Criterii căutate

  • An de publicare: 1974

Sumarul căutării

  • 785 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1974 Acta Musei Napocensis, XI 1974 - sub stindardul celor trei mari evenimenbte istorice III-VII română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BURA, N, KACSO, C. Piese inedite din depozitul de bronzuri de la Sarasău (jud. Maramureș) .1-4 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAICOVICIU, Hadrian, VLASSA, Nicolae Considerații privind unele descoperiri arheologice din zona Cluj-Napoca .5-18 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI STOICOVICI, Eugen, STOICOVICI, Florica Aurul și argintul dacic 19-21 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI FERENCZI, Istvan Contribuții la problema limes-ului de vest al Daciei (Partea a II-a/3) 23-40 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI MITROFAN, Ioan Villae rusticae în Dacia Superioară (II) 41-58 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI ISAC, Dan Contribuții la iconografia religioasă a Daciei romane. Iuppiter "Verospi" 61-79 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI MOGA, Vasile Un nou moment de la Apulum reprezentînd pe Iuppiter tronans 81-83 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI NEMEȘ, Emil, POP, Constantin Diana de la Ostrov 85-91 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI ALICU, Dorin, RUSU, Adriana Cîteva reprezentări ale Gordonei Meduza în Dacia intracarpatică 93-101 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI RUSSU, I. Epitaful călărașului Ulpius Eptatralis 103-109 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI SANIE, Silviu Dea Placida 111-114 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina, ȘCHIOPU, Ana Un mormînt gnostic de la Dierna 115-124 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI VLASSA, Nicolae Interpretarea plăcuței de aur de la Dierna 125-141 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI LASCU, Nicolae Dimitrie Cantemir și Ovidiu 143-150 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAN, Mihail Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (I) 151-168 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI PAP, Francisc Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 169-184 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Magdalena Clujul medieval în gravuri 185-197 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Răcoala țăranilor din Saschiz (1673-1678) 199-213 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI POP, Viorica O masă pictată din secolul al XVII-lea în Muzeul de istorie al Transilvaniei 215-217 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI CRIȘAN, Eva Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (II) 219-242 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BOTEZAN, Liviu Ideea eliberării iobagilor din Transilvania de dependență feudală, reflectată în actele conscripției czirakyene 243-252 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI MIREL, Maria Mișcarea țăranilor români de la Sînmihai (Mihai Viteazul, jud. Cluj) în anul 1850) 253-261 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI CIPĂIANU, George, CIPĂIANU ANA, Maria Ziare maghiare din Transilvania și Ungaria despre inițiative și acțiunii culturale ale românilor din monarhia habsburgică (1860-1863) 263-270 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI FIROIU, Dumitru Locul Dietei de la Sibiu (1863-1864) în isatoria politică a Transilvaniei 271-282 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI GLODARIU, Eugenia Societăți culturale românești din monarhia austro-ungară și Academia Română 283-293 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Petru Primul statut cunoscut al Asocisției Generale a Muncitorilor din Timișoara 295-309 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI JUDE MARIA, Magdalena "Amicul poporului" și problemele agriculturii raționale 311-321 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI ARDOS ANA, Maria Date privind participarea Transilvaniei la expoziția mondială de la Viena (1873) 323-334 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI CORDOȘ, Nicolae Un profesor clujean - pionier al aeronauticii 335-352 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI PISO, Ioan Die romischen Inschriften Ungarns 353-354 română
1974 Biharea, II GODEA, Ioan, MAXIM, V. Considerații istorice și demografice privind tipologia așezărilor rurale din nord-vestul României .7- română
1974 Biharea, II MAXIM, V., MUDURA, Gheorghe Valorificări etnografice din fonduri arhivistice 45- română
1974 Biharea, II TOTH, Susana Tîrgurile din Oradea (I) Considerații preliminare privind istoricul taxelor vamale la tîrgurile din Oradea 83- română
1974 Biharea, II FAUR, Viorel Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiulușui (1816-1918) 107- română
1974 Biharea, II GUI, Iosif Preocupări etnografice ale profesorului Traian Tămaș 119- română
1974 Biharea, II GODEA, Ioan Tipologia planimetrică a bisericilor de lemn din nord-vestul României 127- română
1974 Biharea, II BRATU, D., TOȘA, Ioan Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei 149- română
1974 Biharea, II AMBRUȘ, G., ANTONESCU, Romulus Obiective bihorene în Muzeul Satului, București 159- română
1974 Biharea, II MOȚICA, A. Monografia etnografică a satului Cărpinet (I) 169- română
1974 Biharea, II ZINTZ, Maria Sculptorul naiv Iosif Lovas 185- română
1974 Biharea, II TOCA, Mircea Despre activitatea artiștilor români din Transilvania de Nord (1940-1944) 201- română
1974 Biharea, II HÎRCA, Rodica Considerații pe marginea colecției particulare "Ex libris" 213- română
1974 Biharea, II MARTIN, Ana Concepție și formă la Romul Ladea 225- română
1974 Biharea, II STOICA, G. Unele probleme actuale din domeniul muzeografiei 231- română
1974 Biharea, II BUCUR, Corneliu Cu privire la pregătirea de specialitate din muzeele etnografice și integrarea cercetării științifice ca obiectiv fundamental al activității polivalente a muzeelor 261- română
1974 Biharea, II ROȘU, Aurel Forme de popularizare a muzeului și optimizarea lor 281- română
1974 Biharea, II GRIGORESCU, Elena, ROȘU, Letiția Valorificarea patrimoniului secției de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor prin expoziții 301- română
1974 Biharea, II GODEA, Ioan, JURCSAK, Tiberiu Teascurile de struguri de la Carastelec 307- română
1974 Biharea, II GODEA, Ioan Arhitectura țărănească de lemn din România - Petrescu P. 317- română
1974 Biharea, II GODEA, Ioan Etnografia românească - Vlăduțiu I. 319- română
1974 Biharea, II ENACHE, S. Sculptura gotică din Transilvania - Arion Gh. 321- română
1974 Biharea, II FAUR, Viorel Monumente de athitectură populară din nord-vestul României Vol II - Godea I. 323- română
1974 Biharea, II GODEA, Ioan Mobilierul țărănesc românesc - Capesius R. 327- română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 NIȚU, Anton Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 UDRESCU, Titus Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua 17-42 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BAUMAN, Ionel O unealtă pentru ornamentat ceramică, descoperită la Stoicani (com. Foltești, jud. Galați) 43-46 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BUZDUGAN, Constantin Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgești (jud. Bacău) 47-53 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MITREA, Ioan Așezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna 55-76 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ARTIMON, Alexandru Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Cleja (jud. Bacău) 101-106 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MURARIU, Ioan Veniturile și cheltuielile unei familii boierești din Moldova, între anii 1782 și 1789 107-113 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ANDRONIC, Alexandru Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară 115-120 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile Ținutul Bacău în contextul revoluției române din 1848 121-131 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 VOICU, Maria Collége de France și tinerii revoluționari români patruzecioptiști 133-136 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile Succesiune și serie în logica istoriei la Xenopol 137-144 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 RUSU, Dumitru Mișcarea muncitorească și socialistă din Iași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 145-161 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 AGRIGOROAIEI, Ion Despre mișcarea democratică din Românila sfârșitul anului 1918 163-171 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 EȘANU, Leon Dr. H. Aroneanu și mișcarea muncitorească din Bacău în anii 1918-1920 173-185 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 PĂTRAR, Gheorghe Aspecte ale mișcării muncitorești și comuniste băcăuane oglindite în presa locală 187-195 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 DOBRINESCU, Valeriu Contribuții la cunoașterea situației studenților ieșeni în perioada 1 septembrie 1939-6 septembrie 1940 197-204 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ICHIM, Dorinel, POPOVICI, Georgeta Cartea românească veche în Colecția Vasile Heisu – Răcăciuni 205-218 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ICHIM, Dorinel Țesături decorative folosite la interioarele locuințelor din Glăvănești – Bacău 219-238 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MONAH, Dan Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț = Cucoș Ștefan 241-242 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 POPOVICI, Georgeta Contribuțiuni la studiul originilor și dezvoltării burgheziei române până în 1848 - Giurescu C. 242-244 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FILIMON, Viorica A Concise History of Modern Paintig - Read Herbert 244-245 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FILINON, Viorica Art without Boundaries 1950-1970 - Woods G., Thomson P., Williams J. 245-245 română
1974 Crisia, IV CHIRA, Ioan Noi descoperiri privind prefeudalismul și feundalismul timpuriu - Cuvînt de salut .7- română
1974 Crisia, IV BLAJOVICI, Petre Noi descoperiri privind prefeudalismul și feundalismul timpuriu - Cuvînt de salut .10 română
1974 Crisia, IV BERINDEI, Ignatie Noi descoperiri privind prefeudalismul și feundalismul timpuriu - Cuvînt de salut 13- română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever Noi descoperiri privind prefeudalismul și feundalismul timpuriu - Cuvînt de salut 14- română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever Romanizare, romanicizare, românizare 19- română
1974 Crisia, IV PETOLESCU, Constantin Aurelius Victor, De caesaribus, 41, 48 29- română
1974 Crisia, IV MĂRGHIDAN, Liviu Vestigii arheologice ulterioare veacului al IV-lea descoperite pe cursul mijlociu al Mureșului 33- română
1974 Crisia, IV UZUM, Ilie Bordeie prefeudale descoperite la Gornea 39- română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice prefeudaLE ȘI FEUDALE TIMPURII ÎN ZONA SUPERIOARĂ A CLISURII 47- română
1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu, DUMITRAȘCU, Sever Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea 57- română
1974 Crisia, IV COMȘA, Maria Unele considerații privind orhganizarea socială în regiunile din nord-estul României în secolele IV-IX 65- română
1974 Crisia, IV MITREA, Ioan Noi descoperiri arheologice din Moldova aparținînd culturii Dridu 73- română
1974 Crisia, IV SZEKELY, Zoltan Contribuții la problema stabilirii secuilor în sud-estul Transilvaniei 89- română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul-Aurir - Castel 101- română
1974 Crisia, IV FENEȘAN, Costin Cîteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu 107- română
1974 Crisia, IV BURCEA, Liviu Istoriografia privitoare la atestarea începuturilor orașului Oradea 113- română
1974 Crisia, IV IGANAT, Doina Ceramica neolitică pictată de pe valea Crișului Repede 121- română
1974 Crisia, IV ORDENTLICH, Ivan Aspecte privind cultura Otomani 135- română
1974 Crisia, IV CHIDIOȘAN, Nicolae Sincronismele apusene ale culturii Wietenberg stabilize pe baza importurilor ceramice 153- română
1974 Crisia, IV NANASI, Zoltan Repertoriul obiectelor de bronz din muzeul de la Săcueni 177- română
1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu Unele aspecte ale stăpînirii otomane în Bihor și nord-vestul României în secolele XVI-XVII 191- română
1974 Crisia, IV BĂLTESCU, Mircea, TANASIU, Mariuca Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-18880) 213- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Societatea literară "Samuil Vulcan" din Beiuș 245- română
1974 Crisia, IV POPESCU, Radu Cu privire la numele topic bihorean Bulz 249- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Pagini din istoria culturală a românilor transilvăneni 301- română
1974 Crisia, IV MARINESCU, Ioan Documente privind activitatea patrioților orădeni în lunile septembrie - octombrie 1944 333- română
1974 Crisia, IV VIFOR, Alexandru Cîteva considerații pe marginea volumului al II-lea a "Istoriei teatrului în România 1849-1918 352- română
1974 Crisia, IV GORUN, Gheorghe Petru Maior - Protase M. 354- română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel Scrisori către Nicolae Iorga, 1890-1902, vol I 356- română
1974 Crisia, IV IGANAT, Doina Cronica actvității științifice a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea pe anul 1973 358- română
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 PIPPIDI, Dionisie M. Le cinquantieme anniversaire de Dacia 005-008
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COMȘA, Eugen Nouvelles données sur l'évolution de la culture Dudesti (phase Cernica) 009-018
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 DINU, Marin, PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea Nouvelles fouilles archéologique à Foltesti (dép. de Galati) 019-072
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HAIMOVICI, Sergiu La faune sous-fossile découvert dans la station éponyme de la civilisation Foltesti 073-078
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. La nécropole du Bronze ancienne de Zimnicea (dép. de Teleorman) 079-094
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 MEDELEȚ, Florin Die Bronzesitula von Remetea Mare (Kreis Timis) 095-102
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POENARU-BORDEA, Gheorghe Le trésor de Marasesti 103-126
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 FERENCZI, Ștefan Neue Forschungsergebnisse über den limes des innerkarpatischen Daziens 127-136
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POPILIAN, Gheorghe Contributions à la typologie des amphores romaines découvertes en Olténie (IIe-IIIe siècles de n. è.) 137-146
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 CHIȚESCU, Maria À propos des monnaies frappées par Marc Antoine pour ses légions 147-154
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 RUSSU, Ion I. Das römische Militärdiplom von 123 für Dacia Porolisensis und Pannonia Inferior 155-176
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HOREDT, Kurt Die Siedlungsbauten des 6. Jhs.u.Z. aus Moresti (Kreis Mures) 177-188
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POPESCU, Dorin Das gepidische Gräberfeld von Moresti 189-238
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 SÂMPETRU, Mihai La région du Bas-Danube au Xe siècle de notre ère 239-264
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COMĂNESCU, Sylviu, DIMITRIU, Suzana, ILIESCU, Octavian Poids archaïque découvert à Histria 265-272
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 ALEXANDRESCU, Petre Un art thraco-gète? 273-282
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COJA, Maria Terres cuites d'époque hellénistique représentant le Chavalier thrace, trouvées à Histria 283-288
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 DIACONU, Petre Quelques problèmes de la pèriode comprise entre le VIIe siècle et le commencement du Xe (Dobroudja) 289-294
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: "Recherches sur les amphores romaines, Collection de l'École française de Rome'' 295-295
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HOREDT, Kurt Compte rendu: "Gesellschaft und Kunst der Germanen. Die Thüringen und ihre Welt" - Günther Behm-Blancke 296-298
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 VULPE, Radu Nécrologie: Théphile Sauciuc-Saveanu 299-302
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 LASCU, Nicolae Nécrologie: Constantin Daicoviciu 303-306
1974 Drobeta, I PLOȘTINARU, Iulian Drobeta - Cuvînt înainte română
1974 Drobeta, I ROȘU, Lucian Primrle dovezi ale muncii intenționate descoperite în Europa și legăturile cu România .9- română
1974 Drobeta, I COMȘA, Eugen Considerații cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării și Nordul Peninsulei Balcanice 19- română
1974 Drobeta, I BERCIU, Dumitru Asupra unor elemente de civilizație geto-dacă și daco-romană și semnificația lor istorică 26- română
1974 Drobeta, I VULPE, Radu Rabon, numele antic al pîrăului Drincea 35- română
1974 Drobeta, I TUDOR, Dumitru Basilica Castrensis de la Slăveni pe Olt 47- română
1974 Drobeta, I MITREA, Bucur Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
1974 Drobeta, I ȘTEFĂNESCU, Gheorghe Justiniana Prima și stăpînirea bizantină la Dunărea de Jos în secolul al VI-lea e.n 65- română
1974 Drobeta, I ȘREFĂNESCU, Ștefan Româniile populare în concepția lui N. Iorga 71- română
1974 Drobeta, I DAVIDESCU, Lucian, PREDA, Constantin Tezaurul monetar descoperit în Ostrovul Șimian (Drobeta-Turnu Severin) 77- română
1974 Drobeta, I DIACONU, Luchian Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
1974 Drobeta, I BORONEANȚ, Vasile, ROMAN, Petre Locuirea neolitică din Ostrovul Banului de la Gura Văii 117- română
1974 Drobeta, I TĂTULEA CORNELIU, Măgărit O nouă locuință geto-dacică descoperită la Cireșu 129- română
1974 Drobeta, I BUȘILĂ, Valentina, VULPE, Alexandru Cetatea dacică de la Polovragi 147- română
1974 Drobeta, I POPILIAN, Gheorghe Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda - orașul Motru 147- română
1974 Drobeta, I STOICA, Onoriu, TOPORU, Octavian Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
1974 Drobeta, I BENEA, Doina Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
1974 Drobeta, I OLTEANU, Ștefan Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
1974 Drobeta, I DAVINESCU, Mișu Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină 187- română
1974 Drobeta, I CHIPURICI, N. Moșia Severinului în documente 199- română
1974 Drobeta, I PANAIT, Panait Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
1974 Drobeta, I MITULESCU, Decebal Contribuții privind activitatea unor meșteri zugravi din Țara Româbnească la sfîrșitul secolului XVII-lea 221- română
1974 Drobeta, I BAICU, Stelian Din istoricul Șantierului naval Drobeta-Turnu Severin 229- română
1974 Drobeta, I ȘENDRULESCU, Ion Activitatea lui Ion Maiorescu în timpul revoluției de la 1848 239- română
1974 Drobeta, I PETOLESCU, Constantin Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
1974 Drobeta, I ROMAN, Ștefan Descoperiri dacice la Răzvrata - comuna Ogradena 253- română
1974 Drobeta, I GALBENU, Doina Descoperiri arheologice întîmplătoare în jud. Mehedinți 257- română
1974 Drobeta, I COMĂNESCU, Sylviu, MATEESCU, Corneliu Metodă și dispozitiv pentru reconstituirea geometrică a gropilor "de bucate" 265- română
1974 Drobeta, I ANASTASESCU, Tiberiu, CĂRBUNEANU, Nicolae Un document epigrafic relativ la activitatea lui Tudor Vladimirescu. "Bolovanul" din comuna Balta, jud. Mehedinți 267- română
1974 Drobeta, I BERCIU, Ion, DAVIDESCU, Mișu Profesorul și arheologul Alexabdru Bărcăcilă (31-03.1876-6.2.1970) 272- română
1974 Drobeta, I MATEESCU, Corneliu Colecționarul Gheorghe Georgescu la 90 de ani 277- română
1974 Drobeta, I MATEESCU, Corneliu Profesorul Vasile Gheție la 70 de ani 278- română
1974 Drobeta, I MATEESCU, Corneliu Dumitru-Eusebiu Mironescu desenator în serviciul arheologiei 280- română
1974 Drobeta, I PAVEL, Anghel, PAVELOIU, Teodor Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
1974 Drobeta, I P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
1974 Drobeta, I Cuvîntarea tov. Traian Dudaș 307- română
1974 Drobeta, I Cuvînt de deschidere rostit de dr. doc. Gh. Ștefan 309- română
1974 Drobeta, I ROȘU, Lucian Din istoricul cercetrărilor arheologice privitoare la comuna primitivă , în județul Mehedinți 311- română
1974 Drobeta, I FLORESCU, Radu Drobeta pe columna lui Traian 315- română
1974 Drobeta, I TUDOR, Dumitru Municipiul roman Drobeta 323- română
1974 Drobeta, I DAVINESCU, Mișu Severinul medieval 327- română
1974 Drobeta, I COSTEA, Achim Severinul-leagăn al multor glorii spirituale ale poporului Român 329- română
1974 Drobeta, I Cuvîntul rostit de M. Davidescu, directorul Muzeului trgiunii Porților de Fier cu ocazia dezvelirii bustului lui Apolodfor din Damasc 333- română
1974 File de Istorie, III CRIȘAN, Adalbert File de Istorie - Cuvînt introductiv .7- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan, MARINESCU, George Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud .11- română
1974 File de Istorie, III POPESCU, Dorin Brățara de aur de la Dipșa 56- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan, MARINESCU, George Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud 65- română
1974 File de Istorie, III VASILIEV, Valentin, ZRINYI, Andrei Necropola scitică de la Ozd 89- română
1974 File de Istorie, III ZIRRA, Vlad Descoperiri celtice de la afîrșitul Latenului mijlociu în Depresiunea Bistriței 138- română
1974 File de Istorie, III WINKLER, Iudita Aspecte ale problematicii monedelor emise între anii 250-150 î.e.n. în arcul Intracarpatic 165- română
1974 File de Istorie, III BAIAS, Aurel, FERENCZI, Geza, FERENCZI, Ștefan Investigații noi pe limes-ul de nord și de nord-est al Daciei Porolissensis 181- română
1974 File de Istorie, III ILOVAN, Vasile Casa "Ioan Zidarul" din Bistrița 190- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei Structura etnică, socială și economică a populației din districtul Bistriței, în mijlocul secolului al XVIII-lea 197- română
1974 File de Istorie, III MATEI, Alexandru Populația orașului Bistrița între anii 1750-1775 236- română
1974 File de Istorie, III MOLDOVAN, Liviu, POP, Ioan Frămîntări sociale în Monor după desfințarea graniței militare 249- română
1974 File de Istorie, III RETEGAN, Simion Un memoriu inedit al districtului Năsăud din 1865 262- română
1974 File de Istorie, III PORȚEANU, Alexandru Dr. Valeriu Braniște și Bistrița-Năsăudul 272- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei, MOLDOVAN, Ioan Populația județului Bistrița-Năsăud, între anii 1870-1970 286- română
1974 File de Istorie, III BINDER, Pavel Din geografia istorică a pasurilor din Carpații Orientali 324- română
1974 File de Istorie, III ROSLER, Rudolf Din isroria pescuitului și pisciculturii în județul Bistrița-Năsăud 334- română
1974 File de Istorie, III RAUS, Valentin Momente din istoria mișcării muncitorești și democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistrița 356- română
1974 File de Istorie, III LUPȘAN, Simion, RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion Aspecte privind contribuția maselor populare din județul Bistrița-Năsăud la lupta pentru alugarea trupelor fasciste și sprijinirea războiului antihitlerist 361- română
1974 File de Istorie, III SABĂU, Nicole Contribuții la cunoașterea pictorului Octavian Smigelschi. Pictura bisericii ortodoxe din Șanț (Rodna Noua) 370- română
1974 File de Istorie, III POP, Florica Contribuții la cunoașterea prelucrprii lemnului în Transilvania nord-estică. Meșteri lădari pe Valea Șieului 412- română
1974 File de Istorie, III ȘTEFĂNESCU, Pompei Manifestări cultural-artistice tradiționale 432- română
1974 File de Istorie, III MARINESCU, George, RETEGAN, Alexandru Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Căianu Mic (jud. Bistrița-Năsăud) 443- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan Cronica Săpăturilor și sondajelor arheologice afectuate pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, între anii 1953-1973 454- română
1974 Pontica, VII PETRE, Aurelian Geții și dacii din Scythia Minor, documentați în izvoare scrise, de la Sofocle la Solinus .9-26 română
1974 Pontica, VII NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Studiul antropologic al osemintelor incunerate din necropolele geto-dacice de la Bugeac 27-38 română
1974 Pontica, VII TUDOR, Dumitru Noutăți epigrafice despre C. Arrius Antonius consularis Daciae et Dalmatiae și despre P. Helyius Pertina, consularis Daciae 39-47 română
1974 Pontica, VII MITREA, Bucur Monedele și prăbușirea Dinogeției la sfîrșitul secolului al VI-lea 49-72 română
1974 Pontica, VII IRIMIA, Mihai Cercetările arheolofgice de la Rasova - Malul Roșu. Raport prerliminar 75-147 română
1974 Pontica, VII PREDA, Constantin În legătură cu circulația starterilor din Cyzic la Dunărea de Jos 139-146 română
1974 Pontica, VII OCHEȘEANU, Radu Le tresor de monnaies macedoniennes de bronze decouvert a Pelin. Note preliminaire 147-155 franceză
1974 Pontica, VII MUNTEANU, Maria Cîteva înscripții tomitane inedite 157-168 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Morminte elenistice și romane descoperite în zona de nord și nord-vest a necropolei callatiene 169-189 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. Notes sur les fouilles de souvegarde de Callatis - 1971 191-197 franceză
1974 Pontica, VII OCHEȘEANU, Radu Cîteva monede ptolemeice și alexandrine descoperite în Dobrogea 199-203 română
1974 Pontica, VII ILIESCU, Octavian Cu privire la tezaurul de dinari romani din timpul Republicii găsit în 1909 la Murighiol 205-211 română
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe Tezaurul de denari republicani și imperiali de la Casicea (jud. Constanța) 213-217 română
1974 Pontica, VII POENARU-BORDEA, Gheorghe Cîteva date noi privind circulația denarilor romani republicani în Dobrogea 219-238 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. Mormîntul getic de epocă romană la Aliman 239-246 română
1974 Pontica, VII POPEEA, Alexandru Trei ponduri tomitane 247-249 română
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Gheorghe Stelă funerară inedită de la Tropaeum 251-257 română
1974 Pontica, VII ARICESCU, Andrei Două inscripții din vecinătatea Sacidavei 259-274 română
1974 Pontica, VII BUCOVALĂ, Mihai Vase antropomorphe de bronze decouvert a Tomi 275-279 română
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Alexandra Epigramă funerară din Callatis 281-293 română
1974 Pontica, VII COVACEF, Zaharia Quelques aspects de l'art funeraire romain a Tomi 295-305 franceză
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe Un sarcofag de epocă romană din Tomis 307-316 română
1974 Pontica, VII RĂDULESCU, Adrian Importations de ceramique au IIIeme siecle de n.e. au Bas-Danube 317-323 franceză
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe Cîteva considerații privind construirea zidului de incintă al cetății Tropaeum Traiani 325-337 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. Fouilles archeologiques a Tropaeum Traiani, Zone C. 339-362 franceză
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Complexe funerare din secolul VI e.n. la Tomis 363-376 română
1974 Pontica, VII BARNEA, Ion Inscripții paleocreștine inedite din Tomis 377-385 română
1974 Pontica, VII BARASCHI, Silvia, DIACONU, Petre Tipuri de opaițe de la Păcuiul lui Soare 387-393 română
1974 Pontica, VII OCHEȘEANU, Radu, PAPUC, Gheorghe Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (II) 395-415 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, N., FLORESCU, Radu Săpăturile de la Capidava 417-435 română
1974 Pontica, VII Sesiunile științifice ale muzeului de arheologie Constanța (1972, 1973) 437-450 română
1974 Pontica, VII RĂDULESCU, Adrian C. Daicoviciu 451-453 română
1974 Pontica, VII GARUTI, Giovanni Ovidiu.Omul și poetul - Lascu N. 455-457 română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia Contributions au probleme de la genese de la Culture Precucuteni .9- franceză
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie ALDEA, Ioan, POPA, Alexandru Colonia Aurelia Apulensis Chrysopolis 31- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen, FENEȘAN, Virgil Der Munzhort von Frata, 11, Jh. 43- germană
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie NAGLER, Thomas Zum Gebrauch des Ausdrucks "terra deserta" in einigen Irkunden des 12-13, Jahrunderts 51- germană
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie NAGLER, Doina Siebenburgische Buchdrucker des 15-16, Jahrhunderts im Ausland 61- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie CRIȘAN, I. Precizări în legătură cu descoperirile celtice de la Aiud 71- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever, TOGAN, George Cimitirul de la Boarta "Pîrăul Zăpozii-Șoivan" 93- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie ALDEA, Ioan, POPA, Alexandru O nouă inscripție dedicată lui Liber Pater 109- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie BERCIU, Ion, SÎNGEORZAN, Viorica Monede romane descoperite la cetatea dacică de la Căpîlna 115- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MILEA, Zaharie Un monument epigrafic de la Potaissa 125- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie BRANGA, Nicolae Două instrumente medicale din Apulum 131- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (IX) 135- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie RUSU, Ion O nouă monografie despre Columna Traiană 141- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie ANGHEL, Gheorghe O ștanță medievală pentru bătut monede descoperită în cetatea de la Piatra Craivii 151- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie HALDNER, Anamaria Aspecte locale ale altarului de la Boian 157- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie GOLLNER, Carol Răzvrătiri române și secuiești cu ocazia înfințării graniței militare în Transilvania (1763-1764) 169- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie NISTOR, Nicolae Din trecutul scaunelor românești Săliște și Tălmaciu 185- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MÎRZA, Iacob Două scrisori despre Sibiul anului 1786 197- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie RADU, Vasile Mișcarea grevistă din Munții Apuseni din anii 1924-1925 207- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie SCURTU, I. Alegerile parlamentare din mai 1926 227- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie CIOBANU, Vasile Aspecte din lupta socială a țărănimii din județul Sibiu 1918-1928 243- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie RACOVIȚAN, Mihai Curente și idei în problema agrară din România la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 257- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie PANAIT, Marin Țărănimea din județul Sibiu pe drumul socialismului 277- română
1974 Teatrul, nr. 1 Dublul mesaj al anului XXX 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Valențe estetice la noi dimensiuni scenice 3–4 română
1974 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Apus de soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 4–7 română
1974 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Simfonia patetică” de Aurel Baranga (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 8–11 română
1974 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Dinamica scenelor din țară sau deplasarea inițiativelor 12–14 română
1974 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Marginalii la teatrul lui Paul Everac 15–17 română
1974 Teatrul, nr. 1 GANĂ, George Un studiu de istorie a literaturii dramatice românești 18–20 română
1974 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Mircea Șeptilici 21–26 română
1974 Teatrul, nr. 1 BALOTĂ, Nicolae Teatrul secolului XX - Teatrul expresionist 27–29 română
1974 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru Distribuții sfărîmate 30–30 română
1974 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Paradisul" de Horia Lovinescu (Teatrul „C. Nottara") 31–32 română
1974 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „O fată imposibilă" de Virgil Stoenescu (Teatrul de Revistă și Comedie „Ion Vasilescu") 33–33 română
1974 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Singurătatea trăgătorului la țintă" de Vasile Rebreanu și Mircea Zaciu, "Povestea unui ghicitor, și-a bogătașului furat, și-a hoțului păgubitor, și-a văduvei de lăudat” (Teatrul Național din Cluj) 34–36 română
1974 Teatrul, nr. 1 P., I. Cronica dramatică: „Petru Rareș” de Horia Lovinescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 37–38 română
1974 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Cornada" de Alfonso Sastre, „Casa de mode" de Th. Mănescu, „Fata fără zestre" de A. N. Ostrovski (Teatrul de Stat „Valea Jiului" din Petroșani) 38–41 română
1974 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „La un sfert de veac" (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) 41–43 română
1974 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Isabella, trei caravele și un mare mincinos" de Dario Fo (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 44–45 română
1974 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Monserrat" de Emmanuel Roblès (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 45–46 română
1974 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Nocturn: Grupul de dans contemporan „Consens" (Teatrul „Țăndărică”) 47–47 română
1974 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Carnet IATC: Bucătăria de Arnold Wesker 48–48 română
1974 Teatrul, nr. 1 M., M. Interviu cu Ion Pavlescu 49–49 română
1974 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Maria Voluntaru, o dublă aniversare 50–51 română
1974 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Între istorie și meditația dramatică de actualitate 52–53 română
1974 Teatrul, nr. 1 DELEANU, Horia Seducția culturii 54–54 română
1974 Teatrul, nr. 1 MARCU, Corneliu Personalitate pentru concurs (scenariu t.v.) 55–93 română
1974 Teatrul, nr. 1 CRISTIAN, V. Annie Fischer 94–94 română
1974 Teatrul, nr. 1 SPIRESCU, Nicolae Panoramic muzical 95–95 română
1974 Teatrul, nr. 2 Amatorii 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Marginalii la teatrul lui Aurel Baranga 3–5 română
1974 Teatrul, nr. 2 P., I. Un interviu colectiv pe tema: Personajul dramatic în piesa românească actuală. Interlocutori: Toma Caragiu, Cornel Dumitraș, Dumitru Furdui, Dorina Lazăr, Ion Marinescu, Amza Pellea, Magda Popovici, Mihai Stan 6–14 română
1974 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru Catharsisul în pungi de nylon 15–16 română
1974 Teatrul, nr. 2 Z., T. La telefon Aldo Nicolaj 17–18 română
1974 Teatrul, nr. 2 BALOTĂ, Nicolae Teatrul secolului XX - „Schnitzler-Renaissance” 19–21 română
1974 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Sanda Toma 22–26 română
1974 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Viața e ca un vagon ?” de Paul Everac (Teatrul Național din Craiova, Teatrul Mic) 27–29 română
1974 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Steaua zimbrului” de Valeriu Anania, „Pentru cine bat clopotele” de Ernest Hemingway (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 29–31 română
1974 Teatrul, nr. 2 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Sfîntul Mitică Blajinu” de Aurel Baranga (Teatrul Dramatic din Galați) 32–33 română
1974 Teatrul, nr. 2 M., V. Cronica dramatică: „O inimă de aur” de Oliver Goldsmith (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 33–33 română
1974 Teatrul, nr. 2 P., Al. Teatrul Evreiesc de Stat la 25 de ani 34–34 română
1974 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller (Teatrul Evreiesc de Stat) 34–36 română
1974 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Petre Iso Schapira 36–37 română
1974 Teatrul, nr. 2 Cronica dramatică: „Omul invizibil” dramatizare de Ion Hobană după H. G. Wells (Teatrul „Ion Creangă”) 38–38 română
1974 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Scena centrală 39–40 română
1974 Teatrul, nr. 2 NICOROVICI, Vasile Dansul urîților (baladă tragică) 41–68 română
1974 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Copiii și teatrul 69–69 română
1974 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Maya Indrieș (Teatrul Dramatic din Brașov) 70–70 română
1974 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Petre Moraru (Teatrul Național din Cluj) 71–71 română
1974 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru T.V. 72–73 română
1974 Teatrul, nr. 2 DELEANU, Horia Gestul 74–74 română
1974 Teatrul, nr. 2 FÖLDES, Maria Fata din Baracă (piesă în trei acte) după o idee de Romain Gary 75–94 română
1974 Teatrul, nr. 2 CRISTIAN, V. Elisabeth Schwarzkopf 95–95 română
1974 Teatrul, nr. 2 R., C. Expoziția Victor Eftimiu 96–96 română
1974 Teatrul, nr. 3 Acest an de sărbătoare 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 3 COCEA, Dina A XIII-a zi mondială a teatrului 3–4 română
1974 Teatrul, nr. 3 BALACI, Alexandru Ecouri contemporane ale teatrului românesc în Italia 5–6 română
1974 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Dramaturgii stagiunii și unele probleme anexe 7–10 română
1974 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Reviriment și statornicie (interviu colectiv cu artiștii Naționalului clujean) 11–15 română
1974 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Reviriment și statornicie (interviu colectiv cu artiștii Naționalului clujean) 11–15 română
1974 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Reviriment și statornicie (interviu colectiv cu artiștii Naționalului clujean) 11–15 română
1974 Teatrul, nr. 3 Premiile „I. L. Caragiale” ale Academiei Republicii Socialiste România pentru anii 1969, 1970, 1971, 1972 16–17 română
1974 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Marginalii la teatrul lui D. R. Popescu 18–20 română
1974 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Vasile Alecsandri și teatrul politic 21–28 română
1974 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Oedip are 17 ani ! 29–29 română
1974 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Expresia dramatică a versului la recitalul Irinei Răchițeanu 30–30 română
1974 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Nicolae Herlea 31–34 română
1974 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Poezia dramelor lui Ion Sava 35–36 română
1974 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Prezumții despre obiectul scenografic 37–38 română
1974 Teatrul, nr. 3 DIMIU, Mihai „Ghiță - artistul din lume” 39–40 română
1974 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Hamlet” de W. Shakespeare (Teatrul „C. I. Nottara”) 41–43 română
1974 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul „Giulești”) 43–45 română
1974 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Oratoriu pentru Dimitrie Cantemir” de M. Emilian și Dan Nasta (Teatrul „C. I. Nottara”) 45–46 română
1974 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Eu sînt tatăl copiilor” de Angela Bocancea (Teatrul „Ion Vasilescu”) 46–47 română
1974 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Pygmalion” de Bernard Shaw (Teatrul „L. S. Bulandra”) 48–50 română
1974 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Subiectul era trandafirii” de Frank D. Gilroy (Teatrul Mic) 50–52 română
1974 Teatrul, nr. 3 P., Al. Cronica dramatică: „A fost odată un băiat și-o fată” (Teatrul Evreiesc de Stat) 52–53 română
1974 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Adîncimi” de Constantin Chiriță (Teatrul de Stat din Ploiești) 53–54 română
1974 Teatrul, nr. 3 M., V. Cronica dramatică: „Misterioasa convorbire telefonică” de Virgil Stoenescu (Teatrul de Stat din Galați) 54–55 română
1974 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Swanewit” de August Strindberg (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 55–57 română
1974 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Mireille Constantinescu (Teatrul de Stat de Operetă) 58–58 română
1974 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Teofil Vîlcu (Teatrul Național din Iași) 59–59 română
1974 Teatrul, nr. 3 CONSTANTINIU, Cristina Reinventînd teatrul - Trupa populară de teatru din comuna Șanț 60–61 română
1974 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru T.V. 62–64 română
1974 Teatrul, nr. 3 CRISTIAN, V. Constantin Silvestri 65–65 română
1974 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Cartea de teatru: „Actori de ieri și de azi” de N. Carandino 66–66 română
1974 Teatrul, nr. 3 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: „Teatru” de Gib Mihăescu 67–67 română
1974 Teatrul, nr. 3 SPIRESCU, Nicolae Panoramic muzical 68–68 română
1974 Teatrul, nr. 3 LEU, Corneliu „Fata bună din cer” (piesă în patru acte) 69–95 română
1974 Teatrul, nr. 3 DELEANU, Horia Intensitate sau tonalitate ? 96–96 română
1974 Teatrul, nr. 4 Arta spectacolului la nivelul exigențelor istorice 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 4 BĂRBUȚĂ, Margareta Răspunderea multiplă a criticului 3–4 română
1974 Teatrul, nr. 4 COCORA, Ion Actualitatea teatrală și conștiința criticii 4–6 română
1974 Teatrul, nr. 4 DELEANU, Horia Valoare și stil 6–6 română
1974 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai Perspectivare 7–8 română
1974 Teatrul, nr. 4 ȘELMARU, Traian Pledoarie pentru dialog 8–9 română
1974 Teatrul, nr. 4 STANCU, Natalia Activitatea de direcție cu funcție activă 9–10 română
1974 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Mihnea Gheorghiu despre cunoaștere, comunicare, poezie și viață 11–16 română
1974 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Vasile Alecsandri și teatrul politic (II) 17–20 română
1974 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Comuniștii - factor animator în teatru (răspund Chiril Economu, Ion Besoi, Ștefan Balint) (anchetă) 21–24 română
1974 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Satul 25–25 română
1974 Teatrul, nr. 4 MIRODAN, Alexandru Shakespeare celest 26–26 română
1974 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Farsa în dramaturgia noastră contemporană 27–30 română
1974 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Chițimia” de Ion Băieșu (Teatrul „L.S. Bulandra”, Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 31–32 română
1974 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Volpone” de Ben Jonson (Teatrul de Comedie) 35–36 română
1974 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Tragedie greacă” (Teatrul „Ion Creangă”) 36–37 română
1974 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: „Sîmbătă la Veritas” (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 37–38 română
1974 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Totul într-o noapte” de Mihail Sabin, „Cantemir” de Dumitru Almaș (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 38–39 română
1974 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: Microstagiune bucureșteană (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 40–42 română
1974 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Don Juan sau dragostea pentru geometrie” de Max Frisch, „Omul cel bun din Sî-Ciuan” de Bertolt Brecht (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 43–44 română
1974 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Atenție la cotitură...!” de Mehes György, „Curtea cu miracole” de Iacovos Kambanellis (Teatrul Dramatic din Brașov) 47–48 română
1974 Teatrul, nr. 4 ȚINTEA, Julieta Cronica dramatică: „Vlaicu Vodă” de A. Davila, „A doua față a medaliei” de I. D. Sîrbu, „Frumoasa fără corp” de Victor Hîlmu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 49–51 română
1974 Teatrul, nr. 4 ANDREESCU, Margareta Cronica dramatică: „Drumul spre inima ta” de Emil Braghinschi și Eldar Reazanov (Teatrul de Stat din Ploiești) 51–52 română
1974 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Apus de soare” de B. S. Delavrancea, „Vrăjitoarele din Salem” de Arthur Miller (Teatrul Național din Craiova) 52–53 română
1974 Teatrul, nr. 4 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Zigger-Zagger” de Peter Terson (Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț) 54–55 română
1974 Teatrul, nr. 4 ZAMFIR, T. Viața spectacolului 56–57 română
1974 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Lucia Doroftei la Teatrul Național din Timișoara 59–59 română
1974 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Florin Piersic la Teatrul Național „I. L. Caragiale” 60–60 română
1974 Teatrul, nr. 4 ȘOVA, Coman Fața nevăzută a scenei 61–62 română
1974 Teatrul, nr. 4 P., I. Sibiu: două musicaluri cu păpuși 62–63 română
1974 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note 64–64 română
1974 Teatrul, nr. 4 MĂCIUCĂ, Oana Maria Spectacol - dialog 64–65 română
1974 Teatrul, nr. 4 P., I. Cărți - reviste 65–65 română
1974 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Decorul pentru „Hamlet” în spectacolul lui Dinu Cernescu 66–67 română
1974 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina „Echinox” de Leonida Teodorescu 68–68 română
1974 Teatrul, nr. 4 POPESCU, D. R. Pasărea Shakespeare (piesă în două părți) 69–93 română
1974 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Cronica t.v. 94–96 română
1974 Teatrul, nr. 4 M., V. „Hamlet” de Shakespeare la Teatrul Studențesc „Podul” 96–96 română
1974 Teatrul, nr. 5 Unanimitate în aspirație și efort 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 5 Tinerii și teatrul 3–4 română
1974 Teatrul, nr. 5 CASSIAN, Nina Educație și autoeducație 5–5 română
1974 Teatrul, nr. 5 MITRU, Al. O artă a artelor 6–7 română
1974 Teatrul, nr. 5 STOENESCU, Virgil Teatrul - instrument de modelare a conștiinței 8–9 română
1974 Teatrul, nr. 5 RAȚIU, Iuliu Dincolo de joc... 9–9 română
1974 Teatrul, nr. 5 TĂNĂSESCU, Viorica Sensul etic al dramaturgiei pentru tineret 10–12 română
1974 Teatrul, nr. 5 MAHLER, Fred Autenticitate și teatralitate în adolescență 13–15 română
1974 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Teatrul văzut de la „galerie” 16–16 română
1974 Teatrul, nr. 5 P., I. Cu Elisabeta Bostan despre: Spectacol și universul copilăriei 17–18 română
1974 Teatrul, nr. 5 DIMIU, Mihai Jocul ca teatru 19–21 română
1974 Teatrul, nr. 5 STORIN, Aurel Teatrul pentru copii, copii pentru teatru 21–22 română
1974 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Tinerii și viitorul în teatrul românesc - convorbire cu actorul Mihai Dogaru 23–24 română
1974 Teatrul, nr. 5 BĂDESCU, Aurel Timbrul specific 25–27 română
1974 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Alecu Îi recunoașteți ? 28–30 română
1974 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Studenții pe scenă 31–33 română
1974 Teatrul, nr. 5 ULMU, Bogdan Probleme ale tinerilor 34–35 română
1974 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Denumiri și inițiative 36–36 română
1974 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Reabilitarea poeziei dramatice în teatrul nostru contemporan 37–40 română
1974 Teatrul, nr. 5 PASCADI, Ion Obișnuit și obișnuință 41–42 română
1974 Teatrul, nr. 5 DELEANU, Horia Iluzia perfecțiunii 43–43 română
1974 Teatrul, nr. 5 CHRISTESCU, Claudiu Un dramaturg dat uitării: Nicolae Scurtescu 44–45 română
1974 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Note 46–46 română
1974 Teatrul, nr. 5 MIRODAN, Alexandru Jago în muncă de reabilitare 47–47 română
1974 Teatrul, nr. 5 CRISTIAN, V. „Frumoasa din pădurea adormită” și Recital Martha Kessler la Opera Română 48–49 română
1974 Teatrul, nr. 5 PAU, T. De vorbă cu Horia Davidescu (directorul Teatrului de Păpuși din Craiova) 50–51 română
1974 Teatrul, nr. 5 SPIRESCU, Nicolae Trei balete contemporane („Văpaia”, „In memoriam”, „Carmina Burana”) 52–53 română
1974 Teatrul, nr. 5 ALEXANDRESCU, Liliana Scenografie și semn în teatrul clasic și în teatrul popular 54–55 română
1974 Teatrul, nr. 5 FORȚU, Elena Actorul - sufletul universului scenografic 56–56 română
1974 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel O scenografie fabulatorie: „Volpone” la Teatrul de Comedie 57–58 română
1974 Teatrul, nr. 5 ROMAN, Dimitrie „Bastionul țesătorilor” așteaptă inițiativele oamenilor de teatru 59–59 română
1974 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina „Colivia nălucilor” de Al. Voitin 60–60 română
1974 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Scenografie '74 61–72 română
1974 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Năpasta” și „Conu Leonida” de I.L. Caragiale (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 73–75 română
1974 Teatrul, nr. 5 P., I. Cronica dramatică: „Lozul cel mic” de Hector Quintero (Teatrul „Bulandra”) 75–77 română
1974 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Copacii mor în picioare” de Alejandro Casona (Teatrul „Giulești”) 78–79 română
1974 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Moștenitorii” de I. D. Șerban (Teatrul „Ion Creangă”) 79–80 română
1974 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Profil în actualitate: Teatrul din Tg. Mureș 80–84 română
1974 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Timon din Atena” de Shakespeare (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 85–86 română
1974 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Electra” de Euripide (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 86–87 română
1974 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Ferma Dangaard” de Martin Andersen-Nexö (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 87–88 română
1974 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Turnee în capitală: Teatrul de Stat din Bacău („Intrigă și iubire” și „Mult zgomot pentru nimic”) 89–91 română
1974 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Turnee în capitală: Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe („Cititorul de contor” de Paul Everac) 91–92 română
1974 Teatrul, nr. 5 IUREȘ, Ștefan Spontaneitatea ritmurilor 92–92 română
1974 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Marga Barbu 93–93 română
1974 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Corado Negreanu 94–94 română
1974 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cronica t.v. 95–96 română
1974 Teatrul, nr. 6 Teatrul, puternica funcție socială 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 6 Masa rotundă: Teatrul și angajarea politică (invitați: Margareta Bărbuță, Ileana Colomieț, Mihai Nadin, Valeriu Râpeanu, Valentin Silvestru, Traian Șelmaru, Natalia Stancu, Andrei Strihan) 3–21 română
1974 Teatrul, nr. 6 ȘELMARU, Traian Noua tradiție și veche inovație 22–23 română
1974 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Chestiunea cu căciula 24–24 română
1974 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Anul XXX: Evoluția conceptelor teatrale 25–34 română
1974 Teatrul, nr. 6 GÂTZĂ, Letiția Anul XXX: Fișe de lucru pentru istoria teatrului românesc contemporan 35–38 română
1974 Teatrul, nr. 6 MIRODAN, Alexandru Hamblet... 39–39 română
1974 Teatrul, nr. 6 DELEANU, Horia Floarea nu se ofilește 40–40 română
1974 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Farsa în dramaturgia noastră contemporană (II. Farsa burlescă și Farsa enormă) 41–45 română
1974 Teatrul, nr. 6 BALACI, Alexandru „Teatrul expresionist german” 46–47 română
1974 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Atitudinea politică a actorului - convorbire cu actorul Corneliu Dan Borcea 48–50 română
1974 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel Scenografia mișcării actorului 51–53 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 54–56 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu (Teatrul de Stat din Tg. Mureș - secția română) 56–57 română
1974 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „A opta zi dis-de-dimineață” de Radu Dumitru (Teatrul „C. I. Nottara”) 58–59 română
1974 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Amurgul acela violet” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 59–60 română
1974 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Fata din baracă” de Maria Földes (Teatrul Dramatic din Galați) 61–62 română
1974 Teatrul, nr. 6 P., I. Cronica dramatică: „Divorțul” de Alexandru Sever (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 62–64 română
1974 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Valea rîsului” de Constantin Munteanu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 64–65 română
1974 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Elisabeta I” de Paul Foster (Teatrul „Bulandra”) 66–69 română
1974 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Molière la Teatrul de Comedie” spectacol-colaj de Mircea Șeptilici și Valentin Plătăreanu (Teatrul de Comedie) 69–71 română
1974 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: „Casa cu șapte Buclucuri” de Mehes György (Teatrul Evreiesc de Stat) 71–71 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 72–72 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Eu sînt tatăl copiilor” de Angela Bocancea (Teatrul de Nord din Satu Mare) 73–73 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Singurătatea trăgătorului la țintă” de Vasile Rebreanu și Mircea Zaciu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 73–74 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "A șasea putere" de V. Di Mattia (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 75–75 română
1974 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Războiul Troiei nu va avea loc" de Giraudoux(Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 75–76 română
1974 Teatrul, nr. 6 P., I. Cronica dramatică: „El, ea și corul” de Gyurko Laszlo (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 76–78 română
1974 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Inscripție pe o fereastră” de Lorraine Hansberry (Teatrul Dramatic din Galați) 78–79 română
1974 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Turnee în București: „Soare apune, soare răsare” de Suzana Ciortea (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 80–80 română
1974 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Turnee în București: "Omul care aduce ploaie" de Richard Nash (Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani 80–82 română
1974 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin Turnee în București: „Nunta din Perugia” de Al. Kirițescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 82–82 română
1974 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Turnee în București: „Soarele și luna” spectacol de balade și lirică populară (Teatrul Național din Craiova) 83–83 română
1974 Teatrul, nr. 6 CONSTANTINIU, Cristina Atelierul de dramaturgie: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu 84–84 română
1974 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Teatrul de Păpuși din Timișoara - 25 de ani de la înființare 85–87 română
1974 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Oaspeți de peste hotare: Compania „National Players” din Washington 88–89 română
1974 Teatrul, nr. 6 COSMESCU, Nae La Sofia: Al IV-lea Festival Internațional de Teatru T.V. 90–91 română
1974 Teatrul, nr. 6 PETROVICI, Virgil Teatru T.V. în uzină: „Puterea și Adevărul” de Titus Popovici la Uzina de aluminiu din Slatina 92–94 română
1974 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Cronica t.v. 95–96 română
1974 Teatrul, nr. 7 A servi partidul, a servi poporul 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 7 SÎRBU, I. D. La cumpăna apelor: mirabila sămînță 3–4 română
1974 Teatrul, nr. 7 LEU, Corneliu Izvorul teatrului nostru 5–5 română
1974 Teatrul, nr. 7 CASSIAN, Nina Atracția teatrului 6–6 română
1974 Teatrul, nr. 7 DORIAN, Dorel Eroul și nobila lui continuitate 7–8 română
1974 Teatrul, nr. 7 TEODORESCU, Leonida Responsabilitatea dramaturgiei 9–10 română
1974 Teatrul, nr. 7 CHITIC, Paul Cornel Vocația politică a tînărului dramaturg 11–13 română
1974 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Vocația politică a tînărului dramaturg 11–13 română
1974 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil „Stimată tovarășă directoare !” 14–14 română
1974 Teatrul, nr. 7 SCARLAT, Nicolae Dimensiunile deschise ale universului Caragiale 15–18 română
1974 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana Schiță subiectivă pentru un portret al dramaturgului: Horia Lovinescu 19–22 română
1974 Teatrul, nr. 7 DELEANU, Horia Spontaneitate și disciplină 23–23 română
1974 Teatrul, nr. 7 Masa rotundă a revistei „Teatru”. Institutul de Teatru - Promoția '74 24–38 română
1974 Teatrul, nr. 7 CHITIC, Paul Cornel Scenografie - Promoția '74 39–43 română
1974 Teatrul, nr. 7 MIRODAN, Alexandru Bătaia văzută din fotoliul de orchestră 44–44 română
1974 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Al. Stagiunea estivală '74 45–46 română
1974 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Un teatru de factură revoluționară - convorbire cu actorul Traian Dănceanu (Teatrul Giulești) 47–49 română
1974 Teatrul, nr. 7 ANGHEL, Paul Bibanu în „Conu Leonida” 50–51 română
1974 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Pasărea Shakespeare” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 52–56 română
1974 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: Farse medievale (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 56–56 română
1974 Teatrul, nr. 7 Fotocronica 57–59 română
1974 Teatrul, nr. 7 Nicolae Istrati 60–60 română
1974 Teatrul, nr. 7 NEMȚEANU, Dan Ștefan Hablinski 60–60 română
1974 Teatrul, nr. 7 PASCADI, Ion Este posibilă o istorie contemporană a teatrului ? 61–62 română
1974 Teatrul, nr. 7 SEVER, Alexandru O întrebare în căutarea unui răspuns 63–66 română
1974 Teatrul, nr. 7 FRUNZETTI, Nicolae Condiția teatrului itinerant în întîmpinarea cerințelor publicului de la sate 67–68 română
1974 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Cartea de teatru: „Lumină și culoare în spectacol” de Virgil Petrovici 69–70 română
1974 Teatrul, nr. 7 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: „Cine sapă groapa altuia” de Ion Băieșu 70–70 română
1974 Teatrul, nr. 7 SUCHIANU, D. I. Originalitatea filmului românesc contemporan 71–76 română
1974 Teatrul, nr. 7 MILEA, N. Miriam Răducanu: Însemnări despre Ansamblul de dans Alvin Ailey 77–79 română
1974 Teatrul, nr. 7 CRISTIAN, V. Muzica românească dirijată de americanul Adrian Sunshine; clarinetistul Aurelian Octav Popa; Dan Grigore și Eduardo Ricci în „Integrala lucrărilor la patru mîini” de Schubert 81–82 română
1974 Teatrul, nr. 7 VELASQUEZ, Ramon Teatrul cubanez, azi 83–84 română
1974 Teatrul, nr. 7 MĂRGINEANU, Ioana Săptămîna teatrală la Praga 85–87 română
1974 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Mihai Festivalul internațional al păpușarilor amatori, Chrudim, R.S. Cehoslovacă 1974 88–88 română
1974 Teatrul, nr. 7 PRODAN, Ioana Festivalul Internațional de Televiziune, Praga 12 - 19 iunie 1974 89–90 română
1974 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 90–91 română
1974 Teatrul, nr. 8 Gloriosul jubileu: 23 August 1944 - 23 August 1974 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 8 Un nesecat tezaur 3–5 română
1974 Teatrul, nr. 8 ANGHEL, Paul Istorie și scenă 6–7 română
1974 Teatrul, nr. 8 BARANGA, Aurel Chemarea acestor ani 8–8 română
1974 Teatrul, nr. 8 EVERAC, Paul O să facem mai mult 9–9 română
1974 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru A construi 10–10 română
1974 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Constantin Teatrul și viața 11–12 română
1974 Teatrul, nr. 8 NAGHIU, Iosif Romantismul implicării 13–13 română
1974 Teatrul, nr. 8 POPESCU, D. R. Cum se scrie o piesă 14–15 română
1974 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Diversitate și valoare 16–17 română
1974 Teatrul, nr. 8 TĂRCHILĂ, Dan Dramaturgia Eliberării 18–18 română
1974 Teatrul, nr. 8 ZAMFIRESCU, Dan Noul sentiment al istoriei naționale 19–20 română
1974 Teatrul, nr. 8 MANCAȘ, Mircea Dimensiuni eroice și valori poetice 21–23 română
1974 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu Eroul în dramaturgia română contemporană 24–27 română
1974 Teatrul, nr. 8 SEVER, Alexandru A edifica și a dăinui 28–30 română
1974 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Scurtă istorie paralelă 31–34 română
1974 Teatrul, nr. 8 GÁLFALVI, Zsólt Alexandri, Madach, Schiller pe coordonatele umanismului socialist 35–37 română
1974 Teatrul, nr. 8 FÖLDES, Maria De ce am devenit scriitor 38–38 română
1974 Teatrul, nr. 8 SÜTO, Andras Frăția - rodul lui august 39–40 română
1974 Teatrul, nr. 8 Festivalul Dramaturgiei Românești 41–42 română
1974 Teatrul, nr. 8 Ștafeta marilor tradiții 43–44 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., C. Actorii noștri: Mircea Albulescu 45–45 română
1974 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Actorii noștri: George Constantin 46–46 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., Al. Actorii noștri: Octavian Cotescu 47–47 română
1974 Teatrul, nr. 8 M., V. Actorii noștri: Gheorghe Cozorici 48–48 română
1974 Teatrul, nr. 8 M., V. Actorii noștri: Csiky Andras 49–49 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., I. Portrete paralele: Dinică - Moraru 50–51 română
1974 Teatrul, nr. 8 M., V. Actorii noștri: Cornel Dumitraș 52–52 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., C. Actorii noștri: Dumitru Furdui 53–53 română
1974 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Actorii noștri: Ion Fiscuteanu 54–54 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., I. Actorii noștri: Petre Gheorghiu 55–55 română
1974 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Actorii noștri: Tatiana Iekel 56–56 română
1974 Teatrul, nr. 8 M., V. Actorii noștri: Lohinszky Lorand 57–57 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., I. Actorii noștri: Gilda Marinescu 58–58 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., Al. Actorii noștri: Carol Marcovici 59–59 română
1974 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Actorii noștri: Vasile Nițulescu 60–60 română
1974 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Actorii noștri: Gina Patrichi 61–61 română
1974 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Actorii noștri: Amza Pellea 62–62 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., Al. Actorii noștri: Ileana Predescu 63–63 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., C. Actorii noștri: Victor Rebengiuc 64–64 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., Al. Actorii noștri: Vasilica Tastaman 65–65 română
1974 Teatrul, nr. 8 P., I. Actorii noștri: Olga Tudorache 66–66 română
1974 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia și teatrul 67–68 română
1974 Teatrul, nr. 8 STOENESCU, Virgil Cea mai bună școală de dramaturgie - scena 68–69 română
1974 Teatrul, nr. 8 NADIN, Mihai Ingenuitate și ignoranță 70–71 română
1974 Teatrul, nr. 8 VISARION, Alexa Teatrul și dialectica socială 72–73 română
1974 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Ileana Dialoguri de atelier cu Margareta Niculescu 74–78 română
1974 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Teatrul din Titan 79–81 română
1974 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Mircea Teatrul radiofonic pentru copii - Scurtă istorie 82–84 română
1974 Teatrul, nr. 8 CRIȘAN, Mihai Teatrul de Amatori: „Puterea și Adevărul” de Titus Popovici în interpretarea Teatrului Popular din Rîmnicu Vîlcea 85–85 română
1974 Teatrul, nr. 8 Teatrul românesc pe scenele lumii 86–93 română
1974 Teatrul, nr. 8 CRIȘAN, Mihai Arta amatorilor 94–95 română
1974 Teatrul, nr. 9 Programul - carta fundamentală a vieții noastre 1–4 română
1974 Teatrul, nr. 9 După festival 5–14 română
1974 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai Dramaturgia contemporană românească în viitoarea stagiune 15–16 română
1974 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Horea Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Integrare în preocupările prezentului 18–19 română
1974 Teatrul, nr. 9 RIMAN, Emil Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Repertoriul - un mod de gîndire 19–20 română
1974 Teatrul, nr. 9 GIURCHESCU, Lucian Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Criteriul tinereții 20–21 română
1974 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Nicolae Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Autoexigență și răspundere 21–22 română
1974 Teatrul, nr. 9 DELEANU, Elena Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Continuarea tradiției 22–23 română
1974 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Teatrul Tinerei generații 23–24 română
1974 Teatrul, nr. 9 VÂLCU, Teofil Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Simbioza marilor valori 25–26 română
1974 Teatrul, nr. 9 BUCȘA, Petre Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Repertoriul - act politic 26–27 română
1974 Teatrul, nr. 9 BUNESCU, Traian Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Deschidere spre tineret 27–28 română
1974 Teatrul, nr. 9 ALECSANDRESCU, Dan Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Dialog cu epoca 28–29 română
1974 Teatrul, nr. 9 CAPOCEAN, Iosif Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Extinderea valorilor 29–30 română
1974 Teatrul, nr. 9 SPORICI, Vasile Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Răspunzînd comandamentelor sociale 31–32 română
1974 Teatrul, nr. 9 PÎSLARU, Dumitru Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Spirit de echipă 32–33 română
1974 Teatrul, nr. 9 MERCUS, Eugen Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Cultură și specific local 33–35 română
1974 Teatrul, nr. 9 BISZTRAI, Maria Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Tradiția premierei absolute 35–35 română
1974 Teatrul, nr. 9 IONESCU, Jean Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Debuturi și titluri de greutate 36–37 română
1974 Teatrul, nr. 9 MIHAIL, Mihai Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Spectacole corespunzătoare publicului nostru 37–37 română
1974 Teatrul, nr. 9 ȚUGULEA, Eugen Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Valoare și educație 38–39 română
1974 Teatrul, nr. 9 RADOSLAVESCU, Mihai Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Continuitate și ambiții noi 39–40 română
1974 Teatrul, nr. 9 BÂRSESCU, Al. Spectatorii noștri - partenerii noștri 40–41 română
1974 Teatrul, nr. 9 RAICU, Mihai Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Caracterul militant al repertoriului 41–42 română
1974 Teatrul, nr. 9 SINKA, Karoly Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Ne dorim un teatru popular 42–43 română
1974 Teatrul, nr. 9 MOLDOVAN, Iulius ÎAncheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - În lumina Programului 44–44 română
1974 Teatrul, nr. 9 PETROVICI, Virgil Sunet și lumină 45–46 română
1974 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Scrisoare către un tînăr coleg, pe marginea unei cărți 47–51 română
1974 Teatrul, nr. 9 MIRODAN, Alexandru Astă seară se joacă „Nunta” 52–52 română
1974 Teatrul, nr. 9 ITTA MARCU, Virginia Meșterul - un an de la plecare 53–54 română
1974 Teatrul, nr. 9 GRIGORESCU, Mircea Cheia succeselor lui Sică Alexandrescu 55–63 română
1974 Teatrul, nr. 9 SEVER, Alexandru Conceptul de mimesis și arta actorului 64–67 română
1974 Teatrul, nr. 9 TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu pe trei scene (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 68–73 română
1974 Teatrul, nr. 9 P., I. Cronica dramatică: „Cine ucide dragostea” de Petru Vintilă (Teatrul Giulești) 73–75 română
1974 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu (Teatrul „C. I. Nottara”) 75–76 română
1974 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Munții” de Maria Bratei (Teatrul de Stat din Sibiu) 76–78 română
1974 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: „Sînziana și Pepelea” de Vasile Alecsandri (Teatrul „Țăndărică”) 78–79 română
1974 Teatrul, nr. 9 P., I. Cronica dramatică: „Cununa soarelui” de Nela Stroescu (Teatrul „Țăndărică”) 79–79 română
1974 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Turnee: „Dona Rosita” de F. G. Lorca și „Poveste de iarnă” de Shakespeare (Teatrul Național din Iași) 80–82 română
1974 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Ileana Turnee: Un turneu exemplar (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 83–84 română
1974 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Antigona” de Sofocle (Teatrul de Stat din Arad) 85–86 română
1974 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Premieră bucureșteană: „Școala bîrfelilor” de Al. Popovici după Sheridan (Teatrul „Ion Vasilescu”) 86–88 română
1974 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Două recitaluri de poezie: Cîntec pentru sora soarelui (Teatrul Evreiesc de Stat) 88–89 română
1974 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Poezie patriotică românească („Cibinium '74”) 89–89 română
1974 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Pușkin 90–93 română
1974 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil I se spune Șmaga 94–94 română
1974 Teatrul, nr. 9 CRISTIAN, V. Ion Voicu - Cristoph Eschenbach; Cvartetul „Academica” 95–95 română
1974 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Cartea de teatru: „Sofocle și condiția umană” de Zoe Dumitrescu-Bușulenga 96–96 română
1974 Teatrul, nr. 10 Gîndire și creație artistică revoluționară 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 10 BARANGA, Aurel Romantismul epocii noastre 3–5 română
1974 Teatrul, nr. 10 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia implicată 6–7 română
1974 Teatrul, nr. 10 MANCAȘ, Mircea Coordonate poetice în drama contemporană 8–11 română
1974 Teatrul, nr. 10 BĂRBUȚĂ, Margareta Folclorul - sursă de revigorare a teatrului 12–14 română
1974 Teatrul, nr. 10 TAUB, Ion Responsabilitatea selecției 15–16 română
1974 Teatrul, nr. 10 BUZOIANU, Cătălina Valorificarea repertoriului 17–18 română
1974 Teatrul, nr. 10 FARCAS, Ștefan Locul regizorului 18–19 română
1974 Teatrul, nr. 10 VISARION, Alexa Repertoriul - între proiecte și realizări 19–21 română
1974 Teatrul, nr. 10 TOCILESCU, Alexandru Rolul regizorului în stabilirea repertoriului teatrului 21–22 română
1974 Teatrul, nr. 10 TATOS, Alexandru Pecetea personalității 23–24 română
1974 Teatrul, nr. 10 ISAC, Carol Despre o metodologie a repertoriului 24–26 română
1974 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Prim-plan: Virginia Itta Marcu, actriță la Teatrul Dramatic din Brașov 27–29 română
1974 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Nu trageți în organist ! 30–30 română
1974 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Dincolo de repertoriu 31–34 română
1974 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Șoc la mezanin” de I. D. Șerban (Teatrul „C. I. Nottara”) 35–37 română
1974 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Cazul profesorului Enăchescu” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Dramatic din Galați) 37–38 română
1974 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Amurgul acela violet” de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 38–40 română
1974 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Chițimia” de Ion Băieșu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 41–42 română
1974 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Cu cărțile pe față” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Mic) 43–45 română
1974 Teatrul, nr. 10 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Lady X” de Eugen Mirea după Thomas Middleton (Teatrul „C. I. Nottara”) 45–46 română
1974 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Turnee: „Adîncimi” de Constantin Chiriță, „Insula” de Mihail Sebastian, „Swanewit” de August Strindberg (Teatrul Municipal "Maria Filotti", Brăila) 47–49 română
1974 Teatrul, nr. 10 MIRODAN, Alexandru Teatru fără cuvinte 50–50 română
1974 Teatrul, nr. 10 SEVER, Alexandru Teatru citit - teatru jucat 51–54 română
1974 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Al. De vorbă cu Ion Lucian despre drumul spre scenă, stil și afinități artistice, evoluție și afirmare, scrisul dramatic, teatru pentru copii și televiziunea și actorul 55–62 română
1974 Teatrul, nr. 10 BALACI, Alexandru La 500 de ani Ariosto și comediile lui 63–65 română
1974 Teatrul, nr. 10 BALOTĂ, Nicolae Resurecția tragediei ? 66–68 română
1974 Teatrul, nr. 10 BRAGA, Mircea Teatrul experimental - o realitate artistică ? 69–70 română
1974 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Turnee: Compagnie du Cothurne: „Fracasse” 71–72 română
1974 Teatrul, nr. 10 CRISTIAN, V. Turnee: „Deutsche Staatsoper” din Berlin 73–75 română
1974 Teatrul, nr. 10 CODREANU, Petre Turnee: Teatrul Liric Național „Gonzalo Roig” din Cuba 75–76 română
1974 Teatrul, nr. 10 CHITIC, Paul Cornel Scenografia franceză 77–80 română
1974 Teatrul, nr. 10 PETROVICI, Virgil Cu teatrul T.V. în mijlocul țăranilor: „Hora întreruptă” de Constantin Popa la Cozia - Iași 81–83 română
1974 Teatrul, nr. 10 FORȚU, Elena Însemnări de scenograf 84–85 română
1974 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 85–85 română
1974 Teatrul, nr. 10 DIANU, Ion Un teatru fără reflectoare: „Unda veselă” 86–87 română
1974 Teatrul, nr. 10 SUCHIANU, D. I. Filmul istoric românesc 88–90 română
1974 Teatrul, nr. 10 CRIȘAN, Mihai Amploarea unui concurs 91–93 română
1974 Teatrul, nr. 10 Meridiane 94–96 română
1974 Teatrul, nr. 11 Hotărîrea întregii țări 1–2 română
1974 Teatrul, nr. 11 GHEORGHIU, Mihnea Continuitate național-istorică 3–6 română
1974 Teatrul, nr. 11 BALACI, Alexandru Omul contemporan în centrul scenei 7–7 română
1974 Teatrul, nr. 11 COCEA, Dina Teatrul și formarea conștiinței socialiste 8–9 română
1974 Teatrul, nr. 11 DRAGOȘ, Nicolae Supremația ideii 10–11 română
1974 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Meditînd la destinul teatrului 11–12 română
1974 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai Cuvîntul și valoarea lui 12–14 română
1974 Teatrul, nr. 11 ULICI, Laurențiu Spiritul actualității 14–15 română
1974 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, Dumitru A gîndi cutezător 16–17 română
1974 Teatrul, nr. 11 PASCADI, Ion Criterii de valorizare 18–19 română
1974 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Constantin „Această oglindă...” 20–21 română
1974 Teatrul, nr. 11 BĂDESCU, Aurel Permanența unor exigențe 22–22 română
1974 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Literatura dramatică și moralismul epocii socialiste 23–24 română
1974 Teatrul, nr. 11 STANCU-ATANASIU, Natalia Confruntarea cu „opinia publică” 24–25 română
1974 Teatrul, nr. 11 ULMU, Bogdan Prezentul istoric 26–26 română
1974 Teatrul, nr. 11 MOGLESCU, V. Mișcarea realului 27–29 română
1974 Teatrul, nr. 11 TEODORESCU, Leonida Realismul: factologie sau sens 30–31 română
1974 Teatrul, nr. 11 Premiile pentru dramaturgie pe anul 1973 („Chițimia” de Ion Băieșu, „Sîmbătă la Veritas” de Mircea Radu Iacoban, „Femeia fericită” de Corneliu Leu, „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu) 32–33 română
1974 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai Repertoriul permanent 34–36 română
1974 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Expansiunea teatrului 37–39 română
1974 Teatrul, nr. 11 MIRODAN, Alexandru Foaierul 39–39 română
1974 Teatrul, nr. 11 BRAGA, Mircea Literatură și spectacol - o încercare de definire a „artei spectacolului” 40–41 română
1974 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Dialoguri de atelier cu Gheorghe Leu despre profesia de impresar, civilizația relației cu spectatorul, politica programării, tinerii, o investiție de perspectivă 42–45 română
1974 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Valentin Din carnetul reporterului - „Casa artiștilor” 46–46 română
1974 Teatrul, nr. 11 CHITIC, Paul Cornel Cluj-Napoca, simpozionul: Valorificarea scenică a dramaturgiei românești 47–48 română
1974 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Bacău, colocviul criticilor dramatici: Etic și politic în dramaturgia contemporană 49–52 română
1974 Teatrul, nr. 11 RADU-MARIA, Constantin Gala recitalurilor dramatice 52–56 română
1974 Teatrul, nr. 11 MANCAȘ, Mircea „Preliminarii” la o sociologie a teatrului 57–60 română
1974 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Carnet I.A.T.C.: Studioul de teatru - între învățămînt și producție 61–66 română
1974 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Marea expediție” de Romeo Muller (Teatrul Giulești) 67–69 română
1974 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu (Teatrul de Stat din Reșița) 70–70 română
1974 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Misterioasa convorbire telefonică” de Virgil Stoenescu (Teatrul de Stat din Reșița) 71–71 română
1974 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Turnee: Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română („Cei treizeci se trag din două mii” și „Rugul” de Octav Măgureanu) 72–74 română
1974 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Hobby 75–75 română
1974 Teatrul, nr. 11 P., I. 25 „Țăndărică” la nunta de argint 76–79 română
1974 Teatrul, nr. 11 MĂRGINEANU, Ioana Jocuri populare cu păpuși la Muzeul Satului 80–83 română
1974 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Tîrgu-Mureș: „Ianoș Viteazul” și „Cuconițele mele dragi” 84–85 română
1974 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Sibiu: „Sînziana și Pepelea” și „Copilul din stele” 85–86 română
1974 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Craiova: „Ion Talion”, „De-a scufița roșie” 87–88 română
1974 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Pitești: „Ursulețul Strică-Tot”, „Alelei, voinicii mei” 89–90 română
1974 Teatrul, nr. 11 P., I. Iași: „Joc la soare”, „Farse medievale” 90–91 română
1974 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 92–93 română
1974 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț Note 93–93 română
1974 Teatrul, nr. 11 Avizier 94–95 română
1974 Teatrul, nr. 12 Arta majoră a societății socialiste 1–3 română
1974 Teatrul, nr. 12 BELIGAN, Radu Animatorul (Zaharia Stancu 1902 - 1974) 4–6 română
1974 Teatrul, nr. 12 BERECHET, Mihai L-am respectat și l-am iubit (Zaharia Stancu 1902 - 1974) 7–7 română
1974 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Vreo patruzeci, sau cîte ? 8–8 română
1974 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Balada femeii care rîde de potop („Matca” de Marin Sorescu la Teatrul Mic) 9–11 română
1974 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: De trei ori Victor Ion Popa („Răspîntia cea mare” la Teatrul Mic) 12–14 română
1974 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: De trei ori Victor Ion Popa („Dudul lui Traian” la Teatrul „Ion Vasilescu”) 15–16 română
1974 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: De trei ori Victor Ion Popa („Păpușa cu piciorul rupt” și „Pufușor și Mustăcioară” la Teatrul „Ion Creangă”) 17–19 română
1974 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Trei generații” de Lucia Demetrius (Teatrul „Bulandra”) 19–22 română
1974 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 22–24 română
1974 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Ultima cursă” de Horia Lovinescu (Teatrul „C. I. Nottara”) 25–26 română
1974 Teatrul, nr. 12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Omul cu piciorul bandajat” de Francisc Munteanu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 27–28 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Răsplata” de Ghiță Barbu (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 28–30 română
1974 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Umbrele zilei” de Radu F. Alexandru (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 30–31 română
1974 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Speranța nu moare în zori” de Romulus Guga (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 32–32 română
1974 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tranzit” de Leonid Zorin (Teatrul „Bulandra”) 33–35 română
1974 Teatrul, nr. 12 P., I. Cronica dramatică: „Play Strindberg” de Fr. Dürrenmatt (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 35–36 română
1974 Teatrul, nr. 12 RADU-MARIA, Constantin O inedită formulă de spectacol la Teatrul „Ion Creangă” 37–38 română
1974 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Teatrul „Manuscriptum” - Dosarul unei crime politice 38–38 română
1974 Teatrul, nr. 12 MIRODAN, Alexandru Spectacolul cu geometrie variabilă 39–39 română
1974 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: Teatrul Academic de Dramă „A. S. Pușkin” din Leningrad 40–43 română
1974 Teatrul, nr. 12 CHITIC, Paul Cornel Cele trei spații ale scenei 44–46 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Mircea Radu Iacoban despre debutul în teatru, „munca” de spectator și prezentul și viitorul teatrului românesc 47–48 română
1974 Teatrul, nr. 12 PASCADI, Ion Statutul contemporan al teatrului 49–50 română
1974 Teatrul, nr. 12 TEODORESCU, Leonida Asocieri și disocieri - note la sfîrșit de an 51–53 română
1974 Teatrul, nr. 12 DELEANU, Horia Masca 54–54 română
1974 Teatrul, nr. 12 CRISTIAN, V. „Bălcescu” (Opera Română) 55–56 română
1974 Teatrul, nr. 12 CODREANU, Petre Teatrul de Operetă: Coordonatele repertoriale ale noii stagiuni 57–58 română
1974 Teatrul, nr. 12 CODREANU, Petre Turnee: Arta veșnic tînără a veșnic tînărului Moiseev 58–59 română
1974 Teatrul, nr. 12 CODREANU, Petre Turnee: Ansamblul „Mansude” din R.P.D. Coreeană 60–60 română
1974 Teatrul, nr. 12 P., I. Sufletul fotografiei de teatru 61–62 română
1974 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Note 62–62 română
1974 Teatrul, nr. 12 M., V. Dialog de atelier cu Titi Constantinescu despre exigențele, orgoliul și ispitele unei meserii, profesionistul luminilor, totul pentru actor 63–66 română
1974 Teatrul, nr. 12 IONESCU, Medeea Ion Sava: o organigramă teatrală 67–70 română
1974 Teatrul, nr. 12 MANCAȘ, Mircea Teatrul - la răspîntie ? 71–74 română
1974 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Tudor Arghezi, infidelul cronicar dramatic 75–75 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Revista revistelor 76–77 română
1974 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Dicționar teatral 78–81 română
1974 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 82–82 română
1974 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana A avea „chemare”... 83–83 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: Jienii - Teatru Popular Haiducesc 84–85 română
1974 Teatrul, nr. 12 Avizier 86–86 română
1974 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic 87–96 română
1974 Tibiscus, 3 DAICOVICIU, Constantin Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 15-16 română
1974 Tibiscus, 3 TELESCU, Mihai Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 17-21 română
1974 Tibiscus, 3 ȘTEFĂNESCU, Ștefan Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 23-23 română
1974 Tibiscus, 3 GEORGESCU, Florian Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 25-26 română
1974 Tibiscus, 3 ARHIP, Ion Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 27-28 română
1974 Tibiscus, 3 POPESCU-GORJ, Aurelian Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 29-30 română
1974 Tibiscus, 3 MOGA, Marius Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 31-35 română
1974 Tibiscus, 3 Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - Telegramă 37-38 română
1974 Tibiscus, 3 Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - Sesiunea de comunicări științifice - secția de istorie 39-41 română
1974 Tibiscus, 3 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la Neoliticul din Banat 45-64 română
1974 Tibiscus, 3 GERMANN, Carol, RADU, Ortansa, RESCH, Eugen Plastica antropomorfă și zoomorfă de cultură Turdaș-Vinca de la Parța (com. Șag. Jud. Timiș) 65-69 română
1974 Tibiscus, 3 STATAN, Ion Un mormînt cu ocru la Bodo (com. Balinț, jud. Timiș) 71-74 română
1974 Tibiscus, 3 CADARIU, Ștefan Două așezări Coțofeni în hotarul orașului Bocșa (jud. Caraș Severin) 75-80 română
1974 Tibiscus, 3 BUGILAN, Ioan, MEDELEȚ, Florin Cîteva puncte arheologice din județul Timiș 81-92 română
1974 Tibiscus, 3 BEJAN, Adrian Bogățiile Daciei preromane 93-100 română
1974 Tibiscus, 3 DAICOVICIU, Hadrian Numele Ulpiei Traiane 101-104 română
1974 Tibiscus, 3 MARGHITAN, Liviu Considerații referitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului în epoca romană 105-109 română
1974 Tibiscus, 3 FERENCZI, Istvan Opinii vechi și noi în legătură cu drumurile între Dacuia, Pannonia și Moesia Superior prin "Barbaricum" 111-127 română
1974 Tibiscus, 3 MOGA, Marius Știri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum (sat Jupa, oraș Caransebel, jud. Caraș-SeverIn) 129-132 română
1974 Tibiscus, 3 MEDELEȚ, Florin, PETROVSKY, Richard Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraș-Severin) 131-136 română
1974 Tibiscus, 3 POP, Constantin O statuetă dionysiacă în Muzeul Banatului 137-139 română
1974 Tibiscus, 3 GUDEA, Nicolae O contribuție la toponimia limesului bănățean al Dunării 141-146 română
1974 Tibiscus, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen, PETROVSZKY, Richard Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeș jud. Caraș-Severin 147-155 română
1974 Tibiscus, 3 UZUM, Ilie Două cimitire feudale timpurii la Gornea și Pojejena (Județul Caraș-Severin) 159-164 română
1974 Tibiscus, 3 SĂCARĂ, Nicolae Mănăstirea Kemenche (jud. Timiș) 165-170 română
1974 Tibiscus, 3 DECEI, Aurel Încercările lui Sigismund Bathory de a elibera Banatul și Timișoara de turci 171-180 română
1974 Tibiscus, 3 ZĂNESCU, Alexandru Pagini din istoria alimentării cu apă a orașului Timișoara 181-205 română
1974 Tibiscus, 3 BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primul statut cunoscut al asociației generale a muncitorilor din Timișoara - 1870 209-214 română
1974 Tibiscus, 3 ȘORA, Gheorghe Din activitatea didactică și publicistică a lui Vasile Goldiș la preparandia din Caransebeș 215-221 română
1974 Tibiscus, 3 BORUGA, Elena Ziarul "Foaia de Duminecă" 223-229 română
1974 Tibiscus, 3 ZABERCA, Vasile Aspecte ale luptei revoluționare desfășurată de muncitorii reșițeni în anul 1919 231-234 română
1974 Tibiscus, 3 MUNTEANU, Ioan Aspecte privind radicalizarea politică a țărănimii din Banat în anii crizei economice 1929-1933 235-244 română
1974 Tibiscus, 3 RADULOVICI, Gheorghe Participarea tineretului timișan la înfăptuirea sarcinilor revoluției populare din România (23 August 1944 - 30 Decembrie 1947) 245-255 română
1974 Tibiscus, 3 BOZU, Ovidiu Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română
1974 Tibiscus, 3 FENEȘAN, Costin Legăturile exploratorului african Emil Holub cu Muzeul Banatului 267-271 română
1974 Tibiscus, 3 TURCUȘ, Aristida Patru piese de teatru ale Sofiei Vlad Rădulescu în manuscris la Muzeul Banatului 273-278 română
1974 Tibiscus, 3 TURCUȘ, Aurel Aspecte din activitatea muzeologică a lui Ioachim Miloia 279-284 română
1974 Tibiscus, 3 In Memoriam Acad. Constantin Daicoviciu 285-287 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale IACOB, Maria, OPREA, Ioan, STRATUL, Elena Contribuții la cunoașterea florei și vegetației de baltă de la Satchinez (Banat) .3-20 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale TAUBER, Ferdinand Răspîndirea speciei Crocus banaticus Gay în Carpații Românești 21-34 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale GHIȘA, Olivia Apomixia plantelor genului Poa L 35-42 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale SPERNEAC, Ecaterina Contribuții la tehnologia culturii de mathiolă 43-52 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KONIG, Frederic Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere din Munții Poiana Ruscăi 53-62 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale SPĂTARU, Dumitru Familii, triburi, genuri și specii din subord Coccina, dăunătoare plantelor ornamentale de seră, noi pentru fauna Europei 63-68 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale SPĂTARU, Dumitru Aspidiotus hederae (Vallot) 1829 (păduchele țestos al oleandrului), dăunător polifag, a plantelor ornamentale de seră 69-81 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale SPĂTARU, Dumitru Mijloace de combatere a păduchilor țestoși, dăunători polifagi ai plantelor ornamentale de seră din Țimișora 83-93 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale GROSSU, Alexandru Gasteropodele din Banat,caracteristica și asiciațiile acestora în diferitele ecosisteme 95-106 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale TELEAGĂ, Rozalia Observații asupra ouălor și dezvoltării larvare la Rana dalmatina Bonaparte 107-111 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Avifauna postglaciară de la Cvina-Tircului (Cazanele Mari, România) 113-122 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen Contribuții noi la avifauna depozitelor hidrotermale postglaciare de la Băile 1 Mai (Oradea, jud. Bihor) 123-128 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic Observații ornitologice în zona săraturilor de la Sînpaul de pe Valea Homorodului Mare 129-140 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic Păsări rare din Valea Crișului Repede 141-149 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale INAȘCU, M., MANOLACHE, Lucian, PAȘCOVSCHI, Sergiu Contribuții la studiul penajului de Philomachus pugnax L. 151-161 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale BOTOȘĂNEANU, Lazăr Apele subterane ale Banatului și fauna lor 163-168 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KONIG, Frederic, NADRA, Emil Aspecte privind istoricul secției de științe naturale a Muzeului Banatului 169-182 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena Contribuții la istoricul cercetărilor botanice pe teritoriul Banatului - sec. XVIII-XIX 183-190 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale LIE, Pompiliu Un mare botanist al Banatului : Johannes Heuffel 191-202 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena Analiza statistică a colecției botanice de la Muzeul Banatului. Posibilități de valorificare 203-206 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena Un mic muzeu al originii și evoluției omului 207-208 română