Criterii căutate

  • An de publicare: 1969

Sumarul căutării

  • 780 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI Un sfert de veac de la eliberarea patriei V- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI LAZAROVICI, Gheorghe Cultura Starcevo-Criș în Banat .3- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VLASSA, Nicolae Așezarea neolitică de la Dăbîca 27- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI FERENCZI, Istvan Cimitirul "scitic" de la Ciumbrud (partea de IV-a) 47- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI WINKLER, Iudita Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspîndire (partea II) 67- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN ION, Horațiu Contribiții la problema lucrării podoabelor dacice 93- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VACZY, C. Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea II) 115- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VITTINGHOFF, F. War die Kolonie Malva mit Romula (Reșca) identisch? 131- germană
1969 Acta Musei Napocensis, VI MACREA, Mihail Castrul roman de la Buciumi (jud. Sălaj). Săpăturile din 1963-1968 149- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MĂRGHITAN, L., ȚEPOSU, L. Monumente funerare de la Micia (partea II) 159- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI RUSSU, Ion Elementele syrioene în Dacia carpatică 167- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI IMREH, Ștefan, PATAKI, I. Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) (partea II) 187- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI POPA, A. Manuscrisul Miscelaneu nr. 257 di Biblioteca Academiei R.R. Romania Filiala Cluj 211- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI SURDU, B. Cronicarul Nicolae Stoica despre călatoriile lui Iosif II în Banat 231- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOTEZAN, Liviu Organizarea pămînturilor arătoare și a finanțurilor alodiale în Transilvania (1785-1820) 243- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI NEAMȚU, Alexandru Exploatările de fier de la Hunedoara la mijlocul sec. XIX în lumina unui raport oficial 293- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VAJDA, Ludovic Formarea muncitorimii salariate în industria minieră și metalurgică din Transilvania (1848-1867) 307- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI KOVACS, Iosif Despre desființarea relațiilor feudale din Transilvania 325- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI POLVEREJAN, Ș. Din istoricul Memorandului. Ședința Comitetului Central al Partidului Național Roman (25-26 martie 1892) 335- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI GLODARIU, Eugenia Biblioteci poporale ale "Astrei" (partea I) 347- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BUNTA, Magdalena, GYULAI, Paul Atelierele de lucru și materia primă folosită la manufactura de faianță fina de la Batiz 353- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI ARDOS, Alexandru, MIREL, Maria Preocupări ale românilor din Transylvania pentru organizarea învățămîntului profesional după 1848 361- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CHIȘU, Ioan Lupta P.C.R. împotriva pericolului fascist, pentru apărarea independenței naționale, oglindită în materiale și materiale (1934-1938) 375- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BUNTA, Petru Lupta Partidului Comunist Roman pentru înfăptuirea Frontului Popular Antifascist 389- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI TRĂISTARU, E. Lupta maselor din bordul Transilvaniei împotriva regimului fascist-horthyst, pentru eliberarea întegului teritoriu al țării și instaurarea unui guvern democrat 421- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MOIȘ, N., RADU, D. Două topoare neolitice de pe pe teritoriul satului Călata 435- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI HARȚUCHE, Nicolae Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara) 439- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VASILIEV, Valentin O piesă sculpturală de factură celtică 451- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Constantin Rubobostes = Burebistas ? 459- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Hadrian, GLODARIU, Ioan Considerații asupra cronologiei așezării dacice de la Fețele Albe 465- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (V) 475- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Despre sud-estul Transilvaniei în epoca romană 477- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DUMITRAȘCU, S. Contribuții la cunoașterea graniței de vest a Daciei romane 483- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI GOSTAR, Nicolae Inscripțiile din castrul roman de la Orăștioara de Sus 493- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI GUDEA, Nicolae Ceramica dacică din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) 503- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTASE, Dumitru Tezaurul monetar și roman de la Tibodu (Tramsilvania). Observații și precizări 509- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI ROHLE, R. CIL III p. 948, n. 10 515- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MITROFAN, Ioan Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda) 517- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MIREA, Z., PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație din epoca romană la Iacobeni (Transilvania) 525- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI POP, Constantin Două fragmente sculpturale dionysiace din Dacia romană 531- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI WOLLMANN, Volker Lei funerari romani din Bucerdea 533- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Constantin Orașe, tîrguri și sate în Dacia romană 537- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI SOROCEANU, Tudor Oltenia romană 545- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI HOREDT, K. Datarea tezaurului de la Pietroasa 549- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI GYULAI, Paul Expresia "bani pagîni" în documente din secolul al XVI-lea 553- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MATEI, Ștefan Biserica din Suatu 557- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BELU, S., GOLDENBERG, S. Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 565- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN, Eva Standurilor de Holic ale colecției de istorie a farmaciei din Cluj 577- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CORDOȘ, Nicolae Un plan de școală românească din anul 1828 585- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI URSUȚIU, L. Un document privind organizarea administrativă a românilor în revoluția din 1848 în Transilvania 593- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DRAGNE, F. Relațiile româno-cehoslovace (1818-1921) 613- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI STĂNESCU, M., TUȚU, D. Evoluția relațiilor româno-sovietice în anii 1929-1929 625- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI RABINOVICI, H. Lupta pentru unitatea statală oglindită în documentele Muzeului de Istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democtatice din România 631- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI KORODI, I. Conservarea obiectelor de muzeu cu ajutorul tehnicii vidului 641- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTOPOPESCU, George Tendințe noi în muzeele de istorie 647- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Constantin Prof. Rudolf Egger 657- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 RUSSU, Ion Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei .5- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BUTURĂ, Valeriu Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din Munții Apuseni 25- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BELU, Sabin, DRAGOMIR, Silviu Păstoritul la românii din Munții Apuseni în evul mediu 95- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 DUNĂRE, Nicolae Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României 115- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MUREȘAN, Pompei Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Cîmpia Transilvaniei 139- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 PASCU, Viorica Portul popular din zona Năsăudului 195- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 KOS, Karoly Vechi forme de muncă agricolă în cîteva sate din jurul Clujului 227- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BÎRLEA, Ovidiu Colindatul în Transilvania 247- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BOT, Nicolae Șezătoarea în zona Năsăudului 305- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 VASILOSCHI, Eleonora Gh. Dăncuș 349- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TALOȘ, Ion Ion Mușlea, organizator al culegerii și publicării folclorului românesc 353- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 POP, Dumitru Preocupări și reflexe folclorico-etnografice în opera lui Pavel Dan 367- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 FLOREA, Virgil Dimitrie Cioflec, folclorist 377- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MARKEL, Hanni Cu privire la angheta lui V. Mannhardt (1865). Răspunsurile de la sași din Ardeal 411- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 GHERGARIU, Leontin Unelte și instalații țărănești pentru prelucrarea unor produse alimentare din Sălaj 439- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 CIOTI, Viorel Josenii Bărgăului, un fost centru de ceramică neagră românească din Transilvania 463- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din apropierea Clujului 489- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 IDU, Petre Feleacul," un sat de coastă" din sudul Clujului 509- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TIȚA, Aurelia Fructele în alimentașia populară în zonele Lăpuș-Maramureș și Zărand-Hunedoara 531- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 OȘIANU, Romulus Aspecte privind evoluția portului popular de la Șieu-Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 549- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 VĂCARIU, Maria Contribuții la studiul obiceiurilor dinn Munții Apuseni. Obiceiuri legate de naștere 571- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 POPA, Atanasie Zugravi și școli de zugravi ai bisericilor de lemn din Transilvania. Dimitrie Ispas din Gilău - Cluj 581- română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII LEAHU, Valeriu Săpăturile arheologice de la Otopeni (II) Cercetări arheologice 5-12 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CONSTANTINIU, Margareta Săpăturile arheologice de la Străulești - 1967. Așezările prefeudale Cercetări arheologice 13-28 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II) Cercetări arheologice 29-39 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian "Focul cel Mare" din martie 1847 Studii de Istorie 55-66 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar Studii de Istorie 67-80 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII IONESCU, Ștefan Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii de Istorie 81-97 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel Realizări ale administrației bucureștene la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 99-107 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CĂZĂNIȘTEANU, Constantin Mișcarea de rezistență a populației din București împotriva ocupației străine (1916-1918) Studii de Istorie 109-122 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DAICHE, Petre Ateneele populare din București și rolul lor în culturalizarea maselor (1918-1941) Studii de Istorie 123-140 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII BENE, Ana Aspecte demografice privind orașul București în perioada dintre cele două războaie mondiale Studii de Istorie 141-151 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CRĂCIUNESCU, Virgilia Câteva observații în legătură cu podoabele antice din colecția „Maria și Dr. G. Severeanu" Materiale de muzeografie 153-162 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII TURCU, Mioara Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 163-178 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GRIGORUȚĂ, Maria Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București Materiale de muzeografie 179-184 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ROMAN, Victoria Cărți tipărite la București, în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 185-202 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII COJOCĂRESCU, Maria Expoziții bucureștene reflectate în colecția de medalii a Muzeului de Istoria a Municipiului București - (1864-1906) Materiale de muzeografie 203-214 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CÎRSTEA, Dorina Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecțiile muzeului Materiale de muzeografie 215-223 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEPREANU, Eleonora Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 225-235 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GHINEA, Nicolae Așezări sătești din sec. XV-XIX pe teritoriul orașului București Comunicări şi note 237-252 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII STAN, Maria "Târgul de afară" de la capul Podului Mogoșoaiei Comunicări şi note 253-259 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ANDERCO, Nicolae Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești Comunicări şi note 261-266 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848 Comunicări şi note 267-272 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel Considerații privind componența guvernului provizoriu de la Islaz Comunicări şi note 273-278 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu Comunicări şi note 285-293 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ȘTIRBU, Constanța Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București Comunicări şi note 295-297 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII MACRII, Rodica Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII Lista prescurtărilor 301-301 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII Cuprins 303-312 română, franceză, engleză, germană, rusă
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CIACHIR, Nicolae Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886 Comunicări şi note 379-284 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II ROMAN, Petre Conceptul Foltești II și problema începuturilor epocii bronzului în Moldov 17-22 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
1969 Carpica, II URSACHI, Minidora Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani 35-48 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilela Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin Descoperirile arheologice de la Prăjești (județul Bacău) 81-86 română
1969 Carpica, II POPUȘOI, Eugenia Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin, CĂPITANU, Viorel Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria, URSACHI, Vasile Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
1969 Carpica, II MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 157-178 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria, ȚARĂLUNGĂ, Paul Două tezaure romane descoperite în județul Bacău 193-198 română
1969 Carpica, II URSACHI, Viorel Contribuții la problema ritului de înmormântare la carpo-daci 199-201 română
1969 Carpica, II BOTEZATU, Dan, NECRASOV, Olga Studiul scheletelor din mormintele de înhumație din necropola de la Gabăra 203-211 română
1969 Carpica, II NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de la Barați (jud. Bacău) 213-214 română
1969 Carpica, II MOSCALU, Emil Notă asupra mormântului carpic de la Barați-Mărgineni (jud. Bacău) 215-217 română
1969 Carpica, II MITREA, Ioan Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Obîrșeni-Voinești 219-232 română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1969 Carpica, II TEODOR, Dan Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin, MITREA, Ioan, TEODOR, Dan Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
1969 Carpica, II HORDILĂ, Domnița Opt monede de la Iliaș 325-329 română
1969 Carpica, II ANTONESCU, Iulian Curțile domnești de la Bacău 331-342 română
1969 Carpica, II ARTIMON, Alexandru Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Suceava 343-348 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
1969 Carpica, II BERBECARU, V. Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română
1969 Cumidava, III PETRIC, Aron Ziua de 23 August - glorioasa aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist .11- română
1969 Cumidava, III BANYAI, Ladislau, PETRIC, Aron Contribuția maselor populare din Transilvania la eliberarea țării de sub jugul fascist 15- română
1969 Cumidava, III BĂLTESCU, Mircea Lupta patriotică a oamenilor muncii brașoveni, sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944 23- română
1969 Cumidava, III ALBU, Cornelia "Bateria albastră". Contribuții brașovene la lupta antifascistă 63- română
1969 Cumidava, III ROMANCA, Mihai Luptele trupelor române împotriva forțelor germane fasciste din Brașov și împrejurimi 67- română
1969 Cumidava, III SZEKELY, Zoltan Contribuții la problema așezărilor și cetăților dacice din sud-estul Transilvaniei 99- română
1969 Cumidava, III BINDER, Pavel Unele probleme referitoare la prima mențiune documentară a Brașovului 125- română
1969 Cumidava, III POPESCU, Rica Aspecte ale dezvoltării tîrgului și a orașului Făgăraș în epoca feudală 133- română
1969 Cumidava, III COSTEA, Florea Date privind strîngerea censului pe domeniului Branului între anii 1561-1575 143- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria Sîndia în Țara Bîrsei 151- română
1969 Cumidava, III BLUCHER, Gebhard Din istoria hîrtiei și a tiparului chirilic din Brașov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 159- română
1969 Cumidava, III PHILIPPI, Maja Un nou document despre răscoala brașovenilor din 1688 179- română
1969 Cumidava, III HAȘDEU, Titus Satele din preajma cetății Bran în secolele XVIII-XIX 191- română
1969 Cumidava, III PINCZES, Iuliu Rolul comerțului brașovean în prima jumătate a secolului al XIX-lea și reflectatea lui în gîndirea economică 201- română
1969 Cumidava, III NETEA, Vasile Contribuția lui A. T. Laurian la înfințarea "Magazinului istoric pentru Dacia" 213- română
1969 Cumidava, III PORȚEANU, Alexandru "Gazeta Transilvaniei" și mișcarea socialistă a timpului 231- română
1969 Cumidava, III BERINDEI, Dan Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
1969 Cumidava, III MICU, Emil Activitatea revoluționară a lui Alexandru Bujor desfășurată în Italia pentru înfăptuirea statului național român (1818-1873) Planul organizării unei legiuni româno-spaniole 271- română
1969 Cumidava, III CORDOȘ, Nicolae Congresul studențimii române din 1909 281- română
1969 Cumidava, III MUȘAT, Mircea Unele considerații privind activitatea Partidului Național Liberal între anii 1918 și 1921 293- română
1969 Cumidava, III PETRIC, Aron Trasăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic (Partea a II-a) 329- română
1969 Cumidava, III BUCUR, Dorica Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. și mișcarea muncitorească din județul Brașov între anii 1929-1933 347- română
1969 Cumidava, III BĂLTESCU, Mircea Radu Olteanu publicist democrat și antifascist 367- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria Instituții și realități medievale românești atestate în lexicul Apostolului de la Brașov 399- română
1969 Cumidava, III MORUȘ, Ilie File din mișcarea teatrală românească din sud-estul Transilvaniei între anii 1850 și 1920 417- română
1969 Cumidava, III CATRINA, Constantin, MORUȘ, Ilie Contribuții la cunoașterea programului de activitate a societății "Progresul" din Făgăraș 439- română
1969 Cumidava, III CRISTEA, Marina Din Biblioteca Brukenthal: Carte veche românească 463- română
1969 Cumidava, III DON, Ioan Construcția morilor de apă în Țara Românească în epoca medievală 485- română
1969 Cumidava, III DUNĂRE, Nicolae Contribuții la studiul gospodăriei țărănești cu curte închisă și întărită la români 497- română
1969 Cumidava, III POPESCU, Constantin Meșteșugurile în zona Branului în secolele XIV-XVIII 523- română
1969 Cumidava, III RĂDULESCU, Lelia Centre de olari în Țara Făgărașului 529- română
1969 Cumidava, III ERHARD, Andree Din istoricul olăritului în Valea Hîrtibaciului 535- română
1969 Cumidava, III GRAUR, Tiberiu Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
1969 Cumidava, III CATRINA, Constantin Arta populară și folclorul 563- română
1969 Cumidava, III POENARU, Emil, PUMNEA, Ion Semnificații posibile în dansul dăișorenilor 571- română
1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion, MUȘAT, Mircea Muzeul de istorie din Brașov 583- română
1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion Raportul dintre istoria națională și istoria locală 589- română
1969 Cumidava, III OANCEA, Alexandru Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov 597- română
1969 Cumidava, III HELTMANN, Heinz Un vechi herbar brașovean 611- română
1969 Cumidava, III Sesiunea științifică a Muzeelor din județul Brașov, 6-7 dec. 1969 621- română
1969 Cumidava, III POP, Ioan Săpături arheologice în castrul de la Rîșnov 627- română
1969 Cumidava, III MARCU, Mariana Sondajul arheologic de la Cristian 629- română
1969 Cumidava, III FLOAREȘ, E. Cetatea țărănească a Rîșnovului 631- română
1969 Cumidava, III MIHĂILESCU, Dan Este Vasile Popp primul bibliograf român ? 633- română
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 BARNEA, Ion À l'occasion du 70e anniversaire du professeur Gheorghe Stefan, membre correspondant de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie 005-010
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 COMȘA, Eugen Données concernant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie 011-044
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 CANTACUZINO, Gheorghe The prehistoric necropoles of Cernica and its place in the neolithic culture of Romania and of Europe in the light of recent discoveries 045-060
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 MORINTZ, Sebastian, ROMAN, Petre Über die Chronologie der Übergangszeit vom Äneolithikum zur Bronzezeit in Rumänien 061-072
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 WASOWICZ, Aleksandra La campagne et les villes du littoral septentrional du Pont Euxin (Nouveaux témoignages archéologiques) 073-100
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 KRYŽICKIJ, S.D. Arhitektura ellinističeskih žilih domov Olbii 101-126
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 GRAMATOPOL, Mihai, POENARU-BORDEA, Gheorghe Amphora stamps from Callatis and South Dobrudja 127-282
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 BABEȘ, Mircea, UNTARU, Ilie Der früheste latènezeitliche germanische Fund aus der Moldau. Der Kronenhalsring von Davideni 283-290
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 PROTASE, Dumitru Le cimetière de Soporul de Câmpie un nouveau témoignage de la présence des Daces en Dacie Romaine 291-318
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 TUDOR, Dumitru La ville et le village en Dacie Romaine 319-328
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 SUCEVEANU, Alexandru Observations sur la stratigraphie des cités de la Dobrogea aux IIe - IVe siècles à la lumière des fouilles d'Histria 329-366
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Gheorghe Das Gräberfeld von Mogosani (Kreis Dâmbovita) 367-402
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 POPESCU, Emilian Contributions à la géographie historique de la Péninsule Balkanique aux Ve -VIIIe siècles de notre ère 403-416
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 COMȘA, Maria Ein Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10.Jh. in Fântânele (Kreis Teleorman) 417-438
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 HAIMOVICI, Sergiu Bemerkungen zu den Tierknochen aus den Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10.Jh. in Fântânele (Kreis Teleorman) 439-442
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre, PETRE, N. Quelques observationes sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi) 443-456
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 ORDENTLICH, Ivan Problème der Befestigungsanlagen in den Siedlungen der Otomanikultur in deren rumänischem Verbreitungsgebiet 457-474
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 SÂMPETRU, Mihai Betrachtungen über das Siegesdenkmal von Adamklissi im Lichte der archäologische Grabungen 475-500
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre Einige Zierrate und Zaumzeugstücke von Pacuiul lui Soare 501-506
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 POPESCU, Dorin Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1968 507-538
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 MITREA, Bucur Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 539-552
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DUMITRESCU, Vladimir Compte rendu: ''Homolka. An Eneolithic site in Bohemia'' - R.W.Ehrich, E.Pleslová-Štiková 553-554
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 IONIȚĂ, Ion Compte rendu: ''Herkuleskeule und Donar-Amulett'' - J.Werner 555-558
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III.'' - Leiva Petersen 559-562
1969 Marmatia, I BITIRI, Maria, SOCOLAN, Aurel Daste noi cu privire la paleoliticul din Oaș (Descrieri de supradață și mici sondaje) .5- română
1969 Marmatia, I KACSO, Carol, ORDENTLICH, I. Contribuții la cunoașterea ritului de înmormîntare practicat în nwecropola tumulară de la Lăpuș (județul Maramureș) .11- română
1969 Marmatia, I NEMETI, Janos Scurt istoric al sigiliilor orașului Baia Mare 16- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel Două documente privind breasla olarilor din Baia Mare 22- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel Circulația cărții vechi românești în nord-vestul României 29- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel, TOTH, A. Zugravi ai unor biserici de lemn din nord-vestul României 33- română
1969 Marmatia, I BĂNĂȚEANU, Tancred Persistența unor străvechi rituri agrare în cultura populară românească 58- română
1969 Marmatia, I ZDERCIUC, Silvia Ceramica populară din Țara Lăpulului 73- română
1969 Marmatia, I FORMAGIU, H., PAUCEV, M., STANCIU, S. Băița, un centru de ladari necunoscut 80- română
1969 Marmatia, I ȘAINELIC, S. Motive ornamentale pe furci și bîte. Zonele etnografice Lăpuș și Maramureș 91- română
1969 Memoria Antiquitatis, I PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Memoria Antiquitatis - Cuvînt înainte .9-10 română
1969 Memoria Antiquitatis, I NANDRIS C., John Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Review of Material. Including Figurines as a Background to the Neolithic of Temperate South East Europe .11- engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană 67- română
1969 Memoria Antiquitatis, I FLORESCU, Adrian Așezarea Noua II de la Piatra Neamț - "Steagul Roșu" (Cîrliței) 83- română
1969 Memoria Antiquitatis, I GOSTAR, Nicolae Cetățile dacice din Moldova și cel de-al doilea război dacic 93- română
1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului 105- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil O problemă de statistică numismatică 121- română
1969 Memoria Antiquitatis, I SANIE, Șeiva Un nou lot de denari romani imperiali descoperit la Muntenești 149- română
1969 Memoria Antiquitatis, I BLOȘIU, Cătălina O inscripție runică descoperită în necropola din secolul IV-lea de la Lețcani-Iași 167- română
1969 Memoria Antiquitatis, I TEODOR, Dan Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII 181- română
1969 Memoria Antiquitatis, I ANDRONIC, Alexandru Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea 207- română
1969 Memoria Antiquitatis, I SPINEI, Victor Necropola medievală de la Piatra Neamț - Dărmănești 215- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NEAMȚU, Eugenia Date istorice și arheologice cu privire la Cetatea Domnească din Piatra Neamț 227- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CRISTIAN, Vasile Contribuția primelor periodice la cunoașterea trecutului național: exemplul "Arbinei Românești" 241- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MARIN, Ionel Contribuții la cunoașterea stării de spirit a populației județului Neamț în timpul celui de al II-kea război mondial 253- română
1969 Memoria Antiquitatis, I SCURTU, Ion Activitatea Partidului Comunist Român pentru coalizarea tuturor forțelor politice patriotice în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste 273- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) 279- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MONAH, Dan Un topor de tip Jaszladany descoperit la Bistrița (județul Neamț) 299- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CĂPITANU, Viorel Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău 305- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MITREA, Ioan Un sceptru de piatră descoperit la Voinești (jud. Vaslui) 311- română
1969 Memoria Antiquitatis, I LASZLO, Attila Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag 319- română
1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani 327- română
1969 Memoria Antiquitatis, I PALADE, Vasile Un cuptor din secolul IV-lea e.n Fîntînele (com. Zorleni, jud. Vaslui) 339- română
1969 Memoria Antiquitatis, I HORDILĂ, Domnița Cîteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului 363- română
1969 Memoria Antiquitatis, I KARA SCHWARTZ, I. Inscripții ebraice din Piatra Neamț (1677-1800) 369- română
1969 Memoria Antiquitatis, I BERBECARU, Valerică Un document inedit cu privire la incursiunea tătarilor în Moldova la mijlocul sec. al XVIII-lea 375- română
1969 Memoria Antiquitatis, I ANDRONIC, Alexandru Documente inedite referitoare la Ion Ionescu de la Brad 381- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CIUCĂ, Valentin Cîteva observații pe marginea procesului literar Lazu - Coșbuc 389- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MARIN, Ionel Unele aspecte ale luptei muncitorilor forestieri din județul Neamț, în timpul crizei economice 1929-1933 393- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MĂTASĂ, Constantin Istoricul Muzeului Arheologic din Piatra Neamț 399- română
1969 Memoria Antiquitatis, I DRĂGOTESCU, Marcel Muzeele și locul lor în spiritualitatea contemporană 405- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan Săpăturile arheologice din județul Neamț 415- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Descoperiri de monede antice și bizantine 423- română
1969 Pontica, II FĂLTICEANU, D. Arheologia Dobrogei la un sfert de veac de la eliberare .9-14 română
1969 Pontica, II RĂDULESCU, Adrian Muzeul de arheologie Constanța. Unele gînduri și perspective pentru noul cincinal 15-19 română
1969 Pontica, II IRIMIA, Mihai Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Bugeac 23-42 română
1969 Pontica, II SCORPAN, C. Săpăturile arheologice din așezarea getică de la Bugeac-Valea lui Marinciu 43-79 română
1969 Pontica, II ICONOMU, Constantin Noi morminte paleocreștine la Mangalia 81-110 română
1969 Pontica, II CÎRJAN, Corneliu Necropola de epocă feudal-timpurie de la Gîrlița-Ostrov. Săpăturile efectuate în anul 1969 111-134 română
1969 Pontica, II DUMITRAȘCU, D., IRIMIA, Mihai Sabia de bronz miceniană descoprită la Medgidia 137-147 română
1969 Pontica, II VULPE, Radu Note istorie tomitană 149-167 română
1969 Pontica, II BERCIU, Dumitru Mormîntul "princiar" de la Agighiol și unele probleme ale artei traco-getice 169-187 română
1969 Pontica, II ILIESCU, Vladimir ContrIbuții la problema raporturiloe scito-trace în sec. IV î.e.n. 189-197 română
1969 Pontica, II IONESCU-CÎRLIGEL, Constantin Cadrane solare grecești și romane în Dobrogea 199-208 română
1969 Pontica, II OCHEȘEANU, Radu Bolurile "megariene" din Colecțiile Muzeului de Arheologie Constanța 209-244 română
1969 Pontica, II SAUCIUC-SĂVESCU, Theodor Un fragment de epigramă greacă pentru Nikaso din Callatis 245-252 română
1969 Pontica, II SCORPAN, C. Imitații getice după opaițe greco-romane 253-268 română
1969 Pontica, II SUCEVEANU, Alexandru Două note privind istoria Moesiei în sec. I î.e.n. 269-284 română
1969 Pontica, II LASCU, Nicolae "Villa lui Ovidiu" de la Sulmona 285-296 română
1969 Pontica, II BUCOVALĂ, Mihai Tradiții elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis 297-332 română
1969 Pontica, II RĂDULESCU, Adrian Ateliere meșteșugărești pentru ars materiale de construcție din lut 333-353 română
1969 Pontica, II CULICĂ, Vasile Obiecte de caracter creștin din epoca romano-bizantină găsite la Pîrjoaia - Dobrogea 355-371 română
1969 Pontica, II CÎRJAN, Corneliu Ceramica feudal-timpurie descoperită pe teritoriul orașului Constanța 373-394 română
1969 Pontica, II DIACONU, Petre Rolul cetății din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situației politice a Dobrogei la sfîrșitul secolului X 395-400 română
1969 Pontica, II CIOBANU, Radu Genovezii și rolul lor în Dobrogea în sec. XIV 401-412 română
1969 Pontica, II MATEESCU, T. Un oraș dogrogean dispărut - Ester 413-426 română
1969 Pontica, II Sesiunea științifică de comunicări și referate a Muzeului de Arheologie Constanța 427-434 română
1969 Pontica, II RĂDULESCU, Adrian Vasile Canarache 435-440 română
1969 Sargetia, VI FLOCA, Octavian Harta arheologică a municipiului Deva .7-36 română
1969 Sargetia, VI ANDRIȚOIU, Ioan O nouă așezare din epoca bronzului la Deva 37-46 română
1969 Sargetia, VI MĂRGHITAN, Liviu, VALEA, Mircea Așezarea dacică de la Cozia - Deva 47-53- română
1969 Sargetia, VI ALBU IOAN, Petru, ANDRIȚOIU, Ioan Deva și împrejurimile în sec IV-XIV 57-71 română
1969 Sargetia, VI JIVAN, Iosif, VALEA, Mircea Deva în preajma răscoalei de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan 73-79 română
1969 Sargetia, VI EDROIU, Nicolae Două izvoare narative despre atacul țărănesc din 1784 asupra Devei 81-86 română
1969 Sargetia, VI SCHILLING, Roland, VALEA, Mircea Conscripția urbarială a orașului Deva din anul 1785 87-92 română
1969 Sargetia, VI ANDRIȚOIU, Ioan, CERGHEDEAN, Mihai Frămîntări sociale în jurul Devei sub influența răscoalei lui Tudor Vladimirescu 93-103 română
1969 Sargetia, VI BOTEZAN, Liviu, ENEA, Constantin Unele aspecte ale obligațiilor iobăgești pe domeniul Deva și pe alte moșii din comitatul Hunedoara la începutul veacului al XIX-lea 105-124 română
1969 Sargetia, VI NEAMȚU, Gelu Proclamația Iredentei române din 1885 la Deva 127-133 română
1969 Sargetia, VI CLEMENTE, Constantin Două scrisori inedite ale lui Georghe Barițiu 135-138 română
1969 Sargetia, VI FRĂȚILĂ, Ioan, WARDEGGER, Nicolae Aspecte economice și edilitar-gospodărești ale orașului Deva între anii 1919-1944 139-153 română
1969 Sargetia, VI IONIȚĂ, Gheorghe Istoria Devei oglindită în Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcăriirevoluționare și democratice din România 155-162 română
1969 Sargetia, VI LUNGU, Ion, RADU, Vasile Frămîntări țărănești în satele din jurul Devei după primul război mondial imperialist 163-173 română
1969 Sargetia, VI IONIȚĂ, Gheorghe Orașul Deva - gazdă a desfășurării unor importante ocțiuni democratice antifasciste de masă (1933-23 august 1944) 175-195 română
1969 Sargetia, VI ȘTEF, Zevedei Dezvoltarea economiei orașului Deva în anii construcției socialiste 197-202 română
1969 Sargetia, VI MARINCAȘ, Valeria, POPESCU, Dumitru Contribuții la studiul Miocenului din jurul orașului Deva 205-212 română
1969 Sargetia, VI GHEORGHIȚĂ, Cornelia, MARINCAȘ, Valeria, NUȚU, Agnișa Moluște tortoniene de la Popești - Hunedoara în colecția Muzeului județean Deva 213-221 română
1969 Sargetia, VI NUȚU, Agnișa, PETRESCU, Iustinian Prezența unui lemn fosil de Alnoxylon în colecția muzeului din Deva 223-229 română
1969 Sargetia, VI NUȚU, Agnișa, SCHREIBER, Ștefan Angiosperme dicotiledonate din flora dealurilor Devei 231-258 română
1969 Sargetia, VI FOTESCU, Romulus, GHEORGHIȚĂ, Cornelia Colecția de lepidoptere a Muzeului județean Hunedoara - Deva 259-261 română
1969 Sargetia, VI GHEORGHIȚĂ, Cornelia, LUPAȘ, Constantin, NUȚU, Agnișa Reprezentanți ai avifaunei din Valea Mureșului și Streiului în colecția Muzeului județean Hunedoara - Deva 263-271 română
1969 Sargetia, VI VULCU, Bujor Aspecte geografice în împrejurimile Devei a doi termeni geografici populari: margine și măgură 273-284 română
1969 Sargetia, VI TRUFAȘ, Valer Hidrologia zonei orașului Deva 285-299 română
1969 Sargetia, VI MUNTEANU, Rodica Contribuții la cunoșterea climei din zona orașului Alba Iulia 301-309 română
1969 Sargetia, VI STOICA, Cornel Monumente ale naturii și obiective turistico-balneare pe teritoriul orașului Deva 311-316 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BORDEA, Gheorghe Din lupta de rezistență antifascistă a populației județului Satu-Mare (1940 - 25 octombrie 1944) .5-24 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BENEDEK, Zoltan Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BITIRI, Maria, SOCOLAN, Aurel Așezarea paleolitică de la Turulung și locul ei în Paleoliticul din N-V-ul României 35-39 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I KACSO, Carol Morminte din perioada de tranziție spre epoca bronzului de la Ciumești 49-56 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I NEMETI, Janos Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BADER, Tiberiu Depozitul de bronzuri de la Domănești 73-84 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I NANASI, Zoltan Morminte hallstattiene tîrzii de la Curtuișeni 85-90 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I FERENCZI, Istvan Cu privire la apărarea hotarului de nord al provinciei Dacia 91-110 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I LAZIN, Gheorghe Circulația monetară în nord-vestul României (sec. II-IV) 111-120 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I NEMETI, Janos Un mormînt din secolul V descoperit la satul Ghenci, comuna Căuș 121-124 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BURAI, B. Despre cetatea de tip italian din Satu Mare 125-148 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I URSU, Viorica Lupta populației din județul Satu-Mare pentru Unire 149-158 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru Date privind istoria mișcării muncitorești din Satu Mare (1923-1928) 159-177 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I IURAȘCIUC, Ivan Contribuții la studiul alimentației populare din județul Satu Mare 179-186 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I ANDRON, Ioniță O colecție de artă populară 187-201 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I TOTH, Adalbert Metode în cercetarea tipologică și stilistică a arhitecturii populare 203-219 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I LĂPTOIU, Negoiță O viguroasă personalitate a vieții artistice românești: sătmăreanul Aurel Popp 221-229 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I IURAȘCIUC, I., URSU, I. Din corespondența inedită N. Toniza - E. Isac, A. Popp 232-240 română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie MARINESCU, Florin Așezări fortificate neolitice din România .7- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu Așezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba 33- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Thomas Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraș) 89- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BICHIR, Gheorghe Așezări dacice în Țara Oltului 123- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SZEKELY, Zsolt Villa rustica romană de la Ciumăfaia 155- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NIEDERMAIER, Paul Biserica cetate din Ighișul Nou 185- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NUSSBACHER, Gernot Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Doina Breasla blănarilor din Sibiu în cursul secolelor XIV-XVIII 243- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie LUPU, Nicolae Denari republicani romani descoperiți la Breaza, jud. Brașov 261- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BRANGA, Nicolae Contribuții la stdiul "divergenților" ivite în programul răscoalei lui Spartacus 269- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIDIOȘAN, N., CHIRILĂ, Eugen, DUMITRAȘCU, Sever, ȘTEIU, N. Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie LUPU, Nicolae Descoperiri de monede antice în jurul Sibiului 285- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, LUCÎCEL, V., MACREA, M., POP, Constantin O inscripție din pretoriul castrul roman de la Buciuni 289- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie POP, Constantin Un Lar angusticlavius în Muzeul Brukenthal 299- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie JUGĂREANU, Veturia Tipografi și tipografii sibiene (sec. XV-XVI) 309- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen, NAGLER, Thomas Tezaurul monetar de la Buzd, sec. XVI-XVII 317- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie HALDNER, Anamaria Cîteva probleme în legătură cu influența "cositorului nobil" asupra atelierelor transilvănene 341- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu Contribuția cercetărilor arheologice și istorice efectuate de Muzeul Brukenthal la elucidarea unor probleme privind istoria României 353- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, N. O operă necunoscută a sculptorului Elias Nicolai: întîia piatră de mormînt a voioevodului Matei Basarab, aflată la Tîrgoviște 357- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen, PEPELEA, V. Tezaurul monetar de la Feisa, sec. XVII 365- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SOFRONIE, Mihai Aspecte privind relațiile dintre Țara Românească și Transilvania în timpul Domniei lui C. Brîncoveanu 371- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Doina Porțelanurile "Alt-Wien" din Muzeul Brukenthal 377- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SOFRONIE, Mihai Un manuscris transilvănean din secolul al XIX-lea. "Biografia capelanului milităresc Sava Popovici-Săvoiu 395- română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii ILIE, Mircea Geologia județului Argeș .9-32 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii BĂCANU, I., GAVA, Radu, STANCU, Radu Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B., RICHIȚEANU, Anghel, TUDOR, I. O nouă localitate pentru feriga Botrzchium virginianum (L.) SW. în Republica Socialistă România 47-48 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MOHAN, Gheorghe Contribuții la cunoșterea briofitelor din pădurea Trivale 49-59 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea, STANCU, R., STĂNCULESCU, L. Izvorul "Colcot" de lîngă Topoloveni (județul Argeș) - loc de iernare pentru păsări 61-71 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii ILIE, Mircea Inginerul geolog Matei Drăghiceanu (1844-1939) 91-97 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUPOI, V., RIZEA, I., TEODORESCU, V. Un tezaur de podoabe dacice de argint și de monede romane republicane descoperit în Muntenia (tezaurul de la Rociu, județul Argeș) 101-108 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești 109-116 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii NANIA, Ion O importantă descoperire din perioada feudalismului timpuriu la Bîrlogu, comuna Negrași, județul Argeș 117-132 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CHIHAIA, Pavel Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș 133-166 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CONSTANTINESCU, Nicolae Satele medievale din județul Argeș pînă la anul 1500. Încercări de geografie istorică 167-178 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian Aref - un vechi sat argeșan 179-209 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MAVRODIN, Teodor, POPESCU, Eugenia Depozitul de vase feudale de la Ștefănești-Pitești 211-218 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MÎRȚU, Flaminiu Prezențe arheologice bigomilice în zona Cîmpulung-Muscel, județul Argeș 219-229 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CRISTOCEA, Spiridon Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mînăstirii Rîncăciov 231-236 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin, RĂCILĂ, E. Din istoricul învățămîntului în orașul Pitești (pînă la jumătatea secolului al XIX-lea) 237-246 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Frămîntări sociale în județul Argeș în anii crizei economice (1929-1933) 263-277 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MATEESCU, N. Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș 281-295 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPOVICI, A. Cum am organizat secția memorială "Liviu Rebreanu" de la Valea Mare - Pitești 297-302 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie FLORESCU, Adrian, RAȚĂ, Simion Complexul de cetăți traco-getice (sec. VI-III î.e.n) de la Stîncești-Botoșani .9-21 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie FOIT, Grigore Azezarea dacică de la Siliștea Șcheii (sec. II-III e.n.) 23-36 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie RAȚĂ, Simion, TEODOR, Silvia Cercetări arheologice în așlezarea din secolele II-III de la Medeleni, com. Cucorăni 37-42 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie VASILESCU, Alexandru Drumurile "tătărești" în lumina noilor descoperiri arheologice din județul Suceava 43-65 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie MATEI, Mircea, MONORANU, Octav Așezarea omenească de la Suceava din sec. al XIV-lea în lumina cercetărilor arheologice 67-75 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie ANDRONIC, Alexandru Cercetări de arheologie medievală privind epoca lui Ștefan cel Mare 77-86 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie CORIVAN, Nicolae Aspecte din lupta pentru Unire în vechile județe Fălticeni, Dorohoi și Botoșani 87-92 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie IGNAT, Mircea Din istoricul cercetărilor arheologice din județul Suceava 93-104 română
1969 Teatrul, nr. 1 OLTEANU, Ion Învățămîntul de regie - centru de avangardă 1–3 română
1969 Teatrul, nr. 1 DIMIU, Mihai Realități și perspective 3–6 română
1969 Teatrul, nr. 1 ESRIG, David Pentru un caracter mai universitar al învățămîntului teatral 6–8 română
1969 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru Transplantarea inimii necunoscute (comedie) 9–42 română
1969 Teatrul, nr. 1 NAUM, Gellu Ceasornicăria Taus (comedie statistică în două acte) 43–65 română
1969 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Reîntîlnire cu Meșterul Manole 66–71 română
1969 Teatrul, nr. 1 GIURCHESCU, Lucian Teatrul Național din Praga la București 72–75 română
1969 Teatrul, nr. 1 COMAN, Ion Din experiența unui director de teatru 76–81 română
1969 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria Tot despre secretarii literari 83–86 română
1969 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai Teatrul la plural 87–88 română
1969 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Urmărind premierele: "Ofițerul recrutor" de George Farquhar la Teatrul Mic 89–92 română
1969 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Urmărind premierele: "Echilibru fragil" de Edward Albee la Teatrul "C.I.Nottara" 93–97 română
1969 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. Urmărind premierele: "Întîlnire pe culmi" de Ludovic Bruckstein, "Orologiul din Praga" de Nazim Hikmet la Teatrul Evreiesc de Stat 97–99 română
1969 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Prin teatrele din țară: Iași - "Viața lui Galilei" de Bertolt Brecht 100–104 română
1969 Teatrul, nr. 1 BRUMARU, Aurel Prin teatrele din țară: Tg. Mureș - "O asemenea dragoste" de P. Kohout (secția română), "Frați de arme" dramatizare după H. de Balzac (secția maghiară) 104–107 română
1969 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Mihai Prin teatrele din țară: Cluj - "Favoritul" de Gyula Illyes 107–109 română
1969 Teatrul, nr. 1 CAZABAN, Ion Expoziția de scenografie Dan Nemțeanu 109–110 română
1969 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Teatrul la radio și televiziune: Însemnări la un repertoriu 111–113 română
1969 Teatrul, nr. 1 CĂLIMAN, Călin Cartea de teatru: "Gong" de Ion Manițiu 113–115 română
1969 Teatrul, nr. 1 BĂLEANU, Andrei Meridiane: Veneția - Teatru la timpul prezent 116–118 română
1969 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Meridiane: Berlin - Căutări tinerești, actualitate și seriozitate profesională 118–123 română
1969 Teatrul, nr. 1 STAICU, Beatrice Meridiane: Londra - Arta de a fi cuminte 123–126 română
1969 Teatrul, nr. 1 Presa din R. P. Polonă despre turneul Teatrului de Comedie (Trybuna Ludu, Zyce Warszawa) 127–127 română
1969 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu În fața urnelor 1–2 română
1969 Teatrul, nr. 2 TUDORACHE, Olga Răspundere și inițiativă 2–3 română
1969 Teatrul, nr. 2 BRĂDĂȚEANU, Virgil Aniversarea maestrului Eftimiu 4–6 română
1969 Teatrul, nr. 2 FĂRCĂȘAN, Sergiu La ciorba de potroace (comedie în două părți) 7–39 română
1969 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Din nou despre servituțile dramatizării ("Enigma Otiliei" la Teatrul național "I. L. Caragiale") 40–45 română
1969 Teatrul, nr. 2 CĂLIMAN, Călin Între Euripide și Sartre ("Troienele" la Teatrul Național "I. L. Caragiale") 45–50 română
1969 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira "Victimile datoriei" de Eugen Ionescu la teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 50–56 română
1969 Teatrul, nr. 2 NARTI, Ana Maria Un altfel de teatru - Spectacolul "9½", la Teatrul "Țăndărică" 56–58 română
1969 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana Probleme actuale ale învățămîntului artistic - răspunde Lucian Giurchescu 59–62 română
1969 Teatrul, nr. 2 NARTI, Ana Maria Dialog de atelier cu Clody Bertola - Personalitatea, farmecul și patetismul creatorului interpret 64–70 română
1969 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai Festivalul "Caragiale" '68 73–78 română
1969 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin Prin teatrele din țară: Iași - "Săgetătorul" de Ion Omescu 79–82 română
1969 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, C. Prin teatrele din țară: Galați - Spectacole la limită medie 82–85 română
1969 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Prin teatrele din țară: Ploiești - "Cameristele" de Jean Genêt 85–87 română
1969 Teatrul, nr. 2 R., I. Un western pe scenă 88–89 română
1969 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, N. C. Vodevil ? 89–90 română
1969 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Teatrul vienez între tradiție și actualitate 91–93 română
1969 Teatrul, nr. 2 DIMIU, Mihai Poșta redacției 94–95 română
1969 Teatrul, nr. 3 P., Al. Teatrul și tineretul 1–2 română
1969 Teatrul, nr. 3 LUCIAN, Ion Dragostea pentru teatru începe din copilărie 2–4 română
1969 Teatrul, nr. 3 MAHLER, Fred Necesitatea investigației științifice 4–5 română
1969 Teatrul, nr. 3 SĂCEANU, Amza Cît mai mulți tineri în sălile de spectacol 6–7 română
1969 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Maxim În perspectivă: matinee pentru tineret 7–8 română
1969 Teatrul, nr. 3 LOVINESCU, Horia Colaborarea teatru - școală 7–7 română
1969 Teatrul, nr. 3 PERAHIM, Jules Afișe, programe: materiale de cultură 8–8 română
1969 Teatrul, nr. 3 ȚENȚULESCU, Gheorghe Plafonul (satiră în trei acte) 9–35 română
1969 Teatrul, nr. 3 CĂLIMAN, Călin Caligula sau metafora apocalipsului 37–42 română
1969 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria Măreția și decăderea divertismentului 43–47 română
1969 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana Studentul - actor și determinantele profesiei sale (participanți la dezbatere: Dina Cocea, Ion Cojar, Octavian Cotescu, Beate Fredanov, Moni Ghelerter) 48–57 română
1969 Teatrul, nr. 3 Trei regizori tineri despre fascinația clasicilor: Ivan Helmer, Anca Ovanez, Andrei Șerban 59–62 română
1969 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin Marginalii la o reîntîlnire tîrzie cu Racine 63–67 română
1969 Teatrul, nr. 3 MANCAȘ, Mircea Alecu Russo, un precursor 68–70 română
1969 Teatrul, nr. 3 COSAȘU, Radu Strada și țărîna 72–74 română
1969 Teatrul, nr. 3 PANĂ, Sașa Ce a fost "Insula" 75–78 română
1969 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, N. C. Prin teatrele din țară: Satu Mare - Teatrul de Nord, secția română 79–81 română
1969 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Satu Mare - Teatrul de Nord, secția maghiară 81–84 română
1969 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Prin teatrele din țară: Reșița - Un raport îmbunătățit cu publicul 84–85 română
1969 Teatrul, nr. 3 JITIANU, Dan Moscova - Leningrad: Momente scenografice 86–90 română
1969 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Gingașa activitate de formare a spectatorului prim (colocviu) 91–95 română
1969 Teatrul, nr. 4 FÖLDES, Maria Ce scurtă e vara...(comedie lirică în trei acte) 1–25 română
1969 Teatrul, nr. 4 CĂLIMAN, Călin Deghizările rîsului și ale satirei 26–29 română
1969 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Între două erori filozofice 30–35 română
1969 Teatrul, nr. 4 ȘELMARU, Traian "Antipersonajele" lui Teodor Mazilu 36–39 română
1969 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira "Prețul" sau parabola responsabilității 40–44 română
1969 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, C. Drama incomensurabilului timp interior 45–47 română
1969 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin Marginalii la o reîntîlnire tîrzie cu Racine: "Timpul" și muzica Fedrei 48–52 română
1969 Teatrul, nr. 4 NASTA, Dan Formarea tînărului actor 54–60 română
1969 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Dialog de atelier cu Irina Răchițeanu - Șirianu 62–66 română
1969 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Teatrul ca metaforă 67–68 română
1969 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu Ibsenianismul și inovarea perpetuă 69–70 română
1969 Teatrul, nr. 4 TEODORESCU, Crin Ion Sava și remagicizarea teatrului 72–78 română
1969 Teatrul, nr. 4 DIMIU, Mihai Prin teatrele din țară: Timișoara - "Anotimpurile" lui Manea 79–82 română
1969 Teatrul, nr. 4 CAZABAN, Ion Prin teatrele din țară: Ploiești - Ce se întîmplă în actuala stagiune ? 82–86 română
1969 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Care este destinul pantomimei în arta contemporană ? (colocviu) 87–90 română
1969 Teatrul, nr. 4 IOAN, Angela Cu Aldo Nicolaj... Despre teatru și despre noi 91–92 română
1969 Teatrul, nr. 4 Opinii despre turneul Teatrului de Comedie în Israel 93–94 română
1969 Teatrul, nr. 4 DIMIU, Mihai Poșta redacției 94–95 română
1969 Teatrul, nr. 5 HRISTEA, Ionel Dulcea mea nefericire (piesă în 3 acte, 11 tablouri) 1–32 română
1969 Teatrul, nr. 5 BALACI, Alexandru Machiavelli comediograf 33–40 română
1969 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Urmărind premierele: "Croitorii cei mari din Valahia" de Al. Popescu la Teatrul de Comedie 41–45 română
1969 Teatrul, nr. 5 CĂLIMAN, Călin Urmărind premierele: "La ciorba de potroace" de Sergiu Fărcășan la Teatrul "C. I. Nottara" 46–49 română
1969 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. Urmărind premierele: "Anonimul" de Ion Omescu la Teatrul "C. I. Nottara" 50–52 română
1969 Teatrul, nr. 5 RUSU, Ilie Urmărind premierele: "Poveste neterminată" la Teatrul "Ion Creangă" 53–54 română
1969 Teatrul, nr. 5 MAZILU, Teodor Ispitele măreției și modestia adevărului 55–57 română
1969 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Crin Ion Sava și misterul social modern 58–64 română
1969 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Marginalii la turneul unui teatru prestigios: Burgtheater din Viena 65–67 română
1969 Teatrul, nr. 5 NARTI, Ana Maria Dilemele culturii de teatru 68–73 română
1969 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Dialog de atelier cu George Constantin (interviu) 75–78 română
1969 Teatrul, nr. 5 HLADCHI - BUCOVINEANU, Petre Un domeniu puțin explorat 79–80 română
1969 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Pitești - Valori și deficiențe deopotrivă de mari 81–85 română
1969 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, N. C. Prin teatrele din țară: Pitești - Valori și deficiențe deopotrivă de mari 81–85 română
1969 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, N. C. Prin teatrele din țară: Baia Mare - Începutul unui reviriment 85–89 română
1969 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Prin teatrele din țară: Turda - Pe primul plan, profesionalizarea 89–90 română
1969 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira La aniversarea Margaretei Baciu 91–91 română
1969 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru O probă de rezistență ("Pălăria florentină" după patru ani) 92–92 română
1969 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Alecu Dibuk, Anski, legenda... 93–94 română
1969 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Divertismentul muzical 94–95 română
1969 Teatrul, nr. 5 ELVIN, B. Prezența teatrului și a cronicarului 95–96 română
1969 Teatrul, nr. 6 BELIGAN, Radu În fața unei mari confruntări internaționale 1–2 română
1969 Teatrul, nr. 6 BĂLEANU, Andrei Profilul unei noi generații 3–8 română
1969 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin Spectacole ale tinerilor regizori: Andrei Șerban - "Omul cel bun din Sîciuan" de Bertolt Brecht la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 9–18 română
1969 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu Spectacole ale tinerilor regizori: Andrei Șerban - "Iona" de Marin Sorescu la Teatrul Mic 18–21 română
1969 Teatrul, nr. 6 NARTI, Ana Maria Spectacole ale tinerilor regizori: Ivan Helmer - "Neînțelegerea" de Albert Camus la Teatrul de Stat din Arad 21–24 română
1969 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Spectacole ale tinerilor regizori: Anca Ovanez - "Troienele" de Euripide la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași 25–27 română
1969 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira Spectacole ale tinerilor regizori: Aurel Manea - Filoctet de Sofocle la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași 27–29 română
1969 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Festivalul de la Nancy 30–32 română
1969 Teatrul, nr. 6 DIMIU, Mihai Reîntîlnire cu studenții din Kansas 32–34 română
1969 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Al. T. Omulețul de puf (piesă pentru teatrul de păpuși; în trei părți și un prolog) 35–44 română
1969 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Al. T. Strop - de - rouă - brotăcelul (piesă pentru teatrul de păpuși; în șase părți) 45–58 română
1969 Teatrul, nr. 6 P., I. Dialoguri de atelier cu Lucian Giurchescu și Ion Cojar 60–66 română
1969 Teatrul, nr. 6 CĂLIMAN, Călin Dramaturgul ferestrelor "deschise" 67–75 română
1969 Teatrul, nr. 6 GANĂ, George Studenții și literatura dramatică 76–77 română
1969 Teatrul, nr. 6 CAZABAN, Ion Urmărind premierele: "Muștele" de Jean - Paul Sartre la Teatrul "Barbu Delavrancea" 78–80 română
1969 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Urmărind premierele: "Egmont" de Goethe la Teatrul "Ion Creangă" 80–82 română
1969 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Tg. Mureș - Pietro Gralla al lui György Kovacs 83–85 română
1969 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana Prin teatrele din țară: Constanța - "Vilegiatura" de Carlo Goldoni 85–89 română
1969 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai Prin teatrele din țară: Cluj - "Femeia îndărătnică" de W. Shakespeare 89–90 română
1969 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu București - Skoplje... și retur 91–93 română
1969 Teatrul, nr. 6 CARABIN, George Teatrul și spectatorul în Bulgaria 93–95 română
1969 Teatrul, nr. 6 DIMIU, Mihai Poșta redacției 95–95 română
1969 Teatrul, nr. 7 Un vast și luminos program creator (Al X-lea Congres al P. C. R.) 1–6 română
1969 Teatrul, nr. 7 NARTI, Ana Maria 14 cronicari dramatici despre stagiunea 1968 - 1969 7–18 română
1969 Teatrul, nr. 7 SEVER, Alexandru Întoarcerea (piesă în trei acte) 19–51 română
1969 Teatrul, nr. 7 MANCAȘ, Mircea Bălcescu, contemporanul nostru 52–55 română
1969 Teatrul, nr. 7 STURZU, Corneliu Stil și specific în programul naționalului ieșean 57–58 română
1969 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Mihai Maria Bisztrai despre tradiții și perspective la Teatrul Maghiar din Cluj (interviu) 59–60 română
1969 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Cu Dan Nasta despre Festivalul "Cibinium '69" și altele 61–63 română
1969 Teatrul, nr. 7 TEODORESCU, Crin Teatrul de azi - încotro ? (Însemnări la cel de-al XIII-lea Congres al Institutului Internațional de Teatru) 64–69 română
1969 Teatrul, nr. 7 CRIȘAN, Mihai Măști și păpuși cubaneze 70–71 română
1969 Teatrul, nr. 7 RUSU, Ilie Pantomima lui Tomaszewski 71–72 română
1969 Teatrul, nr. 7 RÎPEANU, B. T. Între spectacolul de rutină și evenimentul teatral 73–77 română
1969 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana Prin teatrele din țară: Tg. Mureș - "Dansul sergentului Musgrave" de J. Arden 78–80 română
1969 Teatrul, nr. 7 Prin teatrele din țară: Bacău - "Transplantarea inimii necunoscute" de Al. Mirodan 81–83 română
1969 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, C. Prin teatrele din țară: Craiova - "D-ale carnavalului" de I.L.Caragiale, "Nu sînt turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu 84–86 română
1969 Teatrul, nr. 7 BRUMARU, Aurel Prin teatrele din țară: Brașov - "Coloana infinită" de Angela Platti, "Clopote la zidirea lumii" de Emil Poenaru 86–88 română
1969 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru Prin teatrele din țară: Satu Mare - "Manevrele" de Deak Tamaș 89–90 română
1969 Teatrul, nr. 7 CAZABAN, Ion Prin teatrele din țară: Brăila - "Croitorii cei mari din Valahia" de Alexandru Popescu, "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale 90–92 română
1969 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, N. C. Vremea dramatizărilor 92–93 română
1969 Teatrul, nr. 7 NEGREANU, Dumitru Locul regizorului: început de sinteză 94–94 română
1969 Teatrul, nr. 8 Chemarea Congresului 1–3 română
1969 Teatrul, nr. 8 EFTIMIU, Victor După un pătrar de veac 4–4 română
1969 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Pledoarie pentru dramaturgie 6–14 română
1969 Teatrul, nr. 8 BARANGA, Aurel 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Elogiul actualității 6–8 română
1969 Teatrul, nr. 8 BĂIEȘU, Ion 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Teatrul și politica 8–10 română
1969 Teatrul, nr. 8 EVERAC, Paul 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Timpul doi 10–12 română
1969 Teatrul, nr. 8 FÖLDES, Maria 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Generații...generații 12–12 română
1969 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Marea operațiune 12–13 română
1969 Teatrul, nr. 8 NAGHIU, Iosif 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Personajul 13–14 română
1969 Teatrul, nr. 8 PĂUNESCU, Ilie 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Redescoperirea eroului 14–15 română
1969 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Alecu 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Copiii au crescut... și cresc 15–16 română
1969 Teatrul, nr. 8 SEVER, Alexandru 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Experiența durerii 16–17 română
1969 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Nu din Chaos... 18–18 română
1969 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Leonida 11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Moment dramaturgic ? 18–19 română
1969 Teatrul, nr. 8 FLOREA, Mihai Conceptul românesc de "Cultură teatrală" 20–22 română
1969 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Condiția istorică și trăsăturile distinctive ale actorului român 23–41 română
1969 Teatrul, nr. 8 ANTONIU, Costache Mărturii: Pentru noi, pentru cei care vor veni după noi 42–43 română
1969 Teatrul, nr. 8 CARAGIU, Toma Mărturii: Rodul entuziastei noastre strădanii 43–43 română
1969 Teatrul, nr. 8 CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Mărturii: Mobilul nostru inspirator: viața 44–45 română
1969 Teatrul, nr. 8 GHELAN, Silvia Mărturii: În climatul stimulator spre lumină 45–46 română
1969 Teatrul, nr. 8 LOHINSZKY, Lorand Mărturii: Acest drept și această datorie 46–47 română
1969 Teatrul, nr. 8 MARINESCU, Ion Mărturii: Răspunderea și demnitatea nostră 47–48 română
1969 Teatrul, nr. 8 PREDESCU, Ileana Mărturii: Libertatea de a construi 48–49 română
1969 Teatrul, nr. 8 RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Mărturii: Un arc de triumf al demnității 49–49 română
1969 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira În context mondial... 50–55 română
1969 Teatrul, nr. 8 CERNESCU, Dinu Imperativul comunicării 55–57 română
1969 Teatrul, nr. 8 COJAR, Ion Spiritul revoluționar de cultivarea a noului 57–59 română
1969 Teatrul, nr. 8 COMAN, Ion Polivalența scenei noastre 60–61 română
1969 Teatrul, nr. 8 COROAMĂ, Sorana Posibilitățile de succes - încă latente - sînt imense 61–62 română
1969 Teatrul, nr. 8 GIURCHESCU, Lucian Contemporaneitatea pretinde deschidere 62–64 română
1969 Teatrul, nr. 8 LEAHU, Gheorghe Arta nu cunoaște, depășește barierele de limbă 64–65 română
1969 Teatrul, nr. 8 MOISESCU, Valeriu Important pentru noi - să fim noi înșine 65–66 română
1969 Teatrul, nr. 8 MUGUR, Vlad Doresc un teatru disponibil la dialectica vremii... 66–68 română
1969 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Margareta Una din ipostazele înfloririi noastre artistice 68–69 română
1969 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Crin Simple reflecții după o confruntare internațională 69–70 română
1969 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Ștefan Prelegere (piesă într-un act) 71–81 română
1969 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Al. Păpuși pe malul mării 82–86 română
1969 Teatrul, nr. 8 COSTIN, Sebastian Seri și dezbateri la Piatra Neamț 87–91 română
1969 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Cibinium '69 92–95 română
1969 Teatrul, nr. 9 TORNEA, Florin Clarificări în stagiune 1–4 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu simultan cu 9 scriitori (Virgil Teodorescu, Fănuș Neagu, Marin Preda, Radu Boureanu, Adrian Păunescu, Dorina Rădulescu, Ieronim Șerbu, Ana Blandiana, Szasz Ianos, 5–11 română
1969 Teatrul, nr. 9 ALEXANDRESCU, Sică Directorii despre stagiune: "Primul pragraf din Constituția teatrului: SUCCESUL ! " 12–14 română
1969 Teatrul, nr. 9 BELIGAN, Radu Directorii despre stagiune: "O mai netă separație între valoare și non-valoare" 15–16 română
1969 Teatrul, nr. 9 DELEANU, Elena Directorii despre stagiune: "Luptăm să recucerim publicul" 17–17 română
1969 Teatrul, nr. 9 GIURCHESCU, Lucian Directorii despre stagiune: "Cea mai mică întîrziere creează o adevărată reacție în lanț" 18–19 română
1969 Teatrul, nr. 9 STOENESCU, Virgil Directorii despre stagiune: "Obiectul teatrului radiofonic" 20–21 română
1969 Teatrul, nr. 9 MUGUR, Vlad Directorii despre stagiune: "Acea ideală omogenitate" 22–23 română
1969 Teatrul, nr. 9 DINESCU, Nicolae Directorii despre stagiune: "Greutățile teatrului... ușor" 23–24 română
1969 Teatrul, nr. 9 BALACI, Alexandru Nevoia de sinceritate 25–26 română
1969 Teatrul, nr. 9 STAICU, T. Interviu cu Charles Marowitz 27–29 română
1969 Teatrul, nr. 9 BARBU, Eugen Logica lui 2 x 2 31–32 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Dina Cocea - "Problemele A.T.M.-ului și tentațiile rolurilor…" 33–34 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Carmen Stănescu - "O mai înțeleaptă programare a eforturilor noastre" 35–35 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Mihai Fotino - "Vreau să joc și altceva" 36–36 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Marcela Rusu - "În afară de teatru nu mă interesează nimic" 37–37 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Emanoil Petruț - "Un repertoriu adecvat misiunii Teatrulu Național" 38–38 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Octavian Cotescu - "Doresc să joc în piese românești" 39–39 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Virgil Ogășanu - "Am aflat de pe... avizier că stagiunea a început !" 40–40 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Florin Piersic - "Îmi place efortul, mă simt bine cînd lucrez" 41–42 română
1969 Teatrul, nr. 9 Interviu cu Mariana Mihuț - "Aș vrea să joc...ceva mai puțin" 42–42 română
1969 Teatrul, nr. 9 GHEORGHIU, Mihnea Problemele teatrului, cîte sînt ? 43–45 română
1969 Teatrul, nr. 9 NEGREANU, Dumitru Dramaturgii în 69/70: Premiere - Intenții - Sertare 46–50 română
1969 Teatrul, nr. 9 DRĂGUȘANU, Sidonia În antract 51–52 română
1969 Teatrul, nr. 9 N., D. Fabulă 52–52 română
1969 Teatrul, nr. 9 PANTAZI-MĂGUREANU, P. Pe afișe: Paul Anghel "Viteazul" 53–56 română
1969 Teatrul, nr. 9 RÂPEANU, Valeriu Descriere și interpretare 57–58 română
1969 Teatrul, nr. 9 MARINO, Adrian Divorț de teatrul cabotin 59–59 română
1969 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Ce faci diseară ? Nu știu ! 60–61 română
1969 Teatrul, nr. 9 RUSU, Ilie O absență nemotivată 61–61 română
1969 Teatrul, nr. 9 MUNTEAN, George Documente: Liviu Rebreanu și G. B. Shaw 62–64 română
1969 Teatrul, nr. 9 PĂUNESCU, Ilie Maria 1714 (piesă) 65–88 română
1969 Teatrul, nr. 9 COJAR, Ion Introducere la piesa "Maria" de Ilie Păunescu 67–68 română
1969 Teatrul, nr. 9 COROAMĂ, Sorana Introducere la piesa "Maria" de Ilie Păunescu 68–68 română
1969 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Crin Regie în sistem metric ? 89–92 română
1969 Teatrul, nr. 9 BĂNĂȚEANU, Tancred Folclorul ca spectacol 93–93 română
1969 Teatrul, nr. 9 COMARNESCU, Eugen În haine de lucru 94–96 română
1969 Teatrul, nr. 9 ȘTEFĂNESCU, Mircea M. Teatrul liric 97–99 română
1969 Teatrul, nr. 9 CĂLINOIU, N. Stagiunea muzicală: Repertoriul 97–102 română
1969 Teatrul, nr. 9 ENIGĂRESCU, Octav Opera ca spectacol 99–100 română
1969 Teatrul, nr. 9 DACIAN, Ion Pentru înviorarea Operetei - libretul ! 101–102 română
1969 Teatrul, nr. 9 BREDICEANU, Mihai Între rutină și "exploziile" creatoare 102–103 română
1969 Teatrul, nr. 9 ȘTEFĂNESCU, M. Mircea Între mitul biletelor care nu se găsesc și sala goală 103–104 română
1969 Teatrul, nr. 9 De la film la teatru (de vorbă cu: Lucian Bratu, Mihai Iacob, Manole Marcus) 105–109 română
1969 Teatrul, nr. 9 MASSLER, S. Epigrame 109–109 română
1969 Teatrul, nr. 9 CRIȘAN, Mihai Al II-lea Festival Internațional al Păpușarilor 110–110 română
1969 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, Dumitru Teatrul TV 111–112 română
1969 Teatrul, nr. 9 OMESCU, Ion Cronica histrionului: Cărămida 112–112 română
1969 Teatrul, nr. 10 POPESCU, Radu Sfinxul 1–4 română
1969 Teatrul, nr. 10 EFTIMIU, Victor Omul din sală 5–6 română
1969 Teatrul, nr. 10 BARANGA, Aurel Fuga de plictiseală 7–9 română
1969 Teatrul, nr. 10 OMESCU, Ion Cronica histrionului: Bucuria prezenței 9–9 română
1969 Teatrul, nr. 10 CASSIAN, Nina Ce știe toată lumea 10–10 română
1969 Teatrul, nr. 10 BARBU, Eugen Hidra cu 800 de capete 11–12 română
1969 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. Publicul (anchetă) 13–20 română
1969 Teatrul, nr. 10 MUȘATESCU, Tudor "9" și vechi 21–21 română
1969 Teatrul, nr. 10 DRĂGUȘANU, Sidonia Însemnările apocrife ale unui dramaturg nejucat 22–22 română
1969 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Aurel Dragoș Artă plebiscitară ? 23–25 română
1969 Teatrul, nr. 10 ENACHE, Constantin Dacă... 26–26 română
1969 Teatrul, nr. 10 Interviu cu Florin Piersic: "Dacă ajunge să te iubească" 27–28 română
1969 Teatrul, nr. 10 Interviu cu Margareta Pîslaru: "Pentru a-mi învinge tracul" 28–29 română
1969 Teatrul, nr. 10 Cîteva dialoguri 30–32 română
1969 Teatrul, nr. 10 ALEXANDRESCU, Sică "Să faci din luni duminică !"... 33–34 română
1969 Teatrul, nr. 10 SINȚESCU, Rodica Distribuitorul de bilete 34–34 română
1969 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Alecu Manualul bunului spectator 36–36 română
1969 Teatrul, nr. 10 BĂRBUȚĂ, Margareta Ce fel de public ? 37–38 română
1969 Teatrul, nr. 10 NEAMȚU, Octavian Sociologia publicului de teatru 39–41 română
1969 Teatrul, nr. 10 CÎMPEANU, Pavel Un sociolog în căutarea spectatorilor 42–47 română
1969 Teatrul, nr. 10 TEODORESCU, Leonida Obsesia autoportretului 48–48 română
1969 Teatrul, nr. 10 SĂVULESCU, Monica Iași: Atmosferă de bun augur 49–51 română
1969 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria Timișoara: Etapă cenușie... 52–54 română
1969 Teatrul, nr. 10 CRISTOBALD, C. Soare Z. Soare 55–57 română
1969 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Miron Directori și regizori despre stagiune: "Ora Naționalului" 60–61 română
1969 Teatrul, nr. 10 COJAR, Ion Directori și regizori despre stagiune: "Să creăm evenimentul teatral" 61–62 română
1969 Teatrul, nr. 10 AUERBACH, Franz Directori și regizori despre stagiune: "Numai interesul publicului" 63–63 română
1969 Teatrul, nr. 10 MANDRIC, Emil Directori și regizori despre stagiune: "Mă pasionează teatrul politic" 64–64 română
1969 Teatrul, nr. 10 IONESCU, Eugen Eugen Ionescu despre el însuși ca regizor și piesa la care lucrează acum 65–66 română
1969 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira 3 bitef 212 67–68 română
1969 Teatrul, nr. 10 Tendințe în teatrul actual și dincolo de el 68–74 română
1969 Teatrul, nr. 10 SCHLOCKER, Georges Jean Anouilh: "Cher Antoine ou l'amour raté" 75–76 română
1969 Teatrul, nr. 10 ROUQUETTE, Max Jean Vauthier: "Medeea" 77–78 română
1969 Teatrul, nr. 10 FIANU, Andriana De vorbă cu Jany Jolt despre Oltenia, teatru, film și proiecte 79–80 română
1969 Teatrul, nr. 10 ȘTEFĂNESCU, M. Mircea "Decebal" de Gheorghe Dumitrescu 81–85 română
1969 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Doru Opera de Wallonie la București 86–86 română
1969 Teatrul, nr. 10 NEGOIȚESCU, Ion Pentru un teatru axiologic 87–88 română
1969 Teatrul, nr. 10 NAUM, Gellu Corespondență cu Gellu Naum 89–90 română
1969 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: "Alizuna" de Tina Ionescu-Demetrian la Teatrul Național din București 91–92 română
1969 Teatrul, nr. 10 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: "Năpasta" de I.L.Caragiale la Teatrul Național din București 93–94 română
1969 Teatrul, nr. 10 P., I. Cronica dramatică: "De viață, de dragoste, de moarte" - recital Irina Răchițeanu - Șirianu la Teatrul Mic din București 95–96 română
1969 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, N. C. Cronica dramatică: "Camuflaj" de Al. Mirodan la Teatrul Evreiesc din București 96–97 română
1969 Teatrul, nr. 10 TORNEA, Florin Rutier și rutinier 98–98 română
1969 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Cronica dramatică: "Viteazul" de Paul Anghel la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" din București 99–101 română
1969 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Săptămîna patimilor" de Paul Anghel la Teatrul Național din Cluj 101–103 română
1969 Teatrul, nr. 10 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Gloria" de Nicușor Constantinescu la Teatrul Dramatic din Brașov 104–105 română
1969 Teatrul, nr. 10 P., I. Ce scurtă e vara 106–106 română
1969 Teatrul, nr. 10 R., I. O nouă piesă... 106–106 română
1969 Teatrul, nr. 10 R., I. ...Și un nou dramaturg 106–107 română
1969 Teatrul, nr. 10 R., I. A doua naștere a lui Birlic 107–107 română
1969 Teatrul, nr. 10 BUTNARU, I. C. Zîmbetul manejului 108–109 română
1969 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru În primul rînd subiectivitate 110–110 română
1969 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru Teledialogurile... 111–111 română
1969 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru ...Și telezîmbetele 111–111 română
1969 Teatrul, nr. 10 S., M. Și la TV toți vor să joace Hamlet 111–112 română
1969 Teatrul, nr. 10 DUMITRESCU, Iancu Wilhelm Kempff sau profunzimea discreției 112–112 română
1969 Teatrul, nr. 10 Premiul Nobel - Beckett 113–114 română
1969 Teatrul, nr. 10 MILETINEANU, Gheorghe Spectacolele turneului Malîi Teatr 115–116 română
1969 Teatrul, nr. 10 LUCA, Eugen Cartea de teatru: "Dionysos" de Mihnea Gheorghiu sau Despre echilibrul necesar 117–118 română
1969 Teatrul, nr. 11 GHEORGHIU, Mihnea A fi actor 1–2 română
1969 Teatrul, nr. 11 BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina Arta actorului 3–4 română
1969 Teatrul, nr. 11 EFTIMIU, Victor Numai cine știe 5–6 română
1969 Teatrul, nr. 11 ȘTEFĂNESCU, Mircea A fost odată "rușinea familiei…" 7–8 română
1969 Teatrul, nr. 11 FURDUI, Dumitru Cum arată acești oameni ? 9–10 română
1969 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Miron Radu Condiția dramatică 11–12 română
1969 Teatrul, nr. 11 SUCHIANU, D. I. Prietenul nostru actorul 13–14 română
1969 Teatrul, nr. 11 TOMA, Sanda Între meseria mea și mine 15–16 română
1969 Teatrul, nr. 11 OMESCU, Ion Cronica histrionului: Profesiunea mea - adolescența 16–16 română
1969 Teatrul, nr. 11 BARBU, Eugen În casa Thaliei 17–18 română
1969 Teatrul, nr. 11 PREDESCU, Ileana Există un inefabil... 19–20 română
1969 Teatrul, nr. 11 TOMESCU, Liliana Autointerviu 21–22 română
1969 Teatrul, nr. 11 EVERAC, Paul "Quia" 23–24 română
1969 Teatrul, nr. 11 RĂDUCANU, Miriam Gest, mișcare 25–26 română
1969 Teatrul, nr. 11 SFINȚESCU, Rodica Ce vor de la actor... 26–26 română
1969 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Aurel Dragoș Glosse despre valoarea actorului în teatru 27–29 română
1969 Teatrul, nr. 11 ROȘCOVICI, E. Rolul lui 30–30 română
1969 Teatrul, nr. 11 IVASIUC, Alexandru Inovație și experiment 31–32 română
1969 Teatrul, nr. 11 ALEXANDRESCU, Sică Leac de boală universal pentru ...actori 33–34 română
1969 Teatrul, nr. 11 ȘEPTILICI, Mircea Lucia Sturdza Bulandra 35–36 română
1969 Teatrul, nr. 11 DAN, Sergiu Ion Iancovescu 37–38 română
1969 Teatrul, nr. 11 MUȘATESCU, Tudor V. Maximilian 39–39 română
1969 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Alecu "Hopla-bum !" 40–40 română
1969 Teatrul, nr. 11 BARBU, N. Aurel Munteanu 41–42 română
1969 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Gheorghe Asachi - 100 de ani de la naștere 43–45 română
1969 Teatrul, nr. 11 TEODORESCU, Crin Paradoxala vocație a lui Alexandru Davila 46–47 română
1969 Teatrul, nr. 11 PALEOLOGU, Al. Conformism și modă 48–48 română
1969 Teatrul, nr. 11 TORNEA, Florin Brașov - Un moment edificator 49–52 română
1969 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Cluj - Etapă contradictorie 53–54 română
1969 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria Craiova - Program bogat, discuții aprinse 55–56 română
1969 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, C. "Nu te mai văd pe la cafenea…" 57–63 română
1969 Teatrul, nr. 11 Premiile anuale al revistei "Teatrul" 64–64 română
1969 Teatrul, nr. 11 POPESCU, Radu De vorbă cu Miguel Angel Asturias despre "Torrotumbo" și multe altele… 65–68 română
1969 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Miron Radu Hamlet al meu 69–72 română
1969 Teatrul, nr. 11 CONSTANTINESCU, Radu Scenografia sovietică 73–74 română
1969 Teatrul, nr. 11 SPIRESCU, N. Baletul din Cuba 75–75 română
1969 Teatrul, nr. 11 SCHLOCKER, Georges Arrabal: "Și vor pune florilor cătușe" 76–77 română
1969 Teatrul, nr. 11 ȘORA, Mariana Spectacole weimariene 78–79 română
1969 Teatrul, nr. 11 CRISTIAN, V. Lola Bobescu și formația Eugen Ysaye 80–80 română
1969 Teatrul, nr. 11 POTRA, Florian Recinematografizarea scenariului de film 81–82 română
1969 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Mica desăvîrșire 83–83 română
1969 Teatrul, nr. 11 RUSSU, Cornel Noaptea și ziua cîntecelor Terezei 86–86 română
1969 Teatrul, nr. 11 RÂPEANU, Valeriu Cronica dramatică: "Al patrulea anotimp" de Horia Lovinescu la Teatrul național din bucurești 87–90 română
1969 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Transplantarea inimii necunoscute" de Al. Mirodan la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 91–93 română
1969 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Maria 1714" de Ilie Păunescu la Teatrul Mic 93–96 română
1969 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu Cronica dramatică: "Acești îngeri triști" de D. R. Popescu la Teatrul de Stat din Tîrgu-Mureș 96–98 română
1969 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Comedia zorilor" de Mircea Ștefănescu la Teatrul Giulești 98–99 română
1969 Teatrul, nr. 11 RUSU, Ilie Cronica dramatică: "Manevrele" de Deak Tamas la Teatrul "Ion Vasilescu" 99–100 română
1969 Teatrul, nr. 11 CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Să ne întoarcem la alfa 101–102 română
1969 Teatrul, nr. 11 CRIȘAN, Mihai Microstagiunea Teatrului din Pitești 102–102 română
1969 Teatrul, nr. 11 STAN, Radu O retrospectivă 103–105 română
1969 Teatrul, nr. 11 DUMITRESCU, Iancu Toamnă muzicală clujană 105–106 română
1969 Teatrul, nr. 11 DUMITRESCU, Iancu Premieră la Opera Română din Cluj: "Michelangelo" de Alfred Mendelsohn 107–108 română
1969 Teatrul, nr. 11 CRISTIAN, V. "Amorul doctor" de Pascal Bentoiu la B.B.C. 108–108 română
1969 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Actorul dincolo de scena dramatică 109–115 română
1969 Teatrul, nr. 11 SFINȚESCU, Rodica Majoratul Teatrului Țăndărică 116–116 română
1969 Teatrul, nr. 11 SOLOMON, Dumitru Fenomenul de respingere 117–118 română
1969 Teatrul, nr. 11 LĂZĂRESCU, Gheorghe Cartea de teatru: "Mari actori ai lumii" de Philippe Van Tieghen 118–118 română
1969 Teatrul, nr. 12 Editorial 1–4 română
1969 Teatrul, nr. 12 Premiile Festivalului Național de Teatru 1969 și Premiile revistei "Teatrul" pe anul 1969 5–6 română
1969 Teatrul, nr. 12 Urări de Anul Nou 7–16 română
1969 Teatrul, nr. 12 MALIȚA, Mircea Teatrul în anul 2000 17–19 română
1969 Teatrul, nr. 12 OMESCU, Ion Cronica histrionului: Operația pe creier 20–20 română
1969 Teatrul, nr. 12 PANTAZI - MĂGUREANU, P. Teatrul Național - reportaj pe șantier 21–25 română
1969 Teatrul, nr. 12 IONESCU-GION, Gh. Apollo 1 - Apollo 2 26–27 română
1969 Teatrul, nr. 12 ALBALA, Radu Premieră la București acum 150 de ani... 28–30 română
1969 Teatrul, nr. 12 ANGHEL, Paul Istoric - anistoric - contemporan sau trei opoziții bizare 31–32 română
1969 Teatrul, nr. 12 3 întrebări pentru 7 scriitori (răspund: Edgar Papu, Ovid S. Crohmălniceanu, D. R. Popescu, Nichita Stănescu, Al. Ivasiuc, Leonid Dimov, Gh. Tomozei) 33–36 română
1969 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Miron Radu "Noul val" în cinematografia țărilor socialiste 37–38 română
1969 Teatrul, nr. 12 CĂLINESCU, Matei Note despre comicul lui Samuel Beckett 39–42 română
1969 Teatrul, nr. 12 GRIGORESCU, Ioan Vita brevis, ars longa ? (sau invers !) 43–44 română
1969 Teatrul, nr. 12 ALEXANDRESCU, Sică Din amintirile unui "membru fondator" (semicentenarul Naționalului clujean) 45–46 română
1969 Teatrul, nr. 12 MASSOFF, Ioan După o jumătate de secol 47–48 română
1969 Teatrul, nr. 12 BĂIEȘU, Ion Suferință în doi 49–52 română
1969 Teatrul, nr. 12 Fotoreportaj - Marile pasiuni ale lui Fory Etterle 53–55 română
1969 Teatrul, nr. 12 TEODORESCU, Crin Teatrul de ritual 56–61 română
1969 Teatrul, nr. 12 ELVIN, B. Mic cod profesional 62–64 română
1969 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica la "Absența" de Iosif Naghiu - Teatrul Giulești 65–68 română
1969 Teatrul, nr. 12 ALBALA, Radu Cronica la "Cronica personală a lui Laonic" de Paul Cornel Chitic - Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 68–70 română
1969 Teatrul, nr. 12 P., C. Cronica la "Florin și Florica" de Vasile Alecsandri - Teatrul din Galați 70–70 română
1969 Teatrul, nr. 12 PARHON, Victor Cronica la "Oedip salvat" de Radu Stanca - Teatrul "Matei Millo" din Timișoara 71–72 română
1969 Teatrul, nr. 12 C., M. Cronica la "Moartea iluziilor" de Peter Tomory - Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe 72–72 română
1969 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Cronica la "Răzbunarea sufleurului" de Victor Ion Popa - Teatrul Evreiesc de Stat 72–72 română
1969 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Cronica la "Răzvan și Vidra" de B. P. Hașdeu - Teatrul din Baia Mare 73–73 română
1969 Teatrul, nr. 12 IUGA, Mona Recitări și recitaluri 74–76 română
1969 Teatrul, nr. 12 P., V. Cronica la "Procesul Horia" de Al. Voitin - Teatrul German din Timișoara 76–76 română
1969 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica la "Inundația" de Teodor Mazilu - Teatrul de Nord din Satu Mare, secția română 77–77 română
1969 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica la "Al patrulea anotimp" de Horia Lovinescu - Teatrul de Nord din Satu Mare, secția maghiară 77–77 română
1969 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Pe agenda discuțiilor 78–80 română
1969 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Socrate (dramă) 81–116 română
1969 Teatrul, nr. 12 IOSIFESCU, Silvian Romain Rolland în 1969 117–120 română
1969 Teatrul, nr. 12 NIȚULESCU, Vasile Despărțire (poezie) 121–121 română
1969 Teatrul, nr. 12 Fororeportaj: Mari interpreți ai lui Hamlet 122–125 română
1969 Teatrul, nr. 12 LEACOCK, Stephen Intreviu imaginar cu Cel Mai Mare Actor 126–127 română
1969 Teatrul, nr. 12 TEODORESCU, Crin In poetae memoriam; Final (poezii) 128–128 română
1969 Teatrul, nr. 12 SĂRARU, Dinu Danton 129–130 română
1969 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Aurel Dragoș Cronica dramatică: "Strigoii" de Henrik Ibsen la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 131–135 română
1969 Teatrul, nr. 12 IOSIF, Mira Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 136–138 română
1969 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Dialog despre dragoste" de Horia Deleanu la Teatrul "C. I. Nottara" 138–139 română
1969 Teatrul, nr. 12 TORNEA, Florin Cronica dramatică: "Dispariția lui Galy Gay" ("omul e om") de Bertolt Brecht la Teatrul de Comedie 140–144 română
1969 Teatrul, nr. 12 COMARNESCU, Eugen Vechile noastre "noutăți"... (raid prin teatrele capitalei) 145–148 română
1969 Teatrul, nr. 12 IUGA, Mona Vechile noastre "noutăți"... (raid prin teatrele capitalei) 145–148 română
1969 Teatrul, nr. 12 VRABIE, Irina Vechile noastre "noutăți"... (raid prin teatrele capitalei) 145–148 română
1969 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Cristina Vechile noastre "noutăți"... (raid prin teatrele capitalei) 145–148 română
1969 Teatrul, nr. 12 Fotoreportaj: În fiecare zi, Rodica Tapalagă 149–151 română
1969 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Alecu Din sertarul unui fost cronicar sceptic 152–153 română
1969 Teatrul, nr. 12 Festivalul "George Enescu" - ediția 1970 (convorbire cu Dan Negreanu) 154–156 română
1969 Teatrul, nr. 12 DIANU, Romulus Cu Tănase despre el și despre alții 158–166 română
1969 Teatrul, nr. 12 MUȘATESCU, Tudor Cu Tănase despre el și despre alții 158–166 română
1969 Teatrul, nr. 12 Fotoreportaj: Melania Cîrje 167–169 română
1969 Teatrul, nr. 12 BUTNARU, I. C. O istorie a circului în afișe 170–177 română
1969 Teatrul, nr. 12 BUTNARU, I. C. Ultimul SIDOLI 178–180 română
1969 Teatrul, nr. 12 STAN, Radu Ce se cîntă în București 181–183 română
1969 Teatrul, nr. 12 SPIRESCU, Nicolae La Opera Romînă : Seară Bartok - Stravinski 183–184 română
1969 Teatrul, nr. 12 SPIRESCU, Nicolae Triptic la Opera din Timișoara 184–185 română
1969 Teatrul, nr. 12 Fotoreportaj: O zi din viața lui Ion Marinescu 187–189 română
1969 Teatrul, nr. 12 NEMȚEANU, Dan Toni 190–191 română
1969 Teatrul, nr. 12 POPESCU, Petre Georges Schehadé ne vorbește despre teatrul de poezie (interviu) 192–194 română
1969 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Cu Roger Planchon, la umbra lui Racine 195–198 română
1969 Teatrul, nr. 12 KOENIG, Jerzy Întîmplări din noiembrie 199–200 română
1969 Teatrul, nr. 12 BUTOR, Michel Votre Faust 201–203 română
1969 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Petre Ștefănescu Goangă despre el, operă și interpretare 204–207 română
1969 Teatrul, nr. 12 MASSLER, S. Dinastii de actori 208–209 română
1969 Teatrul, nr. 12 BOKOR, Petre Succesul "bibelou de porțelan" 210–215 română
1969 Teatrul, nr. 12 TĂUTU, Nicolae Minime 217–218 română
1969 Teatrul, nr. 12 SOLOMON, Dumitru Total general 219–219 română