Criterii căutate

  • An de publicare: 1972

Sumarul căutării

  • 907 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1972 Acta Musei Napocensis, IX Republica nostră la 25 ani V- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PASCU, Ștefan Avram Iancu .1- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VLASSA, Nicolae Cea mai veche fază a complexului cultural Starcevo-Criș în România (I) .7- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX RUSU, Mircea Considerații asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D și Hallstatt A 29- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VASILIEV, Valentin Das skythische Graberfeld von Blaj 65- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea IV) 107- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX GLODARIU, Ioan Așezarea dacică și daco-romană de la Slimnic 119- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX MITROFAN, Ioan Așezări ale populației autohtone în Dacia Superioară 141- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOREDT, K., PROTASE, Dumitru Al doilea mormînt princiar de la Apahida (D. Protase: partea I) 163- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX GYULAI, Paul Izvoarele și istoriografia privind tehnica și organizarea militară în Europa Centrală și Transilvania (sec. XVI-XVII) 179- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX URSUȚIU, L. Foruri de judecată, judecăți, globale, pe domeniul Gurghiu între anii 1652-1715 195- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BOTEZAN, Liviu Dijme iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820 205- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX SUCIU, Dumitru Lupta parlamentară a lui Ilie Măcelariu în dieta de încoronare de la Pesta (iunie 1867 - decembrie 1868) 215- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VAJDA, Ludovic Capitalul străin în industria minieră și metalurgică a Transilvaniei (1867-1900) 229- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX CORDOȘ, Nicolae Memorandul naționalităților (1892-1899) 255- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX GLODARIU, Ioan Un moment din viața "Astrei": modificarea statutelor (1897) 277- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTOPOPESCU, George Planul de campanie al M.C.G. român pentru primul război mondial 289- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX SIMION, A. Mișcarea grevistă a muncitorilor din industria metalurgică în anii 1923-1928 315- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BODEA, Gheorghe Acțiuni revoluționare ale tineretului din Cluj în frunte cu uteciștii, în anii 1929-1933 327- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BUNTA, Petru, ȚUȚUI, Gheorghe Partidul Comunist Român după Conferința Națională. Victoria Partidelor Democratice în alegerile din 1946 341- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VLASSA, Nicolae Zona balcano-asiatică și Transilvania. Răspuns unei note polemice 367- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX STOICOVICI, Eugen, STOICOVICI, Florica Monedele dec argint dacice și specificul lor chimic și metalografic 375- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOPÎRTEAN, A., MILEA, M., WINKLER, Iudita Monede antice descoperite în Transilvania și Dobrogea 383- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX STANCA, S. Descoperiri arheologice și numismatice la Petroșeni 385- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX FERENCZI, Istvan Contribuții la problema limesului de vest al Daciei (II) 387- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX GUDEA, Nicolae Inscripții și ștampile tegulare din castrul roman de la Bologa 413- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX POPA, R. Săpături într-o villa rustica de lîngă Hațeg 439- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PISO, Ioan Publius Furius Saturninus 463- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PEPELEA, V., PISO, Ioan Două piese romane din Botorca (Tîrnăveni) 473- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BĂRBULESCU, M., ZILEA, Z. Capiteluri romane din Potaissa 477- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX JUDE, M.M. Monumente funerare de la Potaissa 497- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX ALEDEA, Ioan, MOGA, V., POP, Constantin Noi medalioane funerare lucrate aparte, din Dacia Superioară 503- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTASE, Dumitru Zur Chronologie und ethisch-kulturellen Deutung des Friedholes von Soporul de Cămpie (Siebenburgen) 525- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BELU, S., GOLDENBERG, S. Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 533- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Sălajul în sec. XVI-XVII, în documentele oficiului tricesimal clujean 547- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX MATEI, Ștefan, UZUM, I. Date noi asupra bisericii și fortificației de la Ilidia 555- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX POP, Viorica Informații documentare despre unele frîmîntări sociale în anul 1762 565- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PORUMB, Marius Zugravii icoanelor "Paraclisului Nou" din Șcheii Brașovului 571- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX JAKO, S. Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (III) 587- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX IZSAK, S. Antecedentele organizatorice ale înfințării Spitalului Public din Cluj (1818) și dezvoltarea ulterioară a acestei instituții 603- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX POLVEREJAN, Ș., TEODOR, P. Disertația despre școli a lui George Barițiu (1835) 619- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX NEAMȚU, Gelu Tirajul, cititorii și situația financiară a ziarului "Federațiunea" (1868-18676) 635- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX NEAMȚU, Alexandru Preocupări de medicină veterinară în activitatea doctorului Vasile Popp 647- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX KOVACS, Iosif Monografiile sătești din Transilvania la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 663- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX KORODI, I. Noi rezultate ale utilizării materialelor plastice în restaurarea unor piese metalice 669- română
1972 Aluta KISGYORGY, Zoltan Adatok a Viviparu-nem ismeretehez .3-12 maghiară
1972 Aluta KOVACS, Alexandru, SAMSON, Petre Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
1972 Aluta RĂDULESCU, Costin Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
1972 Aluta KRISTO, Andrei Date cu privire la evoluția reșelei hidrografice a Oltului superior în Depresiunea Ciucului 27-40 română
1972 Aluta KALMAN, Laszlo Noi contribuții la cunoșterea macromicetelor din R.S. România 41-60 română
1972 Aluta RACZ, Elisabeta, RACZ, Gabriel Erdovidek floraja Benko Jozsef (1740-1814) kezirataiban 61-69 maghiară
1972 Aluta KOVACS, Andrei Flora vasculară din îmrejurimile orașului Tg. Secuiesc (județul Covasna) 71-103 română
1972 Aluta CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Sandor Reprezentanții superfamiliei Pyraloidea din colecția L. Dioszeghy de la Muzeul Sf. Gheorghe 105-116 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru A spsiszentgyorgyi muzeum termestetrajzi osztakya 117-126 maghiară
1972 Aluta KONYA, Adam Kovaszna megye eghajlati jellemzese 127-136 maghiară
1972 Aluta FORIS, Pal Adatok ay erdelyi ferykepezes tortenetehez 137-153 maghiară
1972 Aluta KOCSIS, Lajos Cercetări asupra materialului antropologic cu leziuni stomatologice din feudalismului timpuriu descoperite în județul Covasna 155-161 română
1972 Aluta KOCSIS, Lajos A dento-maxillaris , vagy ragoszervek betegsegeinek nyiomai regeszeti asatasi leletanyagban 163-169 română
1972 Aluta LUDMANN, Toma, SZOCS, Huba Despre noțiunile de sensibilitate și precizie 171-178 română
1972 Aluta AIRINEI, Ștefan, PRICĂJAN, Artemiu Corelații între structura geologică profundă și aureola mofetică din județul Covasna cu privire la zonele de apariție a apelor minerale carbogazoase 181-193 română
1972 Aluta HARKO, Iosif Fluctuația debitului de apă în raport cu variația precipitațiilor la izvoarele de ape minerale de la stațiunile Malnaș-Băi și Bodoc din județul Covasna 195-207 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif Contribuții biostratigrafice la vîrsta erupțiilor de bayalt din regiunea comunei Hoghiz (Perșanii Centrali-Vestici) 209-218 română
1972 Aluta PERJESSY, Iuliu Fenomene postvulcanice din Valea Pîrîului Șugaș 219-224 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI Masivul Bodoc - Considerații geomorfologice 225-231 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI, IELENICZ, Mihai Munții și depresiunea Întorsura Buzăului - Contribuții la studiul geomorfologic 233-240 română
1972 Aluta KRISTO, Andrei Unele probleme privind delimitarea și denumirea unităților de relief din depresiunile intracarpatice ale Oltului superior 241-247 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif Schimbările albiei Oltului la extremitatea de sud a Munților Baraoltului 249-259 română
1972 Aluta MIHAI, Elena, TEODOREANU, Elena Frecvența inversiunilor de temperatură în Depresiunea Tg. Secuiesc 261-269 română
1972 Aluta BINDER, Pavel Date geografico-istorice referitoare la pasurile și plaiurile transcarpatice din județul Covasna 271-282 română
1972 Aluta CSORJA, Elisabeta Însemnări privind populația orașului Covasna 283-288 română
1972 Aluta GAZDA, Laszlo A sepsiszenzgyorgyi "Olt" textilgyar munkaeroelltasanak nehany problemaja 289-303 maghiară
1972 Aluta KISGYORGY, Zoltan Evoluția exploatărilor de lignit în bazinul Baraolt 305-315 română
1972 Aluta TEMPFLI, Maria A korszeru ellenorzes nehany problemaja 317-328 maghiară
1972 Aluta KONYA, Adam Kovaszna megye idegenforgalmi ovezetei 329-334 maghiară
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Lista prescurtărilor română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Tabla de materii 5-24 română, franceză, engleză, germană, rusă
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana, CANTILLI, Maria, redactor responsabil DACHE, Petre, DUȚU, Aurel, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cuvânt înainte 25-25 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Președinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București SĂCEANU, Amza Cuvînt de deschidere Şedinţă festivă la 50 de ani 29-30 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BORCA, Ion Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 31-31 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Ștefan Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 32-32 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ANTONESCU, Iulian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare - Cuvînt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 33-33 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX GEORGESCU, Florian Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 34-35 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DAICOVICIU, Constantin Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 36-37 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DACHE, Petre Cinci decenii de activitate a Muzeului de istorie a municipiului București Şedinţă festivă la 50 de ani 39-46 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROSETTI, Dinu V. Importanța cercetărilor arheologice bucureștene din perioada 1923-1948 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 51-56 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COMȘA, Eugen Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 57-63 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TURCU, Mioara Vestigii getice cercetate în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 65-72 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TEODORESCU, Victor Centre meșteșugărești din sec. V/VI-VII e.n. în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 73-99 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX OLTEANU, Ștefan Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 109-114 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DEMÉNY, Ludovic București - centru de tiparniță în sec. al XVI-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 123-128 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIOBANU, Radu Ștefan Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 129-136 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX VĂTĂMANU, Nicolae Studiul medicinei la Academia Domnească de la Sfântul Sava Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 137-141 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX SARCEDOȚEANU, Aurelian Etnografia bucureșteană în sec. al XVIII-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 143-155 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CRISTACHE PANAIT, Ioana Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Aristide Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 163-171 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STAN, Maria Tineri bucureșteni plecați la studii în străinătate în sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 173-180 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BERINDEI, Dan Mișcarea revoluționară din 1821 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 181-186 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONAȘCU, Ion Bucureștii și studenții transilvăneni în străinătate Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 187-197 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DINU, Cristina, SAVIN, Margareta Xavier Villacrosse arhitect al Bucureștilor (1837-1855) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 205-211 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NOVAC, Vasile Goleștii în istoria Bucureștilor Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 213-222 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX HUMINIC TECLEAN, Maria Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUGA, Dragoș, MOTOMANCEA, Aurelian Evoluția demografică a orașului București de la Unirea Principatelor Române pană în zile noastre Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 233-237 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONESCU, Ștefan Structura socială a populației orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 239-245 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNEA, Aurelia Rolul politic al Bucureștilor în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român (1891-1895) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 247-257 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIACHIR, Nicolae București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1975-1977) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PETRESCU, Aurel Semnificația recensământului din 1878 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 267-273 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROMAN, Victoria Tipografii folosite de mișcarea socialistă din București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 275-284 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COPOIU, Nicolae Tradițiile Comunei din Paris în organizațiile muncitorești bucureștene până la crearea P.C.R. Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 285-291 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IACOȘ, Ion Contribuția Clubului muncitorilor din București la afirmarea principiilor de organizare și de luptă a ploretariatului din România în anii 1899-1901 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX KANDEL, Mauriciu Școli și dascăli în București în primele două decenii ale sec. XX Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COMLOȘAN, Gheorghe Socialiștii bucureșteni în fruntea luptei pentru făurirea partidului consecvent revoluționar în România (iulie 1919-ianuarie 1920) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 309-315 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UNC, Gheorghe Bucureștiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 317-323 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Marin Opinia publică bucureșteană față de procesul din Dealul Spirii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 325-330 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MUNTEANU, Nicolae București - Capitala revoluționară a organizațiilor și luptelor muncitorești (1918-1933) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 331-337 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Elisabeta Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 339-345 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MIHĂILEANU, Alexandru Urbanistica în concepția P.C.R. (1921-1944) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 347-351 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Gheorghe Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BABICI, Ion București - centru al mișcării de solidaritate internațională a proletariatului român (1921-1939) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 361-367 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana Locul Bucureștilor în cadrul frământărilor politice din România în ajunul celui de al doilea război mondial Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 369-374 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UDREA, Traian București - centrul pregătirii și înfăptuirii insurecției antifasciste din august 1944 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 375-381 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TUȚU, Dumitru Momente ale nsurecției naționale antifasciste oglindite în documente germane ale vremii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 383-389 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MAKSUTOVICI, Gelcu Rolul intelectualității bucureștene în propagarea științei și culturii în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 399-403 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȚUȚUI, Gheorghe Dezvoltarea organizației P.C.R. - București în anii revoluției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 405-411 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NICOLAE, Ionel Clasa muncitoare bucureșteană și evoluția ei în anii construcției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 413-419 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Traian Dezvoltarea orașului București în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 421-429 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COFAS, Eleonora Muzeul de istorie a municipiului București 1921- 1971 Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 437-443 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COJOCĂRESCU, Maria Medalia și insigna bătute cu prilejul semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 445-447 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MACRII, Rodica Cronică. Activitate de cercetare, depistare și conservare a patrimoniului muzeistic Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 449-452 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 453-453 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BERCIU, Dumitru Cercetări privind preistoria județului Vîlcea .11- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TUDOR, Dumitru Cîteva probleme ale epocii romane în lumina cercetărilor arheologice de la Buridava 29- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Rîmnicu-Vîlcea 37- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I IONESCU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea așezămintului medieval Mănăstirea Govora din judeșuk Vîlcea 57- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I ȘENDRULESCU, Ion Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Vîlcea 123- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I FOCȘA, Gheorghe Însemnătatea documentelor etnografice și de artă populară din județul Vîlcea 131- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HAMPARTUNIAN, Nubar, PURCĂRESCU, Petre Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Rîureni, județul Vîlcea 161- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HOLTEI, Sever, NANIA, Ion Depozitul de bronzuri de la Sacoti-Slătioara, județul Vîlcea 173- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu, WOLSKI, Wanda Studiu antropologic al necropolei hallstattiene tîrzii de la Ferigile 193- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I VULPE, Alexandru Observații privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din mormintele hallstattiene de la Ferigile 269- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian Fabrica de hîrtie din Rămnicu Vîlcea în secolul al XVII-lea 273- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian Doua documente privitoare la mănăstirea Iezerul 291- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BALAȘA, Dumitru, PURCĂRESCU, Petre Luptele pandurilor și eteriștilor de pe Valea Oltului, 1821 295- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I DUMITRAȘCU, Gheorghe Atitudinea învățătorilor satelor față de răscoala din anul 1907 321- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TAMAȘ, Corneliu Documente privind răscoala țăranilor din 1907 331- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I PERȘU, Emil Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, jud. Olt și Drăgășani, jud. Vîlcea 339- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru, ROGOCIU, Traian Anton Pann la Rîmnicu Vîlcea 395- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru Două lucrări de Dimitrie Paciurea în colecția muzeului județean Vîlcea 401- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru Nașterea Venerei de sculptorul Ion Georgescu 407- română
1972 Carpica, V BORONEANȚ, Vasile Vasile Pârvan, fondator al școlii românești de arheologie .7-11 română
1972 Carpica, V FLOREA, Vasile Fundamentarea istoriei ca știință în concepția lui Pârvan 13-24 română
1972 Carpica, V ZUB, Alexandru Vasile Pârvan 25-38 română
1972 Carpica, V BITIRI, Maria, CĂPITANU, Viorel Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
1972 Carpica, V URSULESCU, Nicolae Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
1972 Carpica, V DUMITRESCU, Vladimir Încă o dată C 14 pentru cultura Cucuteni 79-81 română
1972 Carpica, V NIȚU, Anton Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
1972 Carpica, V CUCOȘ, Ștefan Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană 91-93 română
1972 Carpica, V VATAVU, Mihai Mormântul „Noua” de la Popricani 95-97 română
1972 Carpica, V BUZILĂ, Aurel, HĂLĂUCESCU, Petronius Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de la Doina-Girov, județul Neamț 99-103 română
1972 Carpica, V TEODOR, Dan Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
1972 Carpica, V MITREA, Ioan Contribuții la cunoașterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpați și Siret a Moldovei 115-132 română
1972 Carpica, V SPINEI, Victor Săpăturile de salvare de la Oltenești 133-141 română
1972 Carpica, V CHIȚESCU, Lucian Fortificațiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea 143-167 română
1972 Carpica, V ANDRONIC, Alexandru Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
1972 Carpica, V ARTIMON, Alexandru Cîteva considerații asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgești-Tătărăști (județul Bacău) 181-188 română
1972 Carpica, V MURARIU, Ioan Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
1972 Carpica, V IRIMESCU, Sevasta, VOICU, Maria Un moment al aplicării legiurii agrare din anul 1864. Note pe marginea unui document de arhivă din anul 1865 197-200 română
1972 Carpica, V POPOVICI, Georgeta Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan 201-209 română
1972 Carpica, V ZAHARIA, Dumitru Unele date cu privire la începuturile învățământului în orașul Tîrgu Ocna 211-218 română
1972 Carpica, V NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecaterina Guvernul P.P. Carp și problema reformei administrative la 1912 219-233 română
1972 Carpica, V EȘANU, Leon Mișcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920 235-250 română
1972 Carpica, V SCURTU, Ioan Lupta partidelor politice în alegerile parlementare din mai-iunie 1920 251-265 română
1972 Carpica, V VĂCĂRAȘU, Iulia Considerații istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmănești 267-277 română
1972 Carpica, V ICHIM, Dorinel Expoziția de artă populară „Colecția Vasile Heisu” – Răcăciuni 279-284 română
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1972 Carpica, V ANDROMIC, Alexandru, MITREA, Ion Ocerki istorii culturî Moldavii(II-XIV vv.) - Rikman A.E., Rafalovici I.G. 288-291 română
1972 Carpica, V BUJOR, Doina Curente și tendințe în arta secolului XX - Coutthion Pierre 293-294 română
1972 Centenar Muzeal Orădean Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român .11- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 14- română
1972 Centenar Muzeal Orădean FODOR, Alexandru Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 16- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 18- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CONSTANTINESCU, Miron Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 19- română
1972 Centenar Muzeal Orădean SZANTO, Ștefan Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 21- română
1972 Centenar Muzeal Orădean ANDRIȚOIU, Alexandru Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 23- română
1972 Centenar Muzeal Orădean BODOR, Gheorghe Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 25- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever Centenarul activității muzeale orădene 27- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan Muzeul Țării Crișurilor, locul și rolul său în contextul vieții spirituale a județului Bihor 33-39 română
1972 Centenar Muzeal Orădean HOMER, Radu, ȘTEFĂNESCU, Liviu, TOMESCU, Gheorghe Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel Precedente muzeistice în viața culturală a românilor bihoreni 55-63 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ORDENTLICH, Ivan Un secol de activitate expozițională a secției de istorie a muzeului orădean 65-68 română
1972 Centenar Muzeal Orădean TOTH, Suzana Muzeul orădean și preocupările etnografice între anii 1872-1972 69-75 română
1972 Centenar Muzeal Orădean TOTH, Ioan Începuturile activității muzeografice din Bihor oglindite în ziarul "Nagyvarad" 77-82 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ROȘU, Letiția Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orădean 83-86 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MAXIM, Virgil, POPOVICI, Ioan Muzeul casei naționale a jud. Bihor (1929-1940) 87-83 română
1972 Centenar Muzeal Orădean JURCSAK, Tiberiu Douăzeci de ani de activitate a secției de științe naturale din muzeul orădean 95-99 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIDIOȘAN, Nicolae Istoricul cercetărilor arheologice ale muzeului orădean 101-105 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARINESCU, Ioan Legăturile științifice ale Muzeului Țării Crișurilor 107-109 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MOZES, Tereza Principii și metode noi în organizarea științifică a colecției de artă populară 111-120 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DRĂGOI, Livia, RUS, Alexandra Colecția de artă modernă românească a muzeului Octavian Goga din Ciucea 121-125 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CRIȘAN, Maria Contribuții la stabilirea principiilor de organizare ale unui muzeu de artă contemporană 127-132 română
1972 Centenar Muzeal Orădean NANASI, Zoltan Muzeul de istorie al Văii-Ierului (1957-1972) 133-137 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂZUREANU, Emil Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin Istorie, arheologie, filolofie 147-152 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin, DAICOVICIU, Hadrian Development urbain et romanisation dans la province de Dacie 153-160 română
1972 Centenar Muzeal Orădean IGNAT, Doina Cercetări neolitice în Bihor 161-164 română
1972 Centenar Muzeal Orădean SOROCEANU, Tudor Așezarea de tip Wietenburg de la Palatca (j. Cluj) 165-172 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KACSO, Carol Unele date cu privire la cercetările recente din necropola tumulară de la Lăpuș 185-189 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARGHITAN, Liviu Considerații cu privire la tezaurelor dacice de argint din vestul și nord-vestul României 191-195 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COMȘA, Maria Unele date privind regiunile din nord-vestul României în secolele V-IX 209-213 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Radu Valea Bistrei în secolele XIII-XIV. Cercetări documentare și arheologice în Nordul Bihorului 215-219 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Dan, VLĂDESCU, Cristian Coifuri de paradă din secolul al XVI-lea în colecția muzeului Peles 221-229 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EDROIU, Nicolae Cultura scrisă românească în Bihor în sec. XVII 231-236 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILEA, Ana Obligațiile în muncă pe domeniul capitlului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 237-243 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘTEFĂNESCU, Liviu Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POP, Viorica Din preocupările iluministe ale doctorului Ioan Pitariu Molnar 253-261 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORA, Gheorghe Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BONA, Petru, DAN, Mihail Mișcări și frămîntări țărănești în Bihor la sfîrșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea 287-293 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ANDEA, Avram Libertatea națională în concepția lui Simion Bărnuțiu 295-302 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DRECIN, Mihai "Revista Economică", primul periodic financiar-bancar și comercial al romanilor din Transilvania 303-309 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan Aspecte din activitatea culturală progresistă a bihorenilor N. Jiga, E. Gojdu, Al Roman și I. Vulcan 311-316 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel Contribuții documentare la istoria învățămîntului românesc din Bihor în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea 317-345 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Mircea Din activitatea lui I.C. Drăgescu în Italia 347-356 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GOLBAN, Ioan Cu privire la începuturile mișcării muncitorești din Bihor 357-362 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MIERLUȚIU, Ioan Instituții de credit din Oradea 363-367 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GLODARIU, Eugenia Schimbări survenite în organizarea "Astrei" (1895-1897) 369-373 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BROINAȘ, Aurica Contribuții la cunoașterea activității socialiștilor bihoreni în perioada 1900-1914 375-382 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CORNEA, Lucia Aspecte noi privind jubileul din 1904 al revistei "Familia" 383-390 română
1972 Centenar Muzeal Orădean VESA, Vasile Ecoul creării episcopiei de Hasjdudorogh în unele cercuri politice și diplomatice europene 391-396 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KOROSI, Ștefan O revistă orădeană de orientare comunistă "Szabad Szo" 397-404 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARINESCU, Ioan Aspecte ale crizei economice din 1929-1933 în orașul Oradea 405-423 română
1972 Centenar Muzeal Orădean NAZADT, Octavian Aspecte privind lupta maselor populare din județul Bihor pentru cucerirea puterii în perioada 23 August 1944 - Aprilie 1945 425-431 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DELIMAN, Ecaterina Acțiunea factorilor psihosociali asupras întăririi unității și frăției dintre oamenii muncii români și cei aparțănînd nașionalităților conlocuitoare 433-436 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MORGOVAN, Mihai Activitatea ideologică și semnificația sa istorică pentru prezentul și viitorul Bihorului 437-441 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUNĂRE, Nicolae Cămașa tradițională în portul românilor din nord-vestul Transilvaniei 445-450 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan Cîteva probleme de etnografie în revista "Familia" (1865-1900) 451-458 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MUREȘANU, Pompei O inițiativă interesantă de acum trei sferturi de veac 459-464 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BOCȘE, Maria Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crișului Negru) 465-473 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAVEL, Emilia Ornamentica cojoacelor moldovenești și unele motive străvechi întîlnite și pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei 475-485 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GUI, Iosif Angela Selagean Butean și preocupările ei în legătură cu arta populară în Bihor 487-515 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BRADU, Ion Probleme de artă populară în fondul tradițional de publicații al Bibliotecii Municipale Oradea 517-520 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan, LUNGESCU, Olivia Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘOVREA, Iuliana Modalități de mascare în Bihor 527-529 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRAUR, Tiberiu Semnificații arhaice ale unor podoabe de nuntă de pe Valea Crișului Negru - Bihor 531-533 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Elena Sumănăritul în Depresiunea Beiușului 535-540 română
1972 Centenar Muzeal Orădean SASU, Ecaterina Cetăți în stilul renașterii din Țara Crișurilor 543-551 română
1972 Centenar Muzeal Orădean AVRAM, Alexandru Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Marica Contribuții la cunoașterea xilogravurilor populare românești din Transilvania 557-561 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORBAN, Raoul Simion Hollosy (Corbul) 1857-1918 întemeietorul coloniei de artă de la Baia Mare 563-571 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂPTOIU, Negoiță Un pictor transilvănean: Flaviu C. Domșa (1878-1932) 573-580 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CRIȘAN, Gabriela Artistul cetățean: Leon Alex 581-583 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ARBORE, Grigore, ROȘU-POPESCU, Smaranda Realism și expresionism în grafica lui Vasile Kazar 585-611 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȚOCA, Mircea Arhitectura secesiunii din Oradea 613-617 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea Condițiile geologice ale zăcămintelor de bauxită din Munții Apuseni 623-625 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea Metalogeneza fierului sedimentar de la Căpuș (județul Cluj) 627-630 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea, PAUCĂ, Mircea Asupra sistemului de pînze embrionare din Apusenii Centrali 631-635 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CAZIMIR, Radu Structura generală a Munților Pădurea Craiului 637-646 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Dumitru, ILIE, Mircea Contribuții noi la tectonica Munților Pădurea Craiului (Regiunea Remeți - Valea Drăganului) 647-651 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAUCĂ, Mircea Problema "Etajului Pannonian" 653-657 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MAROSSY, Ana Date privind istoricul cercetărilor botanice în Bihor 659-666 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FUHN, Ion, JURCSAK, Tiberiu O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României : Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor - Oradea) 667-672 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POLIȘ, Rozalia Schiță la un istoric al cercetării vertetebratelor din Bihor și regiunile înconjurătoare 673-694 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAINA, Ion Din istoricul cercetărilor asupra nevertebratelor în Bihor (I) 695-710 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EUSEBIU, Ștefan Ruscus aculeatus L. în vestul țării 711-718 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan, COSTE, Liana Considerații geobotanice asupra asocierii speciei Prunus spinosa L. în două tipuri de stațiuni Vestul României 727-723 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EUSEBIU, Ștefan "Sylva" - Un nou arboretum în vestul țării 735-738 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KISS, Bela Contribuții la cunoașterea plecopterelor din Munții Apuseni 739-743 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LUPU, Dochița Noutăți și rarități pentru știința din fauna de moluște a Munților Apuseni 745-748 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KOVATS, Lajos Situația populației de berze (Ciconia ciconia L.) din Bazinul Crișului Repede în Vara anului 1972 749-770 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAPADOPOL, Aurel Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BERES, Iosif Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel Cronica aniversării 791-818 română
1972 Centenar Muzeal Orădean Colectivul Muzeului Țării Crișurilor 819-821 română
1972 Crisia, II BERINDEI, Ignatie Crisia - Cuvînt înainte .5- română
1972 Crisia, II DAICOVICIU, Constantin Crisia - Cuvînt înainte .7- română
1972 Crisia, II DAICOVICIU, Hadrian Tacitus șui războaiele dacice ale lui Traian .9- română
1972 Crisia, II ALEXANDRESCU, A. Mormintele din perioada mai tîrzie a necropolei getice de la Zimnicea (j. Teleorman) 15- română
1972 Crisia, II BODOR, A. Blocuri cu litere grecești din cetățile dacice 27- română
1972 Crisia, II WINKLER, I. Cercetări despre moneda "Koson" 37- română
1972 Crisia, II GLODARIU, Ioan Importuri elenistico-italice în Dacia preromană (sec. II î.n.n. - I e.n) 45- română
1972 Crisia, II FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc 59- română
1972 Crisia, II BERCIU, I., MOGA, V. Contribuția Muzeului de Istorie din Alba-Iulia la cunoașterea culturii dacice 65- română
1972 Crisia, II MARINESCU, Florian Cercetările de la Polovragi (1969-1971) 79- română
1972 Crisia, II CĂPITANU, V., URSACHI, V. Descoperiri geto-dace în județul Bacău 97- română
1972 Crisia, II ROȘU, T. Așezarea dacică din Dealul Viilor de la Oradea 115- română
1972 Crisia, II DUMITRAȘCU, Sever Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121- română
1972 Crisia, II FRUCHTER, E., MIHĂESCU, G. Despre necesitatea includerii unui capitol privind cultura spirituală a dacilor în istoria filosofiei din România 149- română
1972 Crisia, II SCORPAN, C. Continuitatea în Dobrogea și problema unității culturii geto-dacice 155- română
1972 Crisia, II URSULESCU, Nicolae Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175- română
1972 Crisia, II IONIȚĂ, Ion Unele privind populația autohtonă din Moldova în secolele II-V e.n. 183- română
1972 Crisia, II LAZIN, Gheorghe, NEMETI, I. Descoperiru dacice din secolele II-IV e.n. în zona Carei 199- română
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MOGOȘANU, Florea Information générale sur le paléolithique du Banat (Sud-Ouest de la Roumanie) 005-028
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MATEESCU, Corneliu N. Der Graben der Niederlassung von Vadastra. Beitrag zum Studium der neolithischen Grabe an der Unteren Donau 029-038
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 COMȘA, Eugen Quelques problèmes relatifs au complexe neolithique de Radovanu 039-052
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MARINESCU-BÂLCU, Silvia À propos des influences de la culture Précucuteni sur la culture de Hamangia, à la lumière de quelques découvertes inédites de Dobrogea 053-074
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 POPESCU, Eugenia, VULPE, Alexandru Contributions à la connaissance de débuts de la culture géto-dacique dans la zone subcarpatique Vâlcea-Arges (La nécropole tumulaire de Tigveni) 075-112
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ALEXANDRESCU, Petre Un groupe de céramique fabriquée à Istros 113-132
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Castra Legionis V Macedonicae und Municipium Troesmense 133-144
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 POPILIAN, Gheorghe Un atelier de terra sigillata à Romula 145-162
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 STOICA, Onoriu, TOROPU, Octavian La nécropole préféudale d'Obârsia-Olt (Note préliminaire) 163-188
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 BAUMANN, Victor Heinrich Nouveaux témoignages chrétiens sur le limes nord-scythique : la bazilique à martyrium de basse époque romaine découverte à Niculitel (dép. de Tulcea) 189-202
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 BĂRBULESCU, Mihai Der Dianakult im römischen Dazien 203-224
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 RĂDULESCU, Alexandru Die Keramik von Siret (14. Jh.). Zur archäologischen Erforschung der moldauischen mittelalterlichen Stadt 225-242
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 POPA, Radu Über die Burgen der Terra Hatzeg 243-270
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ZAVATIN-COMAN, Elena La tombe grecque avec kalpis de Mangalia 271-280
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 PETOLESCU, Constantin C. Note sur la carrière de P.Metilius Secundus 281-286
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 RUSSU, Ion I. Das römische Militärdiplom von Miroliubovo (Burgas) 287-292
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 RUSSU, Ion I. Zu den Statthaltern der Provinz Raetien 293-298
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 CAZACU, Matei ''Montes Serrorum'' (Ammianus Marcellinus, XXVII, 5, 3). Zur Siedlungsgeschichte der Westgoten in Rumänien 299-302
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ANGHELESCU, Niță, CHIȚESCU, Maria Le trésor de monnaies romaines républicaines découvert à Jegalia (dép. de Ialomita) 303-316
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DIACONU, Petre Quelques considérations sur le briquets de Pacuiul lui Soare 317-324
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MORINTZ, Sebastian Les fouilles archéologiques en Roumanie (1971) 325-358
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MITREA, Bucur Découvertes de monnaies antiques et byzantines dans la République Socialiste de Roumanie 359-374
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DIACONU, Petre, RĂDULESCU, Alexandru Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1971) 375-406
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 BORONEANȚ, Vasile Compte rendu: ''Les Tartarets II, site paléolithique de plein air à Corbeil-Essonnes (Essonne)'' - Michel Brézillon 407-408
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DUMITRESCU, Vladimir Compte rendu: ''Escavation at Hacilar'' - J. Mellaart 409-413
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 VULPE, Alexandru Compte rendu: ''Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken'' - Bernard Hänsel 414-418
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ZIRRA, Vlad Compte rendu: ''La civilisation de La Tène I en Champagne. Le faciès marnien'' - Denise Bretz-Mahler 419-419
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ALEXANDRESCU, Petre Compte rendu: ''Aspects de la Grèce préclassique'' - N.N. Kontoléon 420-420
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 PETRE, Zoe Compte rendu: ''I gruppi politicii ateniesi fino alle guerre persiane'' - Franco Ghinatti 421-422
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Compte rendu: ''Die römischen Steindenkmäler von Savaria'' - Lajos Balla, Terézia P. Buocz, Zoltán Kádár, András Mócsy, Tihamer Szentlélecky 423-423
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 PIPPIDI, Dionisie M. Compte rendu: ''Hommages à Marcel Renard'' - Jaqueline Bibauw (ed.) 424-425
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DOLINESCU-FERCHE, Suzana Compte rendu: ''La formation de l'Europe et les invasions barbares'' - Émilienne Demougeot 426-427
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 COMȘA, Maria Compte rendu: ''Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe'' - Ágnes Salamon, István Erdély 428-432
1972 File de Istorie, II CRIȘAN, Adalbert File de Istorie - Prefață .5- română
1972 File de Istorie, II POP, S. Din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud, sub conducerea Partidului Comunist Român pentru consolidarea puterii democrat-populare (6 Martie 1945 - 30 Decembrie 1947) .9- română
1972 File de Istorie, II MARINESCU, George Considerații asupra așa-zisei "Probleme scitice" în lumina documentelor arheologice de pe teritoriul României 25- română
1972 File de Istorie, II FERENCZI, Ștefan Cercetări și rezultate noi pe limesul de nord al Daciei romane 37- română
1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan, RUSU, M. Cetatea feudală timpurie de la Șirioara 47- română
1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan Contribuții la cunoașterea unor cetăți din nord-estul Transilvaniei 67- română
1972 File de Istorie, II PAP, F. Gheorghe Basta și Bistrița 109- română
1972 File de Istorie, II GHIȚAN, Theodor Expulzarea populației ermenești din Bistrița cu ocazia epiodemiei de ciumă din 1712 117- română
1972 File de Istorie, II BUREACĂ, Ioan Contribuții privind unele aspecte ale bejeniei locuitorilor de pe Valea Bîrgăului pe versantul estic al Carpaților în veacurile XVII-XVIII 129- română
1972 File de Istorie, II RETEGAN, Simion Două petiții din Bistrița-Năsăud adresate dietei de la Sibiu 147- română
1972 File de Istorie, II CERNUCAN, I. Ecouri memorandiste la intelectualii din Prundu Bîrgăului 159- română
1972 File de Istorie, II ILOVAN, Vasile Aspecte ale mișcării revoluționare și democratice în județul Bistrița-Năsăud 167- română
1972 File de Istorie, II NETEA, V. Periodice literare bistrițene: I. Minerva (1891-1894) II. Revista Ilustrată (1898-1902) 183- română
1972 File de Istorie, II URSA, Sever Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc 195- română
1972 File de Istorie, II MARCU, L. Vechi obiceiuri juridice în comuna Șanț 203- română
1972 File de Istorie, II DUNĂRE, Nicolae Iernatul în zona fînațelor în cadrul păstoritului de pendulare dublă din județul Bistrița-Năsăud 225- română
1972 File de Istorie, II CHIRILĂ, Eugen, DĂNILĂ, Ștefan Un denar inedit de la Despot Vodă din tezaurul de la Slătinița 243- română
1972 File de Istorie, II WINKLER, Iudita Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na ziemie Malopolski - Kunisz Andrzej 247- română
1972 Pontica, V CÎRCIUMARU, Marin, MOGOȘANU, F., PĂUNESCU, Alexandru Unele considerații asupra paleoliticului mijlociu în Dobrogea .11-28 română
1972 Pontica, V MARINESCU-BÎLCU, Silvia Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni și Hamangia 29-38 română
1972 Pontica, V COMȘA, Eugen Date cu privire la răspîndirea comunităților fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița pe teritoriul Dobrogei 39-44 română
1972 Pontica, V DUMITRESCU, Vladimir Din nou despre sceptrele de piatră în formă de cap de cal 45-52 română
1972 Pontica, V MORINTZ, Sebastian Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea 53-58 română
1972 Pontica, V HARȚUCHE, Nicolae Un nou aspect cultural de la sfîrșitul epocii bronzului la Dunărea de Jos 59-75 română
1972 Pontica, V PREDA, Constantin Tariverde - așezare băștinașă sau factorie histriană? 77-88 română
1972 Pontica, V SUCEVEANU, Alexandru Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V-IV i.e.n. 89-101 română
1972 Pontica, V COMAN, E. Un mormînt elenistic cu Kalpida de la Mangalia 103-116 română
1972 Pontica, V BUCOVALĂ, Mihai Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constanța 117-136 română
1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
1972 Pontica, V RĂDULESCU, Adrian Aspecte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană 177-204 română
1972 Pontica, V VULPE, Radu Limita meridională a provinciei Scytia 205-221 română
1972 Pontica, V COMȘA, Maria Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. 223-234 română
1972 Pontica, V STAVRU, C. Morminte romane la Șipote, jud. Constanța 235-250 română
1972 Pontica, V BARNEA, Ion Relațiile provinciei Scytia Minor cu Asia Mică, Siria și Egiptul 251-265 română
1972 Pontica, V CULICĂ, Vasile Moneda măruntă romano-bizantină din sec. V și unele replici de plumb de la Izvoarele, jud. Constanța 267-300 română
1972 Pontica, V SCORPAN, C. Sacidava și unele probleme stratigrafico-cronologice ale șimesului (sec. V) în arheologia dobrogeană 301-327 română
1972 Pontica, V ARICESCU, Andrei Încercare nouă de înțelegere a știrilor date de Procopius din Caesareea despre teritoriul Dobrogei în vremea împăratului Iustinian 329-347 română
1972 Pontica, V SCORPAN, C. Date arheologice referitoare la sec. VI-VII pe teritoriul Dobrogei 349-372 română
1972 Pontica, V DIACONU, Petre Cîteva constatări în legătură cu valurile din Dobrogea 373-380 română
1972 Pontica, V CIOBANU, R., FLORESCU, Radu Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI 381-400 română
1972 Pontica, V OCHEȘEANU, Radu Monede rare și inedite din colecțiile Muzeului de arheologie Constanța 385-495 română
1972 Pontica, V VÎLCEANU, D. Situația meșteșugurilor în Dobrogea în sec. X-XII 401-416 română
1972 Pontica, V PIPPIDI, Dan În jurul cronologiei scrisorilor lui Ovidiu din Pont 419-428 română
1972 Pontica, V MUNTEANU, Maria Informațiile date de Ovidiu despre populația teritoriului rural al Dobrogei în comparație cu alte izvoare documentare 429-438 română
1972 Pontica, V ARICESCU, Andrei Despre zidul de apărare al Tomisului în vremea lui Ovidiu 439-446 română
1972 Pontica, V LASCU, Nicolae Călători italieni pe urmele lui Ovidiu la Tomis 447-456 română
1972 Pontica, V MICU, Ion Un interpret al poetului Ovidiu - N. Iorga 457-466 română
1972 Pontica, V OCHEȘEANU, Radu., PAPUC, Gheorghe Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea 467-483 română
1972 Pontica, V OCHEȘEANU, Radu Doi denari republicani romani descoperiți în Dobrogea 497-502 română
1972 Pontica, V TUDOR, Dumitru Unele aspecte iconografice ale reliefurilor cavalerilor danubieni în Scythia Minor 503-511 română
1972 Pontica, V COVACEF, Zaharia Reliefuri inedite din Muzeul de Arheologie Constanța 513-524 română
1972 Pontica, V ILIESCU, Octavian Solidus emis de Theodosius I găsit în Nordul Dobrogei 525-536 română
1972 Pontica, V DUMITRAȘCU, A., OCHEȘEANU, Radu Un tezaur de la Theodosius I descoperit la Medgidia 537-546 română
1972 Pontica, V BAUMANN, Victor Considerații preliminare asupra bazilicii creștine din satul Niculițel 547-564 română
1972 Pontica, V HARHOIU, R. Cîteva observații asupra necropolei birituale de la Canlia, jud. Constanța 565-576 română
1972 Pontica, V ȘTEFĂNESCU, L. Perspective ale muzeografiei dobrogene privind istoria medie 577-583 română
1972 Sargetia, IX FLOCA, Octavian Activitatea de cercetare istorică a Muzeului județului Hunedoara din Deva (1932-1972) .11- română
1972 Sargetia, IX ANDRIȚOIU, Ioan O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara) 29- română
1972 Sargetia, IX MĂRGHITAN, Liviu Un grup de vase dacice provenite de la Costești 35- română
1972 Sargetia, IX PETOLESCU, Constantin Cohors II Hispanorum la Micia 43- română
1972 Sargetia, IX WINKLER, Iudita Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva 51- română
1972 Sargetia, IX ȚEPOSU MARINESCU, Lucia Statuile feminine drapate din Muzeul județean hunedoara-Deva (partea I) 55- română
1972 Sargetia, IX POP, Constantin Cîteva reprezentări figurate romane din județul Hunedoara 67- română
1972 Sargetia, IX POPA, Radu O spadă medievală din Valea Streiului și cîteva considerații istorice legate de ea 75- română
1972 Sargetia, IX JIVAN, Iosif Considerații asupra cauzelor răzvrătirii țăranilor din Dobra (comitat Hunedoara), la 1721 89- română
1972 Sargetia, IX CERGHEDEAN, Mihai Contribuții privind frămîntările sociale din comitatul Hunedoara după răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (1784-1790) 99- română
1972 Sargetia, IX IANOȘ, Vasile Conscripțiile urbaniale ale satelor Ormindea, Meria și Lunca Cernii din anul 1820 112- română
1972 Sargetia, IX WARDEGGER, Nicolae Organizarea judecății și desfășurarea procesului în satele din Munții Apuseni, în timpul revoluției de la 1848 143- română
1972 Sargetia, IX NEAMȚU, Gelu Procesul pentru cununa de pe mormîntul lui Avram Iancu (1900-1902) 149- română
1972 Sargetia, IX FRĂȚILĂ, Ion Noi mărturii documentare privitoare la lupta muncitorimii hunedorene condusă de P.C.R. împotriva regimului burghezo-moșieresc 169- română
1972 Sargetia, IX IONIȚĂ, Gheorghe Organizații de masă - legale, semilegale sau ilegale - create, conduse sau influențe de P.C.R. în anii 1921-1944 179- română
1972 Sargetia, IX CREȚU, Maria, VALEA, Maria Congresele Frontului Plugarilor, tribune de afirmare a voinței de lupta a țărănimii din România 183- română
1972 Sargetia, IX HOROVITZ, Emeric Unele aspecte ale bătăliei pentru creșterea producției industriale în județul Hunedoara în vederea susținerii efortului României în războiul antihitlerist (23 august 1944 - 9 mai 1945) 193- română
1972 Sargetia, IX AVRAM, Iile Contribuția Frontului plugarilor la victoria în alegerile generale din noiembrie 1946 202- română
1972 Sargetia, IX CLEMENTE, Constantin Considerații privind reflectarea vieții cultural-artistice în ziarul "Zori Noi" (1944-1949) 217- română
1972 Sargetia, IX POPOROGU, Ion Exploatarea aluvionară a aurului în bazinul Petroșani 225- română
1972 Sargetia, IX MÎRZA, Iacob Protocollum Regii Gimnasii Talsathrensis (Unele probleme privind importanța protocoalelor școlare) 231- română
1972 Sargetia, IX RETEGAN, Simion Cinci petiții inedite din 1852 ale lui Avram Iancu 247- română
1972 Sargetia, IX VÎRTOPEANU, Maria Un protocol al breslei argăsitorilor de cordovani din Orăștie, păstrat în colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva 259- română
1972 Sargetia, IX CORDOȘ, Nicolae "Țara noastră" - revista "astrei" destinată publicului sătesc 262- română
1972 Sargetia, IX MĂRGHITAN, Liviu Publicații recent intrate în biblioteca Muzeului județean Hunedoara-Deva 269- română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II IACOȘ, Ion Mișcarea muncitorească din județul Satu Mare în anii avîntului revoluționar (1918-1921) .5-33 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BITIRI, Maria Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DUMITRAȘCU, Sever Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II ORDENTLICH, Ivan Contribuția spăturilor arheologice de pe "Dealul Vida" (comuna Sălacea, județul Bihor) la cunoașterea culturii Otomani (1) 63-84 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BADER, Tiberiu Apărătorul de braț în bazinul carpato-danubian 85-100 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KACSO, Carol, MACREA, Mihail Depozitul de bronzuri de la Bătarci 101-120 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II NEMETI, Janos Necropola hallstattiană de la Sanislău 121-149 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II ZIRRA, Vlad Noi necropole celtice în nord-vestul României (cimitirele birituale de la Sanislău și Dindești) 151-205 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II WINKLER, Judita Despre tezaurul descoperit la "Juncad" Sighetul Marmației în secolul XIX (?) 207-226 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DUMITRAȘCU, Sever, NANASI, Zoltan Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II EGYED, A. Despre problema țărănească în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 237-254 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BILȚ URSU, Viorica Din activitatea despărțămîntului sătmar al "Astrei" 255-269 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BUNTA, Petru Mișcarea muncitorească din Satu Mare în anul 1029 271-288 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DOGARU, Mihai, PINTEAN, Teodor Militanți ai mișcării muncitorești din România - Francisc Wolf-Boczor - (1906-1944) 289-309 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară din zona etnografică Codru și obiectele decorative de interior 311-342 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II IURAȘCIUC, Ivan, LĂPTOIU, Negoiță Trei icoane pe lemn de la Apateu 343-349 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II LĂPTOIU, Negoiță Monumentul elocfinței: Vasile Lucaciu, de Cornel Medrea 351-363 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KARACSONYI, Carol Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II CRISTEA, Vasile Teiul secular de la Cămărzana 387-394 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II ERDOS, Iudita Colecția de artă "Aurel Popp" a Muzeului din Satu Mare 395-399 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ILIE, Mircea O nouă unitate supratectonică: Pînza Rucar - Dîmbovicioara .9-16 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BĂCANU, Ion, COTEȚ, Vasile, MACAROVICI, Neculai Scurte observații geologo-geomorfologice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș - Schitu Golești 17-23 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ILIE, Mircea Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi 25-32 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii GRUIA, Lucian Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere (I) 33-40 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii GRUIA, Lucian Contribuții la cunoșterea algelor din Bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz (II) 41-58 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MOHAN, Gheorghe Contribuții la cunoșterea fam. Fabroniaceae din brioflora României 77-86 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CREMENEANU, Gheorghe, GIOSANU, M., HERA, Cristian, STANCU, Radu, VĂLUȚĂ, Gheorghe Rezltate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grîi și porumb pe solul podzolic de la Albota - Argeș 87-93 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii FALCĂ, Marin Specii de proture din rezervația științifică a Parcului Național Retezat 95-99 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii FALCĂ, Marin Considerații asupra structurii numerice a collenbolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat 101-107 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CANTOREANU, Margareta Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorrhyncha din bazinul rîului Argeș 109-115 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MENCINICOPSCHI, Mariana, NEACȘU, Petre Contribuții la cunoșterea faunei de doptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului 117-125 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CANTOREANU, Margareta Cercetări asupra nutriției șirelațiilor trofice la cicadine (Hom. Auchen.) 127-131 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Cercetări asupra raportului numeric între sexe la unele populații de Bibani (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din apele Republicii Socialiste România 133-140 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din răul Dîmbovița 167-169 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MEȘTER, Radu, SCRIPCARIU, D., TORCEA, Ștefan Contribuții la studiul electroforetic al unor entime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus , Mesocricetus newtoni, Mesocricetus brandti și Spalax leudocon 171-178 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LINGNER, Dagmar Unele aspecte cibernetice ale neurosecreției (II) (Amplificarea) 179-184 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MEȘTER, Radu, NAUM, A., SCRIPCARIU, D., TESIO, C. Modificări ale tabloului izoentimatic al unor oxidaze din omogenatele totale de Drosophila melanogaster cu rezistența la DDT provocată experimental 185-193 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LINGNER, Dagmar Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius (L., 1758) 195-204 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii NANIA, Ion Un prețios izvor istoric care amintește căderea statului lui Burebista: tezaurul de la Sprîncenata 205-219 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MITREA, Bucur, ROSETTI, Dinu Un tezaur de denari romani republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni Muscel 221-228 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CRISTUDOR, M. Limesul transalutanus 229-241 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MÎRȚU, Flaminiu Originea argeșeană a lui Iancu de Hunedoara în lumina reconsiderării critice și exhaustive a cronicii lui Bonfinius 243-251 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CRISTOCEA, Spiridon, VASILESCU, Veronica Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, Domnul Țării Românești 253-258 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CHIHAIA, Pavel Procesul moșiei Flămînzești de lîngă Curtea de Argeș 259-270 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu 271-275 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru, ȘTEFĂNESCU, Liviu În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii DINU, Constantin Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești 285-292 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BRANIȘTE, Marin Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești 293-300 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ȘTEFĂNESCU, Liviu Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism 301-308 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CRUCEANĂ, Ion Drumuri comerciale de pămînt și toponimele lor în zona de Sud a județului Argeș 309-314 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii DUMITRESCU, Constantin Învățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) 315-336 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii NOVAC, Vasile Cîteva documente din colecția Brătenilor II.I.C. Brătianu - poleograf 337-341 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RUSU, Dumitru Mișcarea muncitorească - factor hotîrîtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca in România în perioada 1893-1914 343-351 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii POPA, Petre Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MOISE, Ion Cîteva toponimice din zona Argeșului 365-367 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii DINU, Ion N.I. Apostolescu - cercetător istoric 369-383 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii DIACONESCU, Mihail Contribuții documentare la biografia lui Gib I. Mihăescu. Familia, copilăria, anii de școală 385-398 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ANGHEL, Dumitru Nicolae Labiș în Argeș 399-406 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MATEESCU, Nicolae Tezaurul muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului 407-410 română
1972 Studii și Materiale, III-IV KIS, Bela, KONYA, Istvan Ortopterele din Cîmpia Transilvania 15- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile, SZOMBATH, Zoltan Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KOHL, Ștefan Observații sincronice ornitologice pe rîul Mureș 43- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KISS, Botond Contribuții la cunoașterea ornitofaunei din Valea Tîrnavei Mici în apropierea localității Sîngeorgiu de Pădure 73- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KELEMEN, Attila Studiul ornitocenologic al cimitirului reformat din Tg.-Mureș 85- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GOMBOS, Attila Păsări rare din județul Mureș, observate în timpul iernii 99- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KONYA, Istvan Malformații constatate la ciocul unor păsări 107- română
1972 Studii și Materiale, III-IV FERENCZI, Geza Contribuții la problema lustruitoarelor de os neolitice 147- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DANKANITS, Adam Cele mai vechi documente referitoare la părțile mureșene 159- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ZRINYI, Andrei O cană de cositor și… proveniența ei 167- română
1972 Studii și Materiale, III-IV CHERTES, Aurel, PAL-ANTAL, Alexandru Populația Scaunului Mureș la începutul secolului al VIII-lea 179- română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Ioan Situația populației din districtul năsăudean înainte de militarizare (1700-1762) 223- română
1972 Studii și Materiale, III-IV BAUER, Alexandru Două monumente de arhitectură regioasă românească din Tărhu-Mureș de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 231- română
1972 Studii și Materiale, III-IV RANCA, Ioan Circulația cărții vechi românești din Țara Românească și Moldova pe Valea Mureșului în secolelele XVIII-XIX 259- română
1972 Studii și Materiale, III-IV CHIOREAN, Ioan, MUZSAY, Iosif Un document inedit cu privire la acordarea dreptului de tărg a localității Hodoșa 267- română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Vasile Un document din 1948 găsit la Bandul de Cîmpie 279- română
1972 Studii și Materiale, III-IV CHIOREAN, Ioan Memorialistul pașoptist Vasile Moldovan 291- română
1972 Studii și Materiale, III-IV PLOEȘTEANU, Maria Aspecte din viața și activitatea lui Iacob Bologa 311- română
1972 Studii și Materiale, III-IV OPRIȘ, Elena Ecoul procesului tofălenilor în Gazeta Transilvaniei 327- română
1972 Studii și Materiale, III-IV PLOEȘTEANU, Grigore Documente referitoare la viașa și activitatea memorandistului Patriciu Barbu 339- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GAL, Cornelia Greva muncitorilor constructori tîrgumureșeni din anul 1903 349- română
1972 Studii și Materiale, III-IV HORVATH, Emil Din conținutul primelor ziare muncitorești tîrgumureșeni 369- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DEZSI, Iosif, ROGOȘCA, Mihai, SZABO, Nicolae Industrializarea României în optica socialiștilor noștri de la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 383- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DOBRESCU, Vasile Nicolae Iorga despre mișcarea națională a popoarelor din Monarhia Hansburgică 397- română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Vasile 1918 - Mișcările revoluționare ale țărănimii din Banatul de Cîmpie 409- română
1972 Studii și Materiale, III-IV JIGA, Aurel Desăvîrșirea unificării statului național, năzuința întregului popor român 421- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GALEA, Aurel Aspecte ale luptei ideologice din cadrul P.S. din Transilvania și Banat oglindite în conferințele și congresele partidului (1919-1920) 437- română
1972 Studii și Materiale, III-IV FUCHS, Simion Participarea muncitorimii din Tg.-Mureș și Valea Mureșului la lupta pentru Crearea Partidului Comunist din România (1918-1921) 453- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DEZSI, Iosif, SZABO, Nicolae Participarea muncitorimii din Tg.-Mureș la greva generală din octombrie 1920 473- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Francisc, GRUN, Magda Momente din mișcarea pentru amnistie în orașul Tîrgu-Mureș și Valea Mureșului (1924-1928) 487- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Magda Acțiuni de solidaritate a muncotorilor tîrgumureșeni în timpul procesului de la Cluj din anul 1928 511- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DEZSI, Iosif Contribuția MADISZ-ului sub conducerea P.C.R. la concentrarea tuturor forțelor democratice, antifasciste în anii 1935-februarie 1938 525- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GALEA, Aurel, ROGOȘCA, Mihai Unele aspecte din lupta maselor populare sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea organelor democratice de stat în fostul județ Mureș (1944-1945) 541- română
1972 Studii și Materiale, III-IV RUS, Vasile Partidul Comunist Român, forța conducătoare a societății noastre socialiste 551- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ȘONERIU, Ion Aspecte din dinamica demografică a județului Mureș 573- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DRAGOMAN, Paul Expoziția permanentă de Istorie a Muzeului Județean din Tîrgu-Mureș 593- română
1972 Teatrul, nr. 1 Pagină de An Nou 1–3 română
1972 Teatrul, nr. 1 BOGZA, Geo Și eu m-am născut la Ploiești 4–5 română
1972 Teatrul, nr. 1 ALEXANDRESCU, Sică I. L. Caragiale 6–11 română
1972 Teatrul, nr. 1 IGIROȘIANU, I. Molière și Caragiale 12–16 română
1972 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Evocări în „Casa lui Alecsandri” 17–18 română
1972 Teatrul, nr. 1 IORDAN, Iorgu Istoricul unei stagiuni 19–20 română
1972 Teatrul, nr. 1 PASCADI, Ion Concret-istoric sau general-uman 21–21 română
1972 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Ionescu-Gion acasă și la teatru 22–31 română
1972 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Studenții la teatru (opiniile cîtorva studenți din diferite institute bucureștene) 32–42 română
1972 Teatrul, nr. 1 NEGREANU, D. Studenții la teatru (opiniile cîtorva studenți din diferite institute bucureștene) 32–42 română
1972 Teatrul, nr. 1 NASTA, Dan Dialogul repetiției 43–44 română
1972 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Mircea Albulescu între teatru și film 45–47 română
1972 Teatrul, nr. 1 STAN, Radu Productivitatea unei orchestre 48–48 română
1972 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 49–50 română
1972 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Groapa de Eugen Barbu (Teatrul „C. Tănase”) 50–53 română
1972 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Măsură pentru măsură de Shakespeare (Teatrul Giulești) 53–56 română
1972 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Mincinosul de C. Goldoni (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 56–57 română
1972 Teatrul, nr. 1 P., I. Cronica dramatică: Într-un ceas bun ! De V. Rozov (Teatrul „Ion Vasilescu”) 57–58 română
1972 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Adam și Eva de Aurel Baranga (Teatrul Evreiesc de Stat) 58–59 română
1972 Teatrul, nr. 1 T., Fl. Cronica dramatică: Fîntîna Blanduziei de Vasile Alecsandri și Ziariștii de Al. Mirodan (Teatrul dramatic din Brașov) 59–60 română
1972 Teatrul, nr. 1 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: Cuza Vodă de Mircea Ștefănescu (Teatrul de Stat din Ploiești) 60–61 română
1972 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Șeful sectorului suflete de Al. Mirodan și Ștafeta nevăzută de Paul Everac (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 61–62 română
1972 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria „Comedia” budapestană la București 63–64 română
1972 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil „Masa rotundă” a revistei noastre la Teatrul „Ion Creangă” 65–66 română
1972 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana „Masa rotundă” a revistei noastre la Teatrul „Ion Creangă” 65–66 română
1972 Teatrul, nr. 1 THEODORESCU, Marin Copiii și teatrul 66–67 română
1972 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Dumitru I. Relațiile Teatrului „Ion Creangă” cu micii săi spectatori 68–69 română
1972 Teatrul, nr. 1 MASSOFF, Ioan C. A. Rosetti: „sufăr că nu sînt actor...” 70–70 română
1972 Teatrul, nr. 1 OMESCU, Ion Iadul și pasărea 71–94 română
1972 Teatrul, nr. 1 THURN, Brigitte Dramaturgia în R.D.G. 95–98 română
1972 Teatrul, nr. 1 ZAMFIR, T. La Teatrul Popular din Cugir - „O mică diferență” de Petre Sălcudeanu și Alexandru Cornescu 99–99 română
1972 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, D. Pagini de jurnal 100–100 română
1972 Teatrul, nr. 1 P., I. Stagiunea în dezbaterea A.T.M. 101–101 română
1972 Teatrul, nr. 1 Dinu Bondi 102–102 română
1972 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Între Anteu și Icar 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 2 EVERAC, Paul Dezbateri la Uniunea Scriitorilor: Un program de lucru 3–4 română
1972 Teatrul, nr. 2 GHEORGHIU, Mihnea Firul 5–6 română
1972 Teatrul, nr. 2 BĂDESCU, Aurel Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 7–8 română
1972 Teatrul, nr. 2 COSTIN, Sebastian Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 8–9 română
1972 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, C. Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 9–10 română
1972 Teatrul, nr. 2 FAUR, Sanda Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 9–9 română
1972 Teatrul, nr. 2 ROTARU, Adriana Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 10–11 română
1972 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 11–12 română
1972 Teatrul, nr. 2 TĂNĂSESCU, Viorica Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 12–12 română
1972 Teatrul, nr. 2 ANGHEL, Paul Un dicționar de spectacole sau un dicționar de actori 13–14 română
1972 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Ludovic Spiess 15–22 română
1972 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Petru Casa lui Goldoni 23–24 română
1972 Teatrul, nr. 2 IGIROȘIANU, I. Molière și Caragiale 25–32 română
1972 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 33–37 română
1972 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Sfînta Ioana a abatoarelor de Bertolt Brecht (Teatrul Național „Vasile Alecsandri”) 37–41 română
1972 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Fîntîna Blanduziei de Vasile Alecsandri (Teatrul „C. I. Nottara”) 41–43 română
1972 Teatrul, nr. 2 MOLDOVAN, Liliana Cronica dramatică: Despot-Vodă de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din Timișoara) 43–44 română
1972 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Procurorul de Gheorghi Djagarov (Teatrul Național din Cluj) 44–46 română
1972 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Herghelegiul de Szigligeti - Moricz (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 46–47 română
1972 Teatrul, nr. 2 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: Balul absolvenților de Victor Rozov (Teatrul Mic) 48–49 română
1972 Teatrul, nr. 2 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Electra de Sofocle (Teatrul „Ion Creangă”) 49–50 română
1972 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Omul care... De Horia Lovinescu și Măști contemporane (trei schițe dramatice de D. Solomon și versuri de Marin Sorescu) (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 50–51 română
1972 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Apus de soare de Delavrancea și Vulpea și strugurii de G. Figueiredo (Teatrul de Stat din Oradea - Secția română) 52–53 română
1972 Teatrul, nr. 2 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Noi, bărbații de Mehes György și Majlath Julia (Teatrul de Stat din Oradea - Secția maghiară) 53–54 română
1972 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Steaua" polară de Sergiu Fărcășan, "Interesul general" de Aurel Baranga, "Mătrăguna" de Machiavelli (Teatrul de Stat din Baia Mare) 54–56 română
1972 Teatrul, nr. 2 MOLDOVAN, Liliana Cronica dramatică: "Unchiul Vanea" de A. P. Cehov, "Gaițele" de Al. Kirițescu, "Focuri nestinse" de Paul Everac (Teatrul de Stat din Arad) 56–57 română
1972 Teatrul, nr. 2 P., I. Cronica dramatică: Danton de Camil Petrescu (Teatrul radiofonic) 57–58 română
1972 Teatrul, nr. 2 DELEANU, Horia Oligarhia criticii sau critică acritică ? 59–59 română
1972 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Ce gîndesc spectatorii din Baia Mare (anchetă) 60–69 română
1972 Teatrul, nr. 2 PASCADI, Ion Pe-nțeles sau de-nțeles 70–70 română
1972 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Gordon Craig sau setea de absolut 71–73 română
1972 Teatrul, nr. 2 MASSOFF, Ioan Titircă, Sotirescu & C-ie 74–74 română
1972 Teatrul, nr. 2 NASTA, Dan Dialogul repetiției (II) 75–77 română
1972 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Spectacol - lectură 77–77 română
1972 Teatrul, nr. 2 BRATU, Ileana Decorul, o modalitate de expresie scenică 78–79 română
1972 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Teatrul „Ateneum” din Varșovia 80–82 română
1972 Teatrul, nr. 2 P., Al. Neagu 83–83 română
1972 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai Teatrul de amatori la Rîmnicu Vîlcea 84–85 română
1972 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina Note: Piese uitate, "O mașină care produce rîsul", La Student-Club 24 sonete de Shakespeare 85–86 română
1972 Teatrul, nr. 2 RĂDULESCU, Dorina Note: Scapin în Brazilia, Ultima vioară 85–86 română
1972 Teatrul, nr. 2 GHEORGHIU, Mihnea Noul teatru japonez 87–89 română
1972 Teatrul, nr. 2 MARIAN, Eugen B. Teatrul în Venezuela 89–89 română
1972 Teatrul, nr. 2 THEODORESCU, Marin Ion Luca 90–90 română
1972 Teatrul, nr. 2 BANU, George Cartea de teatru: Drama antică, drama modernă de Emile Faguet 91–92 română
1972 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, D. Pagini de jurnal 93–94 română
1972 Teatrul, nr. 3 BÉJART, Maurice Mesaj teatrelor lumii 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 3 Interviu cu Radu Beligan, președintele Institutului Internațional de Teatru 3–3 română
1972 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Arta actorului român 4–7 română
1972 Teatrul, nr. 3 Generația tînără despre teatrul politic (anchetă) 8–13 română
1972 Teatrul, nr. 3 7 membrii de onoare ai Teatrului Național „I. L. Caragiale” 14–15 română
1972 Teatrul, nr. 3 Masa rotundă a revistei la Teatrul de Stat din Oradea 16–22 română
1972 Teatrul, nr. 3 Masa rotundă a revistei la Teatrul de Stat din Oradea 16–22 română
1972 Teatrul, nr. 3 PASCADI, Ion Semantic sau sintactic 23–23 română
1972 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Al. H. Nicolaide și măștile sale 24–29 română
1972 Teatrul, nr. 3 DELEANU, Horia Dragoste, credință, fanatism 30–30 română
1972 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Vicarul de Rolf Hochhuth (Teatrul „L. S. Bulandra”) 31–34 română
1972 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Vicleniile lui Scapin de Molière (Teatrul Mic) 35–36 română
1972 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Sora cea mare de A. Volodin (Teatrul „C. I. Nottara”) 36–37 română
1972 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Școala din Humulești de Ion Luca (Teatrul „Ion Creangă”) 38–38 română
1972 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Al. Poezia pe Coturni 39–40 română
1972 Teatrul, nr. 3 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Barașeum ' 72 (Teatrul Evreiesc de Stat) 40–41 română
1972 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Albert... și ceilalți de Victor Rozov (Teatrul de Stat din Ploiești) 41–41 română
1972 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Unchiul nostru din Jamaica de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Brașov) 42–42 română
1972 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Profesiunea doamnei Warren de Bernard Shaw (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 43–43 română
1972 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Acul cumetrei Gurton de W. Stevenson (Teatrul „Al. Davila” din Pitești) 44–44 română
1972 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Pîine amară de Claude Spaak (Teatrul Național din Craiova) 44–45 română
1972 Teatrul, nr. 3 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Interesul general de Aurel Baranga (Teatrul de Stat din Galați) 45–46 română
1972 Teatrul, nr. 3 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Prima zi de libertate de Leon Kruczkowski (Teatrul de Stat din Galați) 46–47 română
1972 Teatrul, nr. 3 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Vlaicu Vodă de A. Davila (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 47–48 română
1972 Teatrul, nr. 3 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Ce înseamnă să fii onest de Oscar Wilde (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 48–49 română
1972 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Romeo, Julieta și întunericul dramatizare de Jean Grossu după Jan Otcenasek (Teatrul de Stat din Sibiu) 49–50 română
1972 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Henric IV de Luigi Pirandello (Teatrul de Nord din Satu Mare - Secția maghiară) 50–51 română
1972 Teatrul, nr. 3 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: Soldățelul de plumb de Sașa Lichy (Teatrul de Stat din Galați) 52–52 română
1972 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Flinta și un cal roșu de Zaharia Olteanu (Teatrul de Păpuși din Baia Mare) 53–53 română
1972 Teatrul, nr. 3 GAFTON, Nicolae Metodologia procesului interpretativ vocal 54–56 română
1972 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Actorul și supermarioneta 57–58 română
1972 Teatrul, nr. 3 ANGHEL, Paul Puterea adevărului 59–60 română
1972 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Vasile Gheorghiu - nostalgie și răbdare 61–63 română
1972 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Prefață la scenografia lui Liviu Ciulei 64–66 română
1972 Teatrul, nr. 3 MASSOFF, Ioan Eminescu și cupletistul Lugoșianu 66–66 română
1972 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, D. Cronica tv 67–68 română
1972 Teatrul, nr. 3 ISPAS, Ana Școala și teatrul își sînt reciproc datoare 69–71 română
1972 Teatrul, nr. 3 RADU, Iulia Mai mult respect față de public 71–71 română
1972 Teatrul, nr. 3 TOMESCU, Rodica În căutarea „Marelui spectacol” 72–72 română
1972 Teatrul, nr. 3 VOITIN, Alexandru Fata și caruselul (comedie cu trei lacrimi în cinci tablouri) 73–101 română
1972 Teatrul, nr. 3 MASSLER, S. Două aniversări 102–102 română
1972 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Tezele și dramaturgii 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 4 BOGZA, Geo Spectacol teatral la Liceul „George Călinescu” 3–5 română
1972 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, George Despre Ludovic al XIX-lea 6–7 română
1972 Teatrul, nr. 4 Masa rotundă a revistei: Criticii despre critică (au participat criticii George Banu, Sebastian Costin, Valentin Silvestru, Natalia Stancu, Andrei Strihan) 8–19 română
1972 Teatrul, nr. 4 BALOTĂ, Nicolae Ion Eliade Rădulescu 20–22 română
1972 Teatrul, nr. 4 BOTTA, Emil O simplă viață 23–25 română
1972 Teatrul, nr. 4 SUCHIANU, D.I. Între teatru și film 26–29 română
1972 Teatrul, nr. 4 PASCADI, Ion Fidelitate sau trădare ? 30–30 română
1972 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Al. De vorbă cu Vasilica Tastaman 31–36 română
1972 Teatrul, nr. 4 Spectatorii din Ploiești 37–46 română
1972 Teatrul, nr. 4 BARANGA, Aurel Neuitatul „Șahu” 47–47 română
1972 Teatrul, nr. 4 GAFTON, Nicolae Vocea de performanță 48–55 română
1972 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Petre Recitalul 56–56 română
1972 Teatrul, nr. 4 DELEANU, Horia Paradoxuri... 57–57 română
1972 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Dulcea pasăre a tinereții de Tennessee Williams (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 58–60 română
1972 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Mutter Courage de Bertolt Brecht (Teatrul de Comedie) 60–63 română
1972 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Vinovatul de Ion Băieșu (Teatrul „C. I. Nottara”) 63–64 română
1972 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: ... Escu de Tudor Mușatescu (Teatrul Giulești) 64–66 română
1972 Teatrul, nr. 4 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Cîntecele fantoșei (Teatrul „Ion Vasilescu”) 66–68 română
1972 Teatrul, nr. 4 P., I. Cronica dramatică: Nocturn VI: Cu cît cînt, atîta sînt (Teatrul „Țăndărică”) 68–69 română
1972 Teatrul, nr. 4 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Constructorul Solness de Henrik Ibsen (Teatrul Evreiesc de Stat) 70–71 română
1972 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Unchiul Vania" de A. P. Cehov, "Prințesa Turandot" după Carlo Gozzi, "Procurorul" de Gh. Djagarov (Teatrul de Stat din Tg. Mureș - Secția română) 71–72 română
1972 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Rața sălbatică de Henrik Ibsen (Teatrul Național din Timișoara) 74–75 română
1972 Teatrul, nr. 4 P., I. Cronica dramatică: Pescărușul de A. P. Cehov (Teatrul de Stat din Oradea) 75–77 română
1972 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Vicleniile lui Scapin de Molière (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 77–77 română
1972 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: "Interesul general" de Aurel Baranga, "Nota zero la purtare" de Virgil Stoenescu (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 77–78 română
1972 Teatrul, nr. 4 MASSOFF, Ioan Ion Eliade Rădulescu și arta actorului 79–79 română
1972 Teatrul, nr. 4 STAN, Radu Muzica și publicul 80–85 română
1972 Teatrul, nr. 4 BERECHET, Mihai Mircea Constantinescu 86–86 română
1972 Teatrul, nr. 4 SCHLOCKER, Georges O filozofie obeză a vieții 87–87 română
1972 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, D. Cronica tv 88–89 română
1972 Teatrul, nr. 4 Note 89–89 română
1972 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Virgil Fundament și construcție 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 5 EFTIMIU, Victor Rostul dramaturgiei 3–4 română
1972 Teatrul, nr. 5 BARANGA, Aurel Teatru politic 5–6 română
1972 Teatrul, nr. 5 LOVINESCU, Horia Condiția scriitorului de teatru 7–8 română
1972 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Leonida Dramaturgia și actualitatea 9–10 română
1972 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Dramaturgia și societatea 11–12 română
1972 Teatrul, nr. 5 TUDOR, Corneliu Vadim Teatrul - formă de angajare a artei 13–14 română
1972 Teatrul, nr. 5 Teatrul radiofonic 15–21 română
1972 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Amza Pellea 22–29 română
1972 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Teatrul tînăr japonez 30–32 română
1972 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Simfonie pentru destinul meu de Nelu Ionescu (Teatrul Mic) 33–34 română
1972 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Moștenitorul păcălit de Gh. Vlad (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 35–36 română
1972 Teatrul, nr. 5 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: Viforul de B. Șt. Delavrancea (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 36–37 română
1972 Teatrul, nr. 5 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: 104 pagini despre dragoste de Edward Radzinski (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 37–38 română
1972 Teatrul, nr. 5 P., I. Cronica dramatică: Vulpea și strugurii de G. Figueiredo (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 37–37 română
1972 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Acești îngeri triști de D. R. Popescu (Teatrul de Stat din Sibiu) 38–40 română
1972 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Gaițele de Al. Kirițescu (Teatrul de Stat din Turda) 40–41 română
1972 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: Curcubeul înșelător de Aron Tamasi (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) 41–41 română
1972 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: Vesselenyi de Daniel Veress (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) 42–42 română
1972 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: Cine ești tu ? de Paul Everac (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) 42–43 română
1972 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Ești vinovată Corina ? de Laurențiu Fulga (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 43–44 română
1972 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Vlaicu Vodă de Al. Davila (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 44–44 română
1972 Teatrul, nr. 5 N., D. Cronica dramatică: Păcală de Ștefan Tita (Teatrul de Revistă și Comedie „Ion Vasilescu”) 44–45 română
1972 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Răi și nătărăi de Al. Popovici (Teatrul „Țăndărică”) 45–45 română
1972 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Prințesa Turandot de Carlo Gozzi (Teatrul de Păpuși din Galați) 45–46 română
1972 Teatrul, nr. 5 Premiile de dramaturgie ale Uniunii Scriitorilor pe anul 1971 47–47 română
1972 Teatrul, nr. 5 PASCADI, Ion Prezenteism sau actualitate 48–48 română
1972 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Teatrul real și cel imaginar 49–51 română
1972 Teatrul, nr. 5 MASSOFF, Ioan Tina Barbu 52–54 română
1972 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria În dulcele tîrg al Ieșilor 55–63 română
1972 Teatrul, nr. 5 DELEANU, Horia Necesitate și obligație 64–64 română
1972 Teatrul, nr. 5 PĂUNESCU, Ilie Ospățul scafandrilor 65–86 română
1972 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINESCU, Ovidiu Teatrul de contestație 87–90 română
1972 Teatrul, nr. 5 MIHĂILESCU, Manuela Iosif Petran, „Pereții albi” 91–91 română
1972 Teatrul, nr. 5 BĂLEANU, Andrei La Budapesta: aplauze pentru Teatrul de Comedie 92–92 română
1972 Teatrul, nr. 5 P., Al. Lalele pentru Teatrul „Bulandra” 93–93 română
1972 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, D. T.V. Pagini de jurnal 94–94 română
1972 Teatrul, nr. 6 Perspectiva maturității 1–1 română
1972 Teatrul, nr. 6 Omagiu 2–2 română
1972 Teatrul, nr. 6 EFTIMIU, Victor Frumoasa lună mai 3–3 română
1972 Teatrul, nr. 6 GHEORGHIU, Mihnea Dramele pămîntului 4–6 română
1972 Teatrul, nr. 6 BĂIEȘU, Ion Slujitori ai frumosului 7–8 română
1972 Teatrul, nr. 6 SĂCEANU, Amza Bilanț și perspective 9–13 română
1972 Teatrul, nr. 6 La masa rotundă: Echipa Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț 14–22 română
1972 Teatrul, nr. 6 DELEANU, Horia Vin și struguri 23–23 română
1972 Teatrul, nr. 6 PASCADI, Ion Contradicție sau armonie 24–24 română
1972 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Stela Popescu 25–31 română
1972 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Sportivii și teatrul 32–41 română
1972 Teatrul, nr. 6 NEGREANU, D. Sportivii și teatrul 32–41 română
1972 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: "Dundo Maroie" de Marin Drzici, "Cetatea jalei" de Rodoliub Ciolakovici (Teatrul Național din Sarajevo) 42–43 română
1972 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Golemanov de St. L Kostov, Căsătoria de Gogol (Teatrul Satiric din Sofia) 44–45 română
1972 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: Romulus cel mare de Dürrenmatt (Teatrul Popular din Subotița) 46–46 română
1972 Teatrul, nr. 6 M., V. Cronica dramatică: Regele Lear de Shakespeare (Teatrul „Powszechny” din Lodz) 47–47 română
1972 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Iadul și pasărea de Ion Omescu (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 48–49 română
1972 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: Nevestele vesele din Windsor de Shakespeare (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 49–51 română
1972 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Gaițele de Al. Kirițescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 52–52 română
1972 Teatrul, nr. 6 M., V. Cronica dramatică: Gaițele de Al. Kirițescu (Teatrul Național din Cluj) 53–54 română
1972 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Interesul general de Aurel Baranga (Teatrul Dramatic din Brașov) 54–55 română
1972 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Ultima oră de Mihail Sebastian (Teatrul Dramatic din Brașov) 55–56 română
1972 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 56–58 română
1972 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Peer Gynt de H. Ibsen (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 58–60 română
1972 Teatrul, nr. 6 M., V. Cronica dramatică: Strada îngerilor schiopi de Bálint Tibor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 60–61 română
1972 Teatrul, nr. 6 M., V. Cronica dramatică: Joc de pisici de O. Istvan (Teatrul de Stat din Tg. Mureș - secția maghiară) 61–62 română
1972 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Avarul de Molière (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 62–62 română
1972 Teatrul, nr. 6 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Unchiul nostru din Jamaica de Dan Tărchilă (Teatrul de Stat din Ploiești) 62–63 română
1972 Teatrul, nr. 6 MASSLER, S. Cronica dramatică: Revista are cuvîntul de Eugen Mirea (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 64–65 română
1972 Teatrul, nr. 6 N., D. Cronica dramatică: Trei recitaluri (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 65–65 română
1972 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Dramaturgia originală contemporană și repertoriul teatral 66–66 română
1972 Teatrul, nr. 6 T., I. Prometeu încătușat de Eschil 66–66 română
1972 Teatrul, nr. 6 LEU, Corneliu Femeia fericită 67–99 română
1972 Teatrul, nr. 6 ENGEL, Emanoil Săptămîna teatrală sătmăreană 100–100 română
1972 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 101–102 română
1972 Teatrul, nr. 6 TUDOR, Corneliu Vadim La izvoarele Dîmboviței 102–102 română
1972 Teatrul, nr. 7 Editorial 1–4 română
1972 Teatrul, nr. 7 Luna teatrală bucureșteană 5–6 română
1972 Teatrul, nr. 7 Stagiunea bucureșteană 1971 - 1972 7–21 română
1972 Teatrul, nr. 7 ANGHEL, Paul De sezon 22–22 română
1972 Teatrul, nr. 7 EVERAC, Paul Teatrul și evenimentul teatral 23–24 română
1972 Teatrul, nr. 7 CHITIC, Paul Cornel Angajarea politică în teatru 25–26 română
1972 Teatrul, nr. 7 FĂRCĂȘAN, Sergiu Autointerviu 27–28 română
1972 Teatrul, nr. 7 SÜTO, Andras Dramaturgul și izvoarele misiunii sale 29–29 română
1972 Teatrul, nr. 7 MASSOFF, Ioan Cazul Irina Poenaru 30–30 română
1972 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Al. Interviu cu Nineta Gusti 31–35 română
1972 Teatrul, nr. 7 DIMIU, Mihai Camil Petrescu și critica teatrală 36–37 română
1972 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Interviu cu Ion Caramitru 38–42 română
1972 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Însemnări despre studenții-regizori 43–45 română
1972 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Eu sînt tatăl copiilor de Angela Bocancea (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 46–47 română
1972 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Dansul maimuțelor de Eugenia Busuioceanu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 47–48 română
1972 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Gaițele de Al. Kirițescu, Mașina de scris de J. Cocteau (Teatrul de Stat din Turda) 48–50 română
1972 Teatrul, nr. 7 M., V. Cronica dramatică: Bărbierul din Sevilla de Beaumarchais (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 51–51 română
1972 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINIU, Cristina Teatrul Polski din Bydgoszcz 52–52 română
1972 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil Teatrul radiofonic 53–54 română
1972 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Pagini de jurnal 55–56 română
1972 Teatrul, nr. 7 MASSLER, S. Festivalul umorului „Constantin Tănase” la Vaslui 57–57 română
1972 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Final de stagiune 58–60 română
1972 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINESCU, Ovidiu Umorul negru pe scenele pariziene 61–62 română
1972 Teatrul, nr. 7 VLAD, Gheorghe O dimineață de pomină 63–94 română
1972 Teatrul, nr. 7 MILETINEANU, Gheorghe Însemnări acrișoare 95–95 română
1972 Teatrul, nr. 8 BARANGA, Aurel Repertoriul - un act politic 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 8 Între două stagiuni 3–8 română
1972 Teatrul, nr. 8 EVERAC, Paul Despre blîndul balans al sistemelor de referință 9–10 română
1972 Teatrul, nr. 8 NAGHIU, Iosif Planetă pentru dramaturgi 11–11 română
1972 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, D. Nimic despre filosofie 12–12 română
1972 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Al. Un teatru mare pentru cei mici 13–14 română
1972 Teatrul, nr. 8 DELEANU, Horia Auto-oglinda 15–15 română
1972 Teatrul, nr. 8 La masa rotundă: Echipa Teatrului de Dramă și Comedie din Constanța 16–21 română
1972 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Al. Interviu cu Ion Dichiseanu 22–25 română
1972 Teatrul, nr. 8 COSTA-FORU, Anca Actori români la Comedia Franceză 26–29 română
1972 Teatrul, nr. 8 MASSOFF, Ioan Ceva despre Caragiale 30–30 română
1972 Teatrul, nr. 8 SCHLOCKER, Georges Teatrul Națiunilor 1972 31–32 română
1972 Teatrul, nr. 8 WEISS, Peter Hölderlin (traducere de Florin Tornea) 33–84 română
1972 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Despre unele lipsuri,neajunsuri și deficiențe în domeniul dragostei de Al. Mirodan (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 85–86 română
1972 Teatrul, nr. 8 ISAC, Carol Cronica dramatică: Marele vizir de Derviș Sușici (Teatrul Național din Tuzla) 87–87 română
1972 Teatrul, nr. 8 MASSLER, S. Cronica dramatică: Trăsnitul meu drag de Sașa Georgescu și Puiu Călinescu (Teatrul „C. Tănase”) 88–88 română
1972 Teatrul, nr. 8 NEGREANU, Dumitru Sunet și lumină 89–89 română
1972 Teatrul, nr. 8 TUDOR, Corneliu Vadim Teatru studențesc 89–89 română
1972 Teatrul, nr. 8 NEGREANU, Dumitru Teatrul în vacanță 90–93 română
1972 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Teatrul în vacanță 90–93 română
1972 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil Teatrul radiofonic 94–95 română
1972 Teatrul, nr. 8 MIHĂILESCU, Manuela Spectacole în cerneală de Valentin Silvestru 96–96 română
1972 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Virgil Semnificația descoperirii și promovării noului 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Constantin Măciucă despre Stagiunea 1972 - 1973 3–6 română
1972 Teatrul, nr. 9 Teatrele în repetiție 7–18 română
1972 Teatrul, nr. 9 SĂCEANU, Amza Avea dreptate Alecsandri... 19–20 română
1972 Teatrul, nr. 9 BĂRBUȚĂ, Margareta Despre etica artistului 21–23 română
1972 Teatrul, nr. 9 ALEXANDRESCU, Sică Prefață la stagiunea brașoveană 24–24 română
1972 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Ileana Transferurile: un subiect tabu ? 25–27 română
1972 Teatrul, nr. 9 P., Al. Actorul din sertar 28–28 română
1972 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Al. Interviu cu Tamara Buciuceanu 29–32 română
1972 Teatrul, nr. 9 EVERAC, Paul Cititorul de contor 33–54 română
1972 Teatrul, nr. 9 VOITIN, Al. Gînduri despre Avram Iancu 55–57 română
1972 Teatrul, nr. 9 TUDOR, Corneliu Vadim „Interesul general” sau dimensiunea conștiinței 58–59 română
1972 Teatrul, nr. 9 STOENESCU, Virgil Din nou despre tineri 60–60 română
1972 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, C. Fața nevăzută a scenei 61–69 română
1972 Teatrul, nr. 9 P., Al. C. Dinulescu: „Mă simt dator să lupt cu inerția...” 70–71 română
1972 Teatrul, nr. 9 DELEANU, Horia Îndrăzneală sau lașitate 72–72 română
1972 Teatrul, nr. 9 LINZER, Martin De două ori Shakespeare 73–74 română
1972 Teatrul, nr. 9 CHITIC, Paul Cornel De vorbă cu Claudio Vicentini 75–76 română
1972 Teatrul, nr. 9 GEORGESCU, Anca Ce înseamnă să fii telegenic ? 77–82 română
1972 Teatrul, nr. 9 GANDON, Yves Jules Romains 83–84 română
1972 Teatrul, nr. 9 Note 85–85 română
1972 Teatrul, nr. 9 M., C. Alexandru Finți 86–86 română
1972 Teatrul, nr. 9 A dispărut un personaj 87–87 română
1972 Teatrul, nr. 9 MASSOFF, Ioan Refuzul de rol 88–88 română
1972 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Festivalul de comedie al Teatrului radiofonic 89–90 română
1972 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, D. Pagini de jurnal t.v. 91–92 română
1972 Teatrul, nr. 9 TUDOR, Corneliu Vadim O echipă de amatori în Iugoslavia 92–92 română
1972 Teatrul, nr. 10 BARANGA, Aurel Repertoriu de perspectivă 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 10 Zaharia Stancu 3–4 română
1972 Teatrul, nr. 10 BELIGAN, Radu Un mare animator 5–5 română
1972 Teatrul, nr. 10 MIRODAN, Alexandru Crezul său moral 6–6 română
1972 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira De vorbă cu Mircea Horia Simionescu 7–9 română
1972 Teatrul, nr. 10 BANU, George Actorul - de la caracter la situație 10–12 română
1972 Teatrul, nr. 10 NADIN, Mihai Sublimul teatrului 13–14 română
1972 Teatrul, nr. 10 GANDON, Yves Henry de Montherlant 15–16 română
1972 Teatrul, nr. 10 RĂDULESCU, Dorina El, ea și ea 17–27 română
1972 Teatrul, nr. 10 DELEANU, Horia Visele se repetă... 28–28 română
1972 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Preșul de Ion Băieșu (Teatrul de Comedie) 29–30 română
1972 Teatrul, nr. 10 T., I. Cronica dramatică: Stana după I. Agîrbiceanu (Teatrul „C. Nottara”) 31–31 română
1972 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Buna noapte nechemată de Al. T. Popescu (Teatrul de Stat din Brăila) 32–33 română
1972 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Fata morgana de D. Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 33–34 română
1972 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Omul pămîntului de Vasile Zdrenghea (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 34–35 română
1972 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: Castelul din Carpați de Anda Boldur (Cibinium ' 72) 35–36 română
1972 Teatrul, nr. 10 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Între filologi și Cine răspunde de D. D. Pătrășcanu (Teatrul de Stat din Reșița) 36–37 română
1972 Teatrul, nr. 10 RUCĂR, Miron B. Cronica dramatică: Țara fericirii de Tudor Mușatescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 38–38 română
1972 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Spune, inimioară, spune de Elly Roman (Teatrul de Operetă) 39–39 română
1972 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, D. Pagini de jurnal t.v. 40–41 română
1972 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Două premiere 41–42 română
1972 Teatrul, nr. 10 N., M. Teatrul „mic” 43–44 română
1972 Teatrul, nr. 10 CORNESCU, Alexandru Accident 45–55 română
1972 Teatrul, nr. 10 MASSOFF, Ioan Din carnetul cercetătorului 56–56 română
1972 Teatrul, nr. 10 IGIROȘIANU, I. Premieră mondială la Brangues 57–60 română
1972 Teatrul, nr. 10 Bitef '72 61–63 română
1972 Teatrul, nr. 10 Note 64–64 română
1972 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Totul de la început 65–90 română
1972 Teatrul, nr. 10 CRIȘAN, Mihai Teatrul Național din Bratislava 91–92 română
1972 Teatrul, nr. 11 BARANGA, Aurel Întrebări și eventuale răspunsuri pe marginea ideii de teatru 1–4 română
1972 Teatrul, nr. 11 Victor Eftimiu 5–5 română
1972 Teatrul, nr. 11 SĂCEANU, Amza Economii, și nu numai atît... 6–7 română
1972 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Adio, majestate de Al. Voitin (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 8–9 română
1972 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Vlad Țepeș în ianuarie de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 9–11 română
1972 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Coroană pentru Doja de A. Gh. Ardeleanu (Teatrul Național din Timișoara) 11–12 română
1972 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Vassa Jeleznova de Maxim Gorki (Teatrul Giulești) 13–14 română
1972 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: După cădere de Arthur Miller (Teatrul Mic) 14–16 română
1972 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Valentin și Valentina de Mihail Roțcin (Teatrul „L. S. Bulandra”) 16–18 română
1972 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Tinerețe, bat-o vina de Eugene O'Neill (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 18–19 română
1972 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Căsătoria de N. V. Gogol (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 19–20 română
1972 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Iașii în carnaval de Vasile Alecsandri (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 20–21 română
1972 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Celestina de Fernando de Rojas (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 22–23 română
1972 Teatrul, nr. 11 R., I. Cronica dramatică: Boabă și Bobița de Al. Popovici (Teatrul de Păpuși din Iași) 24–24 română
1972 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Al. Silviu Stănculescu, unul dintr-o serie de aur 25–29 română
1972 Teatrul, nr. 11 BANU, George De la regia autoritară la restabilirea idealului colectiv 30–32 română
1972 Teatrul, nr. 11 ZALIS, H. Scena: spațiu de afinități și incompatibilități 33–34 română
1972 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai Tehnică și experiență 35–36 română
1972 Teatrul, nr. 11 MASSOFF, Ioan Multe și mărunte... 37–37 română
1972 Teatrul, nr. 11 La masa rotundă: Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila 38–43 română
1972 Teatrul, nr. 11 P., Al. Renata Vasilescu: vers, cîntec, interpretare 44–45 română
1972 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Uraganul de Bill-Beloțerkovski și Vise din Petersburg de S. A. Radzinski (Teatrul Academic Mossoviet) 46–49 română
1972 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Royal Shakespeare Company: Visul unei nopți de vară 50–52 română
1972 Teatrul, nr. 11 P., I. Cronica dramatică: Barbarii de Maxim Gorki (Teatrul de Dramă din Belgrad) 53–54 română
1972 Teatrul, nr. 11 FRUNZETTI, Nicolae Un spectacol D. D. Pătrășcanu în 1954 55–55 română
1972 Teatrul, nr. 11 FRUNZETTI, Nicolae Repere folclorice în cîntec și dans 55–55 română
1972 Teatrul, nr. 11 MARIN, Maria Manifestare omagială 56–56 română
1972 Teatrul, nr. 11 CRIȘAN, Mihai Ana Colda 56–56 română
1972 Teatrul, nr. 11 ULMU, Bogdan Formă și idee în teatrul modern de John Gassner 57–57 română
1972 Teatrul, nr. 11 GEORGESCU, Anca Luceafărul dinspre ziuă și Cînd iarba are chip de om de Rodica Nicolescu Padina 58–58 română
1972 Teatrul, nr. 11 ELIAD, Sandu Un teatru „Caragiale” în 1927 59–61 română
1972 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, D. Pagini de jurnal t.v. 62–63 română
1972 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Zodia taurului de Mihnea Gheorghiu și Scrisoare fără adresă de Dan Adrian 64–64 română
1972 Teatrul, nr. 11 SÂRBU, I. D. A doua față a medaliei sau Jerseul albastru 65–92 română
1972 Teatrul, nr. 11 Meridiane 93–94 română
1972 Teatrul, nr. 12 La aniversare 1–2 română
1972 Teatrul, nr. 12 BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia responsabilității 3–18 română
1972 Teatrul, nr. 12 ȘTEFĂNESCU, Mircea Un fel de bilanț 19–19 română
1972 Teatrul, nr. 12 BARANGA, Aurel Eroii unui sfert de veac 20–21 română
1972 Teatrul, nr. 12 LOVINESCU, Horia 25 de ani de republică 22–22 română
1972 Teatrul, nr. 12 EVERAC, Paul sîntem ai republicii 23–23 română
1972 Teatrul, nr. 12 MIRODAN, Alexandru Scrisul meu teatral 24–24 română
1972 Teatrul, nr. 12 ANGHEL, Paul Scriitorul și republica 25–25 română
1972 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Al. Părinți, copii, nepoți 26–26 română
1972 Teatrul, nr. 12 PĂUNESCU, Ilie Avem îndatoriri mai mari 27–27 română
1972 Teatrul, nr. 12 TĂRCHILĂ, Dan Condiția creației noastre 28–28 română
1972 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Oglindă și dialog 29–32 română
1972 Teatrul, nr. 12 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Mărturii despre teatrul românesc 33–35 română
1972 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Al. Interviu cu Margareta Baciu despre trecut, prezent și viitor 36–39 română
1972 Teatrul, nr. 12 PASCADI, Ion Angajare sau dezinteres ? 40–41 română
1972 Teatrul, nr. 12 T., I. La student club 41–41 română
1972 Teatrul, nr. 12 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Un fluture pe lampă de Paul Everac (Teatrul Nașional „I. L. Caragiale”) 42–45 română
1972 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: O pasăre dintr-o altă zi de D. R. Popescu (Teatrul Național din Cluj) 46–48 română
1972 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Ospățul scafandrilor de Ilie Păunescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 49–50 română
1972 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Cronica dramatică: Omul care aduce ploaie de Richard Nash (Teatrul de Stat din Sibiu) 51–52 română
1972 Teatrul, nr. 12 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: Fata morgana de D. Solomon (Teatrul German de Stat din Timișoara) 52–52 română
1972 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Dundo Maroje" de Marin Drzic, "Baladele lui Petrica Kerempuh", "Întîmplarea din orașul Goga" de Slavko Grum (Teatrul Național Croat din Zagreb) 53–55 română
1972 Teatrul, nr. 12 LUPU, Adrian Turneul Teatrului Evreiesc de Stat peste Atlantic 56–56 română
1972 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Pagini de jurnal t.v. 57–58 română
1972 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Marele rol de Tudor Negoiță 58–59 română
1972 Teatrul, nr. 12 CRISTIAN, V. Muzica în întîmpinarea aniversării Republicii 60–61 română
1972 Teatrul, nr. 12 CRIȘAN, Mihai Artiștii amatori în acești ani 62–62 română
1972 Teatrul, nr. 12 STOENESCU, Virgil O fată imposibilă 63–92 română
1972 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Ioan Massoff: „Teatrul românesc” vol. IV 93–93 română
1972 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic: Anul 1972 (anul XVII) 94–100 română