Criterii căutate

  • An de publicare: 1964

Sumarul căutării

  • 302 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin Acta Musei Napocensis - Cuvînt înainte V- română
1964 Acta Musei Napocensis, I Insurecția armată din august 1944 - Cotitură istorică în viața poporului român .1- română
1964 Acta Musei Napocensis, I FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpăturile de salcare de la Doboșeni 39- română
1964 Acta Musei Napocensis, I FERENCZI, Istvan Contribuții la cunoașterea așezării întîlnite în epoca halstattiană de la Someșul Rece 67- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN, Eva Un craniu trepanat din necropola scitică de la Cristești 79- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu Morminte inedite din sec. III e.n. în Transilvania 87- română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Hadrian Addenda la "Așezările dacice din Munții Orăștiei" 111- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CHIRILĂ, Eugen Relațiile dintre daci și romani pană la expediția lui M. Vinicius 125- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BODOR, Andrei Contribuții la problema cuceririi Daciei 137- română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin, PROTASE, Dumitru Odiplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane 163- română
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, Ion Materiale epigrafice din estul Daciei 181- română
1964 Acta Musei Napocensis, I MITROFAN, Ioan Contribuții la cunoașterea orașului Napoca 197- română
1964 Acta Musei Napocensis, I WINKLER, Iudita Despre circulația monetară la Porolissum 215- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BIELZ, I. Castelul de la Buia 225- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNDA, Magdalena Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj 237- română
1964 Acta Musei Napocensis, I TOTH-GASPAR, M. Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste pînă la sfîrșitul sec. XIX. 255- română
1964 Acta Musei Napocensis, I FODOR, L. Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferisti din Cluj în ianuarie-februarie 1933 287- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu, MACREA, Mihail Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) 307- română
1964 Acta Musei Napocensis, I KOVACS, Iosif Apariția primelor mașini agricole perfecționate în Transilvania 377- română
1964 Acta Musei Napocensis, I GLODARIU, Ioan În legătură cu "torna, torna, fratre" 384- română
1964 Acta Musei Napocensis, I PAP, Francisc Regulamentul provizoriu din 1857-pentru servitorii agricoli 387- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria ( în Muzeul de Istorie din Cluj) 387- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VAJDA, Ludovic Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania 397- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNTA, Petru Revoluția populară din țara noastră - necesitate obiectivă 421- română
1964 Acta Musei Napocensis, I HĂGAN, T. Contribuția sindicatelor revoluționare conduse de P.C.R. în sprijinul antihitlerist 441- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dîrțu-Ceahlău 463- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CHIRILĂ, Eugen Un pasaj din Scholia Bernensia despre daci 465- română
1964 Acta Musei Napocensis, I KOVACS, C., ȚINTEA, H. Compoziția chimică a unor monede de argint din Antichitate 469- română
1964 Acta Musei Napocensis, I ȚEPOSU-DAVID, L. Teracote reprezentînd pe Venus 473- română
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, I. Note epigrafice. Seria VII 477- română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I directorul Muzeului de Istorie a orașului București GEORGESCU, Florian Cuvânt introductiv 3-4 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I DEAC, Augustin Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București Studii şi materiale de istorie 5-22 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Titu Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944) Studii şi materiale de istorie 23-37 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Florian Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BERINDEI, Dan Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944 Studii şi materiale de istorie 101-117 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BENE, Ana, DAICHE, Petre Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 119-139 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I NĂSTUREL, Petre Ș. Cetatea București în veacul al XV-lea Studii şi materiale de istorie 141-157 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I COJOCARU, Ioan V Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859) Studii şi materiale de istorie 177-187 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VASILESCU, Gheorghe Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I TOȘA-TURDEANU, Ana Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 229-240 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Matei O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IACOBOVICI, C. Jetoane și fise din trecutul orașului București Articole de muzeografie 249-265 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ASTANCĂI, Gheorghe Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen) Articole de muzeografie 267-288 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANTELIMON, Georgeta O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz Articole de muzeografie 289-298 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Victoria Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină Articole de muzeografie 303-310 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ANGHELOVICI, Elisabeta Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Ștefan O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski Articole de muzeografie 321-326 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare Note şi comunicări 327-332 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CÎNCEA, P. Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ALEXANDRESCU-DERSCA, M. Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București Note şi comunicări 355-365 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CRISTACHE-PANAIT, Ioana Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea Note şi comunicări 367-374 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ZGÎBEA-TURCU, Mioara Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea Note şi comunicări 375-381 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I FLORESCU, George Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului Note şi comunicări 383-390 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698) Note şi comunicări 391-394 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I POTRA, George Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei Note şi comunicări 395-399 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GHINEA, Nicolae Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961) RECENZII 401-403 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I Sumar 409-410 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I Erată 413-413 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I STOICESCU, Nicolae Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă Note şi comunicări 541-354 română
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 CONDURACHI, Emilian Vinght années de recherches archéologiques en Roumanie (1944-1964) 005-038
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 POPESCU, Dorin Le centenaire de Musée National des Antiquités 039-046
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel Nouvelles données sur la possibilité de l'existence de protohominiens dans le Villafranchien de Roumanien 047-052
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DUMITRESCU, Vladimir Considérations et données nouvelles sur le problème du synchronisme des civilisations de Cucuteni et de Gumelnita 053-066
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BICHIR, Gheorghe Autour du problème les plus ancienes modèles de chariots découverts en Roumania 067-086
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BERCIU, Ion, POPA, Alexandru Contribution à l'étude des dèpôts d'objects hallstattiens 087-100
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MORINTZ, Sebastian Quelques problèmes concernant la période ancienne du Hallstatt au Bas-Danube à la lumière des fouilles de Babadag 101-118
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 HOREDT, Kurt Die Verwedung des Eisens in Rumänien bis in das 6. Jahrhundert v. u. Z. 119-132
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DUMITRIU, Suzana Evénements du Pont-Euxin de la fin du VIe siècles av. n.è. reflétés dans l'histoire d'Histria 133-144
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MACREA, Mihail ''Exercitus Daciae Porolissensis'' et quelques considérations sur l'organisation de la Dacie Romaine 145-160
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BORDENACHE, Gabriella Temi e motivi della plastica funeraria d'età romana nella Moesia inferior 161-176
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PROTASE, Dumitru Considérations sur la continuité des Daco-Romains en Dacie post-aurélienne, à la lumière des recherches archéologiques et numismatiques 177-195
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DIACONU, Gheorghe Einheimische und Wandervölker im 4 Jahrhundert u. Z. auf dem Gebiete Rumäniens (Târgsor-Gheraseni-Variante) 195-210
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MITREA, Bucur Quelques problèmes ayant trait aus nécropoles de type Sântana-Tcherniakhov découvertes en Valachie 211-238
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BARNEA, Ion Sceaux de deux gouverneus inconnus du thème de Paristrion 239-248
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DIACONU, Petre K voprosu o glinjanyh kotloh na territorii R.N.R. 249-264
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 CONSTANTINESCU, Nicolae Le stade et les perspectives de la recherches archéologique du village médiéval de Roumanie 265-278
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MATEI, Mircea D. La ville médiévale et l'archéologie roumaine: état actuel des recherches 279-296
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PĂUNESCU, Alexandru À propos du néolithique ancien de Draghiceanu et de quelques survivances tardenoisiennes 297-306
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MARINESCU-BÂLCU, Silvia Reflets de rapports entre les civilisations de Hamangia et de Précucuteni dans la plastique précucuténienne de Târpesti 307-312
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BERCIU, Dumitru Sur les débuts de l'âge du bronze au Bas-Danube 313-318
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 VULPE, Alexandru Les phases de la civilisation de Tei à la lumière des fouilles de Novaci 319-330
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 SAUCIUC-SĂVEANU, Théophile Bemerkungen zur Thiasiteninscrift aus Kallatis aus der Zeit des basileus Simos 331-334
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 VULPE, Radu Ex - voto au cavalier thrace provenant de Callatis 335-344
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 TUDOR, Dumitru ''Pedites singulares'' à Buridava 345-352
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PREDA, Constantin Monnaies imitant le type ''Larrisa'' et à tête janiforme découvertes à Bugiulesti (Olténie) 353-362
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 COMȘA, Maria K voprosu istolkovanja nekotorih graffito iz Basarabi 363-370
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MITREA, Bucur Découvertes anciennes et plus récentes de monnaies antiques et bysantines dans la République Populaire Roumanie 371-384
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 POPESCU, Dorin Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumanie en 1963 385-404
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MORINTZ, Sebastian Rumyno-sovestskij seminar po arheologii pervobytno-obšcinnogo stroja 405-414
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 COMȘA, Maria Otcet o rabotah rumyno-bulgarskogo seminaro, sostojavšegosja mezdy 12 i 15 nojabrja 1962 g 415-418
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie EVERAC, Paul Ștafeta nevăzută (piesă în trei acte – 12 tablouri) 1–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ȘELMARU, Traian Miroiu, Gore – și „Șeful”… („Șeful sectorului suflete” pe scena Teatrului de Comedie) 43–49 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie TORNEA, Florin Anglia lui Falstaff – măști și oameni („Nevestele vesele din Windsor” pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale) 50–58 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie IOSIF, Mira Jalnica lume fără minuni („Nora” de Henrik Ibsen pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale) 60–63 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Idei și personaje în teatrul lui Horia Lovinescu 65–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie POPOVICI, Al. Cu Costache Antoniu despre el și despre alții… (interviu) 69–73 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie PAVLESCU, Ion În căutarea firescului artistic 75–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie GRĂMADĂ, Ilie Organizarea științifică a creației 79–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ATANASIU, Niki Aurel Baranga la 50 de ani 83–83 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria Teatrul Popular: artă nouă 84–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut: Ion Niculescu (1863 – 1917) 87–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian Cronica la „Întoarcerea din vis” de Lucia Demetrius (Teatrul de Stat din Oradea – secția maghiară) 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian Cronica la „Luceafărul” de Barbu Ștefănescu-Delavrancea (Teatrul de Stat din Oradea – secția romînă) 91–92 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie NARTI, Ana Maria Cronica la „Elefănțelul curios” de Nina Cassian, după o povestire de R. Kipling (Teatrul „Țăndărică) 92–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria Teatrul cu punțile reconstruite 1–6 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie LOVINESCU, Horia Noaptea cea mai lungă (piesă în două părți) 7–42 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie Înalta prețuire a creației 43–45 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie DEMETRIUS, Lucia Prietenii la masa rotundă (Participanți: Miron Dragu, Sergiu Fărcășan, Sonia Filip, Al. Mirodan, Dinu Cernescu, Florian Potra, Gheorghe Vlad, Adriana Iliescu, Ben Dumitrescu, Horia Lovinescu, George Teodorescu, Dumitru Solomon, Traian Șelmaru) 46–55 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ȘELMARU, Traian Ceva despre măiestrie, tehnică și stil (pe marginea spectacolului „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 57–61 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ELVIN, B. Puterea de atracție a teatrului de idei („Act venețian” de Camil Petrescu pe scena Teatrului „C. I. Nottara”) 63–66 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie MIRODAN, Alexandru Ovidiu Rocoș în Hagi Tudose 67–67 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie Royal Shakespeare Company la București 68–69 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie IOSIF, Mira Surprizele scenei 70–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie POPOVICI, Alecu Revista de ieri, de azi, de mîine... 77–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie POPOVICI, Al. Cu Nicușor Constantinescu despre el și despre alții… (interviu) 80–84 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria Antracte: Un nou Marin Miroiu 86–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie P., I. Antracte: Comedia de epocă – azi 87–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie P., I. Antracte: Actorii și poezia 88–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ALEXANDRESCU, Mircea Pe scena lumii: Însemnări italiene 91–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie BELIGAN, Radu Ziua Mondială a Teatrului 1–2 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie STORIN, Aurel Duminică fără fotbal (comedie în trei reprize) 3–27 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie TORNEA, Florin „Richard al III-lea” pe scena Teatrului „C. I. Nottara” 28–36 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie IOSIF, Mira Romantismul schillerian și perspectiva istorică („Maria Stuart” de Friedrich Schiller pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale) 37–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie POPOVICI, Ileana Atitudine lucidă și univers poetic („Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 42–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie POPOVICI, Al. Cu Victor Eftimiu despre el și despre alții 50–56 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie BRESLAȘU, Marcel „Țăndărică” 58–60 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie ILIESCU, Adriana Cîteva procedee în construcția personajelor 62–65 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie T., Fl. Teatrul Tineretului 67–71 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie COMAN, Ion Experiența unui teatru tînăr: Teatrul de Stat din Piatra-Neamț; Un bilanț și un program de lucru 72–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie NARTI, Ana Maria Două spectacole de confirmare: „Orfeu în infern” de Tennessee Williams și „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan 78–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie ALEXANDRESCU, Mircea Pe marginea unor spectacole brechtiene 83–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie Ion Marin Sadoveanu 87–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie CRIȘAN, Mircea Mîna regizorului 88–89 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie BELIGAN, Radu Prefață la întîlnirea I.T.I. 1–1 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie VRACA, George Tineri de azi, tineri de ieri 2–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie CĂLIMAN, Călin 17 Regizori – Dinu Cernescu 6–8 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie DUCEA, Valeria 17 Regizori – Ion Cojar 8–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie SĂRARU, Dinu 17 Regizori – Mihai Dimiu 9–10 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria 17 Regizori – David Esrig 10–11 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie HALLÀSZ, Anna 17 Regizori – Farkas István 11–12 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie ALEXANDRESCU, Mircea 17 Regizori – Călin Florian 12–14 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie BĂLEANU, Andrei 17 Regizori – Lucian Giurchescu 14–15 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira 17 Regizori – Harag György 15–16 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie T., Fl. 17 Regizori – Valeriu Moisescu 16–17 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie CAZABAN, Ion 17 Regizori – Vlad Mugur 17–18 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie POPOVICI, Al. 17 Regizori – Margareta Niculescu 18–20 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie ELVIN, B. 17 Regizori – Radu Penciulescu 21–22 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin 17 Regizori – Lucian Pintilie 22–24 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie POTRA, Florian 17 Regizori – Horea Popescu 24–26 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira 17 Regizori – Ion Simionescu 26–27 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira 17 Regizori – Ion Taub 27–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria 17 Regizori – Cornel Todea 28–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie Actori tineri despre ei înșiși (au răspuns: Mircea Andreescu, Leopoldina Bălănuță, Ion Bessoiu, George Constantin, Octavian Cotescu, Gheorghe Dinică, Francisc Fabian, Cornelia Gheorghiu, Ileana Stana Ionescu, Amza Pelea, Agnes Peter, Irina Petrescu, Emano 29–38 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin A 400-a aniversare Shakespeare – Printre noi 39–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie DUȚU, Alexandru A 400-a aniversare Shakespeare – Pe scenele romînești 48–53 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria A 400-a aniversare Shakespeare – Cum îl jucăm 54–65 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie CRIVĂȚ, Dana A 400-a aniversare Shakespeare – Shakespeare la lucru 66–69 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie MAZILU, Teodor Somnoroasa aventură (comedie satirică în trei acte) 70–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai Reuniunea I.T.I. 1–1 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai LOGHIN, George Dem. Pregătirea profesională a actorului și improvizația 2–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai SAINT-DENIS, Michel Improvizația – mijloc de dezvoltare a aptitudinilor actorului 6–10 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai TOPORKOV, V. O. Rolul improvizației în întruchiparea personajului 11–14 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai IOSIF, Mira Colocviu la tribună și pe scenă 15–25 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai …și despre teatrul romînesc (spicuiri din impresiile participanților la Reuniunea internațională a I.T.I.) 25–27 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai ȘELMARU, Traian Un ultim omagiu lui George Vraca 28–30 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai DORIAN, Dorel Ninge la ecuator (piesă în trei acte – șapte tablouri) 31–63 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai TORNEA, Florin „Rinocerii” de Eugen Ionescu pe scena Teatrului de Comedie 64–71 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai CRIVĂȚ, Dana Turneul Royal Shakespeare Company 72–76 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai POPOVICI, Ileana Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Ștafeta nevăzută” de Paul Everac (Teatrul Național „I.L. Caragiale 77–83 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai DUCEA, Valeria Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Punctul culminant” de Gh. Vlad (Teatrul Regional București, Teatrul de Stat din Sibiu, Teatrul „Al. Davila” din Pitești) 84–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai RUSU, Ilie Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Nu prea Albă ca Zăpada și Motanul descălțat” de Al. Popovici (Teatrul pentru tineret și copii) 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai POTRA, Florian Două spectacole de tragedie ateniană 91–97 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria Antracte: Victor Hugo ? Da, dar cum ? 98–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria Antracte: Evoluția Regizorului 99–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai IOSIF, Mira Antracte: Valorificînd un Shaw inedit 100–100 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie PERPESSICIUS Comemorarea lui Mihai Eminescu – Omul de teatru 1–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie ȘTEFĂNESCU, Mircea Eminescu (dramă în două părți) 6–40 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie EMINESCU, Mihai Gînduri despre teatru (texte alese și ordonate de Florin Tornea) 41–45 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie BĂLEANU, Andrei Teatrul romînesc în dezbaterea contemporană de idei 46–50 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin Eroul în legăturile lui cu lumea (I) 52–62 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie Z., T. Cu Horia Lovinescu despre umanismul nou în dramaturgie (interviu) 64–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie IOSIF, Mira Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Moartea unui artist” de Horia Lovinescu (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 69–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POTRA, Florian Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Steaua Polară” de Sergiu Fărcășan (Teatrul Național „V. Alecsandri” din Iași) 76–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie IOSIF, Mira Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 78–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POTRA, Florian Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan (Teatrul Național „V. Alecsandri” din Iași) 78–78 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie DUCEA, Valeria Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan (Teatrul de Stat din Pitești, Teatrul de Stat din Timișoara ) 80–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Eu și materia moartă” de Mircea Crișan, Al. Andi și Radu Stănescu (Teatrul „Țăndărică”) 82–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Este vinovată Corina ?” de Laurențiu Fulga (Teatrul „C.I. Nottara”) 87–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Zizi și… formula ei de viață” de Sidonia Drăgușanu (Teatrul „C.I. Nottara”) 88–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie RUSU, Ilie Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „N-avem centru înaintaș” de Nicuță Tănase (teatrul Muncitoresc C.F.R.) 90–91 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POTRA, Florian Între Goldoni, commedia dell’arte și gustul contemporan 93–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie TORNEA, Florin Drumul și cuceririle regiei noastre (I) 1–7 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie GHEORGHIU, Miluță Tradiția unei vechi scene 8–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie BRĂTĂȘANU, Al. Maturitatea scenografiei noastre 10–13 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie ANGHELESCU, Marcel Rolurile mele 13–15 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie MIHĂILESCU-BRĂILA, S. M-am format în acești ani 16–16 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie TĂNĂSESCU, Dorina Prestigiul internațional al păpușarilor romîni 17–18 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Eroul în legăturile lui cu lumea (II) 19–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CĂLINESCU, George Ludovic al XIX-lea (piesă în cinci acte) 29–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CĂLIMAN, Călin Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Eminescu” de Mircea Ștefănescu (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 69–73 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie IOSIF, Mira Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Moartea unui artist” de Horia Lovinescu (Teatrul Maghiar de stat din Cluj) 74–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Sonet pentru o păpușă” de Sergiu Fărcășan (Teatrul de Stat din Timișoara, Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșeni, Studioul Institutului de Teatru și Cinematografie „I.L. Caragiale”) 76–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie NARTI, Ana Maria De la ironia crudă la seninătate lirică („Domnul Biedermann și incendiatorii” de Max Frisch și „Inima mea este pe înălțimi” de William Saroyan pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”) 81–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie IOSIF, Mira Prin teatrele din țară: „Fata fără zestre” de A.N. Ostrovski (Teatrul Național din Cluj) 88–89 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie POTRA, Florian Prin teatrele din țară: „Troienele” de Euripide (Teatrul Național din Craiova) 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie LIPATTI, Valentin Turneul Comediei Franceze 91–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CRIVĂȚ, Dana Festivitățile Shakespeare de la Stratford-upon-Avon 94–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august ȘELMARU, Traian După douăzeci de ani 1–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august BELIGAN, Radu O artă a marilor sinteze 8–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august CIULEI, Liviu De la teatrul emoțiilor spontane la teatrul de idei 10–12 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august TORNEA, Florin Drumul și cuceririle regiei noastre (II) 15–25 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august NARTI, Ana Maria Gîndirea scenografică romînească azi 26–34 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin Colocviu între generații (participă: Ștefan Ciubotărașu, Dina Cocea, Toma Caragiu, Gheorghe Dinică) 35–46 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DEMETRIUS, Lucia Întîlnirea peste ani (piesă în șapte tablouri) 47–81 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august STORIN, Gh. 58 de stagiuni 83–84 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august BUZESCU, Aura Al treilea deceniu 85–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august EFTIMIU, Victor Publicul 86–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DAVIDOGLU, Mihail Laudă zilelor noastre 88–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august EVERAC, Paul Torța 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august GHELERTER, Moni A provoca, a primi, a realiza o literatură dramatică 91–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august MIRODAN, Alexandru Obligațiile maturității 93–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august POPOVICI, Silvia Prezent ! 94–95 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august SZABÓ, Lajos Școala de teatru din Tg. Mureș 96–98 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august GIURCHESCU, Lucian Începutul 98–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DUCEA, Valeria Patosul invitației populare 100–103 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august RUSU, Ilie Fișe pentru o istorie comparată 104–106 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august CRIVĂȚ, Dana Teatrul romînesc peste hotare 107–112 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie Între două stagiuni 1–1 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie BELIGAN, Radu Repertoriile – Stagiunea 1963–1964. Proiecte pentru stagiunea 1964–1965 (din referatul „Aspecte ale stagiunii 1963–1964 și proiectul de repertorii pentru stagiunea 1965” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 2–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie BĂRBUȚĂ, Margareta Valorificarea scenică a dramaturgiei originale (din referatul „Despre unele probleme privind valorificarea scenică a dramaturgiei originale” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 9–17 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MUNTEANU, Nicolae Profilul și stilul de muncă în conducerea teatrelor (din referatul „Profilul și stilul de muncă al directorului de teatru” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 17–22 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie Puncte de vedere (la discuțiile care au urmat fiecărui referat au luat parte: Zaharia Stancu, Radu penciulescu, Crin Teodorescu, Gh. Leahu, Liviu Ciulei, Dan Nasta) 23–33 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie În cinstea lui 23 August 34–37 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie Stagiunea 1964–1965. Gînduri, proiecte, realizări 38–39 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie CĂLIMAN, Călin Cu Horia Lovinescu despre noua stagiune la Teatrul „C.I. Nottara” (interviu) 39–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie ALEXANDRESCU, Sică Punerea în scenă a pieselor „Vlaicu-Vodă” de Alexandru Davila și „Vedere de pe pod” de Arthur Miller la Teatrul Național „I.L. Caragiale” (interviu) 41–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie POPESCU, Horea Pregătirea spectacolului cu piesa „Patima de sub ulmi” de Eugene O’Neill la Teatrul Național și a celui cu vodevilul „Pălăria florentină” de E. Labiche la teatrul Muncitoresc C.F.R. (interviu) 42–42 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie CERNESCU, Dinu Punerea în scenă a pieselor „Somnorasa aventură” de Teodor Mazilu la Teatrul de Comedie și „Stăpînul apelor” de Constantin Pastor la Teatrul Regional București (interviu) 43–44 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie CIULEI, Liviu Montarea piesei „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht și „Clipe de viață” de William Saroyan la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (interviu) 43–43 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie PENCIULESCU, Radu Punerea în scenă a pieselor „Oricît ar părea de ciudat” de Dorel Dorian și „Doi într-un balansoar” de William Gibbson la Teatrul Tineretului (interviu) 44–45 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie TEODORESCU, Crin Montarea dramei „Bălcescu” de Camil Petrescu la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași (interviu) 44–44 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MOISESCU, Valeriu Montarea recentă a piesei „Oricît ar părea de ciudat” de Dorel Dorian și pregătirea pentru „Fii cuminte, Cristofor” de Aurel Baranga și „Caniota” de E. Labiche la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (interviu) 45–46 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie ESRIG, David Montarea piesei „Troilus și Cressida” de Shakespeare la Teatrul de Comedie (interviu) 46–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie NELEANU, D. D. Finisează montarea cu piesa „Vulpile” de Lillian Helman la Teatrul Tineretului (interviu) 47–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie COJAR, Ion Pune în scenă „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu la Teatrul Național „I.L. Caragiale” (interviu) 47–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie SENKALSZKY, Endre Directorul Teatrului Maghiar din Cluj ne informează (interviu) 48–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie JURIST, Eduard Autorii piesei „N-ați văzut dv. Un tată ?” ne spun (interviu) 48–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MUSTAȚĂ, Ion Autorii piesei „N-ați văzut dv. Un tată ?” ne spun (interviu) 48–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie PASTOR, Constantin Stăpînul apelor (piesă în trei acte) 49–79 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie NARTI, Ana Maria Cea mai nouă promoție de actori 80–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie NARTI, Ana Maria Cronica la „Egor Bulîciov” de Maxim Gorki (Teatrul din Timișoara – secția romînă) 87–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie POPOVICI, Ileana Spectacolele Shakespeare: „Noaptea Regilor” la Teatrul Național din Iași și Teatrul din Bacău, „Femeia îndărătnică” la Teatrul din Constanța, „Pericles” la Teatrul din Brașov 89–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie Dramaturgia originală în discuția creatorilor. 23 de răspunsuri la întrebările: Ce așteaptă teatrele de la dramaturgi; Ce așteaptă dramaturgii de la teatru (Răspund: Sică Alexandrescu, Horia Lovinescu, Moni Ghelerter, Radu Penciulescu, Miron Niculescu, Lu 1–43 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie EFTIMIU, Victor Un secol de școală teatrală romînească 44–46 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie DORIAN, Dorel Oricît ar părea de ciudat (piesă în trei acte – 4 tablouri) 47–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie DEMETRIUS, Lucia La comemorarea lui George Mihail Zamfirescu: Amintiri de la „13 + 1” 76–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie FURDUI, Dumitru Dacă arta actorului nu s-ar înnoi... 81–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie CRIVĂȚ, Dana Întîlnire cu Arnold Wesker (interviu) 87–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie SOLOMON, Dumitru Cînd vin sunetele 94–95 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie La centenarul școlii teatrale romînești 1–2 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie Pagini de istorie (extrase din articole și cuvîntări: I. Eliade Rădulescu, C.A. Rosetti, Matei Millo, Costache Caragialli, I. Livescu, C.I. Nottara, Ion Manolescu) 3–16 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie ANTONIU, Costache Școala și teatrul 17–18 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie Oaspeți străini despre institut (Ruggiero Jacobbi, René Hainaux, I.O. Toporkov, Jack Thomas Brooking, Jean Darcante) 19–19 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie BĂLEANU, Andrei Gorki, dramaturgia revoluției și poezia în teatru 21–24 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie ATANASIU, Niki Întîlniri artistice creatoare 25–26 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie NAUM, Gellu Insula (comedie în două acte) 27–55 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria Premisele echipei de teatru 58–64 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie IOSIF, Mira Cronica la „Judecata” de T. Boșca și „Pe o gură de rai” de M. Zaciu și V. Rebreanu, la Teatrul Național din Cluj (premieră) 66–69 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie POPOVICI, Ileana Cronica la „Ninge la ecuator” de Dorel Dorian, la Teatrul Muncitoresc C.F.R. (premieră) 69–74 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie IOSIF, Mira Cronica la „Dragă mincinosule” de Jerome Kilty, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (premieră) 74–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie CĂLIMAN, Călin Cronica la „Frank al V-lea” de Fr. Dürrenmatt, la Teatrul Evreiesc de stat (premieră) 78–81 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie RUSU, Ilie Cronica la „Hipnoza” de Șt. Berciu, la Teatrul „C.I. Nottara” (premieră) 81–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie DELEANU, Horia Sean O’Casey – un original poet al dramei 84–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie VRABIE, Irina Stagiunea teatrală în U.R.S.S. 88–91 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie BERECHET, Mihai Spectacole pariziene 91–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie RÎPEANU, Valeriu Introducere la „Cîntecul vieții” de G.M.Zamfirescu 1–3 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie ZAMFIRESCU, G.M. Cîntecul vieții (piesă în două părți) 4–37 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie CAZABAN, Ion Cronica la „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 40–43 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria Cronica la „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul de Comedie) 43–49 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie POPOVICI, Ileana Un creator de tragedie modernă: Eugene O’Neill („Patima de sub ulmi” la Teatrul Național „I.L. Caragiale” și „Luna dezmoșteniților” la Teatrul „C.I. Nottara”) 49–57 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie NICOLAU, Florian Cronica la „Bălcescu” de Camil Petrescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 57–60 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira Cronica la ”Bălcescu” de Camil Petrescu (Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași) 60-60 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie TORNEA, Florin Cronica la „Anton Pann” de Lucian Blaga (Teatrul din Timișoara) 61–67 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie DUCEA, Valeria Un teatru care se redescoperă („Surorile Boga” de Horia Lovinescu, „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan, „Fii cuminte, cristofor !” de Aurel Baranga la Teatrul din Galați) 68–73 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira Cronica la „Ștafeta nevăzută” de Paul Everac (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj și Teatrul Maghiar din Satu-Mare) 73–76 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie RUSU, Ilie Teatrul de Stat din Baia-Mare în turneu („Romeo și Julieta” de Shakespeare, „Ferestre deschise” de Paul Everac, „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu, „Scandaloasa legătură între domnul Kettle și doamna Moon” de John Priestley) 79–81 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira Teatrul Maghiar de Stat din Cluj în turneu („Moartea unui artist” de Horia Lovinescu și „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht) 82–84 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria Teatrul German de Stat din Timișoara în turneu („Lumpatius Vagabundus” de J. Nestroy, „Portretul” de Al. Voitin și „Inspectorul de poliție” de J. Priestley) 84–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie TAPALAGĂ, Ștefan Lecțiile lui Lecoq 89–91 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie GHEORGHIU, Mihnea Spre o nouă interpretare a teatrului istoric shakespearean 92–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie VRABIE, Ira Transformările revoluționare ale teatrului clasic chinez 96–98 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie BĂRBUȚĂ, Margareta Bruxelles, Londra, Veneția 1964 – note de spectator 98–102 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie MUNTEANU, N. Berlinul „Zilelor festive” 102–104 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie Note 104–105 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie SOLOMON, Dumitru Juan Alvarez Pablo Maria Enrico Camerillo sau cunoștințe de limba belgiană 106–107 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie Indice bibliografic: Anul 1964 (anul IX) 108–112 română