Criterii căutate

  • An de publicare: 1971

Sumarul căutării

  • 939 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1971 Acta Musei Napocensis, VIII 50 de ani de lupte și victorii sub steagul glorios al P.C.R. V- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII Omagiu profesorului Teodor A. Naum la 80 de ani XVI- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII FERENCZI, Istvan Cimitirul "scitic" de la Ciumbrud (partea de IV-a) .11- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CRIȘAN ION, Horațiu Necropola celtică de la Apahida 37- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GLODARIU, Ioan Considerații asupra circulației monedei străine în Dacia (sec. II î.e.n. - I e.n.) 71- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BĂRBULESCU, Mihai Despre cultul zeiței Bendis la daco-geți 91- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea III) 109- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTASE, Dumitru Așezarea și cimitirul daco-roman de la Obreja ( Transilvania) 135- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BĂLOI, Constantin, WINKLER, Iudita Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea 161- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII POP, Constantin Reprezentări cu Lupa Capitolina pe monumente romane din Romania 173- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAICOVICIU, Constantin "Romanitatea scitică" de la Dunărea de Jos 187- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RUSU, Mircea Castrum, urbs civitas (Cetăți și "orașe" transilvănene din sec. IX-XIII) 197- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAN, Mihail Negustori clujeni la Cracovia în ultimul deceniu al sec. al XVI-lea 205- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BUNTA, Margareta Faianța habană din Transilvania 219- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PAP, Francisc Fluctuații de valoare vamală la oficiul tricesimal clujean în prima jumătate a sec. XVII 239- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BARTOȘ, Gheorghe Horea, Cloșca și Crișan în iconografia vremii 267- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RETEGAN, S. Structura social-economică a burgheziei românești din Transilvania în anii regimului liberal 275- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VAJDA, Ludovic Prima cale ferată din Transilvania 287- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RUSU, C. Idei filozofice și social-politice înainte de gîndirea lui Vasile Lucaciu 299- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GLODARIU, Eugenia Din activitatea editorială a Astrei: "Biblioteca Populară a Asociațiunii" 311- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTOPOPESCU, George Tactica și strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureștiului 321- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BOTEZAN, Liviu, ENEA, C. Mișcări țărănești din județul Cluj în anii primului război mondial 341- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII NEAMȚU, Alexandru Forța de muncă salariată în industria extractivă din Transilvania în secolul XVIII 351- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII JORDAKY, L. Figura lui Lenin în presa din Transilvania între 1917-1924 357- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CHIȘU, Ioan Internaționalismul ploretar - o constantă a istoriei P.C.R. (1921-1944) 371- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BODEA, Gheorghe, NEDELCU, F. Din lupta antifascistă și antirevizionistă dusă de forțele patriotice progresiste din România în anii 1936-1937 383- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BUNTA, Petru, ȚUȚUI, Gheorghe Întărirea organiozatorică a Partidului Comunist Român și creșterea influenței sale politice (1944-1945) 391- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII LAZAROVICI, Gheorghe Faza a IV-a culturii Starcevo-Criș în Banat 409- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DUMITRAȘCU, S, ȚOGAN, G. Săpăturile arheologice de la Boarta - "Cetățuie" (jud. Sibiu) 423- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII JAKO, S. Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (II) 439- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MAXIM IOAN, Alexandru Un depozit de unele dacice pentru exploatarea sării 457- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GUDEA, Nicolae, MEDELEȚ, F., SOROCEANU, Tudor Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pescari (jud. Caraș-Severin) 465- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CHIRILĂ, Eugen, EMODI, I., NANASI, Z. Descoperiri monetare antice în Transilvania (VIII) 467- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Uber die Stanzen von Pecica und von Ludești 477- germană
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MEDELEȚ, F. Ceramica daco-getică. Cu specială la Transilvania 481- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RADU, D. Descoperiri arheologice pe teritoriul satului Curciu (jud. Sibiu) 483- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII SOROCEANU, Tudor Un mormînt de incinerație de la Cristurul Secuiesc 499- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DORNER, E. Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou? 503- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GUDEA, Nicolae Limesul roman în zona castrului de la Bologa 507- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RUSSU, I. Sextus Vibius Gallus 531- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII WOLLMANN, Volker Inscripții și sculpturi romane din sud-estul Banatului 539- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CIULEI, G. Locatio operarum în tripticele din Transilvania 555- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAICOVICIU, Hadrian Descoperiri monetare romane în Banatul secolului al XIX-lea 561- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII ISAC, Dan O reprezentare a lu Iuppiter Dolichenus de la Ilișua 571- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MIREA, Z. Mars de la Potaissa 577- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VLASSA, N. Sondajul arheologic de la Bistrița 579- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII HOREDT, K. Zur Deutung des Grabfeldes von soporul de Cîmpie 583- germană
1971 Acta Musei Napocensis, VIII EDROIU, Nicolae, MATEI, Ștefan Un relief medieval la Dăbîca 589- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII POPA, A. Biserica de lemn din Păușa - Sălaj (XVII) 593- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII FENEȘAN, C. Un manuscris ardelean din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 603- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PORUMB, Marius Contribuții la cunoașterea unor ugravi din veacul al XVIII-lea din Transilvania 607- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII ȘTIRBAN, Marcel, SUCIU, Ștefan Ecoul răscoalei lui Horea în colecția de documente Haller 621- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MARICA, G. Reflecții pe marginea unei comemărări "130 de ani de la apariția Gazetei de Tramsilvania (1838-1968) 629- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII ARDOS, Alexandru Expoziții industriale în Transilvania înainte de 1848 635- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII KOVACS, Iosif Despre politica agrară a Guberniului Transilvan în perioada 1849-1854 645- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MIREL, Maria, ROȘCA, M. "Romanische Revue" (1885-1894), revistă pentru apărarea interselor naționale 651- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CORDOȘ, Nicolae Protestul nașionalităților din ianuarie 1898 661- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BALLA, E., MIHU, I. Aspecte ale luptelor greviste din Turda și Ulioara în anii 1919-1920 675- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MUNTEAN, P. Momente din lupta muncitorilor minieri din Valea Jiului în perioada dictaturii regale 687- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 ONIȘOR, Teodor, PASCU, Viorica Din realizările științifice ale etnografilor clujeni în ultimul sfert de veac .3-29 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MUREȘANU, Pompei, OȘIANU, Romulus Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Depresiunea Călățele 31-58 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea așezărilor și a arhitecturii populare din zona Dealurilor Clujului 59-92 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 IRIMIEȘ, Dumitru Bisericile de lemn din Stolna și Finișel 93-105 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 PASCU, Viorica Organizarea interiorului popular năsăudean 107-159 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 GHERGARIU, Leontin Ocupații anexă ale populației din Sălaj în trecut 161-184 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 KOS, Karoly Colecția de furci de tors a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-224 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TIȚA, Aurelia Portul popular românesc din Depresiunea Călățele 225-241 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BOCȘE, Maria Contribuții la studiul opregului bănățean 243-259 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 TALOȘ, Ion Obiceiuri privitoare la seceriș - din materialele arhizei de folclor - Cluj - 261-278 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BOT, Nicolae Cînepa în credințele și practicile magice românești 279-322 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 DUNĂRE, Nicolae Elemente de cultură populară spirituală în practicarea unor ocupații la români 323-335 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MÎRZA, Traian Cîntecul ceremonial al clăcii de tors din partea de Nord a Munților Apuseni 337-359 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BÎRLEA, Ovidiu Cîntecele rituale funebre din ținutul pădurenilor (Hunedoara) 361-407 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 PETRUȚIU, Emil O ceată de călușeri din Cîmpia Transilvaniei 409-417 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 MARKEL, Hanni Snoave populare românești la sașii din Păuca 419-435 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 ALMASI, Istvan Considerații preliminare asupra sistematizării arhivei de muzică populară 437-448 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 ONIȘOR, Teodor Activitatea etnografică a lui George Vîlsan. I. Concepția lui asupra etnografiei și metodelor de cercetare științifică 449-476 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 FLOREA, Virgil Folcloristul Enea Hodoș (1858-1945) 477-492 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 CIOTI, Viorel Valorificarea creațiilor artistice populare prin cooperația meșteșugărească clujeană 493-509 română
1971 Banatica, 1 DAICOVICIU, Constantin Banatul antic (Probleme și perspective) .11- română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale neoliticului în Banat 17- română
1971 Banatica, 1 GROZA, Liviu Așezarea neolitică de la Balta Sărată 61- română
1971 Banatica, 1 RUSU, Mircea Cultura Tisa 77- română
1971 Banatica, 1 COMȘA, Eugen Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca 85- română
1971 Banatica, 1 PROTASE, Dumitru Observații asupra așezărilor rurale din Dacia romană și postromană (sec. II-VI) pînă la venirea slavilor 93- română
1971 Banatica, 1 GUDEA, Nicolae, STANCOVICI, Voin Un relief cu cavalerul trac de la Pojejena 107- română
1971 Banatica, 1 ISAC, Dan Monumente votive romane din Banat 111- română
1971 Banatica, 1 DĂNILĂ, Ștefan, POP, Constantin Statuete romane reprezentînd luptători 127- română
1971 Banatica, 1 GUDEA, Nicolae Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat 139- română
1971 Banatica, 1 NEAMȚU, Alexandru Probleme actuale în cercetarea istoriei medii a României 149- română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157- română
1971 Banatica, 1 GOLDDENBERG, Samuel Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163- română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
1971 Banatica, 1 WOLLMANN, Volker Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
1971 Banatica, 1 CORDOȘ, Nicolae Lugojenii și Emanuil Gojdu 281- română
1971 Banatica, 1 BOCȘANU, Nicolae Un istoric uitat - Damaschin Bojincă (1802-1869) 289- română
1971 Banatica, 1 NEAMȚU, Gelu Tendințe și valori în activitatea politică a lui Andrei Mocioni (1848-1977) 301- română
1971 Banatica, 1 HORVATH, Alexandru Tradiții și aspecte din lupta revoluționareă a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. 313- română
1971 Banatica, 1 GHERCA, Cornel Forme ale luptei desfpșurate de masele populare conduse de P.C.R. Între anii 1924-1928 în județul Caraș-Severin 321- română
1971 Banatica, 1 FARKAS, Walter Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 333- română
1971 Banatica, 1 ȘERBAN, Ion Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) 339- română
1971 Banatica, 1 FENEȘAN, Costin Un copist bănățean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 349- română
1971 Banatica, 1 BULILĂ, Adriana, FENEȘAN, Costin, ȚIGU, Viorel Biserica ortodoxă română din Lipova 353- română
1971 Banatica, 1 BÎRSESCU, Alexandru Nicolae Iorga călător în Banat 373- română
1971 Banatica, 1 PAVEL, Teodor Activitatea "Asociației Naționale Arădene" în sprijinul învățămîntului românesc din Banat și Crișana (1862-1918) 383- română
1971 Banatica, 1 CICALĂ, Ion Ziarul "Drapelul" - factor activ în mișcarea națională a românilor bănățeni 393- română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Tabla de materii 5-19 română, franceză, engleză, germană, rusă
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Lista abrevierilor 14-14 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre, GEORGESCU, Florian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare 21-34 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CANTACUZINO, Gheorghe, FEDOROVICI, C. Morminte de femei decedate în timpul nașterii din necropola neolitică de la Cernica Cercetări arheologice 37-53 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TURCU, Mioara Cercetări privind așezările getică și feudală timpurie de la Bragadiru (1968-1969) Cercetări arheologice 55-67 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969) Cercetări arheologice 69-80 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANAIT, Panait Evoluția perimetrului Curții Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII) Cercetări arheologice 81-88 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Note arheologice pe șantierele de construcții din București. Săpăturile de salvare de la Popești-Leordeni Cercetări arheologice 89-99 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ILIESCU, Octavian A fost monetărie la București în evul mediu ? Studii 103-110 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Paul O vedere a orașului București din 1688 Studii 121-127 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONAȘCU, Ion Învățământul superior din București și ideologia iluministă înainte de 1821 Studii 129-145 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII POTRA, George Casa Cleopatra Trubetzkoi Studii 147-157 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Dan Contribuțiuni la studiul stemei municipiului București în secolele XIX-XX Studii 159-177 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PETRESCU, Paul Cartiere bucureștene cu locuințe vechi Studii 179-184 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Cu privire la fortificarea Bucureștilor de la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii 185-191 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII POPESCU, Eufrosina Bucureștii, centrul frământărilor politice pentru adoptarea constituției din martie 1923 Studii 193-200 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII DACHE, Petre Dem I. Dobrescu primar al Bucureștilor Studii 201-213 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONIȚĂ, Gheorghe Manifestația democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927 Studii 215-223 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CEBUC, Alexandru Aspecte ale luptei maselor din București și județul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945 Studii 225-240 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII GIURESCU, Constantin C. Problema nomenclaturii străzilor din București Comunicări şi note 243-246 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII GRIGORUȚĂ, Maria Monede de la Mircea cel Bătrîn descoperite la București Comunicări şi note 247-252 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COJOCĂRESCU, Maria Contribuții la studiul circulației leului ca monedă de calcul în secolele XVIII-XIX Comunicări şi note 253-259 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII VASILESCU, Gheorghe Începuturile industriei bucureștene în jurul barierei "Podului de pămînt" Comunicări şi note 261-271 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ȘTEFĂNESCU, Liviu Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă Comunicări şi note 273-283 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, Gelcu Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912) Comunicări şi note 285-295 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII VĂTĂMANU, Nicolae Mahalaua Vișichii Comunicări şi note 297-301 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII STAN, Maria Morile cu cai din București în secolul al XIX-lea Comunicări şi note 303-307 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONESCU, Ștefan Cum a devenit orașul București Capitala României Comunicări şi note 309-318 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CONSTANTINESCU, Paula Aspecte din București oglindite în arta plastică a veacului al XIX-lea la Muzeul de artă al R.S.Rormânia Comunicări şi note 319-325 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TATOMIR, Virgil Acțiuni ale muncitorimii bucureștene sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste Comunicări şi note 327-334 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COFAS, Eleonora Orașul București în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 Comunicări şi note 335-346 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ROSETTI, Dinu Însemnări privind activitatea Muzeului Municipal (1931-1948) Însemnări memorialistice 349-356 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII FLORESCU, George Pe malul Dâmboviței la obârșia Podului Mogoșoaiei în anul 1804 Însemnări memorialistice 357-371 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ASTANCĂI, Gheorghe Profesor agregat doctor George Severeanu 1879-1939 Însemnări memorialistice 373-380 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII MINOVICI, Dumitru Momente din istoria unei vechi artere bucureștene - șoseaua Kisselef Însemnări memorialistice 381-387 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TZONY, Magda Topoare de silex eneolitice aflate în colecția Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 391-399 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CRĂCIUNESCU, Virgilia Coroplastica sud-italică și siciliotă din colecția "Maria și Dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 401-406 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII BENE, Ana Obiecte ce au aparținut lui Armand Călinescu aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 407-410 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII SAVIN, Margareta Expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 411-415 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANTELIMON, Georgeta Din activitatea laboratorului de restaurare a Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 417-423 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII MACRII, Rodica Muzeul de istorie în concepția unor înaintași ai istoriografiei noastre Materiale de muzeografie 425-435 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COSMA, Viorel Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII TATOMIR, Virgil Expoziții organizate în București în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român Materiale de muzeografie 443-448 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CÎRSTEA, Dorina Cronică 451-454 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PORUMBEANU, Eugenia Bibliografia lucrărilor științifice ale cercetărilor din Muzeul de Istorie a municipiului București 455-464 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII Lista salariaților muzeului de istorie a municipiului București (1971) 465-466 română
1971 Carpica, IV BULAI-ȘTIRBU, Maria, NECRASOV, Olga Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
1971 Carpica, IV BRUDIU, Mihalache, POPUȘOI, Eugenia Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, EMINOVICI, Constantin, NIȚU, Anton Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
1971 Carpica, IV NIȚU, Anton Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
1971 Carpica, IV POPUȘOI, Eugenia Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui) 89-94 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, NIȚU, Anton Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin, EMINOVICI, Constantin Un mormânt din epoca bronzului descoperit în depresiunea Onești 113-117 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
1971 Carpica, IV FLORESCU, Adrian, MELINTE, Gheorghe Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei centrale 129-132 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Două celturi descoperite în Moldova 133-136 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
1971 Carpica, IV CHIȚESCU, Maria Cîteva tezaure monetare romane republicane din Moldova 159-166 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
1971 Carpica, IV IONIȚĂ, Ion Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureș (sec. IV e.n.) din Moldova 197-206 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău 225-252 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
1971 Carpica, IV MITREA, Ioan Așezarea prefeudală de la Oncești (jud. Bacău) 271-286 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel Descoperiri de monede antice și bizantine 287-298 română
1971 Carpica, IV CHIRICA, Vasile Cercetări arheologice de teren în județul Botoșani 299-313 română
1971 Carpica, IV CONSTANTINESCU, D. Unde a fost înmormântat Bogdan al II-lea Voievod? 315-322 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Măgura (jud. Bacău) 323-330 română
1971 Carpica, IV PIPPIDI, Andrei Date noi despre Rosetești și pămînturile lor la sfârșitul secolului al XVIII-lea 331-341 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru, EMINOVICI, Constantin Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Mănăstirea Cașin (jud. Bacău) 343-348 română
1971 Carpica, IV ZAHARIA, Dumitru Presa din Italia despre mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu 349-355 română
1971 Carpica, IV ANDRONIC, Alexandru, GHEORGHIU, V. Știri noi în legătură cu învățământul agricol de la Academia Mihăileană 357-361 română
1971 Carpica, IV BOTEZ, Constantin, SAIZU, Ion Activitatea social-politică a lui Ion Ionescu de la Brad 363-374 română
1971 Carpica, IV ZUB, Alexandru Problema editării izvoarelor în istoriografia română din epoca modernă 375-413 română
1971 Carpica, IV RUSU, Dumitru Principalele legi cu privire la muncă din România până la 1918 și atitudinea mișcării muncitorești față de acestea 415-437 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel L’évolution des outils et des armes en pierre taillée découverts sur le territoire de la Roumanie - Păunescu Al. 438-439 română
1971 Carpica, IV ANDRONIC, Alexandru Săpăturile de la Dridu. Contribuții la arheologia și istoria perioadei de formare a poporului român - Zaharia Eugenia 441-445 română
1971 Cumidava, V ALEXANDRESCU, Alexandrina Ceramica liniară de la Hărman .11- română
1971 Cumidava, V COSTEA, Florea Sondajul arheologic de la Feldioara-Brașov (1970) 25- română
1971 Cumidava, V MARCU, Mariana Noi cercetări privind secolul al IV-lea e.n. la Hărman 45- română
1971 Cumidava, V NISTOR, Minerva Noi identificări de lucrări ale argintarului brașovean Georg May II 55- română
1971 Cumidava, V SÎRBU, Vasile Contribuții privind modul de organizare a breslei rotarilor și a breslei strungarilor în lemn din Rîșnov (jud. Brașov) 71- română
1971 Cumidava, V ȘERBAN, Constantin Tudor Vladimirescu în viziunea contemporanilor 99- română
1971 Cumidava, V KRONER, Michael Activitatea socială și națională a lui George Barițiu pînă la 1848 113- română
1971 Cumidava, V MIKLOS, Ștefan, MÎNDREA, Ioan Contribuții privind crearea organizației din Brașov a Partidului social-democrat 137- română
1971 Cumidava, V CĂLIMAN, Valeria Scrisori brașovene inedite, mărturii ale colaborării româno-slovace în monarhia austro-ungară 151- română
1971 Cumidava, V CIUREA, Ioan Virgil Onițiu, director al școlilor românești din Brașov 165- română
1971 Cumidava, V BĂLTESCU, Mircea Charta rotunda (1893), o tribună de luptă a tinerimii universitare pentru unitatea națională 189- română
1971 Cumidava, V PORȚEANU, Alexandru Comuna din Paris și mișcarea revoluționară, democratică din România 223- română
1971 Cumidava, V ARDELEANU, Ion, MUȘAT, Mircea Avîntul revoluționar din România în primii ani postbelici (1918-1921) 255- română
1971 Cumidava, V SCURTU, Ioan Fuziunea Partidului Național cu Partidul Țărănesc. Crearea Partidului Național-Țărănesc 269- română
1971 Cumidava, V ȘELARU, Gheorghe Conflictul colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie "Honterus" - Brașov (1925) 285- română
1971 Cumidava, V PETRIC, Aron România în primul deceniu interbelic (Partea a III-a) 295- română
1971 Cumidava, V JURCA, Nicolae Momente din lupta tineretului revoluționar brașovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933) 327- română
1971 Cumidava, V BUCUR, Dorica Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică și comunistă din județul Brașov (1921-1944) 347- română
1971 Cumidava, V ZAHARIA, Gheorghe Partidul Comunist Român, stegar al luptei pentru independența țării, împotriva fascismului 383- română
1971 Cumidava, V PETRARU, Ștefan Unele aspecte privind dezvoltarea industriei socialiste în județul Brașov 389- română
1971 Cumidava, V SORCOIU, Andrei Industrializarea și unele mutații în mediul rural (Analiza fenomenelor prin exemplul județului Brașov) 421- română
1971 Cumidava, V HAȘDEU, Titus Condițiile care au făcut necesară și posibilă încheierea colaborării în guvern a partidelor și organizațiilor muncitorești cu gruparea burgheză condusă de Gheorghe Tătărăscu (1947) 461- română
1971 Cumidava, V GHIRAN, Ioan Tematica și orientarea ideologică a publicației socialiste "Dreptatea" (1921) 483- română
1971 Cumidava, V PETRIȘOR, Vasile Tradițiile mișcării sindicale din România pînă la primul război mondial 501- română
1971 Cumidava, V MUNTEANU, N. Mișcasrea sindicală în anii avîntului revoluționar 1918-1921. Însemnătatea istorică a creării P.C.R. 511- română
1971 Cumidava, V DRAGNE, Florea Congresul General al Sindicatelor din România din octombrie 1921 și însemnătatea sa 517- română
1971 Cumidava, V PETRESCU, Gheorghe 50 de ani de la Congresul Sindicatelor de la Brașov (octombrie 1921) 527- română
1971 Cumidava, V STĂNESCU, M. Sindicatele din România între congresele de la Brașov și cel de la Cluj (1921-1923) 541- română
1971 Cumidava, V DON, Ioan, RABINOVICI, Herbert Evoluția mișcării sindicale între anii 1923-1933 549- română
1971 Cumidava, V IONIȚĂ, Gheorghe Sindicatele din România în anii 1933-1940 559- română
1971 Cumidava, V MARCU, Liviu Vechi obiceiuri juridice în subzona Săcele (a doua jumătate a secolului XIX-prima jumătate a secolului XX) 569- română
1971 Cumidava, V CATRINA, Constantin Arta cojocăritului în Țara Oltului 607- română
1971 Cumidava, V VASIU, Dinu Acuarela lui Valeriu Maximilian 627- română
1971 Cumidava, V POPP-SĂNDULESCU, Anca Reflectarea ideilor socialiste în opera pictorului brașovean Mattis-Teutsch 641- română
1971 Cumidava, V NETEA, Vasile Din activitatea lui Andrei Mureșianu la Brașov 653- română
1971 Cumidava, V MIRCEA, Ion-Radu Contribuții la istoria culturii Șcheilor din Brașov 689- română
1971 Cumidava, V POPA, Silvia Institutul de fete Hentiette Vautier. Contribuții la istoria învățămîntului brașovean 703- română
1971 Cumidava, V MIHĂILESCU, Dan Pătrunderea publicațiilor progresiste și marxist-leniniste în bibliotecile publice și particulare din Brașov și Sibiu 723- română
1971 Cumidava, V COSTEA, Florea O nouă descoperire arheologică la Rîșnov 737- română
1971 Cumidava, V PROX, Alfred Ein zentralasiatischer Sattelbeschlag von Gesprengberg bei Kronstadt 744- germană
1971 Cumidava, V GHERMAN, Mircea, NASTASI, Constantin Un mare filoromân savantul ceh I.L. Pic 753- română
1971 Cumidava, V ILIE, Nicolae Gnomonicele lui Clavius 769- română
1971 Cumidava, V IACOȘ, Ion 125 de ani de la înființarea Asociației de ajutor reciproc a tipofradilor din Brașov 779- română
1971 Cumidava, V Tematica expoziției de bază a secției de istorie contemporană a Muzeului de istorie din Brașov 785- română
1971 Cumidava, V Tematica expoziției "50 de ani de la primul congres general al sindicatewlor din România, octombrie 1921" 815- română
1971 Cumidava, V MÎNDREA, Ioan Muzeul - sprijin performant al școlii 825- română
1971 Cumidava, V MÎNDREA, Ioan, MUNTEANU, Liviu Acțiuni organizate de Muzeul județean Brașov în întimpinarea semicentenarului Patidului Comunist Roman 837- română
1971 Cumidava, V 50 de ani de la Congresul general al sindicatelor din România. Sesiunea științifică și adunarea festivă de la Brașov 849- română
1971 Cumidava, V MARCU, Mariana Sesiunea științifică a Muzeului județean Brașov, 26 iunie 1971 851- română
1971 Cumidava, V MARCU, Mariana A doua sesiune științifică arheologică a Muzeului județran Brașov, 12 decembrie 853- română
1971 Cumidava, V ANDREI, Constantin Însemnări pe marginea expoziției documentare de ocrotirea naturii din Brașov 855- română
1971 Cumidava, V POP, Ioan Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1971 859- română
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 Le Professeur RADU VULPE à son 70e anniversaire 005-014
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 BITIRI, Maria Evolution de la culture matérialle dans le paléolithique de la dépression de l'Oas 015-030
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 ROMAN, Petre Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau-Karpaten-Raum 031-170
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 ZIRRA, Vlad Beiträge zur Kenntnis der keltischen Latène in Rumänien 171-238
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Gheorghe Über die Fibel mit ungeschlagenem Fuß in Dazien 239-268
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 ZAHARIA, Eugenia Données sur l'archéologie des IVe -XIe siècles sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu 269-288
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Petre, ZAHARIA, Emilia Les carrières de pierre de Pacuiul lui Soare 289-306
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 SZÉKELY, Zoltán Contributions à la connaisance du dévelopement de la civilisation Wietenberg 307-318
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 ALEXANDRESCU, Petre Deux types de sépultures à incinération sur l'emplacement de la tombe 319-324
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Zur Abgrenzung des Territoriums von Kallatis 325-334
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 NUBAR, H. Ein gotisch-alanisches Grab in Histria 335-348
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 COMȘA, Maria, IGNAT, Doina Gräber aus dem 6. Jh. in Medias 349-352
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 SZÉKELY, Zoltán Eléments byzantins dans la civilizations matérielle des VIe-VIIIe siècles dans le Sud-Est de la Transylvanie 353-358
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 BABEȘ, Mircea Les fouilles archéologiques en Roumanie (1970) 359-394
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 MITREA, Bucur Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 395-414
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIACONU, Petre, RĂDULESCU, Alexandru Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne entre 1966-1970 415-436
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 DIMITRIU, Suzana Compte rendu: ''Greek Emporio. Excavations in Chios 1952-1955'' - John Boardman 437-437
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 RUSSU, Ion I. Compte rendu: ''Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia'' - Géza Alföldy 438-446
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 POENARU-BORDEA, Gheorghe Compte rendu: ''I simboli nelle monede argentee repubblicane e la vita dei Romani'' - Anna Serena Fava 447-449
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Compte rendu: ''Das römische Donaukastell Schlögen in Oberösterreich'' - Lothar Eckhart 450-451
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 RĂDULESCU, Alexandru Compte rendu: ''Studii de istorie orașenească medievală'' - Mircea D. Matei 451-456
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele descoperiri arheologice din județul Galați în lumina noilor cercetări arheologice .7- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Continuitatea elementelor geto-dacice și daco-romane, izvor al sentimentului de unitate națională a tuturor românilor 19- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena Elemente Wietenberg descoperite în complexele de locuire aparținînd fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova 37- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie COMAN, Ghenuță Mărturii arheologice privind creștinimul în Moldova secolelor VI-XII 75- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul Știri despre economia orașului Galați în secolele al XV-lea și al XVI-lea 101- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie STOICESCU, N. Legăturile de rudenie dintre domni și marea boierime și importanța lor pentru istoria politică a Țării Românești și Moldovei (secolul XV - începutul secolului al XVIII-lea) 115- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie CERNOVODEANU, Paul Un episod din 1685 al relațiilor dintre Anglia și Moldova 139- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie BUJOREANU, Gheorghe, RUSU, Dumitru Contribuții la cunoașterea înfăptuirii regimului de porto-franc la Galați 155- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric, MIHALY, Sara Începuturile mișcării muncitorești și socialiste în Galați 165- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric Participarea tînărului Iorga la vechea mișcare socialistă românească 183- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MORĂRAȘU, Marcel, TODORAN, Georgeta Cu privire la statutul general al sindicatelor din România (1906) 191- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MORĂRAȘU, Marcel Despre refacerea Partidului Social-Democrat din România (1900-1910) 199- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MAFTEI, N. Un conflict colectiv de muncă la "Șantierele Române de la Dunăre", Galați (1935-1936) 207- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie BOȚESCU, Dan Romania și problema Dunării în preajma izbucnirii celui de al doilea război mondial 225- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie JOFA, Constantin Lupta P.C.R. pentru izolarea forțelor reacționare și înfăptuirea reformei agrare din 1945 251- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie REMZI, Omer Reforma agrară din 1945 în județul Galați 261- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric, SÎRBU, Ion Aspecte ale nâșionalițării principalelor mijloace de producție în Galați sub conducerea P.C.R. 279- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie ȘOITU, D. "Făclia", o revistă galățeană de cultură și atitudine antifascistă 305- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie ITU, Maria, POTORAC, Elena Pagini din istoria ateneelor populare galățene 317- română
1971 File de Istorie, I CRIȘAN, Adalbert File de Istorie - Prefață .7- română
1971 File de Istorie, I PASCU, Ștefan Din trecutul istoric al orașului Bistrița .11- română
1971 File de Istorie, I CRĂCIUN, Pompei, DOMINICI, Ștefan Partidul Comunist Român, trup din trupul poporului 25- română
1971 File de Istorie, I ILOVAN, Vasile Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna 37- română
1971 File de Istorie, I KRONER, M. O filă din mișcarea muncitorească din Bistrița. Ziarul social-democrat "Die Volkswacht" 51- română
1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
1971 File de Istorie, I FERENCZI, Ștefan Contribuții la topografia arheologică a Culmii Ciceului (jud. Bistrița-Năsăud) 73- română
1971 File de Istorie, I BOCA, Pompei Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăud. Secolele XII-XIV 85- română
1971 File de Istorie, I MATEI, Alexandru Mărturii noi privitoare la legăturile dintre populația românească din Transilvania și Moldova, la mijlocul secolului al XVIII-lea 109- română
1971 File de Istorie, I RUSU, I. Cîteva date privind vechea organizare administrativă și judecătorească a unor teritorii din județul Bistrița-Năsăud 123- română
1971 File de Istorie, I BUREACĂ, Ioan Aspecte ale bejeniei în veacul XVIII-lea din județul Bistrița-Năsăud 149- română
1971 File de Istorie, I LUPU, Ștefan Ecoul Unirii Principatelor pe meleaguri năsăudene 169- română
1971 File de Istorie, I DUNĂRE, Nicolae Județul Bistrița-Năsăud: încadrare și zonare etnografică 179- română
1971 File de Istorie, I GÎRBA, T. Realizări și perspective în economia județului 191- română
1971 File de Istorie, I POP, S. Din istoricul dezvoltării învățămîntului în județul Bistrița-Năsăud 209- română
1971 File de Istorie, I ANUȚĂ, I., ȘTEFĂNESCU, Pompei Valorificarea tradițiilor artistice și culturale pe plaiurile Bistriței și ale Năsăudului 239- română
1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan Îmbogățirea colecțiilor muzeale prin achiziții, cercetări sistematice și descoperiri întîmplătoare (metode și rezultate) 259- română
1971 File de Istorie, I TANCO, Teodor Memoria lucrurilor sau istoria și perspectica unui muzeu 279- română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan, SÎNGEORZAN, O. Despre prezența unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei 295- română
1971 File de Istorie, I RUSU, Ioan Rarități floristice și faunistice din județul Bistrița-Năsăud 307- română
1971 File de Istorie, I ROSLER, Rudolf Contribuții la cunoașterea speciei Erythronium dens-canis 321- română
1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan Fenomene carstice în erupticul munților Călimani de nord-vest 349- română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
1971 Marmatia, II ORDENTLICH, Ivan Aria de răspîndire a culturii Otomani de pe teritoriul României 19-35 română
1971 Marmatia, II KACSO, Carol Unele considerații cu privire la geneza ceramivii din necropola tumulară de la Lăpuș 36-54 română
1971 Marmatia, II CRIȘAN, Horațiu În legătură cu datarea necropolei celtice de la Ciumești 55-92 română
1971 Marmatia, II DĂNILĂ, Ștefan, GLODARIU, Ioan Depozitul de vase romane de bronz de la Dipșa 93-99 română
1971 Marmatia, II SOCOLAN, Aurel Un document inedit despre orașul Baia Mare 100-105 română
1971 Marmatia, II OSZOCZKI, Coloman Documente inedite referitoare la Pintea Viteazul în arhivele maramureșene 106-120 română
1971 Marmatia, II ZDROBA, Mircea Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecțiile Muzeului Județean Maramureș 121-127 română
1971 Marmatia, II BĂLAN, Gavril, MIHOC, Blaga Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
1971 Marmatia, II SOCOLAN, Aurel Circulația în Maramureș a cărților românești tipărite în Moldova pînă la 1850 144-152 română
1971 Marmatia, II IUGA, Ion Ideile fudamentale ale "Istoriei pentru începitul romanilor în Dachia" de Petru Maior 153-160 română
1971 Marmatia, II CĂPÎLNEAN, V. Contribuții la cunoașterea preocupărilor pentru înfințarea de școli românești în Baia Mare și Seini, pupă revoluția de la 1848 161-173 română
1971 Marmatia, II MIHOC, Blaga Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
1971 Marmatia, II ENEA, Constantin, ȘCHIOPU, Vasile Aspecte din viața social-economică și lupta țărănimii maramureșene /1914-1918) 185-204 română
1971 Marmatia, II ACHIM, Valeriu, KATZ, Nandor Mobilizarea de către P.C.R. a organizațiilor muncitorești din Sighetu Marmatiei în acțiunea de ajutorare a sinistraților (1933) 205-220 română
1971 Marmatia, II BANDULA, Octavian Din lupta intelectualității universitare împotriva fascismului (1934-1940) 221-235 română
1971 Marmatia, II MUSCĂ, Maria Grafica lui Eugen Pascu 236-243 română
1971 Marmatia, II KOS, Karoly O tehnică de caracter arhaic: făcutul cuțitelor de coasă în tona Lpuș 244-278 română
1971 Marmatia, II ȘAINELIC, Sabin Arhitectura bisericilor de lemn din Țara Chioarului 279-317 română
1971 Marmatia, II ZDERCIUC, Silvia Centrul de ceramică Baia Mare, județul Maramureș 318-339 română
1971 Marmatia, II BEREȘ, Iosif Aspecte noi în avifauna Maramureșului (lucrări preliminare) 340-350 română
1971 Marmatia, II GORDUZA, Victor, VARGA, Petru Colecția mineralogică a Muzeului Județean Maramureș 351-367 română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria, COMȘA, Eugen, KACSO, Carol, POPA, Radu Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română
1971 Memoria Antiquitatis, III BUNCHEZ, Gheorghe Memoria Antiquitatis - Cuvînt înainte .9 română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, NIȚU, Anton Ghelăiești (Piatr- Neamț) I. Săpăturile din 1969 în așezarea cucuteniană "Nedeia" .11- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan Reprezentări de încălțăminte în plastica cucuteniană de la Ghelăiești (jud. Neamț) 65- română
1971 Memoria Antiquitatis, III SPINEI, Victor Descoperiri de topoare din silex în Moldova 79- română
1971 Memoria Antiquitatis, III DRAGOMIR, Ioan Așezarea neolitică fortificată din aria aspectului cultural Stoicani-Aldeni de la Suceveni 143- română
1971 Memoria Antiquitatis, III FLORESCU, Marilena, NICU, Mircea, RĂDULESCU, Gheorghe Cîteva date referitoare la fazele tîrzii ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufești 157- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MITREA, Ioan Depozitul de bronzuri de la Heleșteni 183- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Descoperile monetare și legăturile dintre tracii sud-dunăreni și lumea geto-dacă 193- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CHITESCU, Maria Copii și imitații de denari romani republicani în Dacia 209- română
1971 Memoria Antiquitatis, III PALADE, Vasile Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad - Casa de apă 259- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CONSTANTINESCU, Dumitru Mormîntul domnesc din mănăstirea Neamțului 277- română
1971 Memoria Antiquitatis, III LUCHIAN, Octavian Emisiuni monetare și medalistice din timpul războiului ruso-turc (1769-17774) privind Țările Române 299- română
1971 Memoria Antiquitatis, III TĂNASE, Gheorghe, ȚEPEȘ, Gheorghe Contribuții la istoria județului Neamț (1878-1914) 317- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MARIN, Ionel Unele acțiuni ale maselor populare din județul Neamț în perioada 197-1921 347- română
1971 Memoria Antiquitatis, III SCURTU, Ioan Problema creării unui front democratic în România și activitatea Partidului Național-Țărănesc și a partidului Național-Liberal în preajma instaurării dictaturii regale (decembrie 1937-februarie 1938) 373- română
1971 Memoria Antiquitatis, III DRĂGOTESCU, Marcel Manifestări ale luptei țărănimii din zona de munte a Văii Bistriței în primele decenii ale secolului XX 393- română
1971 Memoria Antiquitatis, III PRANGATE, Constantin Lupta de rezistență a maselor populare din județul Neamț sub conducerea P.C.R. împotrica dictaturii militaro-fasciste 405- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MARIN, Ionel Unele aspecte privind lupta maselor muncitoare din județul Neamț pentru instaurarea puterii populare și victoria asupra fascismului (august 1944-mai 1945) 417- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CĂPITANU, Viorel Două topoare cu brațe în cruce descoperite în județul Bacău 435- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, UNTARU, Ilie Notă despre un nou "akinakes" găsit la Agapia 441- română
1971 Memoria Antiquitatis, III BUZDUGAN, Constantin Tezaurul de monede republicane romane de la Vișina (jud. Galați) 455- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CIUCĂ, Nicoleta, COMAN, Ghenuța, PALADE, Vasile Bordeie de tip protodridu de la Bogdănești-Fălciu 469- română
1971 Memoria Antiquitatis, III COMAN, Ghenuța Evoluția culturii materiale din Moldova de sud în lumina cercetărilor arheologice cu privire la secolele V-XIII 479- română
1971 Memoria Antiquitatis, III ISĂCESCU, Elena Tezaurul de monede medievale de la Șerbești (jud. Neamț) 499- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MIȚĂ, Dan, VATAMANU, Ioan Un monument istoric mai puțin cunoascut - Horaița 505- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CONSTANTINESCU, Dumitru Sate nemțene dispărute (I). Răteștii 509- română
1971 Memoria Antiquitatis, III RUSU, Dumitru Contribuții la istoricul primei fabrici de hîrtie de la Piatr-Neamț 521- română
1971 Memoria Antiquitatis, III PRANGATE, Constantin Presa locală despre orientarea economică a României (1871-1910) 529 română
1971 Memoria Antiquitatis, III TĂNASE, Gheorghe Noi așezări rurale înfiinâate pe moșiile statului din județul Neamț cu ocazia împroprietăririi îbsurățeilor din anul 1878 537- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MARIN, Ionel Conflicte de muncă în perioada 1913-1916 în orașul Piatra-Neamț 553- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MARIN, Ionel, VATAMANU, Ioan Documente privind activitatea Blocului Muncitoresc-Țărănesc din județul Neamț și a secțiunii Tîrgu-Neamț a Uniunii Tineretului Comunist 557- română
1971 Memoria Antiquitatis, III BUZILĂ, Aurel, CUCOȘ, Ștefan, MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Expoziția Noi descoperiri arheologice în județul Neamț (1965-1969) 561- română
1971 Memoria Antiquitatis, III BOSTAN, Alexandrina Muzeul memorial Calistrat Hogaș 571- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan Săpăturile arheologice din județul Neamț (I) 577- română
1971 Memoria Antiquitatis, III MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Descoperiri de monede antice și bizantine (III) 585- română
1971 Memoria Antiquitatis, III LASZLO, Attila Bubliografia arheologică a bazinului Dunării de mijloc 1960-1966. - Banner-Jakabffy 591- română
1971 Memoria Antiquitatis, III POENARU BORDEA, Gheorghe Problemi de numismatica iongobarda. La menzione di Re Aistollo a Ravenna - Dernareggi E. 593- română
1971 Peuce, II, seria istorie DUMITRESCU, Vladimir Cîteva observații în legătură cu vechimea culturii Hamangia .3-9 română
1971 Peuce, II, seria istorie COMȘA, Eugen Neoliticul județului Tulcea .11-18 română
1971 Peuce, II, seria istorie MORINTZ, Sebastian Probleme ale Hallstatt-ului din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag 19-25 română
1971 Peuce, II, seria istorie ALEXANDRESCU, Petre Observații asupra organizării spațiale în necropola Histriei 27-36 română
1971 Peuce, II, seria istorie DORUȚIU-BOILA, Emilia Observații aerofotografice în teritoriul rural al Histriei 37-46 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării 47-61 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala 63-129 română
1971 Peuce, II, seria istorie BUJOR, Exspectatus Cu privire la începutul celei de a doua epoci a fierului în lumina cercetărilor de la Murighiol-Tulcea 131-134 română
1971 Peuce, II, seria istorie BIGHIR, Gheorghe Sarmații și pătrunderea lor la Dunărea de Jos 135-146 română
1971 Peuce, II, seria istorie ȘTEFAN, Gheorghe Daci și romani la gurile Dunării 147-153 română
1971 Peuce, II, seria istorie SUCEVEANU, Alexandru Din nou despre C.I.L. III 14.447 155-166 română
1971 Peuce, II, seria istorie PREDA, Constantin, SIMION, Gavrilă Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea (jud. Tulcea) și atacul gotic din vremea lui Gallienus 167-178 română
1971 Peuce, II, seria istorie COJA, Maria Cercetări pe malul lacului Razelm, epoca romană și romano-bizantină 179-190 română
1971 Peuce, II, seria istorie DIACONU, Petre Despre localizarea Onglos-ului 191-204 română
1971 Peuce, II, seria istorie BARNEA, Ion Dobrogea în secolele VIII-X 205-219 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Necropola feudal-timpurie de la Nalbant 221-248 română
1971 Peuce, II, seria istorie CIOBANU, Radu Puncte de vedere asupra formațiunilor politice din Dobrogea în sec. XI 249-255 română
1971 Peuce, II, seria istorie GIURESCU, Constantin C. Localizarea Vicinei și importanța acestui oraș pentru spațiul carpato-dunărean 257-260 română
1971 Peuce, II, seria istorie ILIESCU, Octavian Emisiuni monetare ale orașelor medievale de la Dunărea de Jos 261-266 română
1971 Peuce, II, seria istorie ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. Pescuitul în Delta Dunării în vremea stapînirii otomane (sfîrșitul sec. XV - începutul sec. al XVIII-lea 267-282 română
1971 Peuce, II, seria istorie ȘERBAN, C., ȘERBAN, Victoria Rolul economic și politico-militar al orașelor din Dobrogea de ford în sec XVI-XVIII 283-291 română
1971 Peuce, II, seria istorie GAVRILĂ, Simion Observații asupra unor probleme numismatice și economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfărșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX 293-333 română
1971 Peuce, II, seria istorie BOTESCU, Dan Aspecte privind politica Romaniei la Dunărea maritimă 335-355 română
1971 Peuce, II, seria istorie ARDELEANU, Ion Din activitatea organizației regionale P.C.R. Dobrogea (1934-1944) 357-362 română
1971 Peuce, II, seria istorie IONID, Gheorghe Acțiuni patriotice desfăsurate în Delta Dunării în anii 1941-1944, împotriva dictaturii militate fasciste și a războiului hitlerist 363-368 română
1971 Peuce, II, seria istorie GHELASE, Ion Vechimea autohtonilor și a tranhumanței mocanilor bărsani în Cîmpia Romană și Dobrogea 369-385 română
1971 Peuce, II, seria istorie RUSALI, Nicolae Preocupări de folclor în presa tulceană în perioada 1878-1940 387-397 română
1971 Peuce, II, seria istorie PROTOPOPESCU, George Unele tendințe muzeistice în muzeele cintemporane de istorie 399-403 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Un nou punct de vedere în muzeologie 405-409 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii COTEȚ, Petre Delta Dunării - Geneză și evoluție 17-47 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii AIRINEI, Ștefan, PRICĂJAN, Artemiu Contribuții geofizice la cunoșterea evoluției geologice și morfogeneza Deltei Dunării 49-62 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DUMITRESCU, Elena Particularități ale regimului precipitațiilor atmosferice din Delta Dunării 63-71 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BREIER, Ariadna, GÎȘTESCU, Petre Caracteristici morfogenetice și hidrologice ale lacurilor din Delta Dunării 73-81 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPOVICI, Ioan Potențialul geografic al Deltei Dunării și profilul ei demografic și economic 83-91 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BĂLUȚĂ, Stelian Contribuții la studiul populației și așezărilor omenești din orizontul complexului Razelm 93-103 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BRĂTAȘANU, Elisabeta, GOHN, Emil, ISVOREANU, Ion Măsurători de radioactivitate în prospectarea zăcămintelor de titan și alte elemente rare din zona teritorială și acvateritorială a Deltei Dunării 105-111 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BACALU, Vasile, MARTINOF, Gheorghe, PREDICA, Liviu Rezultatele cercetărilor pentru substanțe minerale utile solide în Delta Dunării și zonele înconjurătoare 113-122 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPESCU, Dumitru, STOICA, Alexandru Neuniformități hidrologice în Mus I. - Sontea 123-135 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GODEANU, Marioara Posibilități de regenerare a stufului în condițiile de amenajare a Deltei Dunării 137-150 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii STOICA, Alexandru Transportul și depunerea aluviunilor în unitățile stuficole-piscicole amanajate din Delta Dunării 151-162 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ANTON, Elena, DIACONESCU, Gheorghe, TUDOR, George Observații asupra unui caz de intoxicație în masă cu Conium maculatum (cucută) la ovine 163-169 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii TUDOR, George Observații asupra intoxicației cu ghindă la ovine 171-174 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ANTON, Elena, LUPA, M., TUDOR, George Observații epizootologice și de laborator asupra intoxicației cu xanthium italicum la animale și păsări în Delta Dunării și zonele limitrofe 175-183 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii LEANDRU, Vadim Pădurile din Delta Dunării 185-201 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii BĂBEANU, Alexandru, COSTA-FORU, Gheorghe, PÎSLARU, Ion Aspecte privind alimentarea cu apă și canalizarea punctelor turistice din Delta Dunării 203-218 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii LEONTE, Vasile Situația hidrobiologică a Complexului Razelm-Sinoe în perioada 1964-1968 219-222 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Cecilia, GAVRILĂ, Lucian Studiul fitoplanctonului dunărean 223-235 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Cercetări privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila 237-259 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GODEANU, Marioara, IONESCU-ȚECULESCU, Venera Influența chimismului apei și solului asupra dezvoltării unor characee din Delta Dunării 261-267 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii OLTEAN, Mircea Observații asupra producției primare a perifitonului din ghiolurile Isacova și Roșu (Delta Dunării) 269-275 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii STAMATE, C. Date preliminare asupra productivității zoocenozelor de pe macrofitele submerse din Delta maritimă și avandelta 277-288 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ZINEVICI, Victor Variații calitative și cantitative ale zooplanctonului în zone de stufărie din Delta Dunării 289-298 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii TEODORESCU-LEONTE, Rodica Modificarea biocenozelor acvatice ca urmare a populării cu pești fitofagi în amenajările piscicole din Delta Dunării 299-303 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, MUNTEANU, Ion Primele rezultate obținute în creșterea crapului de cultură în policultură 305-310 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae, CAZACU, Constantin Date morfometrice comparative privind dezvoltarea crapului de cultură de două veri din Delta Dunării 311-323 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii MUNTEANU, Ion Valorificarea superioară a resurselor de hrană naturală prin dirijarea amestecului de specii de pești. Rezultate obținute în unitatea Rusca - Delta Dunării 325-330 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii STOINA, Tiberiu Influența alimentării cu apă de Dunăre asupra unităților amenajate piscicol din Delta Dunării 331-354 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii RADU, Dimitrie Biotopii Deltei Dunării 355-363 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii FUHN, Ion Aranee din Delta Dunării și Razelm 365-368 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KIS, Bela Considerații ecologice și zoogeografice asupra faunei de ortoptere din Delta Dunării 369-371 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii FUHN, Ion Amfibii și reptile din Delta Dunării 373-378 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPESCU, Maria Animale rare din colecția Muzeului Deltei Dunării Tulcea 379-382 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii POPESCU, Maria Cîteva date privind creșterea în captivitate a broștelor Rana ridibunda Pall și Rana esculenta L. 383-388 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion, TĂLPEANU, Ion, THEIS, Felicia Evoluția cercetărilor avifaunistice în Dobrogea 389-415 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, PAȘCOVSCHI, S. Semnalarea apariției unui hibrid de rață mare și rață sulițar 415-418 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii MANOLACHE, Lucian, POPESCU, Cornel Contribuții la cunoșterea modificărilor structurii faunei (Aves-Mammalia) în zonele îndiguite (cu privire specială asupra Insulei Mari a Brăilei) 419-427 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia, DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius, MANOLACHE, Lucian, SCĂRLĂTESCU, Gheorghe Contribuții la cunoșterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării 429-441 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii MANOLACHE, Lucian Contrubuții la cunoșterea hranei găștei de vară (Anser anser L.) în cartierele de iernare 443-446 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius Aspecte privind frecvența unor specii acvatice de interes vînătoresc și faunistic din Delta Dunării și Balta Brăilei 447-436 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii CIOCHIA, Victor Contribuții la cunoșterea efectelor poluării cu petrol a Mării Negre și reflectarea acestora asupra păsărilor ce iernează pe litoralul românesc 457-466 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Contribuții la cunoșterea hranei și a dezvoltării posembrionare a pescărușului verde (Alcedo atthis L.) 467-473 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Furtunarul - Puffinus puffinus Yelkouan (Acerbi) pe teritoriul României 475-478 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii KISS, Botond Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație 479-494 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GEORGESCU, Laurențiu, TUDOR, George Hemosporidiile și hemosporidiozele animalelor domestice din Delta Dunării 495-498 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GEORGESCU, Laurențiu, TUDOR, George Căpușile ixodide din Delta Dunării 499-502 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii PUȘCARIU, Valeriu Conservarea naturii în Delta Dunării și Complexul Razelm 503-522 română
1971 Pontica, IV MICU, Ion Brătescu Constantin, și cercetarea trecutului Dobrogei .9-20 română
1971 Pontica, IV CÎRCIUMARU, Marin Analiza polinică a stratului de locuire musteriană din peștera Cheia 23-29 română
1971 Pontica, IV LAZAROVICI, Gheorghe Difuzarea unor civilizații neolitice în regiunea Dunării de Jos 31-40 română
1971 Pontica, IV BUCOVALĂ, Mihai, IRIMIA, Mihai Cimitirul din sec. VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constanța 41-56 română
1971 Pontica, IV ILIESCU, Vladimir Campania strategului Zopyrion la Dunărea de Jos 57-73 română
1971 Pontica, IV OCHEȘEANU, Radu Denari romani republicani descoperiți în Dobrogea 75-87 română
1971 Pontica, IV DAICOVICIU, Hadrian Burebista în Dobrogea 89-96 română
1971 Pontica, IV PETRE, Aurelian Cucerirea orașelor pontice de către Burebista 97-104 română
1971 Pontica, IV SUCEVEANU, Alexandru În legătură cu data de anexare a Dobrogei de către romani 105-123 română
1971 Pontica, IV MUNTEANU, Maria Despre magistraturile sătești din Dobrogea romană (sec. I-III e.n) 125-136 română
1971 Pontica, IV SCORPAN, C. Noi descoperiri getice în Dobrogea romană - secolele Ii-VI-e.n. 137-153 română
1971 Pontica, IV SCORPAN, C., SUCEVEANU, Alexandru Stratigrafia Histriei romane tîrzii în lumina săpăturilor din 1969 și 1970 sectorul central 155-172 română
1971 Pontica, IV CONDURACHI, Emil Problema unei basilici creștine de la Histria și Callatis 173-189 română
1971 Pontica, IV ZAH, Emanoil Exploatarea fierului în Dobrogea antică 191-207 română
1971 Pontica, IV LASCU, Nicolae Hic ego qui iaceo 211-219 română
1971 Pontica, IV SĂLCEANU, Grigore De la "Metamorfoze" la "Triste" și "Pontice" 221-233 română
1971 Pontica, IV GALBENU, Doina Așezarea neolitică de la Costinești 237-246 română
1971 Pontica, IV HARȚUCHE, Nicolae Contribuții la repertoriul arheologic al României 247-261 română
1971 Pontica, IV MITREA, Bucur Două probleme de numismatică dobrogeană 263-268 română
1971 Pontica, IV LICULESCU, M., OCHEȘEANU, Radu Denari romani republicani dintr-o colecție particulară, descoperiți în Dobrogea 269-272 română
1971 Pontica, IV RĂDULESCU, Adrian Podoabe de bronz ale unui car roman și depozitul de țigle de la Telița (jud. Tulcea) 273-287 română
1971 Pontica, IV ANGHELESCU, N. Figurine romane din lut ars de la Durostorum 289-296 română
1971 Pontica, IV ZAVATIN COMAN, Elena Un nou relief votiv privind cultul cavalerului trac 297-301 română
1971 Pontica, IV OCHEȘEANU, Radu O gemă gnostică descoperită la Constanța 303-309 română
1971 Pontica, IV DIACONU, Petre În căutarea Dafnei 311-318 română
1971 Pontica, IV POENARU-BORDEA, Gheorghe Monede recent descoperite la histria și unele probleme de circulație monetară în Dobrogea 319-337 română
1971 Pontica, IV CÎRJAN, Corneliu Ceramica băștinașă din sec. VI-VII e.n. descoperită la Tomis 339-350 română
1971 Pontica, IV ARICESCU, Andrei Noi date despre cetatea de la Hîrșova 351-370 română
1971 Pontica, IV ILIESCU, Octavian A stăpînit Dobrotici la Gurile Dunării 371-377 română
1971 Pontica, IV PANAIT, Panait Vechimea așezărilor sătești de pe brațul Borcea 379-385 română
1971 Sargetia, VIII FLOCA, Octavian Sargetia - Cuvînt înainte .11- română
1971 Sargetia, VIII CREȚU, Maria, VALEA, Maria Pagini din istoria luptelor revoluționare ale muncitorimii hunedorene 13- română
1971 Sargetia, VIII ANDRIȚOIU, Ioan Topoare de cupru cu brațele "în cruce" în colecția muzeului din Deva 37- română
1971 Sargetia, VIII DUMITRAȘCU, Sever, MĂRGHITAN, Liviu Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. 45- română
1971 Sargetia, VIII ALBU ION, Pătru Noi descoperiri arheologice pe Dealul cetății Deva (II) 57- română
1971 Sargetia, VIII LAZIN, Gheorghe Un tezaur de monede romane din colecția muzeului din Deva 61- română
1971 Sargetia, VIII MĂRGHITAN, Liviu, POP, Constantin Două piese sculpurale de bronz recent descoperite la Deva Și Geoagiu 67- română
1971 Sargetia, VIII ALBU ION, Pătru Noi monumente sculpturale în colecția Muzeului din Deva 73- română
1971 Sargetia, VIII JIVAN, Iosif Mișcările țărănești de pe domeniul Rîu de Mori (Țara Hațegului) în secolele XV-XVI 77- română
1971 Sargetia, VIII BOTEZAN, Liviu, SCHILLING, Roland Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (II) 89- română
1971 Sargetia, VIII CERCHEDEAN, Mihai Conscripția urbarială de la 1785 în Țara Hațegului 107- română
1971 Sargetia, VIII MARINESCU, Ștefan Frămîntări sociale la începutul secolului al XIX-lea în îmbrejurimile Sebeșului 115- română
1971 Sargetia, VIII BOTEZAN, Ioana Documente privind istoria învățămîntului din Țara Hațegului între anii 1850-1860 119- română
1971 Sargetia, VIII BUNEA, Aurelia 1848-1898 - o aniversare cu semnificație național politică 129- română
1971 Sargetia, VIII ENEA, Constantin Aspecte ale economiei austro-ungare în anii primului război mondial 147- română
1971 Sargetia, VIII CREȚU, Maria Aspecte ale particitării muncitorilor de la minele de aur aparținîănd Societății "Mica" din Brad la greva generală din octombrie 1920 155- română
1971 Sargetia, VIII ȘANDRU, D. Știri cu privire la aplicarea exproprierii pe două mari proprietăți din județul Hunedoara 163- română
1971 Sargetia, VIII GOLLNER, Carol, ȘTIRBAN, Marcel Cîteva aspecte din conținutul agrar al doctrinelor politice burgheze din România dintre cele două războaie mondiale 173- română
1971 Sargetia, VIII IONIȚĂ, Gheorghe Puternica solidarizare a maselor populare cu luptele muncitorilor ceferiști de la Grivița din 15-16 februarie 1933 181- română
1971 Sargetia, VIII VALEA, Mircea Înfințarea organizației "Frontul Plugarilor" și ptimii ani de activitate (1933-1935) 217- română
1971 Sargetia, VIII AVRAM, Ilie Contribuția Frontului plugarilor la înfăptuirea reformei agrare din 1945 235- română
1971 Sargetia, VIII FRĂȚILĂ, Ion Prefectura județului Hunedoara 245- română
1971 Sargetia, VIII WARDEGGER, Nicolae Parchetul tribunalului Hunedoara 261- română
1971 Sargetia, VIII CERGHEDEAN, Mihai PrimărIa Petroșani 267- română
1971 Sargetia, VIII MARINESCU, Ștefan Camera agricolă a județului Hunedoara 269- română
1971 Sargetia, VIII IONAȘ, Vasile Case păstrare Petroșani 275- română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ILIE, Mircea Geomorfologia județului Argeș .9-40 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GRUIA, Lucian Alge edafice noi pentru flora României I. (Cyanophyceae) 41-46 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GRUIA, Lucian Asupra repartiției cantitative a algelor în rizosferă 47-61 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GRUIA, Lucian, IGNAT, Gheorghe Asupra rolului algelor în hrana unor larve de chironomide bentonice neprădătoare 63-75 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CĂTĂNESCU, V., CREMENESCU, Gheorghe, PESTROIU, P., STANCU, Radu Influența diferitelor forme și doze de îngrășăminte cu azot asupra unor procese fiziologice a producției și a calității soiului de grîu Bezostaia 1 pe solul podzolic de la Albota-Argeș 77-86 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CANTOREANU, Margareta Cercetări asupra unor specii de cicadine (Hom. Auchen.) din Republica Socialistă România 87-92 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii NEACȘU, Petre Noi contribuții asupra cunoșterii itonididelor galicole (Diptera - Itonididae) in judetul Argeș 93-98 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GAVA, Radu, MATIEȘ, Mircea Alte exemplare document în colecția ornitologică a Muzeului din Pitești 99-105 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii VASILIU, George Contribuții la cunoșterea populației de Sciurus vulgaris L., 1758 (Mammalia, Rodentia, Sciuridae) din județul Argeș 107-115 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GEORGESCU, Mitică Asupra dinamicii efectivului de cerb din Munții Munteniei 117-121 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii LINGNER, Dagmar Neurosecreția 123-135 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii GIOSANU, M., GOMOIU, I., HUȘTIU, C., MARINESCU, I. Cercetări privitoare la creșterea și dezvoltarea vițeilor din rasa brună hrăniți cu adaus de "afarom-forte" în lapte, în stațiunea experimentală Albota, județul Argeș 137-144 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii MATEESCU, Nicolae Omagiu istoriei și adevărului - păstrarea monumentelor țării 145-152 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii IONESCU, Ion Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș 153-162 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ALEXANDRESCU, Alexandru, PĂUNESCU, A. Așezarea din sec. III e.n. de la Podul Dîmboviței 163-174 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii MÎRȚU, Flaminiu Problematica localizării primei capitale a statului feudal al Țării Românești 175-186 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii ROSETTI, Dinu Moneda și podoaba în ritualul funerar din Țara Românească în veacurile XIII-XIV 187-193 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Începuturile orașului Pitești 195-208 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CANTACUZINO, Gheorghe Date noi privind cetatea Poenari (Argeș) 209-216 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRISTUDOR, M. Rucărul medieval și evenimentele politice din Țara Românească, dintre anii 1655-1660 217-228 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRISTOCEA, Spiridon Două documente inedite din vremea lui Antonie Vodă din Popești privind domeniul Familiei Brîncoveanu 229-237 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POP, Augustin 1848 în Argeș (Documente noi) 239-248 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii CRUCEANĂ, Ion Presa progresistă la Pitești în perioada 1930-1940 249-259 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Frămîntări sociale în județul Argeș între anii 1934-1940 261-270 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii TUDOR, Dumitru Lucrețiu Pătrășcanu și antifasciștii din Argeș 271-277 română
1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POPA, Petre Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie IONESCU, Victor Gloriosul semicentenar al Partidului Comunist Român .9-17 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie CORIVAN, Nicolae Din formele luptei de clasă a țărănimii din Țara Românească în secolul al XVI-lea și începutul secolului al XVII 19-38 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie IACOBESCU, Mihai Ideea de republică în concepția socialiștilor români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 39-50 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie MARINESCU, C. Pagini din activitatea Ligii culturale pentru desăvărșirea unității de stat a României 51-80 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie PETREANU, Nicolae Activitatea politico-ideologică desfpșurată de către P-C.R. în anii 1921-1931, pentru determinarea stadiului de dezvoltare a țării și stabilirea etapei revoluționare în care se afla României 81-96 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie DANIELESCU, Vasile Din lupta comuniștilor suceveni împotriva regimului de exterminare aplicat deținuților la penitenciarul Suceava 97-104 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie IRIMESCU, G. Aspecte din lupta grevistă a muncitorilor forestieri din Bucovina în anii crizei economice 1929-1933 105-115 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie DÎRDALĂ, Ionel Contribuții la istoria mișcării de rezistență împotriva fascismului în văile superioare ale Bistriței și Moldovei 117-124 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie OSTAFI, George Participarea intelectualității progresiste, condusă de P.C.R. la lupta de idei în perioada revoluției populare 1944-1947 125-147 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie RUSȘINDILAR, Petru Lupta maselor pentru aplicarea în practică a a propunerilor Partidului Comunist Rimân din iunile 1947 în vederea redresării economice și financiare a țării 149-171 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie BODNARCIUC, Dumitru Politica Partidului Comunist Român de înflorire multilaterală a statului și națiunii noastre, de consolidare a suveranității naționale, expresie a voinței suverane a poporului român 173-193 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie LATIȘ, Eusebie Arhitectura de azi a Sucevei 195-204 română
1971 Studii și Materiale, 2, seria istorie POPOCH, Vasile Suceava - realități și perspective 205-215 română
1971 Teatrul, nr. 1 STANCU, Zaharia A fi om de teatru 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Teatrul și integrarea în social 3–4 română
1971 Teatrul, nr. 1 IVASIUC, Alexandru Text și arta spectacolului 5–6 română
1971 Teatrul, nr. 1 Premiile de teatru ale C.S.C.A. pe anul 1970 7–7 română
1971 Teatrul, nr. 1 Promoția '64 are cuvîntul (un colocviu la revista „Teatrul” la care participă: Ion Caramitru, Virgil Ogășanu, Florina Cercel, Cătălina Pintilie, Dora Cherteș, Valeria Seciu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Mihail Stan) 8–21 română
1971 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea Angelicele nebune 22–24 română
1971 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Teatrul și politicul 25–27 română
1971 Teatrul, nr. 1 BARANGA, Aurel Opinii particulare 28–29 română
1971 Teatrul, nr. 1 BENTOIU, Pascal Muzica de scenă 30–34 română
1971 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai Spontaneitatea 35–37 română
1971 Teatrul, nr. 1 SUCHIANU, D.I. Shirley Temple a fost pe la noi 38–40 română
1971 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Teatrul în R. D. Germană 41–44 română
1971 Teatrul, nr. 1 MUGUR, Vlad Ștefan Braborescu 45–45 română
1971 Teatrul, nr. 1 BĂLEANU, Andrei Despre fanatici 46–47 română
1971 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Acești nebuni fățarnici de Teodor Mazilu (Teatrul „Bulandra”) 48–50 română
1971 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Fata care a făcut o minune de William Gibson (Teatrul Mic) 50–52 română
1971 Teatrul, nr. 1 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Gîlcevile din Chioggia de C. Goldoni (Teatrul Giulești) 52–54 română
1971 Teatrul, nr. 1 TOMA, Irina Cronica dramatică: Adio, Charlie de George Axelrod (Teatrul „C. I. Nottara”) 54–55 română
1971 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Vrajitoarea de Avram Goldfaden (Teatrul Evreiesc de Stat) 55–55 română
1971 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Zamolxe de Lucian Blaga (Teatrul de Stat din Sibiu) 56–57 română
1971 Teatrul, nr. 1 SĂVULESCU, Monica Cronica dramatică: Turneul Teatrului „George Bacovia” din Bacău 57–59 română
1971 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Chiajna de Ion Luca (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 60–60 română
1971 Teatrul, nr. 1 ELVIN, B. Cronică la cronică 61–62 română
1971 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Jurnal de telespectator 63–64 română
1971 Teatrul, nr. 1 POPESCU, D. R. Pisica în noaptea Anului Nou 65–95 română
1971 Teatrul, nr. 2 Editorial 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre Artă și istorie 3–7 română
1971 Teatrul, nr. 2 Teatrele bucureștene la jumătatea stagiunii 8–10 română
1971 Teatrul, nr. 2 GHEORGHIU, Mihnea Memorii despre teatrul memorial 11–12 română
1971 Teatrul, nr. 2 T., Fl. Zile festive la Timișoara 13–19 română
1971 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu Antract 20–20 română
1971 Teatrul, nr. 2 GIURCHESCU, Lucian La zece ani de „Comedie” bucureșteană 21–23 română
1971 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu O zi cu Toma Caragiu 24–30 română
1971 Teatrul, nr. 2 ELVIN, B. Destinul lui Pierrot și Arlechino 31–34 română
1971 Teatrul, nr. 2 PASCADI, Ion Pseudoantinomii 35–36 română
1971 Teatrul, nr. 2 Anti-note 37–37 română
1971 Teatrul, nr. 2 Teatrul Național din Iași are cuvîntul 38–49 română
1971 Teatrul, nr. 2 ZAMFIR, A. „O femeie cu bani” - 500 de spectacole la Teatrul Național (au participat la discuții: Carmen Stănescu, Didona Popescu, Damian Crîșmaru, Dem. Rădulescu, Matei Gheorghiu, Mihai Fotino, N. Ralea, Radu Beligan, Mihai Berechet) 50–53 română
1971 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Vă prezentăm „Bread and Puppet” 54–61 română
1971 Teatrul, nr. 2 TOVSTONOGOV, G. Canonizarea, prospețimea creației și cultura regizorului 62–64 română
1971 Teatrul, nr. 2 TEODORESCU, Leonida Beckett și Cehov 65–66 română
1971 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai Adevărul în teatru 67–68 română
1971 Teatrul, nr. 2 WARDLE, Irving West-end între vechi și nou 69–71 română
1971 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Și eu am fost în Arcadia de Horia Lovinescu (Teatrul „C. I. Nottara”) 72–74 română
1971 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Gluga pe ochii de Iosif Naghiu (Teatrul „L. S. Bulandra”) 74–76 română
1971 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Alcor și Mona (Teatrul de Comedie) 76–78 română
1971 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: Micul infern de Mircea Ștefănescu (Teatrul „C. Tănase”) 78–78 română
1971 Teatrul, nr. 2 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Prestigioasa Loredana de Anca Bursan și Gh. Panco (Teatrul „Ion Creangă”) 79–80 română
1971 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Cronica dramatică: Ascensiunea unei fecioare de Paul Ioachim (Teatrul de Stat din Galați) 80–81 română
1971 Teatrul, nr. 2 TOMA, Irina Cronica dramatică: Răposatul de Branislav Nișici (Teatrul Popular din Subotița - R.S.F. Iugoslavia) 81–82 română
1971 Teatrul, nr. 2 CÂMPEANU, Pavel Un nou organism de cercetare în domeniul creației artistice 82–83 română
1971 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Din jurnalul unui telefob 84–85 română
1971 Teatrul, nr. 2 SUCHIANU, D. I. Un spectacol subțire 86–87 română
1971 Teatrul, nr. 2 Avizier 88–95 română
1971 Teatrul, nr. 3 NERUDA, Pablo A zecea zi mondială a teatrului - Mesaj Internațional 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 3 LOVINESCU, Horia A zecea zi mondială a teatrului - 24 de ore ale scenei 3–4 română
1971 Teatrul, nr. 3 ELIAD, Sandu Despre teatrul militant 5–9 română
1971 Teatrul, nr. 3 În întîmpinarea semicentenarului 10–14 română
1971 Teatrul, nr. 3 Miron-Radu Paraschivescu 15–16 română
1971 Teatrul, nr. 3 MASSOFF, Ioan Centenarul Petre Liciu 17–17 română
1971 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu O zi cu Liliana Tomescu 18–22 română
1971 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Publicul - între Danton și Robespierre 23–25 română
1971 Teatrul, nr. 3 Anti - note 26–26 română
1971 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Capodopera înviată 27–30 română
1971 Teatrul, nr. 3 ELVIN, B. Cronică la cronică: Teatrul erotic 31–32 română
1971 Teatrul, nr. 3 GRIGORESCU, Mircea Cronica dramatică: Să nu-ți faci prăvălie cu scară de Eugen Barbu (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 33–36 română
1971 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Pisica în noaptea Anului Nou de D. R. Popescu (Teatrele din Brașov, Cluj, Tîrgu Mureș) 36–40 română
1971 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Duet de Andi Andrieș (Teatrele din Iași și Botoșani) 40–42 română
1971 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Patru oameni fără nume de Radu Bădilă (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 43–43 română
1971 Teatrul, nr. 3 RUSU, Ilie Cronica dramatică: Siciliana de Aurel Baranga (Teatrul „Ion Vasilescu”) 44–45 română
1971 Teatrul, nr. 3 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Fără cascadori de Mircea Radu Iacoban (Teatrul „George Bacovia” din Bacău) 45–46 română
1971 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Zadarnice jocuri de iubire de W. Shakespeare (Teatrul Mic) 46–47 română
1971 Teatrul, nr. 3 G., M. Cronica dramatică: Schimbul de Paul Claudel (Teatrul „C. Nottara”) 48–49 română
1971 Teatrul, nr. 3 POP, Al. Cronica dramatică: Freddy de Robert Thomas (Teatrul Giulești) 49–50 română
1971 Teatrul, nr. 3 ZAMFIR, T. Cronica dramatică: Seri de teatru A.T.M. 50–51 română
1971 Teatrul, nr. 3 P., A. Cronica dramatică: Pe placul tuturor de Harry Eliad și Iulian Schwartz (Teatrul Evreiesc de Stat) 51–52 română
1971 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Convertirea căpitanului Brassbound de G.B. Shaw (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 52–53 română
1971 Teatrul, nr. 3 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Teatrul de Stat din Baia Mare 53–55 română
1971 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: Cum s-au lecuit suferințele d-lui Mockinpott de Peter Weiss (Teatrul Național din Timișoara) 55–56 română
1971 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Teatrul de Stat din Turda 57–58 română
1971 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: Teatrul Maghiar de Stat din Cluj 59–60 română
1971 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 61–62 română
1971 Teatrul, nr. 3 TOMA, Irina Cronica dramatică: Teatrul de Stat din Ploiești 62–63 română
1971 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Cronica dramatică: Play Strindberg de Fr. Dürrenmatt (Teatrul „L. S. Bulandra”) 63–64 română
1971 Teatrul, nr. 3 P., A. Recital - Ina Otilia Ghiulea 64–64 română
1971 Teatrul, nr. 3 DAVIDOGLU, Mihail Ochii dragi ai bunicului (dramă în trei acte) 65–93 română
1971 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Din jurnalul unui telefob 94–96 română
1971 Teatrul, nr. 3 Avizier 97–104 română
1971 Teatrul, nr. 4 ANGHEL, Paul Imaginea unei societăți dinamice 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 4 ȘTEFĂNESCU, Mircea A treia generație 3–4 română
1971 Teatrul, nr. 4 NAGHIU, Iosif Cei tineri 5–5 română
1971 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Zilele dramaturgiei originale la Cluj 6–8 română
1971 Teatrul, nr. 4 TOMA, Irina Zilele dramaturgiei originale la Craiova 8–10 română
1971 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Zilele dramaturgiei originale la Iași 10–11 română
1971 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Zilele dramaturgiei originale la Timișoara 11–14 română
1971 Teatrul, nr. 4 GHEORGHIU, Mihnea Arta, cultura și politica ei 15–18 română
1971 Teatrul, nr. 4 MASSOFF, Ioan Teatrul în cluburile muncitorești 19–19 română
1971 Teatrul, nr. 4 La ordinea zilei: Scenografia (colocviu la revista „Teatrul” cu: Dan Jitianu, Florica Mălureanu, Sanda Mușatescu, Dan Nemțeanu, Elena Pătrășcanu-Veakis, Vladimir Popov) 20–36 română
1971 Teatrul, nr. 4 CIOCULESCU, Șerban Eugen Ionescu sub cupola Academiei Franceze 37–39 română
1971 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Alecu O zi cu Florin Piersic 40–49 română
1971 Teatrul, nr. 4 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Zodia taurului de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din Craiova) 50–51 română
1971 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Ochii dragi ai bunicului de Mihail Davidoglu (Teatrul de Stat din Reșița) 52–53 română
1971 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: Vremea liliacului de Eugenia Busuioceanu (Teatrul de Stat din Sibiu) 53–54 română
1971 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Patru oameni fără nume de Radu Bădilă (Teatrul „Al. Davila” din Pitești) 54–55 română
1971 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Patru oameni fără nume de Radu Bădilă (Teatrul „L. S. Bulandra”) 55–56 română
1971 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Cum se jefuiește o bancă de Samy Fayad (Teatrul Mic) 56–57 română
1971 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Din jurnalul unui telefob 58–60 română
1971 Teatrul, nr. 4 ELVIN, B. Cronica la cronică: Escalada noului 61–64 română
1971 Teatrul, nr. 4 LOVINESCU, Horia Omul care... 65–96 română
1971 Teatrul, nr. 4 Avizier 97–101 română
1971 Teatrul, nr. 5 Editorial 1–3 română
1971 Teatrul, nr. 5 MACOVESCU, George După concurs 4–5 română
1971 Teatrul, nr. 5 Premiile acordate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în cadrul Concursului Național de Creație și Interpretare Teatrală 6–10 română
1971 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Alecu Prolog la un... epilog 11–12 română
1971 Teatrul, nr. 5 GIURCHESCU, Lucian Despre regizori, spectacole și chiar despre ... regie 13–15 română
1971 Teatrul, nr. 5 LEONESCU, Adriana Relieful scenografic al textului dramatic 16–17 română
1971 Teatrul, nr. 5 Premiile Concursului de scenarii pentru teatrul radiofonic și de televiziune 18–18 română
1971 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia românească contemporană 19–22 română
1971 Teatrul, nr. 5 HALLÁSZ, Anna Dramaturgia noastră de limbă maghiară 23–25 română
1971 Teatrul, nr. 5 HEINZ, Franz Literatura dramatică de limbă germană în România 26–27 română
1971 Teatrul, nr. 5 POP, A. Întîlnire cu cititorii (aprilie 1971, la Sibiu) 28–43 română
1971 Teatrul, nr. 5 Sidonia Drăgușanu 44–44 română
1971 Teatrul, nr. 5 GRIGORESCU, Mircea Cronica dramatică: Săptămîna patimilor de Paul Anghel (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 45–47 română
1971 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Ape și oglinzi de Paul Everac (Teatrul Mic) 47–49 română
1971 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Omul care... de Horia Lovinescu (Teatrul „C. I. Nottara” și Teatrul din Ploiești) 50–51 română
1971 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Pisica în noptea Anului Nou de D. R. Popescu (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 52–53 română
1971 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Înainte de potop de Nagy István (Teatrul de Stat din Tg. Mureș - secția maghiară) 53–54 română
1971 Teatrul, nr. 5 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Drumul încrederii de Paul Cornel Chitic (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 55–56 română
1971 Teatrul, nr. 5 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Timp și adevăr de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Mic și Teatrul „A. Davila” din Pitești) 56–57 română
1971 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Timp și adevăr de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Mic și Teatrul „A. Davila” din Pitești) 57–57 română
1971 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Cine ești tu? de Paul Everac (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 58–58 română
1971 Teatrul, nr. 5 T., Fl. Cronica dramatică: Fidelitate de Hajdu Gyözö 58–59 română
1971 Teatrul, nr. 5 NEDELCU, Mirela Cronica dramatică: Fereastra de mărgean de Constantin Banu (Teatrul Național din Timișoara) 59–60 română
1971 Teatrul, nr. 5 T., Fl. Cronica dramatică: Oameni care tac de Al. Voitin (Teatrul German de Stat din Timișoara) 60–60 română
1971 Teatrul, nr. 5 TOMA, Irina Cronica dramatică: Oameni care tac de Al. Voitin (Teatrul Evreiesc de Stat) 61–61 română
1971 Teatrul, nr. 5 TOMA, Irina Cronica dramatică: Ecto-bar de Dan Tărchilă (Teatrul „Al. Davila” din Pitești) 61–62 română
1971 Teatrul, nr. 5 T., Fl. Cronica dramatică: Casa festivităților de Kányádi Sándor (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 62–63 română
1971 Teatrul, nr. 5 T., Fl. Cronica dramatică: Amurgul lui Bolyai Janos de Kocsis István (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 63–63 română
1971 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: Epoleții invizibili de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 64–64 română
1971 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: Fata morgana de Dumitru Solomon (Teatrul de Comedie) 65–66 română
1971 Teatrul, nr. 5 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Măsură pentru măsură de W. Shakespeare (Teatrul de Stat din Arad) 66–67 română
1971 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Bolnavul închipuit de Molière 68–69 română
1971 Teatrul, nr. 5 SUCIU, Mircea Cronica dramatică: Răzbunătorul de Páskándi Géza (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 69–70 română
1971 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. Cronica dramatică: Cum a furat zmeul mingea de Octav Pancu-Iași după Jan Malik (Teatrul „Țăndărică”) 70–70 română
1971 Teatrul, nr. 5 FRUNZETTI, Ion Trienala de scenografie 71–75 română
1971 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin Helene Weigel 76–76 română
1971 Teatrul, nr. 5 BRECHT, Bertolt Căderea în faimă a Helenei Weigel 77–78 română
1971 Teatrul, nr. 5 DELEANU, Horia Brecht, iată de ce ! 79–80 română
1971 Teatrul, nr. 5 POPOV, Vladimir Colocviul de scenografie și tehnică de teatru 81–81 română
1971 Teatrul, nr. 5 ELIAD, Sandu Arta amatorilor 82–84 română
1971 Teatrul, nr. 5 MASSOFF, Ioan Începuturi ale teatrului popular 85–85 română
1971 Teatrul, nr. 5 ELVIN, B. Cronică la cronică: La început a fost sfîrșitul 86–88 română
1971 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru Din jurnalul unui telefob 89–90 română
1971 Teatrul, nr. 5 Avizier 91–93 română
1971 Teatrul, nr. 6 Editorial 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 6 Vacanță fără vacanță... Teatrală 3–4 română
1971 Teatrul, nr. 6 HOUDIN, Paul-Robert Sunet și lumină 5–6 română
1971 Teatrul, nr. 6 BALOTĂ, Nicolae Iorga, omul de teatru 7–9 română
1971 Teatrul, nr. 6 MASSIM, Nicolae Ctitoriile lui teatrale 9–11 română
1971 Teatrul, nr. 6 GIURCHESCU, Lucian Nu mulți oameni sînt Vilar 12–12 română
1971 Teatrul, nr. 6 ELVIN, B. Din Kean s-a întrupat regia... 13–14 română
1971 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Al. O dimineață cu Eugenia Popovici 16–21 română
1971 Teatrul, nr. 6 ȘTEFĂNESCU, Mircea Caton Theodorian 22–22 română
1971 Teatrul, nr. 6 PASCADI, Ion Etic sau estetic ? 23–24 română
1971 Teatrul, nr. 6 SUCHIANU, D. I. Cinci filme românești noi 25–27 română
1971 Teatrul, nr. 6 MASSOFF, Ioan Maiorescu și teatrul 30–30 română
1971 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai Straturile actualității 31–32 română
1971 Teatrul, nr. 6 GAFTON, Nicolae Vorbirea curentă și vorbirea de performanță 33–34 română
1971 Teatrul, nr. 6 GAFTON, Nicolae Observații critice la metodele de educare a vorbirii și cîntului 35–48 română
1971 Teatrul, nr. 6 SĂLCUDEANU, Petre O mică diferență 49–67 română
1971 Teatrul, nr. 6 CORNESCU, Alexandru O mică diferență 49–67 română
1971 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Stagiunea I.A.T.C. - Examen cu public 68–72 română
1971 Teatrul, nr. 6 COSTIN, Sebastian Cronica dramatică: Avram Iancu de Al. Voitin (Teatrul Național din Cluj) 73–74 română
1971 Teatrul, nr. 6 NEGREANU, Dumitru Cronica dramatică: Pisica sălbatică de Ștefan Berciu (Teatrul Mic) 74–75 română
1971 Teatrul, nr. 6 P., Al. Cronica dramatică: Epoleții invizibili de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu (Teatrul Giulești) 76–76 română
1971 Teatrul, nr. 6 ALBALA, Radu Cronica dramatică: Povestiri din Pădurea Vieneză de Ödön von Horvath (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 77–78 română
1971 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Spargere la miezul nopții de Miroslav Mitrovici (Teatrul „Ion Vasilescu”) 78–78 română
1971 Teatrul, nr. 6 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Cum se jefuiește o bancă de Samy Fayad (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 78–79 română
1971 Teatrul, nr. 6 POP, Al. Cronica dramatică: Pinocchio de Alberto Lavagna după Carlo Collodi (Teatrul „Ion Creangă”) 79–80 română
1971 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Cronica dramatică: Cinci săptămîni în balon de Ion Mustață și Marin Traian 80–80 română
1971 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Primăvara arădeană 81–83 română
1971 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Un om = un om de Bertolt Brecht (Teatrul de Stat din Galați) 83–84 română
1971 Teatrul, nr. 6 SCHLOCKER, Georges Scrisoare din Paris 85–87 română
1971 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Scenele poloneze 88–90 română
1971 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Din jurnalul unui telefob 91–92 română
1971 Teatrul, nr. 6 MASSLER, S. Între Constantin Tănase și... Maria Tănase ! 93–93 română
1971 Teatrul, nr. 6 Avizier 94–96 română
1971 Teatrul, nr. 7 Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative 1–22 română
1971 Teatrul, nr. 7 Oamenii de teatru își exprimă hotărîrea de a înfăptui programul propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu 23–26 română
1971 Teatrul, nr. 7 GHEORGHIU, Mihnea Teatrul, operă de conștiință socială 27–28 română
1971 Teatrul, nr. 7 BARANGA, Aurel REPERTORIUL scris cu majuscule 29–30 română
1971 Teatrul, nr. 7 EFTIMIU, Victor Aripi pentru zborul spre înălțimi 30–30 română
1971 Teatrul, nr. 7 CALBOREANU, George Să fim artiști militanți 31–31 română
1971 Teatrul, nr. 7 NASTA, Dan Gîndirea partinică și actul de cultură teatrală 31–34 română
1971 Teatrul, nr. 7 STOENESCU, Virgil Responsabilitatea civică a scriitorului 34–35 română
1971 Teatrul, nr. 7 BRAGA, Mircea Adevăratul înțeles al creației 35–36 română
1971 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Magda Un îndemn la autoanaliză 36–37 română
1971 Teatrul, nr. 7 POPA, Tudorel O tinerețe răspunzînd tinereții 36–36 română
1971 Teatrul, nr. 7 KÁROLY, Sinka Problema nr. 1: comanda socială 37–38 română
1971 Teatrul, nr. 7 FRUNZETTI, Nicolae În slujba omului, a educației socialiste 38–39 română
1971 Teatrul, nr. 7 IEKEL, Tatiana Realitățile noastre și chemarea actorului 39–40 română
1971 Teatrul, nr. 7 MÜLLER, Rosemarie Marele nostru angajament 40–40 română
1971 Teatrul, nr. 7 ANDREI, Violeta Conștiința socialistă a actorului 41–41 română
1971 Teatrul, nr. 7 ELEKES, Emma Legătura cu viața 41–42 română
1971 Teatrul, nr. 7 Un impuls creator: Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu pe șantierul Teatrului Național 43–45 română
1971 Teatrul, nr. 7 BALOTĂ, Nicolae Vasile Alecsandri - ctitor și militant al dramaturgiei românești 46–51 română
1971 Teatrul, nr. 7 P., A. Școala lui Alecsandri 52–54 română
1971 Teatrul, nr. 7 MASSOFF, Ioan Teatrul în corespondența lui Alecsandri 55–57 română
1971 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Tineretul și problemele lui (Instantanee la Festivalul spectacolelor pentru tineret și copii) 58–62 română
1971 Teatrul, nr. 7 ANGHEL, Paul Teatrul de vacanță sau... Jocul de-a vacanța 63–63 română
1971 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu Mișu Fotino 64–70 română
1971 Teatrul, nr. 7 PASCADI, Ion Clasic sau modern 71–72 română
1971 Teatrul, nr. 7 LOGHIN, George Dem. Tudor Vianu și conceptul său estetic de artă dramatică 73–75 română
1971 Teatrul, nr. 7 SUCHIANU, D. I. Nikolai Cerkasov - O performanță unică 76–77 română
1971 Teatrul, nr. 7 SCHLOCKER, Georges Comedia Franceză, teatru popular 78–79 română
1971 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta I. T. I. și teatrul de azi - note de la un congres internațional 80–85 română
1971 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana Théâtre de la Cité de Villeurbanne pe scenele românești 86–88 română
1971 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Teatro Stabile di Catania 89–90 română
1971 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cu Gaetano Musumeci și Mario Giusti despre secretele „Teatrului pentreu toți” 91–92 română
1971 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Tv - o prezență activă 93–94 română
1971 Teatrul, nr. 8 Editorial 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 8 Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 3–4 română
1971 Teatrul, nr. 8 Despre stagiunea 1970-1971 și unele probleme privind pregătirea stagiunii 1971-1972 (Referatul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă) 5–24 română
1971 Teatrul, nr. 8 DAVIDOGLU, Mihail Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 25–26 română
1971 Teatrul, nr. 8 MOLDOVAN, Iuliu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 26–27 română
1971 Teatrul, nr. 8 DUKÁSZ, Anna Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 27–27 română
1971 Teatrul, nr. 8 BELIGAN, Radu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 27–29 română
1971 Teatrul, nr. 8 STORCH, Franz Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 30–30 română
1971 Teatrul, nr. 8 CIULEI, Liviu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 31–32 română
1971 Teatrul, nr. 8 BARANGA, Aurel Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 32–34 română
1971 Teatrul, nr. 8 PENȚIA, Tiberiu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 34–34 română
1971 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Radu Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 35–40 română
1971 Teatrul, nr. 8 COCEA, Dina Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 40–41 română
1971 Teatrul, nr. 8 EVERAC, Paul Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 41–47 română
1971 Teatrul, nr. 8 BISZTRAI, Maria Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 47–48 română
1971 Teatrul, nr. 8 COROAMĂ, Sorana Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 48–49 română
1971 Teatrul, nr. 8 STĂNESCU, Maria Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 49–50 română
1971 Teatrul, nr. 8 NICOLAU, Florian Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 50–51 română
1971 Teatrul, nr. 8 PĂUNESCU, Ilie Intervenție la Consfătuirea pe țară a oamenilor de teatru 51–51 română
1971 Teatrul, nr. 8 BRAD, Ion Concluzii 52–55 română
1971 Teatrul, nr. 8 ANGHEL, Paul Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 56–56 română
1971 Teatrul, nr. 8 BĂIEȘU, Ion Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 57–57 română
1971 Teatrul, nr. 8 FĂRCĂȘAN, Sergiu Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 58–58 română
1971 Teatrul, nr. 8 IACOBAN, Mircea Radu Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 59–59 română
1971 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 59–59 română
1971 Teatrul, nr. 8 PĂUNESCU, Ilie Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 60–60 română
1971 Teatrul, nr. 8 STOENESCU, Virgil Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 60–61 română
1971 Teatrul, nr. 8 TĂRCHILĂ, Dan Răspuns la ancheta Revistei „Teatrul” 62–62 română
1971 Teatrul, nr. 8 GHEORGHIU, Mihnea Lume, soră lume... 63–65 română
1971 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia contemporană între caduc și actual 66–68 română
1971 Teatrul, nr. 8 COSTIN, Sebastian În sfîrșit, o stagiune estivală ! 69–70 română
1971 Teatrul, nr. 8 MASSOFF, Ioan Teatrul „sub cerul liber” 71–71 română
1971 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Alecu Cu Radu Beligan despre Ieri, azi, mîine... 72–80 română
1971 Teatrul, nr. 8 NASTA, Dan Regizorul și actul de cultură teatrală 81–84 română
1971 Teatrul, nr. 8 PASCADI, Ion Autonomie sau interacțiune 85–86 română
1971 Teatrul, nr. 8 CÂMPEANU, Pavel Viitorii muncitori și teatrul - un test de percepere a limbajului teatral: mimica 87–94 română
1971 Teatrul, nr. 9 BARANGA, Aurel Înaintea primului gong 1–2 română
1971 Teatrul, nr. 9 SĂCEANU, Amza Dezbateri creatoare 3–6 română
1971 Teatrul, nr. 9 BELIGAN, Radu Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 7–9 română
1971 Teatrul, nr. 9 STURZU, Corneliu Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 10–10 română
1971 Teatrul, nr. 9 LOVINESCU, Horia Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 11–11 română
1971 Teatrul, nr. 9 ALEXANDRESCU, Sică Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 11–12 română
1971 Teatrul, nr. 9 LUCIAN, Ion Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 12–13 română
1971 Teatrul, nr. 9 DINCĂ, Alexandru Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 13–14 română
1971 Teatrul, nr. 9 HARAG, György Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 14–15 română
1971 Teatrul, nr. 9 DINISCHIOTU, Constantin Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 15–16 română
1971 Teatrul, nr. 9 PLĂIEȘU, Dan Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 16–16 română
1971 Teatrul, nr. 9 ISTRATI, Nicolae Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 17–18 română
1971 Teatrul, nr. 9 AUERBACH, Franz Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 18–18 română
1971 Teatrul, nr. 9 AVRAM, Mircea Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 19–20 română
1971 Teatrul, nr. 9 CAPOCEAN, Iosif Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 20–20 română
1971 Teatrul, nr. 9 SORIANU, Vlad Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 21–21 română
1971 Teatrul, nr. 9 BRAGA, Mircea Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 22–22 română
1971 Teatrul, nr. 9 FRUNZETTI, Nicolae Răspuns la întrebarea: Cum vedeți începutul stagiunii la teatrul d-voastră? 23–23 română
1971 Teatrul, nr. 9 COSTIN, Sebastian Valențele teatrului agitatoric 24–25 română
1971 Teatrul, nr. 9 TORNEA, Florin Lecția lui Millo (Matei Millo 1814-1896) 26–32 română
1971 Teatrul, nr. 9 Părerea publicului - Un dialog permanent cu spectatorii 33–34 română
1971 Teatrul, nr. 9 ȘTIRBU, Constantin Să privească teatrul ca pe o școală 35–35 română
1971 Teatrul, nr. 9 FOARȚĂ, Elisabeta Să vorbim despre mișcare 36–36 română
1971 Teatrul, nr. 9 MIHĂILESCU, Ștefania Merg la teatru pentru actori 37–38 română
1971 Teatrul, nr. 9 ION, Ghiță Conferințe experimentale și caiete-program 38–39 română
1971 Teatrul, nr. 9 MATYAS, Eugenia Un personaj adevărat: tovarășul meu de muncă 39–40 română
1971 Teatrul, nr. 9 TENIE, Maria Mai multe dramatizări și recitaluri de poezie 40–41 română
1971 Teatrul, nr. 9 PALLIU, Ioan Funcția socială și eficiența teatrului 41–42 română
1971 Teatrul, nr. 9 DEREVENCU, Cristina O școală specială pentru spectatori 42–43 română
1971 Teatrul, nr. 9 STĂNESCU, Cornel De ce se pricepe toată lumea la teatru? 43–44 română
1971 Teatrul, nr. 9 GHEORGHE, Adriana Momente de înălțare 44–45 română
1971 Teatrul, nr. 9 CÎMPEANU, Delia Scrieți despre noi 46–46 română
1971 Teatrul, nr. 9 STANCIU, Vasile Tinerii și problemele lor 47–47 română
1971 Teatrul, nr. 9 PASCADI, Ion Grav sau vesel? 48–48 română
1971 Teatrul, nr. 9 HALLÁSZ, Anna Tendințe și profiluri în dramaturgia din R. P. Ungară 49–52 română
1971 Teatrul, nr. 9 NASTA, Dan Alecsandri în actualitatea teatrală 53–55 română
1971 Teatrul, nr. 9 NEGREANU, D. Teatrul pe platoul t.v. 56–63 română
1971 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, D. T.V. 3 64–65 română
1971 Teatrul, nr. 9 POPA, Letiția Faust de Marlowe la Televiziune 66–75 română
1971 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Aplauze la Edinburgh 76–78 română
1971 Teatrul, nr. 9 ELVIN, B. Realiștii despre real 79–82 română
1971 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Cibinium ' 71 83–87 română
1971 Teatrul, nr. 9 CĂLINESCU, Alexandru Oaspeți din R.P. Polonă - Teatrul „Juliusz Osterwa” 88–89 română
1971 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Giorgio Strehler înscenează „Azilul de noapte” 90–93 română
1971 Teatrul, nr. 9 MASSOFF, Ioan Prima lectură a dramei „Vlaicu Vodă” 94–94 română
1971 Teatrul, nr. 10 GHEORGHIU, Mihnea Istoria și cultura 1–3 română
1971 Teatrul, nr. 10 Repertoriul 1971 - 1972 4–14 română
1971 Teatrul, nr. 10 BALOTĂ, Nicolae Lecția clasicilor 15–16 română
1971 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Aurel Dragoș Teribila povară 17–19 română
1971 Teatrul, nr. 10 COSTIN, Sebastian Criteriile selecției 20–21 română
1971 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Alecu Călătorie prin teatru - Interviu cu Sică Alexandrescu 22–30 română
1971 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Jocul dragostei și al distanțării 31–33 română
1971 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Teatrul Academic „V. Maiakovski” 34–37 română
1971 Teatrul, nr. 10 Masă rotundă cu colectivul Teatrului de Stat din Reșița 38–42 română
1971 Teatrul, nr. 10 STAN, Radu Ansamblul de Balet China 43–45 română
1971 Teatrul, nr. 10 STAN, Radu Stagiunea muzicală 46–46 română
1971 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Surorile Boga de Horia Lovinescu (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 47–48 română
1971 Teatrul, nr. 10 P., Al. Cronica dramatică: Tache, Ianke și Cadîr de Victor Ion Popa (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 49–50 română
1971 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Secunda 58 de Dorel Dorian (Teatrul Giulești) 50–51 română
1971 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Cînd revolverele tac de Tudor Negoiță (Teatrul „Ion Vasilescu”) 52–53 română
1971 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: Bu-Ali text de Nela Stroescu (Teatrul „Țăndărică”) 53–54 română
1971 Teatrul, nr. 10 P., I. Cronica dramatică: Ninigra și Aligru de Nina Cassian (Teatrul „Țăndărică”) 54–55 română
1971 Teatrul, nr. 10 MOLDOVAN, Liliana Cronica dramatică: Omul care... De Horia Lovinescu (Teatrul Național din Craiova) 55–56 română
1971 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Jocul ielelor de Camil Petrescu (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș) 56–57 română
1971 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Ștafeta nevăzută de Paul Everac (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 58–59 română
1971 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Secunda 58 de Dorel Dorian (Teatrul de Stat din Galați) 59–60 română
1971 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Surorile Boga de Horia Lovinescu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 60–60 română
1971 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Cronica dramatică: Nunta lui Figaro de Beaumarchais (Teatrul de Stat din Sibiu) 60–61 română
1971 Teatrul, nr. 10 NASTA, Dan Variațiuni în tratarea scenică a istoriei 62–64 română
1971 Teatrul, nr. 10 DUMITRESCU, Mircea Fără prejudecăți 65–66 română
1971 Teatrul, nr. 10 VÎRLAN, Anca Vrem să-i cunoaștem pe actori 66–66 română
1971 Teatrul, nr. 10 PERSEA, Florica Teatrul - Școala de limbă românească 67–68 română
1971 Teatrul, nr. 10 VINTILĂ, Constanța De la om la om... 68–69 română
1971 Teatrul, nr. 10 ANDRONACHE, Vasile Teatrul să vină la noi 69–70 română
1971 Teatrul, nr. 10 ȘTEFĂNESCU, Nicolae Clasicii în haina lor adevărată 70–71 română
1971 Teatrul, nr. 10 FĂRCAȘ, Dan Maturitatea artei teatrale 71–72 română
1971 Teatrul, nr. 10 SPĂTARU, Aritica Personajul - model de viață 72–73 română
1971 Teatrul, nr. 10 BERA, Lucian Vreau să văd mai multe comedii 73–74 română
1971 Teatrul, nr. 10 AVĂDANEI, Vladimir Teatrul stindard 74–74 română
1971 Teatrul, nr. 10 DELEANU, Horia Dramaturgia iugoslavă contemporană 75–79 română
1971 Teatrul, nr. 10 ANGHEL, Paul Teledizolvare sau teleformare? 80–81 română
1971 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru Pagini de jurnal 81–83 română
1971 Teatrul, nr. 10 PASCADI, Ion Valoare sau succes? 84–84 română
1971 Teatrul, nr. 10 MIHĂILESCU, Manuela „Vegetarieni și carnivori” de Ilie Păunescu 85–86 română
1971 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Cristina „De la Electra la Dama cu camelii” N. Carandino 87–87 română
1971 Teatrul, nr. 10 PHILOSTRAT Pe urmele lui Aristotel 88–90 română
1971 Teatrul, nr. 11 TEATRUL Noi orizonturi pentru creația artistică 1–6 română
1971 Teatrul, nr. 11 ANGHEL, Paul Nu un repertoriu cu puncte, puncte... 7–8 română
1971 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Silvia Vocație și profesionalism 9–10 română
1971 Teatrul, nr. 11 POPESCU, Horea Clarificări necesare 11–11 română
1971 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Alecu De vorbă cu Marcel Anghelescu 12–18 română
1971 Teatrul, nr. 11 ELVIN, B. Piesa se joacă fără antract 19–23 română
1971 Teatrul, nr. 11 PASCADI, Ion Ideal sau satiră? 24–24 română
1971 Teatrul, nr. 11 La Naționalul timișorean 25–33 română
1971 Teatrul, nr. 11 MASSOFF, Ioan Titu Maiorescu, spectator 34–34 română
1971 Teatrul, nr. 11 NASTA, Dan Note pentru un portret (75 de ani de la nașterea lui George Vraca) 35–38 română
1971 Teatrul, nr. 11 TEODORESCU, Leonida Dostoievski și teatrul 39–40 română
1971 Teatrul, nr. 11 P., Al. Cronica dramatică: Gaițele de Al. Kirițescu (Teatrul „C.I. Nottara”) 41–42 română
1971 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Prima zi de libertate de Leon Kruczkowski (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 42–44 română
1971 Teatrul, nr. 11 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: Ecaterina Teodoroiu de N. Tăutu (Teatrul „Maria Filotti” din Brăila) 44–44 română
1971 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: Răzvan și Vidra de B.P. Hașdeu (Teatrul „M. Eminescu” din Botoșani) 45–45 română
1971 Teatrul, nr. 11 UNGUREANU, Silvia Teatrul și educația artistică în școală 46–48 română
1971 Teatrul, nr. 11 Părerea publicului: Profesori și elevi ai liceului „Gheorghe Lazăr” din București 49–58 română
1971 Teatrul, nr. 11 NICOLESCU, Tatiana Dramaturgia sovietică, azi 59–64 română
1971 Teatrul, nr. 11 BERLOGEA, Ileana O nouă tendință în repertoriul teatrelor vest-germane 65–68 română
1971 Teatrul, nr. 11 PROFIT, Romeo Festivalul Internațional de Teatru - Madrid, 1971 69–70 română
1971 Teatrul, nr. 11 SUCHIANU, D. I. Replici de teatru, replici de film 71–72 română
1971 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Arșița din Africa (cîteva însemnări despre filmul „Unchiul Vania”) 72–73 română
1971 Teatrul, nr. 11 Sporturi convenționale 74–75 română
1971 Teatrul, nr. 11 AMARIȚEI, C. „Siciliana” în Bulgaria 76–76 română
1971 Teatrul, nr. 11 Note 76–77 română
1971 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil Scenografia pe platourile t.v. 78–81 română
1971 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, D. Două anchete 82–83 română
1971 Teatrul, nr. 11 STAN, Radu Muzicieni români - compozitori - muzicologi (lexicon) 84–85 română
1971 Teatrul, nr. 11 BANU, George Cartea de teatru - George Bernard Shaw 86–87 română
1971 Teatrul, nr. 11 CRIȘAN, Mihai Trei spectacole la Mediaș 88–89 română
1971 Teatrul, nr. 11 Sumar 90–91 română
1971 Teatrul, nr. 11 Avizier 92–94 română
1971 Teatrul, nr. 12 Premiile revistei noastre pe 1971 1–10 română
1971 Teatrul, nr. 12 GHEORGHIU, Mihnea Ce spun clasicii? 11–13 română
1971 Teatrul, nr. 12 TORNEA, Florin Interesul general de Aurel Baranga 14–19 română
1971 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Ziariștii de Al. Mirodan (Teatrul „L.S. Bulandra”) 20–21 română
1971 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Antigona de Sofocle (Teatrul Mic) 22–24 română
1971 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: N-a fost în zadar dramatizare de Al. Mirodan după Al. Șiperco (Teatrul „Ion Creangă”) 24–25 română
1971 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Bună seara, domnule Wilde! De Eugen Mirea, după Oscar Wilde (Teatrul „C.I. Nottara”) 25–27 română
1971 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Șapte balade interpretate de Tudor Gheorghe 27–28 română
1971 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Unchiul Vania de A.P. Cehov (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 28–29 română
1971 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: Apărarea de Szabo Lajos (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 29–30 română
1971 Teatrul, nr. 12 MOLDOVAN, Liliana Cronica dramatică: Nunta lui Krecinski de Suhovo-Kobîlin (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 31–31 română
1971 Teatrul, nr. 12 PASCADI, Ion Tipicitate sau adevăr 32–32 română
1971 Teatrul, nr. 12 Masă rotundă la Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș 33–41 română
1971 Teatrul, nr. 12 M., V. Cinci minute cu Traian Iancu 42–42 română
1971 Teatrul, nr. 12 BĂIEȘU, Ion Mama s-a îndrăgostit (piesă într-un act) 43–49 română
1971 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Alecu Mariana Mihuț trece podul 50–54 română
1971 Teatrul, nr. 12 NASTA, Dan Monologul dinaintea repetiției 55–56 română
1971 Teatrul, nr. 12 POPESCU, Petre La repetiții cu „O scrisoare pierdută” 57–59 română
1971 Teatrul, nr. 12 P., Al. Miluță 60–60 română
1971 Teatrul, nr. 12 NEGREANU, Dumitru Părerea publicului: În satul Gîrbovi 61–70 română
1971 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Părerea publicului: În satul Gîrbovi 61–70 română
1971 Teatrul, nr. 12 FRUNZĂ, Victor Ursul cel mare de pe perete (piesă într-un act) 71–78 română
1971 Teatrul, nr. 12 BALASZ, Ludovic La Miercurea-Ciuc: 250 de ani de teatru 79–80 română
1971 Teatrul, nr. 12 BUCUR, Nicolae La Miercurea-Ciuc: 250 de ani de teatru 79–80 română
1971 Teatrul, nr. 12 MAGIARI, Mihail Dramaturgia și teatrul bulgar 81–85 română
1971 Teatrul, nr. 12 CARAMBI, Polixenia Karolos Kun și Teatrul de Artă din Atena 86–87 română
1971 Teatrul, nr. 12 SUCHIANU, D. I. Actori-copii 88–91 română
1971 Teatrul, nr. 12 MASSOFF, Ioan Madame Flirt 92–92 română
1971 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, D. Pagini de jurnal 93–94 română
1971 Teatrul, nr. 12 STAN, Radu Cronica muzicală 95–97 română
1971 Teatrul, nr. 12 ELIAD, Sandu Studenți la Conservator 98–100 română
1971 Teatrul, nr. 12 Note 101–101 română
1971 Teatrul, nr. 12 Avizier 102–103 română
1971 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic 104–110 română