Criterii căutate

  • An de publicare: 1973

Sumarul căutării

  • 869 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X Constantin Daicoviciu română
1973 Acta Musei Napocensis, X VLASSA, Nicolae Săpăturile arheologice de la Coldău (jud. Bistrița-Năsăud) .11- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN ION, Horațiu Descoperiri celtice de la Cluj, Pețelca și Șeica Mică 39- română
1973 Acta Musei Napocensis, X DAICOVICIU, Hadrian, GLODARIU, Ioan, PISO, Ioan Un complex de construcții în terase din așezarea dacică de la Fețele Albe 65- română
1973 Acta Musei Napocensis, X LASCU, Nicolae Ovidiu despre agricultura Dobrogei antice 97- română
1973 Acta Musei Napocensis, X ALICU, Dorin Turnuri de porți la castrele romane din Dacia 107- română
1973 Acta Musei Napocensis, X MITROFAN, Ioan Villae rusticae în Dacia Superioară (I) 127- română
1973 Acta Musei Napocensis, X SANIE, Silviu Onomastica orientală din Dacia romană (II) 151- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂRBULESCU, Mihai MARCVS AVRELIVS APOLLINARIS PROCVRATOR AVGVSTI DACIAE POROLISSENSIS 171- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂLOI, Constantin, WINKLER, Iudita Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea 181- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PAP, Francisc, PAP, Viorica Mese sculptate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvania 213- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Magdalena "Comuna" anabaptisă de la Vințul de Jos în sec. XVII. Structura ei internă. Ideologia ei 231- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN, Eva Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania 255- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BOTEZAN, Liviu Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820 271- română
1973 Acta Musei Napocensis, X NEAMȚU, Alexandru Prima mașină cu aburi pe teritoriul patriei noastre (1838) 287- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PROTOPOPESCU, George Unele considerații privind arta militară a lui Avram Iancu 305- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU, George Ziarul "Albina" (1866-1876) apariție, colaboratori, orientare generală 313- română
1973 Acta Musei Napocensis, X VAJDA, Ludovic Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 și 1900 331- română
1973 Acta Musei Napocensis, X TUȚU, Dumitru Aspecte ale politicii externe a României în anii 1919-1933 351- română
1973 Acta Musei Napocensis, X SUCIU, Dumitru Aspecte din activitatea și gîndirea politică a lui Ioan Suciu 373- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae, GLODARIU, Eugenia Reuniunea sodalilor români din Cluj 389- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BODEA, Gheorghe Lupta curentelor opoziționiste în sînul Partidului Maghiar din Romania pentru întărirea unității frpțești a oamenilor muncii (1918-1928) 409- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Petru Unele probleme privind muzeologia istorică 433- română
1973 Acta Musei Napocensis, X LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiș) 455- română
1973 Acta Musei Napocensis, X MOIȘ, N., RADU, D. Așezare neolitică de la Călata (jud. Cluj) 465- română
1973 Acta Musei Napocensis, X IGNAT, D. Contribuții la cunoașterea neoliticului din Bihor 477- română
1973 Acta Musei Napocensis, X SOROCEANU, Tudor Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba) 493- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PEPELEA, V. Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă 517- română
1973 Acta Musei Napocensis, X VASILIEV, Valentin Despre cuțitașele curbe din Hallstatt-ul tîrziu 523- română
1973 Acta Musei Napocensis, X SCARLAT, Constantin Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină 529- română
1973 Acta Musei Napocensis, X STOICOVICI, Eugen, STOICOVICI, Florica Compoziția argintului din obiectele de podoabă dacice 541- română
1973 Acta Musei Napocensis, X FERENCZI, Istvan Contribuții la problema limesului de vest al Daciei (II-2) Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957 și în 1966 545- română
1973 Acta Musei Napocensis, X GUDEA, Nicolae O locuință rustică din epoca romană la Gornea 569- română
1973 Acta Musei Napocensis, X POP, Constantin Din nou despre reprezentările dionysiace în Dacia 595- română
1973 Acta Musei Napocensis, X DĂNILĂ, Ștefan Un medalion funerar roman de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 605- română
1973 Acta Musei Napocensis, X DAICOVICIU, Constantin Corrigenda 611- română
1973 Acta Musei Napocensis, X JAKO, S. Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803-1804 (IV) 615- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BLĂJAN, Mihai, HICA, Ioana Un cimitir de incinerație din sec. VIII la Turdaș (jud. Alba) 641- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU ANA, Maria Din storicul ofervrăriei transilvănene. Acele de păr din tezaurul de la Huedin 653- română
1973 Acta Musei Napocensis, X GYULAI, Paul Inventarul cetății Oradea la 1632 665- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PORUMB, Marius Zugravii iconostasului bisericii Sfîntul Nicolae din Hunedoara 677- română
1973 Acta Musei Napocensis, X POPA, A. Caracteristicile stilistice ale bisericilor de lemn din Transilvania 695- română
1973 Acta Musei Napocensis, X ROȘCA-ROSEN, M. Conscripțiile comunei Cupșeni din anii 1785-1785 și 1820 715- română
1973 Acta Musei Napocensis, X KOVACS, Iosif Din problema relațiilor revoluționarilor maghiari cu Avram Iancu 727- română
1973 Acta Musei Napocensis, X MIREL, Maria Obiecte legate derevoluția din 1848 în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei 735- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BATHORY, Ludovic Luptele revendicative și mișcarea sindicală a minierilor din Banat între anii 1918-1921 755- română
1973 Acta Musei Napocensis, X ȘTIRBAN, Marcel Proiecte de organizare a învățămîntului agricol elementar din Transilvania în anii 1919-1921 769- română
1973 Acta Musei Napocensis, X JOSAN, N., POPESCU, S. Muzeul de istorie din Blaj 781- română
1973 Acta Musei Napocensis, X SANIE, Silviu Etudes sur les dieux pheniciens herites par l'Empire romain - du Mesnil du Buisson Robert 793- română
1973 Acta Musei Napocensis, X FERENCZI, Istvan Helme. Schilde. Dolche - Thomas Edit 795- română
1973 Acta Musei Napocensis, X Laszlo Ferenc (1873-1925). In memoriam 797- română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PASCU, Viorica Muzeul Etnografic al Transilvaniei la semicentenarul său .3-20 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MATEI, Alexandru Etnografie și arhivistică 21-47 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POP, Dumitru Etnografie și folclor 49-56 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion Probleme majore ale cercetării etnografice contemporane românești 57-65 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Contribuția muzeelor etnografice transilvănene la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural popular în opera de instruire și educație socialistă 69-82 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Regional și național în concepția valorificării muzeografice a culturii populare 83-97 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Problematica muzeelor etnografice cu expunere pavilionară și în aer liber 99-119 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CHELCEA, Ion În legătură cu unele criterii de determinare și interpretare a obiectelor etnografice de muzeu 121-136 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 KOS, Karoly Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 137-158 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TIȚA, Aurelia Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 159-168 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BRATU, Delia Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 169-196 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TOȘA, Ioan Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERGARIU, Leontin Meșterii construcțiilor monumentale de lemn din Sălaj 255-273 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MIRESCU, Corneliu, STOICA, Georgeta Sisteme de încălțire în locuința țărănească din Țara Lăpușului 275-290 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GODEA, Ioan Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IURAȘCIUC, Ivan Instalația populară - "călcătoare de fuioare" 325-331 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MUREȘANU, Pompei Contribuții la studiul unor probleme legate de semnificația aurăritului în Transilvania 347-357 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ZDERCIUC, Silvia Ceramica nesmălțuită din județul Maramureș 359-366 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PAVELESCU, Gheorghe Cîteva considerații în legătură cu situația actuală a satelor specializate din zona Baia de Criș în Țara Zarandului 367-371 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOCȘE, Maria Sisteme de transport și comunicație în Munții Trascpului (Valea Mogoșului) 373-389 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ARMĂȘESCU, Ioana Structura decorului și țesăturile de interior din zona Tîrnavelor (subzona Tîrnava Mică) 393-400 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DIHOR, I., IDU, P., MORARIU, T. Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 LUNGESCU, Olivia, PERNICEK, Otilia Podoabe ale costumului popular bărbătesc din zona Alba 401-410 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IRIMIEȘ, Dumitru Scurtă privire asupra picturi, icoanelor pe lemn și sticlă aflate în biserica din Stolna, jud. Cluj 411-423 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERMAN, Traian Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare la românii din Transilvania în prima jumatate a veacului al XX-lea 427-434 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CUCEU, Ion Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale la Gîrbou, județul Sălaj 435-456 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NISTOR, Ion Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarului în zona Năsăudului 457-471 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOT, Nicolae Contribuții la cunoașterea funcției colintelor 473-488 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DĂNCUȘ, Mihai Contribuții la cunoașterea unui obicei de anul nou în Maramureș 489-497 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POPESCU, Constantin Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NEGOIȚĂ, Jana Steagul de nuntă în subzona Tîrnava Mică 503-507 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BÎRLEA, Ovidiu Bocetele și verșurile funebre din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) 509-581 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 LARIONESCU, Sandală Structura cermenialului de cult funebru de pe Valea Someșului Mare 583-592 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GRAUR, Tiberiu Jocuri de priveghi în Munții Apuseni 593-598 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VOO, Gabriela Rolul individului în schimbarea obiceiurilor 599-602 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NAGY, Olga Obiceiul povestitului și transmiterea basmului 603-610 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 SOFRONI, Rodica Atitudinea antihabsburgică a maselor românești transilvănene, reflectată în cîntecele de cătănie și de război 611-622 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOTOMANCEA, Aurelian Structura familială și gradul de înrudire la populația din satul Nucșoara - Hunedoara 623-637 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion O mărturie onedită cu privire la inaugurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 641-645 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DRĂGOESCU, Ion Documente inedite despre expoziția de la Sibiu, 1881 647-665 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ȘORA, Gheorghe Preocupări de etnografie la Vasile Goldiș 667-671 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 COMĂNICI, Germina, DRĂGOESCU, Ion Un document inedit despre preocupările etnomuzeologice ale lui C. Diaconovich 673-676 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TALOȘ, Ion O "meteorologie populară" 677-682 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 FLOREA, Virgil Preocupări folclorice în revista manuscrisă "Rosa cu ghimpi" (1977-1894) 683-718 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ALMASI, Istvan Activitatea folcloristică a lui Seprodi Janos 719-730 română
1973 Banatica, 2 MOGOȘANU, Florea Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin 13- română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat 25- română
1973 Banatica, 2 ROMAN, Petre Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană 57- română
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) 79- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 85- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 97- română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion Inscripții romane din castrul Praerorium (Mehadia) 103- română
1973 Banatica, 2 ISAC, Dan, STRATAN, Ion Monumente de artă provincială romană în muzeul din Lugoj 117- română
1973 Banatica, 2 BEJAN, Adrian Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiș) 131- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan, UZUM, Ilie Cetarea de la Pescari 141- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al SVI-lea 157- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin Informații documentare privind răscoala populară bănățeană de la 1737-1739 165- română
1973 Banatica, 2 WOLLMANN, Volker Hărți privind exploatările mininiere de la Dognecea în a doua jumătate al sec. al XVIII-lea 187- română
1973 Banatica, 2 KAROLYI, Dionisie Contribuții la istoria construcțiilor de căi ferate în Banat (1856-1914) 201- română
1973 Banatica, 2 DAN, Mihail, UZUM, Ilie Din corespondența generalului Traian Dodo cu Vincențiu Babeș 219- română
1973 Banatica, 2 NEAMȚU, Gelu Din corespondența lui Pavel Rotariu privind ziarul "Luminătorul" (1880-1894) 235- română
1973 Banatica, 2 CORDOȘ, Nicolae Consfătuirea confidențială a Partidului Național Român la Timișoara (1901) 251- română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) 263- română
1973 Banatica, 2 BATHORY, Ludovic Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929 269- română
1973 Banatica, 2 ȘERBAN, Ion Acțiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
1973 Banatica, 2 BRĂTESCU, Constantin Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. 299- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat 311- română
1973 Banatica, 2 RADOSAV, Doru Un tratat necunoscut al lui Gabriel Ivul 321- română
1973 Banatica, 2 GRECU, Doina Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea 325- română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae, GYEMANT, Ladislau Aspecte ale luptei culturale și politice a românilor bănățeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea 345- română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae Polemica lui Damaschin Bojincă și Eftimie Murgu cu Sava Tojoly 363- română
1973 Banatica, 2 PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. 385 română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad 395 română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion Nume topice din Reșița 417- română
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) 423- română
1973 Banatica, 2 DELEANU, Mihai Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) 445- română
1973 Banatica, 2 Acad. C. Daicoviciu 457- română
1973 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan Ceramică neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț română
1973 Biharea, I BOCȘE, Maria Arta cojocăritului în Valea superioară a Crișului Negru .7- română
1973 Biharea, I GODEA, Ioan Scaunele țărănești din Bihor 27- română
1973 Biharea, I GRIGORESCU, Elena Podoabe anexe în portul femeiesc din depresiunea Beiușului 61- română
1973 Biharea, I MOZES, Tereza Tipologia portului popular din Țara Crișurilor 77- română
1973 Biharea, I SASU, E. Ioan Lăpoșan - zugravul bisericilor de la Păușa, Borșa și Homorodg (jud. Bihor) 93- română
1973 Biharea, I TOTH, Susana Cu privire la prima colecție etnografiocă a muzeului orădean 139- română
1973 Biharea, I CHELCEA, I. Etnografia în perspectiva timpului și spațiului (încercare de definiție) 163- română
1973 Biharea, I DUNĂRE, Nicolae Cu privire la domeniul etnografiei, (etnologiei) 167- română
1973 Biharea, I ENACHE, S., SANDU, I. Cîteva observații asupra unei dispute terminologice 171- română
1973 Biharea, I GRAUR, T. Note referitoare la conceptul de etnografie 177- română
1973 Biharea, I MOLNAR, I. Etnografia trebuie să fie o știință despre popor și trebuie să servească poporul 181- română
1973 Biharea, I POP, Dumitru Etnografie, folclor, etnologie 183- română
1973 Biharea, I AVRAM, Alerxandru Fortificații medievale din Crișana 191- română
1973 Biharea, I CRIȘAN, Gabriela Un monument de artă medievală - biserica din Remetea 227- română
1973 Biharea, I RUS, Aurel O statuie în stil baroc. Sfîntul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj 241- română
1973 Biharea, I LĂPTOIU, Negoiță Pictorul Emil Cornea (1898-1969) 249- română
1973 Biharea, I GODEA, Ioan Motive decorative celebre contribuții la studiul ornamenticii românești - Petrescu P. 259- română
1973 Biharea, I GODEA, Ioan Țara Bîrsei. Vol I. - Dunăre N. 261- română
1973 Biharea, I AVRAM, Alexandru Arta 1900 în România 263- română
1973 Biharea, I SASU, E. Istoria Artei europene. Arta în perioada Renașterii 264- română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 IRIMIE, Cornel Profilul tematic complex și problematica interdisciplinară a muzeului meștweșugurilor și tehnicii populare 5-8 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu Activitatea de cercetare și organizare a muzeului tehnicii și meșteșugurilor populare din Dumbrava Sibiului din perioada 1968-1973 9-20 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin Sesiunea consiliului științific al Muzeului Tehnicii Populare 21-30 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 SOFRONIE, Mihai Prezentarea metalurgiei feroase în Muzeul Tehnicii Popolare din Dumbrava Sibiului 31-38 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BRANGA, Nicolae Uneltele agricole și gospodărești dacice și romane din Muzeul Brukenthal 39-56 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin Agricultura în Mărginimea Sibiului 57-68 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 RĂDULESCU, Lelia Contribuții la cercetarea pescuitului în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 69-76 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 DAVID, Liviu Cercetări pentru depistarea unei cgerhanale din Delta Dunării 77-86 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BADEA, Anton Uneltele și instalații de oloit în colecția Muzeului Etnografic din Reghin 87-98 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu Cu privire la metodologia cercetării și identificării monumentelor de cultură populară transferate în Muzeul Tehnicii Populare 99-126 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 GODEA, Ioan, LUNGESCU, Olivia Morile de apă de pe Valea Roșiei. 127-134 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU-ARGEȘEL, Ion Asupra morilor și altor instalații de apă din zona Munților Trascpului 135-156 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 PALADA, Ștefan Instalații complexe și complexe de industrie țărănească 157-174 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 WIENER, Raymonde Considerații de ordin tehnic referitoare la pivele cu pătoaie orizontală 175-188 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 FOCȘA, Marcela Prelucrarea lînei 189-196 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sare de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului Și mostiștei 197-206 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 STOICA, Georgeta Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia 207-232 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion Meșteșugul rotăritului în unele sate de pe Valea Dunării (între cursul inferior al Oltului și Mostiștei) 233-252 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU, Constantin Arhitectura pastorală din Munții Branului 253-258 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 COSTĂCHESCU, Maria Atelierul de piepteni - Muzeul Galeș-Săliște 259-264 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 SZEKELY, Zoltan Meșteșugul de turtă dulce și formele de turtă dulce ca obiecte de artă populară la csecuii din Transilvania 265-280 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 FORTEIN, Valen Colecțiile Sandvig de la Maihaugen - Norvegia 281-298 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POTTER BIKTOR, Herbert Muzeul Austriac în aer liber din Stubing de lîngă Gratz 299-314 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 MĂRGINEANU, Olga Ocupații, meșteșuguri, industrii populare, Bibliografie selectivă 315-316 română, germană
1973 Crisia, III Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru roman română
1973 Crisia, III Populație și societate română
1973 Crisia, III George Bariț și contemporanii săi română
1973 Crisia, III Avram Iancu în memorialistică - Teodor P. română
1973 Crisia, III IGANAT, Doina Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor .7- română
1973 Crisia, III BLĂJAN, M. Cercetări arheologice pe teritoriul satelor Petreu (jud. Bihor)și Ady Endre (jud. Satu-Mare) 25- română
1973 Crisia, III NANASI, Zoltan Descoperiri în necropola celtică de la Curtuișeni 29- română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Server, ORDENTLICH, Ivan Săpăturile arheologice de la Berindia 47- română
1973 Crisia, III CHIDIOȘAN, Nicolae, ORDENTLICH, Ivan Un tezaur de argint descoperit la Oradea 97- română
1973 Crisia, III GUDEA, Nicolae Castrul roman de la Bologa. Săpăturile arheologice din anul 1969 109- română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Sever Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) 139- română
1973 Crisia, III CHIRILĂ, E., STRATAN, I. Un bronz inedit de la Constantus II emis la Sirmium 163- română
1973 Crisia, III DAN, M. Relațiile comerciale dintre Oradea și Cracovia la sfîrșitul secolului al XVI-lea 167- română
1973 Crisia, III BORCEA, Liviu Contribuții la biografia cronicalului birorean Ioan Szalardi 183- română
1973 Crisia, III ILEA, Ana, POPOVICI, Ioan Fierăria de la Vașcău în prima jumătate a secolului al VIII-lea 199- română
1973 Crisia, III COVACI, Veronica Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 219- română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel Moise Sora Noac - un cărturar transilvănean mai puțin cunoscut 235- română
1973 Crisia, III DRECIN, Mihai Înfințarea institutului de credit și economii "Albina" din Sibiu 243- română
1973 Crisia, III MARINESCU, Ioan Acțiunea marilor unități române și sovietice pentru eliberarea Țării Crișurilor, în perioada septembrie-octombrie 1944 267- română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel Istoriografia bihoreană în anii republicii 283- română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel 75 de ani de la adunarea generală a "Astrei" desfpțurată la Beiuș 305- română
1973 Crisia, III Avram Iancu. Viața și faptele unui erou și martir - Pascu Șt. 316- română
1973 Cumidava, VI COMȘA, Eugen Unele probleme ale neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei .9- română
1973 Cumidava, VI COSTEA, Florea O nouă descoperire arheologică în Țara Bîrsei: așezarea daco-romană de la Rîșnov "Blocuri" 19- română
1973 Cumidava, VI GUDEA, Nicolae Ceramica dacică din cadtrul roman de la Rîșnov (Cumidava),(județul Brașov) 25- română
1973 Cumidava, VI MARCU, Mariana O noua așezare prefeudală la Hărman 39- română
1973 Cumidava, VI POPA, Valentina Țara Făgărașului în stăpînirea domnilor munteni 45- română
1973 Cumidava, VI IONESCU, Elena Din corespondența inedită a lui David Corbea ceaușul 63- română
1973 Cumidava, VI NICOARĂ, Ion Aspecte ale revoluției din anii 1848-1849 în Brașov și Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VI SPOREA, Corina Documente inedite care reflectă activitatea lui George Barițiu pusă în slujba țărănimii din Țara Bîrsei și împrejurimi, între anii 1850-1855 precum și lupta antifeudală a acesteia 97- română
1973 Cumidava, VI SOFRONIE, Rodica Aspecte din publicistica lui George Barițiu în perioada 1860-1963 121- română
1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
1973 Cumidava, VI KRONER, Michael Învățarea limbii române în școlile germane din Transilvania, pînă în anul 1900 143- română
1973 Cumidava, VI MIKLOS, Ștefan, MÎNDREA, Ioan Aspecte ale mișcării muncitorești din Brașov între anii 1903-1907 151- română
1973 Cumidava, VI CSIKI, Gheorghe Momente din luptele minerilor de la Căpeni între anii 1924-1931 171- română
1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
1973 Cumidava, VI RĂDULESCU, Lelia Ceata de feciori în Țara Făgărașului 197- română
1973 Cumidava, VI POPESCU, Constantin Păstoritul în Țara Făgărașului între secolele XIV-XVIII 207- română
1973 Cumidava, VI MORARU, Olivia Date etnografice puțin cunoscute privind satele brănene într-o publicație din anul 1908 217- română
1973 Cumidava, VI NISTOR, Minerva Podoabe medievale, opere ale argintarilor brașoveni 227- română
1973 Cumidava, VI BĂRBUȚĂ, Nicolae Instituții muzeale belgiene: Institutul Regal al Patrimoniului Artistic - Bruxelles 261- română
1973 Cumidava, VI OPRIȘ, Ioan Puncte de vedere despre relația muzeu, mijloace de comunicare în masă 269- română
1973 Cumidava, VII SZEKELY, Zoltan Problema ceramicii dacice din sud-estul Transilvaniei .7- română
1973 Cumidava, VII GUDEA, Nicolae, POP, Ioan Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile din anul 1971 13- română
1973 Cumidava, VII ALEXANDRESCU, Alexandrina Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
1973 Cumidava, VII COMĂNESCU, Silviu, MATEESCU, Corneliu Determinarea și reprezentarea spațială a "monumenbtelor" arheologice cu volum utilitar, săpat în pîmînt (principii și dispozitiv de lucru) 57- română
1973 Cumidava, VII POPESCU, Rica Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
1973 Cumidava, VII NISTOR, Minerva Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VII DRĂGOESCU, Ion Corespondență inedită 127- română
1973 Cumidava, VII CHIRILĂ, Ioan Contribuții la istoricul Reuniunii române de gimnastică și cîntări din Brașov 141- română
1973 Cumidava, VII ȘELARU, Gheorghe Consecințele războiului vamal asupra economiei brașovene 159- română
1973 Cumidava, VII PORȚEANU, Alexandru Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Brașov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900) 193- română
1973 Cumidava, VII MIKLOS, Ștefan, MÎNDREA, Ioan Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
1973 Cumidava, VII BUCUR, Dorica Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
1973 Cumidava, VII GHIRAN, Ioan Începutul activității social-politice a lui Ilie Cristea la Brașov 241- română
1973 Cumidava, VII LUPU, Ion Idei economice în scrierile lui Ilie Cristea 251- română
1973 Cumidava, VII SUCIU, Ștefan Documente inedite referitoare la poziția față de fascism a lui Ilie Cristea 267- română
1973 Cumidava, VII Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Județean Brașov în anii 1972-1973 279- română
1973 Cumidava, VII NUSSBACHER, Gernot Date noi privind viața și activitatea umanistului Johannes Honterus 287- română
1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus, PENELEA, Georgeta Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
1973 Cumidava, VII GHERMAN, Mircea Portretul lui Avram Iancu 337- română
1973 Cumidava, VII POPA, Luana Colecția de medalii românești a Muzeului județean Brașov 341- română
1973 Cumidava, VII POPP-SĂNDULESCU, Anca Un veteran al graficii militante românești: Valeriu Maximilian 353- română
1973 Cumidava, VII TALOȘ, Ioan Tipologia vehiculelor țărănești. O contribuție la apariția, evoluția și răspîndirea lor. - Putscke Wolfgang 365- română
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BORONEANȚ, Vasile Recherches archéologiques sur la culture Schela Cladovei de la zone des ''Portes de Fer'' 005-040
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BOLOMEY, Alexandra An outline of the late Epipaleolithic economy at the ''Iron Gates'' : the evidence on bones 041-052
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 CÂRCIUMARU, Marin Analyse pollinique des coprolithes livrés par quelques statons archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des ''Portes de Fer'' 053-060
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMȘA, Eugen Parures néolithiques en coquillages marins découvertes eu territoire roumain 061-076
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. La nécropole du bronze récent de Zimnicea (dép. de Teleorman) 077-098
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMĂNESCU, Ștefan, FEDOROVICI, C., NECRASOV, Olga, ONOFREI, Margareta Études anthropoligiques des squelletes de Zimnicea datant de l'Âge du Bronze récent (nécropole C10) 099-126
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 HOREDT, Kurt Die dakischen Silberfunde 127-168
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 SPEIDEL, N. Numerus Syrorum Malvensium 169-178
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 POPILIAN, Gheorghe La céramique sigillée d'importation découverte en Oltenie 179-216
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Contributions à une classification des stèles funéraires de la Mésie Inférieure 217-242
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BICHIR, Gheorghe Manifestation de caractèr magique et cultuel chez le Carpes 243-256
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Gheorghe Über die Fibeln mit halbkreisförmiger Kopfplatte und rautenförmigem Fuß am Dazien 257-276
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 SPINEI, Victor Découvertes de l'étape tardive des migrations à Todireni (dép. de Botosani) 277-292
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DUMITRESCU, Vladimir À propos d'un nouvelle synthèse concernant l'époque néo-énéolithique du sud-est et du centre -est de l'Europe 293-310
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DUMITRESCU, Hortensia Sur une nouvelle interprétation du modèle de sanctuaire de Cascioarele 311-316
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMȘA, Eugen Quelques considérations concernant la chronologie relative des cultures néolithiques limitrophes du nord de la Péninsule Balkanique 317-322
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PROTASE, Dumitru Trupes auxiliares originaires des provinces germaniques dans l'armée de Dacie 323-328
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 RUSSU, Ion I. Eine römischen Grabinschrift in doppelter Ausführung 329-332
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 TODD, Richard A. Note on the Legion I Iovia at Noviodunum 333-336
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BUSUIOC, Elena Objet de parure du Ve siècle de n.è., découvert à Rotopanesti (dép. de Suceava) 337-342
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MITREA, Bucur La céramique jaunne de haute époque féodale de la nécropole de Sultana (dép. d'Ilfov) 343-350
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BARASCHI, Silvia, DIACONU, Petre Objets of bone and antler from Pacuiul lui Soare 351-360
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MORINTZ, Sebastian Les fouilles archéologiques en Roumanie (1972) 361-398
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MITREA, Bucur Découvertes de monnaies antiques et byzantines dans la République Socialiste de Roumanie. XVI 399-416
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Petre, RĂDULESCU, Alexandru Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972) 417-440
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 VULPE, Alexandru Compte rendu: ''Die Äxte und Beile in der Slowakei'' - Maria Novotná 441-444
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 TUDOR, Ersilia Compte rendu: ''Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn'' - Nándor Kalicz 445-447
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: "Greek Burial Customs. Aspects of Greek and Roman Life" - Donna C. Kurtz, John Boardman 448-448
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: "Les céramiques archaïques et classiques de l'acropole lycienne'' - Henry Metzger 449-450
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: "Études histriennes'' - Iorgu Stoian 451-451
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BORDENACHE, Gabriella Compte rendu: "La peinture pompéienne. Essai sur l'évolution de sa signification" - Karl Schefold 452-454
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 HARHOIU, Radu Compte rendu: "Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern'' - Erwin Keller 455-456
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 RĂDULESCU, Alexandru Compte rendu: "Unterregenbach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbereiche.'' - Günter P. Fehring 457-460
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai Recherches paleolithiques a Suceveni .7- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MIHAI, C. Les etablissementa cucuteniens de Giurgești et de Buznea dans la zone de Tîrgul Frunos .11- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie NIȚU, A. Vases zoomorphes cucuteniennes 15- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie SPINEI, Victor Recherches archeologiques a Piatra-Neamț - Dărmănești 21- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, T. Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MĂRIEȘ, S. La creation de l'agence consulaire autrichienne dans les Principautes Roumaines 69- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie AGACHE, D. Attributions specifiques du "părcălab" de Galatzi dans le temps du Reglement Organique (1832-1849) 81- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor Les Bas-Danube et la ville de Galatzi reflectes dans les notes de quelques voyageurs francais du XIX-e siecle 99- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie IVĂNESCU, D. Nouvelles donnees concernant Al.I. Cuza avant son regne 113- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu Le double election d'Alexandru Ioan Cuza a travers les pages du journal "Steaua Dunării, Zimbrul și Vulturul" 127- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie CORIVAN, N. La politique etrangere dev Al.I. Cuza 139- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan Le livre roumain ancien a annotations 163- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RUSU, Dumitru Documents concernant las reglementation du repos dominical a Galatzi entre les annees 1865 et 1878 171- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion V.A. Urechia, historien, homme de lettres, collectionneur et museoloque 179- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PORȚEANU, Alexandru Contributions bibliographiques a l'histoire du mouvement ouvrier et socialiste de Galatzi et Brăila. Premiere partie. Depuis le commencement jusqu'a 1900 193- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. La contribution des societes "Carpați" et la "Lique Culturelle" de Galatzi a la lutte pour l'union de la Transylvanie avec la Roumanie 227- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ITU, Maria Les ecoles pour adultes dans les prisons 243- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie EȘANU, L. L'activite de la section de Galatzi du Parti Socialiste entres les annes 1919-1921 259- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PANȚÎRU, P. Aspects du mouvement des ouvriers de Galatzi pendant la periode de la dictature royale 273- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion De l'activite de jeunes de Galatzi dans la periode des annees 1944-1947 283- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion L'activite du musee dans le department de Galatzi a la commemoration des trois decennies de la liberation de notre patrie du joug fasciste 289- franceză
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PĂUNESCU, Alexandru Cercetări paleolitice în județul Botoșani (1970) 009-014
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BRUDIU, Mihai Cercetări paleolitice la Puricani, județul Galați (1970) 015-018
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MATEESCU, Corneliu Săpăturile arheologice de la Vădastra (1970) 019-024
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen Complexul arheologic de la Grădiștea Ulmilor - Boian, jud. Ialomița (1960 - 1965) 025-032
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice din așezarea neolitică de la Ipotești, jud. Olt (1961) 033-038
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NECRASOV, Olga Studiul resturior de faună din așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Ilfov 039-046
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen, KACSO, Karol Rezultatele sondajelor din complexul neolitic de la Oarța de Sus, jud. Maramureș (1970) 047-052
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ATANASIU, F., CRIȘAN, Ion Horațiu, DAICOVICIU, Constantin, FERENCZI, Istvan, VASILIEV, V. Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960 - 1966) 061-086
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PIASKOWSKI, J. Examenul metalografic al unor obiecte antice de fier de la Poiana și Popești din epoca Latene 087-096
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BICHIR, Gheorghe Șantierul arheologic Poiana - Dulcești, jud. Neamț (1961 - 1970) 097-106
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BUJOR, Exspectatus Așezarea romană de la Bumbești - Jiu, jud. Gorj (1969 - 1972) 107-114
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Șantierul arheologic Bologa, jud. Cluj (1967) 115-124
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ONEA, Octavian, PETOLESCU, Constantin C. Cercetări în necropola Sucidavei, jud. Olt (1968) 125-140
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 POENARU - BORDEA, Gheorghe Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania a XX-a (1968) 141-146
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 RADU, Ortansa Mormântul sarmatic de la Pădurea Verde, Timișoara, jud. Timiș (1969) 147-150
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 APROTOSOAIE, Filaret, ZAHARIA, Emilia, ZAHARIA, N. Sondajul din așezarea de la Drăgușeni ''La Ocoale'' jud. Botoșani (1968) 151-168
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NESTOR, Ion, ZAHARIA, Eugenia Raport preliminar despre săpăturile de la Bratei, jud. Sibiu (1959 - 1972) 191-202
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 DOLINESCU-FERCHE, Suzana Așezarea din secolul al VI-lea e.n. de la Olteni, jud. Teleorman (1966) 203-208
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MITREA, Bucur Necropola feudală timpurie de la Izvoru-Giurgiu, jud. Ilfov (1970) 209-218
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ZOLTAN, Szekely Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967 - 1970) 219-224
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CIUCĂ, Nicoleta Descoperiri de tip Protodridu la Bârlad - cartierul Munteni, jud. Vaslui (1964) 225-230
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ALEXANDRESCU, A.D., MARCU, M., POP, Ion Raport asupra săpăturilor de la Hărman, jud. Brașov (1961 - 1970) 231-260
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MONAH, Dan, SPINEI, Victor Șantierul arheologic Brășăuți, jud. Neamț (1969) 261-274
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru, NEAMȚU, Eugenia Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHEPTEA, Stela, NEAMȚU, Eugenia Cercetările arheologice de la "Casa Dosoftei" din Iași (1966 - 1968) 281-290
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BARNEA, I. Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinogetia-Garvăn, jud. Tulcea (1963 - 1968) 291-334
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Târnavei Mari (Partea I) 335-352
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRICĂ, V., POPOVICI-BALTĂ, R. Cercetări arheologice de suprafață la sud de București 353-367
1973 Mousaios, I AVRAM, Valeriu Aspecte privind exploatarea, prelucrarea și comerțul cu petrolul în județul nostru română
1973 Mousaios, I DIACONU, Gheorghe Descoperirile arheologice de la Gheraseni - Buzău română
1973 Mousaios, I DRÎMBOCIANU, Vasile Un tezaur de monede medievale descoperite la Glodeanu-Siliștea română
1973 Mousaios, I GEORGESCU, Maria Aspecte ale situației sanitare din perioada 1900-1944 română
1973 Mousaios, I GEORGIAN, Pamfil Gura Teghii - sat de cardon română
1973 Mousaios, I GIURGIU, Horia Mînzălești - file de monografie română
1973 Mousaios, I IONAȘCU, Ion Tîrgul (bîlciul) de la Valea Teancului română
1973 Mousaios, I KONIG, Karol, VLĂDESCU, Cristian Arme albe și de foc din colecția Muzeului Județean de Istorie română
1973 Mousaios, I NICOLESCU, Valeriu Aspecte economice și sociale din Buzăul primelor decenii ale secolului al XX-lea română
1973 Mousaios, I ȘANDRU, Dumitru Contribuții la studiul unei proprietăți devălmașe: Obștea Putreda română
1973 Mousaios, I VRAPCIU, Nicolae Ecouri buzoiene la mișcarea revoluționară din anul 1821 română
1973 Mousaios, I ZAHARIA, Eugenia Stațiunea arheologică Sărata Monteoru română
1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic) 15-34 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre Evoluția litoralului românesc în timpul Holocenului 35-47 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii BREIER, Ariadna, GÎȘTESCU, Petre Complexul Razim-Sinoe - Geneză, morfometrie și regim hidric - 49-76 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii AIRINEI, Ștefan, PRICĂJAN, Artemiu Contribuții geologice și geofizice la descifrarea și cunoșterea "horstului dobrogean" 77-101 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii HOREANU, Clement Contribuție la cunoșterea vegetației antropofile din Podișul Casimcea 103-122 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii HOREANU, Clement Contribuții la flora ornamentală a Podișului Casimcea și posivlități de valorificare a unor specii spontane 123-129 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CONSTANTINEANU, Mihai Ichneumonidae (Hymenoptera) din Delta Dunării (grindul Caraorman) 131-163 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADULESCU, Ion Acarieni plumicoli )Analgesoidea) colectați de la păsările din Dobrogea (județul Tulcea) 165-167 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii speciilor de Hyponomeuta din regiunea Deltei Dunării, cu privire specială asupra Hyponomeutei rorellus Hb. (sinonim Helicella Frey), defoliator al sălciilor 169-178 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae Factori limitativi în dezvoltarea focarelor de dăunători xylofagi în plantațiile de plopi negri hibrizi din Delta Dunării 179-184 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA Repartiția și componența organismelor animale din biocenozele bentonice și fitofile, în brațele Dunării și Delta Dunării 185-209 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GODEANU, Marioara, GODEANU, Stoica, IONESCU, Virginia Variația anuală a planctonului din incinta îndiguită Obretin (Delta Dunării) 211-260 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MOLNAR, Augustin, STOICA, Alexandru Variabilități biometrice ale lui Phagmites comunis sub influența condițiilor hidrologice 303-310 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ELIAN, Lucreția, LEONTE, Eliza, NICOLESCU, Dorina, POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii IONESCU, Alexandru, LEONTE, Eliza Intoxicări cu fluor ale plantelor și animalelor din zona uzinelor de aluminiu și îngrășăminte fosfatice 339-353 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii LEONTE, Vasile Chefalul - obiect de piscicultură în apele salmastre 355-365 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii TEODORESCU-LEONTE, Rodica Posibilitatea de sporire a productivității piscicole în crescătoriile extinse din Delta Dunării 367-371 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MUNTEANU, Ion Posibilități de sporire a producției piscicole în crescătoriile intensive din Delta Dunării 373-375 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CAZACU, Constantin, CAZACU, Gabriela Studii biometrice compasrative la crapul de cultură din Delta Dunării, în urma unor lucrări preliminarii de selecție fenotipică 377-389 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GIURCĂ, Radu Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofaci în Dunăre 391-395 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU, Maria Contribuții la cunoșterea hranei adulților de Rana ridibunda Pall și Rana Esculenta L. din județul Tulcea 397-408 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii PAȘCOVSCHI, Sergiu Unele aspecte biogeografice ale pădurilor nord-dobrogene 409-418 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion, TĂLPEANU, Ion, THEIS, Felicia Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia, DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, KISS, Bodond, MIHĂILEANU, Alexandru, SCĂRLĂTESCU, Gheorghe Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii STĂNESCU, Dan, ZSIVANOVITS, Peter Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MARINOV, Mihai Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale 595-624 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KLEMM, Werner Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond Luscinia svecica svecica - subspecie nouă pentru țară 629-631 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond, KOHL, Ștefan Leziuni, fracturi și anomalii la oasele unor păsări 633-641 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GRIOSEL, Annik, GRIOSEL, Yves Le royaume du pelican 643-671 franceză
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Ion Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei biyamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii APRILESCU, Mihail, TUDOR, George Cercetări privind flora bacterinană bucală și branhială la crap, somn, șalău și știucă 681-688 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, MARINESCU, Dorina Contrubuții la cunoșterea parazitofaunei gobiidelor din apele românești 689-697 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Ion Observații asupra hidropiziei infecțioase din apele piscicole românești 699-709 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANTON, Elena, BURILA, C., TUDOR, George Intoxicația cu atriplex tatarica L., (loboda sălbatică) la ovine 711-722 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CRASOVSCHI TUDOR, Rodica Sinteza hemolizinelor în diferite condiții de cultivare la Bacillus cereus 723-733 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DIACONESCU, Nicolae, SCUTARIU, V., TUDOR, George Observații epizoologice asupra unui focar cu evoluție acută de orhiepididimita infecțioasă la berbeci 735-748 română
1973 Pontica, VI IRIMIA, Mihai Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei și legăturile ei cu coloniile grecești (sec. V-I î.e.n) .7-71 română
1973 Pontica, VI MUNTEANU, Maria Les divinites du Pantheon greco-romain dans les villages de la Dobroudja romaine 73-86 franceză
1973 Pontica, VI BARNEA, Alexandru, COVACEF, Zaharia Contribution a l'etude du culte de Sol-Mithra en Scythie Mineure 87-95 franceză
1973 Pontica, VI BUCOVALĂ, Mihai Medalioane ceramice descoperite într-un mormînt de epocă romană la Tomis 97-103 română
1973 Pontica, VI ARICESCU, Andrei Notă despre inscripția lui Helius descoperită la Topologu 105-110 română
1973 Pontica, VI COVACEF, Zaharia Le caractere chrorien du culte de Dionysos Stele funeraire dionysiaque 111-116 franceză
1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe Nouvelles donnes sur l'edification de la cite de Tropaeum Traiani 117-128 franceză
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. Ateliere ceramice militare de-a lungul Dunării de Jos 129-135 română
1973 Pontica, VI SCORPAN, C. La continuite de la population et des traditions getes dans les conditions de la romanisation de la Scythie Mineure 137-151 franceză
1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Ediciciul roman cu mozaic din Tomis 153-192 română
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. Amfore cu inscripții de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis 193-207 română
1973 Pontica, VI SCORPAN, C. Tipi sconosciuti di lumini a olio romani e il problema di certe transmissioni nel primo feudallesimo 209-228 italiană
1973 Pontica, VI ROBU, V. De la "torna, torna, frate", la Petre, numele unui român dobrogean din secolul al X-lea 229-243 română
1973 Pontica, VI COMAN, E., RĂDULESCU, A., STAVRU, C. Un sarcofago di eta romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis 247-265 italiană
1973 Pontica, VI SCORPAN, C. Săpăturile arheologice de la Sacidava (1969-1972) 267-331 română
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. Recente cercetări arheologice la Tomis (1971,1972) 333-350 română
1973 Pontica, VI OCHEȘEANU, Radu, PAPUC, Gheorghe Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (II) 351-381 română
1973 Pontica, VI FLORESCU, Radu Al IX-lea Congres Internațional de studii cu privire la frontierele Imperiului roman 383-385 română
1973 Pontica, VI COVACEF, Zaharia Bibliografia arheologică a Dobrogei (1968-1971) 387-406 română
1973 Pontica, VI Sesiunile științifice ale muzeului de arheologie Constanța (1970, 1971) 407-418 română
1973 Sargetia, X ANDRIȚOIU, Ioan Sondajul arheologic pe dealul cetății Deva .11- română
1973 Sargetia, X BADEA, Anton, MAN, Ion, VASILIEV, Valentin Două noi morminte scitice descoperite la Teiuș 27- română
1973 Sargetia, X CRIȘAN ION, Horațiu Așa numitul mormînt de la Silivaș și problema celui mai vechi grup celtic dib Transilvania 45- română
1973 Sargetia, X FERENCZI, Ștefan Contribuții la cunoașterea limesului roman de la nordul Someșului Mare (Partea I) 79- română
1973 Sargetia, X WOLLMANN, Volker Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană 105- română
1973 Sargetia, X FLOCA, Octavian Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana 131- română
1973 Sargetia, X ALBU ION, Petru, ISAC, Dan, WOLLMANN, Volker Monumente funerare reprezentînd lei descoperite în județul Hunedoara 148- română
1973 Sargetia, X ALBU ION, Petru, BARNEA, Alexandru Piese de sculptură arhitectonică romană din colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva 155- română
1973 Sargetia, X UDRESCU, Ștefan Fauna descoperită în așezarea de la Strei 173- română
1973 Sargetia, X POPOVICI, Ioana Cîteva observații antropologice asupra scheletelor feudale descoperite la Strei 181- română
1973 Sargetia, X ALBU ION, Petru, ANGHEL, Gheorghe Tezaurul medieval de la Sălcia (sec. XV-XVI) 193- română
1973 Sargetia, X BELU, Sabin Contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni în evul mediu (sec. XVI-XIX) 203- română
1973 Sargetia, X BOTEZAN, Liviu, SCHILLING, Roland Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (III) 213- română
1973 Sargetia, X ROSEN ROȘCA, Maria Considerații pe marginea conscripției Czirakyene din comuna Răscruci 231- română
1973 Sargetia, X SOFRONI, Rodica Mișcări sociale și naționale în comitatul Hunedoara (1860-1961) 239- română
1973 Sargetia, X BOTEZAN, Ioana Documente inedite privind contribuția lui Ioan Micu Moldovan la elaborarea, editarea și răspîndirea manualelor școlare pentru învățămîntul românesc din Transilvania în perioada 1860-1914 251- română
1973 Sargetia, X PAVEL, Teodor Activitatea "Astrei" pentru dezvoltarea învățămîntului românesc din Transilvania în perioada 1861-1918 263- română
1973 Sargetia, X ILINCIOIU, Ion O pagină de cinstire, Tineretul studios al României SPrIjinitor al cauzei și luptei țărănimii în anul 1907 307- română
1973 Sargetia, X FIROIU, Dumitru Clasa muncitoare din România și dreptul de organizare 319- română
1973 Sargetia, X ȘTIRBAN, Marcel Din activitatea comisiunilor locale și a comisiunilor județene pentru reforma agrară în anii 1919-1920 în cîteva județe din Transilvania 327- română
1973 Sargetia, X IANCU, Gheorghe Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) 337- română
1973 Sargetia, X RADU, Vasile In istoricul întreprinderii "Mica" Brad (1920-1927) 349- română
1973 Sargetia, X MATICHESCU, Olimpiu Aspecte din lupta terorii fasciste pentru apărarea vieții militanților revoluționari din lagăre și închisori (1940-1941) 357- română
1973 Sargetia, X NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Unele considerații cu privire la obiceiuri străvechi românești 375- română
1973 Sargetia, X SUSAN, Dumitru Înfințarea "Societății pentru crearea unui fond de teatru român" în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870 383- română
1973 Sargetia, X RUSU, Adriana Considerații privind cultul lui Silvanus în Dacia romană 395- română
1973 Sargetia, X LAZĂR MIRCEA, Dan Un nou relief reprezentîndu-l pe Hercule descoperit la Sălașul de Sus 409- română
1973 Sargetia, X BADEA, Ion, POPOROGU, Ion Un relief de fontă reprezentînd pe Karl Marx în colecția Muzeului minerului din Petroșani 413- română
1973 Sargetia, X IONIȚĂ, Gheorghe Dr. Petru Groza priten al țăranilor și susținător al cauzei lor drepte 417- română
1973 Sargetia, X CREȚU, Maria, VALEA, Mircea Fragmente din corespondența dr. Petru Groza (1933-1937) 427- română
1973 Sargetia, X VULCU, Bujor Unele aspecte istorice ale utilzării teritoriului depresiunii Hațeg - Mureș pentru așezările omenești și apărare 437- română
1973 Studii și Comunicări STANCA, Constantin Cultura Ariușd - Cuvînt înainte .5-7 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Cultura Ariușd - Cuvînt înainte .8-12 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Kedves elvtarsak, tisztelt kozonseg 13-17 maghiară
1973 Studii și Comunicări NESTOR, Ion Laszlo Ferenc 18-19 română
1973 Studii și Comunicări NESTOR, Ion Considerații asupra semnificației cercetărilor arheologice ale lui Laszlo Ferenc 21-25 română
1973 Studii și Comunicări ZAHARIA, Eugenia Date preliminare despre rezultatele săpăturilor de la Ariușd 1968-1973 26-36 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Import cucutenian in aria culturii Ariușd 37-43 română
1973 Studii și Comunicări COMȘA, Eugen Cîteva date despre așezarea de tip Ariușd de la Feldioara 45-56 română
1973 Studii și Comunicări NIȚU, Anton Reconstituirea Ariușdului 57-124 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Așezările de la vîrful cu Stejari (Miercurea Ciuc, jud. Harghita) și de la Piatra de Veghe (Sf. Gheorghe, jud. Covasna) 125-152 română
1973 Studii și Comunicări DEBRECZY, Sandor Dr. Laszlo Ferenc, a pedagogus 153-165 maghiară
1973 Studii și Comunicări KOVACS, Sandor Laszlo Ferenc a botanikus, meteorologus es muzeumor 167-170 maghiară
1973 Studii și Comunicări LASZLO, A. Date privind viața și activitatea științifică a lui Laszlo Ferenc în anii 1923-1925. Corespondența cu V. Gordon Childe. Colaborarea cu Vasile Pârvan 171-205 română
1973 Studii și Comunicări DEBRECZENY, Laszlo A Sepsiszentgyorgyi Muzeum Epuletenek Tervezojerol 207-214 maghiară
1973 Studii și Comunicări SALVANU, Virgil Muzeul din Sfîntu Gheorghe și Kos Karoly 215-218 română
1973 Studii și Comunicări KONYA, Adam Kos Karoly - Epuletek Sepsiszengyorgyon 219-236 maghiară
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan Ion Nestor (1905-1974) 237-238 maghiară
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae Succese ale cercetării arheologice (privind istoria veche) în județul Suceava în anii puterii populare (1947-1972) .9-15 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Succese ale cercetării numismatice pe teritoriul județului Suceava în anii puterii populare 17-26 română
1973 Studii și Materiale, III BITIRI, Maria Cîteva date cu privire la paleoliticul de la Mitoc - Valea Izvolului 27-35 română
1973 Studii și Materiale, III TEODOR, Silvia Bastarnii pe teritoriul Moldovei 37-61 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei pînă în secolul al VI-lea 47-61 română
1973 Studii și Materiale, III MATEI, Mircea Unele probleme controversate ale istoriei Moldovei în secolele XIII-XIV 63-76 română
1973 Studii și Materiale, III BĂLAN, Teodor Numele Moldova. I istoriografie a problemei 77-112 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan Tehnica elaborării oțelului în a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucebei în lumina cercetărilor de laborator 113-118 română
1973 Studii și Materiale, III NEAMȚU, Eugenia, NEAMȚU, Vasile Contribuții la cunoașterea satului Tișăuți din fostul ocol al Sucevei 119-135 română
1973 Studii și Materiale, III ARTIMON, Alexandru Cronologia mormintelor și a descoperirilor monetare din complexul arheologic medieval de la Biserica Sf. Dumitru din Suceava" 137-157 română
1973 Studii și Materiale, III BĂLAN, Teodor Controversa pentru regiunea Dornelor dintre Moldova și Transilvania 159-194 română
1973 Studii și Materiale, III CORIVAN, Nicolae Principatele Unite în combinațiile politice internașionale ale lui Napoleon al III-lea din 1866 195-215 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Două morminte ale culturii amforelor sferice descoperite la Suceava 217-226 română
1973 Studii și Materiale, III IGNAT, Mircea Șantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara - Cercetările din anii 1968 și 1969 227-256 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Cimitirul de incinerație dacic din secolele II-III e.n. de la Suceava 257-264 română
1973 Studii și Materiale, III MATEI, Mircea, RĂDULESCU, Alexandru Șantierul arheologic Udești (jud. Suceava) 265-289 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan Aspecte ale relațiilor Moldovei cu Veneția la sfîrșitul secolului al XV-lea în lumina cercetărilor recente 291-295 română
1973 Studii și Materiale, III ARTIMON, Alexandru, FOIT, Grigore Noi descoperiri monetare la Suceava 297-309 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore, OLTEANU, Ștefan Două inscripții medievale inedite, descoperite în vechea capitală a Moldovei, Suceava 311-315 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore Alexandru Al Vasilescu (1921-1970) 317-319 română
1973 Studii și Materiale, III IGNAT, Mircea Teodor Bălan (1885-1972) 321-322 română
1973 Teatrul, nr. 1 Solidara creație 3–4 română
1973 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea Permanența teatrului 5–6 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Titus Puterea și adevărul (piesă în patru acte) 7–30 română
1973 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Marginalii istorice la o problemă actuală 31–33 română
1973 Teatrul, nr. 1 Omagiu 34–36 română
1973 Teatrul, nr. 1 CIOCULESCU, Șerban Amintiri... 37–40 română
1973 Teatrul, nr. 1 BALOTĂ, Nicolae O mare voce a teatrului românesc 41–43 română
1973 Teatrul, nr. 1 RÂPEANU, Valeriu Între Caragiale și Alecsandri 44–46 română
1973 Teatrul, nr. 1 ULMU, Bogdan Piesele "bucureștene" ale maestrului 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Poezia și tehnica teatrului 49–53 română
1973 Teatrul, nr. 1 MASSOFF, Ioan Director al Teatrului Național 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. Teatrul în ofensivă 56–57 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. Repetiții - școală 57–57 română
1973 Teatrul, nr. 1 PASCADI, Ion Imitație sau originalitate 58–59 română
1973 Teatrul, nr. 1 DELEANU, Horia Un festival folcloric 60–60 română
1973 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai Autentic și sincronie 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: "Teatru" de Paul Anghel 63–63 română
1973 Teatrul, nr. 1 M., I. Nae Basarabeanu 64–64 română
1973 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Fii cuminte, Cristofor !" de Aurel Baranga (Teatrul "Ion Vasilescu") 65–66 română
1973 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Noaptea nechemată" de Al. T. Popescu (Teatrul "C. I. Nottara)" 67–67 română
1973 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă (Teatrul Giulești și Teatrul de stat "V. I. Popa" din Bîrlad) 68–69 română
1973 Teatrul, nr. 1 T., Florin Cronica dramatică: "Culorile nemuririi" de Ștefan Tita (Teatrul Evreiesc de Stat) 70–70 română
1973 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Hanul piraților" de I. Grinevici (Teatrul de revistă și Comedie "Ion Vasilescu") 71–72 română
1973 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Femeia fericită" de Corneliu Leu (Teatrul "Bacovia" din Bacău) 72–73 română
1973 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Baronul" de C. Paraschivescu (Teatrul de Stat din Arad) 73–75 română
1973 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: "O fată imposibilă" de Virgil Stoenescu (Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani) 75–76 română
1973 Teatrul, nr. 1 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: "Avram Iancu" de Pavel Bellu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 76–77 română
1973 Teatrul, nr. 1 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: "Despot Vodă" de Vasile Alecsandri (Teatrul de Stat din Ploiești) 77–78 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Testamentul cîinelui" de Ariano Suassuna (Teatrul Mic) 78–79 română
1973 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Mascarada" de Lermontov (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 80–81 română
1973 Teatrul, nr. 1 N., D. Cronica dramatică: "Regele gol" de Evghenii Șvarț (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 81–82 română
1973 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: "Somnul rațiunii" de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 82–83 română
1973 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Cronica dramatică: "Cele douăsprezece luni ale anului" de S. Marșak (Teatrul "Ion Creangă") 83–83 română
1973 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Primul colocviu de teatru studențesc (Timișoara) 84–84 română
1973 Teatrul, nr. 1 Z., T. Carnet I.A.T.C.: "Teatrul și problemele contemporaneității" 85–85 română
1973 Teatrul, nr. 1 C., M. Teatrul de amatori: În căutarea unui profil 86–86 română
1973 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Pagini de jurnal 87–88 română
1973 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Luna dramaturgiei românești; Antologia poeziei patriotice 88–88 română
1973 Teatrul, nr. 1 CRISTIAN, V. Muzica: "Soliștii din Zagreb", Doi tineri pianiști 89–90 română
1973 Teatrul, nr. 1 SÎRBU, I. D. Despre cele trei boli endemice ale actorilor de pretutindeni 91–93 română
1973 Teatrul, nr. 2 Dramaturgia originală a stagiunii - Discuție cu Constantin Măciucă, Valeriu Rîpeanu, Natalia Stancu, Margareta Bărbuță, Andrei Strihan 1–11 română
1973 Teatrul, nr. 2 TEODORESCU, Leonida Emanciparea dramaturgiei 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 2 PAPU, Edgar Molière și publicul de azi 14–16 română
1973 Teatrul, nr. 2 CIOCULESCU, Șerban Mizantropul 17–19 română
1973 Teatrul, nr. 2 IGIROȘIANU, I. Un apucat zis Molière... 20–33 română
1973 Teatrul, nr. 2 MASSOFF, Ioan Molière în România: La începuturi... 34–35 română
1973 Teatrul, nr. 2 BERLOGEA, Ileana Molière în România: ...Și de-a lungul vremii 35–38 română
1973 Teatrul, nr. 2 ALEXANDRESCU, Sică Întîlniri cu Molière 39–41 română
1973 Teatrul, nr. 2 FINTEȘTEANU, Ion Contemporanul nostru 42–43 română
1973 Teatrul, nr. 2 GIURCHESCU, Lucian Complexul Molière 44–45 română
1973 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai Tronul histrionului 46–47 română
1973 Teatrul, nr. 2 Z., T. Critica și arta 48–49 română
1973 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Ion Marinescu 50–52 română
1973 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: "A doua față a medaliei" de I. D. Sîrbu (Teatrul Național "I. L. Caragiale") 53–54 română
1973 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "O, Memphis !" (Teatrul "C. I. Nottara") 56–57 română
1973 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Anunțul la mica publicitate" de Natalia Ginsburg (Teatrul "Bulandra") 58–59 română
1973 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Tragedia fecioarei" de Beaumont și Fletcher (Teatrul de Stat din Sibiu) 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil La Sibiu: Momentul directorului 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Pagini de jurnal 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 2 CRISTIAN, V. Cronica muzicală 64–66 română
1973 Teatrul, nr. 2 NERUDA, Pablo Gloria și moartea lui Joaquin Murieta (piesă în șase tablouri; traducere de Ion Bănuță și Rosalia Bianu) 67–92 română
1973 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: "Scrieri de critică teatrală" de Mihai Eminescu 93–94 română
1973 Teatrul, nr. 2 ULMU, Bogdan Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 3 VISCONTI, Luchino Întoarcerea la izvorul colectiv (mesaj în numele Institului Internațional de Teatru) 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 3 Noul Teatru Național din Craiova 3–10 română
1973 Teatrul, nr. 3 PAPU, Edgar Brecht situat în timp 11–14 română
1973 Teatrul, nr. 3 NADIN, Mihai Puterea de a transforma 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 3 BRECHT, Bertolt Excepția și regula (piesă didactică; traducerea de Florin Tornea) 17–27 română
1973 Teatrul, nr. 3 RUSU, Marcela Mutter Courage 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 3 PÎSLARU, Margareta Poly 29–29 română
1973 Teatrul, nr. 3 SCĂRLĂTESCU, Florin Svejk 30–30 română
1973 Teatrul, nr. 3 BARTHES, Roland De ce nu mai merg la teatru 31–32 română
1973 Teatrul, nr. 3 BRECHT, Bertolt Despre arta de a observa 33–36 română
1973 Teatrul, nr. 3 PASCADI, Ion A fi sau a nu fi ? 37–37 română
1973 Teatrul, nr. 3 DELEANU, Horia Bucuria ritmului 38–38 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu György Kovàcs despre el însuși (interviu) 39–42 română
1973 Teatrul, nr. 3 Festivalul dramaturgiei românești în U. R. S. S. 43–44 română
1973 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Puterea și adevărul" de Titus Popovici (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Dragostea noastră" de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu (Teatrul Mic și Teatrul "A. Davila" din Pitești) 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 3 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: "Răzbunarea sufleurului" de V. I. Popa (Teatrul Giulești) 48–48 română
1973 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Vlad Țepeș în ianuarie" de Mircea Bradu (Teatrul Dramatic din Brașov) 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "A doua față a medaliei" de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 50–50 română
1973 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Oțelul" dramatizare de C. Chiriță, "Războiul vacii" de Roger Avermaete (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 51–52 română
1973 Teatrul, nr. 3 M., V. Cronica dramatică: "Numărătoarea copacilor" de Kocsis Istvan, "Cel care s-a dovedit laș în dragoste" de Illes Endre ((Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 52–54 română
1973 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Philadelphia, ești a mea" de Brian Friel (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Turnee - Teatrul de Stat din Sibiu 55–57 română
1973 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Turnee - Teatrul Dramatic din Baia Mare 57–57 română
1973 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Roluri în perspectivă: Violeta Andrei în "Cocorii noaptea" (interviu) 60–60 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Al. Ion Livescu - 100 de ani de la naștere 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V.: Permanențe 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Film: Nunta de piatră 65–66 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Note: Un pretext 67–67 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPA, Doina Note: Teatrul și catedra 67–68 română
1973 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: Opere, vol.III (Teatru) de Octavian Goga 68–68 română
1973 Teatrul, nr. 3 BANU, George Note 69–70 română
1973 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Note 70–70 română
1973 Teatrul, nr. 3 IACOBAN, Mircea Radu Sîmbătă la "Veritas" 71–93 română
1973 Teatrul, nr. 3 T., I. Carnet A. T. M. 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 3 Meridiane 94–95 română
1973 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Teatrul de Amatori: La Lugoj - Spectacol jubiliar 96–96 română
1973 Teatrul, nr. 4 Dramaturgia română - realitate a dramaturgiei universale 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 4 VOLODIN, Aleksandr De cei dragi să nu desparți (în românește de Tudor Steriade) 6–21 română
1973 Teatrul, nr. 4 AZERNIKOVA, E. O panoramă a artei românești 22–27 română
1973 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Jurnal teatral 28–30 română
1973 Teatrul, nr. 4 NICOLESCU, Tatiana Teatrul "Sovremennic" 31–33 română
1973 Teatrul, nr. 4 PASCADI, Ion Conectant sau deconectant 34–34 română
1973 Teatrul, nr. 4 ALEXANDRESCU, Sică Mircea Ștefănescu 35–36 română
1973 Teatrul, nr. 4 DELEANU, Horia Decorul decorativ 37–37 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Tg. Mureș: Nevoia de certitudini 38–42 română
1973 Teatrul, nr. 4 La masa rotundă: Teatrul de Nord - Satu Mare 43–46 română
1973 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai Scriitori și dramaturgi 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: "Zodia taurului" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național "I. L. Caragiale") 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Joc de pisici" de Örkeny Istvan (Teatrul "Bulandra") 50–51 română
1973 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Buffalo-Bill și indienii" de Arthur Kopit 52–53 română
1973 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Cei șase" de Frédéric Dard și Robert Hossein (Teatrul "Nottara") 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Nota zero la purtare" de Virgil Stoenescu și Octavian Sava (Teatrul "Ion Creangă") 56–56 română
1973 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Doctor fără voie" de Molière (Teatrul "Ion Vasilescu)" 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică:"Copilul și ciocîrlia" de Titel Constantinescu, "Un băiat isteț și-un rege nătăfleț" de Costel Popovici (Teatrul "Țăndărică") 58–59 română
1973 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Despre unele lipsuri" de Al. Mirodan (Teatrul Național din Timișoara) 60–61 română
1973 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Doi pe cal, unul pe măgar" de Oldrich Danek (Teatrul Dramatic din Brașov) 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 4 BOIANGIU, Magdalena Cronica dramatică: "Avarul" de Molière (Teatrul de Stat din ploiești) 62–62 română
1973 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: "Revolta marinarilor de pe Caine" de H. Wouk Teatrul de stat din Oradea - secția română), "Molière" de Mihail Bulgakov (Teatrul de stat din Oradea - secția maghiară) 64–65 română
1973 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Urfaust 66–67 română
1973 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V.: Cronica 68–69 română
1973 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note 69–69 română
1973 Teatrul, nr. 4 MASSOFF, Ioan Costache Dimitriade, actor și tapițer 70–70 română
1973 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Roluri în perspectivă: Leopoldina Bălănuță și Emanoil Petruț 71–71 română
1973 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: "Al treilea gong" de Dinu Săraru 72–72 română
1973 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: "Dramaturgia lui Cehov" de Leonida Teodorescu 73–73 română
1973 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Dramaturgia românească în colecția "Thalia" 74–74 română
1973 Teatrul, nr. 4 MASSLER, S. De vorbă cu N. Kanner 75–76 română
1973 Teatrul, nr. 4 BANU, George Detalii 77–77 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Alecu Scufița cu trei iezi (comedie muzicală pentru copii) 79–93 română
1973 Teatrul, nr. 4 Meridiane 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 4 CARAMBI, Polixenia Katina Paxinou 95–95 română
1973 Teatrul, nr. 4 MASS Un pasionat colecționar 96–96 română
1973 Teatrul, nr. 5 Revoluția și arta 1–3 română
1973 Teatrul, nr. 5 RÂPEANU, Valeriu Era vremea poeziei... 4–5 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin În acele zile fierbinți, "un domn Dimitrescu" 6–9 română
1973 Teatrul, nr. 5 DIMITRESCU-MOVILEANU, I. Două sute de galbeni mită pentru o păhărnicie de trei zile căzută prin Constituție (comedie în două acte) 10–24 română
1973 Teatrul, nr. 5 Festivalul dramaturgiei ruse și sovietice 25–27 română
1973 Teatrul, nr. 5 VRABIE, Irina Cu L. V. Varpahovski, regizor la Teatrul "Vahtangov" despre stil și dramaturgie 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 5 KUROVA, Natalia Spectatorul și teatrul 29–30 română
1973 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Leonida A. N. Ostrovski - 150 de ani de la naștere 31–33 română
1973 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Teatrul "Al. Davila" din Pitești - Consecvență și veleități 34–36 română
1973 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Teatrul "Al. Davila" din Pitești - Consecvență și veleități 34–36 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Paul Sava 37–41 română
1973 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Clody Bertola și Mircea Șeptilici 42–43 română
1973 Teatrul, nr. 5 Festivalul de la Novisad 44–45 română
1973 Teatrul, nr. 5 DELEANU, Horia Narcisism și autocunoaștere 46–46 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: "Prizonierul din Manhattan" de Neil Simon (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "A 12-a noapte" de Shakespeare (Teatrul "Bulandra") 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Stîlpii societății" de H. Ibsen (Teatrul Mic) 50–52 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: "Nathan înțeleptul" de Lessing (Teatrul Evreiesc de Stat) 52–53 română
1973 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: "Între noi doi n-a fost decît tăcere" de Lia Crișan (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 53–54 română
1973 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Turnul mi-l aleg eu" (Apáczai) de Páskándi Géza (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 55–56 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Scufița cu...trei iezi" de Alecu Popovici (Teatrul "Ion Creangă") 56–58 română
1973 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: "Un pantof fericit" de Victor Leahu, "Hercule în căutarea merelor de aur" de Valentin Silvestru, "Patria" de Krystyna Milobedzka (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 59–59 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Preșul" de Ion Băieșu (Teatrul de Stat din Galați) 60–60 română
1973 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Înainte de potop" de Nagy Istvan, "Pădurea împietrită" de Robert E. Sherwood (Teatrul "Bacovia" din Bacău) 60–61 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Soțul păcălit" (George Dandin) de Molière (Teatrul de Stat din Arad) 62–63 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Urfaust" de Goethe (Teatrul German de Stat din Timișoara) 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Furtuna" de A. N. Ostrovski (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 65–67 română
1973 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: "Poveste din Arbat" de Alexei Arbuzov (Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani, Teatrul de stat din Galați) 67–68 română
1973 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 69–69 română
1973 Teatrul, nr. 5 SIMIONESCU, Mircea Horia Albert Herring și iceberg-urile prejudecăților 70–71 română
1973 Teatrul, nr. 5 CODREANU, Petre La Opera Română: Albert Herring 71–72 română
1973 Teatrul, nr. 5 VINTILĂ, Petru Cine ucide dragostea ? (piesă în două părți, 5 tablouri) 73–96 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin ...Comedia și drama omului mărunt 1–4 română
1973 Teatrul, nr. 6 STANCU, Natalia Dramaturgia lui Aurel Baranga 5–7 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Condiția spectacolului politic - "Puterea și adevărul" de Titus Popovici la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 10–14 română
1973 Teatrul, nr. 6 FÖLDES, Maria Cu Titus Popovici despre teatru, film și... vînătoare (interviu) 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 6 GHEORGHIU, Mihnea Mușchetarul român (scenariul unui film despre Dimitrie Cantemir) 17–58 română
1973 Teatrul, nr. 6 BALACI, Alexandru Romantismul și poezia teatrului manzonian 59–62 română
1973 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Teatrul actualității 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 6 PASCADI, Ion Model și realitate 65–66 română
1973 Teatrul, nr. 6 M., M. Festivalul internațional de la Florența 66–66 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu Săptămîni și luni... Teatrale 67–68 română
1973 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică : "Trei frați gemeni venețieni" de A. Matiuzzi, zis Collalto (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 69–70 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Liolá" de Pirandello (Teatrul Giulești) 71–72 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Mitică Popescu" de Camil Petrescu (Teatrul "Ion Vasilescu") 72–73 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Inimă rece" prelucrare de Eduard Covali după W. Hauff 73–74 română
1973 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică : "Dansați cu salamandra" de Ștefan Iureș, "Cimilituri" (Teatrul "Ion Creangă") 74–75 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Cronica dramatică : "Poteca trece printre stînci" de Corneliu Dragoman (Teatrul Dramatic din Brașov) 76–77 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică : "Stîlpii societății" de H. Ibsen (Teatrul de Stat din Ploiești) 77–78 română
1973 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică : "Hangița" de Goldoni (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 78–79 română
1973 Teatrul, nr. 6 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică : "Răposatul" de B. Nușici (Teatrul de Stat din Sibiu) 80–81 română
1973 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică : Un jubileu - Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara 81–82 română
1973 Teatrul, nr. 6 Moment directorial cu Dan Alecsandrescu, directorul Teatrului de Stat din Arad 83–84 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Vinovați fără vină" de A. N. Ostrovski (Teatrul Național din Craiova) 85–85 română
1973 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică : "Ivanov" de A. P. Cehov (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 86–86 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Cronica dramatică : "Livada cu vișini" de A. P. Cehov (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 87–88 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Vifornița" de Leonid Leonov, "104 pagini despre dragoste" de Eduard Radzinski (Teatrul "A. Davila" din Pitești) 89–90 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Cronica dramatică : "Casa asta veche și dragă" de Alexei Arbuzov (Teatrul Dramatic din Brașov) 90–91 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică : "Povestea timpului pierdut" de Evghenii Șvarț (Teatrul "Țăndărică") 91–92 română
1973 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Tatiana Iekel, Lucia Mureșan 93–93 română
1973 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. Teatrul "Insieme" - "L'amante militare" de Goldoni 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 95–96 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Un ecou al memoriei 96–96 română
1973 Teatrul, nr. 7 SĂCEANU, Amza Stagiunea bucureșteană 1972 - 1973 - Realizări și proiecte 1–3 română
1973 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Frumusețea morală a concepției 4–5 română
1973 Teatrul, nr. 7 NADIN, Mihai La Bacău: Gala recitalurilor dramatice, Colocviul criticilor 6–7 română
1973 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Carnet I. A. T. C.: Promoția '73 8–11 română
1973 Teatrul, nr. 7 GRIGORESCU, Mircea Din dragoste pentru teatru 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 7 PASCADI, Ion Firesc sau teatral ? 14–14 română
1973 Teatrul, nr. 7 BARTHES, Roland Bolile costumului de teatru 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Vally Voiculescu (interviu) 17–21 română
1973 Teatrul, nr. 7 GÂTZĂ, Letiția Iașii "sub" pașii lui Aurel Ion Maican 21–27 română
1973 Teatrul, nr. 7 DELEANU, Horia Goethe și "Kyldex I" 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 7 ELIAD, Sandu Acum 50 de ani...Demonstrația de artă nouă a revistei "Contimporanul" 29–31 română
1973 Teatrul, nr. 7 BANU, George Detalii 32–32 română
1973 Teatrul, nr. 7 STORIN, Aurel Libretistul... 33–34 română
1973 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Decorul de teatru în lume după 1960 35–40 română
1973 Teatrul, nr. 7 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Dona Diana" de Camil Petrescu (Teatrul Național "I. L. Caragiale") 41–42 română
1973 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "A opta minune" de Alexandru Lungu (Teatrul Mic) 43–44 română
1973 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Hotelul astenicilor" de I. D. Șerban (Teatrul "Nottara") 44–45 română
1973 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Harapnicul fermecat" de Gelu Păteanu după Benedek Andras (Teatrul "Ion Creangă") 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: "Herșale Dubrovner" de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 47–47 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: "Speranța nu moare în zori" de Romulus Guga (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș) 48–48 română
1973 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă (Teatrul de Stat "Valea Jiului" din Petroșani) 49–49 română
1973 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Trecere prin veranda verde" de George Genoiu (Teatrul "Bacovia" din Bacău) 50–51 română
1973 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: "Leonard" de Florin Comișel (Teatrul Muzical "N. Leonard" din Galați) 51–51 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Scufița roșie" de Evghenii Șvarț (Teatrul Giulești) 52–52 română
1973 Teatrul, nr. 7 PETROVICI, Virgil "Poezia florilor" și neajunsurile tehnicii 53–53 română
1973 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Viitorul rol: Agatha Nicolau de la Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța 54–54 română
1973 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 55–55 română
1973 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, C. Cartea de teatru: "Teatrul politic - Politica teatrală" de Traian Șelmaru 56–56 română
1973 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin La o carte despre Max Reinhardt 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 7 LINZER, Martin "Noile suferințe ale tînărului W." De Ulrich Plenzdorf (scrisoare din R. D. G.) 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Diogene cîinele (piesă nefilosofică) 61–96 română
1973 Teatrul, nr. 8 23 August - A cînta faptele țării 1–3 română
1973 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai Spiritul contemporan - coordonată a evoluției dramaturgiei originale 4–7 română
1973 Teatrul, nr. 8 GHEORGHIU, Mihnea Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 8–9 română
1973 Teatrul, nr. 8 ANGHEL, Paul Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 10–10 română
1973 Teatrul, nr. 8 BĂIEȘU, Ion Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 11–11 română
1973 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 12–12 română
1973 Teatrul, nr. 8 TĂRCHILĂ, Dan Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 13–13 română
1973 Teatrul, nr. 8 FÖLDES, Maria Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 14–15 română
1973 Teatrul, nr. 8 VINTILĂ, Petru Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 8 GENOIU, George Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 16–17 română
1973 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Scena în retrospectivă - Pa marginea spectacolelor din stagiunea '72 - '73 18–21 română
1973 Teatrul, nr. 8 NADIN, Mihai Eveniment și teatru 22–23 română
1973 Teatrul, nr. 8 In memoriam: Sică Alexandrescu (1896 - 1973) 24–25 română
1973 Teatrul, nr. 8 ANGHELESCU, Marcel Meșterul 26–28 română
1973 Teatrul, nr. 8 BERECHET, Mihai Exemplul și crezul său 29–29 română
1973 Teatrul, nr. 8 TĂRCHILĂ, Dan Fidel lui însuși 30–31 română
1973 Teatrul, nr. 8 DELEANU, Horia Sporirea percepțiilor 32–32 română
1973 Teatrul, nr. 8 PROFIT, Romeo Teatrul de vară în Constanța de ieri 33–38 română
1973 Teatrul, nr. 8 175 de teatru la Oradea 38–38 română
1973 Teatrul, nr. 8 PASCADI, Ion Lumea sau teatrul ? 39–40 română
1973 Teatrul, nr. 8 MIHĂILEANU, Ion "Reconsideratul" 41–42 română
1973 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Miron Radu În marginea vieții (piesă în trei acte) 43–66 română
1973 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil "Ifigienia în Taurida", Serbările mării...și alte cîteva probleme 67–69 română
1973 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin Epica dramei 70–71 română
1973 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Interviuri cu Angela Chiuaru și Peter Paulhoffer 72–72 română
1973 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU., C. Cartea de teatru: "Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX" de B. Elvin 73–73 română
1973 Teatrul, nr. 8 MANU, Emil Cartea de teatru: "Teatrul" de Dan Tărchilă 74–74 română
1973 Teatrul, nr. 8 ISAC, Carol Spații teatrale în Iugoslavia 76–76 română
1973 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Leonida Dialog nocturn (piesă în două părți) 77–92 română
1973 Teatrul, nr. 8 MASSOFF, Ioan Malcoci 93–93 română
1973 Teatrul, nr. 9 MĂCIUCĂ, Constantin Angajarea socială și estetică 1–4 română
1973 Teatrul, nr. 9 Gong '73 - '74 - Prolog la nou stagiune 5–5 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "I. L. Caragiale" - "Simfonia patetică" 6–7 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "Lucia sturdza Bulandra" - ...Pe mai multe "fronturi" 8–9 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Comedie - În preajma unui turneu 10–10 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "C. I. Nottara" - La start: "Paradisul" 11–11 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Mic - O premieră pe lună 11–11 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Giulești - Autori în custodie 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la nouaa stagiune: Teatrul "Ion Vasilescu" - Polivalența profilului 14–14 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "Ion Creangă" - Exclusiv pentru copii ! 14–15 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Evreiesc de Stat - Lozul cel mare ! 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "Țăndărică" - Anul 25… 16–16 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Satiric și Muzical "C. Tănase" - Lucruri serioase la revistă 16–17 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Operetă - Un teatru cu cîntec și dorințe 17–17 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași - Dimitrie cantemir, un turneu în R. D. G. și muzeul teatrului 18–18 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Cluj - Trei premiere 18–18 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Craiova - Un repertoriu frumos… 19–19 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Timișoara - În întîmpinarea publicului 19–19 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța - Activitate riguros planificată 19–19 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Stat din Galați - Din nou acasă ! 20–20 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Teatrul Maghiar de Stat din Cluj - Colaborare fructuoasă cu dramaturgii 20–20 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Al. Petre Ștefănescu-Goangă 21–21 română
1973 Teatrul, nr. 9 BARANGA, Aurel Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 22–24 română
1973 Teatrul, nr. 9 EVERAC, Paul Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 24–24 română
1973 Teatrul, nr. 9 MĂNESCU, Th. Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 25–27 română
1973 Teatrul, nr. 9 STOENESCU, Virgil Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 29–29 română
1973 Teatrul, nr. 9 VLAD, Gheorghe Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 30–31 română
1973 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 31–32 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Alexandru Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 32–32 română
1973 Teatrul, nr. 9 IACOBAN, Mircea Radu Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 32–33 română
1973 Teatrul, nr. 9 CHITIC, Paul Cornel Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 33–34 română
1973 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin A fi și a nu fi 35–36 română
1973 Teatrul, nr. 9 SORESCU, Marin Matca (piesă în două acte, șase tablouri) 37–56 română
1973 Teatrul, nr. 9 PASCADI, Ion Național sau universal 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida Școlile literare ca moment al stagnării 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Cu Iurie Darie despre tristețile unui june-prim (interviu) 61–67 română
1973 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira Cu Martin Esslin despre forme ale teatrului prezent (interviu) 68–69 română
1973 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: "Teatru" de V. Voiculescu 70–71 română
1973 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 72–73 română
1973 Teatrul, nr. 9 P., I. Cărți - reviste: Revista română nr. 3/1973 73–73 română
1973 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol: Octavian Cotescu 74–74 română
1973 Teatrul, nr. 9 BĂIEȘU, Ion Chițimia (piesă în două părți) 75–93 română
1973 Teatrul, nr. 9 ULMU, Bogdan Cartea de teatru: "Teatru" de George Magheru 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 10 Premise, obligații, speranțe 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 10 BELIGAN, Radu O datorie de onoare 3–4 română
1973 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Cristina Înaintea primului gong ! (interviu cu Horea Popescu) 5–6 română
1973 Teatrul, nr. 10 STINGHE, Sorin Premieră arhitectonică 7–10 română
1973 Teatrul, nr. 10 CALBOREANU, George Prilej sărbătoresc 11–12 română
1973 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Marcela Rusu "Voi fi pe scenă la un eveniment istoric..." (interviu) 13–14 română
1973 Teatrul, nr. 10 BARANGA, Aurel Cîtă iubire, atîtea speranțe 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 10 PASCADI, Ion Artă sau virtuozitate 17–17 română
1973 Teatrul, nr. 10 BARBU, Eugen Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 18–18 română
1973 Teatrul, nr. 10 SÎRBU, I. D. Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 19–21 română
1973 Teatrul, nr. 10 LEU, Corneliu Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 21–22 română
1973 Teatrul, nr. 10 ȘERBAN, I. D. Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 22–22 română
1973 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Meșterul Manole" de Lucian Blaga, "Unchiul Vanea" de A. P. Cehov (Teatrul Național din Cluj) 23–26 română
1973 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale (Teatrul de Comedie) 27–28 română
1973 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Cititorul de contor" de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 29–31 română
1973 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Adîncimi" de Constantin Chiriță (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 31–32 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: "Casa de mode" de Theodor Mănescu (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 32–33 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Locul tău sub soare" de Gh. Robu (Teatrul Național din Craiova) 33–35 română
1973 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Philadelphia, ești a mea" de Brian Friel (Teatrul Mic) 35–36 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Aici a dormit George Washington" de G. Kaufman și M. Hart (Teatrul "C. I. Nottara") 37–38 română
1973 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Lozul cel mare" de Șalom Alehem (Teatrul Evreiesc de Stat) 38–39 română
1973 Teatrul, nr. 10 MOLDOVAN, Manuela Cronica dramatică: "Antigona" de Sofocle (Teatrul de Stat din Arad) 39–40 română
1973 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: "Cuza Vodă" de Mircea Ștefănescu (Teatrul Dramatic din Galați) 40–41 română
1973 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Acul cumetrei Gurton" de W. Stevenson (Teatrul de Stat "Valea Jiului" din Petroșani) 42–42 română
1973 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: "Acești îngeri triști" de D. R. Popescu, "Revolta de pe Caine" de H. Wouk (Teatrul de Stat din Oradea - secția română 43–43 română
1973 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă, "Micii burghezi" de Maxim Gorki (Teatrul de Stat din Reșița) 44–44 română
1973 Teatrul, nr. 10 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă, "Vrăjitoarele din Salem" de Arthur Miller (Teatrul Dramatic din Brașov) 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Alecu Cu Virgil Ogășanu despre teatru (interviu) 47–50 română
1973 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin Marginalii la teatrul lui Horia Lovinescu 51–53 română
1973 Teatrul, nr. 10 IGIROȘIANU, I. Scapin la Chenonceaux 54–56 română
1973 Teatrul, nr. 10 STOENESCU, Virgil Misterioasa convorbire telefonică (comedie polițistă în 7 tablouri) 57–86 română
1973 Teatrul, nr. 10 SUCHIANU, D. I. Lunga călătorie a lui John Ford 87–89 română
1973 Teatrul, nr. 10 DELEANU, Horia Regizorul lucrează cu spectatorul 90–90 română
1973 Teatrul, nr. 10 VALTER, Radu Teatrul de umbre din Malaezia 91–91 română
1973 Teatrul, nr. 10 PROFIT, Romeo La Pécs: Cu teatrul de marionete din Constanța 92–92 română
1973 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 93–94 română
1973 Teatrul, nr. 10 BANU, George Brechtianismul lui Mazilu 95–95 română
1973 Teatrul, nr. 11 Teatru nou, pentru oameni noi 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu Dimitrie Cantemir "în mijlocul teatrului lumii" - Istoria ieroglifică la teatrul radiofonic și la Teatrul Național din Iași 3–6 română
1973 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Piesa românească actuală: "Puterea și adevărul" de Titus Popovici (Teatrul Maghiar de Stat din Tg. Mureș - secția română) "Cine ucide dragostea" de Petru Vintilă (Teatrul Maghiar de Stat din Tg. Mureș - secția maghiară) 7–9 română
1973 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Al. Piesa românească actuală: "Sîmbătă la Veritas" de Mircea Radu Iacoban (Teatrul Giulești) 10–11 română
1973 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Piesa românească actuală: "Între noi doi n-a fost decît tăcere" de Lia Crișan (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 11–12 română
1973 Teatrul, nr. 11 TORNEA, Florin Piesa românească actuală: "Fata din dafin" de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Brașov) 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 11 TORNEA, Florin Piesa românească actuală: "Poate acesta e secretul" de Serfiu Levin (Teatrul Național "Matei Millo" din Timișoara) 13–14 română
1973 Teatrul, nr. 11 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Piesa românească actuală: "Iancu Jianu" de Alexandru Mitru și Aurel Tita (Teatrul "Ion Creangă") 14–15 română
1973 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Intrigă și gîndire (trei piese-eseu de Paul Everac) 16–17 română
1973 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Constantin Marginalii la teatrul lui Al. Mirodan 18–20 română
1973 Teatrul, nr. 11 Recital Silvia Popovici 21–21 română
1973 Teatrul, nr. 11 DELEANU, Horia Marionete și oameni 22–22 română
1973 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Probleme mari ale unui teatru "mic" 23–28 română
1973 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Teatrul Mare Academic de Dramă "Maxim Gorki" din Leningrad: "Micii burghezi" de Gorki, "A treia gardă" de Kapralov și Tumanov, "Opinia publică" de Aurel Baranga 29–32 română
1973 Teatrul, nr. 11 FILIP, Mircea Teatrul Național German din Weimar 33–34 română
1973 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Alecu De vorbă cu frații Tapalagă: Rodica & Ștefan (interviu) 35–39 română
1973 Teatrul, nr. 11 ANDREESCU, Margareta Teatru proletar combatant 40–43 română
1973 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Cartea de teatru: "Drame și comedii" de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu 44–44 română
1973 Teatrul, nr. 11 GEORGESCU, Paul Alexandru Drumurile de azi ale dramaturgiei latino-americane 45–48 română
1973 Teatrul, nr. 11 COSTA-FORU, Anca De Max și scena engleză 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Arad - O desfășurare de energii 51–54 română
1973 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Jocul dragostei și al întîmplării" de Marivaux (Teatrul Național din Cluj) 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Micii burghezi" de M. Gorki (Teatrul Național din Timișoara) 55–56 română
1973 Teatrul, nr. 11 ȚINTEA, Julieta Cronica dramatică: "Avarul" de Molière (Teatrul Dramatic din Galați) 56–57 română
1973 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: "Profesiune pentru îngeri" de Dragomir Asenov (Teatrul de Stat "A. Davila" din Pitești) 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 11 Z., T. Cronica dramatică: Reflectorul revistei (Teatrul de Comedie și Revistă "Ion Vasilescu") 58–58 română
1973 Teatrul, nr. 11 MARIN, Maria Viitorul rol: Victor Rebengiuc, Sanda Maria Dandu 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira "Mizantropul" sau Contestatarul ridicol 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 11 CRISTIAN, V. Pablo Casals 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 11 ANDREESCU, Silvia Orașul scufundat (dramă în trei acte) 65–86 română
1973 Teatrul, nr. 11 MĂNESCU, Theodor Orașul scufundat (dramă în trei acte) 65–86 română
1973 Teatrul, nr. 11 NEGREANU, Dan Festivalul Richard Wagner 87–89 română
1973 Teatrul, nr. 11 Massler S. 90–90 română
1973 Teatrul, nr. 11 PROROK, Leszek Rival sau frate mezin ? 91–92 română
1973 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai Micul ecran și scena mare 93–94 română
1973 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 95–96 română
1973 Teatrul, nr. 12 Inaugurarea noului edificiu al Teatrului Național din București (cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu; cuvîntul directorului Teatrului Național, Radu Beligan) 1–7 română
1973 Teatrul, nr. 12 CIUTESCU, Ilie "Apus de soare" de Barbu Ștefănescu Delavrancea 8–8 română
1973 Teatrul, nr. 12 "Simfonia patetică" de Aurel Baranga 10–11 română
1973 Teatrul, nr. 12 Teatrul în cadența evenimentelor 12–15 română
1973 Teatrul, nr. 12 La masa rotundă: teatrul T. V. (participanți: Petre Bokor, Andrei Brădeanu, Nae Cosmescu, Sorana Coroamă, Ariana Kunner-Stoica, Domnița Munteanu, Marga Niță, Constantin Paraschivescu, Letiția Popa, Ioana Prodan, Geo Saizescu, Dinu Săraru, Al. Tatos) 16–26 română
1973 Teatrul, nr. 12 PETROVICI, Virgil Virtuțile luminii 27–29 română
1973 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Elena Godeanu 30–34 română
1973 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Diogene cîinele" de Dumitru Solomon (Teatrul de Stat din Ploiești) 35–38 română
1973 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Noile suferințe ale tînărului W" de Ulrich Plenzdorf (Teatrul "Bulandra") 38–41 română
1973 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Gheorghe Lazăr" de Nicolae Iorga (Teatrul de Stat din Sibiu) 41–42 română
1973 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Răzvan și Vidra" de B. P. Hașdeu, "Hai la nouri de vînzare" (recital de poezie)(Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 43–44 română
1973 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Lumea cît o fi !..." (suită te texte folclorice), "Mockinpott" de Peter Weiss (I. A. T. C.) 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil 25 de ani de teatru turdean 47–49 română
1973 Teatrul, nr. 12 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: "Noile suferințe ale tînărului W" de Ulrich Plenzdorf (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 47–47 română
1973 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Roluri în pregătire: Doina Tuțescu (Teatrul Mic), Marga Anghelescu (Tearul "Giulești") (interviu) 50–51 română
1973 Teatrul, nr. 12 GANĂ, George N. D. Cocea - dramaturg 52–53 română
1973 Teatrul, nr. 12 CRISTIAN, V. Cronica muzicală: "New Philarmonia Orchestra" 54–54 română
1973 Teatrul, nr. 12 RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: Paul Claudel sau o viziune poetică a lumii 55–55 română
1973 Teatrul, nr. 12 CERNESCU, Dinu Note sentimentale pe marginea unui turneu - Teatrul Giulești în U. R. S. S. 56–57 română
1973 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 58–60 română
1973 Teatrul, nr. 12 NAGHIU, Iosif Într-o singură seară (piesă în trei acte) 61–88 română
1973 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic: Anul 1973 (anul XVIII) 89–95 română
1973 Teatrul, nr. 12 Note 96–96 română