunea 1975 - 1976. Opera Română din București 18–19 română
1975 Teatrul, nr. 9 MOGA, Doina Stagiunea 1975 - 1976. Celelalte teatre muzicale din țară 19–19 română
1975 Teatrul, nr. 9 VARTOLOMEI, Luminița Stagiunea 1975 - 1976. Introducere la „Hamlet” de Pascal Bentoiu 20–22 română
1975 Teatrul, nr. 9 BALACI, Alexandru Stagiunea 1975 - 1976. Din nou despre critică 23–24 română
1975 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Ore convenabile 25–25 română
1975 Teatrul, nr. 9 ALECSANDRESCU, Dan Dialogînd cu publicul 26–26 română
1975 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Ce vrea publicul. Colocviu la „Vulcan” 27–32 română
1975 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Calitate și autenticitate 33–34 română
1975 Teatrul, nr. 9 CHITIC, Paul Cornel Pentru o activitate documentară 35–36 română
1975 Teatrul, nr. 9 MIRODAN, Alexandru Regia e mobilă 37–37 română
1975 Teatrul, nr. 9 SĂCEANU, Amza A risca 37–38 română
1975 Teatrul, nr. 9 NADIN, Mihai Memoria teatrului 39–40 română
1975 Teatrul, nr. 9 MĂCIUCĂ, Constantin Vocația secretarului literar 41–42 română
1975 Teatrul, nr. 9 BARANGA, Aurel „Viața unei femei” - piesă în două părți 43–63 română
1975 Teatrul, nr. 9 D. I. Suchianu la 80 de ani 64–64 română
1975 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia și foiletonistica 65–67 română
1975 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Valentin Antract 67–67 română
1975 Teatrul, nr. 9 MANCAȘ, Mircea Premiile de dramaturgie 1974: Dumitru Solomon 68–69 română
1975 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Privitor ca la teatru” de Ion Cocora 70–70 română
1975 Teatrul, nr. 9 MIHĂILESCU, Dan C. Spațiul închis și desfășurarea ideii - marginalii la trei piese-eseu de Paul Everac 71–72 română
1975 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Comoara din deal” de Corneliu Marcu Loneanu (Teatrul Municipal din Ploiești) 73–75 română
1975 Teatrul, nr. 9 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Scrisori pe portativ” spectacol muzical de Israil Bercovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 75–75 română
1975 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Cronica dramatică: „În grădina bucuriilor” (Teatrul „Constantin Tănase”) 76–76 română
1975 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Din carnetul unui director de teatru 76–76 română
1975 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria „Ziua Teatrului” la Vălenii de Munte 77–77 română
1975 Teatrul, nr. 9 MĂRGINEANU, Ioana Inutilă pledoarie pentru circ 78–79 română
1975 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Circul Mare din Varșovia 79–80 română
1975 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - septembrie 1925 81–81 română
1975 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol - Anca Neculce-Maximilian 82–82 română
1975 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol - Ion Vîlcu 83–83 română
1975 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Muzeul unei vieți, viața unui muzeu 84–87 română
1975 Teatrul, nr. 9 DUMITRU, Radu Teatrul românesc peste hotare: Teatrul „C. I. Nottara” la Köln, Paris, Lisabona 88–90 română
1975 Teatrul, nr. 9 VEAKIS, Yannis Turnee de peste hotare: Elsa Verghi și echipa ei 91–92 română
1975 Teatrul, nr. 9 ROMAN, D. Turnee de peste hotare: Teatrul „Banialuka” din R. P. Polonă 92–92 română
1975 Teatrul, nr. 9 CRISTIAN, V. La moartea lui Dmitri Șostakovici 93–94 română
1975 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Cristian Dicționar teatral. Accesibilitate 95–96 română
1975 Teatrul, nr. 10 Viitorul țării 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 10 MAHLER, Fred Vîrstele teatralității 3–6 română
1975 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Teatrul în educația tineretului (răspund: Constantin Poțincu, Victor Iliescu, Laurențiu Toma) 7–11 română
1975 Teatrul, nr. 10 BORDEIANU, Magda Funcția educativă a teatrului pentru copii și tineret 11–12 română
1975 Teatrul, nr. 10 VLAD, Stan „În graiul vremii mele” 12–13 română
1975 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria „Copilărie fericită” 13–14 română
1975 Teatrul, nr. 10 Cu Paul Everac despre esența unui umanism luminat, autorul și autonomia intențiilor, consștiința critică și conștiința revoluționară în teatru, bariera teatralității și epsilonul eseistic al dramaturgiei 15–18 română
1975 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Premiile de dramaturgie 1974: Marin Sorescu 19–21 română
1975 Teatrul, nr. 10 MÎNDRA, Vicu Condiția scenică și calitatea literară a dramei 22–23 română
1975 Teatrul, nr. 10 NADIN, Mihai Democratizarea teatrului 24–25 română
1975 Teatrul, nr. 10 MIRODAN, Alexandru Dacă ne jucăm de-a „dacă”... 25–25 română
1975 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin Stagiunea teatrală '75 - '76. Cronica dramatică: „Poemul țării mele” (Teatrul Național din București) 26–27 română
1975 Teatrul, nr. 10 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Viforul” de Barbu Ștefănescu Delavrancea (Teatrul Național din Timișoara) 28–31 română
1975 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 31–33 română
1975 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Mania posturilor” de Vasile Alecsandri (Teatrul Mic) 33–35 română
1975 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Ultima oră” de Mihail Sebastian (Teatrul „C. I. Nottara”) 35–37 română
1975 Teatrul, nr. 10 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Nu sîntem îngeri” de Paul Ioachim (Teatrul Municipal din Ploiești și Teatrul Mic) 37–40 română
1975 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Cu oltencele nu-i de glumit!” de Gh. Vlad (Teatrul Giulești) 40–41 română
1975 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Menajera” de Al. Sever (Teatrul de Stat din Sibiu) 41–43 română
1975 Teatrul, nr. 10 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Tinerețe fără bătrînețe” de Eduard Covali (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 44–46 română
1975 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Ce-aveți cu Bibicu?” de Ștefan Berciu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 46–47 română
1975 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Pisica sălbatică” de Ștefan Berciu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 48–49 română
1975 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Galileo Galilei” de Bertolt Brecht (Teatrul Mic) 49–51 română
1975 Teatrul, nr. 10 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Comedie de modă veche” de Alexei Arbuzov (Teatrul Național din București) 51–53 română
1975 Teatrul, nr. 10 STANCU-ATANASIU, Natalia Cronica dramatică: „Sizwe Banse a murit” de Athol Fuggard, în colaborare cu John Kani și Winston Ntshono (Teatrul Municipal din Ploiești) 53–54 română
1975 Teatrul, nr. 10 Turnee în capitală: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 54–55 română
1975 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil La mulți ani, Aischylos! 56–57 română
1975 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Viitorul rol - Alexandru Repan 58–58 română
1975 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Viitorul rol - Liliana Tomescu 59–59 română
1975 Teatrul, nr. 10 VLAD, Stan Fața nevăzută a scenei: Recuziterii 60–61 română
1975 Teatrul, nr. 10 VARTOLOMEI, Luminița „Hamlet” de Pascal Bentoiu (Opera Română din București) 62–64 română
1975 Teatrul, nr. 10 POTRA, Florian Fuziune de arte 65–65 română
1975 Teatrul, nr. 10 CHITIC, Paul Cornel În jurul unor „interferențe” 66–67 română
1975 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Alecu Școala spectatorilor 67–67 română
1975 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Selecție și calitate 68–69 română
1975 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Valentin „Anunciuri” 69–69 română
1975 Teatrul, nr. 10 MOGA, Doina Oaspeți de peste hotare: Baletul Rambert... 70–70 română
1975 Teatrul, nr. 10 TEODORESCU, Leonida „Cine a fost Adam?” - piesă în două părți 71–94 română
1975 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - octombrie 1925 95–95 română
1975 Teatrul, nr. 10 MORARU, Mihai Dicționar teatral: Anticlimax 96–96 română
1975 Teatrul, nr. 11 Teatrul românesc în climatul nostru social, politic și etic 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 11 MANCAȘ, Mircea Psihologicul în drama contemporană 3–6 română
1975 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Înapoi la contemporani 7–7 română
1975 Teatrul, nr. 11 STERIADE, Tudor Spirit de inițiativă și perseverență 8–10 română
1975 Teatrul, nr. 11 FILIP, Mircea Severa conștiință profesională 10–11 română
1975 Teatrul, nr. 11 KÖTÖ, Joszef Aparatul de recepție al teatrului 11–12 română
1975 Teatrul, nr. 11 IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 13–14 română
1975 Teatrul, nr. 11 MIRODAN, Alexandru Furtul de imagini 15–15 română
1975 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cu Gheorghe Vlad despre țărani și iubirea pentru teatru, statutul social al comediei și un maestru fantastic: publicul 16–20 română
1975 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Alecu Arta scenică în slujba tinerei generații 21–23 română
1975 Teatrul, nr. 11 GERHARD, Eike Premiile de dramaturgie 1974: Hans Kehrer 24–24 română
1975 Teatrul, nr. 11 GHEORGHIU, Mihnea Istoria ca martor 25–26 română
1975 Teatrul, nr. 11 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Capul” de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din București) 27–29 română
1975 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Dilema” de Radu F. Alexandru (Teatrul „C. I. Nottara”) 30–31 română
1975 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Nu am încredere în bărbați” de Anatolii Sovronov (Teatrul „C. I. Nottara”) 32–32 română
1975 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Poezie și muzică” (Teatrul „Bulandra”) 33–33 română
1975 Teatrul, nr. 11 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Musafirul care n-a sunat la ușă” de Joaquin Calvo-Sotelo (Teatrul de Comedie) 33–34 română
1975 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 35–36 română
1975 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Umbra citadelei” de Emmanuel Roblès (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 36–37 română
1975 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Hoții” de Friedrich Schiller (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 37–38 română
1975 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Povestiri vesele dintr-o noapte de carnaval” versiune liberă de Valentin Silvestru, după Lope de Rueda, Anatole France și Hans Sachs (Teatrul Dramatic din Galați) 38–40 română
1975 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Mofturi... la Moși” după I. L. Caragiale (Teatrul pentru copii și tineret din Iași) 40–41 română
1975 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Povestea vorbii” de Mircea Filip, după Anton Pann (Teatrul pentru copii și tineret din Iași) 41–42 română
1975 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Noapte albă” de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 42–44 română
1975 Teatrul, nr. 11 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville” de Saul Levitt (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 44–46 română
1975 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Căsătorie prin concurs” de Carlo Goldoni (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 46–47 română
1975 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Excursie pe un covor” de Christian Maurer (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 48–49 română
1975 Teatrul, nr. 11 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Dublu sau nimic, viețile acelea două sau nici una” de Illyes Gyula (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) 49–51 română
1975 Teatrul, nr. 11 POTRA, Florian Cronica dramatică: „Doisprezece oameni furioși” de Reginald Rose (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) 51–52 română
1975 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Simple coincidențe” de Paul Everac 53–54 română
1975 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Carnet I.A.T.C.: „Ucenicul Sache” de Victoria Trifu 54–55 română
1975 Teatrul, nr. 11 MARIN, Maria Viitorul rol - Virginia Itta Marcu (Teatrul Dramatic din Brașov) 56–56 română
1975 Teatrul, nr. 11 MARIN, Maria Viitorul rol - Nicolae Barosan (Teatrul de Stat din Oradea) 57–57 română
1975 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: Teatrul Academic de Stat „Evghenii Vahtangov” 58–60 română
1975 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: „Teatrul Provizoriu” din Bruxelles 61–61 română
1975 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 62–63 română
1975 Teatrul, nr. 11 POTRA, Florian Sincronism 63–63 română
1975 Teatrul, nr. 11 Interviu-fulger cu un debutant (în domeniul teatrului de estradă) 64–64 română
1975 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț Spectacol-lectură: „Sfîrșitul” 65–65 română
1975 Teatrul, nr. 11 TITA, Ștefan „Suflet de robot” fantezie științifico-romantică în opt tablouri 66–93 română
1975 Teatrul, nr. 11 CRISTIAN, V. Walter Felsenstein 94–94 română
1975 Teatrul, nr. 11 VARTOLOMEI, Luminița Muzica și dansul: „Combinații în cercuri” 95–95 română
1975 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț Figuri din istoria criticii dramatice românești: D. D. Racoviță-Sphinx 96–96 română
1975 Teatrul, nr. 12 Teatrul în pas cu istoria patriei 1–2 română
1975 Teatrul, nr. 12 TĂRCHILĂ, Dan Tradiția marilor evocări 3–3 română
1975 Teatrul, nr. 12 POTRA, Florian Istoria în teatru 4–5 română
1975 Teatrul, nr. 12 MIHĂILESCU, Dan C. Ipostaze ale teatrului istoric: Paul Anghel și Mihai Georgescu 6–7 română
1975 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Craiova: 125 de ani de teatru național 8–10 română
1975 Teatrul, nr. 12 Două manifestări teatrale: Bacău, 20-22 noiembrie - Gala recitalurilor dramatice, ediția a IV-a și Iași, 30 noiembrie-8 decembrie - Festivalul de artă teatrală, ediția I 11–13 română
1975 Teatrul, nr. 12 Locul secretarului literar în viața teatrului (II). Răspund: Dimitrie Roman și Manuela Mihăilescu 14–17 română
1975 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cu Dumitru Solomon despre esența etică a dramaturgiei, geneza comună a Poeziei și Teatrului, teatrul, ca joc secund și reconcilierea teatrului cu spectatorii 18–23 română
1975 Teatrul, nr. 12 MIRODAN, Alexandru Eliberarea limpezimii 23–23 română
1975 Teatrul, nr. 12 NADIN, Mihai Spectacol și idee 24–25 română
1975 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Întinde-i tu, întîiul, mîna! 26–26 română
1975 Teatrul, nr. 12 MÎNDRA, Vicu „Nucleul interior” al dramei și spectacolul inovator 27–28 română
1975 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Un tînăr mult prea furios” de Virgil Stoenescu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 29–30 română
1975 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Zodia gemenilor” de Valentin Munteanu (Teatrul Municipal din Ploiești) 30–32 română
1975 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Ancheta (Fîntîna cu patru adevăruri)” de Vasile Rebreanu (Teatrul Municipal din Ploiești) 32–33 română
1975 Teatrul, nr. 12 GRIGORESCU, Mircea Cronica dramatică: „Întoarcerea la Micene” de Evanghelos Averoff-Tossizza (Teatrul „C. I. Nottara”) 33–35 română
1975 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Ferma” de David Storey (Teatrul „Bulandra”) 35–37 română
1975 Teatrul, nr. 12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Patima roșie” de Mihail Sorbul (Teatrul Giulești) 37–38 română
1975 Teatrul, nr. 12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Divorțul” de Alexandru Sever (Teatrul Evreiesc de Stat) 39–39 română
1975 Teatrul, nr. 12 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Burghezul gentilom” de Molière (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 40–40 română
1975 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Electra” de Sofocle (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 42–43 română
1975 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Cinci seri” de A. Volodin 43–44 română
1975 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț T.V. - Medalion Ion Manolescu 44–44 română
1975 Teatrul, nr. 12 VARTOLOMEI, Luminița Turnee: Baletul Operei Comice din Berlin 45–46 română
1975 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Teatrul polonez în „Secolul 20” 46–46 română
1975 Teatrul, nr. 12 CRISTIAN, V. Trei orchestre simfonice 47–47 română
1975 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Viitorul rol - Draga Olteanu-Matei 48–48 română
1975 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Viitorul rol - Emanoil Petruț 49–49 română
1975 Teatrul, nr. 12 Cu Alexei Arbuzov despre piesele sale, experiențe literare și noua generație de dramaturgi 50–51 română
1975 Teatrul, nr. 12 MOGA, Doina Grupul de dans contemporan 51–51 română
1975 Teatrul, nr. 12 POTRA, Florian „Roluri celebre” 52–52 română
1975 Teatrul, nr. 12 MĂNESCU, Theodor „Un proces închis” - piesă 53–79 română
1975 Teatrul, nr. 12 VLAD, Stan Fața nevăzută a scenei - O uzină în culise 80–80 română
1975 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Premiera de aseară” de Traian Șelmaru 81–81 română
1975 Teatrul, nr. 12 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: „Comedii” de Ludovico Ariosto 82–82 română
1975 Teatrul, nr. 12 CHITIC, Paul Cornel Scenografie: Josef Szajna - Umanism etern și d'après 83–87 română
1975 Teatrul, nr. 12 NAGHIU, Iosif Sub pălărie 88–90 română
1975 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Valentin Pagini inedite din istoria grafomaniei 90–90 română
1975 Teatrul, nr. 12 BĂIEȘU, Ion „Experimentul” comedie într-un act 91–96 română
1975 Tibiscus, seria etnografie BIZEREA, Marius Banatul, ca unitate și individualitate istorico-geografică în cadrul pîmîntului locuit de români I. Originea numelui de "Banat" și a conștiinței de "bănățean" .7-25 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PAVEL, Emilia Portul popular bănățean din Clisura Dunării 27-52 română
1975 Tibiscus, seria etnografie GEHL, Hans Portul popular german în Cîmpia Aradului 53-70 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PLEȘA, Teodor Găteala capului în portul popular femeiesc al carașovenilor 71-78 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aristida Funcții simbolice de ritual ale unor piese de port popular bănățean 79-85 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ȚĂRANU, Nicolae Tipologia locuinței țărănești de tradiție arhaică din Banat 87-106 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TELEGUȚ, Mircea Fîntîni țărănești în Banat 107-116 română
1975 Tibiscus, seria etnografie SĂCARĂ, Nicolae Gospodăria românească din Jebel (jud. Timiș) de la Muzeul Satului Bănățean 117-126 română
1975 Tibiscus, seria etnografie REB KARL, Eugen Aspecte privind evoluția gospădăriei șvăbești din Variaș (jud. Timiș) 127-134 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LĂPĂDUȘ, Eutimiu Instalații de viegărit de pe Valea Belareca, jud. Caraș-Severin 135-156 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ONOFREI, Adriana Birchiș și Lipova vechi centre de ceramică bănățeană 157-168 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ROZKOS, Pavel Obiceiuri de familie la slovacii bănățeni 169-187 română
1975 Tibiscus, seria etnografie BODEANU, Nada, CHARITON, O., FLORIȚA, Dan, FLORIȚA, Lucia, GHIUȚĂ, Claudia, JURCONI, V. Obiceiuri de înmormîntare din zona Fîrdea-Gladna-Zolt, jud. Timiș 189-197 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LARIONESCU, Sandală Destructurare și permutări funcționale în călușul bănățean 199-204 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aurel Despre originea ipotetică a mățtii de cerb 205-210 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aurel Furcile de tors de la Muzeul Banatului 211-226 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LĂPĂDUȘ, Eutimiu Clești din fier cu tipare pentru copt aluat din colecția muzeului Banatului 227-236 română
1975 Tibiscus, seria etnografie GODEA, Ioan Problemele depozitării 237-258 română
1975 Tibiscus, seria etnografie FENEȘAN, Costin Note etnografice pe marginea unui document 259-259 română
1975 Tibiscus, seria etnografie SĂCARĂ, Nicolae Ioachim Miloia - planuri inedite ale unor biserici de lemn din Banat 261-266 română
1975 Tibiscus, seria etnografie DRĂGOESCU, Ioan Forme de prezentare a motivului solar în ornamentica populară românească contemporană 267-269 română
1975 Tibiscus, seria etnografie CĂLIMAN, Ion, VESELĂU, Cornel Prezența motivului mioritic în zona Făgetului 271-274 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aristida Cercetarea portului popular românesc din Banat între anii 1944-174 275-280 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aurel Actualizarea artei populare în perspectivă a praxiologiei muzeologice 281-284 română
1975 Tibiscus, seria etnografie Din activitatea secției de etnografie de la Muzeul Banatului pe anul 1974 285-290 română