Criterii căutate

  • An de publicare: 1965

Sumarul căutării

  • 428 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II PASCU, Ștefan Concepția istorică a lui Nicolae Iorga .1- română
1965 Acta Musei Napocensis, II VLASSA, Nicolae Cercetări arheologice în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Cluj 19- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CRIȘAN ION, Horațiu Săpături și sondaje în valea mijlocie a Mureșului 39- română
1965 Acta Musei Napocensis, II FERENCZI, Istvan Cimitirul scitic de la Ciumbrud (Partea I) 77- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Hadrian Coson sau Cotiso ? 107- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CHIDIOȘAN, N., CHIRILĂ, Eugen Tezaurul de monede dace de la Almaș 111- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan Sarmizegetusa dacică în timpul stăpînirii romane 119- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin Diploma militară de la Tibiscum 135- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MACREA, Mihail Cercetări privind epoca romană în Transilvania de la început pînă în zilele noastre 141- română
1965 Acta Musei Napocensis, II FLOCA, Octavian Villa rustica și necropola daco-romană de la Cinciș 163- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MILEA, Z., POP, Constantin Monumente sculpturale din Dacia romană în legătură cu cultul lui Liber Pater 195- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) 209- română
1965 Acta Musei Napocensis, II WINKLER, Iudita Circulația monetară la Apulum 215- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru, ZRINYI, A. Tezaurul de monede romane imperiale de la Cristești pe Mureș 257- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MOLNAR, I., WINKLER, Iudita Tezaurul de monede romane de la Sălașuri 269- română
1965 Acta Musei Napocensis, II RUSSU, Ion Obîrșia împăratului Constantinus I 295- română
1965 Acta Musei Napocensis, II EDROIU, N., GYULAI, Paul Evoluția plugului în țările române în epoca feudală 307- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAN, Mihail Din istoria iobăgimii române transilvănene 345- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MARICA, V. Cănile istoriate ale argintarului Sebastian Hann 365- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX 403- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BOTEZAN, Liviu, ROȘCA, M. Contribuții la problema premizelor sociale ale mișcărilor revoluționare de la 1848 pe teritoriul țării noastre 435- română
1965 Acta Musei Napocensis, II KOVACS, Iosif Despre activitatea așa-numitelor "judecătorii urbariale" 465- română
1965 Acta Musei Napocensis, II EGYED, A. Marea industrie a mărăritului în Transilvania în a doua jumatate a sec XIX și începutul sec. XX 479- română
1965 Acta Musei Napocensis, II VAJDA, Ludovic Dezvoltarea extracției minereului de fier și a siderurgiei din Transilvania (1848-1867) 497- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial 523- română
1965 Acta Musei Napocensis, II JORDAKY, L. Documente privind greva generală din 1920 în orașul și regiunea Cluj 545- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BODEA, Gheorghe Acțiunile revoluționare ale minerilor de la Aghireș (Șorecani) din anii 1929-1932 565- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Tactica PCR pentru încgegarea unui larg front democratic în perioada 23 August 1944 - 6 Martie 1945 581- română
1965 Acta Musei Napocensis, II HĂGAN, T. Lupta sindicatelor sub conducerea PCR pentru îmbunătățirea condițiilor materiale ale boamenilor muncii (6 Martie 1945-30 Decembrie 1947) 609- română
1965 Acta Musei Napocensis, II ALEXA, I., FERENCZI, Istvan, ȘTEIU, N. Sondaje arheologice la Huedin - "Bolic" 637- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania 645- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin Coniuratus Dacus 649- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava 651- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin E Malva la Cioroiul Nou? 654- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MITROFAN, Ioan Descoperiri arheologice în Cluj și împrejurimi 657 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj 667- română
1965 Acta Musei Napocensis, II VLASSA, Nicolae Sabia feudală timpurie de la Ernei 669- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GOLDENBERG, S. Despre vama (vigesima) Sibiului în secolul al XVI-lea 673- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Margareta Un tipar de sigiliu din sec. XVI 679- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GYULAI, Paul Un inventar iobăgesc din anul 1676 685- română
1965 Acta Musei Napocensis, II SURDU, B. Știri noi despre Visarion Serai 695- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BODEA, Gheorghe Date noi despre activitatea utecistului Filimon Sîrbu 701- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Din colecția de manifeste și afițe a Muzeului de Istorie Cluj 707- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTOPOTESCU, George Unele aspecte ale muncii științifice în muzeele de istorie 721- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PAP, Francisc Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965) 727- română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II LEAHU, Valeriu Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II ȘTEFĂNESCU, Liviu Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II NETEA, Vasile Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CEBUC, Alexandru Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900 Studii 91-113 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II FELEA, I., HUREZEANU, D. Ideile Internaționalei I în România Studii 115-122 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PETRIC, Aron Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România Studii 123-142 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II DAICHE, Petre Noi construcții în capitala patriei Studii 143-162 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II UNGUREANU, Nicolae Activitatea științifică și cultural-educativă de masă a instituțiilor muzeale, în atenția sporită a cercetătorilor specialiști Articole de muzeografie 163-167 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II IONESCU, Ștefan Fr. Mistral către V. Alexandri. Scrisori inedite din colecțiile M.I.B. Articole de muzeografie 169-176 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BENE, Ana Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTEA, Dorina Pe marginea unei expoziții temporare Articole de muzeografie 183-188 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PANAIT, Panait I., SIRUNI H., Dj. Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CERNOVODEANU, Paul I. O știre nouă privitoare la epidemia de ciumă din București la 1792 Comunicări - Note - Recenzii 205-208 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTACHE-PANAIT, Ioana Funcționarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX Comunicări - Note - Recenzii 209-214 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II VĂTĂMANU, Nicolae Știri mărunte despre Bucureștii veacului al XIX-lea. (Cișmeaua Roșie, Locul Osândei, Tunurile Meridiane, „Birja" și Birjile bucureștene) Comunicări - Note - Recenzii 215-222 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BERINDEI, Dan Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II MAKSUTOVICI, Gelcu Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964 Comunicări - Note - Recenzii 247-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BOROȘ, Florian, LEAHU, Valeriu Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II Sumar 271-278 română, franceză, engleză, rusă
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait I. Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor Studii 25-42 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘERBAN, Constantin Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Florian Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848 Studii 53-88 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IONESCU, Ștefan Locuri și oameni din București reflectați în literatura de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii 89-103 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IONAȘCU, Ion Condițiile edificării palatului „Academiei” (Universității) din București în anii 1857-1864 Studii 105-118 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IACOȘ, Ion Mișcarea grevistă din București în anii 1910-1914 Studii 119-137 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Titu București în perioada luptei împotriva pericolului fascist și a dictaturii militare fasciste (1933-1944) Studii 139-157 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III DAICHE, Petre Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 159-169 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Florica Muzeul de Istorie a orașului București - documentar prețios în sporirea eficienței lecțiilor în școală Articole de muzeografie 171-175 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SAVIN, Margareta Tipuri bucureștene în grafica lui Constantin Jiquidi Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III BENE, Ana Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist Articole de muzeografie 183-187 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III COJOCĂRESCU, Maria O preocupare permanentă a Muzeului de Istorie a orașului București: sporirea patrimoniului muzeistic Articole de muzeografie 189-192 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTEFĂNESCU, Liviu Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CIACHIR, Nicolae Unele aspecte privind orașul București în timpul Războiului Crimeii (1853-1856) Comunicări - Note - Recenzii 195-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III VELESCU, Oliver O veche medalie românească: "Reedificarea Mitropoliei din București, 1858" Comunicări - Note - Recenzii 205-210 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III VASILESCU, Gheorghe Cura de ape minerale în Bucureștii veacului al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 211-215 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SĂVESCU, Getta Henry Barbusse la București Comunicări - Note - Recenzii 217-221 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Alexandru Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei Comunicări - Note - Recenzii 223-248 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTIRBU, Constanța Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare Comunicări - Note - Recenzii 249-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul, CONSTANTINESCU, Ioana Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl. Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III Sumar 273-280 română, franceză, engleză, rusă
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CONDURACHI, Emil Prefața 3-4 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 GEORGESCU, Florian Introducere 5-10 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 LEAHU, Valeriu Săpăturile arheologice de la Cățelu Nou 11-75 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Ioana Cristache, PANAIT, Panait I. Șantierul arheologic Băneasa-Străulești 75-238 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CERNOVODEANU, Paul I., CONSTANTINESCU, Iulia, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Complexul medieval Tânganu (Cercetări arheologice, numismatice și istorice) 239-297 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CERNOVODEANU, Paul I., MARINESCU, C., TURCU, Mioara Considerații privind biserica Visarion Vechi 297-324 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CANTACUZINO, Gheorghe O mare locuință feudală in București descoperită prin săpături arheologice 325-348 română
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 PĂUNESCU, Alexandru Sur la succession des habitats paléolithiques de Ripiceni-Izvor 005-032
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BITIRI, Maria Paleolit na Cara Oasuluj i na nastojascem etape issledovanij 033-044
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CANTACUZINO, Gheorghe Observations concernant les rites funéraires néolithiques de la nécropole de Cernica 045-059
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BĂNĂȚEANU, Tancred, DUMITRESCU, Vladimir À propos d'un soc de charrue primitive, en bois de cerf, découvert dans la station néolithique de Cascioarele 059-068
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 FLORESCU, Marilena Quelques problèmes concernant le début de la civilization de Monteoru de Moldavie (à la lumière des recherches du sud-ouest de la Moldavie) 069-082
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ZAHARIA, Eugenia Remarques sur le Hallstatt anciene de Transylvanie. Fouilles et trouvailles de Medias 1958 083-104
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 VULPE, Alexandru Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien (die Basarabi-Kultur) 105-132
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CRIȘAN, Ion Horațiu Once more about the Scythian problem in Transylvania 133-146
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 THEODORESCU, Dinu Trois étapes dans l'évolution du chapiteau dorique à Histria 147-162
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ALEXANDRESCU, Petre Types de tombes de la nécropoles tumulaire d'Histria 163-184
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CHIRILĂ, Eugen Der dakische Münzschatz von Criseni-Berchies. Beiträge zur Typologie der dakischen Reitermünzen 185-200
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BERCIU, Ion, MACREA, Mihail La citadelle dacique de Capâlna 201-232
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DIACONU, Gheorghe Nordnordöstlische Elemente in der Tschernjachow-Sântana de Mures-Kultur 229-306
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 PREDA, Constantin Découvertes récentes dans la nécropole tumulaire du début de l'époque romaine à Callatis 233-252
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BORDENACHE, Gabriella Temi e motivi della plastica funeraria di età Romana nella Moesia inferior 253-282
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 COMȘA, Maria Zur Romaniesierung der Gebiete nördlich der Donau (Muntenien, Südmoldau) in 4. Jh. u.Z. 283-298
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DIACONU, Petre Parures du XIe siècle découvertes à Pacuiul lui Soare 307-324
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 TEODOR, Dan Gheorghe Les haut féodalisme sur le territoire de la Moldavie à la lumière des données archéologiques 325-336
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 NICOLESCU, Corina, POPA, Radu La céramique émaillée des XIIIe et XIVe siècles de Pacuiul lui Soare 337-350
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 MATEI, Mircea D. Observations générales sur la stratigraphie de l'établissement médiéval de Suceava 351-360
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 COMȘA, Eugen Quelques données sur les aiguilles de cuivre découvertes dans l'aire de la civilisation de Gumelnita 361-372
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 GOLENKO, K.V., ŠEGLOV, A.N. O kulte Aslepij v Hersonese tavričeskom (po numizmatičeskim i arheologičeskim dannim) 373-382
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DAICOVICIU, Hadrian Nouvelles données concernant les sanctuaire-calendrier dace 383-386
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BARBU, V. Bronzes romains du Musée Archéologiques de Constantza 387-402
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ROȘU, Titus L. Hunnenzeitliche Funde aus Oradea 403-406
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BARNEA, Ion Objéts céramiques peu connus: les couvercles de vases de Scythie Mineure 407-418
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CULICĂ, Vasile Croix romano-bysantines découvertes à Pârjoaia (district d'Adamclissi, région de Dobrogea) 419-426
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BICHIR, Gheorghe Quelques problèmes des XIIIe et XIVe siècles dans la Plaine Valaque à la lumière des fouilles de souvegarde du village de Bragadiru (district de Zimnicea) 427-440
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 SCORPAN, Constantin L'ensemble archéologiques féodal de Bâtca Doamnei 441-454
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CHIȚESCU, Lucian Novie istoričeskie dannie o mušatinskoj kreposti v Romane v svete arheoločeskih issledovanij 455-462
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ANDRONIC, Alexandru La contribution des recherches archéologiques à l'histoire de la ville de Jassy 463-468
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 POPESCU, Dorin Les fouilles archéologiques de 1964 en Roumanie 469-488
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 MITREA, Bucur Découvertes recentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 489-502
1965 Studii și Cercetări Maramureșene, 1 BANDULA, Octavian, DAICOVICIU, Hadrian, GLODARIU, Ioan Cercetările de la Oncești, din Maramureș 27 română
1965 Studii și Cercetări Maramureșene, 1 BANDULA, Octavian, DAICOVICIU, Hadrian, GLODARIU, Ioan Cercetările de la Oncești, din Maramureș 27 română
1965 Studii și Comunicări, 12 PAUL, Iuliu Un complex de cult descoperit în așezarea neolitică de la Pianul de Jos (r. Sebeș, reg. Hunedoara) .5- română
1965 Studii și Comunicări, 12 SZEKELY, Zsolt Contribuții la dezvoltarea culturii Noua în sud-estul Transilvaniei 21- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HOREDT, Kurt Un depozit dacic cu vase de metal de la Gușterița-Sibiu 35- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSSU, Ion Inscripțiile grecești din Dacia 47- română
1965 Studii și Comunicări, 12 ȚEPOSU, Lucia Colecția de geme a Muzeului Btukenthal din Sibiu 83- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen, LUPU, Nicolae Tezaurul feudal de la Sadu (r. Sibiu) sec. XVI-XVII 121- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HENEGARIU-HALDNER, Anamaria Cănile de cositor din colecția Muzeului Bruchental 143- română
1965 Studii și Comunicări, 12 ORDENTLICH, Ivan Un depozit de vase de tip Otomani de la Valea lui Mihai (reg. Crișana) 181- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSU, Mircea Fibule nordice în Transilvania 199- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSU, Ion Note epigrafice 205- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CRIȘAN ION, Horațiu Un depozit de unelte descoperit în apropierea Sarmizegetusei 213- română
1965 Studii și Comunicări, 12 BERCIU, Ion Cremaiera de la Pianul de Jos (r. Sebeș) 223- română
1965 Studii și Comunicări, 12 POPA, Alexandru Două tipare de lut dedicate lui Serapis și Ceres 231- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIDIOȘAN, Nicolae Mormîntul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoș-Petreu (r. Marghita) 237- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen, MILEA, Z. Tezaurul de monede feudale de la Moldovenești (r. Turda), sec. XVI-XVII 245- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HENEGARIU-HALDNER, Anamaria O importantă lucrare din epoca renașterii în colecția de cositoare a Muzeului Brukenthal 267- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen Tezaurul feudal de la Iclozel (r. Cherla), sec. XVI 277- română
1965 Studii și Materiale, I KONYA, Istvan, ROBERT, A. Unele date despre apariția în masă a speciei Polymitarcis virgo Oliv.()Ephemweroptera) pe Mureș .11- română
1965 Studii și Materiale, I KOHL, Ștefan, KONYA, Istvan Observații sincronice ornitologice pe de-a lungul Mureșului între Reghin și Tîrgu-Mureș 19- română
1965 Studii și Materiale, I ZRINYI, A. Însemnări arheologice pe marginea a două morminte găsite în scimitul scitic din Cristești 27- română
1965 Studii și Materiale, I GAAL, C. Primele sărbători ale zilei de 1 Mai la Tărgu-Mureș 53- română
1965 Studii și Materiale, I MOLNAR, Ștefan Îmbătitul de odinioară în comunele de pe valwea pîrîului Nico 63- română
1965 Studii și Materiale, I DRAGOMAN, Paul Contribuții la problemele de bază ale muzeologiei 97- română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie LOVINESCU, Horia Răspunderea dramaturgului 1–7 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie NARTI, Ana Maria Coordonate în dezvoltarea dramaturgiei originale 10–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie CIULEI, Liviu Pasionantul drum spre realism 19–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie VOITIN, Al. Tezaurul lui Justinian (comedie în trei acte) 23–48 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie La masa rotundă … cu colectivul Teatrului din Constanța 52–56 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin Un dialog posibil despre „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 58–67 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria „Fii cuminte, Cristofor !” de Aurel Baranga (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 67–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie RÎPEANU, B. T. Spectacol experimental de pantomimă și dans (Premieră la Teatrul Evreiesc de Stat) 70–72 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie Raid-anchetă: O seară obișnuită de teatru 73–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie BANU, George La arlechin 83–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie NASTA, Dan Călătoria ca drum spre teatru (Șapte zile la Praga) 86–90 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie MARIAN, Eugen B. Teatrul mexican contemporan 91–93 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie REDACȚIA Note 93–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie BELIGAN, Radu Artist-cetățean 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie TEODORESCU, Crin Revelația începuturilor 5–13 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie PETRESCU, Camil Inedite la „Jocul ielelor” 14–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie IOSIF, Mira Două teatre la început de drum: Teatrul Mic 23–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie POPOVICI, Ileana Două teatre la început de drum: Teatrul „Ion Creangă” (cu Ion Lucian despre copilărie și teatru, școala spectatorului, primul spectacol: „Harap Alb”) 35–38 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria Forța afirmativă a satirei („Sonet pentru o păpușă” de Sergiu Fărcășan la teatrul „C.I. Nottara”) 40–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie DUCEA, Valeria La Teatrul popular din Rîmnicu-Vîlcea: pasiune, inițiativă, realizări 44–46 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie OPROIU, Ecaterina Nu sînt Turnul Eiffel (pseudocomedie în două părți) 47–81 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie BREAZU, Marcel Rolul concepției despre lume în formarea tînărului actor 83–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie MARINESCU, Constantin Rolul concepției despre lume în formarea tînărului actor 83–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie PINTILIE, Lucian Cîte ceva despre polemică 90–91 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie CRIVĂȚ, Dana Acasă la Arthur Miller (interviu) 92–94 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie PAVEL, Toma Realismul și categoriile dramatice 95–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie COCEA, Dina Ziua Mondială a Teatrului – Confruntări cu problemele epocii 1–3 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ESRIG, David Stilizare sau esențializare ? 4–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie GIURCHESCU, Lucian Aspecte practice… 7–10 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie FIANU, Andriana Cultura teatrului (De vorbă cu prof. dr. Alexandru Balaci – interviu) 12–15 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica la „Pădurea împietrită” de R. Sherwood (Premieră la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) și la „Clipe de viață” de W. Saroyan (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 16–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie CĂLIMAN, Călin Cronica la „Constructorul Solness” de H. Ibsen (Premieră la Teatrul Național din Cluj) și la „Rața sălbatică” de (Premieră la Televiziune) 27–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ALEXANDRESCU, Mircea Experimentul 3.3.3. – Pirandello, Mortimer, Schisgal („Un caz din oficiu” de John Mortimer, „Omul cu floarea” de Luigi Pirandello, „Tigrul” de Murray Schisgal – Premiere la Teatrul „C.I. Nottara”)) 34–38 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie POPOVICI, Al. Cronica la „Înșir-te mărgărite” de Victor Eftimiu (Premieră la Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 38–41 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie CAZABAN, Ion Cronica la „Prietenii” de Lucia Demetrius (Premieră la Teatrul din Constanța) 43–45 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie FLOREA, Mihai Cronica la „Stăpînul apelor” de Constantin Pastor (Premieră la Teatrul „Barbu Delavrancea”) 45–48 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie BĂIEȘU, Ion Ariciul de la „Dopul perfect” (comedie în șase tablouri și un epilog) 49–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie POPOVICI, Ileana Moment și perspective în stagiunea craioveană 78–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie BANU, George La arlechin 83–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie TORNEA, Florin Vă prezentăm piesa lui Rolf Hochhuth: "Locțiitorul Domnului (Vicarul)" 86–97 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie MILETINEANU, Gheorghe Un nou spectacol Tovstonogov: „Trei surori” de Cehov (la Teatrul Mare de Dramă din Leningrad) 98–105 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie KWIECINSKA, Tereza Stagiunea teatrală varșoviană 106–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ELVIN, B. Urmuz tradus de Eugen Ionescu 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie VRABIE, Irina Note: Kenneth Tynan despre dramaturgia contemporană 109–111 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: Premieră De Filippo: "Arta comediei" 111–111 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: Jean Vilar și Oppenheimer 111–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: După Camus, Ionescu: Ciuma 112–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: O carte despre dramaturgia americană contemporană 112–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BELIGAN, Radu Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Omagiul nostru 3–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie DEMETRIUS, Lucia Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ne numise „Ajutoare de nădejde” 4–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ALEXANDRESCU, Sică Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Mai uniți ca oricînd în jurul partidului 6–7 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ANTONIU, Costache Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Îndemnul pe care ni-l lasă 8–8 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ATANASIU, Niki Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Privim cu încredere în viitor 8–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie COCEA, Dina Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Expresie a înțelepciunii partidului 9–10 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Această viață exemplară 10–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie POPOVICI, Eugenia Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Lumina pe care o iradia 11–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie VASILIU-BIRLIC, Gr. Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: O amintire scumpă 12–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Urmîndu-ți pilda 14–15 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie GHEORGHIU, Miluță Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Pe calea trasată de partid 14–14 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ANGHELESCU, Marcel Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Închinăm puterea noastră creatoare patriei 15–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie LOGHIN, George Dem. Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Neclintită credință în forța creatoare a poporului 16–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie PENCIULESCU, Radu Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Însuflețiți de marele său exemplu 18–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie POPOVICI, Silvia Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Contopit cu istoria romîniei socialiste 18–20 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BARTON, Geo Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Veșnic viu 20–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie COSAȘU, Radu Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ultima imagine 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie PETRUȚ, Emanoil Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Strădania noastră – cel mai frumos monument 22–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin Criteriul fundamental al creației noastre 23–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie Rolul teatrului în lumea contemporană (răspund la întrebări: Horia Lovinescu, Al. Mirodan, Dinu Cernescu, Dan Nemțeanu, Sică Alexandrescu) 29–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria Ideea rolului și actorul 35–42 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BLAGA, Lucian Anton Pann (piesă în trei acte) 43–73 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie NICULESCU, Margareta Calendar U.N.I.M.A. 75–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BORTNOVSCHI, Paul Decorul de teatru în lume după 1950 – un panoramic al scenografiei mondiale 78–81 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie CRIVĂȚ, Dana De vorbă cu dramaturgul american Edward Albee (interviu) 82–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie KARAMBI, Polixenia Prin teatrele din Grecia 85–86 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai COSAȘU, Radu Un nasture sau absolutul (comedie în patru acte) 1–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria Dialog cu și despre Shakespeare („Trolius și Cresida” la Teatrul de Comedie) 32–40 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai IOSIF, Mira Tragedia oamenilor singuri („Oameni și șoareci” de John Steinbeck pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale”) 41–48 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai ELVIN, B. Cronica la „Cinci schițe” de I.L. Caragiale și „Cîntăreața cheală” de Eugen Ionescu la Teatrul Mic 49–56 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai DUMITRESCU BUȘULENGA, Zoe Cronica la „Să nu te joci cu dragostea” de Alfred de Musset la Teatrul Național „I.L. Caragiale” 57–60 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai CĂLIMAN, Călin Cronica la „Întîlnire cu îngerul” de Sidonia Drăgușanu la Teatrul Național „I.L. Caragiale” 60–63 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai BANU, George Cronica la „Școala nevestelor” de Molière la Teatrul „Barbu Delavrancea” 63–67 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai DUCEA, Valeria Cronica la „Colombe” de Jean Anouilh la Teatrul „C.I. Nottara” 67–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai F., M. Cronica la „Omul care s-a transformat în cîine” de Osvaldo Dragun la Teatrul „C.I. Nottara” 70–72 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai POPOVICI, Ileana Spectacol de poezie și dans la Teatrul Mic 73–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai MOISESCU, Valeriu „Nu imit natura, lucrez ca ea”… 75–79 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai BANU, George Gînditorul ca dramaturg (Însemnări despre teatrul lui George Călinescu) 80–83 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai MÎNDRA, Vicu Mihail Sebastian și publicul muncitoresc 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai RUSU, Ilie Teatrul din Sibiu: „Stația de autobuz” de William Inge, „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan și „Vulpea și strugurii” de G. Figueiredo 89–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai FLOREA, Mihai Teatrul „Al. Davila” din Pitești: „Marele fluviu își adună apele” de Dan Tărchilă, „Fii cuminte, Cristofor !” de Aurel Baranga, „Peripețiile lui Papkin” de Al. Fredro, „Mincinosul” de Goldoni și „Caniota” de Labiche 92–94 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai PARASCHIVESCU, C. Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad: „Jocul de-a vacanța” Mihail Sebastian, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, „Ulise și… coincidențele” de Mircea Șeptilici și Gh. Dumbrăveanu, „Doi tineri din Verona” de Shakespeare, „O familie îndoliată” de Branislav N 94–98 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai EFTIMIU, Victor Despre Ion Șahighian și Traian Cornescu 100–101 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai VRABIE, Irina „Sînt om de teatru” (Jean-Louis Barrault la București) 102–104 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai FIANU, Andriana Teatrul contemporan și contemporaneitatea teatrului (pe marginea Colocviului Internațional de la Viena) 105–106 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai JOHANNES, M. „Tragedia lui Coriolan” la Berliner Ensemble (Scrisori din Berlin) 107–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: 175 de ani de la moartea lui Grillparzer 108–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: Un spectacol popular 108–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: "Cazul Oppenheimer" pe scena budapestană 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: Un succes parizian 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: Contemporaneitatea clasicilor 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie ȘELMARU, Traian În climatul dezbaterii creatoare 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie ȘOVA, Coman Iubesc pe al 7-lea (comedie în trei acte) 5–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria Tot despre munca actorului – colaborarea cu regizorul 34–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie MÎNDRA, Vicu Drama de idei și varietatea expresiei 45–47 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie IOSIF, Mira De ce Schiller ? De ce „Intrigă și iubire” ? 48–53 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie BĂLEANU, Andrei Condiția umană în dramaturgia occidentală 54–59 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie CRIVĂȚ, Dana Prin teatrele din țară – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași 60–64 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie RIMAN, Emil Prin teatrele din țară – Teatrul din Timișoara 64–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie CAZABAN, Ion Prin teatrele din țară – Teatrul din Brăila 70–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria Prin teatrele din țară – Teatrul din Satu Mare 74–80 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie PARASCHIVESCU, C. Prin teatrele din țară – Teatrul de Stat „Mihail Eminescu” din Botoșani 80–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie RÎPEANU, B. T. Prin teatrele din țară – Teatrul din Oradea 84–91 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie R., I. Fotocronica: „Himera” de Paul Everac la Teatrul Mic 92–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie IOSIF, Mira Fotocronica: „Croitorul fermecat” de Șalom Alehem la Teatrul Evreiesc de Stat 93–93 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie TULBURE, Victor Al. Șahighian 95–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie CARABIN, G. V. Ronea 96–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român de către oamenii de teatru din R.P.R. 1–1 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie La înălțimea noii etape 2–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ANTONIU, Costache Artiștii răspund: Prezent ! 7–8 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ATANASIU, Niki Arta contemporană în slujba omului 8–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Pulsînd cu vremea noastră 9–10 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie DUKÁSZ, Anna Realizatori ai „Miracolului românesc” 10–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina O artă de calitate 11–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 14–14 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 14–15 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 15–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 16–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 16–17 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 17–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 18–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 19–20 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LEONESCU, Adriana Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 19–19 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 20–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 21–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ESRIG, David Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 22–23 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 23–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 24–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 24–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 25–25 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 25–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Regia 27–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian Stagiunea 1964 – 1965: Regia 27–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György Stagiunea 1964 – 1965: Regia 28–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia Stagiunea 1964 – 1965: Regia 28–29 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Regia 29–29 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin Stagiunea 1964 – 1965: Regia 29–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LEONESCU, Adriana Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 30–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 30–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 30–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 31–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 32–32 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 32–32 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 32–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 33–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 34–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 34–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CĂLIMAN, Călin Din spectacolele decadei: „Othello” de W. Shakespeare (Teatrul Național din Craiova) 36–40 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie MÎNDRA, Vicu Din spectacolele decadei: „Răzbunarea sufleurului” de Victor Ion Popa (Teatrul din Timișoara) 40–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie RÎPEANU, B. T. Din spectacolele decadei: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul din Piatra-Neamț) 44–50 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CAZABAN, Ion Din spectacolele decadei: „Zoo sau Asasinul filantrop” de Vercors (Teatrul din Ploiești) 50–53 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SOLOMON, Dumitru Din spectacolele decadei: „Pălăria florentină” de Labiche – adaptare de Al. Popovici (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 54–58 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie P., I. Din spectacolele decadei: „Ștafeta nevăzută” de Paul Everac (Teatrul din Tg. Mureș – secția maghiară) 58–59 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ELVIN, B. „Acești mari prieteni ai visului…” 60–66 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie POPOVICI, Ileana „Adevărul e membru de partid” (la apariția volumului „Teatru” de Al. Mirodan) 67–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie FĂRCĂȘAN, Sergiu Vraja creației - însemnări despre teatru și dramaturgie 71–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ALEXANDRESCU, Mircea Théâtre de France la București 78–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie PAVEL, Toma Expansiune necărturărească a grotescului. Cronica la „Amphitryon 38” de Jean Giraudoux (Teatrul „Barbu Delavrancea”) 83–86 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie FLOREA, Mihai Cronica la „Nimic nu se pierde, dragul meu” de I. Hristea (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 86–90 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CASSIAN, Nina Spectacol Prévert la Teatrul Mic 90–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie F., M. Cronica la „Iubesc pe al 7-lea” de Coman Șova (Teatrul „Barbu Delavrancea”) 92–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie NARTI, Ana Maria Prin teatrele din țară: Teatrul din Tg. Mureș – secția română 96–100 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie P., I. Prin teatrele din țară: Teatrul Maghiar din Cluj 100–105 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Teatrul de Stat din Arad 105–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: Teatrul din Baia Mare 108–111 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august CEAUȘESCU, Nicolae Din Raportul C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congrasul al IX-lea al P.C.R. 1–2 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august ȘELMARU, Traian Pasiunea de a construi 3–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august Decada teatrelor dramatice în dezbaterea oamenilor de teatru 6–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august MUNTEANU, Nicolae Repertoriul: realizări și proiecte, criterii și exigențe (expunere la plenara lărgită a Consiliului Teatrelor din C.S.C.A.) 34–39 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august MÎNDRA, Vicu La 70 de ani de la nașterea lui Victor Ion Popa, o piesă inedită: "Răspîntia cea mare" 40–41 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august POPA, Victor Ion Răspîntia cea mare (trei acte din război: Înnoptat - Miez de noapte - Zori de zi) 42–78 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august PARASCHIVESCU, C. Prin teatrele din țară: Teatrul de Stat din Galați 79–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august VRABIE, Irina Prin teatrele din țară: Teatrul de Stat din Reșița 83–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august CRIVĂȚ, Dana Radu Beligan și Liviu Ciulei despre Congresul al XI-lea al I.T.I. 85–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august AZERNIKOVA, E. Teatrul de pe Taganka (scrisori din Moscova) 89–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august NEMȚEANU, Dan Seri de teatru la Paris 92–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie CIOCULESCU, Șerban Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Omagiu 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie MÎNDRA, Vicu Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Autorul dramatic și scena 5–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie TORNEA, Florin Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Despre teatru – texte din corespondența lui Vasile Alecsandri 13–20 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie NICULESCU, Margareta A treia ediție a Festivalului Internațional de Păpuși și Marionete: Bine ați venit și succes 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie JAKOB, Max A treia ediție a Festivalului Internațional de Păpuși și Marionete: O punte de legătură între națiuni 23–23 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie R., B. T. A treia ediție a Festivalului Internațional de Păpuși și Marionete: Oaspeți de peste hotare 24–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie BRESLAȘU, Marcel Ce-o să fie Bondocel ? (piesă numai în trei acte, dar foarte multe tablouri) 27–52 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie POPOVICI, Al. Păpuși, păpuși lumești... 53–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie EFTIMIU, Victor În amintirea lui Victor Popa 62–62 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie T., Fl. Introducere la articolul "Un teatru necunoscut: spectacolul folcloric azi" 63–64 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie BARBU OPRIȘAN, Horia Un teatru necunoscut: spectacolul folcloric azi (cu o introducere de Fl. T.) 64–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie BORTNOVSCHI, Paul Arhitectură, scenografie, teatru 75–80 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie SORBUL, Mihail Patima roșie – 1965 (Cuvîntul autorului și al realizatorilor: Ion Finteșteanu, Sanda Manu, Alexandru Bocăneț, Melania Niculescu, Florin Măcelaru, Ruxandra Sireteanu, Ion Bog, Alina Dimitrescu, Elena Ionescu) 82–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie PAVEL, Toma "Ubu-Roi" de Jarry 93–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie Cu Vlad Mugur, noul director al Teatrului Național din Cluj despre: Rostul unui „Național”; O regrupare de forțe; Un efort de perspectivă; Configurația viitoarei stagiuni 96–99 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie POPVICI, Ileana Prin teatrele din țară – Teatrul din Bacău 99–103 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie RÎPEANU, B. T. Prin teatrele din țară – Teatrul din Piatra-Neamț 104–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie RUSU, Ilie Prin teatrele din țară – Teatrul din Petroșeni 109–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie COJAR, Ion Cum stăm cu critica teatrală ? - Pe unii cronicari îi citești cu plăcere, chiar atunci cînd te critică 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie LEAHU, Gheorghe Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu întotdeauna publicul greșește… 4–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie MIRODAN, Alexandru Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu există critică, există critici 5–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie PINTILIE, Lucian Cum stăm cu critica teatrală ? - Critica este o specie a literaturii, nu a gazetăriei 9–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie TEODORESCU, Crin Cum stăm cu critica teatrală ? - Poziția de expectativă prudentă nu poate avea asupra artei decît un efect sterilizant 14–19 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie NARTI, Ana Maria „De-regizarea” – problema nr. 1 20–25 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie MILETINEANU, Gheorghe Un teatru al vervei totale – Teatrul de Comedie din Leningrad la București 34–38 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie STORIN, Aurel Cu cine mă bat (piesă în trei acte) 39–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ANGHELESCU, Marcel Spor la muncă și noi succese ! 62–63 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ELVIN, B. Dialogul prezentului cu trecutul 66–71 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie RÎPEANU, B. T. Actori și roluri: Liliana Tomescu – Josie Hogan 72–73 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie BĂLEANU, Andrei Actori și roluri: Cu măturoiul lui Thersit 73–75 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie NARTI, Ana Maria Actori și roluri: Andrei Csiky 75–76 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ȘERBAN, Andrei Festivalul teatrelor studențești de la Zagreb (România: premiul pentru cel mai bun spectacol) 77–81 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie DINESCU, Nicolae Olimpiada de la „Olimpya” 82–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie IOSIF, Mira Prin teatrele din țară – Constanța (cronica la: „Papa se lustruiește“ de Spiros Melas, „Anna Christie” de Eugen O’Neill, „Doi pe un balansoar” W. Gibson, „Henric al IV-lea” de L. Pirandello 85–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie DIMIU, Mihai „Teatrul românesc în contemporaneitate“ 93–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie ATANASIU, Niki Cum stăm cu critica teatrală ? - …o punte de legătură către cultura publicului 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BORTNOVSCHI, Paul Cum stăm cu critica teatrală ? - Lipsă de interes pentru scenografie 4–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie COMAN, Ion Cum stăm cu critica teatrală ? - Cronicarii trebuie să fie oameni de teatru și oaameni ai teatrului 6–7 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie FLORIAN, Călin Cum stăm cu critica teatrală ? - De ce nu se practică o cronică a textului…? 8–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie GIURCHESCU, Lucian Cum stăm cu critica teatrală ? - Un critic fără un punct de vedere propriu ? 9–13 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MOISESCU, Valeriu Cum stăm cu critica teatrală ? - Importanța criteriilor 13–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NICULESCU, Miron Cum stăm cu critica teatrală ? - Fiecare spectator e un critic virtual… 17–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie ȚUGULEA, Eugen Cum stăm cu critica teatrală ? - Obiectul central al actului critic trebuie să fie arta spectacolului… 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BĂRBUȚĂ, Margareta Cum stăm cu critica teatrală ? - Avem același scop 22–25 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CĂLIMAN, Călin Cum stăm cu critica teatrală ? - Corelația dintre dramaturgie și critică 26–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BĂLEANU, Andrei Despre experiment 28–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MASSIM, Nicolae Amintiri despre Nicolae Iorga – omul de teatru 31–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MÎNDRA, Vicu Premiera unui text memorabil („Jocul ielelor“ de Camil Petrescu pe scena Teatrului Mic) 35–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria Aspirația spre nou și inerțiile vechiului („Vlaicu-Vodă” de Al. Davila la Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 44–49 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie POPOVICI, Ileana Criteriul distribuției („Vedere de pe pod” de Arthur Miller la Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 50–55 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie IOSIF, Mira Dürenmatt: „Grotescul este un paradox estetic, chipul a ceva fără chip” („Fizicienii“ la Teatrul de Comedie) 56–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie EFTIMIU, Victor Nottara 62–63 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CĂLIMAN, Călin Prin teatrele din țară – Arad („În căutarea adevărului“ de Eugenia Busuioceanu, „Visul unei nopți de iarnă“ de Tudor Mușatescu, „Capcana” de Robert Thomas, „Don Carlos“ de Friedrich Schiller) 64–68 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară – Bacău („Cetatea Neamțului“ de Vasile Alecsandri, „Anna Christie“ de Eugene O’Neill) 68–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară – Brăila („Nu vreți să veniți puțin ? de Aziz Nesin) 70–72 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie PARASCHIVESCU, C. Prin teatrele din țară – Bîrlad („Noaptea e un sfetnic bun“ de Al. Mirodan, „A doua împușcătură“ de Robert Thomas) 72–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CAZABAN, Ion Prin teatrele din țară – Craiova („Aurul frumoasei curtezane“ de Marin Drzic) 74–75 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria Prin teatrele din țară – Galați („Citadela sfărîmată“ de Horia Lovinescu, „Aulularia” de Plaut, „Floare de cactus“ de Barillet și Gredy) 75–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BANU, George Prin teatrele din țară – Pitești („Răzvan și Vidra“ de B.P. Hașdeu, „Copacii mor în picioare“ de A. Cassona) 77–78 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie RÎPEANU, B. T. Repoetizare, respiritualizare în arta păpușarilor 79–83 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CRIVĂȚ, Dana Spectacolele „Comediei” leningrădene 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie POTRA, Florian „Oedip“ și „Hecuba“ – Turneul Teatrului Național din Grecia 86–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie VRABIE, Irina De vorbă cu Albert Botbol 89–91 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NESIN, Aziz Notații despre realismul în teatru 92–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie STEFANOV, Vasil Căi noi de expresie artistică 95–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie Ce jucăm ? Pentru cine jucăm ? 1–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie MÎNDRA, Vicu Liviu Rebreanu – dramaturg și critic literar 6–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie DINISCHIOTU, Constantin Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu poate exista o dezvoltare a mișcării teatrale înafara criticii 14–17 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ION, Lucian Cum stăm cu critica teatrală ? - Cronicarul – creator de opinie publică 17–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie MANIȚIU, Ion Cum stăm cu critica teatrală ? - …un climat favorabil criticii exigente 22–23 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria Cum stăm cu critica teatrală ? - Cauze de nemulțumire 23–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie NEMȚEANU, Dan Cum stăm cu critica teatrală ? - Un punct de vedere propriu, consistent, față de fenomenul teatral universal 28–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie POPOVICI, Ileana Cum stăm cu critica teatrală ? - Ca orice creator, criticul are un credo 30–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie SOLOMON, Dumitru Cum stăm cu critica teatrală ? - Critica criticii criticii 33–36 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie CAZABAN, Ion Ion Sava – căutătorul de teatru 37–46 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie SAVA, Ion Lada (comedie într-un act) 47–58 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ȘELMARU, Traian Cronica dramaturgiei originale contemporane („Omul care și-a pierdut omenia” de Horia Lovinescu la Teatrul „C.I. Nottara”, „Nu sînt Turnul Eiffel“ de Ecaterina Oproiu la Teatrul Național din Cluj) 59–65 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie PAVEL, Toma Anouilh și mitul antic („Antigona“ și „Medeea“ de Jean Anouilh la Teatrul „C.I. Nottara”) 66–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ELVIN, B. Două personaje în căutarea unei vieți perdute („Scaunele“ de Eugen Ionescu la Teatrul „C.I. Nottara”) 71–75 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie P., I. Sensul situației comice („Billy mincinosul“ de Keith Walterhouse și Willis Hall la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 76–78 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria Cartea de teatru și cerințele culturii populare 79–83 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie VRABIE, Irina Paul-Louis Mignon: Păreri despre teatrul francez (interviu) 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie Indice bibliografic - Anul 1965 (anul X) 86–91 română