Criterii căutate

  • An de publicare: 1963

Sumarul căutării

  • 297 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DĂNCUȘ, Gheorghe Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală .3-10 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 PASCU, Ștefan Istorie și etnografie 13-21 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 RUSSU, Ion Elemente autohtone în terminologia ocupațiilor 23-37 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 MORARIU, Tiberiu Cîteva contribuții la migrațiile pastorale actuale din Republica Populară Română 39-49 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BOBU FLORESCU, Florea Un centru necunoscut de ceramică roșie lustruită, de veche tradiție din Maramureș 51-63 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BĂNĂȚEANU, Tancred Sîrbești - un sat de sumănari din regiunea Crișana 65-78 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 KOS, Karoly Pietrăritul și pietrele de moară din Ciceu 79-109 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 STAHL, Paul Casa țărănească la români în sec. al XIX-lea 111-145 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 PETRESCU, Paul Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat 147-175 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DUNĂRE, Nicolae Influențe reciproce în portul și textilele populare de pe ambele versante ale Carpaților Meridionali 177-201 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BUTURĂ, Valeriu Evoluția portului popular în sectorul răsăritean al Munților Apuseni 203-247 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 ONIȘOR, Teodor Un muzeograf pasionat - profesorul Iuliu Moisil 251-267 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 GHERGARIU, Leontin Preocupările etnografice și folcloristiceale lui Damaschin T. Bojincă 269-281 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 POP, Dumitru Ion Codru Drăgușanu și cultura populară 283-291 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 FARAGO, Jozsef Benedek Elek ca povestitor 293-301 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 DĂNCUȘ, Gheorghe Expoziția de bază a Muzeului etnografic al Transilvaniei 303-311 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 KOS, Karoly Modul de organizare a colecțiilor muzeului etnografic al Transilvaniei 313-319 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BUTURĂ, Valeriu Un monument al arhitecturii populare transilvănene, biserica de lemnh din Cizer 323-338 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 PASCU, Viorica Aspecte din evoluția portului popular din Apahida 339-348 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 NICOLA, Ion Constructorii amatori de instrumente muzicale din Transilvania 349-396 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 MUREȘAN, Pompei Despre piedicile de cai 371-375 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 CONDURACHI, Emil Prefața 3-4 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 GEORGESCU, Florian Introducere 5-14 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 LEAHU, V. Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Cățelu Nou Rapoarte de săpături 15-48 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 CAZIMIR, Gh., ZIRRA, Vlad Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe "Cîmpul Boja" - Militari Rapoarte de săpături 49-76 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 CONSTANTINIU, M, PANAIT, Panait I. Săpăturile de la Bucureștii-Noi din 1960 Rapoarte de săpături 77-138 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 PANAIT, Panait I. Observații arheologice pe șantierele de construcții din Capitală Rapoarte de săpături 139-178 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 LEAHU, V. Sâpăturile arheologice de la Giulești Sîrbi Studii şi prelucrări de materiale 179-270 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 ZGÎBEA, M Figurine gumelnițene de pe teritoriul orașului și regiunii București Studii şi prelucrări de materiale 271-300 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 CONSTANTINIU, M, PANAIT, Panait I. O așezare din epoca bronzului la Roșu Studii şi prelucrări de materiale 301-338 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 LEAHU, V. O nouă fază în evoluția culturii Tei: faza Fundenii Doamnei Studii şi prelucrări de materiale 339-372 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 ZGÎBEA, M Fibule din sec. III și V I e.n. descoperite în săpăturile arheologice de la Militari Studii şi prelucrări de materiale 373-403 română
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 ȘTEFAN, Gheorghe Pour le 15e anniversaire de l'Académie de la République Populaire Roumaine 005-008
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel, NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu The possible existence of the Proto-Hominids in Rumania's Villafranchean 009-026
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 CANTACUZINO, Gheorghe, MORINTZ, Sebastian Die jungsteinzeitlichen Funde in Cernica (Bukarest) 027-090
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 POPESCU, Dorin Über die bronzezeitlichen Streitäxte mit Nackenscheibe 091-114
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 ORDENTLICH, Ivan Poselenija v otomani v svete poslednih raskopok 115-138
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 ZAHARIA, Eugenia Das Gräberfeld von Bălinteati-Cioinagi und einige Fragen der Bronzezeit in der Moldau 139-176
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 RUSU, Mircea Die Verbreitung der Bronzehorte in Transsilvanien vom Ende der Bronzezeit in die mittlere Hallstattzeit 177-210
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 BODOR, A. Der Liber- und Libera-Kult. Ein Beitrag zur Fortdauer der bodenständigen Bevölkerung im römerzeitlichen Dazien 211-240
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 HAMPARȚUMIAN, Nubar Aspetti delle circolazione monetaria di Histria nell'epoca romana 241-256
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 THEODORESCU, Dinu L'edifice romano-byzantin de Callatis 257-300
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 DIACONU, Gheorghe Archäologische Angaben über die Taifalen 301-316
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 PETRE, Aurelian Quelques données archéologiques concernant la continuité de la population et de la culture romano-byzantines dans la Scythie Mineure aux VIe et VIIe siècles de notre ère 317-354
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 ZIRRA, Vlad Dvuobrjadovjaj mogil'nik rannefeodal'noj epohi v Kapul Viilor-Istrija 355-412
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 CHIȚESCU, Lucian, MATEI, Mircea D. Nekotorye istoriceskie vyvody arheologiceskogo issledovanija kreposti v Byrlade 413-466
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 COMȘA, Maria La civilisation balkano-danubienne (IXe-XIe siecles) sur le territoire de la R.P.Roumanie (origine, évolution et appartenance ethnique). Etude préliminaire 413-438
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 PĂUNESCU, Alexandru Perezitki tardenuazskaj kul''tury v drevnem neolite v Cumešti 467-476
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 COMȘA, Eugen K voprosu o periodizacii neoliticeskih kul''tur no severo-zopade R.N.R. 477-484
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 VLASSA, Nicolae Chronology of the Neolithic in Transylvania, in the light of the Tartaria settlement's stratigraphy 485-494
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 DUMITRESCU, Vladimir The date of earliest western expansion of the Kurgan tribes 495-500
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 GALBENU, Doina Neoliticeskaja masterskaja dlja obrabotki ukrašenij v Hyršove 501-510
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 VULPE, Alexandru Nackenscheibenäxte aus der Moldau 511-516
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 MARINESCU-BÂLCU, Silvia Klad bronzovyh izdelij v Ojnokc 517-526
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 HOREDT, Kurt Hallstättische Tierfiguren aus Lechinta de Mures (Rayon Ludus) 527-534
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 RĂDULESCU, A. Elmi bronzei di Ostrov 535-552
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 BARBU, V. Monumenti funerari con iscrizioni rinvenuti a Tomis 553-568
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 POPESCU, Dorin Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumanie en 1962 569-588
1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7 MITREA, Bucur Découvertes anciennes et plus récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumanie 589-600
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie Concursul în imagini 1–14 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie BARANGA, Aurel Adam și Eva (comedie în trei acte) 15–43 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie MAȚKIN, A. Ideea etică a lui Stanislavski 44–56 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ȘTEFĂNESCU, Al. I. Categorii neexplorate și muncă colectivă 57–60 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Între cunoașterea vieții și relațiile factorilor dramatici 60–61 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria Majoratul artistic al amatorilor (al III-lea Festival bienal de Teatru "I.L.Caragiale") 62–70 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie POPOVICI, Al. Pe scena mică 70–72 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie NICULESCU, Margareta Nu practicism, ci profesiune artistică 73–75 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie POPESCU, Horea O altă față a problemei 76–78 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ALEXANDRESCU, Mircea Cronica la „Dacă vei fi întrebat” de Dorel Dorian (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș) 79–81 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie IOSIF, Mira Cronica la „O singură viață” de Ionel Hristea (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 81–83 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie IOSIF, Mira Cronica la „Mașina de scris” de Jean Cocteau (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 83–85 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie POPOVICI, Al. Cronica la „Nunta logodnicului de profesie” de O. Danek (Teatrul Tineretului) 85–88 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie POPOVICI, Ileana Cronica la „Micuța Dorrit” de Charles Dickens (Teatrul Tineretului) 89–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria Cronica la „Corabia cu un singur pasager” de Dan Tărchilă (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 92–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie NARTI, Ana Maria Stagiunea Institutelor de Teatru din București și Tîrgu Mureș 94–99 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Antracte 100–101 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie P., Al. După Consfătuirea de la Iași 102–102 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie REDACȚIA Eroica ‘33 1–3 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina Simplitate, dramatism, demnitate de clasă 4–5 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie ANGHELESCU, Marcel Tinerețea spirituală a eroilor comuniști 5–6 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie CIUBOTĂRAȘU, Ștefan Comunistul Dănilă Bulz 6–6 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina O eroină a generației mele 7–7 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie CONSTANTIN, George Drumul meu spre Pavel Proca 8–8 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie MARINESCU, Ion Ce-i unește pe Cerchez și Ceocîlteu 9–9 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie DUMITRESCU, Ben Pe unde trece un om (evocare dramatică) 10–43 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie IUREȘ, Ștefan Pe unde trece un om (evocare dramatică) 10–43 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie DEMETRIUS, Lucia Tinerețea artei autentice 44–44 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie BUZESCU, Aura Eugenia Popovici - …Pentru ea nu există rol mare sau rol mic 45–46 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie PERAHIM, Jules Horea Popescu – Inovator, partizan al teatrului agitatoric 46–47 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie ELVIN, B. Cronica la „Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 48–53 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie POPOVICI, Ileana Cronica la „Chirița în Iași” de Vasile Alecsandri (Teatrul de Stat din Brașov) 53–56 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie DUCEA, Valeria Cronica la „Poveste din Irkutsk” de Alexei Arbuzov (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș – secția maghiară și Teatrul de Stat din Galați) 56–60 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie POPOVICI, Al. Cronica la „Antigona și ceilalți” de Peter Karvas (Teatrul de Stat din Arad și Teatrul de Stat din Baia-Mare) 60–62 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie P., I. Cronica la „Antigona și ceilalți” de Peter Karvas (Teatrul de Stat din Arad și Teatrul de Stat din Baia-Mare) 62–63 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie ELVIN, B. Cronica la „Prima zi de libertate” de Leon Kruczkowski (Teatrul de Stat din Sibiu) 63–65 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie DUCEA, Valeria Cronica la „Febre” de Horia Lovinescu (Teatrul de Stat din Oradea și Teatrul de Stat din Constanța) 65–67 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie DUCEA, Valeria Cronica la „Micii burghezi” de Maxim Gorki (Teatrul Magiar de Stat din Timișoara) 67–68 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria Cronica la „Generalul și nebunul” de Angelo Vagenstein (Teatrul Național din Cluj și Teatrul de Stat din Piatra-Neamț) 68–74 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria Cronica la „Război și pace” după Lev Tolstoi (Teatrul maghiar de Stat din Satu-Mare) 74–75 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie RUSU, Ilie Cronica la „Trei povestiri care merită să fie povestite” de Osvaldo Dragun (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș – secția romînă) 76–77 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie RUSU, Ilie Cronica la „Hei, oameni buni !” de William Saroyan (Teatrul de Stat din Constanța și Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș – secția romînă) 76–76 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie IOSIF, Mira Cronica la „Cazul studentului Mihai Lotreanu” de Radu Theodoru (Teatrul de Stat din Timișoara) 77–79 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie IOSIF, Mira Cronica la „Costache și viața interioară” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea – secția romînă) 79–80 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie P., I. Cronica la „Romeo, Julieta și întunericul” de Jan Otcenasek (Teatrul de Stat din „Mihail Eminescu” din Botoșani) 80–81 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie P., I. Cronica la „Intrigă și iubire” de Friedrich Schiller (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 81–82 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie ALEXANDRESCU, Mircea Un prilej de trecere în revistă a forțelor tinere din teatrul nostru 82–87 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie CRIVĂȚ, Dana Roger Planchon și Teatrul de la Cité din Villeurbanne 88–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie COCEA, Dina Ziua Mondială a Teatrului 1–2 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie LIPATTI, Valentin I.T.I. în slujba cunoașterii reciproce și a înțelegerii internaționale 2–4 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie VOITIN, Al. Ancheta(Oamenii sînt oameni) (piesă în trei acte) 6–37 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie ALEXANDRESCU, Sică Centenarul Stanislavski: Evocări la un bilanț festiv 40–45 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie MIRODAN, Alexandru Stanislavski contemporanul (o discuție, dar mai mult un monolog cu Radu Beligan) 46–48 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie PENCIULESCU, Radu Noutatea continuă a „sistemului” 49–51 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie MIRODAN, Alexandru Ideea de incompatibilitate în teatrul lui Camil Petrescu 52–53 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie NARTI, Ana Maria De vorbă cu Irina Răchițeanu-Șirianu 54–62 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie DINESCU, E. Descoperiri la un turneu de iarnă 63–64 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie ELVIN, B. Cronica la „Orfeu în Infern” de Tennessee Williams (Teatrul Național din Cluj) 64–66 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie POPOVICI, Ileana Cronica la „Prima zi de libertate” de Leon Kruczkowski (Teatrul „C.I. Nottara”) 66–68 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie DUCEA, Valeria Cronica la „Antigona și ceilalți” de Peter Karvas (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 68–70 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie RUSU, Ilie Cronica la „Foștii copii” de Nina Ivanter (Teatrul Tineretului ) 71–72 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie NARTI, Ana Maria Cronica la „Orfeu în Infern” de Tennessee Williams (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 72–73 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie IOSIF, Mira Cronica la „Febre” de Horia Lovinescu 74–74 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie ȘATROV, Mihail Iarăși la drum (din experiența unui dramaturg sovietic) 75–79 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie CRIVĂȚ, Dana Perspective ale teatrului modern (două mărturii: Michel Saint-Denis și Kenneth Tynan) 80–83 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Un schimb de experiență artistică 84–86 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: Experiența în slujba noului 87–88 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: Akimov, scriitorul 88–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: Kateb Yacine, un tînăr dramaturg algerian 89–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: "Sagan în doliu ?" 89–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: O catedră de istorie și estetică teatrală la Sorbona 90–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: Un nou O'Neil, un tînăr Strindberg, un Williams nordic ?! 90–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: Diderot din nou pe scenă 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie Pe scena lumii: Succes englez pe Broadway 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin Lenin și patosul promovării noului 1–8 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie FÖLDES, Maria Accidentul (reportaj dramatic în trei acte); traducerea: Gelu Păteanu 9–41 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie BELIGAN, Radu Măreția în simplitate 42–43 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira De vorbă cu Dina Cocea 44–47 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie DEMETRIUS, Lucia Din fișierul dramaturgului 52–54 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie MIRODAN, Alexandru Piesa într-un act 56–57 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie ELVIN, B. Antracte 59–60 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira Cronica la „Povestea Alexandrei Sokolova” adaptare de Dinu Cernescu după K. Vinogradskaia (Teatrul Regional București) 61–64 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira Cronica la „Să nu-ți faci prăvălie cu scară” de Eugen Barbu (Teatrul Național din Cluj) 64–68 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie POPOVICI, Al. Cronica la „Războiul” de Carlo Goldoni (Teatrul Regional București) 68–71 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie NICOLAU, Florian Cronica la „Mirele furat” de Ștefan Haralamb și Stela Neagu (Teatrul Național din Craiova) 71–74 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie DUCEA, Valeria Cronica la „O felie de lună” de Aurel Storin (Teatrul de Stat din Bacău) 74–76 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie P., I. Cronica la „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 76–78 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie DUCEA, Valeria Cronica la „Mamouret” de Jean Sarment 78–79 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie DUMITRIU, Alexandru Scrisori către redacție 80–81 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie FLOREA, Rodica Scrisori către redacție 81–82 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie CRIVĂȚ, Dana Sistemul lui Stanislavski – gramatica omului de teatru (de vorbă cu regizorul american Harold Clurman) 83–86 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie ZAIȚA-SILVESTRU, Brîndușa Însemnări despre turneul păpușarilor romîni în Africa 86–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie Pe scena lumii: Griboedov în viziunea lui Tovstonogov 89–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie Pe scena lumii: Giordano Bruno și Galileo Galilei, pe scenele pariziene 90–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie Pe scena lumii: Tennessee Williams - mistic 90–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie Pe scena lumii: Paradoxal impas în teatrele italiene 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie Pe scena lumii: "Crimă și pedeapsă" la Comedia Franceză 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie HORODINCĂ, Georgeta Actualitatea vie a lui Camil Petrescu 92–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai BELIGAN, Radu Unele probleme ale repertoriului teatrelor dramatice (referat prezentat la ședința Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă) 1–14 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai CRIȘAN, Mircea Șapte păcate (spectacol de miniaturi) 15–36 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai ANDY, Alexandru Șapte păcate (spectacol de miniaturi) 15–36 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai STĂNESCU, Radu Șapte păcate (spectacol de miniaturi) 15–36 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria D. Esrig despre „Umbra” 37–38 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria Radu Penciulescu despre „Casa inimilor sfărîmate” 38–39 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai SILVESTRU, Valentin Talentul personajului scenic 42–48 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai MIRODAN, Alexandru Un învingător 50–51 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai POPOVICI, Al. De vorbă cu Jules Cazaban (interviu) 52–58 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai DUCEA, Valeria Prin teatrele din țară: teatrul din Timișoara în fața publicului său 59–67 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut – Ion Petrescu (1851-1932) 68–69 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai RÎPEANU, Valeriu Formarea spectatorului de mîine 70–71 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai ALEXANDRESCU, Mircea Cronica la „Vizita bătrînei doamne” de Friedrich Dürrenmatt (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 72–77 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai IOSIF, Mira Cronica la „Ancheta” de Al. Voitin 77–80 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria Cronica la „Cezar și Cleopatra” de George Bernard Shaw (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 80–85 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai POPOVICI, Ileana Cronica la „Șapte păcate” de M. Crișan, Al. Andy, R. Stănescu (Teatrul de Stat din Ploiești) 85–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai RUSU, Ilie Cronica la „Ca la revistă” de Horia Șerbănescu, Sadi Rudeanu, Stelian Filip, Grigore Pop, Ion Ruș (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 89–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai Pe scena lumii: O nouă premieră a lui Viktor Rozov 92–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai Pe scena lumii: "Mutter Courage" într-un teatru pe Broadway 92–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai Pe scena lumii: Demisia lui Vilar și criza teatrului francez 93–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie DORIN, Gh. Colecția (dramă caraghioasă în patru acte) 1–35 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie ELVIN, B. Teatrul de la Cité: inovația în tradiție 36–42 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria Însemnări pe marginea a trei spectacole de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” 43–49 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie La masa rotundă cu colectivul Teatrului de Stat din Bacău 51–57 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie IOSIF, Mira Horea Popescu despre „Arturo Ui” (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 59–62 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie ALEXANDRESCU, Mircea Lucian Giurchescu despre „Nevestele vesele din Windsor” (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) și „Comedia erorilor” (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 62–64 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria De vorbă cu profesoara emerită Paule Sibille despre mișcarea actorului în teatrul contemporan 65–68 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut – Aristide Demetriade (1871-1930) 69–70 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie TORNEA, Florin Realizări și metodă la Institutul de Artă Teatrală „I.L. Caragiale” 71–77 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. Cronica la „Casa cu două intrări” de Calderon de la Barca (Teatrul „C.I. Nottara”) 78–80 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie RUSU, Ilie Cronica la „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri (Teatrul Tineretului) 80–82 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie CRIȘAN, Mihai Cronica la „Harap Alb” de Ion Creangă, dramatizare de Nela Stroescu și la „De la Cluj la Polul Sud” de György Mehes(Teatrul de Păpuși din Cluj) 82–83 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie NICOLAU, Florian Cronica la „Macbeth” de W. Shakespeare (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 84–85 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie ALEXANDRESCU, Mircea Cronica la „Cum vă place” de W. Shakespeare (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 85–86 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie TEODORESCU, Ion Scrisori către redacție 86–87 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie SAROSI, Elena Scrisori către redacție 87–87 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii:Jerome Kilty la Teatrul de Artă 88–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii: "Cei din urmă", pe scena Teatrului "M.Ermolova" 89–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii: Turneu italian la Moscova 89–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii: Richard Burton - un talent irosit ? 89–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii: Peter Brook despre "Regele Lear" 90–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii: "Peer Gynt", la Tallin 90–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie Pe scena lumii: Un documentar util 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Repertoriul în practica teatrelor 1–6 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie KILTY, Jerome Dragă mincinosule (comedie în două acte); traducerea: Alf Adania 7–35 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie La masa rotundă cu colectivul Teatrului Național din Craiova 36–48 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie POTRA, Florian Valori și perspective artistice la Constanța 49–56 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Cultura rolului 57–63 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut – Petre Liciu (1871-1912) 64–65 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie NARTI, Ana Maria La a 70-a aniversare : Maiakovski-azi 66–75 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria Cronica la „Adam și Eva” de Aurel Baranga (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 76–80 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie ALEXANDRESCU, Mircea Cronica la „Vizita bătrînei doamne” de Friedrich Dürrenmatt (Teatrul de Stat din Brașov) 81–83 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie RUSU, Ilie Cronica la „Acuzarea apără” de Ștefan Berciu (Teatrul Tineretului) 83–85 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie POPOVICI, Ileana Cronica la „Unchiul Vania” de A.P. Cehov (Teatrul „C.I. Nottara”) 85–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie MIRODAN, Alexandru Nazim Hikmet 90–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Pe scena lumii: Teatrul lui Tyrone Guthrie din Minneapolis 93–94 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Pe scena lumii: Mișcarea scenică în educația actorilor sovietici 93–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Pe scena lumii: Scenă tradițională sau scenă nouă ? 94–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Pe scena lumii: Proiectele lui Georges Wilson, noul director al Teatrului Național Popular 94–94 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Pe scena lumii: Actualități finlandeze 95–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie Pe scena lumii: Tînărul teatru al Republicii Ghana 95–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Înalta școală a caracterului comunist 1–6 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august FĂRCĂȘAN, Sergiu Sonet pentru o păpușă (comedie în trei acte) 7–47 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august MIRODAN, Alexandru Meseria 50–51 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august ELVIN, B. Inspirație și artificiu în trei piese de debut 52–55 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august IOSIF, Mira Kovács György despre nou și vechi în arta actorului 56–64 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august LEAHU, Gheorghe Responsabilitatea directorului de teatru 65–74 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august NARTI, Ana Maria Un teatru își descoperă perspectivele (Turneul Teatrului de Stat din Brăila la București) 76–81 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august TORNEA, Florin Educația pasiunii spre calificare 82–87 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut – Vasile Leonescu (1864-1927) 88–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august ALEXANDRESCU, Mircea Cronica la „Comedia erorilor” de W. Shakespeare (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 90–94 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Pe scena lumii: "Hamlet" la Festivalul din Angoulême 95–96 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Pe scena lumii: Acțiunea se petrece în mormînt 95–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Pe scena lumii: "Prea multă minte strică" într-o versiune nouă la Teatrul Mic 95–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Pe scena lumii: "Copiii soarelui" - tragicomedie ! 96–96 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Pe scena lumii: Geraldine Page - o mare actriță a Americii 96–96 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august Pe scena lumii: Revelații estivale 96–96 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie VLAD, Gheorghe Punctul culminant (comedie în trei acte) 1–39 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie La masa rotundă cu realizatorii spectacolului „Umbra” de la Teatrul de Comedie (Vicu Mîndra, Ana Maria Narti, Niki Atanasiu, D. Esrig, Gheorghe Dinică, Sanda Toma, Amza Pellea, Nicolae Gărdescu, Radu Penciulescu, Paul Bortnovski, Dinu Cernescu, Valeriu Mo 42–64 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie GIURCHESCU, Lucian Gînduri în prag de stagiune 67–69 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie BĂLEANU, Andrei Povestește-mi piesa 72–75 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie ELVIN, B. Lirismul în teatru 76–78 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut – Petre Sturdza (1869-1933) 80–81 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie BĂRBUȚĂ, Margareta Prin teatrele din R.P. Polonă (note de spectator) 82–86 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie CRIVĂȚ, Dana Seri de teatru la Paris (I) 87–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie Pe scena lumii: Prin teatrele norvegiene 91–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie Pe scena lumii: Teatrul sovietic și problemele lui contemporane 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie Pe scena lumii: "Libertatea creației" în Japonia 92–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie Pe scena lumii: Erwin Piscator, credincios sie-însuși 93–93 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie VRABIE, Ira Cehov și teatrul 94–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie VRABIE, Ira Stanislavski îi ajută pe fiziologi 95–95 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie STĂNESCU, H. Arta „spectacolelor invizibile” 95–96 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie MIRODAN, Alexandru Noaptea e un sfetnic bun (piesă) 1–31 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie Turneul Teatrului „A.M. Gorki” din Leningrad 34–35 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie TOVSTONOGOV, G. Măiestria de a cînta la flaut 36–44 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie ISAC, Dumitru Perspective artistice la Teatrul Național din Cluj 47–49 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie „Sonet pentru o păpușă” la masa rotundă (B.Elvin, Dorel Dorian, D.Esrig, Andrei Strihan, Călin Florian, Traian șelmaru, Sergiu Fărcășan) 51–57 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie DEMETRIUS, Lucia Din fișierul dramaturgului – Ciobanul 58–59 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie MOISESCU, Valeriu „...Dar eu am văzut idei” 62–70 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie GHELERTER, Moni Gînduri despre un mare actor, om și prieten: Jules Cazaban 71–72 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie ESRIG, David Jules Cazaban – Caragiale 73–73 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie SADOVEANU, Ion Marin Remus Comăneanu 74–74 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie ALEXANDRESCU, Mircea Cronica la „Casa inimilor sfărîmate” de G.B. Shaw (Teatrul de Comedie) 75–77 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie NICULESCU, Margareta Întîlniri păpușărești la Colwyn Bay 78–85 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie CRIVĂȚ, Dana Seri de teatru la Paris (II) - spicuiri dintr-un bloc-notes 86–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 10, octombrie MARIAN, Eugen B. În culisele teatrului spaniol 90–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie TORNEA, Florin Teatrul certitudinilor 1–4 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie DEMETRIUS, Lucia Prietenii (piesă în zece tablouri) 5–34 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria Spectacolele Tovstonogov: Vitalitatea teatrului psihologic 35–43 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie ELVIN, B. Teatrul de Comedie în U.R.S.S. :Opinii despre tinerețe, poezie și teatralitate) 44–47 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie „Punctul culminant” la masa rotundă (Ion Cojar, Victoria Dinu, Dumitru Solomon, Gheorghe Vlad, Mihai Florea, Lucia Demetrius, Niki Atanasiu, Mihai Dimiu, Coman Șova, Mircea Alexandrescu, Traian Șelmaru) 50–59 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie CIULEI, Liviu Pentru noi, pentru cei ce așteaptă de la noi, pentru cei ce vor urma... 60–63 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie NICULESCU, Miron Spectacolul și creatorii săi: „Maria Stuart” – gînduri și intenții înaintea premierei 66–68 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie VRACA, George Rolurile mele 70–78 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie NAZARIE, Gabriela Florica Scîrțan 79–79 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie DUCEA, Valeria Cronica la „Portretul” de Al. Voitin (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) și la „Grădina cu trandafiri” de Andi Andrieș (Teatrul Regional București) 82–86 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie POTRA, Florian Cronica la „Război și pace” dramatizare de A. Neumann, E. Piscator, Guntram Prüfer, după romanul lui Lev Tolstoi (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 86–89 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie P., Al. Cartea de teatru 90–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie Pe scena lumii: Un balet inspirat din dramaturgia lui Maiakovski 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie Pe scena lumii: Din repertoriul teatrelor australiene 91–91 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie Pe scena lumii: Sean O'Casey în luptă cu bigotismul 91–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie Pe scena lumii: Laurence Olivier, director 92–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie Pe scena lumii: Schiller, într-o nouă viziune 92–92 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie FULGA, Laurențiu Este vinovată Maria Serafim ? (dramă în două părți) 1–34 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie BRECHT, Bertolt Teatrul cel de toate zilele (traducător Florin Tornea ) 35–37 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria Brecht și anatomia fascismului: "Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită", pe scena Teatrului Muncitoresc C.F.R. 38–46 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie TRIFU, Constanța „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan la masa rotundă (Constanța Trifu, Vlad Mugur, Călin Căliman, Lia Marmeliuc, Ben Dumitrescu, Gheorghe Oancea, Sonia Filip, Ana Maria Narti, Mihai Lupu, Ștefan Ciubotărașu, V. Ronea, Octavian Cotescu, Florin Tornea) 47–58 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie DE FILIPPO, Eduardo Invenție și tehnică în comediile mele 61–65 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie BĂLEANU, Andrei Trăsături contemporane în arta actorului 68–75 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie POPA, Victor Tudor Amănuntul semnificativ și calitatea artistică 78–82 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria Experiențe de scenograf: de vorbă cu Dan Nemțeanu 83–86 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie SÁNDOR, Huszár Repertoriu și public 88–90 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira Peer Gynt sau eșecul aventurii ("Peer Gynt" de Henrik Ibsen pe scena Teatrului „C.I. Nottara”) 92–96 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie SADOVEANU, Ion Marin Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut – Ion Livescu (1873-1944) 97–97 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie CRIVĂȚ, Dana Întîlnire cu Peter Brook 98–100 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie Pe scena lumii: "Un teatru popular, un teatru al adevărului și al greutăților" 101–102 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie Pe scena lumii: Teatrul experimental american 102–102 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie Pe scena lumii: O anchetă despre dramaturgia braziliană 102–102 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie Pe scena lumii: O evocare a lui Columb 102–102 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 12, decembrie Indice bibliografic: Anul 1963 (anul VIII) 103–107 română