Criterii căutate

  • An de publicare: 1967

Sumarul căutării

  • 426 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George Republica noastră la 20 de ani V- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DEAC, A., VAJDA, Ludovic 1907 și Transilvania .1- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV FERENCZI, Istvan Cimitirul "scitic" de la Ciumbrud (partea de III-a) 19- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia 47- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DAICOVICIU, Constantin, DAICOVICIU, Hadrian Noi considerații asupra Daciei Malvensis 73- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RUSSU, Ion Tracii în Dacia romană 85- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BADER, T., DUMITRAȘCU, ever. Așezarea dacică de la Medieșul Aurit 107- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BELU, S., GOLDENBERG, S. Două registre privind postăvăritul și comerțul cu postav la Brașov în sec. XVI 127- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV IMREH, Ștefan, PATAKI, I. Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) 153- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NAGLER, D. Tablete de breaslă ale Muzeului Brukenthal 187- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Magdalena, IOSUB, V. Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara 199- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV ARDOS, Alexandru, MIREL, Maria Date privind începuturile învățămîntului profesional în Transilvania 215- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VAJDA, Ludovic Extracția și prelucrarea metalelor neferoase în Transilvania (1848-1867) 237- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CSETRI, A., KOVACS, I. Repartizarea mașinilor agricole în Transilvania la sfărșitul secolului al XIX-lea 265- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George Mărășești, 1917 281- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV UNC, Gheorghe Solidaritatea maselor muncitoare din România cu Marea Revoluției Socialistă din Octombrie 307- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BOTORAN, C., DUMITRAȘCU, Gheorghe Greva muncitorilor metalurgiști de la Uzinele Ferdinansd și Nădrag (martie 1939) 321- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Petru Structura socială și situația materială a maselor în România (deceniile 4-5 ale sec. XX) 335- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV TOTH, M. Aspecte ale controlului de stat și activității sindicatelor în anii 1945-1947 367- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV HĂGAN, T. Contribuția minerilor din Valea Jiului la refacerea economiei națională (1945-1947) 389- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VLASSA, Nicolae Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei 403- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV SEREȘ, A., VASILIEV, Valentin Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav 425- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV MITROFAN, Ioan Așezarea hallstattiană de la Teleac 431- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CRIȘAN ION, Horațiu Despre agatîrși 439- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DAICOVICIU, Hadrian "Regatul" lui Rhemaxos 445- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Studiul consdtituției și compozițieiunor monede antice prin cercetări metalografice 449- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, V., PEPELEA, V., TOGAN, G. Descoperiri monetare antice și bizantine în Transilvania 457- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru, ZRINYI, A. O pușculiță cu denari romani imperiali de la Cristeștii de Mureș 461- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DAICOVICIU, Constantin Un nou Sacerdos Arae Augusti în Dacia 469- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GLODARIU, Ioan Două fiare de plub de la Bicfalău 471- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GLODARIU, Ioan Lei funerari romani la Valea Sîngeorgiului 473- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VASILIEV, Valentin Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj 477- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin O amuletă romană (?) 481- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin Precizări în legătură cu cîteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj 489- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RADU, D. O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj 495- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEMETI, I. Descoperiri funerare din sec. V e.n. lîngă Carei 499- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV HOREDT, K. Cu privire la locul de descoperire a sabiei de la Morești 509- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VLASSA, N. Tot despre locul de descoperire a sabiei "de la Morești" 511- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV KORODI, I. Restaurarea și conservarea unui scut dacic 513- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PINTEA, V. Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni 525- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GYULAI, Paul Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj 543- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV EDROIU, Nicolae Un izvor narativ transilvănean privind "răscoala holerei" din Slovacia de Est (1831) 549- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PASCU, Ștefan Secția de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj 553- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV MAIOR, L. Aspecte ale organizării administrației românești din anii 1848-1849 în Transilvaniei 563- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CORDOȘ, Nicolae, TEODOR, P. Activitatea economică a doctorului Pavel Vasici 571- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEAMȚU, Gelu Din corespondența lui T. Cipariu cu G. Barițiu referitoare la editarea unui organ de presă al "Astrei" 581- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV Mihail Macrea (1908-1967) 589- română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian Prefață Studii 5-6 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V PANAIT, Panait Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONAȘCU, Ion Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775 Studii 25-37 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CERNOVODEANU, Paul, OPULSKI, Albert Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GHIȚĂ, Florea Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București" Studii 80-99 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Ștefan Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DAICHE, Petre Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944) Studii 110-131 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Matei Bucureștii în timpul răscoalelor țărănești din 1907 Studii 133-144 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BENE, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale Studii 145-153 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CEBUC, Alexandru Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare Studii 154-166 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V TURCU, Mioara Fibule Latène din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Materiale de muzeografie 167-176 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CRĂCIUNESCU, Virgilia Statuete de piatră din colecția "Maria și dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 177-184 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ROMAN, Victoria Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului Materiale de muzeografie 185-197 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GRIGORUȚĂ, Maria Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică Materiale de muzeografie 198-207 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ANGHELOVICI, Elisabeta Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea Materiale de muzeografie 208-225 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CÎRSTEA, Dorina Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V LEAHU, Valeriu Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SARCEDOȚEANU, Aurelian O schiță topografică a curții Bisericii Măgureanu din București la 1780 Comunicări - Note 255-261 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V STAN, Maria Contribuții la istoricul morilor Vlădichii (Sfântul Eefterie) din București Comunicări - Note 262-269 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, G. Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V COJOCĂRESCU, Maria Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BERINDEI, Dan Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SAVIN, Margareta Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DUȚU, Aurel Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900) Comunicări - Note 308-317 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CLEJA GÎRBEA, Claudia Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale Comunicări - Note 318-329 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SĂVESCU, Getta Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare Comunicări - Note 330-340 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V VASILESCU, Gheorghe Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944 Comunicări - Note 341-351 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ȘTIRBU, Constanța Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Lucrări publicate de Muzeul de istorie a orașului București 364-364 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cuprinsul 365-374 română, franceză, engleză, germană, rusă
1967 Cumidava, I GHIRAN, Ioan Cumidava - Cuvînt înainte .5- română
1967 Cumidava, I MORARIU, Iuliu Vegetația acvatică și palustră din Depresiunea Bîrsei .9- română
1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor, CONSTANTINEANU, Mihai Ichniomonide din depresiunea Țara Bîrsei și împrejurimi 33- română
1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor Observații asupra biologiei Ichneumonidului Rhyssa persuasoria L. 61- română
1967 Cumidava, I CĂPUȘE, Iosif, KOVACS, Alexandru Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae și cîteva Noctuidae din colecția de lepidoptere L. Dioszeghy de la Muzeul regional Sfîntu Gheorghe 75- română
1967 Cumidava, I SZEKELY, Zoltan Contribuție la studiul culturii Precucuteni în Valea Oltului 85- română
1967 Cumidava, I MARCU, Mariana Monede dacice aflate în colecția Muzeului regional Brașov 93- română
1967 Cumidava, I BAKO, Geza Invazia tătarilor din anul 1241 în sud-estul Transilvaniei 115- română
1967 Cumidava, I BINDER, Pavel Contribuții la localizarea Cruceburgului și unele probleme legate de ea 121- română
1967 Cumidava, I HAȘDEU, Titus Cetatea Bran sub stăpînirea orașului Brașov (secolele XV-XVII) 137- română
1967 Cumidava, I NAGLER, Thomas Un depozit de plăci ornamentale descoperit la Roșia (r.Sibiu) 145- română
1967 Cumidava, I TEODORESCU, Caius Date privind instituirea plăieșiei în Transilvania în secolele XVII-XVIII 151- română
1967 Cumidava, I CĂLIMAN, Valeria Căutatea urmei animalelor furate și "colacul" mărturii ale obiceiului pănîntului în Țara Bîrsei 169- română
1967 Cumidava, I POPESCU, Constantin Contribuții la cunoașterea situației social-economice a colibașilor din zona Branului în secolele XVIII-XIX 175- română
1967 Cumidava, I ERHARD, Andree, SAVU, Cornel Date necunoscute privitoare la viața și opera lui August Treboniu Laurian 183- română
1967 Cumidava, I BĂLTESCU, Mircea Contribuții la istoricul "Reuniunii Femeilor Române" din Brașov 191- română
1967 Cumidava, I MORARU, Olivia Colecția de port popular femeiesc a Muzeului regional Brașov 215- română
1967 Cumidava, I DRĂGOESCU, Ion, VAINER, Florica Ornamentica obiectelor din corn pentru praf de pușcă 229- română
1967 Cumidava, I VASIU, Dinu Idealul de libertate și unitate națională manifestat în arta pictorilor brașoveni Constantin Lecca și Mișu Popp 237- română
1967 Cumidava, I NUSSBACHER, Gernot Contribuții cu privire la tabloul județului Brașovului Lucas Hirscher 247- română
1967 Cumidava, I NISTOR, Minerva Cetatea Brașovului și fortificațiile din Țara Bîrsei 259- română
1967 Cumidava, I MATTIS, Ion Secția de artă a Municipiului regional Sf. Gheorghe 269- română
1967 Cumidava, I SEIDEL, Klaus Conservarea obiectelor din metal la Muzeul regional Brașov 273- română
1967 Cumidava, I FORIS, Pal Fotografierea pieselor metalice mici 279- română
1967 Cumidava, I PARDUCZ, M. Die etnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn 283- germană
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 ZAHARIA, Eugenia Angaben über die Boian-Giulesti-Kultur. Die Siedlung von Let 005-038
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DUMITRESCU, Vladimir Quelques remarques au sujet de la culture néolithique Précucuteni et de la station de Traian-Dealul Viei 039-046
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MARINESCU-BÂLCU, Silvia Die Bedeutung einiger Gesten und Haltungen in der jungsteinzeitlichen Skulptur der außerkarpatischen Gebiete Rumäniens 047-058
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 FLORESCU, Adrian C. Sur le problèmes du bronze tardif carpato-danubien et nord-ouest pontique 059-094
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 THEODORESCU, Dinu Remarques sur la composition et la chronologie du kymation ionique suscitées par quelques exemplaires découverts à Histria 095-120
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MACREA, Mihail L'organisation de la province de Dacie 121-142
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 FERENCZI, Ștefan Die Erforschung des römischen Limes aus den Höhen des Mesesgebirges 143-162
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 POPESCU, Emilian Die spätgriechischen Inschriften aus Klein-Skythien 163-176
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BICHIR, Gheorghe La civilisation des Carpes (IIe-IIIe siècle de n.è.) à la lumière de fouilles archéologiques de Poiana Dulcesti, de Butnaresti et de Padureni 177-224
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BARNEA, Ion Les thermes de Dinogetia 225-252
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 ȘTEFAN, Gheorghe Tomis et Toméa. A propos des luttes entre Byzantins et Avares à la fin du VIe siècle de notre ère 253-258
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DIACONU, Gheorghe Les Petchenègues du Bas-Danube au Xe siècle 259-270
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 POPA, Radu La porte de nord de la forteresse byzantine de Pacuiul lui Soare 271-292
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DORDEA-VOITEC, Mira L'étude de restitution de la porte de nord de la forteresse byzantine de Pacuiul lui Soare 293-300
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 CONSTANTINESCU, Nicolae, MOISESCU, Cristian, NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Considérations sur le tombes princières de Târgoviste 301-320
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 CHIȚESCU, Lucian, MATEI, Mircea D. Nouvelles données du problème de l'apparition des fortifications de villes moldaves au Moyen Age 321-330
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BERCIU, Dumitru Sur l'art thraco-gète 331-338
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 COMȘA, Maria Contributions à problème de la composition ethnique de la Scythie mineure au IVe siècle de notre ère 339-348
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DIACONU, Gheorghe, DÖRNER, Egon Zwei ostgotische Fibeln in Arader Museum 349-354
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BARNEA, Ion Nouvelle contribution à l'histoire de la Dobroudja sous Anastase Ier 355-356
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 POPESCU, Dorin Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1966 357-376
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MITREA, Bucur Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 377-394
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie RĂUȚĂ, M. Danubius - Avant-propos .3- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Les recherches archeologiques de Moldavie et leurs principaux resultats .5- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ANASTASIU, F., HARȚUCHIE, N. Recherches et decouvertes archeologiques danms le district de Brăila 19- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Fouilles archeologiques a Berești (district de Bujor, region de Galați) 41- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, G., FLORESCU, Marilena La station de l'epoque de bronze pres de Mînăstioara - Fitionești 61- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie FLORESCU, A., RUGINĂ, S., VICOCOVEANU, D. L'habitation de la periode taridive de l'age du bronze de Gîrbovăț (district de Tecuci, region Galați) 75- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Un nouveau depot d'objets en bronze, decouvert dans la region meridionale de la Modavie 89- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie GOSTAR, Nicolae La garnison du "castellum" Romain de Barboși 107- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BICHIR, G. Decouvertes carpiques dans la region de Galați 115- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie TEODOR, D. Les decouvertes archeologiques de Șendreni - Galați 129- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ANASTASIU, F., BROSCĂȚEAN, I., HARȚUCHE, N. La necropole d'incineration de la haute epoque feodale de Chiscani-Sat - Brăila 137- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Decouvertes archeologique sur le territoire actuel de Galatz datant des temps les plus ancients jusqu'a la fondation de la ville 179- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul Le recit en vers "L'histoire des malheurs de Galatz" et la guerre russo-turque de 1768-1774 213- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CHIȚESCU, M., CONSTANTINESCU, G. Trois tresoirs monetaires feodaux decouvertes dans le district de Focșani 223- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric, MIHALY, Sara Moments de l'histoire de l'industrie alimentaire de Galatz dans la seconde moitie du XIX-șe siecle 227- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. Les luttes des ouvriers du port de Galatz entre 1900-1003 245- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CHELCEA, I. Considerations preliminaires concernant Năruja - Vrancea 257- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ARBORE, V. Aspects de la poteruie de Focșani, de Irești et de Făurei 269- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai Une habitation taupiniere dans la zones Brateș 275- franceză
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .7- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Doina O casulă venețiană la Muzeul Brukenthal - importantă operă de artă din sec. XV-XVI 15- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HALDNER, Anamaria Cîteva probleme în legătură cu podoabele săsești medievale 23- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NIEDERMAIER, Paul Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
1967 Studii și Comunicări, 13 IONESCU, Teodor Renașterea germană în galeria Brukenthal 51- română
1967 Studii și Comunicări, 13 TARANGUL, Tinca Patru gravuri de Albrecht Durer la Muzeul Brukenthal 57- română
1967 Studii și Comunicări, 13 IRIMIE, Cornel Profilul, creșterea și valorificarea colecțiilor de etnografie și artă populară 63- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOFFMANN, Herbert Contribuții la istoricul centrului ceramic Agnita 73- română
1967 Studii și Comunicări, 13 STAHL, Paul Interioare țărănești din Romania (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea) 85- română
1967 Studii și Comunicări, 13 BUCUR, Corneliu Importanța izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică: fenomene din cultura materială a populațiilor din sec. III-IV e.n. de pe teritoriul Moldovei și Munteniei răsăritene 105- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae Activitatea cultural-științifică din Muzeul Brukenthal, cu specială privire asupra cercetărilor arheologice 123- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOREDT, Kurt Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania 137- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DUMITRAȘCU, Sever Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
1967 Studii și Comunicări, 13 MILEA, Z., RUSSU, Ion Volkanus Augustus în Dacia 165- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae, MUREȘAN, Alexe Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Thomas În legătură cu numele "Siebenburgen" 185- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CHIRILĂ, Eugen, FENEȘAN, V. Tezaurul de monede feudale de la Mihai Viteazul (Turda), sec. XVI-XVII 197- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Thomas O colecție de documente ale breslei pielarilor din Siviu, donată Muzeului Brukenthal 209- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Doina Colecția de lazi de breaslă a Muzeului Brukenthal 212- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DOLTU, Ioan Contribuții la cunoașterea organizării și dezvoltării zonelor verzi sibiene 221- română
1967 Studii și Comunicări, 13 PLATTNER, Hans Asupra speciei Lestes barbarus FABR. (Odonada) 239- română
1967 Studii și Comunicări, 13 RUSSU, Ion Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română
1967 Studii și Comunicări, 13 JUGĂREANU, Veturia Identificarea unor noi incunabule în Biblioteca Muzeului Brukenthal 263- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CRISTEA, Marina Primul ziar românesc "Fama Lipschii", o valoroasă contribuție la istoria presei române 273- română
1967 Studii și Comunicări, 13 JUGĂREANU, Veturia Cărți prețioase din secolul XVI în Biblioteca Muzeului Brukenthal 285- română
1967 Studii și Comunicări, 13 SOFRONIE, Mihai Ideile social-politice ale poetului George Coșbuc 305- română
1967 Studii și Comunicări, 13 SOFRONIE, Mihai Muzeul Astrei (1905-1950) 313- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOFFMANN, Herbert, WIENER, R. Unele probleme pe marginea muncii expoziționale în muzeu 329- română
1967 Studii și Comunicări, 13 PAUL, Iuliu Cu privire la organizarea și planificarea activității la Secția de istorie a Muzeului Brukenthal 341- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CRISTEA, Marina Activitatea Muzeului Brukenthak în publicații și presă 347- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Herman, KONYA, Istvan Noi fosile de rinocer lînos (Coelodonta antiquitatis Blumenbach) din cuaternarul Văii Tîrnavei Mici .11- română
1967 Studii și Materiale, II KIS, Bela, KONYA, Istvan Contribuții la cunoașterea ortopterelor din împrejurimile orașului Tîrgu Mureș 23- română
1967 Studii și Materiale, II KOHL, Ștefan Studii ornitocenologice în apropierea Reghinului 29- română
1967 Studii și Materiale, II JANOS, Paul, KOVACS, Dionisie Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului 43- română
1967 Studii și Materiale, II FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice cu caracter informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Ororhei 53- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei Materiale în legătură cu cultul lui Mitra în Muzeul din Tîrgu Mureș 63- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei Două gutti-biberoane romane din ceramică în colecțiile Muzeului din Tîrgu Mureș 73- română
1967 Studii și Materiale, II BOGDAN, Alexandru Date noi privind ansambul cetății din Tîrgu Mureș 79- română
1967 Studii și Materiale, II DANKANITS, Adam Începuturile urbanizării Tîrgu Mureșului 91- română
1967 Studii și Materiale, II GYULAI, Paul În legătură cu un tipar de sigiliu considerat pierdit 99- română
1967 Studii și Materiale, II MOLNAR, Ștefan Doua tezaure monetare feudale 105- română
1967 Studii și Materiale, II RANCA, Ioan Frămîntări orășenești în Tîrgu Mureș în timpul răscoalei lui Horea 109- română
1967 Studii și Materiale, II PAL-ANTAL, Alexandru Date referitoare la istoricul morilor de hîrtie din Ciuc 121- română
1967 Studii și Materiale, II DEZSI, Iosif, SZABO, Nicolae Greva muncitorilor constructori din Tîrgu Mureș din aprilie-mai 1906 135- română
1967 Studii și Materiale, II GAL, Cornelia Greva muncitorilor lemnari din Tîrgu Mureș din anul 1911 147- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Simion Primele gazete muncitorești din Tîrgu Mureș 155- română
1967 Studii și Materiale, II TURZAI, Maria Un ziar al Apărării Proletare din anii 1928-1930 "Proletar-Vedelem" 177- română
1967 Studii și Materiale, II DRAGOMAN, Paul Un mijloc al expoziției moderne: proiecția de diafilme 189- română
1967 Teatrul, nr. 1 Pe agenda fenomenului teatral 1–4 română
1967 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru Patimi durabile 5–5 română
1967 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian "Moartea lui Danton" - O treaptă spre monumental 6–14 română
1967 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria Richard II - Prima montare 15–26 română
1967 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana Încotro se îndreaptă teatrul "Barbu Delavrancea" ? 27–31 română
1967 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. Piesa polițistă în acțiune 32–34 română
1967 Teatrul, nr. 1 GANĂ, George Cronica textului dramatic 35–39 română
1967 Teatrul, nr. 1 BARBU OPRIȘAN, Horia Text și costumație în textul popular 40–46 română
1967 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria Brăila: "Act venețian" de Camil Petrescu, "Hedda Gabler" de Henrik Ibsen, "Sînziana și Pepelea" de Vasile Alecsandri 47–51 română
1967 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Arad: "Avarul" de Moliére, "Moartea unui artist" de Horia Lovinescu 52–54 română
1967 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Oradea: "Io, Mircea Voievod" de Dan Tărchilă, "Simple coincidențe" de Paul Everac, "Vînătoarea regală a soarelui" de Peter Shaffer 54–58 română
1967 Teatrul, nr. 1 CRIVĂȚ, Dana Bacău: "Porunca a 7-a: fură ceva mai puțin" de Dario Fo, "Omul de la miezul nopții" de Virgil Nistor 59–62 română
1967 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie Craiova: "Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca, "Țărăncuța din Getafee" de Lope de Vega 62–65 română
1967 Teatrul, nr. 1 CAZABAN, Ion Ploiești: "Funcționarul de la Domenii" de Petre Locusteanu 65–68 română
1967 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Petroșani: "Burlacii" de George Carabin, "Visul unei nopți de iarnă" de Tudor Mușatescu, "Cîinele grădinarului" de Lope de Vega 68–70 română
1967 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie Bîrlad: "Harap Alb" de George Vasilescu (după Ion Creangă) 70–71 română
1967 Teatrul, nr. 1 CAZABAN, Ion Bîrlad: "O mișcare greșită" de Virgil Stoenescu 71–72 română
1967 Teatrul, nr. 1 CRIVĂȚ, Dana Pe scena mică a păpușilor 73–75 română
1967 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin Turneul teatrului "Jozsef Attila" 76–78 română
1967 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Noi experiențe 79–81 română
1967 Teatrul, nr. 1 GIURCHESCU, Lucian Permanența unor căutări 81–84 română
1967 Teatrul, nr. 1 BANU, George Un volum de teatru latin 84–85 română
1967 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, N. C. Vasile Toneanu 86–86 română
1967 Teatrul, nr. 1 DIMIU, Mihai Poșta redacției 87–87 română
1967 Teatrul, nr. 1 Indice bibliografic - Anul 1966 (anul XI) 88–95 română
1967 Teatrul, nr. 2 Marea problemă a micului spectator (dezbatere: Ion Pas, Marin Iorda, Ion Lucian, Viniciu Gafița, Tita Chiper, Victor Eftimiu, Margareta Bărbuță, D.D.Neleanu, Nina Cassian, Gica Iuteș, Ion Hobană, Mioara Cremene, Ion Cojar, Lucia Olteanu, Victor Popa) 1–14 română
1967 Teatrul, nr. 2 EVERAC, Paul Patimi - piesă în trei acte (opt tablouri) 15–48 română
1967 Teatrul, nr. 2 GANĂ, George Viziune artistică și meșteșug 49–53 română
1967 Teatrul, nr. 2 Miracolul unei capodopere 54–55 română
1967 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana Cehov inedit 56–61 română
1967 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana Intenții la o reluare 62–64 română
1967 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru Teatrul care vine la public 65–65 română
1967 Teatrul, nr. 2 ALEXANDRESCU, Sică Ion Iancovescu 66–66 română
1967 Teatrul, nr. 2 FLEGONT, Olga Manifestări de artă teatrală în antichitate 67–73 română
1967 Teatrul, nr. 2 BARBU OPRIȘAN, Horia Cuvînt, gest, mimică în satiră 74–78 română
1967 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Festivalul Naționalelor la Iași: "Despot Vodă" de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din Iași) 79–81 română
1967 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Festivalul Naționalelor la Iași: "Viforul" de Barbu Delavrancea (Teatrul Național din Craiova), "Vara imposibilei iubiri ?" de D.R.Popescu (Teatrul Național din Cluj) 81–86 română
1967 Teatrul, nr. 2 KIVU, Dinu "Castiliana" de Lope de Vega la Teatrul Național "I.L.Caragiale" 87–89 română
1967 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Sibiul în turneu: "Stana" dramatizare după Ion Agîrbiceanu de Dumitru Stan Petruțiu și Nicolae Pîrvu, "Ondine" de Jean Giraudoux 90–93 română
1967 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Color-incolor 94–95 română
1967 Teatrul, nr. 2 DIMIU, Mihai Poșta redacției 95–96 română
1967 Teatrul, nr. 3 PAS, Ion Dramaticul 1907 1–3 română
1967 Teatrul, nr. 3 EFTIMIU, Victor Atunci, în acele zile 4–5 română
1967 Teatrul, nr. 3 GANĂ, George O permanență care obligă 6–11 română
1967 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria "Procesul Horia" văzut de regizorii: Liviu Ciulei și Crin Teodorescu 12–15 română
1967 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Crin "Procesul Horia" văzut de regizorii: Liviu Ciulei și Crin Teodorescu 15–16 română
1967 Teatrul, nr. 3 LOVINESCU, Horia "Petru Rareș" (piesă) 17–49 română
1967 Teatrul, nr. 3 WEIGEL, Helene Mesaj lumii teatrale (Ziua mondială a teatrului) 52–52 română
1967 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria 20 tineri despre eficiența spectacolului 53–64 română
1967 Teatrul, nr. 3 FLOREA, Mihai Privind afișul teatrului "Ion Creangă" 65–68 română
1967 Teatrul, nr. 3 BELIGAN, Radu Teatrul și educația adulților 69–71 română
1967 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Confruntări multiple 72–76 română
1967 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Noi paralele scenice la comediile lui Caragiale 77–85 română
1967 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana O formulă nouă: spectacolul lectură 86–89 română
1967 Teatrul, nr. 3 CĂLIMAN, Călin Antiteze ("Patimi" de Paul Everac la teatrul "C.I.Nottara") 90–93 română
1967 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu "Hanul de la răscruce" de Horia Lovinescu (Teatrul Mic) 95–97 română
1967 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Brașov: Realizări și perspective 98–101 română
1967 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Reșița: File de cronică 102–104 română
1967 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Teatrul radiofonic: "Monopolul alcoolului" și "Filodendron" 105–107 română
1967 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira "US" - Spectacol împotriva agresiunii imperialiste în Vietnam 108–112 română
1967 Teatrul, nr. 4 ARGHEZI, Tudor "Seringa" (piesă în trei acte) cu un cuvînt introductiv al autorului 1–36 română
1967 Teatrul, nr. 4 NARTI, Ana Maria Spre Cehov - "Un Hamlet de provincie" de Platonov la Teatrul de Comedie 37–46 română
1967 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu "Acest animal ciudat" de G. Arout, după A. P. Cehov - Teatrul "C. I. Nottara" 47–50 română
1967 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cîtă luciditate atîta dramă ("Domnii Gemblay" de Miroslav Krleza pe scena Teatrul Național "I. L. Caragiale") 51–55 română
1967 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Pespectiva Shaw ("Candida" la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" și "Cocioabele Londrei" la Teatrul de Stat din Ploiești) 56–60 română
1967 Teatrul, nr. 4 GANĂ, George ...Și piesa într-un act 63–69 română
1967 Teatrul, nr. 4 MARINESCU-NOUR, Arcadiu Locul valorilor folclorice în dramaturgia națională 70–75 română
1967 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Criteriile studioului 76–79 română
1967 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Tîrgu Mureș: Efortul - catalizator de energii 80–82 română
1967 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana Cluj: Problemele unui moment de salt 82–85 română
1967 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru Simple note 86–86 română
1967 Teatrul, nr. 4 DIMIU, Mihai Poșta redacției 87–89 română
1967 Teatrul, nr. 4 MAZILU, Teodor Bătrînul lup de mare 90–90 română
1967 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Corespondențe 92–94 română
1967 Teatrul, nr. 5 MANCAȘ, Mircea 1877: O pagină de istorie vie 1–6 română
1967 Teatrul, nr. 5 RUSU, Ilie Slujitorii scenei și publicul din 1877 (mărturii de epocă) 7–16 română
1967 Teatrul, nr. 5 BARBU OPRIȘAN, Horia "Curcanii" în teatrul popular 17–18 română
1967 Teatrul, nr. 5 "Halim" (scenetă) 19–20 română
1967 Teatrul, nr. 5 FLOREA, Mihai "Fotoliul" lui Ion Ghica 21–22 română
1967 Teatrul, nr. 5 ȘTEFĂNESCU, Mircea "Romanța" (piesă în două părți - cinci tablouri) 23–51 română
1967 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Crin Prolegomenă la o interpretare autentică a dramaturgiei lui Camil Petrescu sau reabilitarea lui Gelu Ruscanu 53–57 română
1967 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Hașdeu și drama istorică ("Răzvan și Vidra" la Teatrul Național "I. L. Caragiale") 60–66 română
1967 Teatrul, nr. 5 MIRODAN, Alexandru De la teatru la film 68–69 română
1967 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin Adevărul vieții și adevărul artistic... ("Calea laptelui" de Mircea Ștefan Cioroiu la Teatrul Național din Craiova) 70–71 română
1967 Teatrul, nr. 5 NARTI, Ana Maria Calitatea subiectului și indeciziile regiei ("Al 7-lea, trădătorul" de Maria Földes la Teatrul Maghiar de Stat din Satu Mare) 71–73 română
1967 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Un exercițiu de teatru intelectual ("Parabole" de Dumitru Solomon la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani) 73–74 română
1967 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Constanța - Exigențele unei noi etape 77–81 română
1967 Teatrul, nr. 5 ALEXANDRESCU, Sică Muzeul Teatrului Național 82–82 română
1967 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Reînvierea unui personaj 83–84 română
1967 Teatrul, nr. 5 NARTI, Ana Maria Un debut excelent 84–84 română
1967 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cinci spectacole pariziene 85–90 română
1967 Teatrul, nr. 5 DIMIU, Mihai Poșta redacției 91–91 română
1967 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Ajutoarele cronicarului 93–95 română
1967 Teatrul, nr. 6 P., I. Ce ar trebui să fie A. T. M. 1–7 română
1967 Teatrul, nr. 6 ȘELMARU, Traian Acuzarea acuzatorilor ("Procesul Horia" de Alexandru Voitin la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra", Teatrul Național din Cluj, Teatrul Național din Craiova) 8–14 română
1967 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana "Petru Rareș" de Horia Lovinescu la Teatrul "C. I. Nottara" 15–19 română
1967 Teatrul, nr. 6 CĂLIMAN, Călin Rîsul meditativ ("Opinia publică" de Aurel Baranga la Teatrul de Comedie) 20–26 română
1967 Teatrul, nr. 6 FÖLDES, Maria "Al 7-lea, trădătorul" (tragedie în două acte; traducător Florin Tornea) 27–60 română
1967 Teatrul, nr. 6 GANĂ, George Premiul Uniunii Scriitorilor: "Satul fără dragoste" de Radu Boureanu 61–63 română
1967 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu Note disparate cu privire la dramaturgia lui Camil Petrescu 65–70 română
1967 Teatrul, nr. 6 MIRODAN, Alexandru Întrebări și răspunsuri 71–71 română
1967 Teatrul, nr. 6 RÎPEANU, B. T. Piatra Neamț: "Tristan și Isolda" de Jean de Beer 73–75 română
1967 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Timișoara: Parametrii valorici ai Teatrului "Matei Millo" 76–79 română
1967 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu Colibri 80–81 română
1967 Teatrul, nr. 6 P., C. Măsură și omogenitate 82–83 română
1967 Teatrul, nr. 6 P., C. "Meritata găzduire…" 82–82 română
1967 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru Micul ecran și marele repertoriu 84–86 română
1967 Teatrul, nr. 6 DIMIU, Mihai Poșta redacției 87–88 română
1967 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Debut cu munți 88–91 română
1967 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin "Marea cu degetul" 93–94 română
1967 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira Actorul - la periferia actului teatral ? (comentariu cu martori) 1–10 română
1967 Teatrul, nr. 7 AMARU, Bogdan "Goana după fluturi" (comedie în trei acte) 11–48 română
1967 Teatrul, nr. 7 HANDOCA, Mircea Un dramaturg necunoscut: Bogdan Amaru 12–19 română
1967 Teatrul, nr. 7 TEODORESCU, Crin Spre o poezie scenică - profiluri și tendințe în noua regie 50–53 română
1967 Teatrul, nr. 7 MÎNDRA, Vicu Reevaluarea unui dramaturg liric ("Luceafărul" de B. Șt. Delavrancea la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 54–61 română
1967 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin Menirea și măsura creatorului ("Meșterul Manole" de Octavian Goga la Teatrul "C. I. Nottara") 62–66 română
1967 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria Din repertoriul uitat (Două piese de Ion Luca: "Rachierița" și "Morișca") 67–71 română
1967 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin Turneul "Deutsches Theater" la București 73–77 română
1967 Teatrul, nr. 7 Stagiunea noastră peste hotare 80–82 română
1967 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Miron O săptămînă prin teatrele din R. P. Bulgaria 82–84 română
1967 Teatrul, nr. 7 CRIVĂȚ, Dana Teatre și spectatori în Republica Federală a Germaniei 84–87 română
1967 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINESCU, Ovidiu Ion Sava în lumina actualității 88–90 română
1967 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Discuție pe note 90–92 română
1967 Teatrul, nr. 8 EFTIMIU, Victor Mărășești 1917 1–2 română
1967 Teatrul, nr. 8 ALEXANDRESCU, Sică Actori în război 3–5 română
1967 Teatrul, nr. 8 Mărturii, pagini de arhivă, fotografii (texte de Alexandru Kirițescu, Olimpia Bîrsan, Mihai Sorbul, Corneliu Moldovanu, Maria Giurgea, Victor Malcoci) 4–21 română
1967 Teatrul, nr. 8 ȘTEFĂNESCU, Mircea Cîteva siluete, 1916 - 1918 6–11 română
1967 Teatrul, nr. 8 TĂUTU, Nicolae Pe urmele Ecaterinei Teodoroiu 12–13 română
1967 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu Primul război mondial și dramaturgia română 14–21 română
1967 Teatrul, nr. 8 Stagiunea - prilej de reflecții 22–29 română
1967 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru Arghezi 30–31 română
1967 Teatrul, nr. 8 RUSU, Ilie Tudor Arghezi, critic teatral "un martor de fotoliu…" 32–38 română
1967 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta O promoție nouă și cîteva probleme mai vechi 39–44 română
1967 Teatrul, nr. 8 NARTI, Ana Maria Trei debuturi regizorale 45–52 română
1967 Teatrul, nr. 8 GANĂ, George Cronica textului dramatic 53–54 română
1967 Teatrul, nr. 8 KIVU, Dinu Teatrul adolescenței ("Corigență la dragoste" de Dorel Dorian) 55–59 română
1967 Teatrul, nr. 8 TORNEA, Florin Prin teatrele din țară: Bacău 60–61 română
1967 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Ileana Prin teatrele din țară: Bîrlad 61–64 română
1967 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira Prin teatrele din țară: Constanța 64–66 română
1967 Teatrul, nr. 8 CAZABAN, Ion Prin teatrele din țară: Galați 66–68 română
1967 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Sf. Gheorghe 68–70 română
1967 Teatrul, nr. 8 NARTI, Ana Maria Prin teatrele din țară: Tg. Mureș 70–72 română
1967 Teatrul, nr. 8 RUSU, Ilie Prin teatrele din țară: Turda 73–73 română
1967 Teatrul, nr. 8 CĂLIMAN, Călin Ciudat sfîrșit de stagiune la București 74–76 română
1967 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Al. Despre și cu Marcel Marceau 77–79 română
1967 Teatrul, nr. 8 IOANID, Ștefan Despre și cu Marcel Marceau 79–80 română
1967 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Lada 81–82 română
1967 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru Woyzzeck 82–83 română
1967 Teatrul, nr. 8 Fișă tehnică despre "Cartelul Internațional al Teatrului" 83–84 română
1967 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin Imaginea vie și obiectivă a unui cititor 85–87 română
1967 Teatrul, nr. 8 CRISTEA, Dan Rigoare și subtilitate analitică 87–89 română
1967 Teatrul, nr. 8 ARLECHIN Piesa fără pretenții 90–91 română
1967 Teatrul, nr. 8 P., C. Pelerinul 92–93 română
1967 Teatrul, nr. 8 DIMIU, Mihai Poșta redacției 94–94 română
1967 Teatrul, nr. 9 DORIAN, Dorel Corigență la dragoste (piesă în 8 tablouri) 1–30 română
1967 Teatrul, nr. 9 GANĂ, George Lucian Blaga - poet dramatic 33–45 română
1967 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Crin Cuvinte...existențe...semnificații 48–56 română
1967 Teatrul, nr. 9 BORTNOVSCHI, Paul Sensurile unei expoziții de scenografie 58–61 română
1967 Teatrul, nr. 9 MANOLESCU, Dorin Acustica spectacolului 62–67 română
1967 Teatrul, nr. 9 NEACȘU, G. Antrenamentul psihofizic și dezvoltarea talentului scenic 68–72 română
1967 Teatrul, nr. 9 MARCUS, S. Antrenamentul psihofizic și dezvoltarea talentului scenic 68–72 română
1967 Teatrul, nr. 9 KIVU, Dinu Înșelătorul joc al aparențelor 73–75 română
1967 Teatrul, nr. 9 NARTI, Ana Maria Prin teatrele din țară: Arad 75–76 română
1967 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Ileana Prin teatrele din țară: Brăila 76–78 română
1967 Teatrul, nr. 9 CAZABAN, Ion Prin teatrele din țară: Petroșani 78–79 română
1967 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Piatra Neamț 80–81 română
1967 Teatrul, nr. 9 RUSU, Ilie Prin teatrele din țară: Pitești 81–84 română
1967 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Prin teatrele din țară: Ploiești 84–86 română
1967 Teatrul, nr. 9 NARTI, Ana Maria Prin teatrele din țară: Reșița 86–88 română
1967 Teatrul, nr. 9 PASCADI, Ion O istorie a spectacolelor 88–90 română
1967 Teatrul, nr. 9 DELEANU, Horia La teatrul națiunilor... 91–92 română
1967 Teatrul, nr. 9 DIMIU, Mihai Din "Învățăturile lui Neagoe Basarab către…" directorii de teatre 93–96 română
1967 Teatrul, nr. 10 Teatrul revoluției 1–6 română
1967 Teatrul, nr. 10 NARTI, Ana Maria Stanislavski: "Însăși pasiunea umană" 7–12 română
1967 Teatrul, nr. 10 MILETINEANU, Gheorghe Meyerhold: "Adevărul dilatat pînă la limita suportabilului" 13–20 română
1967 Teatrul, nr. 10 TEODORESCU, Crin Voci din trecut 21–34 română
1967 Teatrul, nr. 10 CALBOREANU, George Verșinin și ceilalți 35–36 română
1967 Teatrul, nr. 10 CIULEI, Liviu Dialectica omenescului fără granițe 36–37 română
1967 Teatrul, nr. 10 CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Omagiu 37–38 română
1967 Teatrul, nr. 10 RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Tatiana, Oxana, femeia-comisar 38–40 română
1967 Teatrul, nr. 10 TOMA, Sanda Emoția ceasurilor de început 40–41 română
1967 Teatrul, nr. 10 COJAR, Ion Izvorul: poemul lui octombrie 41–42 română
1967 Teatrul, nr. 10 FĂRCĂȘAN, Sergiu Lovitura (dramă în trei acte) 43–79 română
1967 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana Prefață la noi spectacole: "Lovitura" de Sergiu Fărcășan (Teatrul "C.I.Nottara"); "Sfîntul" de Eugen Barbu, "Nepotul lui Rameau" de Diderot (Teatrul de Comedie); "Livada cu vișini" de Cehov, "Iuliu Cezar" de Shakespeare (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 80–89 română
1967 Teatrul, nr. 10 GANĂ, George Lucian Blaga - Poet dramatic 90–95 română
1967 Teatrul, nr. 11 Ce vom vedea în stagiunea 1967 - 1968 1–6 română
1967 Teatrul, nr. 11 NARTI, Ana Maria Teatrul activ 7–12 română
1967 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian "Seringa" de Tudor Arghezi (Teatrul Național "I.L.Caragiale") 13–15 română
1967 Teatrul, nr. 11 CAZABAN, Ion "Apus de soare" de B.Șt.Delavrancea (Teatrul Național "I.L.Caragiale") 16–17 română
1967 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana "Privește înapoi cu mînie" de John Osborne (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 17–21 română
1967 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian "Kean" de J.P.Sartre după Al. Dumas (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 21–22 română
1967 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira "Insula" de Gellu Naum (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 23–26 română
1967 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Alecu "Vioara timpului fugar" de Charpentier și Mayan (Teatrul din Ploiești) 26–27 română
1967 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana Cu Horia Lovinescu despre noua sa lucrare: "O casă onorabilă" 28–29 română
1967 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira Real și fictiv în drama istorică - de vorbă cu Alexandru Voitin 29–30 română
1967 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Miron Sunet și lumină 32–33 română
1967 Teatrul, nr. 11 CRIȘAN, Mihai 125 de ani de teatru românesc la Lugoj 34–37 română
1967 Teatrul, nr. 11 CRIVĂȚ, Dana Seri gruzine (Turneul Teatrului Academic Gruzin de Stat "Șota Rustaveli") 38–40 română
1967 Teatrul, nr. 11 MILETINEANU, Gheorghe Vahtangov: "Numai de sărbătoare e vorba" 41–44 română
1967 Teatrul, nr. 11 MIRODAN, Alexandru Jocuri și jucării (două piese într-un act) 45–68 română
1967 Teatrul, nr. 11 TEODORESCU, Crin Programul artistic al unui mare animator: Ion Sava 69–73 română
1967 Teatrul, nr. 11 GANĂ, George Lucian Blaga - Poet dramatic 75–80 română
1967 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Există un teatru experimental 81–93 română
1967 Teatrul, nr. 11 DIMIU, Mihai Poșta redacției 96–96 română
1967 Teatrul, nr. 12 EFTIMIU, Victor Teatrul în Republică 1–2 română
1967 Teatrul, nr. 12 TORNEA, Florin Celor care nu mai sînt... 3–7 română
1967 Teatrul, nr. 12 ALEXANDRESCU, Sică Condițiile care ni s-au oferit 8–10 română
1967 Teatrul, nr. 12 BELIGAN, Radu Climatul de înaltă exigență artistică al acestor ani 10–14 română
1967 Teatrul, nr. 12 GHELERTER, Moni Pivotul regiei mele - dramaturgia originală 14–17 română
1967 Teatrul, nr. 12 FINȚI, Al. Drama eroică - prezența maselor 17–19 română
1967 Teatrul, nr. 12 LEAHU, Gheorghe Cînd teatrul ieșea în stradă 20–22 română
1967 Teatrul, nr. 12 SADOVA, Marietta Roadele muncii colective 23–25 română
1967 Teatrul, nr. 12 CIULEI, Liviu Caracterul propriu al spectacolului românesc modern 25–27 română
1967 Teatrul, nr. 12 POPESCU, Horea Față în față cu publicul 28–31 română
1967 Teatrul, nr. 12 MUGUR, Vlad Descoperirea actorului 31–34 română
1967 Teatrul, nr. 12 PENCIULESCU, Radu Puterea de a nu te crampona de forme pe care singur le-ai născut 34–38 română
1967 Teatrul, nr. 12 TEODORESCU, Crin Viitorul aparține unor colective mici 38–40 română
1967 Teatrul, nr. 12 MOISESCU, Valeriu Dinamizarea ideii prin regia activă 41–44 română
1967 Teatrul, nr. 12 CSIKI, Andras O maturitate demnă de tinerețea noastră 44–47 română
1967 Teatrul, nr. 12 COJAR, Ion Anii formării și împlinirii artistice 47–49 română
1967 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Margareta Expresia poetică a marionetei 49–51 română
1967 Teatrul, nr. 12 VEAKIS, Yannis Preponderența gîndirii artistice culte și lucide 52–53 română
1967 Teatrul, nr. 12 LOVINESCU, Horia Întinerirea teatrului 54–57 română
1967 Teatrul, nr. 12 GIURCHESCU, Lucian O mai mare apropiere a spectatorului de scenă 57–59 română
1967 Teatrul, nr. 12 CERNESCU, Dinu Experimentul în conștiința cotidiană 60–62 română
1967 Teatrul, nr. 12 PINTILIE, Lucian Învățați acestă nouă libertate ! 62–64 română
1967 Teatrul, nr. 12 ȘERBAN, Andrei Ne sprijinim pe ceea ce ei au construit 64–66 română
1967 Teatrul, nr. 12 ȘELMARU, Traian Postfață 66–68 română
1967 Teatrul, nr. 12 GANĂ, George Sentimentul istoriei 69–72 română
1967 Teatrul, nr. 12 VOITIN, Alexandru Adio, majestate ! (piesă în 15 tablouri) 73–99 română
1967 Teatrul, nr. 12 MAROSI, Ildikó Cîteva date istorice 100–103 română
1967 Teatrul, nr. 12 SÜTÖ, Andras Casa frăției 100–101 română
1967 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic - Anul 1967 (anul XII) 104–111 română